Indeks opracował L. Kocoń

ALEKSANDROWICZ Stanisław, syn Juliana lat 29, włościanina, wyrobnika i Józefy Brzóski lat 25, urodzony w Przestrzelach 07.08.1903, 111/1903.

BAJKOWSKA Waleria, córka Piotra lat 25, szlachcica, rolnika i Scholastyki Rutkowskiej lat 33, urodzona w Karwowie 08.12.1903, 196/1903.

BALDACHOWSKI Władysław, syn Pawła lat 37, włościanina, rolnika i Kazimiery Wysockiej lat 32, urodzony w Kuczach Wielkich 09.07.1903, 93/1903. Ślub w Jedwabnem 22.11.1927 z Bronisławą Lawendowską.

BARACCO Teofil, syn Franciszka lat 45 i Antoniny Szlaskiej lat 43, urodzony w Jedwabnem 28.05.1903, 77/1903.

BARANOWSKA Józefa Filomena, córka Wiktora lat 37, włościanina, rolnika i Rozalii Grzymały lat 38, urodzona w Kaimach 23.11.1903, 186/1903.

BARCZEWSKA Jadwiga, córka Tadeusza lat 42, włościanina, robotnika i Anny Leszczewskiej lat 40, urodzona w Kossakach 17.10.1903, 151/1903.

BLUSIEWICZ Marianna, córka Onufrego lat 35, włościanina, wyrobnika i Marty Jendzielewskiej lat 32, urodzona w Jedwabnem 31.08.1903, 125/1903.

BLUSIEWICZ Stefan, syn Onufrego lat 35, włościanina, wyrobnika i Marty Jendzielewskiej lat 32, urodzony w Jedwabnem 31.08.1903, 124/1903.

BORAWSKA Jadwiga, córka Dionizego lat 35, szlachcica, rolnika i Emilii Bzury lat 30, urodzona w Bronakach Olkach 21.06.1903, 86/1903.

BORAWSKI Jan, syn Kazimierza lat 36, szlachcica, rolnika i Marianny Gromadzkiej lat 23, urodzony w Grądach Wielkich 23.07.1903, 104/1903. Ślub w Jedwabnem 20.02.1928 z Anną Mazewską.

BORAWSKI Stanisław, syn Dionizego lat 35, szlachcica, rolnika i Emilii Bzury lat 30, urodzony w Bronakach Olkach 21.06.1903, 85/1903.

BRODOWSKA Jadwiga, córka Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Weroniki Karwowskiej lat 32, urodzona w Kotowie Placu 07.10.1903, 145/1903.

BRONAKOWSKI Stefan, syn Wiktora lat 35, szlachcica, rolnika i Katarzyny Chojnowskiej lat 30, urodzony w Grądach Małych 08.11.1903, 169/1903.

BRUDEREK Zofia, córka Stanisława lat 28, włościanina, wyrobnika i Józefy Milewskiej lat 21, urodzona w Jedwabnem 04.09.1903, 126/1903. Ślub w Jedwabnem 24.01.1928 z Antonim Siłak.

BRZOSTOWSKA Julianna, córka Sylwestra lat 32, włościanina, rolnika i Marcjanny Rutkowskiej lat 30, urodzona w Jedwabnem 15.03.1903, 46/1903.

BRZOSTOWSKA Marcjanna, córka Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Wiktorii Mroczkowskiej lat 30, urodzona w Karwowie Polkach 18.09.1903, 133/1903.

BRZUSZKIEWICZ Anna, córka Jana lat 30, włościanina, wyrobnika i Teofili Weteska lat 21, urodzona w Jedwabnem 29.01.1903, 20/1903.

BZURA Aleksander, syn Jana lat 25, szlachcica, rolnika i Władysławy Dąbrowskiej lat 22, urodzony w Janczewku 06.12.1903, 190/1903.

BZURA Bronisław, syn Franciszka lat 36, szlachcica, rolnika i Walerii Prusinowskiej lat 34, urodzony w Janczewku 22.10.1903, 155/1903. Ślub w Romanach 04.02.1925 z Marianną Bzurą.

BZURA Jadwiga, córka Stanisława lat 30, szlachcica, rolnika i Józefy Rakowskiej lat 28, urodzona w Janczewku 30.09.1903, 141/1903.

BZURA Jan, syn Pawła lat 29, szlachcica, rolnika i Józefy Dybowskiej lat 19, urodzony w Janczewku 12.09.1903, 130/1903. Ślub w Romanach 26.02.1935 z Bronisławą Godlewską.

BZURA Marianna, córka Józefa lat 40, szlachcica, rolnika i Agnieszki Święczkowskiej lat 35, urodzona w Janczewku 26.04.1903, 63/1903. Ślub w Jedwabnem 09.09.1923 z Antonim Tchorzewskim.

CHMIELEWSKA Marianna, córka Stanisława lat 33, włościanina, wyrobnika i Aleksandry Nowackiej lat 29, urodzona w Kossakach 15.11.1903, 178/1903.

CHRZANOWSKI Apolinary Władysław, syn Antoniego lat 40, szlachcica, rolnika i Walerii Kaczyńskiej lat 40, urodzony w Kaimach 21.11.1903, 182/1903.

CHYLIŃSKA Helena, córka Franciszka lat 40, szlachcica, rolnika i Józefy Brzostowskiej lat 32, urodzona w Wityniach 25.10.1903, 160/1903.

CWALIŃSKI Stanisław, syn Adama lat 37, szlachcica, rolnika i Rozalii Cwaliny lat 36, urodzony w Kuczach Wielkich 10.05.1903, 69/1903.

CZARNECKI Zygmunt, syn Jana lat 30, włościanina, wyrobnika i Teofili Siemion lat 30, urodzony w Jedwabnem 06.09.1903, 128/1903. Ślub w Stawiskach 15.07.1925 z Marianną Duda.

