Opracował L. Kocoń

BARAŃSKI Ludwik lat 55, szlachcic, kawaler, syn Stanisława i Anieli, zmarł w Wólce Modzelach 30.09.1841, 124/1841.

BARAŃSKI Stanisław lat 85, szlachcic, syn Ludwika i Marianny z Łazowskich, zmarł w Nowej Wsi 18.01.1836, 9/1836.

BIAŁA Franciszka lat 35, córka Wojciecha i Marianny małżonków Godlewskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Gogolach 13.01.1837, 12/1837.

BIAŁA Marianna lat 43, córka Jana i ? małżonków Rosochackich, żona Jakuba, szlachcica, zmarła w Kamieniu Starym 25.08.1839, 85/1839.

BIAŁY Antoni lat 32, szlachcic, syn Macieja i Anastazji, zmarł w Święcku Wielkim 01.12.1834, 163/1834.

BIAŁY Ignacy lat 22, szlachcic, syn Piotra i Franciszki, zmarł w Dąbrowie Gogolach 08.03.1846, 21/1846.

BIAŁY Maciej lat 70, szlachcic, mąż Marianny z Godlewskich, zmarł w Dąbrowie Kitach 13.04.1827, 54/1827.

BOGUCKA Ewa lat 60, córka Michała i Katarzyny małżonków Wyszołmierskich, wdowa po Krzysztofie, szlachcicu, zmarła w Zabłotnem 26.05.1834, 86/1834.

BOGUCKA Józefa lat 77, z domu Barańska, żona Wiktora, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Nowej Wsi 01.01.1827, 2/1827.

BOGUCKA Marcjanna lat 23, córka Macieja i Rozalii małżonków Godlewskich, żona Franciszka, szlachcica, zmarła w Michałkach 21.02.1840, 24/1840.

BOGUCKA Marianna lat 14, córka Franciszka i Rozalii z Godlewskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Gogolach 27.01.1831, 21/1831.

BOGUCKA Weronika lat 60, córka Stanisława i ? małżonków Godlewskich, wdowa po Stanisławie, zmarła w Dąbrowie Zabłotnej 09.01.1842, 3/1842.

BOGUCKI Andrzej lat 57, szlachcic, kawaler, syn Mikołaja i Urszuli, zmarł w Zabłotnem 13.10.1835, 81/1835.

BOGUCKI Franciszek lat 27, szlachcic, syn Kacpra i Balbiny z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Kaskach 25.04.1844, 70/1844.

BOGUCKI Maciej lat 75, szlachcic, syn Jana i Zuzanny, mąż Barbary z Zawistowskich, zmarł w Nowej Wsi 17.11.1838, 114/1838.

BOGUCKI Marcin lat 95, szlachcic, mąż Katarzyny z Kaczyńskich, zmarł w Dąbrowie Szatankach 03.09.1826, 94/1826.

BOGUCKI Stanisław lat 66, szlachcic, mąż Weroniki z Godlewskich, zmarł w Dąbrowie Zabłotnem 20.07.1829, 68/1829.

BZURA Dionizy lat 67, szlachcic, kawaler zamieszkały w Warszawie, syn Jakuba i Zuzanny z Sosnowskich, zmarł w Włostach 13.07.1827, 77/1827.

CHMIELIŃSKI Wojciech lat 80, szlachcic, posiadacz dóbr Dąbrowa Wielka, wdowiec po Konstancji z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Wielkich 13.07.1839, 63/1839.

CHOIŃSKA Marianna lat 66, córka Protazego i Domiceli małżonków Mościckich, żona Mateusza, szlachcica, zmarła w Święcku Wielkim 19.04.1836, 23/1836.

CHOIŃSKI Ignacy lat 22, szlachcic, syn Jana i Marianny, zmarł w Święcku Wielkim 20.01.1839, 26/1839.

CHOIŃSKI Mikołaj lat 49, szlachcic, mąż Katarzyny z Saniewskich, zmarł w Święcku Wielkim 16.01.1827, 5/1827.

DANOWSKA Bibianna lat 16, córka Stanisława i Anieli z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Tworkach 16.04.1826, 53/1826.

DĄBROWSKA Agnieszka lat 75, córka Antoniego i Anieli małżonków Kaczyńskich, wdowa po Antonim, zmarła w Święcku Wielkim 21.02.1834, 31/1834.

DĄBROWSKA Agnieszka lat 60, córka Pawła i Anny małżonków Godlewskich, szlachty, żona Wojciecha, zmarła w Kaskach 16.12.1840, 93/1840.

DĄBROWSKA Anna lat 58, wdowa, córka Adama i Agnieszki małżonków Jabłońskich, szlachty, zmarła w Wilkach 23.02.1839, 30/1839.

DĄBROWSKA Anna lat 30, córka Pawła i ? małżonków Łuniewskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Bybytkach 10.12.1834, 170/1834.

DĄBROWSKA Antonina lat 47, córka Jana i Katarzyny małżonków Dąbrowskich, szlachty, żona Adama, zmarła w Święcku Wielkim 10.01.1841, 4/1841.

DĄBROWSKA Balbina lat 14, córka Franciszka i Ludwiki, szlachty, zmarła w Michałkach 05.07.1839, 60/1839.

DĄBROWSKA Balbina lat 25, córka Piotra i Marcjanny małżonków Święckich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Cherubinach 18.08.1834, 129/1834.

DĄBROWSKA Barbara lat 48, córka Walentego i Katarzyny małżonków Stokowskich, szlachty, żona Ignacego, zmarła w Dąbrowie Łazach 04.02.1842, 19/1842.

DĄBROWSKA Elżbieta lat 13, córka Michała i Krystyny z Gierałtowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Szatankach 26.04.1830, 67/1830.

DĄBROWSKA Ewa lat 54, córka Joachima i Eufemii małżonków Święch, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Święcku Wielkim 14.11.1836, 64/1836.

DĄBROWSKA Felicjanna lat 10, córka Mikołaja i Agnieszki, szlachty, zmarła w Dąbrowie Tworkach 27.10.1841, 131/1841.

DĄBROWSKA Franciszka lat 58, córka Bartłomieja i Krystyny małżonków Jaźwińskich, żona Pawła, szlachcica, zmarła w Kaczynie Starym 19.01.1837, 24/1837.

DĄBROWSKA Franciszka lat 16, córka Franciszka i Ludwiki z Godlewskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Michałkach 09.12.1828, 100/1828.

DĄBROWSKA Franciszka lat 23, córka Jana i Marianny małżonków Złotkowskich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Dzięcieli 17.06.1834, 99/1834.

DĄBROWSKA Joanna lat 12, córka Franciszka i Ludwiki z Godlewskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Michałkach 17.09.1828, 80/1828.

DĄBROWSKA Joanna lat 27, córka Jana i Marianny, szlachty, zmarła w Kaczynie Starym 21.06.1843, 75/1843.

DĄBROWSKA Jozefata lat 19, córka Jana i Julianny z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Cherubinach 31.10.1836, 63/1836.

DĄBROWSKA Julianna lat 14, córka Ignacego i Katarzyny z Murawskich, szlachty, zmarła w Nowej Wsi 28.03.1838, 45/1838.

DĄBROWSKA Julianna lat 15, córka Jana i Eufemii z Chmielewskich, szlachty, zmarła w Dzięcieli 10.02.1837, 23/1837.

DĄBROWSKA Julianna lat 26, córka Jana i Marianny, szlachty, zmarła w Łazach 29.01.1840, 9/1840.

DĄBROWSKA Karolina lat 14, córka Franciszka i Marcjanny, szlachty, zmarła w Łazach 07.12.1843, 153/1843.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 20, córka Jana i Marianny z Godlewskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Dzięcieli 10.03.1826, 30/1826.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 15, córka Kazimierza i Magdaleny z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Kaskach 21.04.1838, 56/1838.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 21, córka Marcina i Marianny z Czyżewskich, szlachty, zmarła w Nowej Wsi 23.03.1833, 45/1833.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 35, córka Stanisława i Katarzyny małżonków Dąbrowskich, żona Marcina, szlachcica, zmarła w Nowej Wsi 31.10.1839, 137/1839.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 15, córka Wojciecha i Scholastyki z Janczewskich, zmarła w Święcku Wielkim 25.05.1844, 82/1844.

DĄBROWSKA Konstancja lat 43, córka Jana i Zuzanny małżonków Mystkowskich, szlachty, żona Józefa, zmarła w Mystkach Rzymie 09.08.1833, 88/1833.

DĄBROWSKA Konstancja lat 23, córka Michała i Marianny małżonków Święckich, szlachty, żona Kacpra, zmarła w Święcku Wólce Gołej 29.06.1843, 78/1843.

DĄBROWSKA Konstancja lat 32, córka Sebastiana i Franciszki małżonków Niwińskich, żona Antoniego, szlachcica, zmarła w Dzięcieli 19.02.1837, 26/1837.

DĄBROWSKA Konstancja lat 62, z domu Wyszomierska, żona Jana, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Michałkach 26.10.1826, 109/1826.

DĄBROWSKA Ludwika lat 50, córka Jana i Katarzyny małżonków Dąbrowskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Szatankach 22.10.1835, 82/1835.

DĄBROWSKA Ludwika lat 19, córka Mikołaja i Heleny, szlachty, zmarła w Kaskach 15.01.1834, 9/1834.

DĄBROWSKA Magdalena lat 13, córka Bartłomieja i Franciszki z Wyszyńskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Michałkach 05.09.1830, 108/1830.

DĄBROWSKA Małgorzata lat 66, córka Antoniego i Magdaleny małżonków Szepietowskich, żona Franciszka, szlachcica, zmarła w Kamieniu Starym 07.12.1845, 147/1845.

