Indeks opracował L. Kocoń

ALEKSANDROWICZ Franciszka, córka Juliana lat 35, włościanina, wyrobnika i Józefy Brzózki lat 30, urodzona w Jedwabnem 14.01.1898, 17/1908. Ślub w Łomży 14.02.1922 z Karolem Sawińskim.

ARCISZEWSKA Marianna, córka Antoniego lat 33, włościanina, rolnika i Julianny Ochocińskiej lat 26, urodzona w Orlikowie 26.04.1908, 94/1908. Ślub w Jedwabnem 16.11.1931 z Antonim Laskowskim.

BAGIŃSKA Janina, córka Wojciecha lat 52, szlachcica, rolnika i Walentyny Drożęckiej lat 38, urodzona w Kotówku 21.06.1908, 118/1908. Ślub w Jedwabnem 02.02.1931 z Józefem Nurczykiem.

BAGIŃSKA Józefa, córka Jana lat 28, szlachcica, rolnika i Julianny Ożarowskiej lat 27, urodzona w Kotówku 12.09.1908, 158/1908. Ślub w Jedwabnem 21.02.1933 z Pawłem Bogdańskim.

BAGIŃSKI Władysław, syn Jana lat 24, szlachcica, rolnika i Bronisławy Przestrzelskiej lat 24, urodzony w Kaimach 30.07.1908, 133/1908.

BARTOŃ Stanisław, syn Tomasza lat 23, włościanina, wyrobnika i Józefy Bruderek lat 23, urodzony w Jedwabnem 18.11.1908, 200/1908.

BIEDRZYCKA Helena, córka Franciszka lat 50, szlachcica, rolnika i Marianny Bogusz lat 40, urodzona w Kubrzanach 28.04.1908, 90/1908.

BIEDRZYCKI Franciszek, syn Ludwika lat 30, szlachcica, rolnika i Józefy Górskiej lat 22, urodzony w Bronakach Piotraszach 26.10.1908, 185/1908. Ślub w Burzynie 14.11.1933 z Stanisławą Chrostowską.

BIEDRZYCKI Stanisław, syn Antoniego lat 28, szlachcica, rolnika i Anny Mucharskiej lat 22, urodzony w Bronakach Olkach 30.08.1908, 152/1908.

BORAWSKI Antoni, syn Antoniego lat 31, szlachcica, rolnika i Stanisławy Konopki lat 21, urodzony w Borawskich 26.07.1908, 131/1908.

BORAWSKI Jan, syn Aleksandra lat 40, szlachcica, rolnika i Pauliny Trzaski lat 26, urodzony w Wityni 27.05.1908, 100/1908.

BORAWSKI Stanisław, syn Dionizego lat 36, szlachcica, rolnika i Emilii Bzury lat 30, urodzony w Bronakach Olkach 08.08.1908, 135/1908. Ślub w Jedwabnem 16.11.1929 z Leonią Cwalińską.

BRODOWSKI Ksawery, syn Jana lat 33, szlachcica, rolnika i Weroniki Karwowskiej lat 34, urodzony w Kotowie Placu 05.03.1908, 63/1908.

BRONAKOWSKA Janina, córka Jana lat 50, szlachcica, rolnika i Józefy Chrzanowskiej lat 40, urodzona w Grądach Małych 24.11.1908, 204/1908.

BRONAKOWSKA Rozalia, córka Sylwestra lat 42, szlachcica, rolnika i Anny Chrzanowskiej lat 36, urodzona w Grądach Małych 02.10.1908, 170/1908.

BRUSZKIEWICZ Felicja, córka Franciszka lat 20, włościanina, robotnika i Aleksandry Bargłowskiej lat 25, urodzona w Jedwabnem 13.06.1908, 112/1908.

BRYSZKOWSKA Helena, córka Zygmunta lat 28, szlachcica, rolnika i Adeli Załuski lat 26, urodzona w Kotowie Placu 18.4.1908, 87/1908. Ślub w Jedwabnem 05.07.1926 z Stefanem Bąk.

BRZOSTOWSKA Józefa, córka Jana lat 32, szlachcica, rolnika i Wiktorii Mroczkowskiej lat 27, urodzona w Karwowie Polkach 11.08.1908, 140/1908.

BRZOSTOWSKA Zofia, córka Franciszka lat 50, szlachcica, rolnika i Marianny Karwowskiej lat 34, urodzona w Karwowie 25.04.1908, 89/1908. Ślub w Jedwabnem 18.02.1936 z Stanisławem Ostatkiewiczem.