CZERNIAK Józef, syn Władysława lat 35, włościanina, ekonoma i Bronisławy Wardy lat 33, urodzony w Kajetanowie 22.11.1903, 184/1903.

DANOWSKI Stanisław, syn Józefa lat 31, włościanina, rolnika i Bronisławy Herman lat 22, urodzony w Jedwabnem 09.12.1903, 195/1903.

DĄBROWSKA Marianna, córka Józefa lat 50, szlachcica, rolnika i Stanisławy Stankiewicz lat 42, urodzona w Konopkach Chudych 23.08.1903, 115/1903.

DĄBROWSKA Marianna, córka Marcelego lat 58, szlachcica, ekonoma i Karoliny Ramotowskiej lat 32, urodzona w Przestrzelach 05.10.1903, 147/1903.

DĄBROWSKA Wiktoria, córka Franciszka lat 38, szlachcica, rolnika i Józefy Ramotowskiej lat 28, urodzona w Chrostowie 03.11.1903, 167/1903. Ślub w Jedwabnem 02.03.1935 z Janem Sulewskim.

DĄBROWSKI Jakub, syn Jana lat 42, szlachcica, rolnika i Marianny Dąbrowskiej lat 32, urodzony w Chrostowie 27.07.1903, 107/1903.

DĄBROWSKI Tadeusz, syn Jana lat 56, szlachcica, rolnika i Bronisławy Kossakowskiej lat 35, urodzony w Grądach Wielkich 02.07.1903, 90/1903. Ślub w Stawiskach 09.11.1929 z Cecylią Bagińską.

DOMITR Feliks, syn Stanisława lat 60, włościanina, rolnika i Balbiny Konopki lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 01.06.1903, 79/1903.

DOMITR Leokadia, córka Stanisława lat 48, włościanina, rolnika i Józefy Gutowskiej lat 34, urodzona w Pawełkach 02.01.1903, 4/1903.

DUBIKOWSKA Stanisława, córka Franciszka lat 40, włościanina, wyrobnika i Konstancji Skrodzkiej lat 30, urodzona w Jedwabnem 14.01.1903, 14/1903.

DUCHNOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 30, włościanina, rolnika i Stanisławy Iwanowskiej lat 25, urodzona w Orlikowie 25.07.1903, 103/1903.

DUCHNOWSKI Józef, syn Jana lat 30, włościanina, wyrobnika i Marianny Leszczewskiej lat 26, urodzony w Kossakach 01.11.1903, 168/1903.

DZIĘKIEWICZ Feliks, syn Michała lat 48, włościanina, rolnika i Józefy Gniewowskiej lat 36, urodzony w Rostkach 07.06.1903, 82/1903.

EKSTOWICZ Feliksa, córka Romualda lat 42, szlachcica, rolnika i Wandy Bagińskiej lat 32, urodzona w Karwowie 18.05.1903, 74/1903. Ślub w Jedwabnem 24.01.1921 z Adolfem Szmiarowskim.

FILIPKOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 45, szlachcica, rolnika i Julianny Kapelewskiej lat 32, urodzona w Kubrzanach 04.07.1903, 89/1903. Ślub w Łomży 02.11.1941 z Józefem Grudzińskim.

FROMOLC Władysław, syn Mateusza lat 40, włościanina, wyrobnika i Marianny Kałudzińskiej lat 40, urodzony w Orlikowie 03.01.1903, 3/1903. Ślub w Wiźnie 27.02.1933 z Bronisławą Zawłocką.

GODLEWSKA Kazimiera, córka Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Scholastyki Karwowskiej lat 40, urodzona w Konopkach Tłustych 25.11.1903. Ślub w Jedwabnem 03.02.1925 z Aleksandrem Konopką.

GODLEWSKI Jan, syn Daniela lat 30, szlachcica, rolnika i Stanisławy Boryszewskiej lat 27, urodzony w Kotówku 22.07.1903, 102/1903.

GOSIEWSKI Antoni, syn Aleksandra lat 33, szlachcica, rolnika i Józefaty Chrostowskiej lat 30, urodzony w Karwowie Polkach 07.01.1903, 7/1903. Ślub w Jedwabnem 14.09.1932 z Stanisławą Kleszczewską.

GOSIEWSKI Franciszek, syn Konstantego lat 27, szlachcica, rolnika i Józefy Ramotowskiej lat 20, urodzony w Kuczach Wielkich 14.05.1903, 70/1903. Ślub w Słuczu 20.02.1928 z Jadwigą Mścichowską.

GÓRSKA Helena, córka Jana lat 30, szlachcica, rolnika i Józefy Niecikowskiej lat 30, urodzona w Konopkach Chudych 14.02.1903, 30/1903. Ślub w Jedwabnem 28.02.1927 z Franciszkiem Mościckim.

GÓRSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 30, włościanina, wyrobnika i Teresy Kiersznowskiej lat 22, urodzona w Jedwabnem 02.11.1903, 166/1903.

GÓRSKI Aleksander, syn Ludwika lat 30, szlachcica, rolnika i Wiktorii Roszkowskiej lat 33, urodzony w Konopkach Tłustych 28.02.1903, 36/1903.

GÓRSKI Józef, syn Franciszka lat 32, szlachcica, rolnika i Marianny Wądołowskiej lat 23, urodzony w Bronakach Piotraszach 16.10.1903, 152/1903.

GÓRSKI Józef, syn Stanisława lat 30, szlachcica, rolnika i Marianny Rutkowskiej lat 26, urodzony w Karwowie 28.01.1903, 19/1903.

GRAJEWSKA Janina, córka Franciszka lat 46, włościanina, wyrobnika i Marianny Falkowskiej lat 40, urodzona w Jedwabnem 03.07.1903, 91/1903. Ślub w Wiźnie 07.11.1931 z Franciszkiem Jentockim.

