Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKA Antonina lat 2, 14.10.1874 Chojane Sierocięta, 120/74.

BAGIŃSKA Wiktoria lat 10, 30.10.1874 Gołasze Mościcki, 129/74.

BAGIŃSKI Aleksander 9 miesięcy, 26.10.1874 Chojane Piecki, 128/74.

BAGIŃSKI Antoni lat 9, 28.07.1874 Chojane Sierocięta, 78/74.

BAGIŃSKI Jan lat 4, 01.10.1874 Chojane Sierocięta, 115/74.

BAGIŃSKI Władysław lat 4, 01.10.1874 Chojane Piecki, 114/74.

BRAJCZEWSKA Julianna lat 1,10, 21.09.1874 Tybory Uszyńskie, 110/74.

BUCIŃSKA Agata 1 rok, 30.06.1874 Wróble, 66/74.

CHOIŃSKA Bronisława lat 1,6, 18.01.1874 Kulesze Podawce, 8/74.

CHOIŃSKA Marianna lat 35, 25.01.1874 Chojane Piecki, 9/74.

CHOIŃSKA Marianna 3 lata, 13.08.1874 Chojane Pawłowięta, 87/74.

CHOIŃSKA Michalina 10 miesięcy, 24.08.1874 Chojane Piecki, 94/74.

CHOIŃSKA Michalina 1 dzień, 28.09.1874 Chojane Pawłowięta, 112/74.

CHOIŃSKA Petronela 13 lat, 08.03.1874 Chojane Pawłowięta, 29/74.

CHOIŃSKI Ignacy lat 3, 22.02.1874 Chojane Piecki, 22/74.

CHOIŃSKI Jan Piotr 1 rok, 01.06.1874 Chojane Gorczany, 56/74.

CHOIŃSKI Piotr 10 miesięcy, 20.03.1874 Chojane Gorczany, 37/74.

CZARNOWSKA Aniela lat 52, 10.06.1874 Grodzkie Nowe, 59/74.

CZARNOWSKA Anna 6 miesięcy, 29.03.1874 Wnory Więchy, 40/74.

CZARNOWSKA Marianna lat 4, 20.02.1874 Wnory Więchy, 20/74.

CZARNOWSKI Florian lat 3, 13.03.1874 Wnory Więchy, 32/74.

DMOCHOWSKA Antonina lat 49, 24.05.1874 Tybory Uszyńskie, 53/74.

DOŁĘGOWSKA Katarzyna lat 44, 26.02.1874 Grodzkie Szczepanowięta, 27/74.

FASZCZEWSKI Maciej lat 48, 29.11.1874 Chojane Piecki, 140/74.

FASZCZEWSKI Marcin lat 49, 20.03.1874 Kalinowo Solki, 36/74.

GODLEWSKA Ewa lat 54, 22.10.1874 Gołasze Dąb, 125/74.

GODLEWSKA Marianna 1 dzień, 21.01.1874 Kulesze Kościelne, 9/74.

GODLEWSKA Tekla lat 54, 30.04.1874 Gołasze Górki, 48/74.

GODLEWSKI Mikołaj 1 dzień, 05.12.1874 Kulesze Kościelne, 141/74.

GOŁASZEWSKA Franciszka lat 80, 22.10.1874 Gołasze Puszcza, 146/74.

GOŁASZEWSKA Justyna lat 20, 11.06.1874 Czarnowo, 58/74.

GOŁASZEWSKA Katarzyna lat 76, 09.11.1874 Gołasze Dąb, 133/74.

GOŁASZEWSKA Małgorzata lat 70, 14.11.1874 Gołasze Puszcza, 136/74.

GOŁASZEWSKA Marcela lat 5, 26.05.1874 Wróble, 54/74.

GOŁASZEWSKA Marcjanna 2 lata, 19.09.1874 Kalinowo Czosnowo, 109/74.

GOŁASZEWSKA Marianna lat 16, 15.07.1874 Gołasze Górki, 70/74.