BRZOSTOWSKI Stanisław, syn Franciszka lat 30, szlachcica, rolnika i Józefy Sobuty lat 19, urodzony w Kotowie Placu 01.12.1908, 215/1908.

BRZOSTOWSKI Stanisław, syn Jana lat 38, szlachcica, rolnika i Józefy Rogowskiej lat 20, urodzony w Wityni 22.09.1908, 167/1908.

BZURA Franciszek, syn Pawła, szlachcica i Józefy Dybowskiej lat 25, urodzony w Janczewku 31.12.1907, 3/1908.

BZURA Stanisława, córka Stanisława lat 38, szlachcica, rolnika i Stanisławy Lipskiej lat 37, urodzona w Kuczach Wielkich 18.02.1908, 44/1908.

CHMIELEWSKI Bolesław, syn Jana lat 25, szlachcica, rolnika i Władysławy Kownackiej lat 22, urodzony w Kotowie Placu 22.11.1908, 208/1908. Ślub w Burzynie 09.02.1932 z Bronisławą Filomeną Modzelewską.

CHOJNOWSKI Czesław, syn Antoniego lat 36, szlachcica, rolnika i Józefy Cwalińskiej lat 27, urodzony w Grądach Małych 03.01.1908, 4/1908. Ślub w Jedwabnem 18.07.1938 z Kazimierą Kamińską.

CHRZANOWSKA Klementyna, córka Antoniego lat 45, szlachcica, rolnika i Walerii Kaczyńskiej lat 45, urodzona w Kaimach 12.09.1908, 155/1908.

CHYLIŃSKI Jan, syn Nikodema lat 44, szlachcica, rolnika i Salomei Trzaski lat 30, urodzony w Chrostowie 01.12.1908, 217/1908.

CWALIŃSKA Leonia, córka Stanisława lat 27, szlachcica, rolnika i Rozalii Bóbr lat 25, urodzona w Janczewku 30.07.1908, 130/1908. Ślub w Jedwabnem 16.11.1929 z Stanisławem Borawskim.

CYBULSKA Ludwika, córka Ignacego lat 38, cygana, mieszkańca gminy Białaszewo i Antoniny Bejmert lat 33, urodzona w Stryjakach 23.10.1908, 176/1908.

DANOWSKA Anna, córka Józefa lat 35, włościanina, rolnika i Bronisławy Margiej lat 28, urodzona w Jedwabnem 31.03.1908, 78/1908.

DANOWSKA Janina, córka Jana lat 30, włościanina i Władysławy Bronakowskiej lat 30, urodzona w Jedwabnem 21.11.1908, 207/1908.

DANOWSKI Ireneusz, syn Jakuba lat 38, włościanina, rolnika i Michaliny Dąbrowskiej lat 30, urodzony w Kossakach 14.09.1908, 161/1908. Ślub w Romanach 06.02.1929 z Czesławą Nerkowską.

DANOWSKI Stefan, syn Kazimierza lat 44, włościanina, rolnika i Cecylii Iwanowskiej lat 36, urodzony w Orlikowie 23.09.1908, 163/1908.

DĄBROWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 28, szlachcica, rolnika i Aleksandry Bagińskiej lat 26, urodzona w Chrostowie 09.03.1908, 61/1908.

DĄBROWSKA Stanisława, córka Jakuba lat 38, szlachcica, rolnika i Walerii Trzaski lat 25, urodzona w Chrostowie 05.03.1908, 59/1908. Ślub w Jedwabnem 25.09.1928 z Walerianem Wysockim.

DĄBROWSKA Teofila, córka Jana lat 52, szlachcica, rolnika i Marianny Dąbrowskiej lat 40, urodzona w Chrostowie 03.02.1908, 27/1908.

DĄBROWSKI Tadeusz, syn Franciszka lat 45, szlachcica, rolnika i Józefy Ramotowskiej lat 35, urodzony w Chrostowie 22.05.1908, 99/1908.

DOMITR Czesława, córka Feliksa lat 36, włościanina, rolnika i Anny Grala lat 25, urodzona w Orlikowie 20.07.1908, 128/1908. Ślub w Jedwabnem 09.02.1930 z Rajmundem Puszem.

DOMITR Stefan, syn Feliksa lat 32. włościanina, rolnika i Stefani Zalewskiej lat 22, urodzony w Kuczach Małych 16.11.1908, 196/1908. Ślub w Przytułach 18.02.1936 z Romualdą Przestrzelską.

DOMITR Władysław, syn Marcela lat 44, włościanina, rolnika i Aleksandry Sakowskiej lat 22, urodzony w Przestrzelach 15.03.1908, 72/1908.

