Opracował L. Kocoń

BACZEWSKA Anna Franciszka, córka szlachetnego Andrzeja lat 34, z rolnictwa żyjącego i Katarzyny Baczewskiej lat 17, urodzona w Baczach Suchych 03.04.1810.

BACZEWSKA Jozefata, córka urodzonego Macieja lat 40, z rolnictwa żyjącego i Małgorzaty Modzelewskiej lat 33, urodzona w Baczach Mokrych 02.02.1810.

BACZEWSKA Katarzyna, córka urodzonego Macieja lat 40, gospodarza i urodzonej Marianny Baczewskiej lat 30, urodzona w Baczach Mokrych 29.06.1809.

BACZEWSKI Ignacy, syn urodzonego Antoniego lat 48, gospodarza i urodzonej Marianny Baczewskiej lat 40, urodzony w Baczach Suchych 07.09.1809.

BACZEWSKI Piotr, syn szlachetnej Ewy lat 30, wdowy, bez ślubnie spłodzony, urodzony w Rybnie 17.01.1810.

BACZEWSKI Stanisław, syn urodzonego Damazego lat 31, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Jozefaty Pruszkowskiej lat 30, urodzony w Baczach Suchych 12.11.1809.

BARTOSZEWICZ Ewa, córka włościanina Sylwestra lat 30, z wyrobku żyjącego i Katarzyny Borkowskiej lat 22, urodzona w Pniewie 04.01.1810.

BOGUSKI Antoni Paweł, syn szlachetnego Jana lat 42, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Brygidy z Mioduszewskich lat 24, urodzony w Ładach Polnych 23.01.1810.

BRAJCZEWSKA Marianna, córka urodzonego Pawła lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Jozefaty Wdziękońskiej lat 20, urodzona w Milewie 10.12.1809.

BRUNECKA Barbara, córka uczciwego Jana lat 35, leśnika i Rozalii z Tuzyńskich lat 34, urodzona w Pniewie 14.10.1809.

BRUZIŃSKI Kazimierz, syn Marianny lat 28, urodzony w Zbrzeźnicy 03.03.1810.

BUCZYŃSKI Grzegorz, syn szlachetnego Grzegorza lat 70, z rolnictwa żyjącego i Franciszki Baczewskiej lat 30, urodzony w Baczach Suchych 11.03.1810.

BUCZYŃSKI Stanisław, syn urodzonego Aleksandra lat 46, części pewnych dziedzica i urodzonej Katarzyny z Modzelewskich lat 30, urodzony w Baczach Suchych 09.09.1809.

CHLUCKI Stanisław, syn włościanina Fabiana lat 30, gospodarza i Agnieszki Antoniowny lat 20, urodzony w Pniewie 07.11.1809.

CHOJNOWSKA Salomea, córka szlachetnego Józefa lat 60, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Scholastyki Szeligowskiej lat 38, urodzona w Szeligach 19.11.1809.

CIECIERSKA Justyna, córka urodzonego Antoniego lat 28, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Ludwiki z Zakrzewskich lat 20, urodzona w Kozikach 02.10.1809.

DĄBROWSKA Anna, córka włościanina Patrycego lat 28, z rolnictwa żyjącego i Marianny Dąbrowskiej lat 25, urodzona w Zbrzeźnicy 26.07.1809.

DĄBROWSKI Franciszek, syn urodzonej Jozefaty lat 24, urodzony w Pruszkach Wielkich 29.09.1809.

GACKA Anna, córka urodzonego Tomasza lat 45, dziedzica pewnej części i urodzonej Marianny z Modzelewskich lat 28, urodzona w Gaci 30.01.1810.

GAŁĄZKA Maciej, syn szlachetnego Jana lat 40, z wyrobku żyjącego i Franciszki Zalewskiej lat 24, urodzony w Ładach Borowych 02.02.1810.

GODLEWSKI Stanisław, syn Wielmożnego Ludwika, sędzica, z rolnictwa żyjącego i Wielmożnej Marianny lat 20, komornikowny nurskiej, urodzony w Kotach 18.11.1809.

GÓRSKA Leonora, córka sławetnego Ludwika lat 30, dzierżawcy, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Katarzyny Zołdykowskiej lat 28, urodzona w Konopkach 13.11.1809.

GRONOSTAJSKI Damazy, syn urodzonego Grzegorza lat 33, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Teresy z Gackich lat 30, urodzony w Ładach Polnych 11.12.1809.