GRĄDZKI Zygmunt, syn Ludwika lat 27, szlachcica, rolnika i Walerii Bryszkowskiej lat 27, urodzony w Kotowie Placu 08.12.1903, 194/1903. Ślub w USA 21.02.1937 z Stanisławą Brzostowską.

GROMADZKA Barbara, córka Stanisława lat 37, szlachcica, rolnika i Konstancji Mariak lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 01.10.1903, 140/1903. Ślub w Jedwabnem 07.02.1922 z Kazimierzem Jarosińskim.

GWIAZDOWSKI Stanisław, syn Adama lat 26, włościanina, wyrobnika i Marianny Sokołowskiej lat 28, urodzony w Orlikowie 23.04.1903, 61/1903. Ślub w Dobrzyjałowie 11.02.1929 z Bolesławą Kotowską.

JACHIMOWICZ Tadeusz, syn Władysława lat 39, włościanina, rolnika i Antoniny Biedrzyckiej lat 40, urodzony w Stryjakach 14.04.1903, 60/1903.

JANCZEWSKA Leokadia, córka Andrzeja lat 38, szlachcica, rolnika i Emilii Janczewskiej lat 36, urodzona w Janczewie 20.09.1903, 137/1903.

JANCZEWSKI Jan Stanisław, syn Stanisława lat 32, szlachcica, rolnika od sześciu miesięcy w Ameryce i Wandy Cwaliny lat 20, urodzony w Kaimach 03.01.1903, 1/1903.

JANCZYK Bronisław, syn Jana lat 56, włościanina, rolnika i Anny Ramatowskiej lat 44, urodzony w Korytkach 14.08.1903, 112/1903.

JANOWSKI Aleksander, syn Stanisława lat 36, szlachcica, rolnika i Józefy Wądołowskiej lat 26, urodzony w Bronakach Piotraszach 14.05.1903, 67/1903. Ślub w Jedwabnem 20.05.1933 z Ireną Marią Giemborek.

JÓRSKI Władysław, syn Jakuba lat 30, włościanina, rolnika i Teofili Domitr lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 12.09.1903, 127/1903.

JURCZYK Franciszek, syn Stanisława lat 40, włościanina, rolnika i Anny Ostatkiewicz lat 40, urodzony w Kossakach 05.10.1903, 149/1903.

KAJKO Dominik, syn Józefa lat 44, mieszczanina i Marii Magdaleny Rydzewskiej lat 43, urodzony w Jedwabnem 02.08.1903, 198/1903.

KAJKO Jakub, syn Józefa lat 44, mieszczanina i Marii Magdaleny Rydzewskiej lat 42, urodzony w Jedwabnem 24.07.1901, 83/1903. Ślub w Łomży 23.02.1938 z Aleksandrą Lewińską.

KARWOWSKA Helena, córka Stanisława lat 23, szlachcica, rolnika i Teofili Niebrzydowskiej lat 20, urodzona w Kubrzanach 11.05.1903, 71/1903. Ślub w Jedwabnem 07.07.1925 z Piotrem Ożarowskim.

KARWOWSKA Maria, córka Ludwika lat 40, szlachcica, właściciela domu i Marianny Kamianowskiej lat 32, urodzona w Jedwabnem 27.07.1903, 109/1903. Ślub w Jedwabnem 22.02.1927 z Władysławem Gołębiewskim.

KARWOWSKA Zofia, córka Aleksandra lat 42, szlachcica, rolnika i Józefy Konopki lat 30, urodzona w Bronakach Piotraszach 14.03.1903, 41/1903.

KARWOWSKA Zofia, córka Józefa lat 38, szlachcica, rolnika i Zuzanny Jastrzębskiej lat 35, urodzona w Jedwabnem 14.04.1903, 183/1903. Ślub w Jedwabnem 16.08.1924 z Walentym Józef Goszczyńskim.

KARWOWSKI Bolesław, syn Stanisława lat 35, szlachcica, rolnika i Stanisławy Bronakowskiej lat 22, urodzony w Kuczach Wielkich 06.01.1903, 9/1903.

KARWOWSKI Jan, syn Aleksandra lat 32, szlachcica, rolnika i Marianny Dołęgi lat 32, urodzony w Bronakach Piotraszach 19.02.1903, 32/1903.

KARWOWSKI Jan, syn Konstantego lat 42, szlachcica, rolnika i Rozalii Gosiewskiej lat 38, urodzony w Kuczach Wielkich 03.09.1903, 123/1903.

KARWOWSKI Józef, syn Stanisława lat 47, szlachcica, rolnika i Bronisławy Bagińskiej lat 40, urodzony w Karwowie 16.03.1903, 47/1903.

KARWOWSKI Kazimierz, syn Ludwika lat 35, szlachcica, rolnika i Marianny Rutkowskiej lat 35, urodzony w Karwowie 05.01.1903, 2/1903.

KARWOWSKI Stanisław, syn Jana lat 25, szlachcica, wyrobnika i Bronisławy Gurzędy lat 24, urodzony w Przestrzelach 19.11.1903, 179/1903. Ślub w Tykocinie 23.11.1932 z Antoniną Zalewską.

KOKOSZKA Stanisław, syn Franciszka lat 36, włościanina, wyrobnika i Natalii Cwalińskiej lat 25, urodzony w Jedwabnem 30.06.1903, 92/1903.

KONOPKA Antonina, córka Mateusza lat 33, szlachcica, rolnika i Bronisławy Stankiewicz lat 25, urodzona w Konopkach Chudych 18.08.1903, 118/1903.

KONOPKA Bronisława, córka Jana lat 26, szlachcica, rolnika i Konstancji Kotlewskiej lat 25, urodzona w Borawskich 30.12.1903, 207/1903.

KONOPKA Józef, syn Karola lat 41, szlachcica, rolnika i Wiktorii Mieczkowskiej lat 36, urodzony w Konopkach Tłustych 09.01.1903, 8/1903.

