Opracował L. Kocoń

ADAMCZUK Franciszek 1 rok, syn włościanki Marianny już nieżyjącej, zmarł w Chorzelach w domu włościanina Piotra Pałuby 28.11.1810.

ANDRZEJCZUK Franciszek 3 miesiące, syn włościanki Franciszki lat 40, służbą za dziewkę trudniącej się, zmarł w Wdziękoniu w domu Wielmożnego Marcina Krajewskiego 16.01.1811.

BARANOWSKI Jan lat 3, syn włościan Piotra już nieżyjącego i żyjącej Joanny z wyrobku się utrzymującej, zmarł w Porytem Jabłoni w domu włościanina Piotra Jesionowskiego 27.12.1810.

BĄCZEK Piotr lat 20, kawaler, syn sławetnych Kazimierza lat 60 i Zofii z Liżewskich lat 40, zmarł w Zambrowie 16.08.1810.

BILEŃSKI Jan lat 7, syn włościan Michała lat 39 i Katarzyny z Pruszkowskich lat 25, zmarł w Tabądzu Kałęczynie w domu ojca swego 06.07.1810.

BOROWSKA Klara lat 7, córka włościan Antoniego lat 50 i Katarzyny z Nowowieskich lat 40, zmarła w Wądołkach Borowych 21.02.1811.

BORYCHOWSKA Anna 7 tygodni, córka włościan Józefa lat 29 i Zuzanny z Włochowskich lat 24, zmarła w Porytem Jabłoni 16.09.1810.

BORYCHOWSKA Salomea 10 dni, córka włościanina Józefa lat 27 i Zuzanny z Łochowskich lat 21, zmarła w Porytem Jabłoni 07.08.1810.

BRAJCZEWSKI Franciszek lat 4, syn urodzonych Andrzeja lat 50 i Ludwiki z Sasinowskich lat 40, zmarł w Rykaczach, w domu tychże rodziców 04.06.1810.

BRZEZIŃSKI Mikołaj 8 dni, syn sławetnego Wojciecha lat 40, z wyrobku żyjącego i Marianny lat 26, zmarł w Wierzbowie 29.11.1810.

BUTTER Adam lat 24, włościanin, kawaler, służbą za parobka trudniący się, syn Macieja, już zmarłego i żyjącej Katarzyny, teraz Jana Cymki żony, zmarł w Porytem Jabłoni 05.02.1811.

CHLUDZIŃSKA z Nagórków Jozefata lat 51, córka nieżyjących już Wielmożnych Wojciecha i Marcjanny z Rakowskich, Miecznikostwa Brzezińskiego, żona Szymona, gospodarza z rolnictwa żyjącego w Nagórkach Jabłoni zamieszkałego, zmarła w domu tegoż męża 20.06.1810.

CHLUDZIŃSKI Franciszek lat 6, syn urodzonego Szymona lat 71 i nieżyjącej już Jozefaty z nagórków, zmarł w domu ojca swego w Nagórkach Jabłoni 29.06.1810.

CHOIŃSKA Marianna 1 rok, córka włościanina Kacpra lat 51, z rolnictwa żyjącego i Katarzyny z Zaleskich lat 30, zmarła w Chorzelach Jaskółkach 28.12.1810.

CHOJECKA Tekla pół roku żyjąca, córka włościanina Piotra lat 30, z wyrobku żyjącego i Rozalii z Pruszyńskich lat 23, zmarła w domu Franciszki Pruszyńskiej w Pstrągach 13.05.1810.

CHOSZCZEWSKA  z Pisińskich Ewa lat 30, żona sławetnego Nikodema lat 35, zmarła w Zambrowie w domu swego męża przy ulicy Brukowej 15.05.1810.

CIECIERSKA Franciszka 1 rok, córka urodzonego Jana lat 51 i Marcjuanny z Leśniewskich lat 30, zmarła w Cieciorkach Dąb 02.05.1810.

CIECIERSKA Marianna pół roku, córka urodzonego Jana lat 40 i Ludwiki z Ciecierskich lat 25, zmarła w Cieciorkach Dąb 21.03.1811.

