Opracował L. Kocoń

CHOROMAŃSKI Julian lat 30, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Franciszki z Zakrzewskich, urodzony w Kępistych, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Felicjanną SKŁODOWSKĄ lat 28, córką nieżyjących już Franciszka i Teresy z Budziszewskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Świerżach Zielonych, ślub 25.06.1910, 16/1910.

DĘBEK Piotr lat 25, syn Juliana i Marcjanny z Dzieżów, robotników, urodzony w Małkini, zamieszkały w Zawistach Nadbużnych z Antoniną SULĘCKĄ lat 27, córką Rocha i nieżyjącej już Agnieszki z Chrapczyńskich, urodzoną i zamieszkałą w Niemirach, ślub 08.09.1910, 20/1910.

GROMEK Franciszek lat 24, syn Wincentego i Kamili z Sołowińskich, robotników, urodzony i zamieszkały w Rostkach Piotrowicach z Zofią JASIONOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Teofili z Waszyńskich, robotników, urodzoną w Grzymkach, zamieszkałą w Kosutach, ślub 20.11.1910, 24/1910.

JANISZEWSKI Antoni lat 43, wdowiec po Rozalii z Brzozowskich zmarłej 14.01.1910, syn nieżyjącego już Teodora i żyjącej Franciszki z Korczakowskich, urodzony w Gaczkowie, zamieszkały w Brewkach z Aleksandrą WOJTKOWSKĄ lat 23, córką Stanisława i nieżyjącej już Marianny z Wojtkowskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Świerżach Tworkach, zamieszkałą w Kietlance, ślub 07.02.1910, 13/1910.

KARPIŃSKI Jan lat 29, syn Franciszka i Anny z Gromków, urodzony i zamieszkały w Pieckach z Marianną ŻURAWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Franciszki z Reników, dworskich służących, urodzoną w Piotrowicach, zamieszkałą w Niemirach, ślub 02.10.1910, 21/1910.

KARPIŃSKI Tomasz lat 25, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Józefy z Jastrzębskich, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej, dworski służący z Karoliną KORDYKIEWICZ lat 20, córką Grzegorza i Wiktorii z Gasiów, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 25.01.1910, 1/1910.

KIEMPISTY Stanisław lat 40, wdowiec po Florentynie z Zawistowskich zmarłej 09.02.1909, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Zarembów, właścicieli cząstkowych, urodzony w Leśnych, zamieszkały w Skłodach Średnich z Anną SKŁODOWSKĄ lat 27, córką Adolfa i nieżyjącej już Józefy z Nienałtowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 06.02.1910, 8/1910.

KIETLIŃSKI Władysław lat 26, syn Macieja i Pelagii z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Uścianku z Adolfiną ROSTKOWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Aleksandry z Wojtkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Stachach, ślub 30.01.1910, 3/1910.

MACIEJCZUK Feliks lat 33, syn Franciszka i Zofii z Bartczuków, rolników, urodzony i zamieszkały w Gostkowie z Heleną KURAK lat 23, córką Adama i Elżbiety z Zaleskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 06.02.1910, 11/1910.

MALINOWSKI Franciszek lat 21, syn Józefa i nieżyjącej już Marianny z Rafalików, robotników, urodzony w Chmielewie, zamieszkały w Brewkach z Stefanią DZIWULSKĄ lat 24, córką Wincentego i Emilii z Zakrzewskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Kamieńskich parafia Ceranów, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 16.11.1910, 22/1910.

MURAWSKI Antoni lat 20, syn Macieja i Marcjanny z Zdunków, urodzony i zamieszkały w Małkini, robotnik z Marianną SOKOŁOWSKĄ lat 20, córką Mateusza i Marianny z Bedeckich, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 30.01.1910, 2/1910.

PIWOŃSKI Jan lat 25, syn Michała i Marcjanny z Bandurskich, robotników, urodzony w Niemirach, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Marianną PŁOTCZYK lat 20, córką nieżyjącego już Kaliksta i żyjącej Rozalii z Kalupów, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 16.11.1910, 23/1910.

PLACKOWSKI Stefan lat 25, syn nieżyjących już Leona i Julianny z Balcerów, robotników, urodzony w Pęchratce, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Marianną MIŁOSZEWSKĄ lat 29, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Katarzyny z Gutowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Niemirach, ślub 06.02.1910, 9/1910.