GRONOSTAJSKI Józef, syn urodzonego Jana lat 40, gospodarza osiadłego i urodzonej Scholastyki Gronostajskiej lat 26, urodzony w Gronostajach 27.09.1809.

JAŁBRZYKOWSKI Wiktor, syn urodzonego Nikodema lat 40, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Scholastyki z Modzelewskich lat 30, urodzony w Kozikach  01.10.1809.

JEMIELITY Maciej, syn szlachetnego Jana lat 60, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Agnieszki Leśniewskiej lat 34, urodzony w Milewie 23.02.1810.

KLIMASZEWSKA Apolonia, córka urodzonego Mateusza lat 60, gospodarza osiadłego i urodzonej Rozalii z Zaniewskich lat 30, urodzona w Konopkach 27.05.1809.

KONOPKA Balbina Marianna, córka urodzonego Bartłomieja lat 38, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Katarzyny z Cholewickich lat 26, urodzona w Kozikach 27.03.1810.

KONOPKA Franciszek, syn urodzonego Jacentego lat 50, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Doroty z Zakrzewskich lat 30, urodzony w Kozikach 17.08.1809.

KONOPKA Mateusz Piotr, syn urodzonego Antoniego lat 33, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Anny Kossakownej lat 20, urodzony w Konopkach 22.09.1809.

KONOPKA Michał, syn urodzonego Jana lat 24, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Justyny Ładzianki lat 24, urodzony w Milewie 27.09.1809.

KONOPKA Zuzanna, córka urodzonego Tomasza lat 32, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Barbary z Jabłońskich lat 24, urodzona w Kozikach 08.08.1809.

KORYTKOWSKI Łukasz, syn urodzonego Wincentego lat 52, pewnej części dziedzica i urodzonej Scholastyki z Modzelewskich lat 26, urodzony w Modzelach Starych 15.10.1809.

KOSSYKOWSKI Jan, syn urodzonego Tomasza lat 28, gospodarza i urodzonej Wiktorii z Wądołkowskich lat 20, urodzony w Modzelach Starych 09.07.1809.

KOTOWSKA Barbara, córka urodzonego Józefa lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Anastazji z Milewskich lat 30, urodzona w Szeligach 01.12.1809.

KOTOWSKA Marianna, córka urodzonego Wawrzyńca lat 40, gospodarza i urodzonej Łucji z Mioduszewskich lat 27, urodzona w Ładach Polnych 11.09.1809.

KOTOWSKA Teresa, córka urodzonego Jakuba lat 38, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Franciszki Ciecierskiej lat 38, urodzona w Szeligach 08.10.1809.

KRAJEWSKA Aniela, córka urodzonego Jana lat 51, części pewnych dziedzica i urodzonej Katarzyny z Kossakowskich lat 40, urodzona w Ładach Polnych 17.06.1809.

KRAJEWSKA Marianna, córka urodzonego Tadeusza lat 40, z wyrobku żyjącego i urodzonej Scholastyki z Gackich lat 26, urodzona w Modzelach Starych 06.06.1809.

KULESZA Mikołaj, syn szlachetnego Kazimierza lat 36, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Konstancji z Gronostajskich lat 27, urodzony w Gronostajach 06.12.1809.

KULESZA Stanisław, syn urodzonego Jana lat 28, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Franciszki z Zalewskich lat 26, urodzony w Pęsach 02.06.1809.

LEŚNIEWSKA Konstancja, córka urodzonego Joachima lat 44, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Scholastyki Boguskiej lat 26, urodzona w Konopkach 10.03.1810.

LUTOSTAŃSKA Marianna, córka szlachetnego Pawła lat 30, z rolnictwa żyjącego i Konstancji z Lutostańskich lat 27, urodzona w Lutostani 01.01.1810.

LUTOSTAŃSKI Józef, syn urodzonego Antoniego lat 33, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Anny z Kołakowskich lat 20, urodzony w Szeligach 04.12.1809.

LUTOSTAŃSKI Mateusz, syn urodzonego Damazego lat 35, części pewnych dziedzica i urodzonej Anieli z Lutostańskich lat 24, urodzony w Lutostani 22.09.1809.

ŁADA Aniela, córka szlachetnego Felicjana lat 34, z rolnictwa żyjącego i Łucji Śledziewskiej lat 28, urodzona w Ładach Polnych 27.02.1810.

