Indeks opracował L. Kocoń

ARCISZEWSKI Aleksander, syn Stanisława lat 33, włościanina, rolnika i Stanisławy Okuńskiej lat 32, urodzony w Orlikowie 03.10.1900, 181/1900.

ARCISZEWSKI Wacław, syn Adama lat 30, włościanina, rolnika i Aleksandry Gryczewskiej lat 25, urodzony w Orlikowie 09.05.1900, 94/1900.

BAGIŃSKA Franciszka, córka Wojciecha lat 42, szlachcica, rolnika i Walerii Drożęckiej lat 30, urodzona w Kotówku 03.10.1900, 175/1900.

BAGIŃSKI Józef, syn Władysława Wojciecha lat 26, szlachcica, rolnika i Aleksandry Górskiej lat 30, urodzony w Karwowie Polkach 02.04.1900, 67/1900.

BARDYNA Zofia, córka Ludwika lat 35, włościanina i Antoniny Przybyłowskiej lat 35, urodzona w Jedwabnem 20.09.1900, 170/1900. Ślub w Warszawie 20.01.1934 z Janem Bielskim.

BARTLIŃSKI Piotr, syn Franciszka lat 36, włościanina, wyrobnika i Anastazji Ramotowskiej lat 34, urodzony w Janczewie 29.04.1900, 85/1900.

BENDER Stanisław Edmund, syn Andrzeja lat 38, starszego pisarza gminnego i Stanisławy Janowicz lat 32, urodzony w Jedwabnem 28.11.1900, 221/1900.

BIEDRZYCKI Antoni, syn Stanisława lat 35, włościanina, rolnika i Anny Rogowskiej lat 26, urodzony w Stryjakach 09.02.1900, 39/1900.

BIEDRZYCKI Czesław, syn Kazimierza lat 45, włościanina, rolnika i Marianny Burzyńskiej lat 36, urodzony w Orlikowie 21.07.1900, 128/1900.

BORAWSKA Helena, córka Kazimierza lat 35, szlachcica, rolnika i Marianny Gromadzkiej lat 20, urodzona w Grądach Wielkich 28.11.1900, 217/1900.

BORAWSKI Antoni, syn Aleksandra lat 28, szlachcica, rolnika i Wiktorii Konopki lat 26, urodzony w Wityniach 24.11.1900, 213/1900.

BORAWSKI Antoni, syn Józefa lat 30, szlachcica, rolnika i Aleksandry Obiedzińskiej lat 26, urodzony w Borawskich 25.11.1900, 216/1900. Ślub w Przytułach 02.03.1924 z Marianną Chrostowską.

BORAWSKI Józef, syn Jana lat 36, szlachcica, rolnika i Balbiny Chrostowskiej lat 36, urodzony w Wityniach 14.09.1900, 162/1900.

BORAWSKI Teodor, syn Józefa lat 32, szlachcica, rolnika i Józefy Pieńkowskiej lat 31, urodzony w Kotówku 03.07.1900, 125/1900.

BORYSZEWSKI Franciszek, syn Jana lat 36, włościanina, rolnika i Marianny Mieczkowskiej lat 35, urodzony w Konopkach Chudych 30.04.1900, 86/1900.

BRONAKOWSKA Eugenia, córka Pawła lat 50, szlachcica, rolnika i Marianny Kotowskiej lat 32, urodzona w Bronakach Olkach 06.11.1900, 203/1900.

BRONAKOWSKA Julia, córka Andrzeja lat 30, szlachcica, rolnika i Aleksandry Karwowskiej lat 26, urodzona w Bronakach Olkach 22.01.1900, 25/1900. Ślub w Jedwabnem 23.02.1925 z Aleksandrem Tchorzewskim.

BRONAKOWSKI Stefan, syn Wiktora lat 29, szlachcica, rolnika i Katarzyny Chojnowskiej lat 27, urodzony w Grądach Małych 14.10.1900, 188/1900.

BRUDEREK Antoni, syn Stanisława lat 28, włościanina, wyrobnika i Józefy Milewskiej lat 19, urodzony w Jedwabnem 20.10.1900, 190/1900.

BRZECZKO Helena, córka Antoniego lat 50, włościanina, kowala i Katarzyny Sobuta lat 30, urodzona w Jedwabnem 05.02.1900, 34/1900. Ślub w Jedwabnem 04.09.1920 z Feliksem Janem Kowalskim.

BRZOSTOWSKI Aleksander, syn Sylwestra lat 38, włościanina, robotnika i Marcjanny Rutkowskiej lat 28, urodzony w Jedwabnem 14.04.1900, 73/1900.

BRZOSTOWSKI Franciszek, syn Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Wiktorii Mroczkowskiej lat 20, urodzony w Karwowie Polkach 28.08.1900, 155/1900. Ślub w Radziłowie 12.02.1934 z Leokadią Czarnowską.

BRZOSTOWSKI Romuald, syn Franciszka lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Karwowskiej lat 26, urodzony w Karwowie 25.11.1900, 215/1900. Ślub w Jedwabnem 12.02.1923 z Marianną Karwowską. Kolejny ślub w Jedwabnem 12.02.1935 z Józefą Kamińską.

BZURA Franciszek Władysław, syn Stanisława lat 28, szlachcica, rolnika i Stanisławy Lipskiej lat 28, urodzony w Kuczach Wielkich 08.10.1900, 186/1900. Ślub w Jedwabnem 26.02.1924 z Franciszką Anną Śleszyńską.

CHMIELEWSKA Kornelia, córka Franciszka lat 44, szlachcica, rolnika i Rozalii Konopki lat 35, urodzona w Konopkach Chudych 27.02.1900, 49/1900.

CHMIELEWSKA Marianna Waleria, córka Aleksandra lat 32, włościanina, rolnika i Marcjanny Brzostowskiej lat 24, urodzona w Kuczach Wielkich 16.07.1900, 129/1900.

CHMIELEWSKA Stanisława, córka Stanisława lat 28, włościanina, robotnika i Aleksandry Nowackiej lat 25, urodzona w Kossakach 07.01.1900, 14/1900.

CHMIELEWSKI Czesław, syn Jana lat 22, włościanina, rolnika i Aleksandry Malinowskiej lat 23, urodzony w Kossakach 05.08.1900, 141/1900.

CHRZANOWSKA Antonina, córka Antoniego lat 36, szlachcica, rolnika i Walerii Kaczyńskiej lat 36, urodzona w Kaimach 24.05.1900, 103/1900.

CHRZANOWSKI Jan, syn Jana, szlachcica, rolnika zmarłego 14.10.1899 i Józefy Brzostowskiej lat 22, urodzony w Kuczach Wielkich 11.04.1900, 75/1900.