DĄBROWSKA Małgorzata lat 22, córka Jakuba i Ewy małżonków Dąbrowskich, szlachty, żona Antoniego, zmarła w Cherubinach 23.03.1842, 35/1842.

DĄBROWSKA Marianna lat 13, córka Adama i Agnieszki z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Łazach 06.01.1843, 4/1843.

DĄBROWSKA Marianna lat 28, córka Franciszka i Petroneli małżonków Kostro, żona Józefa, szlachcica, zmarła w Święcku Wielkim 29.12.1846, 93/1846.

DĄBROWSKA Marianna lat 20, córka Ignacego i Barbary małżonków Dąbrowskich, żona Bartłomieja, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Łazach 13.03.1846, 26/1846.

DĄBROWSKA Marianna lat 14, córka Ignacego i Krystyny, szlachty, zmarła w Dąbrowie Wilkach 17.03.1838, 43/1838.

DĄBROWSKA Marianna lat 55, córka Jana i Konstancji, żona Pawła, szlachcica, zmarła w Szatankach 07.10.1840, 85/1840.

DĄBROWSKA Marianna lat 44, córka Józefa i Katarzyny małżonków Wyszyńskich, żona Rocha, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Wilkach 10.03.1845, 32/1845.

DĄBROWSKA Marianna lat 46, córka Marcina i Józefy małżonków Łazowskich, żona Antoniego, szlachcica, zmarła w Łazach 17.03.1835, 30/1835.

DĄBROWSKA Marianna lat 44, panna, córka Pawła i Cecylii z Krassowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Dzięcieli 29.11.1830, 120/1830.

DĄBROWSKA Marianna lat 84, córka Szymona i Jozefaty z Kaczyńskich małżonków Dąbrowskich, wdowa, zmarła w Łazach 13.01.1837, 11/1837.

DĄBROWSKA Petronela lat 44, córka Kazimierza i ? małżonków Godlewskich, szlachty, żona Macieja, zmarła w Kamieniu Rupiach 11.02.1842, 22/1842.

DĄBROWSKA Petronela lat 75, córka Walentego i ? małżonków Szepietowskich, żona Tomasza, szlachcica, zmarła w Szepietowie Żakach 02.10.1844, 104/1844.

DĄBROWSKA Rozalia lat 56, wdowa, córka Mateusza i Magdaleny małżonków Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Święcku 01.02.1840, 13/1840.

DĄBROWSKA Rozalia lat 40, panna, córka Tadeusza i Marianny, szlachty, zmarła w Dąbrowie Cherubinach 21.11.1846, 79/1846.

DĄBROWSKA Tekla z domu Grochowska, żona Franciszka, szlachcica, sędziego Pokoju Powiatu Tykocińskiego, zmarła w Trzecinach 01.08.1826, 75/1826.

DĄBROWSKA Teofila lat 11, córka Jana i Katarzyny, szlachty, zmarła w Cherubinach 01.08.1833, 83/1833.

DĄBROWSKA Teresa lat 55, córka Mikołaja i Katarzyny małżonków Białych, zmarła w Moczydłach 03.05.1839, 49/1839.

DĄBROWSKA Teresa lat 55, panna, córka Szymona i Marianny z Rosochackich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Michałkach 25.03.1828, 29/1828.

DĄBROWSKA Urszula lat 14, córka Bonifacego i Rozalii z Janczewskich, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 30.09.1841, 125/1841.

DĄBROWSKA Urszula lat 53, córka Walentego i Joanny małżonków Szulborskich, żona Franciszka, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Cherubinach 15.02.1846, 16/1846.

DĄBROWSKA Wiktoria lat 14, córka Marcina i Agnieszki z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Nowej Wsi 11.04.1838, 50/1838.

DĄBROWSKA Zofia lat 70, córka Mateusza i Krystyny małżonków Mościckich, wdowa po Macieju, szlachcicu, zmarła w Dąbrowie Wilkach 24.01.1838, 16/1838.

DĄBROWSKI Adam lat 50, szlachcic, mąż Anieli z Olszewskich, zmarł w Tworkach 10.04.1838, 49/1838.

DĄBROWSKI Andrzej lat 54, szlachcic, syn Józefa i Rozalii, mąż Franciszki, zmarł w Dąbrowie Kaskach 20.02.1844, 33/1844.

DĄBROWSKI Antoni lat 52, szlachcic, syn Bartłomieja, mąż Łucji z Kaczyńskich, zmarł w Dąbrowie Nowej Wsi 25.11.1846, 80/1846.

DĄBROWSKI Antoni lat 70, szlachcic, kawaler, syn Pawła i Anny, urodzony w Wiśniówku 13.01.1834, 6/1834.

DĄBROWSKI Antoni lat 57, szlachcic, mąż Łucji Dąbrowskiej, zmarł w Dąbrowie Szatankach 14.11.1841, 136/1841.

DĄBROWSKI Baltazar lat 26, szlachcic, syn Jana i Katarzyny, mąż Franciszki Dąbrowskiej, zmarł w Cherubinach 29.09.1839, 118/1839.

DĄBROWSKI Bartłomiej lat 35, szlachcic, kawaler, syn Jana i Agnieszki z Skarzyńskich, zmarł Dzięcieli 23.06.1843, 77/1843.

DĄBROWSKI Bartłomiej lat 56, szlachcic, mąż Franciszki z Wyszyńskich, zmarł w Dąbrowie Michałkach 17.03.1829, 37/1829.

DĄBROWSKI Bonifacy lat 50, szlachcic, syn Florentego i Małgorzaty, mąż Eleonory z Mystkowskich, zmarł w Cherubinach 19.02.1837, 25/1837.

DĄBROWSKI Dionizy lat 73, szlachcic, syn Augustyna i Anny, mąż Barbary Dąbrowskiej, zmarł w Kaczynie Starym 10.04.1836, 21/1836.

DĄBROWSKI Florian lat 53, szlachcic, syn Zygmunta i Wiktorii z Godlewskich, zmarł w Kaskach 18.02.1836, 14/1836.

DĄBROWSKI Franciszek lat 72, szlachcic, syn Antoniego i Katarzyny, mąż Katarzyny z Włostowskich, zmarł w Plewkach 16.01.1833, 7/1833.

DĄBROWSKI Franciszek lat 56, szlachcic, syn Dominika i Joanny, mąż Franciszki Dąbrowskiej, zmarł w Dąbrowie Michałkach 01.12.1845, 143/1845.

DĄBROWSKI Franciszek lat 14, syn Hipolita i Teresy, zmarł w Szatankach 11.05.1835, 49/1835.

DĄBROWSKI Franciszek lat 80, szlachcic, syn Jana i Katarzyny, mąż Franciszki, zmarł w Tworkach 04.08.1833, 86/1833.

DĄBROWSKI Franciszek lat 60, szlachcic, syn Kazimierza i Antoniny, mąż Urszuli z Szulborskich, zmarł w Cherubinach 15.02.1840, 19/1840.

DĄBROWSKI Franciszek lat 60, szlachcic, syn Stanisława i Anny, mąż Marianny z Kaczyńskich, zmarł w Kaczynie Starym 28.12.1835, 91/1835.

DĄBROWSKI Franciszek lat 60, szlachcic, kawaler, syn Wojciecha, zmarł w Łazach 28.11.1842, 90/1842.

DĄBROWSKI Franciszek lat 75, szlachcic, dziedzic majętności Trzecin i Dąbrowy Wielkiej, Sędzia Pokoju Powiatu Tykocińskiego, prezes Rady Obywatelskiej Województwa Augustowskiego, zmarł w Trzecinach 22.07.1827, 81/1827.

DĄBROWSKI Franciszek lat 60, mąż Anny z Zawistowskich, zmarł w Dołęgach 29.04.1835, 43/1835.

DĄBROWSKI Ignacy lat 35, szlachcic, syn Franciszka i Marianny, mąż Urszuli, zmarł w Dąbrowie Moczydłach 28.02.1844, 40/1844.

DĄBROWSKI Ignacy lat 80, szlachcic, dziedzic dóbr Zabłotne, syn Grzegorza i Zofii, mąż Tekli z Zalewskich, zmarł w Dąbrowie Zabłotnem 07.04.1841, 49/1841.

DĄBROWSKI Ignacy lat 28, szlachcic, syn Tadeusza i Marianny z Kaczyńskich, zmarł w Dąbrowie Cherubinach 26.11.1825, 37/1825.

DĄBROWSKI Jan lat 50, szlachcic, syn Floriana i Magdaleny, mąż Marianny z Mystkowskich, zmarł w Cherubinach 27.02.1840, 30/1840.

DĄBROWSKI Jan lat 13, syn Jana i Eufemii z Chmielewskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Dzięcieli 25.06.1826, 69/1826.

DĄBROWSKI Jan lat 38, szlachcic, syn Kazimierza i Wiktorii, mąż Katarzyny Dąbrowskiej, zmarł w Nowej Wsi 17.12.1840, 94/1840.

DĄBROWSKI Jan lat 16, syn Macieja i Elżbiety, szlachty, zmarł w Szatankach 19.08.1840, 81/1840.

DĄBROWSKI Jan lat 12, szyn Michała i Krystyny z Gierałtowskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Szatankach 04.05.1830, 71/1830.

DĄBROWSKI Jan lat 14, syn Stanisława i Anieli z Godlewskich, szlachty, zmarł w Michałkach 24.11.1843, 140/1843.

DĄBROWSKI Jan lat 41, szlachcic, syn Szymona i Marianny, mąż Eleonory z Włostowskich, zmarł w Łazach 30.12.1840, 97/1840.

