Opracował L. Kocoń

ADAMIAN Pogos lat 44, wdowiec po Elżbiecie z Agalarianów zmarłej 09.01.1907, syn Mateosowicza i Sierpuiny z Mielkonianów, urodzony w Cchaltbilo zamieszkały w Targoniach Wielkich z Marianną WĘDRYCHOWSKĄ lat 29, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Marianny z Zalewskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, robotnicą, ślub 09.08.1910, 18/1910.

CIBOROWSKI Marian lat 22, robotnik, syn Aleksandra i Emilii z Zambrzyckich, urodzony i zamieszkały w Zawadach z Heleną GROMELSKĄ lat 26, córką Kazimierza i Katarzyny z Domuradów, urodzoną w Plewkach parafia Lipniki, zamieszkałą w Zawadach, ślub 07.02.1910, 13/1910.

CZYŻEWSKI Ignacy lat 26, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Anny z Waszniewskich, urodzony i zamieszkały w Słomiance parafia Trostiany z Marianną KONICKĄ lat 22, córką Stanisława i Wincenty z Masłowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, robotnicą, ślub 30.08.1910, 20/1910.

DZICZEK Kazimierz lat 20, syn Mikołaja i ? z Igałowskich, urodzony w Romanówku gubernia Wołyń, zamieszkały w Zawadach z Marianną KOWASZ lat 16, córką Józefa i Anny z Pawlaków, urodzoną w guberni Wołyń, zamieszkałą w Zawadach, ślub 01.08.1910, 17/1910.

GOSK Karol lat 20, syn Aleksandra i nieżyjącej już Leokadii z Pęskich, urodzony i zamieszkały przy ojcu na gospodarstwie w Królach parafia Rutki z Bronisławą GRABOWSKĄ lat 21, córką Tomasza i Urszuli z Krzewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach na gospodarstwie w Grabowie Starym, ślub 24.01.1910, 1/1910.

GRODZKI Piotr Paweł lat 31, syn nieżyjących już Leopolda i Marianny z Maleszewskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin z Teresą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Leona i Zuzanny z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 31.01.1910, 2/1910.

KARWOWSKI Jan lat 26, syn Józefa i Michaliny z Obryckich, urodzony i zamieszkały w Kossakach parafia Drozdowo z Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 21, córką Jana i Bronisławy z Ramotowskich, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 07.02.1910, 12/1910.

KONOPKA Franciszek lat 20, syn Stanisława i Rozalii z Olszewskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach na gospodarstwie w Konopkach Pokrzywnicy z Feliksą MAKOWSKĄ lat 19, córką Ludwika i Michaliny z Grabowskich, urodzoną i zamieszkałą na gospodarstwie w Chlebiotkach Starych, ślub 06.02.1910, 6/1910.

KORPACZ Jan lat 26, syn Franciszka i Anny z Gogolów, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Pieńkach parafia Choroszcz z Kamilą CHIBOWSKĄ lat 20, córka Józefa i Julianny z Żajkowskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach na gospodarstwie w Zawadach, ślub 06.02.1910, 7/1910.

KRZEWSKI Bolesław lat 30, syn Kazimierza i nieżyjącej już Joanny z Czarnowskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Ciborach Gołeckich z Marianną KRZEWSKĄ lat 25, córka Adolfa i nieżyjącej już Justyny z Konopków, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 06.02.1910, 5/1910.

MALESZEWSKI Aleksander lat 34, syn nieżyjących już Jana i Franciszki, urodzony w Krzewie Nowym, zamieszkały na gospodarstwie w Chlebiotkach Nowych z Józefą Marianną ŁASKĄ lat 21, córką Wincentego i Teofili z Maleszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 31.01.1910, 4/1910.

MALESZEWSKI Stanisław lat 26, syn Marcina i Teofili z Zalewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Konopkach Pokrzywnicy z Stefanią Marianną CIBOROWSKĄ lat 20, córka Mateusza i Amelii z Waszniewskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Krupach, ślub 07.02.1910, 8/1910.

