Indeks opracował L. Kocoń

BOROWSKA Klementyna, córka Adama lat 30, właściciela cząstkowego i Marcjanny Jabłońskiej lat 38, urodzona w Jabłoni 24.10.1891, 76/1891.

BRZOZOWSKI Aleksander, syn Antoniego lat 40, właściciela cząstkowego i Marianny Jabłońskiej lat 21, urodzony w Piotrowcach 16.05.1891, 46/1891.

BRZOZOWSKI Stanisław, syn Stanisława lat 31, właściciela cząstkowego i Michaliny Śliwoskiej lat 19, urodzony w Szymborach Jakubowiętach 03.05.1891, 44/1891.

BRZOZOWSKI Stanisław, syn Szymona lat 26, właściciela cząstkowego i Józefy Markowskiej lat 24, urodzony w Szymborach Andrzejowiętach 07.02.1891, 16/1891,

CZARNOWSKI Julian, syn Teofila lat 32, właściciela cząstkowego i Agnieszki Gierałtowskiej lat 29, urodzony w Jankowcach 19.01.1891, 11/1891.

DĄBROWSKI Stanisław, syn Onufrego lat 33, robotnika i Marcjanny Zaleskiej lat 21, urodzony w Mazurach 13.09.1891, 66/1891.

DOŁĘGIEWICZ Stanisław, syn Leona lat 27, robotnika i Pelagii Wyszkowskiej lat 30, urodzony w Jabłoni 25.07.1891, 60/1891.

DRĄGOWSKA Leokadia, córka Franciszka lat 24, właściciela cząstkowego i Julianny Spalińskiej lat 23, urodzona w Zarzeckich 22.03.1891, 28/1891.

GIERAŁTOWSKI Julian, syn Adama lat 25, właściciela cząstkowego i Marianny Moczydłowskiej lat 25, urodzony w Dąbrowie 24.04.1891, 42/1891.

GIERAŁTOWSKI Stanisław, syn Jana lat 37, właściciela cząstkowego i Józefy Tworkowskiej lat 45, urodzony w Szymborach Jakubowiętach 08.05.1891, 45/1891.

GROCHOWSKI Stanisław, syn Sylwestra lat 45, robotnika i Pauliny Piekutowskiej lat 35, urodzony w Mazurach 07.02.1891, 17/1891.

GRODZKA Stanisława, córka Józefa lat 25, właściciela cząstkowego i Anny Kuleszy lat 23, urodzona w Jabłoni 15.11.1891, 84/1891.

IGNACZUK Aleksander, syn Antoniego lat 34, włościanina, rolnika i Urszuli Janiuk lat 33, urodzony w Mazurach 13.06.1891, 51/1891.

JABŁOŃSKA Aleksandra, córka Józefa lat 35, właściciela cząstkowego i Rozalii Wojno lat 33, urodzona w Jankowcach 13.03.1891, 25/1891.

JABŁOŃSKA Anna, córka Adolfa lat 40, właściciela cząstkowego i Marcjanny Gołaszewskiej lat 33, urodzona w Samsonach 24.06.1891, 55/1891.

JABŁOŃSKA Antonina, córka Józefa lat 31, robotnika i Franciszki Wyszyńskiej lat 22, urodzona w Uszyńskich 01.04.1891, 34/1891.

JABŁOŃSKA Bronisława, córka Grzegorza lat 29, właściciela cząstkowego i Michaliny Jabłońskiej lat 24, urodzona w Jabłoni 07.06.1891, 48/1891.

JABŁOŃSKA Julianna, córka Jana lat 44, właściciela cząstkowego i Aleksandry Uszyńskiej lat 28, urodzona w Markowiętach 24.06.1891, 54/1891.

JABŁOŃSKA Kamilla, córka Antoniego lat 27, właściciela cząstkowego i Agnieszki Kikolskiej lat 27, urodzona w Dobkach 12.04.1891, 38/1891.

JABŁOŃSKA Rozalia, córka Andrzeja lat 29, właściciela cząstkowego i Anny Gąsowskiej lat 28, urodzona w Dąbrowie 24.06.1891, 53/1891.

JABŁOŃSKA Stanisława, córka Franciszka lat 28, robotnika i Marcjanny Marcinkowskiej lat 24, urodzona w Jabłoni 10.11.1891, 82/1891.

JABŁOŃSKA Stanisława, córka Teofila lat 30, właściciela cząstkowego i Pauliny Choińskiej lat 30, urodzona w Dąbrowie 18.01.1891, 10/1891.

