Opracował L. Kocoń

BIELICKI Jan lat 30, syn nieżyjącej już Katarzyny, urodzony w Kałęczynie, zamieszkały w Smolewie, robotnik z Weroniką KAMIEŃSKĄ lat 33, córką Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Kietlińskich, urodzoną w Uścianku, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 22.11.1904, 22/1904.

DEMBEK Antoni lat 32, wdowiec po Franciszce z Walerczuków zmarłej 04.10.1903, syn Józefa i nieżyjącej już Katarzyny z Korzybiów, rolników, urodzony w Kaczkowie, zamieszkały w Kańkowie, rolnik z Stanisławą SZCZEPAŃSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Józefy z Rostkowskich, rolników, urodzoną w Zuzeli, zamieszkałą w Kempistych, ślub 03.02.1904, 2/1904.

EJNFOCH Julian lat 30, syn Anny, urodzony w Różanie, zamieszkały w Broku, robotnik z Anną NIESZCZERĄ lat 18, córką Józefa i Walerii z Pawłowskich, robotników, urodzoną w Włoskach, zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 03.02.1904, 4/1904.

FABIJAŃSKI Jakub lat 40, wdowiec po Annie z Sadowskich zmarłej 17.08.1904, syn nieżyjących już Franciszka i Marcjanny z Borowych, urodzony i zamieszkały w Kańkowie, robotnik z Katarzyną PISAREK lat 32, córką Jana i nieżyjącej już Anny z Zadrożnych, urodzoną w Błęnnicach, zamieszkałą w Kańkowie, ślub 24.11.1904, 26/1904.

FROMST vel FROMOLC Franciszek lat 26, syn nieżyjących już Jerzego i Katarzyny, urodzony w Wielkiej Głuszy, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, robotnik z Apolonią PLACEK lat 22, córką nieżyjącego już Leona i żyjącej Julianny z Balcerów, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 03.02.1904, 3/1904.

GRACZYK Bonifacy lat 25, syn nieżyjących już Wincentego i Rozalii z Biegajów, rolników, urodzony w Kańkowie, zamieszkały w Grabowie z Marianną ŚWIERŻEWSKĄ lat 30, córką nieżyjących już Jana i Antoniny z Załuskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 26.05.1904, 18/1904.

GRYGIER Jan lat 38, wdowiec po Mariannie Szwarc zmarłej 26.09.1903, syn Macieja i Magdaleny z Szwarców, robotników, urodzony w Pęchratce, zamieszkały w Kolonii Króle, robotnik z Elżbietą SZYMAŃSKĄ lat 23, córką Franciszka i Konstancji z Chytrów, urodzoną w parafii Andrzejewo, zamieszkałą w Złotoryi Nowej, robotnicą, ślub 15.02.1904, 15/1904.

KORDYKIEWICZ Aleksander lat 30, syn Stanisława i Ewy z Dembowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Białej z Wiktorią SUCHCICKĄ lat 17, córką Wojciecha i Magdaleny z Wardaszków, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 24.10.1904, 21/1904.

KRUPA Piotr lat 29, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marianny z Biegajów, rolników, urodzony w Nieskorzu, zamieszkały w Leśniewku, robotnik z Antoniną KIETLIŃSKĄ lat 24, córką Grzegorza i Józefy z Swierżewskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 14.02.1904, 10/1904.

ŁACH Władysław lat 32, wdowiec po Stanisławie z Popławskich zmarłej 08.08.1903, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Julianny z Romańczuków, urodzony i zamieszkały w Kamieńczyku z Heleną ZAKRZEWSKĄ lat 22, córką Antoniego i nieżyjącej już Barbary z Budziszewskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 15.02.1904, 14/1904.

MALINOWSKI Adam lat 22, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Apolonii z Fiedorów, rolników z Marcjanną JABŁONKĄ lat 24, córką Marcina i Katarzyny z Zadrożnych, urodzoną w Złotoryi, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 15.02.1904, 13/1904.

MIKOŁAJCZYK Roch lat 34, syn Franciszka i Felicjanny z Żamków, rolników, urodzony i zamieszkały w Nieskorzu z Agnieszką GRACZYK lat 29, córką nieżyjących już Wincentego i Rozalii z Biegajów, rolników, urodzoną w Kańkowie, zamieszkałą przy bracie w Grabowie, ślub 15.02.1904, 12/1904.

NIEMIRA Feliks lat 23, syn Antoniego i Emilii z Rostkowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Martą ROSTKOWSKĄ lat 21, córką Pawła i Rozalii z Niemirów, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 09.02.1904, 6/1904.