DĄBROWSKI Jan lat 50, szlachcic, syn Tomasza i Anny, mąż Ewy z Kaczyńskich, zmarł w Święcku Wielkim 06.03.1834, 44/1834.

DĄBROWSKI Jan lat 66, szlachcic, syn Zygmunta i Wiktorii, mąż Anny z Godlewskich, zmarł w Dąbrowie Kaskach 06.08.1838, 51/1838.

DĄBROWSKI Jan lat 55, szlachcic, mąż Marianny z Lubowidzkich, zmarł w Dzięcieli 20.05.1842, 56/1842.

DĄBROWSKI Jan lat 56, szlachcic, mąż Rozalii z Godlewskich, zmarł w Święcku Wielkim 19.01.1826, 7/1826.

DĄBROWSKI Józef lat 11, syn Ambrożego i Magdaleny, szlachty, zmarł w Dzięcieli 16.06.1834, 98/1834.

DĄBROWSKI Józef lat 85, szlachcic, syn Pawła i Anny, wdowiec po Mariannie z Rembiewskich, zmarł w Wiśniówku 19.08.1836, 48/1836.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 72, szlachcic, syn Jana i Katarzyny, mąż Eleonory z Olęckich, zmarł w Kaskach 18.04.1839, 47/1839.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 50, szlachcic, syn Jana i Marianny, mąż Marianny z Wojnów, zmarł w Kaskach 01.09.1844, 99/1844.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 40, szlachcic, kawaler, syn Macieja i Antoniny z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Wilkach 21.02.1841, 23/1841.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 65, szlachcic, syn Sebastiana i Domiceli, mąż Zofii z Łuniewskich, zmarł w Łazach 05.04.1840, 43/1840.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 78, szlachcic, syn Wojciecha i Rozalii, zmarł w Łazach 08.08.1833, 87/1833.

DĄBROWSKI Krzysztof lat 73, szlachcic, syn Wojciecha i Rozalii, mąż Franciszki z Idźkowskich, zmarł w Dąbrowie Łazach 17.01.1838, 12/1838.

DĄBROWSKI Łukasz lat 52, szlachcic, syn Jana i Barbary, mąż Antoniny, zmarł w Kamieniu Starym 01.08.1833, 82/1833.

DĄBROWSKI Maciej lat 80, szlachcic, syn Adama, mąż Agnieszki Dąbrowskiej, zmarł w Dąbrowie Łazach 16.11.1846, 78/1846.

DĄBROWSKI Maciej lat 15, syn Andrzeja i Ewy z Kaczyńskich, szlachty, zmarł w Kamieniu Starym 05.03.1847, 24/1847.

DĄBROWSKI Maciej lat 60, szlachcic, mąż Petroneli z Godlewskich, zmarł w Kamieniu Rupiach 29.12.1841, 159/1841.

DĄBROWSKI Mateusz lat 33, szlachcic, syn Antoniego i Ludwiki, mąż Marianny z Rosochackich, zmarł w Kamieniu Starym 03.02.1834, 22/1834.

DĄBROWSKI Michał lat 60, szlachcic, syn Pawła i Agnieszki, mąż Franciszki, zmarł w Nowej Wsi 27.12.1839, 152/1839.

DĄBROWSKI Paweł lat 28, syn Jana i Brygidy z Kaczyńskich, szlachty, zmarł w Gogolach 29.08.1835, 68/1835.

DĄBROWSKI Paweł lat 70, szlachcic, syn Zygmunta i Domiceli, mąż Katarzyny z Szepietowskich, zmarł w Dąbrowie Kaskach 19.01.1838, 13/1838.

DĄBROWSKI Paweł lat 27, szlachcic, mąż Zuzanny z Święckich, zmarł w Święcku Wielkim 09.06.1844, 85/1844.

DĄBROWSKI Piotr lat 50, szlachcic, syn Antoniego i Zuzanny, mąż Franciszki Dąbrowskiej, zmarł w Moczydłach 21.06.1834, 106/1834.

DĄBROWSKI Piotr lat 50, szlachcic, syn Jana, mąż Małgorzaty z Zawistowskich, zmarł w Dąbrowie Michałkach 11.04.1845, 44/1845.

DĄBROWSKI Piotr lat 53, szlachcic, mąż Anastazji z Łuniewskich, zmarł w Dąbrowie Gogolach 22.06.1841, 74/1841.

DĄBROWSKI Piotr lat 70, szlachcic, mąż Marianny z Dołęgowskich, zmarł w Kamieniu Starym 25.12.1829, 120/1829.

DĄBROWSKI Roch lat 34, szlachcic, syn Piotra i Anieli z Białych, mąż Balwiny, zmarł w Łazach 16.05.1833, 55/1833.

DĄBROWSKI Stanisław lat 90, szlachcic, syn Wojciecha i Rozalii, mąż Katarzyny z Szulborskich, zmarł w Dąbrowie Szatankach 12.02.1845, 17/1845.

DĄBROWSKI Stefan lat 70, szlachcic, syn Macieja i Joanny, mąż Julianny z Mioduszewskich, zmarł w Dąbrowie Szatankach 19.08.1838, 83/1838.

DĄBROWSKI Szczepan lat 40, szlachcic, syn Kazimierza i Wiktorii, mąż Małgorzaty z Dołęgowskich, zmarł w Dąbrowie Łazach 02.02.1847, 10/1847.

DĄBROWSKI Szymon lat 60, szlachcic, mąż Marianny z Szepietowskich, zmarł w Dąbrowie Moczydłach 22.01.1830, 10/1830.

DĄBROWSKI Tomasz lat 78, szlachcic, mąż Franciszki z Zawistowskich, zmarł w Dąbrowie Moczydłach 08.12.1827, 133/1827.

DĄBROWSKI Tomasz lat 66, szlachcic, syn Jana i Urszuli, mąż Anny z Jabłońskich, zmarł w Wilkach 16.01.1836, 7/1836.

DĄBROWSKI Wojciech lat 60, szlachcic, syn Sebastiana i Domicelli, mąż Franciszki z Godlewskich, zmarł w Nowej Wsi 27.07.1834, 116/1834.

DĄBROWSKI Wojciech lat 70, szlachcic, mąż Agnieszki Dąbrowskiej, zmarł w Nowej Wsi 03.03.1835, 25/1835.

DMOCHOWSKA Ewa lat 20, córka Stanisława i Marianny małżonków Boguckich, żona Stanisława, szlachcica, zmarła w Michałkach 06.08.1840, 79/1840.

DMOCHOWSKA Ludwika lat 40, córka Jana i Franciszki małżonków Dąbrowskich, żona Ztanisława, szlachcica, zmarła w Michałkach 01.04.1838, 46/1838.

DMOCHOWSKA Marianna lat 16, córka Jana i Magdaleny z Kaczyńskich, szlachty, zmarła w Kaczynie Herbasach 21.03.1830, 49/1830.

DMOCHOWSKI Andrzej lat 13, syn Antoniego i Katarzyny z Dąbrowskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Kitach 16.02.1828, 21/1828.

DMOCHOWSKI Jan lat 70, szlachcic, wdowiec po Magdalenie z Kaczyńskich, syn Szymona i Ludwiki, zmarł w Kaczynie Mikosach 09.04.1844, 58/1844.

DMOCHOWSKI Michał lat 86, szlachcic, mąż Ewy z Dąbkowskich, zmarł w Kaczynie Herbasach 17.06.1827, 67/1827.

DMOCHOWSKI Stanisław lat 32, szlachcic, syn Piotra i Marianny, mąż Katarzyny z Koćmierowskich, zmarł w Moczydłach 08.10.1839, 122/1839.

DOŁĘGOWSKA Aleksandra lat 70, córka Rajmunda i ? małżonków Godlewskich, wdowa po Mikołaju, szlachcicu, zmarła w Dołęgach 29.08.1834, 133/1834.

DOŁĘGOWSKA Jozefata lat 13, córka Piotra i Franciszki, szlachty, zmarła w Łazach 04.11.1839, 138/1839.

DOŁĘGOWSKA Katarzyna lat 66, córka Szymona i ? małżonków Kaczyńskich, wdowa po Tomaszu, szlachcicu, zmarła w Dołęgach 18.01.1833, 9/1833.

DOŁĘGOWSKA Konstancja lat 21, córka Fabiana i Antoniny małżonków Białych, żona Jana, szlachcica, zmarła w Dołęgach 15.01.1837, 13/1837.

DOŁĘGOWSKA Marianna lat 60, córka Antoniego i Antoniny małżonków Janczewskich, wdowa po Stanisławie, szlachcicu, zmarła w Dołęgach 20.04.1834, 73/1834.

DOŁĘGOWSKI Antoni lat 45, szlachcic, mąż Magdaleny z Wróblewskich, zmarł w Dołęgach 26.03.1827, 44/1827.

DOŁĘGOWSKI Augustyn lat 20, szlachcic, syn Stanisława i Jozefaty z Dąbrowskich, zmarł w Dołęgach 21.02.1844, 34/1844.

DOŁĘGOWSKI Franciszek lat 70, szlachcic, syn Jana i Anastazji, mąż Franciszki z Lubowickich, zmarł w Dołęgach 13.01.1840, 3/1840.

DOŁĘGOWSKI Franciszek lat 55, szlachcic, syn Pawła i Antoniny, mąż Antoniny z Lubowickich, zmarł w Dołęgach 09.04.1840, 51/1840.

DOŁĘGOWSKI Jan lat 96, szlachcic, mąż Jozefaty z Dąbrowskich, zmarł w Dołęgach 15.02.1829, 25/1829.

DOŁĘGOWSKI Józef lat 50, szlachcic, syn Antoniego, mąż Jozefaty z Gołaszewskich, zmarł w Dzięcieli 17.03.1833, 42/1833.