JABŁOŃSKA Zofia, córka Józefa lat 26, właściciela cząstkowego i Franciszki Zdrodowskiej lat 24, urodzona w Jabłoni 05.10.1891, 70/1891.

JABŁOŃSKI Bolesław, syn Szymona lat 28, właściciela cząstkowego i Teofili Jabłońskiej lat 24, urodzony w Markowiętach 04.09.1891, 64/1891. Ślub w Poświętnem 07.02.1922 z Heleną Pauliną Kruszewską.

JABŁOŃSKI Franciszek, syn Wojciecha lat 40, właściciela cząstkowego i Kamili Żukowskiej lat 21, urodzony w Zembrowiźnie 02.04.1891, 33/1891.

JABŁOŃSKI Jan, syn Antoniego lat 27, właściciela cząstkowego i Agnieszki Kikolskiej lat 27, urodzony w Dobkach 12.04.1891, 37/1891.

JABŁOŃSKI Julian, syn Ludwika lat 36, właściciela cząstkowego i Józefy Jankowskiej lat 32, urodzony w Szymborach Jakubowiętach 13.04.1891, 40/1891.

JABŁOŃSKI Piotr, syn Jana lat 29, właściciela cząstkowego i Marianny Małgorzaty Piekutowskiej lat 24, urodzony w Samsonach 18.10.1891, 75/1891.

JABŁOŃSKI Wincenty, syn Teofila lat 37, właściciela cząstkowego i Józefy Piekutowskiej lat 30, urodzony w Samsonach 27.08.1891, 62/1891.

JAMIOŁKOWSKA Marianna, córka Pawła lat 24, właściciela cząstkowego i Apolonii Moczydłowskiej lat 26, urodzona w Szymborach Jakubowiętach 22.09.1891, 67/1891.

JANKOWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 39, robotnika i Wiktorii Borowskiej lat 30, urodzona w Jabłoni 23.03.1891, 30/1891.

JANKOWSKA Julianna, córka Konstantego lat 36, właściciela cząstkowego i Anny Wyszyńskiej lat 30, urodzona w Jankowcach 13.02.1891, 18/1891.

JANKOWSKA Kazimiera, córka Rafała lat 33, robotnika i Kazimiery Sinkiewicz lat 35, urodzona w Jankowcach 30.10.1891, 77/1891.

JANKOWSKA Stanisława, córka Józefa lat 45, właściciela cząstkowego i Zuzanny Perkowskiej lat 39, urodzona w Jankowcach 12.11.1891, 83/1891.

JANKOWSKA Władysława, córka Bartłomieja lat 65, właściciela cząstkowego i Magdaleny Jabłońskiej lat 45, urodzona w Jankowcach 20.11.1891, 86/1891.

JANKOWSKA Władysława, córka Mikołaja lat 26, właściciela cząstkowego i Franciszki Płońskiej lat 22, urodzona w Jankowcach 01.01.1891, 1/1891.

JANKOWSKI Karol, syn Wincentego lat 66, właściciela cząstkowego i Marianny Piekutowskiej lat 46, urodzony w Jankowcach 17.10.1891, 74/1891.

JANKOWSKI Kazimierz, syn Stanisława lat 34, właściciela cząstkowego i Marianny Łopieńskiej lat 34, urodzony w Jabłoni 02.03.1891, 23/1891.

JANKOWSKI Wojciech, syn Adolfa lat 26, właściciela cząstkowego i Heronimy Jankowskiej lat 26, urodzony w Jankowcach 28.01.1891, 15/1891.

KOSTRO Emilia, córka Wincentego lat 33, właściciela cząstkowego i Franciszki Gołaszewskiej lat 26, urodzona w Piotrowcach 02.01.1891, 2/1891.

KRUSZEWSKA Władysława, córka Stanisława lat 26, właściciela cząstkowego i Katarzyny Radziszewskiej lat 25, urodzona w Dąbrowie 10.01.1891, 5/1891.

KRUSZEWSKI Aleksander, syn Walentego lat 21, właściciela cząstkowego i Anny Perkowskiej lat 24, urodzony w Dąbrowie 13.10.1891, 72/1891.

MACIUSZKA Stefania, córka Jana lat 39, włościanina, robotnika i Julianny Grabowskiej lat 37, urodzona w Mazurach 17.10.1891, 73/1891.

MARKOWSKI Władysław, syn Stefana lat 45, właściciela cząstkowego i Apolonii Zdrodowskiej lat 30, urodzony w Piotrowcach 03.04.1891, 35/1891. Ślub w Warszawie 27.11.1929 z Eugenią Maczek.