SIEROTA Karol lat 24, syn Stanisława i Marianny z Cieśluków, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Heleną Świerżewską lat 21, córką Konstantego i Bolesławy z Skłodowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 06.02.1910, 10/1910.

SKŁODOWSKI Hipolit lat 30, wdowiec po Mariannie z Załusków zmarłej 12.04.1910, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Zawistowskich, urodzony i zamieszkały w Skłodach Stachach, drobny właściciel z Bolesławą ŚWIERŻEWSKĄ lat 29, córką Wojciecha i nieżyjącej już Antoniny z Niemirów, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 21.06.1910, 14/1910.

UŚCIŃSKI Jan lat 38, wdowiec po Mariannie z Stokowskich zmarłej 21.02.1909, syn Józefa i Anieli z Kietlińskich, drobnych właścicieli, urodzony w Uścianku, zamieszkały w Kietlance, drobny właściciel z Bronisławą NIEMIRĄ lat 18, córką Antoniego i Adolfiny z Wierzbowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 06.02.1910, 12/1910.

WIERZBICKI Władysław lat 34, wdowiec po Anieli z Rytelów Tyburców zmarłej 28.01.1910, syn Franciszka i Konstancji z Andryaniaków, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Rytelach Święckich z Emilią KULESZĄ lat 18, córką nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Pauliny z Zawistowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 22.06.1910, 15/1910.

WOJTKOWSKI Wiktor lat 24, syn Jana i nieżyjącej już Franciszki z Rytelów Floryszczyków, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Rytelach Święckich z Marianną NIEMIRĄ lat 19, córką Aleksandra i Julianny z Kiempistych, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kępistych, ślub 03.07.1910, 17/1910.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 25, syn nieżyjących już Antoniego i Rozalii z Kietlińskich, urodzony w Rostkach Daćbogach, zamieszkały w Kępistych, robotnik z Władysławą PAKOWICZ lat 26, córką Macieja i nieżyjącej już Marianny z Szymańskich, robotników, urodzoną w Kossowie, zamieszkałą w Kępistych, ślub 31.07.1910, 19/1910.

WYSZOMIERSKI Michał lat 38, wdowiec po Mariannie z Godlewskich zmarłej 20.04.1908, syn nieżyjącego już Antoniego i Rozalii z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Rostkach Daćbogach, zamieszkały w Kępistych, właściciel cząstkowy z Magdaleną OGONOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Anny z Jakubików, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 06.02.1910, 5/1910.

ZAKRZEWSKI Adolf lat 37, wdowiec po Helenie z Skłodowskich zmarłej 19.11.1909, syn Franciszka i nieżyjącej już Emilii z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Zakrzewie Zalesiu, zamieszkały w Nienałtach z Józefą NIENAŁTOWSKĄ lat 26, córką Tomasza i Karoliny z Ugniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 06.02.1910, 7/1910.

ZAKRZEWSKI Bolesław lat 45, wdowiec po Mariannie z Bagieńskich zmarłej 20.03.1906, syn nieżyjących już Baltazara i Jadwigi z Tarnowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Szulborzu Kotach, zamieszkały w Kosutach z Marianną ŁUNIEWSKĄ lat 33, córką Jana i nieżyjącej już Pauliny z Strzałkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 06.02.1910, 6/1910.

ZAKRZEWSKI Wincenty lat 26, syn Andrzeja i nieżyjącej już Pauliny z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Budziszewie Śledzionach, zamieszkały w Rostkach Daćbogach z Stanisławą KONARZEWSKĄ lat 26, córką nieżyjącego już Teofila i żyjącej Marianny z Szpiczyńskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Wszeborach, zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 30.01.1910, 4/1910.

ZARUSKI Roch lat 21, syn Franciszka i Julianny Biegajów, urodzony w Pieckach, zamieszkały w Daniłowce z Ludwiką WTORKOWSKĄ lat 22, córką Mateusza i nieżyjącej już Julianny z Jaworskich, rolników, urodzoną w Wancerzowie parafia Mstów, zamieszkałą Niemirach, służącą, ślub 04.07.1910, 18/1910.