DOŁĘGOWSKI Karol lat 21, szlachcic, syn Rocha i Agaty, zmarł w Dołęgach 25.05.1846, 45/1846.

DOŁĘGOWSKI Ludwik lat 28, szlachcic, kawaler, syn Franciszka i Marianny, zmarł w Szepietowie Żakach 07.06.1845, 70/1845.

DOŁĘGOWSKI Marcin lat 84, szlachcic, mąż Rozalii z Godlewskich, zmarł w Dołęgach 20.01.1834, 14/1834.

DOŁĘGOWSKI Marek lat 12, syn Antoniego i Małgorzaty, szlachty, zmarł w Dołęgach 23.01.1834, 17/1834.

DOŁĘGOWSKI Paweł lat 45, szlachcic, kawaler, syn Jana i Anastazji z Godlewskich, zmarł w Dołęgach 19.03.1830, 48/1830.

DOŁĘGOWSKI Tomasz lat 62, szlachcic, mąż Katarzyny, zmarł w Dołęgach 14.09.1826, 98/1826.

DOŁĘGOWSKI Wojciech lat 70, szlachcic, syn Bonawentury, zmarł w Dołęgach 26.02.1833, 27/1833.

DOŁĘGOWSKI Wojciech lat 11, syn Ludwika i Marianny, szlachty, zmarł w Dołęgach 10.02.1834, 27/1834.

FIOŁKOWSKI Grzegorz lat 70, szlachcic, syn Ignacego, wdowiec po Franciszce z Gołaszewskich, zmarł w Wólce Gołej 07.08.1837, 75/1837.

GARDOCKA Marianna lat 43, córka Wojciecha i Franciszki małżonków Wyszyńskich, szlachty, żona Jana, zmarła w Dołęgach 29.03.1842, 38/1842.

GIERAŁTOWSKA Marianna lat 60, córka Walentego i Małgorzaty małżonków Dołęgowskich, wdowa po Mateuszu, szlachcicu, zmarła w Szepietowie Żakach 31.07.1834, 117/1834.

GODLEWSKA Agata lat 48, córka Adama i Barbary małżonków Dąbrowskich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Łazach 09.02.1833, 22/1833.

GODLEWSKA Anastazja lat 56, córka Florentyna i Magdaleny małżonków Dąbrowskich, żona Kazimierza, szlachcica, zmarła w Kamieniu Rupiach 23.03.1834, 50/1834.

GODLEWSKA Anna lat 30, córka Michała i Krystyny małżonków Godlewskich, żona Franciszka, szlachcica, zmarła w Kamieniu Rupiach 14.02.1845, 19/1845.

GODLEWSKA Jozefata lat 30, z domu Szulborska, żona Jana, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Michałkach 10.01.1826, 3/1826.

GODLEWSKA Marianna lat 55, córka Pawła i Marianny małżonków Tymińskich, zmarła w Nowej Wsi 22.02.1844, 36/1844.

GODLEWSKI Hipolit lat 75, szlachcic, syn Eryka i Joanny, mąż Katarzyny z Zarębów, zmarł w Kamieniu Rupiach 22.10.1836, 61/1836.

GODLEWSKI Jakub lat 70, szlachcic, syn Józefa i Apolonii, mąż Łucji Godlewskiej, zmarł w Kamieniu Rupiach 28.07.1845, 85/1845.

GODLEWSKI Jan lat 50, szlachcic, kawaler, syn Marcina i Franciszki, zmarł w Dąbrowie Gogolach 14.03.1844, 50/1844.

GODLEWSKI Jan lat 60, szlachcic, mąż Anny z Dąbrowskich, zmarł w Kamieniu Rupiach 20.03.1835, 31/1835.

GODLEWSKI Karol lat 50, szlachcic, mąż Anny Wyszomierskiej, zmarł w Kamieniu Rupiach 23.11.1828, 92/1828.

GODLEWSKI Marcin lat 67, szlachcic, zmarł w Kamieniu Rupiach 25.03.1826, 37/1826.

GODLEWSKI Michał lat 60, szlachcic, mąż Anny Godlewskiej, zmarł w Kamieniu Rupiach 14.02.1830, 29/1830.

GODLEWSKI Stanisław lat 59, szlachcic, syn Mateusza i Magdaleny z Boguckich, mąż Petroneli z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Gogolach 13.01.1833, 6/1833.

GODLEWSKI Tadeusz lat 70, szlachcic, syn Eryka i Joanny, mąż Marianny z Sienickich, zmarł w Kamieniu Starym 27.02.1838, 33/1838.

GODLEWSKI Tadeusz lat 77, szlachcic, syn Michała, mąż Katarzyny z Janczewskich, zmarł w Kamieniu Rupiach 20.10.1839, 128/1839.

GODLEWSKI Walenty lat 23, szlachcic, syn Michała i Krystyny z Wyszomirskich, zmarł w Kamieniu Rupiach 24.12.1829, 118/1829.

GODLEWSKI Wiktor lat 50, szlachcic, syn Jana i Anny, mąż Franciszki z Święckich, zmarł w Kamieniu Starym 14.08.1845, 93/1845.

GOŁASZEWSKA Aniela lat 15, córka Franciszka i Franciszki z Godlewskich, szlachcy, zmarła w Święcku Wielkim 29.06.1846, 55/1846.

GOŁASZEWSKA Anna lat 70, córka Franciszka i Barbary małżonków Dąbrowskich, szlachty, wdowa po Wawrzyńcu, zmarła w Dąbrowie Gogolach 13.02.1844, 29/1844.

GOŁASZEWSKA Scholastyka lat 18, córka Józefa i Anastazji, szlachty, zmarła w Dzięcieli 27.02.1842, 28/1842.

GOŁASZEWSKI Adam lat 58, szlachcic, syn Wawrzyńca i Marianny, mąż Stefani z Saniewskich, zmarł w Dzięcieli 13.01.1835, 4/1835.

GOŁASZEWSKI Jakub lat 63, szlachcic, kawaler, syn Franciszka i Eufemii z Godlewskich, zmarł w Dąbrowie Cherubinach 14.04.1828, 35/1828.

GOŁASZEWSKI Jakub lat 74, szlachcic, mąż Małgorzaty z Puławskich, zmarł w Dzięcieli 14.09.1835, 72/1835.

IDŹKOWSKI Szymon lat 40, szlachcic, nauczyciel pochodzący z wsi Idźki Wykno, syn Jana i Konstancji, zmarł w Dąbrowie Moczydłach 29.01.1826, 12/1826.

JABŁOŃSKI Jan lat 70, szlachcic, syn Pawła, mąż Jozefaty z Maruszewskich, zmarł w Mystkach 21.08.1836, 49/1836.

JABŁOŃSKI Piotr lat 40, szlachcic, mąż Katarzyny z Kossakowskich, zmarł w Mystkach 20.04.1827, 56/1827.

JABŁOŃSKI Tomasz lat 11, syn Piotra i Katarzyny z Kossakowskich, zmarł w Mystkach 27.09.1838, 99/1838.

JANCZEWSKA Katarzyna lat 34, córka Mateusza i Marianny małżonków Szepietowskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Szepietowie Żakach 08.03.1833, 37/1833.

JANCZEWSKA Marianna lat 20, córka Józefa i Anastazji małżonków Gołaszewskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Dzięcieli 05.10.1834, 150/1834.

JANKOWSKA Katarzyna lat 26, panna, córka Piotra i Petroneli z Majewskich, szlachty, zmarła w Plewkach 28.07.1828, 55/1828.

JANKOWSKI Baltazar lat 26, szlachcic, syn Piotra i Petroneli z Majewskich, zmarł w Plewkach 21.02.1830, 34/1830.

JANKOWSKI Mikołaj lat 76, szlachcic, syn Wawrzyńca i Katarzyny, wdowiec po Katarzynie z Dąbrowskich, zmarł w Dzięcieli 09.02.1843, 23/1843.

JANKOWSKI Stanisław lat 55, szlachcic, syn Jana i Marianny z Dołęgowskich, mąż Magdaleny z Kaczyńskich, zmarł w Dąbrowie Łazach 23.01.1833, 10/1833.

JAŹWIŃSKA Anna lat 18, córka Bartłomieja i Marianny z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Cherubinach 25.01.1830, 13/1830.

KACZYŃSKA Anastazja lat 30, córka Marcina i Marianny małżonków Boguckich, szlachty, żona Antoniego, zmarła w Dąbrowie Szatankach 17.07.1841, 87/1841.

KACZYŃSKA Anna lat 14, córka Marcina i Joanny z Godlewskich, szlachty, zmarła w Kaczynie Starym 27.06.1836, 40.1836.

KACZYŃSKA Elżbieta lat 67, córka Kazimierza i ? małżonków Zalewskich, wdowa po Rochu, zmarła w Kaczynie Starym 14.04.1842, 44/1842.

KACZYŃSKA Franciszka lat 77, córka Kazimierza i Katarzyny małżonków Gosk, wdowa po Macieju, szlachcicu, zmarła w Kaczynie Herbasach 14.03.1838, 40/1838.

KACZYŃSKA Jadwiga lat 86, córka Andrzeja i Franciszki małżonków Tarnowskich, wdowa, zmarła w Kaczynie Herbasach 03.05.1839, 50/1839.

KACZYŃSKA Jozefata lat 70, córka Franciszka i Franciszki małżonków Dąbrowskich, wdowa po Macieju, szlachcicu, zmarła w Kaczynie Starym 06.01.1838, 6/1838.

KACZYŃSKA Jozefata lat 52, córka Pawła i Doroty małżonków Święckich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Kaczynie Herbasach 15.08.1839, 80/1839.