ŁADA Barbara, córka szlachetnej Kunegundy lat 30, urodzona w Ładach Polnych 01.02.1810.

ŁADA Elżbieta, córka urodzonego Marcina lat 24, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny z Gackich lat 18, urodzona w Gaci 19.11.1809.

ŁADA Jadwiga, córka urodzonego Walentego lat 42, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Heleny Pęskiej lat 26, urodzona w Ładach Borowych 12.10.1809.

ŁADA Jan, syn urodzonego Michała lat 34, dziedzica i urodzonej Felicjanny z Modzelewskich lat 28, urodzony w Ładach Borowych 23.01.1810.

ŁADA Katarzyna, córka szlachetnego Józefa lat 32, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Rozalii Ładzianki lat 24, urodzona w Ładach Polnych 12.11.1809.

ŁADA Rozalia, córka urodzonego Wojciecha lat 28, gospodarza osiadłego i urodzonej Anny z Pęskich lat 20, urodzona w Ładach Borowych 29.09.1809.

ŁADA Stanisław, syn urodzonego Zygmunta lat 48, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Agaty Dębnickiej lat 40, urodzony w Ładach Polnych 06.11.1809.

ŁADA Teresa, córka urodzonego Jana lat 40, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny z Kotowskich lat 30, urodzona w Ładach Borowych 14.10.1809.

ŁADA Wincenty, syn urodzonego Piotra lat 40, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny Gackiej lat 20, urodzony w Ładach Polnych 19.07.1809.

ŁEMPICKA Anna, córka włościanina Mateusza lat 55, z rolnictwa żyjącego i Konstancji z Borkowskich lat 35, urodzona w Zbrzeźnicy 31.12.1809.

ŁEMPICKA Marianna, córka włościanina Mateusza lat 55, z rolnictwa żyjącego i Konstancji z Borkowskich lat 35, urodzona w Zbrzeźnicy 31.12.1809.

MILEWSKA Małgorzata, córka urodzonego Tomasza, z wyrobku żyjącego i urodzonej Dominiki z Konopków lat 30, urodzona w Wyrzykach Sokolej Łące 11.06.1809.

MILEWSKA Marianna, córka urodzonego Tomasza lat 39, ogrodowego i Dominiki z Konopków lat 30, urodzona w Wyrzykach Sokolej Łące 23.04.1810.

MIODUSZEWSKI Aleksander, syn urodzonego Jerzego zmarłego 21.02.1810 i urodzonej Franciszki z Kotowskich , urodzony w Lutostani 28.03.1810.

MODZELEWSKA Aniela, córka szlachetnego Franciszka lat 25, gospodarza i szlachetnej Doroty Jastrzębskiej lat 19, urodzona w Modzelach Skudoszach 01.03.1810.

MODZELEWSKA Anna, córka urodzonego Antoniego lat 48, części pewnych dziedzica i urodzonej Antoniny z Modzelewskich lat 24, urodzona w Modzelach Skudoszach 12.05.1809.

MODZELEWSKA Anna, córka szlachetnego Filipa lat 20, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Scholastyki Wiśniewskiej, urodzona w Modzelach Wypychach 05.11.1809.

MODZELEWSKA Anna, córka urodzonego  Łukasza lat 30, wyrobnika i urodzonej Rozalii Jemielicianki lat 25, urodzona w Wyrzykach 05.05.1809.

MODZELEWSKA Antonina, córka szlachetnego Tomasza lat 50, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny z Konopków lat 40, urodzona w Konopkach 19.04.1810.

MODZELEWSKA Elżbieta, córka szlachetnego Mateusza lat 40, z rolnictwa żyjącego i Marianny z Kuśmierowskich lat 40, urodzona w Modzelach Starych 07.01.1810.

MODZELEWSKA Jozefata, córka urodzonego Józefa lat 45, z rolnictwa żyjącego i Anny z Nikleńskich lat 36, urodzona w Modzelach Starych 09.03.1810.

MODZELEWSKA Jozefata, córka urodzonego Szymona lat 40, części pewnych dziedzica i urodzonej Wiktorii z Baczewskich lat 30, urodzona w Modzelach Starych 21.06.1809.

MODZELEWSKA Małgorzata, córka urodzonego Franciszka lat 38, części pewnych dziedzica i urodzonej Joanny z Pruszkowskich lat 30, urodzona w Modzelach Starych 16.06.1809.