KONOPKA Kazimiera, córka Karola lat 38, szlachcica, rolnika i Karoliny Konopki lat 37, urodzona w Konopkach Chudych 14.09.1903, 131/1903. Ślub w Jedwabnem 14.11.1922 z Władysławem Długołęckim.

KONOPKA Konstanty, syn Adama lat 42, szlachcica, rolnika i Marianny Wądołowskiej lat 33, urodzony w Kubrzanach 13.11.1903, 174/1903.

KONOPKA Konstanty, syn Ludwika lat 45, szlachcica, rolnika i Marianny Konopki lat 26, urodzony w Korytkach 11.03.1903, 42/1903.

KONOPKA Rozalia, córka Wojciecha lat 50, szlachcica, rolnika i Karoliny Szymanowskiej lat 40, urodzona w Konopkach Tłustych 25.12.1903, 203/1903. Ślub w Jedwabnem 08.11.1921 z Bronisławem Śleszyńskim.

KORDASZEWSKI Władysław, syn Adama lat 39, włościanina, wyrobnika i Katarzyny Brzostowskiej lat 39, urodzony w Kajetanowie 08.11.1903, 164/1903.

KORDEŃSKA Antonina, córka Stanisławy lat 30, włościanki, robotnicy, urodzona w Jedwabnem 04.10.1903, 143/1903. Ślub w Jedwabnem 15.06.1924 z Rajmundem Strenkowskim.

KOSMACZEWSKI Franciszek, syn Mateusza lat 26, włościanina, robotnika i Natalii Kamińskiej lat 25, urodzony w Przestrzelach 14.01.1903, 13/1903.

KOSSAKOWSKA Anna, córka Stanisława lat 26, szlachcica, rolnika i Aleksandry Godlewskiej lat 24, urodzona w Kotówku 28.02.1903, 37/1903.

KOSSAKOWSKA Helena, córka Jana lat 29, włościanina, robotnika i Marianny Łapińskiej lat 28, urodzona w Jedwabnem 14.04.1903, 58/1903.

KOSSAKOWSKA Klementyna, córka Konstantego lat 33, szlachcica, rolnika i Marianny Pieńkowskiej lat 33, urodzona w Karwowie Polkach 04.04.1903, 54/1903. Ślub w Jedwabnem 21.07.1932 z Wacławem Gardockim.

KOSSAKOWSKA Marianna, córka Antoniego lat 22, szlachcica, rolnika i Stanisławy Kossakowskiej lat 22, urodzona w Karwowie Polkach 14.11.1903, 170/1903.

KOSSAKOWSKI Jan, syn Ignacego lat 42, szlachcica, rolnika i Julianny Szymanowskiej lat 38, urodzony w Kubrzanach 23.08.1903, 119/1903.

KOSSAKOWSKI Jan, syn Józefa lat 45, szlachcica, rolnika i Heleny Śmiarowskiej lat 40, urodzony w Bronakach Olkach 13.09.1903, 132/1903.

KOTOWSKI Teofil, syn Apolinarego lat 28, włościanina, wyrobnika i Ewy Kossakowskiej lat 32, urodzony w Przestrzelach 17.05.1903, 75/1903. Ślub w Porytem 18.02.1929 z Katarzyną Alicką.

KOWALEWSKI Franciszek, syn Wojciecha lat 40, włościanina, rolnika i Weroniki Goreckiej lat 35, urodzony w Orlikowie 03.12.1903, 192/1903.

KOZŁOWSKA Stanisława, córka Andrzeja lat 23, włościanina, wyrobnika i Julianny Laskowskiej lat 26, urodzona w Przestrzelach 31.10.1903, 161/1903.

KOZŁOWSKI Eugeniusz, syn Jana lat 34, włościanina, rolnika i Emilii Wądołowskiej lat 22, urodzony w Jedwabnem 15.01.1903, 16/1903. Ślub w Słuczu 25.11.1930 z Heleną Szyjko.

KRUSZEWSKA Zofia, córka Juliana lat 37, włościanina, wyrobnika i Bronisławy Romanowskiej lat 38, urodzona w Kajetanowie 21.09.1903, 135/1903.

KRYSTOWCZYK Stanisław, syn Franciszka lat 28, włościanina, szewca i Walerii Baranowskiej lat 22, urodzony w Pawełkach 08.05.1903, 66/1903. Ślub w Jedwabnem 28.11.1934 z Rozalią Kiełczewską.

KUKOWSKI Aleksander, syn Pawła lat 43, włościanina, rolnika i Franciszki Mączyńskiej lat 35, urodzony w Wityniach 01.08.1903, 106/1903. Ślub w Trzciannem 12.11.1930 z Aleksandrą Popławską.

KUSIELEWSKA Marianna, córka Antoniego lat 38, włościanina, rolnika i Marianny Staniszewskiej lat 29, urodzona w Pawełkach 28.11.1903, 189/1903.

LASKOWSKI Kazimierz, syn Józefa lat 22, od miesiąca w wojsku i Józefy Górskiej lat 23, urodzony w Przestrzelach 15.12.1903, 201/1903.

LESZCZEWSKA Julia, córka Konstantego lat 41, włościanina, rolnika i Rozalii Duchnowskiej lat 37, urodzona w Kotowie 03.09.1903, 122/1903. Ślub w Jedwabnem 18.02.1930 z Władysławem Konopką.

LEWKOWICZ Marta, córka Franciszka lat 39, włościanina, robotnika przebywającego w Ameryce i Józefy Bogusz lat 46, urodzona w Orlikowie 28.07.1898, 154/1903.

LIPIŃSKI Józef, syn Jana lat 24, włościanina i Julianny Grzymkowskiej lat 22, urodzony w Jedwabnem 27.07.1903, 105/1903.

ŁOJEWSKI Czesław, syn Pawła lat 42, włościanina i Marianny Fil lat 29, urodzony w Jedwabnem 03.05.1903, 65/1903.