CIMOCH Jadwiga, córka Aleksandra lat 30, włościanina, wyrobnika i Franciszki Nerwińskiej lat 25, urodzona w Jedwabnem 25.10.1900, 195/1900.

CWALIŃSKI Julian, syn Stanisława lat 40, szlachcica, rolnika i Wiktorii Roszkowskiej lat 25, urodzony w Konopkach Chudych 01.10.1900, 172/1900.

DANOWSKA Józefa, córka Kazimierza lat 40, włościanina, rolnika i Cecylii Iwanowskiej lat 28, urodzona w Orlikowie 31.05.1900, 107/1900.

DĄBROWSKA Rozalia, córka Jana lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Dąbrowskiej lat 30, urodzona w Chrostowie 13.02.1900, 40/1900.

DĄBROWSKI Aleksander, syn Franciszka lat 36, szlachcica, rolnika i Józefy Ramotowskiej lat 23, urodzony w Chrostowie 06.12.1900, 226/1900.

DOMAŃSKA Józefa, córka Piotra lat 40, włościanina, robotnika i Bronisławy Serdyńskiej lat 30, urodzona w Kossakach 09.01.1900, 12/1900.

DOMISIEWICZ Wacław, syn Andrzeja lat 30, włościanina, ekonoma i Franciszki Orłowskiej lat 27, urodzony w Dąbrowie 25.04.1900, 83/1900. Ślub w Skrzybowce 26.12.1934 z Pauliną Gojzewską.

DOMITR Aleksander, syn Adama lat 36, włościanina, rolnika i Aleksandry Czarneckiej lat 33, urodzony w Kuczach Wielkich 15.01.1900, 19/1900. Ślub w Radziłowie 14.02.1928 z Heleną Rutkowską.

DOMITR Aleksander, syn Stanisława lat 45, włościanina, rolnika i Józefy Gutowskiej lat 35, urodzony w Pawełkach 07.10.1900, 187/1900.

DUBIKOWSKA Władysława, córka Franciszka lat 36, włościanina, rolnika i Konstancji Skrodzkiej lat 25, urodzona w Bronakach Piotraszach 22.11.1900, 214/1900.

DUCHNOWSKA Pelagia, córka Józefa lat 35, włościanina, rolnika i Michaliny Goreckiej lat 25, urodzona w Orlikowie 26.02.1900, 47/1900. Ślub w Jedwabnem 07.11.1922 z Bolesławem Sakowskim.

DYBIKOWSKA Klementyna, córka Jana lat 39, włościanina, zamieszkałego w Goniądzu i Walerii Żukowskiej lat 22, urodzona w Kuczach Małych 20.07.1900, 127/1900.

DYBIKOWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 30, włościanina, robotnika i Walerii Wiśniewskiej lat 30, urodzona w Dąbrowie 02.08.1900, 138/1900.

DYBIKOWSKI Jan, syn Józefa lat 40, włościanina, rolnika i Stanisławy Domitr lat 36, urodzony w Wityniach 21.10.1900, 192/1900.

DZIEMIAN Natalia, córka Franciszka lat 41, włościanina, robotnika i Bronisławy Słowikowskiej lat 28, urodzona w Korytkach 27.10.1900, 194/1900.

DZIENISZEWSKI Bolesław, syn Antoniego lat 38, włościanina, robotnika i Franciszki Gwiazdowskiej lat 32, urodzony w Orlikowie 21.01.1900, 28/1900.

EKSTOWICZ Bronisław, syn Jana lat 38, szlachcica, rolnika i Anny Biedrzyckiej lat 30, urodzony w Karwowie 08.01.1900, 6/1900.

FILIPKOWSKA Helena, córka Antoniego lat 35, szlachcica, rolnika i Michaliny Krajewskiej lat 33, urodzona w Kubrzanach 14.03.1900, 53/1900. Ślub w Jedwabnem 16.02.1925 z Szczepanem Karwowskim.

FILIPKOWSKA Marianna, córka Stefana lat 36, szlachcica, rolnika i Aleksandry Sobucińskiej lat 23, urodzona w Kubrzanach 27.05.1900, 106/1900. Ślub w Jedwabnem 09.11.1921 z Władysławem Sokołowskim.

FILIPKOWSKI Józef, syn Stanisława lat 40, szlachcica, rolnika i Julianny Kapelewskiej lat 35, urodzony w Kubrzanach 31.10.1900, 200/1900.

FILIPKOWSKI Władysław, syn Józefa lat 32, szlachcica, rolnika i Stanisławy Supińskiej lat 21, urodzony w Wityniach 31.01.1900, 31/1900.

GLIŃSKA Józefa, córka Macieja lat 37, włościanina, rolnika i Marianny Tomkiewicz lat 30, urodzona w Rostkach 18.04.1900, 77/1900.

GŁOWACKA Jadwiga, córka Ignacego lat 38, włościanina, wyrobnika i Emilii Górskiej lat 39, urodzona w Jedwabnem 16.05.1900, 99/1900.

GODLEWSKA Franciszka, córka Adama lat 33, szlachcica, rolnika i Józefy Semborskiej lat 35, urodzona w Kotówku 29.07.1900, 139/1900. Ślub w Jedwabnem 17.02.1925 z Zygmuntem Brzostowskim.

GODLEWSKA Julianna, córka Daniela lat 28, szlachcica, rolnika i Stanisławy Boryszewskiej lat 23, urodzona w Kotówku 22.02.1900, 45/1900.

GODLEWSKA Marianna, córka Józefa lat 33, szlachcica, rolnika i Antoniny Rogowskiej lat 31, urodzona w Kotówku 22.07.1900, 135/1900.

GODLEWSKI Franciszek Mateusz, syn Władysława lat 30, szlachcica, rolnika i Katarzyny Grzymały lat 25, urodzony w Karwowie 21.09.1900, 169/1900.

GOLIŃSKI Henryk, syn Aleksandra lat 30, włościanina, rolnika i Władysławy Wiśniewskiej lat 25, urodzony w Pawełkach 14.11.1900, 207/1900.

GOŁAŚ Paulina, córka Walentego lat 48, włościanina, rolnika i Franciszki Biedrzyckiej lat 30, urodzona w Kotowie Placu 19.03.1900, 60/1900.

GOSZEWSKA Klementyna, córka Aleksandra lat 30, szlachcica, rolnika i Józefaty Chrostowskiej lat 30, urodzona w Karwowie Polkach 22.01.1900, 26/1900. Ślub w Jedwabnem 03.05.1926 z Bolesławem Chojnowskim.