CIECIERSKI Mikołaj dwa kwartały żyjący, syn urodzonych Stanisława lat 37 i urodzonej Jozefaty z Sierzputowskich już nieżyjącej, zmarł w Ciecierkach Dąb w domu ojca swego 21.06.1810.

CIECIERSKI Stanisław lat 10, syn urodzonego Jakuba, już nieżyjącego i Barbary z Tyszków teraz urodzonego Ignacego Wyrzykowskiego żony, zmarł w Cieciorkach Dąb 29.08.1810.

CYMMER Jakub lat 5, syn włościanina Jana lat 50, majstra kunsztu bednarskiego i Katarzyny z Reczów lat 50, zmarł w Porytem Jabłoni 26.08.1810.

DĄBKOWSKA z Sasinowskich Anna lat 53, córka urodzonych Antoniego i Marianny z Pieńkowskich, żona urodzonego Jana lat 60, gospodarza z rolnictwa żyjącego, zmarła w Dąbkach Łantownicy 11.12.1810.

DĄBKOWSKI Franciszek lat 2, syn urodzonych Wawrzyńca lat 47 i Eleonory z Krajewskich lat 30, zmarł w Dąbkach Łantownicy 17.02.1811.

DĄBROWSKA z Ołdakowskich Agnieszka lat 46, żona urodzonego Piotra lat 68, zmarła w Krajewie Ćwikłach 28.04.1810.

DĄBROWSKI Jakub lat 26, kawaler, w Krajewie Ćwikłach przy urodzonym Adamie, bracie swym zostający, syn urodzonych Franciszka i Agnieszki z Krajewskich już nieżyjących, zmarł tamże 28.03.1811.

DĄBROWSKI Jan lat 7, syn urodzonych Franciszka 60 i Scholastyki z Krajewskich lat 43, zmarł w Konopkach Jabłoni 09.04.1811.

DŁUGOBORSKI Tomasz lat 16, syn urodzonego Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Grochowskich, zmarł w domu Leona Długoborskiego, stryja swego w Długoborzu Szlacheckim 05.05.1810.

DOBRZENIECKA z Godlewskich Franciszka lat 65, córka Wielmożnych Kazimierza i Marianny, wdowa po Wielmożnym Ignacym, zmarła w Faszkach Jabłoni w domu urodzonego Szymona Gosiewskiego 04.03.1811.

DYMKOWSKI Jan pół roku życia mający, syn włościan Ignacego lat 25, majstra kunsztu szewskiego i Marianny z Nagietkowskich lat 20, zmarł w Laskowcu 10.09.1810.

DYMKOWSKI Seweryn 2 lata, syn włościan Ignacego lat 25, majstra kunsztu szewskiego i Marianny z Nagietkowskich lat 20, zmarł w Laskowcu 15.07.1810.

FASZCZOWA z Załusków Jadwiga lat 34, wdowa po urodzonym Romualdzie, zmarła w Wdziękoniu Wielkim 03.05.1810.

FIAŁKOWSKI Grzegorz lat 24, kawaler, włościanin z wyrobku żyjący, syn włościan Jakuba lat 83 i nieżyjącej już Agnieszki szwedzianki, zmarł w Wierzbowie 21.12.1810.

GODLEWSKA Marianna lat 40, panna z wyrobku żyjąca, córka urodzonych Benedykta i Jadwigi, już zmarłych, zmarła w Wdziękoniu w domu gospodarza swego urodzonego Albina Kotowskiego 12.01.1811.

GOSK z Wdziękońskich Zofia lat 30, żona urodzonego Józefa, zmarła w Wdziękoniu 11.08.1810.

GÓRSKA z Ładów Joanna lat 36, żona urodzonego Ignacego lat 33, zmarła w Cieciorkach Dąb 09.11.1810.

GÓRSKI Felicjan 2 miesiące, syn urodzonych Ignacego lat 32 i Joanny z Ładów już nieżyjącej, zmarł w Cieciorkach Dąb 19.12.1810.

GRABOWSKA Bogumiła lat 70, włościanka, wdowa po Jakubie, przy Wojciechu Grabowskim, synu swym zostająca, zmarła w Chorzelach Jaskółkach 06.02.1811.

GRABOWSKA Marianna 10 tygodni, córka włościan Franciszka lat 36 i Anny z Szelągowskich lat 30, zmarła w Grochach Pogorzeli 02.01.1811.