ŁUCZYKOWSKA Anna, córka Antoniego lat 34, włościanina, rolnika i Józefy Samluk lat 19, urodzona w Stryjakach 30.01.1903, 21/1903. Ślub w Jedwabnem 30.10.1923 z Józefem Wierciszewskim.

MAGERSKA Anna, córka Izydora lat 24, włościanina, wyrobnika i Michaliny Zajączkowskiej lat 21, urodzona w Kossakach 10.11.1903, 171/1903.

MALINOWSKI Józef, syn Karola lat 25, włościanina, rolnika i Józefy Iwanowskiej lat 24, urodzony w Kuczach Wielkich 28.03.1903, 52/1903.

MARCINCZYK Marianna, córka Adama lat 28, włościanina, robotnika i Aleksandry Godlewskiej lat 40, urodzona w Kajetanowie 28.03.1903, 53/1903.

MARIAK Aleksander, syn Jana lat 32, włościanina, rolnika i Walentyny Koszykowskiej lat 24, urodzony w Kuczach Wielkich 26.02.1903, 39/1903.

MASŁOWSKA Aleksandra, córka Franciszka lat 40, włościanina, rolnika i Pauliny Obryckiej lat 38, urodzona w Wityniach 18.11.1903, 176/1903. Ślub w Jedwabnem 16.02.1931 z Wacławem Sokołowskim.

MIECZKOWSKI Ignacy, syn Aleksandra lat 27, szlachcica, rolnika i Marianny Mroczkowskiej lat 24, urodzony w Kuczach Wielkich 01.10.1903, 139/1903.

MIERZEJEWSKI Julianna Emilia, córka Walentego lat 30, szlachcica, rolnika i Benedykty Śmiarowskiej lat 25, urodzona w Kotówku 13.11.1903, 173/1903.

MIODUSZEWSKA Helena, córka Franciszka lat 36, włościanina, rolnika i Aleksandry Narewskiej lat 26, urodzona w Kuczach Małych 04.02.1903, 25/1903. Ślub w Jedwabnem 24.04.1935 z Piotrem Filipkowskim.

MIODUSZEWSKA Marianna, córka Wincentego lat 35, włościanina, rolnika i Emilii Kerchner lat 34, urodzona w Kuczach Małych 08.06.1903, 80/1903. Ślub w Jedwabnem 07.02.1923 z Marcelem Popławskim.

MOCARSKI Wacław, syn Kazimierza lat 32, szlachcica, rolnika i Bronisławy Kuczewskiej lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 09.08.1903, 113/1903.

MOŚCICKI Franciszek, syn Ludwika lat 50, szlachcica, rolnika i Stanisławy Rogowskiej lat 43, urodzony w Karwowie 15.07.1903, 99/1903.

MROCZEK Władysław, syn Antoniego zmarłego 06.11.1903 i Marianny Kotowskiej lat 25, urodzony w Kotówku 21.11.1903, 181/1903. Ślub w Wiźnie 11.06.1929 z Marianną Kocierz.

MROCZKOWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 39, szlachcica, rolnika i Marianny Konopki lat 30, urodzona w Karwowie 14.12.1903, 199/1903.

MROZIK Władysława, córka Jana lat 38, włościanina, rolnika i Rozalii Trepanowskiej lat 30, urodzona w Kotowie 25.10.1903, 159/1903. Ślub w Jedwabnem 17.07.1926 z Piotrem Mizińskim.

MRÓZ Kazimierz, syn Jana lat 36, włościanina, wyrobnika i Aleksandry Żukowskiej lat 30, urodzony w Jedwabnem 27.01.1903, 18/1903. Ślub w Puchałach 19.02.1924 z Zofią Kalinowską.

MUCHARSKA Janina, córka Walentego lat 50, szlachcica, rolnika i Zofii Filipkowskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 22.07.1903, 101/1903.

MUCHARSKI Czesław, syn Walentego lat 50, szlachcica, rolnika i Zofii Filipkowskiej lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 22.07.1903, 100/1903.

NEJMAN Konstancja, córka Jana lat 53, włościanina i Franciszki Dobkowskiej lat 44, urodzona w Jedwabnem 18.03.1903, 48/1903.

NIEBRZYDOWSKI Józef, syn Adolfa lat 43, szlachcica, rolnika i Rozalii Wysockiej lat 38, urodzony w Wityniach 16.07.1903, 98/1903.

NIECIECKI Bolesław, syn Kazimierza lat 40, szlachcica, rolnika i Stanisławy Rogowskiej lat 35, urodzony w Kubrzanach 30.08.1903, 121/1903. Ślub w Wiźnie 21.01.1927 z Władysławą Kamińską. Kolejny ślub w Radziłowie 26.11.1928 z Kazimierą Chrostowską.

NIECIKOWSKI Stanisław, syn Józefa lat 24, szlachcica, rolnika i Feliksy Wierciszewskiej lat 20, urodzony w Borawskich 08.05.1903, 64/1903.

OLENDSKA Zofia, córka Kazimierza lat 33, włościanina, wyrobnika i Aleksandry Bielskiej lat 25, urodzona w Kossakach 08.11.1903, 175/1903.

OLSZEWSKA Jadwiga, córka Władysława lat 25, szlachcica, rolnika i Marianny Grabowskiej lat 22, urodzona w Grądach Małych 05.02.1903, 24/1903.

OLSZEWSKI Jan, syn Bolesława lat 24, szlachcica, rolnika i Władysławy Kossakowskiej lat 24, urodzony w Grądach Małych 07.01.1903, 6/1903.

ORZECHOWSKA Zofia, córka Władysława lat 34, włościanina, rolnika i Józefy Malinowskiej lat 39, urodzona w Orlikowie 23.03.1903, 49/1903. Ślub w Jedwabnem 05.02.1924 z Antonim Feliksem Dybikowskim.