GÓRSKA Natalia, córka Stanisława lat 28, szlachcica, rolnika i Marianny Rutkowskiej lat 25, urodzona w Karwowie 19.08.1900, 152/1900. Ślub w Jedwabnem 15.02.1926 z Antonim Gardockim.

GÓRSKI Franciszek, syn Ludwika lat 28, szlachcica, rolnika i Wiktorii Roszkowskiej lat 29, urodzony w Konopkach Tłustych 11.01.1900, 8/1900. Ślub w Jedwabnem 23.10.1923 z Julianną Szumowską.

GÓRSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 30, włościanina, robotnika i Teresy Kiersznowskiej lat 28, urodzony w Jedwabnem 14.03.1900, 54/1900.

GRAJEWSKA Marta, córka Franciszka lat 41, włościanina, robotnika i Marianny Falkowskiej lat 35, urodzona w Jedwabnem 16.07.1900, 130/1900.

GRĄDZKA Apolonia, córka Ludwika lat 23, szlachcica, rolnika i Walerii Bryczkowskiej lat 24, urodzona w Kotowie Placu 19.08.1900, 149/1900.

GRĄDZKA Marianna, córka Franciszka lat 35, szlachcica, rolnika i Stanisławy Łojewskiej lat 30, urodzona w Konopkach Chudych 12.04.1900, 69/1900.

GRĄDZKI Jan, syn Karola lat 34, szlachcica, rolnika, od czterech miesięcy w Ameryce i Marianny Tyszki lat 30, urodzony w Grądach Małych 30.08.1900, 157/1900.

GROCHOWSKA Natalia, córka Stanisława lat 36, szlachcica, ekonoma i Pelagii Bielawskiej lat 34, urodzona w Kajetanowie 13.04.1900, 70/1900.

GRODZKI Franciszek, syn Franciszka lat 25, włościanina, robotnika i Marianny Kurządkowskiej lat 28, urodzony w Jedwabnem 30.07.1900, 137/1900.

GROMADZKI Stanisław, syn Stanisława lat 34, szlachcica, rolnika i Konstancji Mariak lat 28, urodzony w Kuczach Wielkich 12.11.1900, 208/1900.

GRYCZEWSKI Czesław, syn Antoniego lat 34, włościanina, rolnika i Agnieszki Ostrowskiej lat 32, urodzony w Orlikowie 18.02.1900, 41/1900.

GRZYMAŁA Genowefa, córka Józefa lat 30, szlachcica, robotnika i Teofili Choińskiej lat 27, urodzona w Korytkach 21.01.1900, 29/1900.

GWIAZDOWSKA Anna, córka Franciszka lat 40, włościanina, robotnika i Ewy Modzelewskiej lat 35, urodzona w Kubrzanach 09.08.1900, 144/1900.

HERMAN Stanisław, syn Kazimierza lat 27, włościanina, robotnika i Marianny Milewskiej lat 25, urodzony w Jedwabnem 15.06.1900, 116/1900.

IWANOWSKI Klemens, syn Antoniego lat 47, włościanina, rolnika i Marianny Banachowskiej lat 38, urodzony w Orlikowie 23.11.1900, 212/1900. Ślub w Małym Płocku 03.02.1925 z Julianną Rydekert.

JANCZEWSKI Franciszek, syn Antoniego lat 42, szlachcica, rolnika i Franciszki Rogieńskiej  lat 34, urodzony w Kaimach 09.09.1900, 164/1900. Ślub w Jedwabnem 20.02.1928 z Stanisławą Janczewską.

JANOWSKA Antonina, córka Stanisława lat 32, szlachcica, rolnika i Józefy Wądołowskiej lat 25, urodzona w Bronakach Piotraszach 21.05.1900, 102/1900.

JARMUCH Genowefa, córka Aleksandra lat 30, włościanina, wyrobnika i Katarzyny Kossakowskiej lat 23, urodzona w Konopkach Chudych 21.02.1900, 44/1900.

JONKIN Helena, córka Józefa lat 25, włościanina i Konstancji Konopki lat 20, urodzona w Jedwabnem 22.12.1900, 237/1900.

JÓRSKI Antoni, syn Jana lat 28, szlachcica, rolnika i Józefy Niecikowskiej lat 26, urodzony w Konopkach Chudych 08.10.1900, 185/1900. Ślub w Chlebiotkach 08.02.1933 z Heleną Maleszewską.

JURCZYK Jan, syn Stanisława lat 38, włościanina, rolnika i Anny Ostatkiewicz lat 40, urodzony w Kossakach 29.08.1900, 154/1900.

KAMALSKA Genowefa, córka Pawła lat 30, włościanina, rolnika i Józefy Mazewskiej lat 23, urodzona w Kuczach Małych 15.01.1900, 22/1900.

KAMALSKA Zofia, córka Eleonory lat 18, włościanki, robotnicy, urodzona w Kuczach Małych 27.05.1900, 104/1900.

KAMALSKI Bolesław, syn Adama lat 45, włościanina, rolnika i Salomei Iwanowskiej lat 31, urodzony w Kuczach Małych 14.12.1900, 230/1900.

KAMALSKI Czesław, syn Józefy lat 21, włościanki, urodzony w Kuczach Małych 25.01.1900, 30/1900.

KAMIŃSKI Jan, syn Józefa lat 32, włościanina, rolnika i Anny Gniewowskiej lat 24, urodzony w Kuczach Małych 07.01.1900, 13/1900. Ślub w Burzynie 27.01.1925 z Natalią Wiśniewską.

KAMIŃSKI Mieczysław, syn Franciszka lat 28, włościanina, rolnika i Józefy Wądołowskiej lat 22, urodzony w Bronakach Piotraszach 10.11.1900.

KARWOWSKA Bronisława, córka Aleksandra lat 29, szlachcica, rolnika i Józefy Konarzewskiej lat 26, urodzona w Karwowie 25.02.1900, 46/1900.

KARWOWSKA Bronisława, córka Jana lat 23, szlachcica, robotnika i Bronisławy Gurzędy lat 20, urodzona w Przestrzelach 18.09.1900, 168/1900.

KARWOWSKA Janina, córka Aleksandra lat 30, szlachcica, rolnika i Marianny Dołęgi lat 30, urodzona w Bronakach Piotraszach 03.11.1900, 202/1900.

KARWOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 42, szlachcica, rolnika i Bronisławy Bagińskiej lat 40, urodzona w Karwowie 15.08.1900, 146/1900. Ślub w Jedwabnem 12.02.1923 z Romualdem Brzostowskim.

KARWOWSKA Rozalia, córka Jana lat 45. szlachcica, rolnika i Stanisławy Polkowskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 13.01.1900, 11/1900. Ślub w Jedwabnem 20.07.1922 z Janem Piotrowskim.