GRABOWSKA Rozalia 5 miesięcy, córka włościan Marcina lat 34 i Mariannhy z Dębowskich lat 28, zmarła w Grochach Pogorzeli 26.12.1811.

GRABOWSKI Melchior lat 40, włościanin z rolnictwa żyjący, żonaty, syn włościan Wojciecha już zmarłego i żyjącej Marianny, zmarł w Grochach Pogorzeli 21.10.1810.

GROCHOWSKA Jozefata 11 godzin, córka urodzonych Franciszka lat 30 i Elżbiety z Dąbkowskich lat 20, zmarła w Zagrobach Łantownicy 18.03.1811.

GRZEGORCZYK Tekla 3 miesiące, córka sławetnej Marianny lat 30, z wyrobku żyjąca, zmarła w Sandziwujach w domu włościanina Mateusza Malinowskiego 17.12.1810.

GUTOWSKI Józef lat 6, syn urodzonych Floriana lat 49 i Wiktorii z Grochowskich, już nieżyjącej, zmarł w Osowcu 05.04.1811.

HARNAK Karolina półtora roku mająca, córka sławetnego Ferdynanda lat 31, majstra kunsztu młynarskiego i Wilaminy lat 22, zmarła w Porytem Jabłoni 06.12.1810.

IWANOWICZ Marcjanna lat 2, córka sławetnego Teodora lat 38, majstra kunsztu stolarskiego i Barbary z Leszczyńskich lat 25, zmarła w Porytem Jabłoni 03.03.1811.

IWANOWICZ Szymon lat 61, włościanin, pastuch do bydła Wielmożnego księdza Choromańskiego, Proboszcza Zambrowskiego, kawaler, zmarł w domu czeladnym probostwa zambrowskiego 21.12.1810.

JAKUBIAK Anna lat 80, wdowa po włościaninie Jakubie, z wyrobku żyjąca, zmarła w Chorzelach Jaskółkach w domu syna swego, Szymona, 03.03.1811.

JARZĄBEK Franciszka lat 8, córka włościan Jana i Łucji, z wyrobku żyjących, zmarła w Chorzelach w domu Piotra Pałuby 29.11.1810.

JARZĄBEK Piotr półtora roku, syn włościan Wawrzyńca lat 35, z rolnictwa żyjącego i Katarzyny Mazurowny lat 30, zmarł w Chorzelach 06.12.1810.

JARZĄBEK Scholastyka 2 miesiące, córka włościanina Wawrzyńca lat 35 i Katarzyny z Mazurów lat 30, zmarła w Chorzelach 03.04.1811.

JARZĄBKOWNA Marianna lat 21, panna z wyrobku żyjąca, włościanka, w Chorzelach u włościanina Piotra Pałuby pokomornem mieszkająca, zmarła tamże 01.06.1810.

JASIONOWSKI Michał 7 miesięcy, syn włościanina Jakuba  lat 35, z rolnictwa żyjącego i Agaty z Wyszkowskich lat 31, zmarł w Porytem Jabłoni 25.04.1811.

JASTRZĘBSKA Tekla lat 4, córka urodzonych Leona lat 35 i Julianny z Tyszków lat 36, zmarła w Krajewie Ćwikłach w domu rodzicielskim 31.05.1810.

JASTRZĘBSKA Zofia 2 lata, córka urodzonych Franciszka lat 45 i Marianny z Wądołkowskich lat 22, zmarła w Krajewie Starym 09.08.1810.

JASTRZĘBSKI Hilary lat 42, gospodarz z rolnictwa żyjący, żonaty, syn urodzonych Stanisława, już zmarłego i żyjącej Apolonii z Strzeszewskich, zmarł w Tabądzu 04.04.1811.

JESIONOWSKI Andrzej lat 70, włościanin z wyrobku żyjący, żonaty, zmarł w domu starozakonnego Zelmana Herszkowicza, arendarza karczmy w Pstrągach sytuowanego 11.05.1810.

JESIONOWSKI Bartłomiej lat 3, syn włościanina Stanisława lat 32, z wyrobku żyjącego i Małgorzaty z Chmielewskich lat 30, zmarł w Porytem Jabłoni w domu włościanina Mateusza Jesionowskiego, stryja swego 19.01.1810.