MIKOŁAJCZUK Teofila, córka Adama lat 38, włościanina, rolnika i Aleksandry Dębskiej lat 28, urodzona w Mazurach 20.12.1891, 92/1891.

MOCZYDŁOWSKA Anna, córka Jana lat 40, właściciela cząstkowego i Aleksandry Pruszyńskiej lat 38, urodzona w Moczydłach 08.07.1891, 57/1891.

MOCZYDŁOWSKA Władysława, córka Franciszka lat 32, właściciela cząstkowego i Marcjanny Godlewskiej lat 26, urodzona w Moczydłach 30.03.1891, 32/1891.

MYSTKOWSKA Helena, córka Aleksandra lat 23, właściciela cząstkowego i Klementyny Roszkowskiej lat 24, urodzona w Śliwowie 14.07.1891, 58/1891.

MYSTKOWSKA Stefania, córka Tomasza lat 35, właściciela cząstkowego i Walerii Szymborskiej lat 28, urodzona w Śliwowie 17.07.1891, 59/1891.

OLĘDZKI Felicjan, syn Joanny z Rzepnych lat 30, wdowy od lat czterech, urodzony w Piotrowcach 10.09.1891, 65/1891.

PIEKUTOWSKI Adolf, syn Pawła lat 30, właściciela cząstkowego i Wiktorii Pruszyńskiej lat 30, urodzony w Kikolskich 01.07.1891, 56/1891.

PŁOŃSKA Emilia, córka Adama lat 27, właściciela cząstkowego i Franciszki Dąbrowskiej lat 23, urodzona w Piotrowcach 26.09.1891, 68/1891.

PŁOŃSKI Adam, syn Franciszka lat 41, właściciela cząstkowego i Marianny Koćmierowskiej lat 24, urodzony w Piotrowcach 07.11.1891, 80/1891.

PŁOŃSKI Franciszek, syn Nikodema lat 35, właściciela cząstkowego i Józefy Ślepowrońskiej lat 37, urodzony w Jankowcach 23.01.1891, 13/1891.

PŁOŃSKI Franciszek, syn Stanisława lat 37, właściciela cząstkowego i Franciszki Jabłońskiej lat 29, urodzony w Śliwowie 28.03.1891, 31/1891.

POROWSKI Julian, syn Franciszka lat 39, robotnika i Konstancji Perkowskiej lat 29, urodzony w Spałach 07.01.1891, 4/1891.

ROSZKOWSKA Stefania, córka Anny lat 20, urodzona w Kikolskich 21.01.1891, 12/1891.

ROSZKOWSKI Ignacy, syn Piotra lat 30, właściciela cząstkowego i Marianny Średnickiej lat 26, urodzony w Dąbrowie 05.01.1891, 3/1891.

RZEPNA Marianna, córka Teofila lat 25, właściciela cząstkowego i Karoliny Wyszomierskiej lat 26, urodzona w Dąbrowie 07.11.1891, 79/1891.

RZOŃCA Aleksandra, córka Stanisława lat 28, właściciela cząstkowego i Marianny Fedorowicz lat 24, urodzona w Spałach 09.06.1891, 49/1891.

RZOŃCA Edward, syn Stanisława lat 26, właściciela cząstkowego i Pauliny Łepkowskiej lat 22, urodzony w Spałach 18.03.1891, 27/1891.

RZOŃCA Julia, córka Kazimierza lat 35, właściciela cząstkowego i Otylii z Idźkowskich lat 30, urodzona w Spałach 23.02.1891, 20/1891.

RZOŃCA Katarzyna, córka Jana lat 46, właściciela cząstkowego i Balbiny Szymborskiej lat 30, urodzona w Jabłoni 20.11.1891, 85/1891.

SKŁODOWSKA Wanda Anna, córka Franciszka Jana lat 30, właściciela cząstkowego i Bronisławy Dąbrowskiej lat 29, urodzona w Śliwowie 03.10.1891, 69/1891.

SKŁODOWSKI Stanisław, syn Tomasza lat 33, właściciela cząstkowego i Otylii Emilii Raciborskiej lat 33, urodzony w Śliwowie 03.06.1891, 47/1891.

SMALIKOWSKI Stanisław, syn Napoleona lat 32, właściciela cząstkowego i Marianny Rzońcy lat 29, urodzony w Spałach 16.03.1891, 26/1891.

SOKOŁOWSKI Kazimierz, syn Marcina lat 27, właściciela cząstkowego i Józefy Kruszewskiej lat 27, urodzony w Spałach 08.11.1891, 81/1891.