KARWOWSKA Władysława, córka Konstantego lat 38, szlachcica, rolnika i Rozalii Goszewskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 15.01.1900, 24/1900. Ślub w Jedwabnem 22.02.1927 z Romualdem Dąbrowskim.

KARWOWSKA Zofia, córka Józefa lat 30, szlachcica, rolnika i Anny Rostkowskiej lat 30, urodzona w Karwowie 27.04.1900, 81/1900.

KARWOWSKA Zofia, córka Stanisława lat 30, szlachcica, rolnika i Stanisławy Bronakowskiej lat 21, urodzona w Kuczach Wielkich 20.08.1900, 153/1900. Ślub w Jedwabnem 20.02.1928 z Stanisławem Sulewskim.

KARWOWSKI Aleksander, syn Józefa lat 42, szlachcica rolnika i Zuzanny Jastrzębskiej lat 30, urodzony w Jedwabnem 06.01.1900, 15/1900. Ślub w Jedwabnem 06.09.1924 z Władysławą Sznitka.

KARWOWSKI Józef, syn Ludwika lat 33, szlachcica, rolnika i Marianny Rutkowskiej lat 30, urodzony w Karwowie 14.04.1900, 74/1900.

KARWOWSKI Kazimierz, syn Stanisława lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Mieczkowskiej lat 30, urodzony w Karwowie 01.03.1900, 48/1900.

KARWOWSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 36, szlachcica, rolnika i Józefy Konopki lat 24, urodzony w Bronakach Piotraszach 05.05.1900, 87/1900. Ślub w Jedwabnem 30.08.1921 z Franciszką Konopką.

KLESZCZEWSKI Antoni, syn Józefa lat 38, włościanina, rolnika i Korneli Karwowskiej lat 25, urodzony w Karwowie 19.01.1900, 20/1900.

KOKOSZKA Aleksander, syn Franciszka lat 33, włościanina, wyrobnika i Natalii Cwalińskiej lat 25, urodzony w Jedwabnem 09.03.1900, 51/1900. Ślub w Jedwabnem 26.11.1929 z Felicją Wykowską.

KOKOSZKA Feliks, syn Józefa lat 38, włościanina, leśnego strażnika i Pauliny Kościeleckiej lat 38, urodzony w Jedwabnem 14.11.1900, 210/1900.

KONDRACKI Kazimierz, syn Lucjana lat 43, mieszczanina i Marianny Techmańskiej lat 33, urodzony w Jedwabnem 15.12.1886, 131/1900.

KONOPKA Aleksander, syn Aleksandra lat 38, szlachcica, rolnika i Anny Polkowskiej lat 32, urodzony w Bronakach Piotraszach 14.06.1900, 114/1900. Ślub w Stawiskach 23.11.1926 z Sabiną Bagińską.

KONOPKA Czesław, syn Adolfa lat 26, szlachcica, rolnika i Marianny Gromadzkiej lat 22, urodzony w Kuczach Wielkich 22.10.1900, 197/1900. Ślub w Pińsku 16.06.1936 z Janiną Anną Długoszówną.

KONOPKA Czesław, syn Karola lat 36, szlachcica, robotnika i Karoliny Konopki lat 36, urodzony w Konopkach Chudych 26.07.1900, 133/1900. Ślub w Jedwabnem 21.02.1922 z Natalią Franciszką Mocarską.

KONOPKA Franciszek, syn Karola lat 30, szlachcica, rolnika i Wiktorii Chrostowskiej lat 26, urodzony w Konopkach Tłustych 04.10.1900, 174/1900. Ślub w Jedwabnem 24.07.1923 z Stanisławą Wierciszewską. Kolejny ślub w Jedwabnem 24.11.1931 z Janiną Wierciszewską.

KONOPKA Franciszka, córka Karola lat 40, szlachcica, rolnika i Wiktorii Mieczkowskiej lat 33, urodzona w Konopkach Tłustych 28.10.1900, 199/1900.

KONOPKA Genowefa, córka Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Aleksandry Rybackiej lat 28, urodzona w Kubrzanach 14.03.1900, 55/1900. Ślub w Rutkach 12.10.1925 z Stanisławem Steckowiczem.

KONOPKA Jan, syn Ludwika lat 44, szlachcica, rolnika i Antoniny Gutowskiej lat 38, urodzony w Bronakach Piotraszach 07.08.1900, 145/1900.

KONOPKA Jan, syn Ludwika lat 43, szlachcica, rolnika i Marianny Konopki lat 23, urodzona w Korytkach 24.06.1900, 122/1900. Ślub w Jedwabnem 26.02.1927 z Aleksandrą Ożarowską. Kolejny ślub w Wiźnie 21.07.1931 z Franciszką Domitrz.

KONOPKA Jan, syn Wojciecha lat 40, szlachcica, rolnika i Karoliny Szymanowskiej lat 35, urodzony w Konopkach Tłustych 18.11.1900, 211/1900. Ślub w Łomży 24.01.1929 z Julią Chojnowską.

KONOPKA Józef, syn Ludwika lat 30, szlachcica, rolnika i Aleksandry Karwowskiej Lat 30, urodzony w Karwowie 04.10.1900, 177/1900.

KONOPKA Józef, syn Tomasza lat 37, szlachcica, rolnika i Józefy Filipkowskiej lat 24, urodzony w Kubrzanach 24.04.1900, 82/1900. Ślub w Jedwabnem 02.02.1931 z Jadwigą Grondcką.

KONOPKA Julia, córka Mateusza lat 28, szlachcica, rolnika i Bronisławy Stankiewicz lat 24, urodzona w Konopkach Chudych 27.03.1900, 62/1900.

KONOPKA Julia, córka Rajmunda lat 30, szlachcica, rolnika i Franciszki Konopki lat 24, urodzona w Konopkach Chudych 19.01.1900, 18/1900. Ślub w Jedwabnem 12.02.1924 z Aleksandrem Kalinowskim.

KOSIŃSKI Franciszek, syn Ludwika lat 28, włościanina, rolnika i Anieli Ostatkiewicz lat 20, urodzony w Kossakach 07.08.1900, 143/1900.

KOSSAKOWSKI Jan, syn Walentego lat 33, szlachcica, rolnika i Aleksandry Gardockiej lat 28, urodzony w Grądach Wielkich 21.09.1900, 167/1900. Ślub w Przytułach 16.02.1931 z Bolesławą Rogowską.

KOTOWSKI Jan, syn Apolinarego lat 24, włościanina, robotnika i Magdaleny Kossakowskiej lat 28, urodzony w Przestrzelach 20.06.1900, 119/1900.

KOTOWSKI Józef, syn Pawła lat 36, szlachcica, rolnika i Konstancji Ramotowskiej lat 35, urodzony w Kotówku 01.05.1900, 88/1900.