KACZYŃSKA Katarzyna lat 20, córka Jana i Marianny, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 30.09.1833, 105/1833.

KACZYŃSKA Kunegunda lat 30, panna, córka Augustyna i Elżbiety, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 18.12.1833, 120/1833.

KACZYŃSKA Marianna lat 60, córka Józefa i Balbiny małżonków Podbielskich, szlachty, wdowa po Józefie, zmarła w Kaczynie Starym 19.02.1843, 32/1843.

KACZYŃSKA Marta lat 10, córka Bartłomieja i Franciszki, szlachty, zmarła w Kaczynie Starym 08.12.1833, 116/1833.

KACZYŃSKA Rozalia lat 13, córka Jana i Jozefaty, szlachty, zmarła w Kaczynie Herbasach 09.10.1834, 151/1834.

KACZYŃSKA Waleria lat 35, córka Antoniego i Katarzyny małżonków Dmochowskich, żona Jana, zmarła w Kaczynie Starym 18.02.1846, 17/1846.

KACZYŃSKI Antoni lat 26, szlachcic, syn Józefa i Marcjanny, mąż Ewy z Dmochowskich, zmarł w Kaczynie Starym 30.10.1834, 158/1834.

KACZYŃSKI Augustyn lat 70, szlachcic, syn Józefa i Marianny, mąż Marianny z Mioduszewskich, zmarł w Wólce Gołej 06.01.1837, 6/1837.

KACZYŃSKI Damazy lat 18, szlachcic, syn Piotra i Marcjanny z Zalewskich, zmarł w Święcku Wólce Kosmatej 18.04.1843, 56/1843.

KACZYŃSKI Franciszek lat 43, szlachcic, syn Kazimierza i Jadwigi, mąż Jozefaty z Zarębów, zmarł w Kaczynie Herbasach 30.04.1843, 61/1843.

KACZYŃSKI Franciszek lat 50, szlachcic, syn Mikołaja i Rozalii, mąż Franciszki z Zarębów, zmarł w Kaczynie Herbasach 16.04.1838, 53/1838.

KACZYŃSKI Jan lat 70, szlachcic, syn Franciszka i Ewy, wdowiec po Joannie Dąbrowskiej, zmarł w Kaczynie Starym 17.06.1834, 100/1834.

KACZYŃSKI Jan lat 70, szlachcic, syn Jakuba, mąż Kunegundy z Szepietowskich, zmarł w Kaczynie Starym 23.02.1838, 30/1838.

KACZYŃSKI Jan lat 54, szlachcic, mąż Marianny z Dąbrowskich, zmarł w Kaczynie Herbasach 15.10.1827, 120/1827.

KACZYŃSKI Jan lat 60, szlachcic, syn Szymona i Jozefaty z Zarembów, mąż Julianny Kaczyńskiej, zmarł w Kaczynie Starym 09.03.1833, 38/1833.

KACZYŃSKI Józef lat 58, szlachcic, syn Wojciecha i Marianny, mąż Marianny z Podbielskich, zmarł w Kaczynie Starym 11.01.1839, 8/1839.

KACZYŃSKI Józef lat 60, szlachcic, mąż Anny z Zaleskich, zmarł w Kaczynie Starym 28.04.1835, 42/1835.

KACZYŃSKI Józef lat 43, szlachcic, mąż Franciszki, zmarł w Kaczynie Starym 03.02.1827, 15/1827.

KACZYŃSKI Leon lat 53, szlachcic, mąż Rozalii z Gołaszewskich, zmarł w Kaczynie Herbasach 27.02.1835, 22/1835.

KACZYŃSKI Michał lat 59, szlachcic, kawaler, syn Franciszka i Ewy, zmarł w Kaczynie Starym 02.12.1842, 91/1842.

KACZYŃSKI Mikołaj lat 70, szlachcic, syn Bartłomieja i Kunegundy, mąż Teresy z Borzymów, zmarł w Kaczynie Herbasach 29.09.1841, 124/1841.

KACZYŃSKI Roch lat 60, szlachcic, syn Franciszka i Ewy, mąż Elżbiety z Zalewskich, zmarł w Kaczynie Starym 31.03.1842, 39/1842.

KACZYŃSKI Sebastian lat 80, szlachcic, mąż Krystyny z Babskich, zmarł w Kaczynie Herbasach 11.04.1828, 34/1828.

KACZYŃSKI Stanisław lat 29, szlachcic, kawaler, syn Ignacego i Małgorzaty z Brzósków, zmarł w Wólce Gołej 20.07.1827, 80/1827.

KACZYŃSKI Wojciech lat 13, syn Jana i Joanny z Dąbrowskich, szlachty, zmarł w Kaczynie Herbasach 18.09.1831, 229/1831.

KEMPISTA Marianna lat 17, córka Rocha i Marianny z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Kamieniu Rupiach 04.08.1830, 98/1830.

KOC Elżbieta lat 14, córka Franciszka i Julianny, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 25.10.1843, 130/1843.

KOC Franciszek lat 60, szlachcic, syn Mateusza i Barbary, mąż Julianny z Skarzyńskich, zmarł w Szepietowie Żakach 10.02.1845, 16/1845.

KOŁOMYJSKA Marianna lat 36, panna, córka Wojciecha i Rozalii z Włostowskich, szlachty, zmarła w Kamieniu Starym 29.10.1828, 86/1828.

KONARZEWSKI Wiktor lat 60, szlachcic, syn Grzegorza i Katarzyny, mąż Antoniny z Boguckich, zmarł w Kamieniu Starym 14.04.1846, 32/1846.

KOSTRO Paweł lat 66, szlachcic, mąż Ludwiki z Zalewskich, zmarł w Dąbrowie Wilkach 10.01.1844, 5/1844.

KOSTRO Wawrzyniec lat 15, syn Franciszka i Petroneli z Mianowskich, szlachty, zmarł w Święcku Wielkim 16.01.1827, 6/1827.

KRAJEWSKA Franciszka lat 31, córka Mikołaja i Teresy małżonków Kaczyńskich, żona Walentego, szlachcica, zmarła w Kaczynie Herbasach 24.02.1837, 24/1837.

KRASSOWSKA Anna lat 33, z domu Szymborska, żona Szymona, szlachcica, zmarła w Wólce Kosmatej 02.10.1835, 77/1835.

KRASSOWSKA Magdalena lat 22, córka Wojciecha i Anny małżonków Janczewskich, żona Stanisława, szlachcica, zmarła w Święcku Wielkim 05.03.1846, 26/1846.

KRASSOWSKA Marianna lat 40, córka Augustyna i Elżbiety małżonków Kaczyńskich, wdowa po Józefie, szlachcicu, zmarła w Wólce Kosmatej 28.11.1836, 69/1836.

KRASSOWSKA Marianna lat 30, córka Jana i Marty małżonków Kaczyńskich, żona Wawrzyńca, zmarła w Kaczynie Herbasach 16.08.1834, 126/1834.

LESZCZYŃSKA Franciszka lat 25, córka Antoniego i Teresy, szlachty, zmarła w Dołęgach 11.04.1841, 52/1841.

LESZCZYŃSKA Katarzyna lat 30, córka Józefa i Agnieszki małżonków Mościckich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Kamieniu Starym 06.05.1838, 61/1838.

LESZCZYŃSKI Tomasz lat 30, szlachcic, syn Franciszka i Franciszki z Dąbrowskich, zmarł w Kamieniu Starym 15.11.1841, 138/1841.

LUBOWIDZKA Tekla lat 50, córka Krzysztofa i Scholastyki małżonków Rzymskich, żona Jana, zmarła w Szepietowie Janówku 06.01.1842, 2/1842.

ŁOPIŃSKI Jan lat 80, szlachcic, wdowiec po Małgorzacie z Godlewskich, syn Mikołaja i Małgorzaty, zmarł w Nowej Wsi 28.01.1840, 8/1840.

ŁUNIEWSKI Stanisław lat 67, szlachcic, dziedzic dóbr Wiśniówek, Wójt tejże gminy, syn Kazimierza i Kunegundy, wdowiec po Annie z Kamińskich, zmarł w Wiśniówku 22.01.1842, 10/1842.

MARKOWSKI Feliks lat 64, szlachcic, wdowiec po Felicjannie z Dąbrowskich, zmarł w Tworkach 23.12.1842, 99/1842.

MARKOWSKI Jan lat 78, szlachcic, syn Antoniego i Marianny, mąż Marianny z Dąbrowskich, zmarł w Wilkach 04.01.1839, 2/1839.

MIODUSZEWSKA Apolonia lat 11, córka Feliksa i Marianny z Święckich, szlachty, zmarła w Wólce Kosmatej 09.07.1841, 82/1841.

MIODUSZEWSKA Zofia lat 57, wdowa po Łukaszu, córka Jakuba i Barbary małżonków Barańskich, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 23.04.1841, 60/1841.

MIODUSZEWSKI Jan lat 50, szlachcic, syn Jana i Domiceli, mąż Karoliny z Gołaszewskich, zmarł w Kaskach 11.10.1840, 86/1840.

MOCZULSKI Jakub lat 60, szlachcic, syn Antoniego i Marianny, mąż Katarzyny z Szepietowskich, zmarł w Mystkach 27.08.1834, 131/1834.

MOCZULSKI Krzysztof lat 60, szlachcic, kawaler, syn Antoniego i Marianny, zmarł w Mystkach 12.06.1834, 97/1834.

MOCZULSKI Sylwester lat 55, szlachcic, mąż Tekli z Kryńskich, zmarł w Kaczynie Mikosach 11.04.1841, 53/1841.

MOŚCICKA Franciszka lat 12, córka Krzysztofa i Katarzyny z Krassowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Dzięcieli 25.07.1830, 97/1830.