JESIONOWSKI Marcin 12 dni, syn włościan Michała lat 27 i Marianny z Markowskich lat 23, zmarł w Porytem Jabłoni 23.11.1810.

KALINOWSKA Anna pół roku, córka włościan Michała lat 50, z jałmużny żyjącego i Joanny z Chmielewskich lat 30, zmarła w Czartosach Łantownicy w domu urodzonego Antoniego Bucińskiego 09.06.1810.

KALINOWSKI Adam lat 70, majster kunsztu szewskiego, żonaty, zmarł w Zambrowie 25.02.1811.

KAMIONOWSKA  z Klimaszewskich Katarzyna lat 60, z wyrobku żyjąca, wdowa po urodzonym Franciszku, w Gardlinie Dąb w domu urodzonego Jana Klimaszewskiego lat 47, brata swego rodzonego pokomornem zamieszkała, zmarła tamże 15.06.1810.

KARPOWICZ Ignacy lat 6, syn sławetnego Grzegorza lat 40 i Łucji z Dębowskich lat 33, zmarł w Zambrowie w domu tychże rodziców 03.06.1810.

KARPOWICZ z Dębowskich Łucja lat 36, żona sławetnego Grzegorza lat 40, zmarła w Zambrowie 11.09.1810.

KARPOWICZ Piotr 3 dni, syn sławetnego Grzegorza i nieżyjącej już Łucji z Dębowskich, zmarł w Zambrowie 11.09.1810.

KLIMASZEWSKA Aniela lat 2, córka urodzonych Stanisława lat 42 i Rozalii z Baczewskich lat 30, zmarła w Klimaszach Jabłoni 25.02.1811.

KLIMASZEWSKI Idzi lat 6, syn urodzonego Stanisława lat 38, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Rozalii z Baczewskich lat 30, zmarł w domu rodzicielskim w Klimaszach Jabłoni 30.05.1810.

KLIMASZEWSKI Józef 10 godzin, syn urodzonego Leona lat 60 i Franciszki z Baczewskich lat 42, zmarł w Klimaszach Jabłoni 31.03.1811.

KŁOSIŃSKA Katarzyna 4 lata, córka sławetnego Łukasza, już zmarłego i Marianny z Wysockich lat 35, zmarła w Zambrowie 05.04.1811.

KŁOSIŃSKI Józef pół roku liczący, syn sławetnego Łukasza lat 50 i Marianny z Wysockich lat 33, zmarł w Zambrowie 11.12.1810.

KŁOSIŃSKI Łukasz lat 45, z rolnictwa żyjący, żonaty, syn sławetnych Franciszka i Katarzyny, już nieżyjących, zmarł w Zambrowie 23.02.1811.

KOPAŃSKA z Szwiecińskich Marianna lat 27, żona sławetnego Franciszka lat 27, majstra kunsztu stolarskiego, zmarła w Zambrowie 08.04.1811.

KOSSAKOWSKA z Liżewskich Franciszka lat 32, córka sławetnych Kazimierza i Agnieszki z Sasinowskich, żona sławetnego Michała lat 27, majstra kunsztu zduńskiego, zmarła w Grabówce Wolińskiej 08.11.1810.

KOSSAKOWSKA z Łubnickich Katarzyna lat 57, z wyrobku żyjąca, w Zambrowie u Antoniego Rudnickiego, zięcia swego pokomornem zamieszkała, wdowa po sławetnym Macieju, zmarła tamże 05.08.1810.

KOTARA Jan lat 2, syn sławetnego Antoniego lat 33 i Łucji z Liżewskich lat 22, zmarł w Zambrowie 05.11.1810.

KOTOWSKA z Wierzbowskich Marianna lat 35, córka Wielmożnych Mikołaja i Brygidy z Łubnickich, już nieżyjących, żona Wielmożnego Jana lat 51, byłego Komornika Ziemi Łomżyńskiej, Adwokata Trybunału Pierwszej Instancji Departamentu Łomżyńskiego, dziedzica wsi Gardlina, zmarła tamże 27.10.1810.