GOŁASZEWSKA Marianna lat 10, 24.07.1874 Chojane Stankowięta, 77/74.

GOŁASZEWSKA Paulina lat 7, 02.08.1874 Chojane Stankowięta, 81/74.

GOŁASZEWSKI Grzegorz lat 26, 02.01.1874 Gołasze Górki, 2/74.

GOŁASZEWSKI Józef lat 17, 11.02.1874 Gołasze Mościcki, 13/74.

GOŁASZEWSKI Józef lat 2, 03.08.1874 Chojane Stankowięta, 82/74.

GOŁASZEWSKI Karol 12 lat, 18.10.1874 Gołasze Dąb, 123/74.

GOŁASZEWSKI Kazimierz lat 40, 04.01.1874 Niziołki Stare, 3/74.

GOLASZEWSKI Mateusz 1 rok, 15.10.1874 Czarnowo, 121/74.

GOŁASZEWSKI Stanisław lat 90, 15.01.1874 Czarnowo, 6/74.

GOŁASZEWSKI Szczepan lat 5, 03.08.1874 Chojane Stankowięta, 83/74.

GOŁASZEWSKI Teofil lat 6, 23.07.1874 Chojane Stankowięta, 76/74.

GOŁASZEWSKI Władysław lat 2,6, 18.07.1874 Chojane Stankowięta, 73/74.

GRABOWSKI Jakub lat 80, 22.06.1874 Gołasze Dąb, 61/74.

GROCHOWSKA Julianna lat 16, 02.01.1874 Gołasze Puszcza, 1/74.

GRODZKA Julianna 1 rok, 22.11.1874 Grodzkie Szczepanowięta, 138/74.

GRODZKA Julianna 17 lat, 08.12.1874 Grodzkie Stare, 142/74.

GRODZKA Konstancja lat 34, 25.11.1874 Grodzkie Nowe, 139/74.

GRODZKA Marianna 15 dni, 30.08.1874 Grodzkie Stare, 96/74.

GRODZKA Marianna lat 76, 14.09.1874 Kulesze Litewka, 106/74.

GRODZKI Adolf lat 21, 10.02.1874 Grodzkie Stare, 11/74.

GRODZKI Stanisław 3 tygodnie, 13.02.1874 Kalinowo Nowe, 15/74.

GRODZKI Wojciech lat 23, 03.10.1874 Grodzkie Stare, 116/74.

JAMIOŁKOWSKI Wilhelm, lat 3,6, 24.10.1874 Kalinowo Czosnowo, 126/74.

KALINOWSKA Aleksandra 6 tygodni, 01.09.1874 Bucino, 100/74.

KALINOWSKA Antonina lat 74, 15.04.1874 Niziołki Dobki, 45/74.

KALINOWSKA Antonina lat 56, 30.12.1874 Kalinowo Czosnowo, 148/74.

KALINOWSKA Józefa lat 30, 21.05.1874 Kalinowo Nowe, 52/74.

KALINOWSKA Marianna lat 6, 19.08.1874 Chojane Stankowięta, 92/74.

KALINOWSKA Stefania 6 miesięcy, 14.07.1874 Kalinowo Czosnowo, 69/74.

KALINOWSKI Feliks lat 3, 25.02.1874 Chojane Stankowięta, 25/74.

KALINOWSKI Franciszek lat 8, 28.12.1874 Kalinowo Solki, 147/74.

KALINOWSKI Jan lat 80, 23.02.1874 Kalinowo Solki, 23/74.

KALINOWSKI Jan lat 29, 30.04.1874 Kalinowo Czosnowo, 47/74.

KALINOWSKI Jan lat 31, 13.11.1874 Wróble, 135/74.

KALINOWSKI Józef lat 56, 28.06.1874 Chojane Stankowięta, 65/74.

KALINOWSKI Stanisław lat 90, 24.10.1874 Chojane Pawłowięta, 127/74.

KALINOWSKI Władysław 5 tygodni, 10.02.1874 Kalinowo Czosnowo, 12/74.