MOŚCICKA Rozalia lat 50, córka Aleksandra i Marianny małżonków Święckich, wdowa po Janie, szlachcicu, zmarła w Wólce Gołej 21.10.1834, 155/1834.

MOŚCICKI Krzysztof lat 80, szlachcic, syn Szymona i Katarzyny, mąż Katarzyny z Kraszewskich, zmarł w Dzięcieli 31.05.1841, 71/1841.

MYSTKOWSKA Anastazja lat 60, córka Jana i ? małżonków Kostro, szlachty, wdowa po Stanisławie, zmarła w Mystkach 24.04.1846, 35/1846.

MYSTKOWSKA Anna lat 20, córka Barnaby i Rozalii, szlachty, zmarła w Mystkach 17.12.1833, 118/1833.

MYSTKOWSKA Anna lat 14, córka Jana i Antoniny z Mystkowskich, zmarła w Mystkach 02.12.1835, 86/1835.

MYSTKOWSKA Ludwika lat 13, córka Bernarda i Elżbiety z Jabłońskich, zmarła w Mystkach 08.06.1837, 65/1837.

MYSTKOWSKA Małgorzata lat 58, córka Dionizego i Antoniny małżonków Gierałtowskich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Mystkach 14.02.1835, 17/1835.

MYSTKOWSKA Marcjanna lat 80, córka Jana i Katarzyny małżonków Szepietowskich, wdowa po Macieju, zmarła w Mystkach 02.02.1841, 15/1841.

MYSTKOWSKI Feliks lat 17, syn Ignacego i Katarzyny z Rosochackich, szlachty, zmarł w Mystkach 19.10.1846, 69/1846.

MYSTKOWSKI Jan lat 41, szlachcic, syn Piotra i Rozalii, mąż Marianny Włostowskiej, zmarł w Mystkach 29.12.1840, 96/1840.

MYSTKOWSKI Jan lat 60, szlachcic, syn Walentego i Franciszki, zmarł w Mystkach 26.02.1841, 26/1841.

MYSTKOWSKI Jan lat 75, szlachcic, wdowiec po Małgorzacie z Gierałtowskich, zmarł w Mystkach 11.12.1842, 95/1842.

MYSTKOWSKI Kacper lat 64, szlachcic, syn Franciszka i Franciszki z Buczyńskich, mąż Brygidy z Buczyńskich, zmarł w Mystkach 27.12.1836, 81/1836.

MYSTKOWSKI Norbert lat 97, szlachcic, syn Aleksandra, mąż Agnieszki Mystkowskiej, zmarł w Mystkach 24.05.1840, 71/1840.

MYSTKOWSKI Piotr lat 78, szlachcic, wdowiec, syn Wojciecha i Stanisławy, zmarł w Mystkach Rzymie 19.08.1833, 93/1833.

MYSTKOWSKI Stanisław lat 73, szlachcic, syn Benedykta i Agnieszki, mąż Anastazji z Kostrów, zmarł w Mystkach 24.11.1838, 113/1838.

MYSTKOWSKI Stanisław lat 66, szlachcic, mąż Rozalii z Kostrów, zmarł w Mystkach 19.04.1830, 62/1830.

MYSTKOWSKI Tomasz lat 61, szlachcic, mąż Katarzyny, zmarł w Mystkach 27.12.1829, 124/1829.

MYSTKOWSKI Wiktor lat 84, szlachcic, syn Wojciecha i Konstancji, mąż Elżbiety z Białych, zmarł w Mystkach 23.02.1840, 28/1840.

PIĘTKA Ewa lat 44, córka Tomasza i Marianny małżonków Złotkowskich, żona Bartłomieja, szlachcica, zmarła w Łazach 28.05.1843, 67/1843.

PIĘTKA Michał lat 58, szlachcic, syn Jana i Katarzyny, mąż Marianny z Boguckich, zmarł w Łazach 30.04.1840, 59/1840.

PIĘTKA Petronela lat 80, panna, córka Piotra i Rozalii, szlachty, zmarła w Dąbrowie Łazach 22.03.1846, 30/1846.

PIĘTKA Teofila lat 14, córka Bartłomieja i Ewy, szlachty, zmarła w Dąbrowie Łazach 11.05.1844, 74/1844.

POMORSKA Brygida lat 12, córka Macieja i Marianny z Wnorowskich, szlachty, zmarła w Włostach 12.05.1830, 74/1830.

POMORSKI Maciej lat 67, szlachcic, mąż Marianny z Wnorowskich, zmarł w Włostach 22.02.1827, 24/1827.

PROSIŃSKA Agnieszka lat 55, córka Jakuba i Joanny małżonków Zdrodowskich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Włostach 24.08.1839, 86/1839.

PROSZYŃSKA Magdalena lat 32, panna, córka Karola i Krystyny z Godlewskich, szlachty, zmarła w Włostach 24.11.1825, 36/1825.

PRUSIŃSKI Jan lat 57, szlachcic, wdowiec po Agnieszce z Zdrodowskich, syn Karola i Krystyny, zmarł w Włostach 03.07.1842, 63/1842.

REMISZEWSKA Łucja lat 39, córka Szymona i Marianny małżonków Święckich, żona Ignacego, szlachcica, zmarła w Wólce Gołej 05.10.1839, 120/1839.

REMISZEWSKI Franciszek lat 60, szlachcic, syn Idziego, mąż Małgorzaty z Mioduszewskich, zmarł w Kaczynie Herbasach 22.04.1835, 39/1835.

ROSOCHACKI Franciszek lat 15, syn Idziego i Jozefaty z Wojtkowskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Łazach 09.01.1844, 6/1844.

ROSOCHACKI Jan lat 50, szlachcic, syn Dionizego i Krystyny, mąż Franciszki z Gradowskich, zmarł w Dąbrowie Łazach 12.02.1838, 26/1838.

RYNARZEWSKI Feliks lat 52, szlachcic, major Wojsk Polskich, mąż Feliksy z Glinków, zmarł w Dąbrowie Michałkach 04.06.1828, 45/1828.

RZYMSKA Marianna lat 68, z domu Jankowska, wdowa po Wawrzyńcu, szlachcicu, zmarła w Włostach 03.03.1827, 32/1827.

RZYMSKA Marianna lat 76, z domu Kierznowska, wdowa po Macieju, szlachcicu, zmarła w Włostach 03.04.1826, 50/1826.

RZYMSKA Petronela lat 40, córka Franciszka i Marcjanny małżonków Kruszewskich, szlachty, żona Jana, zmarła w Włostach 05.05.1842, 51/1842.

RZYMSKA Petronela lat 44, córka Rocha i Marianny małżonków Kaczyńskich, żona Ignacego, szlachcica, zmarła w Włostach Olszance 26.04.1837, 55/1837.

RZYMSKI Aleksander lat 47, szlachcic, syn Wawrzyńca i Marianny, mąż Agaty z Jabłońskich, zmarł w Włostach 03.01.1834, 2/1834.

RZYMSKI Paweł lat 13, syn Aleksandra i Agaty z Jabłońskich, zmarł w Włostach 17.07.1843, 87/1843.

RZYMSKI Wojciech lat 18, syn Jana i Anny, szlachty, zmarł w Włostach 13.08.1834, 123/1834.

SIENICKI Bartłomiej lat 88, szlachcic, syn Piotra i Agnieszki, mąż Brygidy z Szepietowskich, zmarł w Dąbrowie Łazach 09.09.1842, 76/1842.

SIENICKI Franciszek lat 27, szlachcic, syn Tomasza i Apolonii, mąż Franciszki z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Kitach 19.02.1838, 28/1838.

SIENICKI Józef lat 13, syn Tomasza i Apolonii z Dąbrowskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Kitach 24.12.1828, 109/1828.

SIENICKI Julian lat 24, szlachcic, syn Macieja i Anny z Szepietowskich, zmarł w Kitach 10.07.1845, 80/1845.

SIENICKI Tomasz lat 64, szlachcic, syn Jana i Katarzyny z Wyszyńskich, mąż Apoloni z Dąbrowskich, zmarł w Dąbrowie Kitach 11.01.1833, 4/1833.

SOSIŃSKA Antonina lat 40, córka Adama i Heleny małżonków Gołaszewskich, szlachty, żona Jana, zmarła w Kamieniu Starym 04.07.1836, 41/1836.

SOSIŃSKI Jan lat 42, szlachcic, syn Dionizego i Józefy, mąż Franciszki z Boguckich, zmarł w Kamieniu Starym 29.01.1842, 15/1842.

STOKOWSKI Felicjan lat 50, szlachcic, mąż Marty z Żochowskich, zmarł w Włostach 11.12.1842, 94/1842.

STOKOWSKI Wiktor lat 72, szlachcic, mąż Elżbiety z Szepietowskich, zmarł w Włostach 15.03.1830, 47/1830.

SZEPIETOWSKA Agnieszka lat 66, córka Szczepana i Marianny małżonków Zarębów, żona Mateusza, szlachcica, zmarła w Janówku 20.03.1840, 40/1840.

SZEPIETOWSKA Agnieszka lat 80, córka Tomasza i Marianny małżonków Dąbrowskich, wdowa po Ludwiku, szlachcicu, zmarła w Szepietowie Żakach 12.03.1833, 40/1833.

SZEPIETOWSKA Anna lat 14, córka Mateusza i Marianny, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 10.07.1839, 62/1839.

SZEPIETOWSKA Anna lat 14, córka Tomasza i Elżbiety z Dołęgowskich, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 09.05.1836, 27/1836.

SZEPIETOWSKA Franciszka lat 15, córka Pawła i Marianny, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 17.03.1834, 48/1834.