ORZECHOWSKI Franciszek, syn Franciszka lat 38, włościanina, wyrobnika i Bronisławy Olszewskiej lat 25, urodzony w Jedwabnem 02.11.1903, 162/1903.

OSIECKA Marianna, córka Stanisława lat 36, włościanina, rolnika i Barbary Piotrowskiej lat 25, urodzona w Orlikowie 22.08.1903, 117/1903.

OSIECKI Czesław, syn Jana lat 43, włościanina, rolnika i Julianny Tolsdorf lat 36, urodzony w Orlikowie 08.04.1903, 56/1903. Ślub w Jedwabnem 15.07.1930 z Heleną Ołowską.

OSTATKIEWICZ Stanisław, syn Tomasza lat 35, włościanina, rolnika i Julianny Bieńkowskiej lat 30, urodzony w Kossakach 14.03.1903, 40/1903. Ślub w Jedwabnem 18.02.1936 z Zofią Brzostowską.

OSTROWSKI Józef, syn Józefa lat 34, włościanina, rolnika i Stanisławy Odachowskiej lat 25, urodzony w Kossakach 19.03.1903, 50/1903.

OŻAROWSKI Wacław, syn Józefa lat 31, szlachcica, rolnika i Konstancji Tyszki lat 25, urodzony w Kuczach Wielkich 08.01.1903, 5/1903.

PIECHOWSKA Stefania, córka Stanisława lat 36, włościanina, rolnika od siedmiu miesięcy w Ameryce i Walerii Siemińskiej lat 30, urodzona w Bronakach Piotraszach 01.08.1903, 108/1903.

PIENIĄŻEK Klementyna, córka Stanisława lat 30, szlachcica, rolnika, mieszkańca wsi Biodry w parafii Burzyn, przebywającego w Ameryce i Antoniny Konopki lat 19, urodzona w Karwowie 10.01.1903, 15/1903.

PIEŃKOWSKA Florentyna, córka Piotra lat 30, szlachcica, rolnika i Kamili Korytkowskiej lat 25, urodzona w Korytkach 20.11.1903, 177/1903. Ślub w Jedwabnem 20.02.1928 z Józefem Konopką.

PIEŃKOWSKI Bolesław, syn Ludwika lat 70, szlachcica, rolnika i Józefy Karwowskiej lat 40, urodzony w Kotówku 15.01.1903, 10/1903.

PIŁATOWSKA Stanisława, córka Franciszka lat 31, włościanina, wyrobnika i Bronisławy Malinowskiej lat 26, urodzona w Kossakach 14.05.1903, 68/1903. Ślub w Okuniewie 16.05.1932 z Janem Kocarewiczem.

PIOTROWSKA Stanisława, córka Wojciecha lat 40, włościanina, wyrobnika i Aleksandry Cwalińskiej lat 25, urodzona w Janczewku 18.10.1903, 156/1903. Ślub w Jedwabnem 28.02.1927 z Teofilem Chylińskim.

POLKOWSKA Józefa, córka Franciszka lat 40, szlachcica, rolnika i Bolesławy Golińskiej lat 32, urodzona w Wityniach 16.04.1903, 59/1903. Ślub w Jedwabnem 09.02.1926 z Franciszkiem Dziekońskim.

POPIOŁEK Jadwiga, córka Józefa lat 40, włościanina, wyrobnika i Stanisławy Skrodzkiej lat 28, urodzona w Jedwabnem 07.11.1903, 165/1903.

PROSIŃSKA Helena Zofia, córka Waleriana lat 45, sekretarza gminnego sądu i Michaliny Maślińskiej lat 37, urodzona w Jedwabnem 14.09.1903, 206/1903.

PRUSZKO Franciszka, córka Antoniego lat 27, włościanina, wyrobnika i Adeli Lemańskiej lat 27, urodzona w Dąbrowie 05.02.1903, 26/1903.

PRZESTRZELSKA Rozalia, córka Władysława lat 28, szlachcica, rolnika i Marcjanny Mościckiej lat 28, urodzona w Konopkach Tłustych 16.06.1903, 84/1903.

PRZESTRZELSKI Feliks, syn Franciszka lat 38, szlachcica, rolnika i Rozalii Iwanowskiej lat 30, urodzony w Kaimach 22.11.1903, 185/1903. Ślub w Jedwabnem 20.06.1932 z Marianną Januszewską.

PRZESTRZELSKI Tadeusz, syn Władysława lat 26, szlachcica, rolnika i Rozalii Karwowskiej lat 20, urodzony w Karwowie 20.05.1903, 72/1903. Ślub w Porytem 24.02.1936 z Bronisławą Albiną Romankiewicz.

RADZIKOWSKI Stefan, syn Juliana lat 40, włościanina, robotnika i Antoniny Borkowskiej lat 36, urodzony w Jedwabnem 05.12.1903, 191/1903. Ślub w Drozdowie 26.09.1922 z Stanisławą Milewską.

RAFAŁOWSKI Kazimierz, syn Antoniego lat 32, włościanina, robotnika i Marianny Wierzby lat 22, urodzony w Jedwabnem 27.06.1903, 88/1903. Ślub w Stawiskach 14.08.1926 z Rozalią Wieczorek.

RAKOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 38, włościanina, rolnika i Marcjanny Joszkowskiej lat 38, urodzona w Kotowie 15.01.1903, 12/1903. Ślub w Jedwabnem 08.02.1923 z Janem Szelągowskim.

RAMOTOWSKA Klementyna, córka Sylwestra lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Polkowskiej lat 30, urodzona w Kotowie Placu 16.04.1903, 57/1903.

RAMOTOWSKA Leokadia, córka Pawła lat 40, szlachcica, rolnika i Ludwiki Mieczkowskiej lat 31, urodzona w Janczewie 24.09.1903, 136/1903.