MODZELEWSKA Marianna, córka szlachetnego Chryzostoma lat 40, z rolnictwa żyjącego i Agnieszki z Modzelewskich, urodzona w Modzelach Skudoszach 23.01.1810.

MODZELEWSKA Marianna, córka urodzonej Elżbiety  lat 24, urodzona w Modzelach Starych 12.10.1809.

MODZELEWSKA Marianna, córka urodzonego Łukasza lat 30, części pewnych dziedzica i urodzonej Katarzyny z Korytkowskich lat 24, urodzona w Modzelach Skudoszach 02.07.1809.

MODZELEWSKA Marta Marianna, córka urodzonego Franciszka lat 35, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Marianny z Lutostańskich lat 30, urodzona w Gaci 15.08.1809.

MODZELEWSKI Damazy, syn urodzonego Jana lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Katarzyny z Modzelewskich lat 20, urodzony w Wyrzykach Nowej Wsi 17.08.1809.

MODZELEWSKI Ignacy, syn urodzonego Stanisława lat 40, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Scholastyki z Modzelewskich lat 40, urodzony w Modzelach Starych 28.07.1809.

MODZELEWSKI Ignacy, syn urodzonego Szymona lat 25, części pewnych dziedzica i urodzonej Marianny z Buczyńskich lat 23, urodzony w Modzelach Skudoszach 03.09.1809.

MODZELEWSKI Jan, syn urodzonego Antoniego lat 45, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Rozalii Modzelewskiej lat 30, urodzony w Modzelach Skudoszach 11.06.1809.

MODZELEWSKI Jan, syn urodzonego Kazimierza lat 40, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Katarzyny z Kamionowskich lat 33, urodzony w Modzelach Starych 03.07.1809.

MODZELEWSKI Marcin, syn urodzonego Jana lat 28, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Anny z Makowskich lat 19, urodzony w Modzelach Wypychach 07.11.1809.

MODZELEWSKI Melchior, syn urodzonego Mikołaja lat 24, części pewnych dziedzica i urodzonej Łucji Ładzianki lat 30, urodzony w Modzelach Wypychach 07.09.1809.

MODZELEWSKI Stanisław, syn urodzonego Michała lat 34, pewnej części dziedzica i urodzonej Marianny z Gronostajskich lat 22, urodzony w Modzelach Starych 01.11.1809.

MODZELEWSKI Szczepan, syn szlachetnego Jana lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Małgorzaty Wyrzykowskiej lat 23, urodzony w Wyrzykach Nowej Wsi 25.12.1809.

MYŚLIŃSKA Marianna, córka włościanina Wawrzyńca lat 30, szewca i Petroneli z Orłowskich lat 30, urodzona w Rybnie 23.10.1809.

NAGORCZANKA Jozefata, córka szlachetnej Marianny lat 25, z wyrobku żyjącej, urodzona w Ładach Borowych 22.01.1810.

NAGÓRKA Marianna Jozefata, córka szlachetnego Józefa lat 39, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Marianny z Sierzputowskich lat 30, urodzona w Konopkach 28.10.1809.

NOWACKI Michał, syn włościanina Jana lat 25, z wyrobku żyjącego i Albertyny lat 23, urodzony w Zbrzeźnicy 30.09.1809.

NOWOWIESKI Wojciech, syn urodzonego Wojciecha lat 39, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Franciszki Szeligowskiej lat 30, urodzony w Wyrzykach Nowej Wsi 08.04.1810.

OGONOWSKI Tomasz, syn Aleksandra lat 36, z rolnictwa żyjącego i Anny Baczewskiej lat 24, urodzony w Baczach Suchych 15.12.1809.

OŁDAKOWSKA Katarzyna, córka urodzonego Wojciecha lat 40, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Rozalii z Modzelewskich lat 40, urodzona w Konopkach 16.08.1809.

PĄSKOWSKA Jozefata, córka urodzonego Andrzeja lat 34, leśnika i urodzonej Anieli Dąbrowskiej lat 24, urodzona w Pniewie 03.04.1810.

PODBIELSKI Franciszek, syn urodzonego Józefa lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Anastazji z Chojnowskich lat 20, urodzony w Ładach Borowych 29.05.1809.