DUCHNOWSKI Stefan, syn Stanisława lat 30, włościanina, rolnika i Stanisławy Iwanowskiej lat 28, urodzony w Orlikowie 23.02.1908, 50/1908.

DYBIKOWSKI Stanisław, syn Antoniego lat 36, włościanina, wyrobnika i Natalii Duchnowskiej lat 26, urodzony w Bronakach Piotraszach 11.01.1908, 8/1908. Ślub w Jedwabnem 12.02.1935 z Władysławą Biedrzycką.

DYGNAROWICZ Adam, syn Mariana lat 33, aptekarza i Józefy Gamankiewicz lat 26, urodzony w Jedwabnem 24.01.1908, 48/1908.

DYTLOW Adam, syn Ferdynanda lat 20, cygana i Ludwiki Cybulskiej lat 27, urodzony w Przestrzelach 17.12.1908, 221/1908.

DZIENISZEWSKA Marianna, córka Józefa lat 42, włościanina i Katarzyny Mrozickiej lat 40, urodzona w Kaimach 14.04.1908, 85/1908.

DZIĘGIELEWSKI Czesław, syn Józefa lat 40, szlachcica, rolnika i Walerii Przestrzelskiej lat 30, urodzony w Korytkach 16.11.1908, 199/1908.

DZIĘKIEWICZ Stanisław, syn Michała lat 56, włościanina, rolnika i Marianny Gniewowskiej lat 25, urodzony w Rostkach 06.12.1908, 220/1908.

FILIPKOWSKA Helena, córka Stefana lat 46, szlachcica, rolnika i Aleksandry Sobucińskiej lat 30, urodzona w Kubrzanach 15.07.1908, 125/1908. Ślub w Jedwabnem 08.02.1932 z Janem Kamińskim.

FILIPKOWSKA Józefa, córka Antoniego lat 45, szlachcica, rolnika i Michaliny Krajewskiej lat 30, urodzona w Kubrzanach 12.12.1908, 218/1908.Ślub w Jedwabnem 27.01.1931 z Franciszkiem Kozłowskim.

FILTER Feliks, syn Feliksa lat 42, włościanina, rolnika i Emilii Piechowskiej lat 32, urodzony w Pawełkach 05.06.1908, 110/1908. Ślub w Jedwabnem 05.11.1935 z Zofią Kamińską.

GIZIEWICZ Filomena, córka Aleksandra lat 22, włościanina, rolnika i Franciszki Dąbrowskiej lat 19, urodzona w Konopkach Chudych 05.06.1908, 109/1908.

GNIEWOWSKA Genowefa, córka Antoniego lat 32, włościanina, rolnika i Emilii Kamińskiej lat 22, urodzona w Rostkach 28.11.1908, 206/1908.

GODLEWSKI Aleksander, syn Juliana lat 40, włościanina, wyrobnika i Marianny Kapelewskiej lat 40, urodzony w Jedwabnem 31.12.1907, 5/1908. Ślub w Jedwabnem 14.06.1932 z Aleksandrą Liszewską.

GODLEWSKI Franciszek, syn Adama lat 43, szlachcica, rolnika i Józefy Semborskiej lat 43, urodzony w Kotówku 13.03.1908, 62/1908.

GODLEWSKI Hieronim, syn Daniela lat 37, szlachcica, rolnika i Heleny Szymanowskiej lat 24, urodzony w Kotówku 31.10.1908, 189/1908. Ślub w Jedwabnem 24.02.1938 z Zofią Chojnowską.

GODLEWSKI Jan, syn Pawła lat 36, szlachcica, rolnika i Franciszki Godlewskiej lat 28, urodzony w Kotówku 21.10.1908, 181/1908.

GOLIŃSKA Stanisława, córka Stanisława lat 21, włościanina, rolnika i Stefani Kamalskiej lat 22 , urodzona w Pawełkach 29.11.1908, 210/1908. Ślub w Wiźnie 16.11.1941 z Józefem Frąckiewiczem.

GOLIŃSKI Bronisław, syn Józefa lat 44, włościanina, rolnika i Anny Kerchner lat 30, urodzony w Kuczach Małych 27.07.1908, 132/1908.

GOŁAŚ Konstanty, syn Walentego lat 40, włościanina, rolnika i Franciszki Biedrzyckiej lat 40, urodzony w Kotowie Placu 20.02.1908, 46/1908. Ślub w Wiźnie 18.05.1932 z Marianną Wasilewską.

GOLAŚ Zofia, córka Andrzeja lat 34, włościanina, rolnika i Marianny Górskiej lat 32, urodzona w Kotowie Placu 10.10.1908, 172/1908.