KOTOWSKI Franciszek 1 rok, syn urodzonej Franciszki lat 25, z wyrobku żyjącej, w Zakrzewie Starym przy urodzonej Mariannie Przestrzelskich, matce swej zamieszkałej, zmarł tamże 11.07.1810.

KOZŁOWSKI Szymon 1 rok, syn włościan Macieja lat 30 i Krystyny lat 25, zmarł w Woli Zambrowskiej 23.10.1810.

KRAJEWSKA Anna trzy kwartały życia mająca, córka urodzonych Szymona i Marianny z Dąbrowskich lat 30, zmarła w Krajewie Borowie 02.07.1810.

KRAJEWSKA Marianna lat 2, córka urodzonych Antoniego lat 40 i Małgorzaty z Załusków lat 30, zmarła w Krajewie Białym 29.04.1810.

KRAJEWSKA Tekla lat 28, służbą za dziewkę trudniącą się , zmarła w domu urodzonego Tadeusza Krajewskiego, brata swego rodzonego w Wądołkach Buczkach 03.05.1810.

KRAJEWSKI Bonawentura lat 70, gospodarz z rolnictwa żyjący, żonaty, syn urodzonych Józefa i Marianny, zmarł w Zagrobach Łantownicy 20.02.1811.

KRAJEWSKI Kajetan 9 miesięcy, syn szlachetnej Marianny lat 26, z wyrobku żyjącej, u urodzonego Wawrzyńca Dąbkowskiego pokomornem zamieszkałej, zmarł w Dąbkach Łantownicy 12.02.1811.

KRAJEWSKI Stanisław lat 3, syn urodzonych Rocha lat 40 i Franciszki z Krajewskich lat 30, zmarł w Krajewie Borowie 18.07.1810.

KRAJEWSKI Szymon Tadeusz 1 tydzień, syn urodzonych Piotra lat 30 i Franciszki z Wierzbowskich lat 34, zmarł w Cieciorkach Dąb 01.11.1810.

KRAJEWSKI Wiktor 1 rok, syn urodzonych Kazimierza lat 31 i Jozefaty z Krajewskich lat 26, zmarł w Krajewie Łentowie 01.03.1811.

KRAKOWIECKA Franciszka lat 8, córka włościan Antoniego lat 44 i Marianny z Dudkiewiczów lat 30, zmarła w Grochach Pogorzeli 20.11.1810.

KRASZEWSKI Wojciech tygodni 11, syn sławetnego Pawła lat 49, w szpitalu przy kościele zambrowskim za dziada zostającego i Apolonii z Choszczewskich lat 24, zmarł w Zambrowie w domu szpitalnym 15.07.1810.

KUROPATWA Stanisław lat 13, syn włościanina Jana lat 41 i Marianny z Grzeszczuków lat 30, zmarł w Łosiach 10.04.1811.

LESZCZYŃSKA Rozalia trzy kwartały życia mająca, córka włościan Łukasza lat 36 i Jozefaty z Jakubów lat 22, zmarła w Czartosach 12.09.1810.

LEŚNIEWSKI Bartłomiej lat 80, gospodarz z rolnictwa żyjący, żonaty, syn urodzonych Adama i Konstancji z Kossakowskich, zmarł w Cieciorkach Dąb 07.11.1810.

LEŚNIEWSKI Józef lat 7, syn urodzonych Jana lat 50 i Teodory z Ciecierskich lat 40, zmarł w Cieciorkach Dąb 17.07.1810.

LIPCZYŃSKI Stanisław 8 miesięcy, syn sławetnego Antoniego lat 51 i Marianny z Liżewskich lat 31, zmarł w Zambrowie 12.02.1811.

LIPIŃSKA z Pawłów Antonina lat 55, żona włościanina Szymona lat 60, z wyrobku żyjącego, zmarła w Grochach Pogorzeli 29.04.1810.

LIŻEWSKI Jan lat 80, włościanin z rolnictwa żyjący, żonaty, zmarł w Woli Zambrowskiej19.12.1810.

ŁOZIŃSKA Rozalia 17 tygodni, córka włościanina Mateusza lat 26 i Magdaleny z Grabowskich lat 20, zmarła w Grochach Pogorzeli 09.03.1811.