KALINOWSKI Władysław 10 miesięcy, 17.09.1874 Kulesze Wykno Nowe, 108/74.

KARPIŃSKA Jozefata 2 dni, 20.03.1874 Gołasze Puszcza, 38/74.

KIERZKOWSKI Julian lat 40, 15.09.1874 Kalinowo Stare, 107/74.

KOBOSKO Marcjanna 10 lat, 22.03.1874 Chojane Stankowięta, 39/74.

KOBOSKO Rozalia lat 15, 12.04.1874 Chojane Stankowięta, 42/74.

KOŁAKOWSKI Symeon 1 dzień, 19.02.1874 Gołasze Górki, 19/74.

KOSAKOWSKA Jadwiga lat 62, 17.12.1874 Grodzkie Nowe, 145/74.

KRAJEWSKA Joanna 1 tydzień, 30.08.1874 Kulesze Podawce, 97/74.

KULESZA Aleksander lat 6, 17.03.1874 Kulesze Wykno Stare, 34/74.

KULESZA Andrzej lat 4, 06.10.1874 Kulesze Wykno Stare, 118/74.

KULESZA Anna 28 lat, 14.03.1874 Kulesze Wykno Nowe, 31/74.

KULESZA Anna lat 90, 06.07.1874 Kulesze Wykno Stare, 68/74.

KULESZA Anna lat 36, 05.11.1874 Kulesze Wykno Stare, 132/74.

KULESZA Antonina lat 74, 03.11.1874 Kulesze Litwa Stara, 131/74.

KULESZA Antonina lat 61, 12.11.1874 Kulesze Podlipne, 134/74.

KULESZA Bartłomiej lat 41, 16.10.1874 Kulesze Wykno Stare, 122/74.

KULESZA Emilia lat 6, 15.02.1874 Kulesze Wykno Stare, 18/74.

KULESZA Franciszek lat 1,10, 29.08.1874 Kulesze Wykno Nowe, 95/74.

KULESZA Franciszek lat 34, 11.09.1874 Kulesze Litwa Stara, 104/74.

KULESZA Jakub lat 10, 03.07.1874 Kulesze Wykno Stare, 67/74.

KULESZA Julianna lat 2,10, 03.09.1874 Kulesze Wykno Nowe, 98/74.

KULESZA Karol 6 miesięcy, 22.02.1874 Kulesze Wykno Stare, 21/74.

KULESZA Kazimierz lat 49, 30.07.1874 Wróble, 71/74.

KULESZA Konstancja lat 70, 30.10.1874 Kulesze Litewka, 130/74.

KULESZA Marianna  lat 12, 26.02.1874 Kulesze Wykno Nowe, 26/74.

KULESZA Michał lat 8, 13.04.1874 Kulesze Wykno Nowe, 43/74.

KULESZA Paweł 9 miesięcy, 11.09.1874Kulesze Litwa Stara, 105/74.

KULESZA Teofil 10 miesięcy, 03.09.1874 Tybory Uszyńskie, 99/74.

KULESZA Tomasz 7 miesięcy, 09.10.1874 Gołasze Dąb, 117/74.

LENCZEWSKI Jan lat 51, 05.03.1874 Kalinowo Nowe, 28/74.

ŁUBNICKA Zofia 2 tygodnie, 15.08.1874 Grodzkie Stare, 89/74.

MĘŻYŃSKI Feliks 16 tygodni, 29.07.1874 Wnory Więchy, 79/74.

MIERZWIŃSKA Antonina lat 13, 27.06.1874 Wróble, 64/74.

MIERZWIŃSKA Stanisława 1 rok, 20.07.1874 Chojane Piecki, 74/74.

MOJKOWSKA Marcjanna lat 12, 14.01.1874 Chojane Piecki, 5/74.

MOJKOWSKI Ludwik lat 2,6, 15.02.1874 Chojane Piecki, 16/74.

PERKOWSKI Paweł lat 2,6, 15.08.1874 Chojane Sierocięta, 88/74.