MĘŻYŃSKI Józef lat 40, wdowiec po Helenie z Łapińskich zmarłej 27.12.1909, syn Wincentego i Pauliny z Babińskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie parafia Kobylin z Wincentą ZARZECKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Aleksandry z Wądołowskich, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 31.01.1910, 3/1910.

MIECECKI Teofil lat 22, syn nieżyjących już Michała i Michaliny z Gołaszewskich, zamieszkały w Strękowej Górze, robotnik z Marcelą MAKOWSKĄ lat 24, córką Ignacego i Anny z Dąbrowskich, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 26.09.1910, 22/1910.

OKUROWSKI Apolinary lat 29, wdowiec  po Aleksandrze z Piotrowskich zmarłej 20.02.1910, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Józefy z Pieńkowskich, urodzony i zamieszkały w Nieławicach parafia Wizna z Stefanią KONOPKĄ lat 19, córka nieżyjącej już Ludwiki z Wądołowskich, wdowy, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 04.05.1910, 14/1910.

SIKORSKI Władysław Marian lat 21, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Pęskich, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich z Stanisławą ŻAJKOWSKĄ lat 20, córka Jana i Bronisławy z Ramotowskich, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, ślub 07.02.1910, 11/1910.

TYSZKA Ludwik lat 28, syn Jakuba i Balbiny z Waśniewskich, urodzony w Borowym parafia Rzekuń, zamieszkały w Ciborach Gołeckich, robotnik z Julianną RUDNICKĄ lat 23, córką Rajmunda i Teofili z Kozłowskich, urodzoną w Mężeninie, zamieszkałą w Grabowie Starym, robotnicą, ślub 07.02.1910, 9/1910.

WĄDOŁOWSKI Feliks lat 31, syn Jana i Emilii z Czajkowskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach parafia Kobylin z Władysławą KONOPKĄ lat 22, córką Emeryka i Franciszki z Babińskich, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 07.02.1910, 10/1910.

WĄDOŁOWSKI Teofil lat 42, wdowiec po Joannie z Targońskich zmarłej 29.01.1910, syn Piotra i Marianny z Modzelewskich, urodzony i zamieszkały na gospodarstwie w Garbowie Nowym parafia Kobylin z Zofią CIBOROWSKĄ lat 18, córka Adolfa i Adolfiny z Grabowskich, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Kołaczkach, ślub 24.07.1910, 16/1910.

WŁODARSKI Adam lat 57, wdowiec po ? z Łempickich zmarłej 23.10.190?, syn nieżyjących już Walentego i Ewy z Sienickich, urodzony w Radziłowie, zamieszkały w Zawadach, rolnik z Czesławą Jadwigą PĘDZICH lat 21, córką nieżyjących już Jana i Franciszki z Cheroszewskich, urodzony w Antoniach parafia Ostrołęka, zamieszkałą w Zawadach, robotnicą, ślub 25.08.1910, 19/1910.

WOJCIECHEWICZ Konstanty lat 35, wdowiec po Helenie z Konopków zmarłej 27.07.1909, syn Walentego i Doroty z Popławskich, urodzony w Wybranych parafia Kołaki, zamieszkały na gospodarstwie w Mężeninie parafia Rutki z Aleksandrą ŁUKASZEWICZ lat 19, córką Ludwika i Rozalii z Bielawskich, urodzoną w Ożarkach, zamieszkałą w Zawadach, ślub 06.06.1910, 15/1910.

ZALEWSKI Stefan lat 19, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Rozalii z Zarzeckich, urodzony w Chlebiotkach Starych, zamieszkały w Grabowie Starym, robotnik z Stefanią WĄDOŁOWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Fabiana i żyjącej Marianny z Wądołowskich, urodzoną w Konopkach Klimkach, zamieszkałą w Kapicach Lipnikach parafia Kobylin, robotnicą, ślub 16.09.1910, 21/1910.