MARCINOWNA Marianna lat 80, w wolnym stanie zostająca, z jałmużny żyjąca, w Laskowcu u włościanina Macieja Porembskiego, owczarza, pokomornem zamieszkała, zmarła tamże 15.05.1810.

MARCINOWSKI Stanisław 7 tygodni, syn włościanki Magdaleny lat 25, służbą za dziewkę trudniącej się, zmarł w Laskowcu, w domu włościanina Jana Śliwoskiego 05.03.1811.

MIANOWSKI Franciszek lat 3, syn urodzonych Michała lat 50 i Petroneli z Grochowskich lat 40, zmarł w Zagrobach Łantownicy 29.08.1810.

MIECZKOWSKI Paweł 2 lata, syn urodzonych Piotra lat 34 i Marianny z Jałbrzykowskich lat 26, zmarł w Zakrzewie Starym 14.10.1810.

MIODUSZEWSKA Antonina Justyna 8 miesięcy, córka urodzonego Baltazara lat 45 i Barbary z Godlewskich lat 30, zmarła w Krajewie Białym 07.02.1811.

MIODUSZEWSKI Antoni Marcel 8 miesięcy, syn urodzonych Baltazara lat 45 i Barbary z Godlewskich lat 30, zmarł w Krajewie Białym 29.01.1811.

MIODUSZEWSKI Jerzy lat 80, urodzony, z uproszonej jałmużny żyjący, żonaty, w Woli Zambrowskiej u włościanina Piotra Skrzynkowskiego pokomornem zamieszkały, zmarł tamże 28.06.1810.

MODZELEWSKA Anna 5 godzin, córka urodzonych Jacentego lat 50 i Marianny z Saniewskich lat 30, zmarła w Krajewie Starym 02.11.1810.

MODZELEWSKA Marianna 5 miesięcy, córka urodzonej Konstancji lat 30, w Tabądzu Kałęczynie przy urodzonej Małgorzacie z Dąbrowskich Modzelewskiej, wdowie, matce swej zamieszkałej, zmarła tamże 22.07.1810.

PAŁUBA Antoni lat 4, syn włościanina Piotra lat 30 i nieżyjącej już Rozalii z Jarząbków, zmarł w Chorzelach Jaskółkach 11.02.1811.

PAŁUBA Stanisław 1 rok, syn włościan Piotra lat 30 i Krystyny z Kozłowskich lat 27, zmarł w Chorzelach Jaskółkach 22.11.1810.

PIOTROWICZ Kosma lat 30, rodem z Kordonu Rosyjskiego, w Wdziękoniu u Wielmożnego Krajewskiego w służbie za parobka zostający, kawaler, zmarł tamże 17.06.1810.

PODBIELSKA Wiktoria 1 rok, córka urodzonych Piotra lat 29 i Agnieszki z Filochowskich lat 27, zmarła w Grochach Łantownicy 13.02.1811.

POPŁAWSKI Jan 15 tygodni, syn sławetnego Ignacego lat 39 i Jadwigi z Majewskich lat 36, zmarł w Zambrowie 12.02.1811.

POTYŃSKA Franciszka 2 lata, córka włościanina Wojciecha lat 30, z wyrobku żyjącego i Marianny z Ciecierskich lat 20, zmarła w Wądołkach Starych 13.02.1811.

PRUSZKOWSKI Wincenty lat 5, syn urodzonych Józefa lat 50 i Franciszki z Krajewskich lat 40, zmarł w Wiśniewie Dąb 01.01.1811.

PRZEŹDZIECKA Franciszka lat 2, córka urodzonego Hipolinara lat 40 i Jozefaty z Krajewskich lat 40, zmarła w Krajewie Borowie w domu swych rodziców 28.06.1810.

PRZYCHODZKA z Stefanów Agata lat 90, włościanka z wyrobku żyjąca, wdowa po Szymonie, w Wdziękoniu u włościanina Macieja Wróblewskiego pokomornem zamieszkała, zmarła tamże 17.06.1810.

PSTRĄGOWSKI Piotr 1 rok, syn urodzonych Ludwika lat 40 i Anieli z Gołaszewskich lat 30, zmarł w Tabądzu Kałęczynie w domu ojca swego 20.06.1810.