GOŁĘBIEWSKI Jan, syn Rajmunda lat 43, włościanina, murarza i Adeli Modzelewskiej lat 40, urodzony w Jedwabnem 29.06.1908, 122/1908.

GOSIEWSKI Roman, syn Aleksandra lat 39, szlachcica, rolnika i Józefaty Chrostowskiej lat 39, urodzony w Polkach 12.01.1908, 10/1908. Ślub w Przytułach 08.02.1932 z Aleksandrą Jankiewicz.

GÓRSKA Julianna, córka Piotra lat 50, szlachcica, rolnika i Anny Borawskiej lat 38, urodzona w Kuczach Wielkich 02.02.1908, 26/1908. Ślub w Jedwabnem 22.02.1938 z Bolesławem Polkowskim.

GÓRSKA Kazimiera, córka Franciszka lat 37, szlachcica, rolnika i Marianny Wądołowskiej lat 33, urodzona w Bronakach Piotraszach 07.05.1908, 96/1908.

GÓRSKA Władysława, córka Stanisława lat 37, włościanina, rolnika i Antoniny Karwowskiej lat 28, urodzona w Wityni 02.02.1908, 24/1908.

GÓRSKI Eugeniusz, syn Andrzeja lat 27, włościanina, wyrobnika i Rozalii Dąbrowskiej lat 20, urodzony w Jedwabnem 03.10.1908, 171/1908. Ślub w Burzynie 29.01.1938 z Feliksą Dubowską.

GÓRSKI Józef, syn Walentego lat 27, szlachcica, rolnika i Adeli Wysockiej lat 25, urodzony w Grądach Wielkich 22.10.1908, 177/1908.

GRAJEWSKA Zofia, córka Kazimierza lat 46, włościanina, rolnika i Katarzyny Bzury lat 38, urodzona w Janczewku 31.01.1908, 21/1908.

GRĄDZKA Genowefa, córka Józefa lat 30, szlachcica, rolnika i Zofii Rogowskiej lat 23, urodzona w Kubrzanach 11.07.1908, 123/1908.

GRĄDZKA Lucyna, córka Ludwika lat 30, szlachcica, rolnika i Walerii Bryszkowskiej lat 28, urodzona w Kotowie Placu 30.08.1908, 153/1908. Ślub w Jedwabnem 25.11.1933 z Bolesławem Lipskim.

GRĄDZKI Czesław, syn Karola lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Tyszki lat 32, urodzony w Grądach Małych 09.02.1908, 38/1908.

GROCHOCKI Franciszek, syn Romualda lat 27, włościanina i Anny Janczyk lat 21, urodzony w Jedwabnem 24.05.1908, 102/1908.

GRODZKA Eugenia, córka Jana lat 28, włościanina, wyrobnika i Rozalii Nejman lat 20, urodzona w Jedwabnem 06.03.1908, 60/1908.

GROMADZKA Franciszka, córka Stanisława lat 41, szlachcica, rolnika i Konstancji Mariak lat 33, urodzona w Kuczach Wielkich 26.09.1908, 168/1908.

GRYCZEWSKA Janina, córka Bolesława lat 32, włościanina, rolnika i Katarzyny Gryglik lat 22, urodzona w Orlikowie 11.04.1908, 82/1908.

GRZYMAŁA Józef, syn Józefa lat 38, szlachcica, rolnika i Teofili Choińskiej lat 35, urodzony w Korytkach 30.11.1908, 216/1908.

GURZĘDA Zofia, córka Władysława lat 28, włościanina, robotnika i Marceli Sochalskiej lat 25, urodzona w Jedwabnem 15.08.1908, 144/1908.

GUTOWSKA Czesława, córka Bolesława lat 35, włościanina, rolnika i Stanisławy Gryczewskiej lat 25, urodzona w Orlikowie 03.06.1908, 105/1908.

GUTOWSKA Honorata, córka Józefa lat 28, włościanina, rolnika i Leokadii Krystowczyk lat 20, urodzona w Pawełkach 27.01.1908, 14/1908.

IWANOWSKA Władysława, córka Józefa lat 36, włościanina, rolnika i Zofii Kozłowskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 19.03.1908, 83/1908.

IWANOWSKI Henryk, syn Jana lat 32, włościanina, rolnika i Marianny Domitr lat 26, urodzony w Orlikowie 04.02.1908, 11/1908.

JANCZEWSKA Eleonora, córka Antoniego lat 27, szlachcica, rolnika i Klementyny Bagińskiej lat 24, urodzona w Bronakach Olkach 14.02.1908, 36/1908.