RAMOTOWSKA Marianna, córka Jana lat 35, szlachcica, rolnika i Franciszki Olszewskiej lat 30, urodzona w Grądach Wielkich 07.10.1903, 144/1903.

RAMOTOWSKI Bronisław, syn Jana lat 35, szlachcica, rolnika i Teofili Gutowskiej lat 27, urodzony w Janczewie 10.09.1903, 129/1903.

RAMOTOWSKI Franciszek, syn Władysława lat 56, szlachcica, rolnika i Marianny Supińskiej lat 40, urodzony w Kuczach Wielkich 28.09.1903, 142/1903. Ślub w Jedwabnem 07.04.1937 z Marianną Chylińską.

RASZKIEWICZ Wojciech, syn Adama lat 30, włościanina, wyrobnika i Antoniny Brzostowskiej lat 29, urodzony w Kajetanowie 23.04.1903, 62/1903.

ROGALSKA Marianna, córka Jakuba lat 30, szlachcica, rolnika i Ludwiki Rutkowskiej lat 23, urodzona w Janczewie 09.08.1903, 114/1903.

ROGALSKA Zofia Genowefa, córka Franciszka lat 33, szlachcica, rolnika i Józefy Serafińskiej lat 30, urodzona w Korytkach 14.02.1903, 28/1903.

ROSZKOWSKI Roman, syn Franciszka lat 45, szlachcica, rolnika i Rozalii Mroczkowskiej lat 40, urodzony w Konopkach Tłustych 27.02.1903, 35/1903.

RUTKOWSKA Stanisława, córka Ksawerego lat 40, szlachcica, rolnika i Aleksandry Brzostowskiej lat 30, urodzona w Grądach Wielkich 01.02.1903, 23/1903.

RUTKOWSKI Stanisław, syn Antoniego lat 35, szlachcica, rolnika i Barbary Godlewskiej lat 32, urodzony w Grądach Wielkich 08.08.1903, 110/1903.

RYDZEWSKA Bronisława, córka Józefa lat 30, włościanina, robotnika i Józefy Nowackiej lat 37, urodzona w Orlikowie 03.12.1903, 193/1903.

RYDZEWSKI Józef, syn Jana lat 45, szlachcica, rolnika i Margarety Konopki lat 30, urodzony w Chrostowie 24.03.1903, 51/1903.

SAKOWSKI Jan, syn Mateusza lat 55, włościanina, rolnika i Marianny Narewskiej lat 34, urodzony w Orlikowie 14.02.1903, 29/1903.

SAKOWSKI Władysław Julian, syn Ludwika lat 34, włościanina, rolnika i Marianny Jachimowicz lat 34, urodzony w Kotowie 18.01.1903, 17/1903.

SAMBORSKA Scholastyka, córka Jana lat 40, szlachcica, rolnika i Wiktorii Taraskowskiej lat 30, urodzona w Borawskich 07.04.1903, 55/1903.

SARACZEWSKI Paweł, syn Karola lat 46, włościanina, robotnika i Rozalii Podsiad lat 29, urodzony w Kossakach 31.01.1903, 22/1903.

SEBOROWSKA Marianna, córka Kazimierza lat 39, szlachcica, wyrobnika i Emilii Kozikowskiej lat 28, urodzona w Przestrzelach 07.07.1903, 94/1903.

SEMBORSKA Marianna, córka Adama lat 36, włościanina, rolnika i Rozalii Kowalewskiej lat 36, urodzona w Stryjakach 13.06.1903, 81/1903.

SEMPKOWSKI Antoni, syn Aleksandra lat 46, włościanina, rolnika i Anny Grądzkiej lat 42, urodzony w Kotowie Placu 21.10.1903, 158/1903.

SEMPKOWSKI Konstanty, syn Konstantego lat 40, włościanina, rolnika i Anny Cudnik lat 38, urodzony w Kotowie Placu 28.05.1903, 76/1903. Ślub w Jedwabnem 04.03.1935 z Janiną Przestrzelską.

SERDYŃSKA Genowefa, córka Jana lat 33, włościanina, rolnika i Bronisławy Krystowczyk lat 38, urodzona w Kossakach 15.02.1903, 33/1903. Ślub w Jedwabnem 26.02.1924 z Wincentym Magierskim.

SIEMIŃSKI Izydor, syn Jana lat 40, włościanina, rolnika i Wiktorii Chojnowskiej lat 32, urodzony w Kossakach 22.09.1903, 134/1903. Ślub w Jedwabnem 30.01.1934 z Jadwigą Szmitkówną.

SKOWROŃSKI Ludwik Eustachiusz, syn Jana lat 37, pisarza gminnego i Bolesławy Kobesko lat 22, urodzony w Jedwabnem 14.02.1903, 31/1903.

SKRZYPKOWSKA Marianna, córka Tomasza lat 38, włościanina, rolnika i Józefy Mioduszewskiej lat 36, urodzona w Kuczach Wielkich 03.03.1903, 38/1903.

SLESZYŃSKA Helena, córka Stanisława lat 50, szlachcica, rolnika i Stanisławy Godlewskiej lat 40, urodzona w Kuczach Wielkich 15.01.1903, 11/1903.

SOKALSKA Stanisława, córka Leona lat 25, włościanina, wyrobnika i Korneli Dybikowskiej lat 20, urodzona w Jedwabnem 27.10.1903, 163/1903.

SOKOŁOWSKA Julianna, córka Stanisława lat 26, włościanina, rolnika i Marianny Pogroszewskiej lat 22, urodzona w Janczewie 15.02.1903, 34/1903.

SOKOŁOWSKA Regina, córka Feliksa lat 38, włościanina, rolnika i Marianny Iwanowskiej lat 40, urodzona w Kuczach Małych 16.12.1903, 200/1903. Ślub w Jedwabnem 23.02.1925 z Wacławem Kamińskim.