KOWALEWSKI Aleksander, syn Bolesława lat 31, włościanina, rolnika i Marianny Kopańczyk lat 26, urodzony w Stryjakach 15.04.1900, 80/1900.

KOWALEWSKI Piotr, syn Jana lat 55, włościanina, rolnika i Wiktorii Kalinowskiej lat 30, urodzony w Stryjakach 20.02.1900, 43/1900. Ślub w Jedwabnem 22.11.1926 z Genowefą Szmitką.

KOWNACKA Florentyna Bolesława, córka Feliksa lat 40, szlachcica, rolnika i Julianny Grądzkiej lat 28, urodzona w Kotowie Placu 21.01.1900, 27/1900.

KOZŁOWSKA Marianna, córka Jana lat 33, włościanina, rolnika i Emilii Wądołowskiej lat 23, urodzona w Jedwabnem 03.03.1900, 76/1900.

KOZŁOWSKI Feliks, syn Adama lat 51, włościanina, rolnika i Justyny Barczewskiej lat 42, urodzony w Kuczach Wielkich 02.06.1900, 110/1900. Ślub w Słuczu 15.02.1927 z Marianną Siłkowską.

KOZŁOWSKI Jan, syn Wawrzyńca lat 45, włościanina, rolnika i Teofili Sznitka lat 37, urodzony w Kossakach 11.03.1900, 52/1900. Ślub w Radziłowie 03.08.1931 z Heleną Mordasiewicz.

KOZŁOWSKI Józef, syn Antoniego lat 30, włościanina, robotnika i Bronisławy Mściwujewskiej lat 28, urodzony w Przestrzelach 21.05.1900, 100/1900.

KRAIŃSKA Marianna, córka Jakuba lat 36, włościanina, rolnika i Bronisławy Sakowskiej lat 26, urodzona w Orlikowie 20.02.1900, 37/1900.

KRAIŃSKI Aleksander, syn Franciszka lat 44, włościanina, rolnika i Bronisławy Rostkowskiej lat 38, urodzony w Orlikowie 10.01.1900, 7/1900.

KUKOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 33, włościanina, rolnika i Bolesławy Przestrzelskiej lat 29, urodzona w Kubrzanach 23.03.1900, 59/1900.

KUSIELEWSKI Jan, syn Antoniego lat 35, włościanina, rolnika i Marianny Staniszewskiej lat 24, urodzony w Pawełkach 04.02.1900, 33/1900. Ślub w Jedwabnem 16.02.1931 z Anną Nargomicz.

LESZCZEWSKI Dominik, syn Konstantego lat 36, włościanina, rolnika i Rozalii Duchnowskiej lat 33, urodzony w Kotowie 06.07.1900, 123/1900.

LIPSKI Wincenty, syn Franciszka lat 36, szlachcica, rolnika i Scholastyki Wądołowskiej lat 36, urodzony w Kotowie Placu 14.04.1900, 72/1900. Ślub w Jedwabnem 20.11.1923 z Marianną Mocarską.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Adama lat 20, włościanina, robotnika i Aleksandry Makowskiej lat 26, urodzony w Jedwabnem 29.08.1900, 158/1900. Ślub w Warszawie 14.08.1932 z Anną Zmiłunkiewicz.

ŁOJEWSKI Stefan, syn Pawła lat 39, włościanina i Marianny Fil lat 26, urodzony w Jedwabnem 06.09.1900, 161/1900. Ślub w Jedwabnem 24.11.1926 z Stanisławą Piątek.

ŁOSZEWSKI Julian, syn Bolesława lat 32, włościanina, rolnika i Adeli Sokołowskiej lat 27, urodzony w Janczewie 04.01.1900, 4/1900. Ślub w Burzynie 08.02.1932 z Klementyną Rostkowską.

MARCINCZYK Anna, córka Adama lat 34, włościanina, robotnika i Aleksandry Godlewskiej lat 34, urodzona w Kajetanowie 15.12.1900, 231.1900. Ślub w Jedwabnem 31.01.1922 z Władysławem Nindzą.

MARIAK Czesław, syn Teofila lat 40, włościanina, rolnika i Balbiny Mocarskiej lat 29, urodzony w Kuczach Wielkich 25.11.1900, 218/1900.

MARIAK Władysława, córka Jana lat 30, włościanina, rolnika i Walerii Koszykowskiej lat 25, urodzona w Kuczach Wielkich 25.06.1900, 121/1900. Ślub w Jedwabnem 17.02.1925 z Wacławem Koszeńskim (?).

MARKIEWICZ Józef, syn Teofila lat 29, włościanina, ekonoma i Zofii Kowalskiej lat 25, urodzony w Jedwabnem 28.02.1900, 57/1900.

MĘCZKOWSKA Cecylia, córka Tomasza lat 20, szlachcica, rolnika i Feliksy Karwowskiej lat 22, urodzona w Grądach Wielkich 14.01.1900, 16/1900.

MIECZKOWSKI Aleksander, syn Franciszka lat 25, szlachcica, rolnika i Anny Konopki lat 45, urodzony w Konopkach Tłustych 10.05.1900, 89/1900. Ślub w Jedwabnem 12.02.1923 z Franciszką Taraskowską.

MILEWSKI Jan, syn Władysława lat 22, włościanina, robotnika i Marianny Kruszewskiej lat 26, urodzony w Kajetanowie 28.11.1900, 219/1900.

MIODUSZEWSKA Marianna, córka Franciszka lat 32, włościanina, rolnika i Aleksandry Narewskiej lat 25, urodzona w Orlikowie 20.08.1900, 148/1900. Ślub w Jedwabnem 20.01.1925 z Szczepanem Młynarczyk.

MIODUSZEWSKI Piotr, syn Jana lat 45, włościanina, rolnika i Heleny Wysockiej lat 45, urodzony w Kotowie 01.08.1900, 136/1900.

MIODUSZEWSKI Stanisław, syn Wincentego lat 35, włościanina, rolnika i Emilii Klekner lat 30, urodzony w Kuczach Małych 23.07.1900, 132/1900.

MROCZEK Aleksander, syn Antoniego lat 23, szlachcica, robotnika i Marianny Kotowskiej lat 20, urodzony w Kotówku 14.06.1900, 113/1900.

MROCZEK Ludwik, syn Ksawerego lat 26, szlachcica, rolnika i Julianny Chrzanowskiej lat 26, urodzony w Grądach Małych 30.04.1900, 93/1900.

MROCZKOWSKA Scholastyka, córka Ludwika lat 55, szlachcica, rolnika i Julianny Przestrzelskiej lat 34, urodzona w Konopkach Tłustych 09.02.1900, 35/1900.

