Opracował L. Kocoń

CHOIŃSKA Zofia, córka Andrzeja i Józefy Kossakowskiej, 8/1885    .

CHOIŃSKI Konstanty, syn Józefa i Franciszki Gołaszewskiej, 4/1885.

CZARNOWSKA Justyna z domu Kulesza, córka Leona i Marianny Kobylińskiej, 138/1885.

FASZCZEWSKI Andrzej, syn Jana i Pauliny Kuleszy, 142/1885.

FRANKOWSKA Stefania, córka Benedykta i Marianny Kuleszy, 140/1885.

GARBOWSKA Anna z domu Wnorowska, córka Jakuba i Anastazji Kuleszy, 3/1885.

GODLEWSKA Wiktoria, córka Franciszka i Anny Siennickiej, 133/1885.

GOŁASZEWSKA Marianna, córka Grzegorza i Eleonory Gołaszewskiej, 20/1885.

GOŁASZEWSKA Marianna, córka Piotra i Teofili Wróblewskiej, 125/1885.

GOŁASZEWSKI Bolesław, syn Wawrzyńca i Petroneli Jamiołkowskiej, 128/1885.

GOŁASZEWSKI Dominik, syn Jana i Antoniny Czarnowskiej, 11/1885.

GOŁASZEWSKI Paweł, syn Adama, 15/1885.

GOŁASZEWSKI Piotr, syn Juliana i Marianny Zaleskiej, 141/1885.

GOŁASZEWSKI Piotr, syn Leona i Józefy Włostowskiej, 6/1885.

GOŁASZEWSKI Teofil, syn Kazimierza i Michaliny Grodzkiej, 14/1885.

GRABOWSKA Emilia, córka Adama i Marcjanny Dąbrowskiej, 10/1885.

GRODZKA Agnieszka, córka Leona i Kunegundy Grodzkiej, 136/1885.

GRODZKA Anna, córka Hipolita i Karoliny Kuleszy, 143/1885.

GRODZKA Leokadia, córka Jakuba i Michaliny Perkowskiej, 21/1885.

GRODZKI Franciszek, syn Józefata i Teresy Kuleszy, 135/1885.

GRODZKI Franciszek, syn Józefa i Anny Kuleszy, 137/1885.

GRODZKI Tomasz, syn Józefa i Franciszki Kuleszy, 7/1885.

KALINOWSKA Aleksandra, córka Wojciecha i Pauliny Bagińskiej, 126/1885.

KALINOWSKA Marianna z domu Wróblewska, córka Kazimierza, 134/1885.

KALINOWSKA Teofila, córka Pawła i Karoliny Tworkowskiej, 144/1885.

KALINOWSKA Weronika, córka Stanisława i Marianny Dąbrowskiej, 130/1885.

KALINOWSKI Stanisław, syn Wojciecha i Pauliny Dąbrowskiej, 127/1885.

KARPIŃSKA Franciszka, córka Pawła i Katarzyny Gołaszewskiej, 13/1885.

KOBOSKO Bronisława, córka Jana i Krystyny Kuleszy, 18/1885.

KULESZA Apolonia, rodzice nieznani, 17/1885.

KULESZA Jan, syn Ignacego i Julianny Kowalewskiej, 129/1885.

KULESZA Józef, syn Andrzeja i Antoniny Wyszołmierskiej, 5/1885.

KULESZA Julianna z domu Kowalewska, córka Stanisława i Franciszki, 131/1885.

KULESZA Konstanty, syn Jana i Emilii Grodzkiej, 139/1885.

KULESZA Stanisław, syn Benedykta i Antoniny Choińskiej, 132/1885.

KULESZA Stanisław, syn Jana i Tekli, 9/1885.

KULESZA Teofila, córka Józefa i Kunegundy Zaremby, 19/1885.

SMARKIEWICZ Franciszka, rodzice nieznani, 2/1885.

SOKOŁOWSKI Józef, syn Jana i Marianny Bagińskiej, 124/1885.

SOKOŁOWSKI Józef, syn Stanisława i Julianny Kuleszy, 1/1885.

WNOROWSKI Teofil, syn Jakuba i Marianny Grodzkiej, 16/1885.

WOLKOWICKA Paulina, córka Ignacego i Aleksandry Wójcik, 123/1885.

WRÓBLEWSKA Józefa, córka Ludwika i Julianny Sosińskiej, 12/1885.