PIĘTKA Kamila lat 1,9, 15.12.1874 Kalinowo Nowe, 143/74.

PRUSZYŃSKI Klemens lat 45, 18.07.1874 Chojane Gorczany, 72/74.

RACIBORSKI Adam 1 dzień, 26.05.1874 Kalinowo Czosnowo, 55/74.

RACIBORSKI Marcin lat 56, 14.04.1874 Bucino, 44/74.

ROSZKOWSKA Wiktoria lat 75, 30.07.1874 Wróble, 80/74.

SANIEWSKA Aleksandra lat 6, 06.06.1874 Kalinowo Czosnowo, 57/74.

SANIEWSKA Marcela 3 lata, 14.06.1874 Kalinowo Czosnowo, 60/74.

SIKORSKI Jan lat 64, 05.08.1874 Wnory Pażochy, 84/74.

STYPUŁKOWSKI Kazimierz lat 70, 17.11.1874 Wnory Więchy, 137/74.

SZEPIETOWSKA Franciszka 1 rok, 18.08.1874 Gołasze Puszcza, 91/74.

SZEPIETOWSKI Piotr 1 rok, 12.08.1874 Gołasze Puszcza, 86/74.

TRZASKA Barbara lat 70, 15.03.1874 Kulesze Litwa Stara, 33/74.

USZYŃSKA Eleonora lat 75, 11.04.1874 Tybory Uszyńskie, 41/74.

USZYŃSKA Karolina lat 6, 04.09.1874 Chojane Stankowięta, 101/74.

USZYŃSKA Karolina lat 4, 08.09.1874 Chojane Stankowięta, 103/74.

USZYŃSKA Władysława rok 1, 07.09.1874 Chojane Stankowięta, 102/74.

WŁOSTOWSKA Felicjanna 1 rok, 28.09.1874 Tybory Uszyńskie, 111/74.

WNOROWSKA Joanna lat 32, 24.02.1874 Kulesze Wykno Nowe, 24/74.

WNOROWSKA Julianna 6 miesięcy, 24.08.1874 Kulesze Wykno Nowe, 93/74.

WNOROWSKI Bolesław 19 tygodni, 16.12.1874 Grodzkie Nowe, 144/74.

WNOROWSKI Teofil lat 12, 08.03.1874 Kulesze Wykno Nowe, 30/74.

WRÓBLEWSKA Katarzyna 10 miesięcy, 01.10.1874 Chojane Pawłowięta, 113/74.

WRÓBLEWSKA Marianna lat 4, 18.01.1874 Kalinowo Solki, 7/74.

WRÓBLEWSKA Marianna lat 6, 05.05.1874 Wróble, 50/74.

WRÓBLEWSKA Urszula lat 1,2, 26.06.1874 Wróble, 63/74.

WRÓBLEWSKI Aleksander lat 2,6, 18.08.1874 Chojane Pawłowięta, 90/74.

WRÓBLEWSKI Kazimierz lat 70, 19.03.1874 Wróble, 35/74.

WRÓBLEWSKI Ludwik lat 68, 21.04.1874 Gołasze Puszcza, 46/74.

WRÓBLEWSKI Paweł lat 15, 24.06.1874 Chojane Stankowięta, 62/74.

WRÓBLEWSKI Teofil lat 7, 02.05.1874 Wróble, 49/74.

WYSZOMIERSKA Joanna lat 50, 10.08.1874Kulesze Wykno Stare, 85/74.

WYSZOMIERSKA Marianna lat 4, 14.02.1874 Chojane Piecki, 17/74.

ZALESKI Karol 3 miesiące, 04.01.1874 Wnory Więchy, 4/74.

ZAMBRZYCKI Łukasz 5 dni, 20.10.1874 Kulesze Wykno Stare, 124/74.

ZDRODOWSKA Ewa 1 dzień, 14.05.1874 Kalinowo Stare, 51/74.

ZDRODOWSKI Adam 2 lata, 21.07.1874 Kalinowo Stare, 75/74.