PSTRĄGOWSKI Walenty lat 50, gospodarz z rolnictwa żyjący, żonaty, syn urodzonych Pawła i Marianny z Dąbrowskich, już nieżyjących, zmarł w Czartosach Mrozach 26.01.1811.

PSTRĄGOWSKI Wincenty 6 miesięcy, syn urodzonych Stanisława lat 30 i Rozalii z Zaleskich lat 24, zmarł w Tabądzu 08.07.1810.

RUDNICKA Katarzyna lat 2, córka sławetnego Antoniego lat 36, majstra kunsztu zduńskiego i Barbary z Kossakowskich lat 36, zmarła w Zambrowie w domu rodzicielskim 05.06.1810.

RUDNICKI Maciej lat 34, majster kunsztu zduńskiego w Wierzbowie zamieszkały, żonaty, syn sławetnego Szymona, z wyrobku żyjącego, w Zambrowie zamieszkałego i nieżyjącej Marcjanny z Liżewskich, zmarł w Wierzbowie 23.07.1810.

RUDNICKI Tomasz pół pięta miesiąca mający, syn sławetnej Konstancji lat 23, z wyrobku żyjącej, zmarł w Zambrowie w domu sławetnego Antoniego Rudnickiego 14.04.1811.

RYKACZEWSKA Jozefata półtora roku żyjąca, córka urodzonego Jana lat 40 i Marianny z Modzelewskich, zmarła w Rykaczach w domu urodzonej Katarzyny Brajczewskiej 19.05.1810.

RZODKIEWICZ  z Sadowskich Magdalena lat 109, wdowa po sławetnym Józefie, w Zambrowie przy sławetnym Bernardzie Rzodkiewiczu zamieszkała, zmarła tamże 15.11.1810.

SANIEWSKA Agnieszka lat 4, córka urodzonej Marianny lat 25, z wyrobku żyjącej, w Zakrzewie Starym u urodzonego Walentego Mieczkowskiego pokomornem zamieszkałej, zmarła tamże 15.07.1810.

SAPIŃSKA z Borkowskich Marianna lat 30, żona włościanina Stanisława lat 58, zmarła w Woli Zambrowskiej12.12.1810.

SAPIŃSKI Marcjan lat 80, włościanin z wyrobku żyjący, żonaty, zmarł w Woli Zambrowskiej w domu syna swego Wojciecha Sapińskiego lat 23 mającego 02.09.1810.

SASINOWSKI Piotr Paweł 9 dni, syn urodzonych Wojciecha lat 50 i Małgorzaty z Sasinowskich lat 22, zmarł w Dąbkach Łantownicy 12.08.1810.

SMITKIEWICZ Wojciech półtora roku, syn urodzonego Konstantego lat 56 i Tekli z Kłosińskich lat 31, zmarł w Zambrowie 09.02.1811.

STRZESZEWSKA Marianna 5 miesięcy, córka urodzonych Jana lat 43 i Anny z Zakrzewskich lat 24, zmarła w Tabądzu 21.08.1810.

SYLWIK Marianna lat 5, córka sławetnego Marcina lat 43, majstra kunsztu garbarskiego, wyznania ewangelickiego i Doroty z Grądzbachów lat 35, zmarła w Zambrowie 23.11.1810.

SZABŁOWSKA Agnieszka lat 6, córka urodzonych Franciszka i Barbary z Pstrągowskich, zmarła w Tabądzu Kałęczynie 08.07.1810.

SZABŁOWSKI Paweł 1 rok, syn urodzonych Franciszka i Barbary z Pstrągowskich, gospodarzy z rolnictwa żyjących, zmarł w Tabądzu Kałęczynie w domu rodzicielskim 02.07.1810.

SZNEJDER Karolina lat 3, córka sławetnego Jana lat 36, u Wielmożnego Wojciecha Zaleskiego z leśniczego lasów jego służącego i Teresy z Kuperellów lat 36, zmarła w Wierzbowie 24.10.1810.

ŚLEDZIEWSKA z Kurowickich Franciszka lat 60, pierwszego niegdy urodzonego Wojciecha Zaremby, powtórnego zaś małżeństwa niegdy Franciszka Śledziewskiego pozostała wdowa, w Śledziach Nowych przy urodzonym Mikołaju Zarembie, synu swym mieszkająca, zmarła tamże 24.06.1810.