NIEWIADOMSKI Walenty lat 44, wdowiec po Marcjannie z Dudków zmarłej 22.09.1902, syn Antoniny, urodzony w Olszewie, zamieszkały w Kempistch, robotnik z Marianną GODLEWSKĄ lat 42, wdową po Franciszku zmarłym 19.06.1903, córką nieżyjących już Piotra i Moniki z Krupów małżonków Płotczyków, rolników, urodzoną w Gaczkowie, zamieszkałą w Niemirach, ślub 04.05.1904, 17/1904.

OŚCIŁOWSKI Tomasz lat 20, syn nieżyjącego już Pawła i żyjącej Anny z Wojtczuków, drobnych właścicieli, urodzony w Chmielewie, zamieszkały w Kempistych z Wiktorią RUCIŃSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Andrzeja i Katarzyny z Parafijańczyków, urodzoną w Daniłowie, zamieszkałą przy siostrze w Złotoryi Nowej, ślub 03.02.1904, 5/1904.

PLACKOWSKI Stanisław lat 22, syn nieżyjącego już Leona i Julianny z Balcerów, dworskich służących, urodzony w Daniłowie, zamieszkały w Kosutach, służący dworski z Józefą PŁOTCZYK lat 21, córką nieżyjących już Aleksandra i Rozalii z Rucińskich, dworskich służących, urodzoną Kaczkowie, zamieszkałą w Kosutach, służącą, ślub 01.05.1904, 16/1904.

RAWA Jan lat 25, syn Franciszka i Karoliny z Niemirów, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Rawach z Kamilą KULESZĄ lat 18, córką Grzegorza i Pauliny z Zawistowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 10.02.1904, 7/1904.

SADOWSKI Grzegorz lat 58, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Płotczyków, urodzony w Łętownicy, zamieszkały w Uścianku, robotnik z Barbarą PSKET lat 40, wdową po Janie zmarłym 03.07.1899, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Katarzyny z Boguszewskich, urodzoną w Złotoryi Nowej, zamieszkałą w Uścianku, robotnicą, ślub 26.01.1904, 1/1904.

SIEJK Andrzej lat 24, syn Józefa i Zofii z Stańczuków, rolników, urodzony i zamieszkały w Mianowie z Ludwiką KOBRYŃ lat 21, córką Hilarego i Elżbiety z Pasztaleńców, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 22.11.1904, 23/1904.

SITARZ Jan lat 29, syn Stanisława i Agnieszki z Farfusów, robotników, urodzony w powiecie Zamojskim, zamieszkały w Warszawie, kelner z Władysławą PLESON lat 26, córką Antoniego i nieżyjącej już Emilii z Włostowskich, urodzoną w Kosutach, zamieszkałą w Warszawie, służącą, ślub 11.08.1904, 20/1904.

SKŁODOWSKI Wincenty lat 20, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Podbielskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Skłodach Średnich z Zofią SWIERŻEWSKĄ lat 17, córką Konstantego i Bolesławy z Skłodowskich, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 14.02.1904, 11/1904.

WOŁOSIEWICZ Julian lat 24, syn Apolinarego i nieżyjącej już Marty z Niemirów, rolników, urodzony w Niemirach, zamieszkały w Kempistych z Heleną ROMANOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego Aleksandra i żyjącej Felicjanny z Pętkowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 23.11.1904, 24/1904.

ZAKRZEWSKI Antoni lat 34, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Józefy z Niemirów, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Rawach z Marianną KEMPISTĄ lat 22, córką Franciszka i nieżyjącej już Anieli z Swierzewskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 14.02.1904, 9/1904.

ZAWISTOWSKI Bolesław lat 32, syn nieżyjących już Hipolita i Emilii z Nienałtowskich, drobnych właścicieli, urodzony w Zakrzewie Kopiejkach, zamieszkały w Natalinie z Stefanią ZAWISTOWSKĄ lat 20, córką Feliksa i Marianny z Godlewskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 10.02.1904, 8/1904.

ZIELAZNICKI Stanisław lat 21, syn Andrzeja i Katarzyny z Sutkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Ołdakach parafia Andrzejewo, zamieszkały w Dmochach Wochach z Kazimierą ZAWISTOWSKĄ lat 18, córką Wojciecha i Emilii z Nienałtowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 23.11.1904, 25/1904.

ŻEBROWSKI Konstanty lat 26, syn nieżyjących już Antoniego i Katarzyny z Górskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Dąbrowie z Karoliną POLAK lat 21, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Malców, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 27.06.1904, 19/1904.