MROCZKOWSKA Zofia, córka Aleksandra lat 34, szlachcica, rolnika i Marianny Konopki lat 20, urodzona w Karwowie 06.04.1900, 66/1900.

MUCHARSKI Franciszek, syn Walentego lat 45, szlachcica, rolnika i Katarzyny Filipkowskiej lat 26, urodzony w Kuczach Wielkich 03.12.1900, 225/1900.

NIEBRZYDOWSKI Antoni, syn Piotra lat 33, szlachcica, rolnika i Wiktorii Borawskiej lat 27, urodzony w Wityniach 14.01.1900, 17/1900. Ślub w Burzynie 15.02.1926 z Janiną Karwowską.

NIEBRZYDOWSKI Paweł, syn Stanisława, zmarłego 27.09.1900, szlachcica, rolnika i Emilii Bzury lat 37, urodzony w Bronakach Olkach 22.10.1900, 196/1900.

NIECIECKA Katarzyna, córka Kazimierza lat 45, szlachcica, rolnika i Stanisławy Rogowskiej lat 42, urodzona w Kubrzanach 06.12.1900, 224/1900. Ślub w Jedwabnem 31.01.1927 z Bolesławem Kamińskim.

NIEWIAROWSKI Stanisław, syn Józefa lat 55, włościanina, robotnika i Franciszki Plony lat 30, urodzony w Dąbrowie 12.05.1900, 95/1900.

NIKONOWICZ Bolesława, córka Adolfa i Teofili Kacperskiej lat 32, włościanki, urodzona w Jedwabnem 31.08.1900, 159/1900.

NIZIŃSKI Zygmunt, syn Ludwika lat 34, włościanina, rolnika i Marianny Osieckiej lat 32, urodzony w Kotowie 10.12.1900, 227/1900. Ślub w Jedwabnem 12.06.1926 z Józefą Rakowską.

OLSZEWSKI Władysław, syn Bolesława lat 22, szlachcica, rolnika i Władysławy Kossakowskiej lat 24, urodzony w Grądach Małych 25.08.1900, 150/1900. Ślub w Wiźnie 03.03.1924 z Bronisławą Przestrzelską.

ORŁOWSKI Józef, syn Kazimierza lat 30, włościanina, rolnika i Józefy Nowickiej lat 25, urodzony w Wityniach 19.03.1900, 58/1900. Ślub w Jedwabnem 09.11.1927 z Leokadią Zalewską.

ORŁOWSKI Stefan, syn Aleksandra lat 34, włościanina, robotnika i Marty Arciszewskiej lat 30, urodzony w Orlikowie 06.01.1900, 2/1900.

ORZECHOWSKA Marianna, córka Jana lat 34, włościanina, robotnika i Julianny Nejman lat 32, urodzona w Jedwabnem 11.12.1900, 229/1900.

OSIECKA Władysława, córka Jana lat 42, włościanina, rolnika i Julii Tolsdorf lat 30, urodzona w Orlikowie 15.01.1900, 23/1900.

OSTATKIEWICZ Bronisława, córka Tomasza lat 33, włościanina, rolnika i Julianny Bieńkowskiej lat 28, urodzona w Kossakach 05.07.1900, 124/1900. Ślub w Jedwabnem 24.01.1924 z Franciszkiem Litwińskim.

OSTATKIEWICZ Stanisław, syn Andrzeja lat 35, włościanina, rolnika i Weroniki Danowskiej lat 35, urodzony w Kossakach 02.04.1900, 68/1900.

OŻAROWSKA Marianna, córka Józefa lat 28, szlachcica, rolnika i Konstancji Tyszki lat 24, urodzona w Kuczach Wielkich 22.09.1900, 171/1900. Ślub w Jedwabnem 12.02.1934 z Aleksandrem Serafińskim.

PIĄTEK Józef, syn Andrzeja lat 32, włościanina, stróża gminnego aresztu i Katarzyny Wykowskiej lat 22, urodzony w Jedwabnem 27.12.1899, 1/1900.

PIĄTEK Stefan, syn Piotra lat 39, włościanina, robotnika i Katarzyny Cwaliny lat 36, urodzony w Jedwabnem 18.12.1900, 234/1900.

PIECHOWSKI Eugeniusz, syn Władysława lat 30, włościanina, rolnika i Władysławy Nizińskiej lat 26, urodzony w Bronakach Piotraszach 19.09.1900, 166/1900.

PIEŃKOWSKA Stefania, córka Jana lat 52, szlachcica, rolnika i Karoliny Borawskiej lat 32, urodzona w Wityniach 30.04.1900, 84/1900. Ślub w Jedwabnem 12.07.1921 z Bolesławem Brzostowskim.

PIETKIEWICZ Władysław, syn Józefa lat 28, włościanina, wyrobnika i Rozalii Siemion lat 23, urodzony w Przestrzelach 25.10.1900, 198/1900.

PIOTROWSKA Władysława, córka Stanisława lat 30, włościanina, rolnika i Antoniny Szumowskiej lat 21, urodzona w Janczewku 21.05.1900, 101/1900.

PIOTROWSKA Zofia, córka Wojciecha lat 30, włościanina, robotnika i Aleksandry Cwalińskiej lat 24, urodzona w Janczewku 15.05.1900, 97/1900.

PISOWACKI Aleksander, syn Józefa lat 30, włościanina, wyrobnika i Antoniny Bronakowskiej lat 25, urodzony w Janczewku 04.10.1900, 178/1900.

POLKOWSKA Anna, córka Franciszka lat 36, szlachcica, rolnika i Bolesławy Golińskiej lat 30, urodzona w Wityniach 17.06.1900, 117/1900.

POLKOWSKI Marian, syn Wawrzyńca lat 39, szlachcica, rolnika i Józefy Pieńkowskiej lat 34, urodzony w Karwowie 26.08.1900, 156/1900.

POLKOWSKI Stanisław, syn Andrzeja lat 40, szlachcica, rolnika i Rozalii Kowalewskiej lat 40, urodzony w Karwowie 24.10.1900, 193/1900.

POPIOŁEK Józef, syn Stanisława lat 48, włościanina, robotnika  i Józefy Kędziorek lat 35, urodzony w Jedwabnem 15.12.1900, 235/1900 Ślub w Teolinie 24.09.1928 z Ireną Bułoczkin.

POPIOŁEK Konstanty, syn Józefa lat 42, włościanina, wyrobnika i Aleksandry Karwowskiej lat 40, urodzony w Jedwabnem 21.10.1900, 191/1900.

PRZESTRZELSKA Wanda, córka Stanisława lat 30, szlachcica, rolnika i Rozalii Kossakowskiej lat 40, urodzona w Konopkach Tłustych 04.01.1900, 5/1900.