SZYMBORSKA Antonina, córka Teofila lat 28, właściciela cząstkowego i Aleksandry Brzozowskiej lat 28, urodzona w Szymborach Włodkach 15.12.1891, 89/1891.

SZYMBORSKA Bolesława, córka Macieja lat 22, właściciela cząstkowego i Marcjanny Płońskiej lat 23, urodzona w Szymborach Włodkach 23.01.1891, 14/1891.

SZYMBORSKA Helena, córka Aleksandra lat 20, właściciela cząstkowego i Antoniny Szymborskiej lat 20, urodzona w Szymborach Włodkach 13.04.1891, 39/1891.

SZYMBORSKA Helena, córka Józefata lat 34, właściciela cząstkowego i Anny Pruszyńskiej lat 29, urodzona w Szymborach Włodkach 25.06.1891, 52/1891.

SZYMBORSKA Marcjanna, córka Piotra lat 37, właściciela cząstkowego i Marianny Boguckiej lat 30, urodzona w Szymborach Andrzejowiętach 15.02.1891, 19/1891.

SZYMBORSKA Marianna, córka Konstantego lat 35, właściciela cząstkowego i Teofili Jabłońskiej lat 30, urodzona w Szymborach Andrzejowiętach 06.03.1891, 24/1891.

SZYMBORSKA Stefania, córka Mikołaja lat 26, właściciela cząstkowego i Marianny Gołaszewskiej lat 22, urodzona w Szymborach Andrzejowiętach 11.01.1891, 6/1891.

SZYMBORSKI Julian, syn Aleksandra lat 28, właściciela cząstkowego i Julii Kruszewskiej lat 18, urodzony w Pruszance 13.12.1891, 88/1891.

ŚLIWOSKA Helena, córka Pawła lat 30, właściciela cząstkowego i Anny Łopieńskiej lat 30, urodzona w Dąbrowie 29.08.1891, 63/1891.

ŚLIWOSKA Marianna, córka Stanisława lat 23, właściciela cząstkowego i Marcjanny Piekutowskiej lat 21, urodzona w Moczydłach 13.01.1891, 7/1891. Ślub w Wysokiem Mazowieckiem 21.10.1931 z Wawrzyńcem Choińskim.

ŚLIWOSKA Marianna, córka Wincentego lat 33, właściciela cząstkowego i Weroniki Brzozowskiej lat 36, urodzona w Dąbrowie 14.01.1891, 8/1891.

ŚREDNICKA Karolina, córka Franciszka lat 35, właściciela cząstkowego i Aleksandry Porowskiej lat 30, urodzona w Śliwowie 18.01.1891, 9/1891.

WNOROWSKI Antoni, syn Aleksandra lat 24, właściciela cząstkowego i Marianny Pruszyńskiej lat 23, urodzony w Szymborach Jakubowiętach 13.06.1891, 50/1891.

WOJCIAK Franciszek, syn Jana lat 38, włościanina, rolnika i Franciszki Dworakowskiej lat 26, urodzony w Mazurach 28.04.1891, 43/1891.

WOJNO Stanisław Władysław, syn Aleksandra lat 39, właściciela cząstkowego i Aleksandry Olędzkiej lat 37, urodzony w Moczydłach 10.08.1891, 61/1891.

WYSZYŃSKI Władysław, syn Tomasza lat 25, właściciela cząstkowego i Anny Śliwoskiej lat 28, urodzony w Śliwowie 05.12.1891, 87/1891.

ZARZECKA Julia, córka Aleksandra lat 48, właściciela cząstkowego i Joanny Jabłońskiej lat 41, urodzona w Zarzeckich 03.11.1891, 78/1891.

ZARZECKA Stanisława, córka Konstantego lat 30, właściciela cząstkowego i Urszuli Jabłońskiej lat 34, urodzona w Zarzeckich 06.10.1891, 71/1891. Ślub w Dąbrówce 04.02.1925 z Stanisławem Wyszyńskim.

ZARZECKI Stanisław, syn Tomasza lat 41, właściciela cząstkowego i Anny Jabłońskiej lat 40, urodzony w Zarzeckich 20.12.1891, 91/1891.

ZDRODOWSKA Adela, córka Andrzeja lat 40, robotnika Warszawsko ? Petersburskiej linii kolejowej i Franciszki Raciborskiej lat 38, urodzona w Zembrowiźnie 11.04.1891, 36/1891.

ZIELIŃSKI Leon, syn Eleonory lat 28, urodzony w Mazurach 25.04.1891, 41/1891.