SZEPIETOWSKA Joanna lat 61, córka Antoniego i Magdaleny małżonków Szepietowskich, żona Jana, szlachcica, zmarła w Szepietowie Janówku 26.07.1833, 79/1833.

SZEPIETOWSKA Julianna lat 70, córka Jana i Antoniny małżonków Szepietowskich, wdowa, zmarła w Szepietowie Żakach 05.09.1839, 100/1839.

SZEPIETOWSKA Marcjanna lat 15, córka Kazimierza i Anieli z Szepietowskich, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 14.01.1831, 4/1831.

SZEPIETOWSKA Marianna lat 25, córka Franciszka i Magdaleny, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 09.01.1841, 1/1841.

SZEPIETOWSKA Teresa lat 40, córka Karola i Zofii małżonków Niemejskich, żona Karola, szlachcica, zmarła w Szepietowie Janówku 06.04.1833, 48/1833.

SZEPIETOWSKA Teresa lat 88, córka Pawła i Teresy małżonków Łuniewskich, żona Franciszka, szlachcica, zmarła w Szepietowie Żakach 13.01.1834, 7/1834.

SZEPIETOWSKI Andrzej lat 33, szlachcic, kawaler, syn Tomasza i Marianny z Zakrzewskich, zmarł w Szepietowie Żakach 03.02.1838, 20/1838.

SZEPIETOWSKI Antoni lat 68, szlachcic, mąż Elżbiety z Dąbrowskich, zmarł w Szepietowie Żakach 18.04.1826, 54/1826.

SZEPIETOWSKI Antoni lat 75, szlachcic, mąż Klary z Gołaszewskich, zmarł w Dąbrowie Dzięcieli 09.10.1827, 117/1827.

SZEPIETOWSKI Bartłomiej lat 56, szlachcic, mąż Katarzyny z Mystkowskich, zmarł w Mystkach 25.01.1828, 10/1828.

SZEPIETOWSKI Felicjan lat 80, szlachcic, mąż Rozalii, zmarł w Szepietowie Żakach 04.03.1829, 30/1829.

SZEPIETOWSKI Józef lat 70, szlachcic, syn Jakuba, zmarł w Dąbrowie Łazach 20.02.1838, 29/1838.

SZEPIETOWSKI Karol lat 70, szlachcic, mąż Rozalii z Piętków, zmarł w Szepietowie Janówku 17.11.1841, 140/1841.

SZEPIETOWSKI Mateusz lat 60, szlachcic, syn Macieja i Jadwigi, z pierwszego małżeństwa wdowiec po Teresie z Dąbrowskich, mąż Marianny z Włodkowskich, zmarł w Szepietowie Żakach 06.02.1837, 20/1837.

SZEPIETOWSKI Paweł Piotr lat 60, szlachcic, mąż Marianny Szepietowskiej, zmarł w Szepietowie Żakach 28.04.1835, 40/1835.

SZEPIETOWSKI Piotr lat 70, szlachcic, syn Jana i Antoniny, mąż Joanny Szepietowskiej, zmarł w Szepietowie Żakach 27.03.1839, 39/1839.

SZEPIETOWSKI Piotr lat 40, szlachcic, syn Wawrzyńca i Franciszki, mąż Anny Szepietowskiej, zmarł w Szepietowie Żakach 03.05.1841, 66/1841.

SZEPIETOWSKI Stanisław lat 50, szlachcic, syn Michała i Rozalii, mąż Heleny z Mystkowskich, zmarł w Moczydłach 11.06.1838, 74/1838.

SZEPIETOWSKI Tomasz lat 70, szlachcic, syn Jana, mąż Elżbiety z Dołęgowskich, zmarł w Szepietowie Żakach 17.05.1845, 64/1845.

SZEPIETOWSKI Wawrzyniec lat 23, szlachcic, syn Tomasza i Elżbiety, mąż Jadwigi z Łuniewskich, zmarł w Żakach 02.03.1840, 32/1840.

SZEPIETOWSKI Wawrzyniec lat 56, szlachcic, mąż Petroneli z Święckich, zmarł w Szepietowie Żakach 03.08.1828, 58/1828.

SZREDNICKI Józef lat 77, szlachcic, syn Jakuba, wdowiec po Kunegundzie z Choińskich, zmarł w Włostach 04.08.1834, 120/1834.

SZULBORSKA Konstancja lat 13, córka Tomasza i Balbiny z Jankowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Michałkach 22.08.1845, 99/1845.

SZULBORSKA Marianna lat 19, córka Jana i Marianny, szlachty, zmarła w Michałkach 23.01.1834, 16/1834.

SZULBORSKI Tomasz lat 40, szlachcic, mąż Balbiny z Jankowskich, zmarł w Michałkach 26.02.1835, 21/1835.

ŚWIĘCKA Aniela lat 55, córka Stanisława i Marianny małżonków Szepietowskich, wdowa po Stanisławie, szlachcicu, zmarła w Wólce Gołej 11.04.1838, 51/1838.

ŚWIĘCKA Anna lat 13, córka Grzegorza i Franciszki z Faszczów, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 22.01.1838, 15/1838.

ŚWIĘCKA Antonina lat 14, córka Franciszka i Marianny, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 01.09.1834, 135/1834.

ŚWIĘCKA Antonina lat 50, panna, córka Marcina i Marianny z Mioduszewskich, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 31.03.1826, 47/1826.

ŚWIĘCKA Marcjanna lat 22, córka Michała i Antoniny, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 15.06.1839, 55/1839.

ŚWIĘCKA Marcjanna lat 14, córka Michała i Marianny z Mościckich, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 31.08.1838, 87/1838.

ŚWIĘCKA Marianna lat 70, córka Fabiana i ? małżonków Dąbrowskich, wdowa po Rochu, szlachcicu, zmarła w Święcku Wielkim 03.03.1838, 37/1838.

ŚWIĘCKA Marianna lat 14, córka Jakuba i Antoniny z Mioduszewskich, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 30.12.1829, 126/1829.

ŚWIĘCKA Rozalia lat 15, córka Kazimierza i Antoniny, szlachty, zmarła w Wólce Gołej 07.03.1839, 34/1839.

ŚWIĘCKA Rozalia lat 63, córka Szymona i ? małżonków Kaczyńskich, żona Piotra, szlachcica, zmarła w Święcku Wielkim 12.04.1833, 50/1833.

ŚWIĘCKA Wiktoria lat 65, panna, córka Jana i ?, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 06.02.1844, 22/1844.

ŚWIĘCKI Andrzej lat 60, szlachcic, kawaler, syn Antoniego i Agnieszki, zmarł w Wólce Kosmatej 25.04.1841, 62/1841.

ŚWIĘCKI Bartłomiej lat 75, szlachcic, syn Wojciecha, mąż Marianny z Szepietowskich, zmarł w Wólce Gołej 04.02.1838, 21/1838.

ŚWIĘCKI Franciszek lat 15, syn Jana i Petroneli z Dąbrowskich, szlachty, zmarł w Wólce Gołej 11.05.1838, 65/1838.

ŚWIĘCKI Franciszek lat 33, szlachcic, kawaler, syn Karola i Kunegundy z Skarzyńskich, zmarł w Wólce Kosmatej 03.07.1845, 75/1845.

ŚWIĘCKI Franciszek lat 80, szlachcic, syn Wojciecha i Rozalii, mąż Marianny z Mościckich, zmarł w Wólce Gołej 22.10.1833, 110/1833.

ŚWIĘCKI Hilary lat 47, szlachcic, syn Jana i Wiktorii, mąż Wiktorii z Grądzkich, zmarł w Święcku Wielkim 13.12.1837, 117/1837.

ŚWIĘCKI Jan lat 25, szlachcic, syn Michała i Antoniny, zmarł w Wólce Gołej 07.02.1839, 18/1839.

ŚWIĘCKI Jan lat 27, szlachcic, syn Michała i Marianny, zmarł w Wólce Gołej 01.09.1838, 89/1838.

ŚWIĘCKI Jan lat 32, szlachcic, syn Pawła i Antoniny, mąż Petroneli z Dąbrowskich, zmarł w Wólce Gołej 10.06.1835, 53/1835.

ŚWIĘCKI Jan lat 60, szlachcic, syn Wojciecha i Anny z Gołaszewskich, mąż Marianny z Piętków, zmarł w Wólce Gołej 27.02.1842, 27/1842.

ŚWIĘCKI Kazimierz lat 56, szlachcic, syn Zygmunta i Marianny, mąż Krystyny z Moczulskich, zmarł w Wólce Gołej 21.11.1833, 111/1833.

ŚWIĘCKI Leon lat 80, szlachcic, wdowiec, syn Kazimierza i Marianny, zmarł w Wólce Gołej 07.12.1839, 147/1839.

ŚWIĘCKI Maciej lat 30, szlachcic, syn Walentego i Rozalii, mąż Antoniny Święckiej, zmarł w Kamieniu Starym 09.01.1834, 5/1834.

ŚWIĘCKI Maciej lat 51, szlachcic, mąż Agnieszki z Dąbrowskich, zmarł w Święcku Wielkim 12.02.1830, 28/1830.

ŚWIĘCKI Marcin lat 63, szlachcic, wdowiec, syn Kazimierza, zmarł w Wólce Gołej 04.12.1839, 146/1839.

ŚWIĘCKI Mateusz lat 45, szlachcic, syn Franciszka i Zofii, mąż Joanny z Szymborskich, zmarł w Wólce Kosmatej 02.02.1841, 16/1841.

ŚWIĘCKI Mikołaj lat 72, szlachcic, mąż Łucji Święckiej, zmarł w Wólce Gołej 15.08.1829, 77/1829.