PRZESTRZELSKA Wiktoria, córka Stanisława lat 27, szlachcica, rolnika i Józefy Mikuckiej lat 21, urodzona w Grądach Małych 22.12.1900, 236/1900.

PRZESTRZELSKA Zofia, córka Władysława lat 26, szlachcica, rolnika i Marcjanny Mościckiej lat 22, urodzona w Konopkach Tłustych 01.06.1900, 108/1900.

PRZESTRZELSKI Aleksander, syn Piotra lat 30, szlachcica, rolnika i Stanisławy Janowskiej lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 09.05.1900, 90/1900.

PRZESTRZELSKI Tadeusz, syn Stanisława lat 40, szlachcica, rolnika i Placydy Karwowskiej lat 38, urodzony w Janczewie 03.12.1900, 223/1900.

RADZIKOWSKA Wiktoria, córka Juliana lat 40, włościanina, wyrobnika i Antoniny Borkowskiej lat 30, urodzona w Jedwabnem 04.10.1900, 180/1900.

RAKOWSKA Julia, córka Stanisława lat 36, włościanina, rolnika i Marcjanny Joszkowskiej lat 37, urodzona w Kotowie 27.12.1900, 238/1900. Ślub w Jedwabnem 21.11.1922 z Tadeuszem Sempkowskim.

RAMOTOWSKA Michalina, córka Józefa lat 38, szlachcica, rolnika i Pauliny Polkowskiej lat 33, urodzona w Grądach Wielkich 13.10.1900, 183/1900.

RAMOTOWSKI Aleksander Franciszek, syn Stanisława lat 34, szlachcica, rolnika i Placydy Karwowskiej lat 22, urodzony w Grądach Małych 12.09.1900, 163/1900. Ślub w Jedwabnem 15.02.1926 z Apolonią Zalewską.

ROGALSKA Józefa, córka Jakuba lat 28, szlachcica, rolnika i Ludwiki Rutkowskiej lat 24, urodzona w Janczewie 07.06.1900, 111/1900. Ślub w Jedwabnem 19.09.1922 z Stanisławem Sielawą.

ROGALSKI Bolesław, syn Franciszka lat 30, szlachcica, rolnika i Józefy Serafińskiej lat 32, urodzony w Janczewie 14.10.1900, 189/1900. Ślub w Jedwabnem 03.02.1925 z Heleną Stankiewicz.

ROGOWSKA Scholastyka, córka Jana lat 22, szlachcica, rolnika i Bronisławy Wysockiej lat 24, urodzona w Konopkach Tłustych 26.03.1900, 61/1900.

ROSZKOWSKI Czesław, syn Tomasza lat 32, szlachcica, rolnika i Balbiny Karwowskiej lat 25, urodzony w Konopkach Chudych 25.03.1900, 63/1900.

RUTKOWSKI Kazimierz, syn Kazimierza lat 47, szlachcica, rolnika i Stanisławy Przestrzelskiej lat 34, urodzony w Kuczach Wielkich 19.08.1900, 151/1900.

RUTKOWSKI Kazimierz Antoni, syn Wojciecha lat 30, włościanina, kramarza i Bronisławy Dąbrowskiej lat 26, urodzony w Jedwabnem 04.03.1900, 50/1900. Ślub w Szczepankowie 21.02.1925 z Anną Saniurską.

RYDZEWSKA Aleksandra, córka Jana lat 42, szlachcica, rolnika i Małgorzaty Konopki lat 23, urodzona w Chrostowie 26.11.1900, 220/1900.

SAKOWSKI Eugeniusz, syn Ludwika lat 31, włościanina, rolnika i Marianny Jachimowicz lat 31, urodzony w Kotowie 20.06.1900, 118/1900. Ślub w Romanach 23.02.1928 z Heleną Dąbrowską.

SAMBORSKA Stefania, córka Jana lat 40, szlachcica, rolnika i Wiktorii Taraskowskiej lat 27, urodzona w Borawskich 14.12.1900, 232/1900.

SANIEWSKI Wacław, syn Heleny lat 25, włościanki, robotnicy, urodzony w Rostkach 03.10.1900, 182/1900.

SARACZEWSKI Antoni, syn Karola lat 40, włościanina, robotnika i Rozalii Podsiad lat 30, urodzony w Kossakach 06.09.1899, 160/1900.

SEMPKOWSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 40, włościanina, rolnika i Anny Grądzkiej lat 36, urodzony w Kotowie Placu 19.04.1900, 79/1900. Ślub w Drozdowie 04.11.1925 z Stanisławą Zajączkowską.

SERDYŃSKA Anna, córka Jana lat 32, włościanina, rolnika i Bronisławy Krystowczyk lat 33, urodzona w Kossakach 23.07.1900, 134/1900.

SIEMIŃSKI Józef, syn Mateusza lat 29, włościanina, robotnika i Stanisławy Kukowskiej lat 18, urodzony w Kossakach 14.12.1900, 228/1900.

SKRZYPKOWSKI Franciszek, syn Tomasza lat 37, włościanina, rolnika i Józefy Mioduszewskiej lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 13.01.1900, 9/1900.

SKRZYPKOWSKI Wacław, syn Jakuba lat 40, włościanina, rolnika i Adeli Laskowskiej lat 35, urodzony w Orlikowie 12.12.1900, 233/1900. Ślub w Jedwabnem 07.02.1921 z Janiną Iwanowską.

SOKOŁOWSKA Anna, córka Feliksa lat 34, włościanina, rolnika i Marianny Iwanowskiej lat 36, urodzona w Kuczach Małych 21.04.1900, 78/1900.

STANIORSKI Jan, syn Aleksandra lat 32, włościanina, rolnika i Józefy Konopki lat 25, urodzony w Bronakach Piotraszach 17.05.1900, 98/1900. Ślub w Jedwabnem 17.02.1925 z Zofią Sulkowską.

STANISZEWSKI Czesław, syn Jana lat 31, włościanina, rolnika i Weroniki Mikuckiej lat 23, urodzony w Pawełkach 16.02.1900, 42/1900. Ślub w Jedwabnem 30.01.1923 z Anną Bogusz.

STANKIEWICZ Teofila, córka Stanisława lat 48, szlachcica, rolnika i Karoliny Zalewskiej lat 26, urodzona w Konopkach Chudych 13.04.1900, 71/1900.

SULEWSKI Wacław, syn Władysława lat 37, włościanina, rolnika i Cecylii Joszkowskiej lat 28, urodzony w Kotowie 06.10.1900, 179/1900.