TABĘDZKA z Prątnickich Franciszka lat 39, żona urodzonego Jana lat 40, zmarła w Sandziwujach w domu urodzonego Macieja Prątnickiego, sąsiada 28.09.1810.

TURKIEWICZ Małgorzata lat 5, córka włościanina Jana, już zmarłego i żyjącej Joanny lat 40, z wyrobku się utrzymującej, zmarła w Grochach Pogorzeli w domu włościanina Stanisława Zawiszy 21.01.1811.

TYBOROWSKI Antoni 10 miesięcy, syn urodzonych Wiktora lat 26 i Scholastyki z Krajewskich lat 27, zmarł w Wdziękoniu 09.03.1811.

TYMIŃSKI Joachim półtora dnia, syn sławetnego Wojciecha lat 43 i Marianny z Brzozowskich lat 43, zmarł w Zambrowie 21.03.1811.

WDZIĘKOŃSKA Małgorzata półtora miesiąca, córka urodzonych Macieja lat 25 i Franciszki z Załusków lat 23, zmarła w Wdziękoniu 28.08.1810.

WIŚNIEWSKA Agnieszka półtora roku, córka urodzonych Bartłomieja lat 51 i Jozefaty z Ciecierskich lat 30, zmarła w Wiśniewie Dąb 04.11.1810.

WIŚNIEWSKI Mateusz 4 miesiące, syn urodzonych Wojciecha lat 25, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Doroty z Łosiewskich lat 28, zmarł w Wiśniewie Dąb 23.01.1811.

WRÓBLEWSKA z Wiśniewskich Franciszka lat 50, żona włościanina Augustyna lat 70, zmarła w Pruszkach Jabłoni 03.03.1811.

WYSZOMIRSKI Walenty 3 lata, syn urodzonych Seweryna lat 30 i Ewy z Załusków lat 30, zmarł w Krajewie Białym 14.04.1811.

ZAGROBA Stanisław lat 74, gospodarz z rolnictwa żyjący, żonaty, urodzony, zmarł w Krajewie Borowie 30.01.1811.

ZAKRZEWSKA Marianna półtora roku, córka urodzonych Aleksandra lat 30 i Rozalii z Zagrobów lat 30, zmarła w Zakrzewie Starym 26.08.1810.

ZALESKI Roch lat 70, wdowiec, syn urodzonych Karola i Ewy, w Tabądzu Kałęczynie przy Stanisławie Pstrągowskim, zięciu swym zostający, zmarł tamże 19.03.1811.

ZAŁUSKA z Mianowskich Zofia lat 50, wdowa po Aleksandrze, w Zagrobach Łantownicy przy urodzonym Antonim Załusce, synu swym zamieszkała , zmarła tamże 01.09.1810.

ZAŁUSZCZANKA Eleonora 6 dni, córka urodzonych Stefana lat 22 i Kunegindy z Pstrągowskich lat 20, zmarła w Krajewie Borowie w domu swych rodziców 26.06.1810.

ZAREMBIANKA Aniela półtora roku żyjąca, córka urodzonych Cypriana i Apolonii z Kamińskich, z rolnictwa żyjących, zmarła w Rykaczach w domu urodzonego Tomasza Przeździeckiego 27.05.1810.

ZAWADZKA Katarzyna 1 miesiąc, córka urodzonej Marianny lat 30, z wyrobku żyjącej, zmarła w Wądołkach Buczkach w domu urodzonego Jana Chojnowskiego 17.04.1811.

ŻELEŹNICKA Urszula lat 6, córka urodzonych Grzegorza lat 50 i Rozalii z Dąbrowskich lat 30, zmarła w Krajewie Ćwikłach w domu rodzicielskim 21.06.1810.

ŻOCHOWSKI Jan lat 60, z rolnictwa żyjący, żonaty, syn urodzonych Ignacego i Agnieszki z Gołaszewskich, zmarł w Sandziwujach Prątniku w domu urodzonego Ignacego Prątnickiego 08.03.1811.

ŻUKOWSKA Palladya trzy kwartały żyjąca, córka urodzonego Marcina lat 26 i Marcjanny z Romanowskich lat 20, zmarła w Zambrowie 09.05.1810.