SPIŻARSKA Aleksandra, córka Stefana lat 21, włościanina, wyrobnika i Józefy Kamalskiej lat 24, urodzona w Kuczach Wielkich 14.03.1903, 44/1903.

STANIORSKI Franciszek, syn Aleksandra lat 35, włościanina, rolnika i Józefy Konopki lat 25, urodzony w Bronakach Piotraszach 14.10.1903, 153/1903. Ślub w Łomży 14.02.1931 z Zofią Just.

STANISZEWSKA Genowefa, córka Stanisława lat 38, włościanina, rolnika i Anny Salkowskiej lat 30, urodzona w Pawełkach 14.02.1903, 27/1903.

STANISZEWSKI Kazimierz, syn Jana lat 34, włościanina, rolnika i Weroniki Mikuckiej lat 25, urodzony w Pawełkach 20.06.1903, 87/1903.

STRENKOWSKI Felicjan, syn Adama lat 48, włościanina, rolnika i Marianny Trepanowskiej lat 32, urodzony w Kotowie 21.11.1903, 180/1903.

SUPIŃSKA Marianna, córka Felicjana lat 60, szlachcica, rolnika i Józefy Rogowskiej lat 40, urodzona w Chrostowie 12.11.1903, 172/1903. Ślub w Jedwabnem 17.02.1925 z Aleksandrem Szumowskim.

SZMITKA Genowefa, córka Wiktora lat 30, włościanina, rolnika i Wiktorii Boć lat 30, urodzona w Kossakach 24.08.1903, 120/1903.

SZMITKA Sabina, córka Jakuba lat 42, włościanina, rolnika i Józefy Mięczkowskiej lat 40, urodzona w Kossakach 06.12.1903, 197/1903.

SZNITKA Zofia, córka Jana lat 29, włościanina, rolnika i Adeli Biedrzyckiej lat 29, urodzona w Stryjakach 12.07.1903, 96/1903.

SZUMOWSKA Jadwiga, córka Antoniego lat 41, włościanina, rolnika i Scholastyki Wesołowskiej lat 36, urodzona w Wityniach 21.09.1903, 138/1903. Ślub w Jedwabnem 03.11.1925 z Bolesławem Kacperskim.

SZYMANOWSKI Szczepan, syn Józefa lat 52, szlachcica, rolnika i Eleonory Kozikowskiej lat 40, urodzony w Kubrzanach 22.12.1903, 205/1903.

ŚLIWECKA Marianna, córka Jana lat 28, włościanina, robotnika i Józefy Bruszkiewicz lat 22, urodzona w Jedwabnem 14.03.1903, 43/1903.

TRZASKA Franciszek, syn Mateusza lat 24, szlachcica, rolnika i Stanisławy Gardockiej lat 20, urodzony w Kuczach Wielkich 24.12.1903, 202/1903.

TYSZKA Marianna, córka Franciszka lat 40, szlachcica, rolnika od pięciu miesięcy w Ameryce i Antoniny Męczkowskiej lat 27, urodzona w Grądach Wielkich 15.08.1903, 116/1903.

WALEWSKI Aleksander, syn Jakuba lat 40, włościanina, rolnika i Marianny Gołaś lat 33, urodzony w Wityniach 20.12.1903, 204/1903. Ślub w Jedwabnem 25.09.1930 z Heleną Danowską.

WĄDOŁOWSKA Anna, córka Stanisława lat 38, włościanina, rolnika i Stanisławy Filter lat 30, urodzona w Bronakach Piotraszach 01.06.1903, 78/1903.

WĄDOŁOWSKA Ewa, córka Jana lat 38. szlachcica, rolnika i Feliksy Janczewskiej lat 32, urodzona w Korytkach 21.03.1903, 45/1903.

WĄDOŁOWSKA Genowefa, córka Jana lat 32, szlachcica, rolnika i Aleksandry Laskowskiej lat 24, urodzona w Bronakach Piotraszach 04.10.1903, 146/1903. Ślub w Jedwabnem 06.02.1923 z Kazimierzem Wądołowskim.

WĄDOŁOWSKA Jadwiga Zofia, córka Jana lat 35, szlachcica i Sabiny Strzelczyk lat 25, urodzona w Jedwabnem 21.03.1903, 208/1903. Ślub w Jedwabnem 22.10.1923 z Władysławem Wróbel.

WICIEJEWSKI Antoni Witold, syn Antoniego lat 25 i Anny Barako lat 21, urodzony w Jedwabnem 18.02.1903, 73/1903. Ślub w Częstochowie 30.10.1932 z Joanną Agnieszką Burla.

WINNICKI Stanisław, syn Józefa lat 31, włościanina, robotnika i Marianny Warnajtys lat 29, urodzony w Kuczach Wielkich 24.10.1903, 157/1903.

WIŚNIEWSKA Joanna Łucja, córka Konstantego lat 37, włościanina, rolnika i Katarzyny Miłosek lat 32, urodzona w Kotowie Placu 06.07.1903, 95/1903.

WOJCIECHOWSKI Andrzej, syn Aleksandra lat 38, włościanina, robotnika i Walerii Wolert lat 30, urodzony w Jedwabnem 06.10.1903, 150/1903. Ślub w Kolnie 02.02.1926 z Heleną Sadłowską.

WYKOWSKA Antonina, córka Franciszka lat 46, włościanina, rolnika i Marianny Domurat lat 36, urodzona w Bronakach Piotraszach 18.07.1903, 97/1903.

WYKOWSKI Józef, syn Stanisława lat 36, włościanina, rolnika i Wiktorii Sulewskiej lat 32, urodzony w Bronakach Piotraszach 04.10.1903, 148/1903.

ZAŁUSKA Jadwiga, córka Konstantego lat 40, szlachcica, rolnika i Konstancji Kotlewskiej lat 40, urodzona w Kotowie Placu 23.11.1903, 188/1903.