SUPIŃSKI Władysław, syn Karola lat 33, szlachcica, rolnika i Anieli Cedrowskiej lat 30, urodzony w Wityniach 14.06.1900, 112/1900.

SZNITKA Czesława, córka Jana lat 31, włościanina, rolnika i Bronisławy Baranowskiej lat 31, urodzona w Kossakach 05.02.1900, 38/1900.

SZUMOWSKI Aleksander, syn Ignacego lat 40, włościanina, rolnika i Małgorzaty Mariak lat 32, urodzony w Wityniach 01.04.1900, 65/1900.  Ślub w Jedwabnem 17.02.1925 z Marianną Supińską.

SZYMANOWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 30, włościanina, wyrobnika i Walerii Duchnowskiej lat 30, urodzona w Dąbrowie 18.01.1900, 21/1900.

ŚLADZIŃSKA Franciszka, córka Franciszka lat 40, włościanina, kołodzieja i Heleny Dołęgi lat 33, urodzona w Grądach Małych 08.05.1900, 92/1900.

ŚLESZYŃSKA Aleksandra, córka Stanisława lat 41, szlachcica, rolnika i Stanisławy Godlewskiej lat 35, urodzona w Kuczach Wielkich 01.11.1900, 201/1900.

ŚLESZYŃSKA Marianna, córka Franciszka lat 30, szlachcica, rolnika i Marcjanny Mikuckiej lat 28, urodzona w Kuczach Wielkich 30.01.1900, 32/1900.

ŚLIWECKI Feliks, syn Jana lat 26, włościanina, robotnika i Józefy Gruszkiewicz lat 20, urodzony w Jedwabnem 07.12.1900, 222/1900.

ŚLIWKA Stanisława, córka Bronisławy lat 28, włościanki, robotnicy, urodzona w Jedwabnem 12.11.1900, 209/1900. Ślub w Zambrowie 21.11.1936 z Janem Skalskim.

ŚWIĘSZKOWSKI Baltazar, syn Wojciecha lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Ramotowskiej lat 37, urodzony w Grądach Wielkich 03.01.1900, 3/1900. Ślub w Pałukach 11.02.1923 z Wiktorią Burkacką.

TOLZDORF Zofia, córka Adama lat 38, włościanina, robotnika i Antoniny Kamińskiej lat 35, urodzona w Jedwabnem 07.02.1900, 36/1900.

TYSZKA Genowefa, córka Franciszka lat 30, szlachcica, rolnika i Antoniny Mienczkowskiej lat 23, urodzona w Grądach Wielkich 12.11.1900, 206/1900. Ślub w Jedwabnem 21.05.1928 z Aleksandrem Polkowskim.

WALEWSKA Marianna, córka Ignacego lat 45, włościanina, rolnika i Józefy Łucykowskiej lat 40, urodzona w Rostkach 15.08.1900, 147/1900.

WĄDOŁOWSKA Aleksandra, córka Stanisława lat 37, włościanina, rolnika i Stanisławy Filter lat 28, urodzona w Bronakach Piotraszach 01.10.1900, 173/1900.

WĄDOŁOWSKI Bolesław, syn Aleksandra lat 25, szlachcica, rolnika i Marianny Karwowskiej lat 20, urodzony w Bronakach Olkach 13.01.1900, 10/1900.

WĄDOŁOWSKI Józef, syn Dominika lat 30, szlachcica, rolnika i Antoniny Zabielskiej lat 27, urodzony w Korytkach 21.09.1900, 165/1900. Ślub 18.02.1930 z Eleonorą Bogl.

WĄDOŁOWSKI Józef, syn Jana lat 31, szlachcica i Sabiny Strzelczyk lat 21, urodzony w Jedwabnem 25.03.1900, 64/1900.

WESOŁOWSKI Bolesław, syn Władysława lat 37, włościanina, ekonoma i Franciszki Świderskiej lat 39, urodzony w Kajetanowie 12.11.1900, 205/1900.

WIERCISZEWSKI Józef, syn Jana lat 24, włościanina, rolnika i Walerii Sznitki lat 22, urodzony w Stryjakach 17.03.1900, 56/1900. Ślub w Jedwabnem 30.10.1923 z Anną Łucykowską.

WIŚNIEWSKI Stanisław, syn Konstantego lat 38, włościanina, rolnika i Katarzyny Miłosek lat 30, urodzony w Kotowie Placu 08.05.1900, 91/1900.

WOJCIECHOWSKI Bronisław, syn Aleksandra lat 30, włościanina, oprawcy i Walerii Wolert lat 25, urodzony w Jedwabnem 11.05.1900, 115/1900. Ślub w Kolnie 02.02.1925 z Apolonią Kozłowską.

WYKOWSKA Emilia, córka Franciszka lat 42, włościanina, rolnika i Marianny Domurat lat 30, urodzona w Bronakach Piotraszach 27.05.1900, 109/1900. Ślub w Jedwabnem 15.02.1926 z Janem Gwiazdowskim.

WYRZYKOWSKI Jan, syn Aleksandra lat 22, szlachcica, rolnika i Rozalii Dąbrowskiej lat 21, urodzony w Janczewku 05.08.1900, 142/1900. Ślub w Jedwabnem 24.05.1926 z Franciszką Kossakowską.

WYSOCKA Marianna, córka Ludwika lat 32, włościanina, rolnika i Marcjanny Janczewskiej lat 30, urodzona w Janczewie 25.05.1900, 105/1900.

WYSZYŃSKI Adam Konstanty, syn Adama lat 45, włościanina, rolnika i Rozalii Jonkin lat 24, urodzony w Kotowie Placu 12.10.1900, 184/1900.

ZAKRZEWSKA Franciszka, córka Jakuba lat 40, szlachcica, rolnika i Bronisławy Kościńskiej lat 30, urodzona w Karwowie 04.10.1900, 176/1900.

ZALEWSKA Leokadia, córka Stanisława lat 36, włościanina, rolnika i Marianny Golińskiej lat 26, urodzona w Kuczach Małych 13.07.1900, 126/1900. Ślub w Jedwabnem 09.11.1927 z Józefem Orłowskim.

ZALEWSKI Franciszek, syn Józefa lat 21, szlachcica, rolnika i Aleksandry Karwowskiej lat 26, urodzony w Grądach Małych 15.05.1900, 96/1900.

ZAŁUSKA Eugeniusz, syn Aleksandra lat 35, szlachcica, rolnika i Teofili Wądołowskiej lat 32, urodzony w Kotowie Placu 30.07.1900, 140/1900.

ZAŁUSKA Janina, córka Aleksandra lat 36, szlachcica, rolnika i Julianny Ramotowskiej lat 25, urodzona w Kotowie Placu 24.06.1900, 120/1900.