ŚWIĘCKI Piotr lat 65, szlachcic, syn Franciszka i Marianny, mąż Anny, zmarł w Święcku Wielkim 17.08.1843, 96/1843.

ŚWIĘCKI Piotr lat 70, szlachcic, mąż Marianny Święckiej, zmarł w Święcku Wielkim 04.03.1828, 24/1828.

ŚWIĘCKI Stanisław lat 30, szlachcic, syn Kazimierza i Antoniny z Dąbrowskich, zmarł w Wólce Gołej 04.11.1838, 109/1838.

ŚWIĘCKI Stanisław, syn Mateusza i Marianny, szlachty, zmarł w Herbasach 02.05.1840, 60/1840.

ŚWIĘCKI Tomasz lat 74, szlachcic, wdowiec po Izabeli z Olszewskich, syn Kazimierza i Petroneli, zmarł w Święcku Wielkim 26.11.1846, 81/1846.

ŚWIĘCKI Wojciech lat 60, szlachcic, syn Józefa, mąż Agnieszki z Dąbrowskich, zmarł w Święcku Wielkim 27.08.1846, 64/1846.

TRUSZKOWSKA Petronela lat 48, córka Krzysztofa i Katarzyny małżonków Dąbrowskich, żona Stanisława, szlachcica, zmarła w Wólce Gołej 13.02.1846, 15/1846.

TRZESZCZKOWSKA Joanna lat 25, córka Andrzeja i Anieli z Proszyńskich, szlachty, zmarła w Mystkach 09.04.1827, 51/1827.

TYBOROWSKA Magdalena lat 25, córka Karola i Rozalii z Godlewskich, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 14.04.1829, 47/1829.

TYMIŃSKA Marianna lat 15, córka Szymona i Katarzyny z Sienickich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Moczydłach 09.01.1844, 4/1844.

WŁOSTOWSKA Katarzyna lat 56, córka Krzysztofa i Marty małżonków Włostowskich, szlachty, wdowa po Ignacym, zmarła w Włostach 15.06.1843, 71/1843.

WŁOSTOWSKA Katarzyna lat 18, córka Marka i Teresy z Dąbrowskich, szlachty, zmarła w Kaczynie Starym 15.01.1826, 5/1826.

WŁOSTOWSKI Bartłomiej lat 53, szlachcic, syn Antoniego i Marcjanny, mąż Urszuli z Mystkowskich, zmarł w Włostach 22.02.1839, 29/1839.

WŁOSTOWSKI Ignacy lat 67, szlachcic, syn Tyburcego i Marianny, mąż Katarzyny Włostowskiej, zmarł w Włostach 10.10.1842, 81/1842.

WŁOSTOWSKI Jan lat 33, szlachcic, syn Tomasza i Anny, mąż Anny z Dąbrowskich, zmarł w Plewkach 19.02.1840, 21/1840.

WŁOSTOWSKI Józef lat 60, szlachcic, syn Grzegorza i Marianny, mąż Justyny, zmarł w Kaczynie Starym 30.03.1835, 34/1835.

WŁOSTOWSKI Marek lat 78, szlachcic, mąż Teresy z Dąbrowskich, zmarł w Kaczynie Starym 25.02.1827, 26/1827.

WŁOSTOWSKI Mateusz lat 66, szlachcic, syn Franciszka i Petroneli, mąż Joanny, zmarł w Włostach Olszynce 15.10.1836, 57/1836.

WŁOSTOWSKI Michał lat 60, szlachcic, syn Wiktora i Eufrozyny, mąż Anieli z Wróblewskich, zmarł w Włostach 07.04.1836, 20/1836.

WŁOSTOWSKI Stanisław lat 45, szlachcic, syn Grzegorza i Wiktorii, mąż Barbary z Kaczyńskich, zmarł w Kaczynie Starym 21.12.1834, 174/1834.

WŁOSTOWSKI Stanisław lat 50, szlachcic, kawaler, syn Jana i Franciszki, zmarł w Włostach 29.05.1842, 59/1842.

WŁOSTOWSKI Tomasz lat 21, szlachcic, syn Barnaby i Agaty, zmarł w Włostach 27.02.1839, 32/1839.

WŁOSTOWSKI Tomasz lat 86, szlachcic, syn Józefa, mąż Magdaleny, zmarł w Plewkach 20.12.1838, 121/1838.

WOJNO Wawrzyniec lat 60, szlachcic, syn Pawła i Katarzyny, mąż Wiktorii z Godlewskich, zmarł w Dąbrowie Kaskach 24.02.1845, 24/1845.

WRÓBLEWSKI Łukasz lat 70, szlachcic, syn Stanisława, wdowiec po Agnieszce z Zakrzewskich, zmarł w Mystkach 08.03.1846, 22/1846.

WYSZOŁMIERSKI Franciszek lat 70, szlachcic, syn Mateusza i Franciszki, wdowiec po Mariannie z Szrednickich, zmarł w Mystkach 15.12.1834, 172/1834.

WYSZOŁMIERSKI Wawrzyniec lat 20, syn Franciszka i Marianny, szlachty, zmarł w Mystkach 12.06.1834, 96/1834.

WYSZOMIERSKA Anna lat 11, córka Benedykta i Rozalii, szlachty, zmarła w Dzięcieli 07.05.1834, 82/1834.

WYSZOMIERSKI Tadeusz lat 29, szlachcic, syn Mikołaja i Zofii, mąż Konstancji z Boguckich, zmarł w Gogolach 29.03.1834, 53/1834.

WYSZOMIRSKI Andrzej lat 70, szlachcic, syn Szymona i Marianny, mąż Krystyny z Rosochackich, zmarł w Dzięcieli 21.09.1846, 67/1846.

ZALESKI Jakub lat 10, syn Mateusza i Marianny, szlachty, zmarł w Kamieniu Starym 01.03.1835, 23/1835.

ZALESKI Jan lat 78, szlachcic, syn Jakuba i Elżbiety, mąż Katarzyny z Szepietowskich, zmarł w Szepietowie Żakach 17.03.1833, 41/1833.

ZALESKI Łukasz lat 44, szlachcic, kawaler, syn Kazimierza i Marianny z Sasinowskich, zmarł w Święcku Wielkim 30.01.1827, 13/1827.

ZALEWSKA Franciszka lat 18, córka Mateusza i Marcjanny, szlachty, zmarła w Szepietowie Żakach 24.01.1839, 12/1839.

ZALEWSKA Marcjanna lat 43, córka Macieja i Anieli małżonków Piętków, żona Mateusza, szlachcica, zmarła w Szepietowie Żakach 09.05.1839, 51/1839.

ZALEWSKA Petronela lat 35, córka Piotra i Joanny małżonków Dąbrowskich, żona Mateusza, szlachcica, zmarła w Kamieniu Starym 27.01.1839, 13/1839.

ZALEWSKI Józef lat 61, szlachcic, syn Józefa i Marianny, mąż Kunegundy z Dąbrowskich, zmarł w Kamieniu Starym 13.05.1839, 52/1839.

ZAREMBA Stanisław lat 11, syn Wojciecha i Anastazji, szlachty, zmarł w Szepietowie Żakach 06.04.1834, 59/1834.

ZARĘBA Apolonia lat 23, córka Józefa i Marianny Borzym, szlachty, zmarła w Święcku Wielkim 22.07.1841, 88/1841.

ZARĘBA Franciszka lat 30, panna, córka Fabiana i Marianny z Godlewskich, szlachty, zmarła w Kamieniu Rupiach 17.08.1842, 72/1842.

ZARĘBA Marianna lat 48, córka Jana i Marianny małżonków Dąbrowskich, szlachty, żona Leona, zmarła w Cherubinach 24.01.1835, 8/1835.

ZARĘBA Walenty lat 70, szlachcic, syn Grzegorza, zmarł w Gogolach 03.08.1840, 78/1840.

ZAWISTOWSKA Eleonora lat 60, z domu Kostro, żona Jakuba, szlachcica, zmarła w Dąbrowie Michałkach 01.12.1826, 116/1826.

ZAWISTOWSKA Franciszka lat 50, córka Tomasza i Zofii małżonków Dmochowskich, szlachty, żona Kazimierza, zmarła w Dąbrowie Nowej Wsi 04.08.1846, 61/1846.

ZAWISTOWSKA Petronela lat 85, z domu Sienicka, wdowa po Janie, szlachcicu, zmarła w Dąbrowie Nowej Wsi 20.08.1826, 86/1826.

ZAWISTOWSKI Jakub lat 70, szlachcic, syn Michała, wdowiec po Eleonorze z Kostrów, zmarł w Michałkach 12.05.1838, 66/1838.

ZAWISTOWSKI Paweł lat 67, szlachcic, kawaler, syn Józefa i Rozalii z Sienickich, zmarł w Dąbrowie Michałkach 26.02.1827, 29/1827.

ZŁOTKOWSKA Paulina lat 14, córka Józefa i Teresy z Czarnowskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Kaskach 06.10.1842, 80/1842.

ZŁOTKOWSKI Feliks Albin lat 13, syn Józefa i Teresy z Czarnowskich, szlachty, zmarł w Dąbrowie Kaskach 27.09.1829, 92/1829.

ŻEBROWSKA Katarzyna lat 33, panna, córka Jakuba i Franciszki z Łuniewskich, szlachty, zmarła w Dąbrowie Łazach 15.02.1830, 32/1830.

ŻEBROWSKI Krzysztof lat 66, szlachcic, syn Rocha, wdowiec po Barbarze z Wojnów, zmarł w Kamieniu Rupiach 16.10.1834, 154/1834.

ŻEBROWSKI Maciej lat 55, szlachcic, syn Jakuba i Franciszki, mąż Franciszki z Dąbrowskich, zmarł w Łazach 23.02.1840, 27/1840.