PROSIŃSKA Marianna, córka urodzonego Piotra lat 37, organisty i urodzonej Urszuli z Zalewskich lat 30, urodzona w Puchałach 03.07.1809.

PRZEŹDZIECKA Jozefata, córka szlachetnego Ambrożego lat 46, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Agnieszki Mioduszewskiej lat 24, urodzona w Lutostani 05.04.1810.

RATYŃSKI Jan, syn uczciwego Mateusza lat 44, z rolnictwa żyjącego i Łucji z Górskich lat 26, urodzony w Wyrzykach Nowej Wsi 21.08.1809.

RYKACZEWSKA Marianna, córka urodzonego Andrzeja lat 44, części pewnych dziedzica i urodzonej Agnieszki Gronostajskiej lat 43, urodzona w Pęsach 25.05.1809.

SIERZPUTOWSKI Mikołaj, syn urodzonego Stanisława lat 40, gospodarza osiadłego i urodzonej Scholastyki z Modzelewskich lat 25, urodzony w Modzelach Starych 13.09.1809.

SKOWRONKOWNA Marianna, córka włościanki Klary lat 33, urodzona w Zbrzeźnicy 16.01.1810.

STRZESZEWSKA Aniela, córka szlachetnego Antoniego lat 30, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny z Ogonowskich lat 30, urodzona w Baczach Mokrych 24.01.1810.

SZELIGOWSKA Anna, córka urodzonego Benedykta lat 36, części pewnych dziedzica i urodzonej Scholastyki z Kossakowskich lat 25, urodzona w Szeligach 18.06.1809.

SZELIGOWSKI Antoni, syn urodzonego Wawrzyńca lat 28, na gospodarstwie osiadłego i urodzonej Barbary Zaniewskiej lat 28, urodzony w Szeligach 12.06.1809.

ŚLEDZIEWSKA Antonina, córka urodzonego Jana lat 40, gospodarza osiadłego i urodzonej Agnieszki z Gosiewskich lat 28, urodzona w Modzelach Skudoszach 06.06.1809.

ŚLEDZIEWSKI Łukasz, syn urodzonego Kazimierza lat 57, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Antoniny z Modzelewskich lat 30, urodzony w Modzelach Skudoszach 16.10.1809.

ŚWIDERSKI Kazimierz, syn włościanina Jana lat 30, z rolnictwa żyjącego i Agnieszki lat 30, urodzony w Zbrzeźnicy 18.01.1810.

ŚWIĘCKI Łukasz, syn włościanina Mateusza lat 37, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny Dębnickiej lat 30, urodzony w Baczach Mokrych 17.10.1809.

TABĘDZKI Antoni, syn szlachetnego Łukasza lat 48, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Scholastyki Baczewskiej lat 30, urodzony w Baczach Suchych 17.01.1810.

TOPOLSKI Wojciech, syn szlachetnego Jana lat 36, furmana i Agnieszki Matejkowskiej lat 34, urodzony w Puchałach 27.03.1810.

TRZASKA Stanisław Szymon, syn urodzonego Pawła lat 40, z rolnictwa żyjącego i sławetnej Agnieszki z Janczewskich lat 25, urodzony w Szeligach 26.10.1809.

WIŚNIEWSKA Jozefata, córka Ignacego lat 27 i Jozefaty Sierzputowskiej, panny, oboje w Milewie służących, urodzona tamże 28.11.1809.

WIŚNIEWSKI Tadeusz, syn szlachetnego Szymona lat 40, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Antoniny z Baczewskich lat 30, urodzony w Modzelach Skudoszach 28.10.1809.

WYRZYKOWSKI Wojciech, syn szlachetnego Łukasza lat 30, z rolnictwa żyjącego i szlachetnej Petroneli Krajewskiej lat 30, urodzony w Wyrzykach Nowej Wsi 29.04.1810.

WYSOCKI Stanisław, syn włościanina Grzegorza lat 36, z rolnictwa żyjącego i Agnieszki lat 25, urodzony w Pniewie 19.11.1809.

ZAKRZEWSKI Andrzej, syn urodzonego Jana lat 47, z rolnictwa żyjącego i urodzonej Marianny z Pęskich lat 26, urodzony w Ładach Borowych 26.11.1809.

ZANIEWSKA Katarzyna, córka szlachetnego Walentego, z rolnictwa żyjącego i Heleny lat 30, urodzona w Szeligach 21.03.1810.