JANCZEWSKA Władysława, córka Józefa lat 42, szlachcica, rolnika i Marcjanny Wądołowskiej lat 33, urodzona w Kaimach 17.02.1908, 47/1908.

JANCZEWSKI Bolesław, syn Antoniego lat 45, szlachcica, rolnika i Franciszki Opońskiej lat 28, urodzony w Kaimach 29.02.1908, 52/1908.

JANCZEWSKI Piotr, syn Ludwika lat 35, szlachcica, rolnika i Franciszki Mieczkowskiej lat 25, urodzony w Korytkach 23.10.1908, 178/1908.

JERZAK Marianna, córka Michała lat 40, włościanina i Józefy Towalskiej lat 27, urodzona w Jedwabnem 21.06.1908, 119/1908.  Ślub w Warszawie 25.11.1928 z Feliksem Łukasiewiczem.

KACPRZYK Czesław, syn Piotra lat 30, włościanina, stolarza i Wiktorii Malinowskiej lat 30, urodzony w Jedwabnem 10.01.1908, 7/1908.

KAMIŃSKA Józefa, córka Józefa lat 38, włościanina, rolnika i Anny Gniewowskiej lat 35, urodzona w Kuczach Małych 26.04.1908, 93/1908. Ślub w Jedwabnem 12.02.1935 z Romualdem Brzostowskim.

KAMIŃSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 40, włościanina, rolnika i Marianny Grzymkowskiej lat 33, urodzony w Pawełkach 14.10.1908, 174/1908.

KAMIŃSKI Władysław, syn Konstantego lat 26, włościanina, rolnika i Weroniki Maciorowskiej lat 23, urodzony w Pawełkach 04.11.1908, 193/1908.

KARWOWSKA Janina, córka Adama lat 42, szlachcica, rolnika i Katarzyny Śleszyńskiej lat 43, urodzona w Karwowie 04.02.1908, 25/1908. Ślub w Jedwabnem 15.05.1934 z Konstantym Szlejtrem.

KARWOWSKA Meladia, córka Andrzeja lat 29, szlachcica, rolnika i Władysławy Kuczewskiej lat 20, urodzona w Karwowie 20.09.1908, 165/1908.

KARWOWSKA Waleria, córka Jana lat 30, włościanina, robotnika i Bronisławy Gurzędy lat 30, urodzona w Jedwabnem 28.03.1908, 75/1908.

KARWOWSKA Władysława, córka Aleksandra lat 47, szlachcica, rolnika i Józefy Konopki lat 38, urodzona w Bronakach Piotraszach 08.08.1908, 138/1908. Ślub w Jedwabnem 26.01.1937 z Stanisławem Boguckim.

KARWOWSKI Jan, syn Karola lat 26, szlachcica, rolnika i Klementyny Chrostowskiej lat 18, urodzony w Kubrzanach 24.11.1908, 203/1908.

KIEŁCZEWSKA Jadwiga, córka Jakuba lat 48, szlachcica, rolnika i Tekli Chrostowskiej lat 37, urodzona w Jedwabnem 18.10.1908, 180/1908.

KIEŁCZEWSKI Stefan, syn Anny lat 22, szlachcianki, urodzony w Jedwabnem 13.07.1908, 124/1908.

KLIMASZEWSKA Stefania, córka Bronisławy lat 25, szlachcianki, służącej, urodzona w Polkach 29.01.1908, 16/1908.

KOŁOMYJSKI Wacław, syn Antoniego lat 44, włościanina, rolnika i Marianny Golińskiej lat 35, urodzony w Stryjakach 05.06.1908, 107/1908. Ślub w Jedwabnem 03.07.1933 z Marianną Biedrzycką.

KONOPKA Antoni, syn Ignacego lat 40, szlachcica, rolnika i Stanisławy Chrostowskiej lat 20, urodzony w Borawskich 04.07.1908, 121/1908.

KONOPKA Bronisława, córka Władysława lat 26, szlachcica, rolnika i Barbary Dąbrowskiej lat 25, urodzona w Karwowie 07.09.1908, 159/1908.

KONOPKA Franciszek, syn Ludwika lat 40, szlachcica, rolnika i Józefy Bagińskiej lat 30, urodzony w Karwowie 23.09.1908, 164/1908.

KONOPKA Henryk, syn Mateusza lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Polińskiej lat 25, urodzony w Konopkach Chudych 28.08.1908, 151/1908.

KONOPKA Henryk, syn Wiktora lat 36, szlachcica, wyrobnika i Cecylii Brzostowskiej lat 30, urodzony w Orlikowie 06.02.1908, 31/1908.

KONOPKA Hieronim, syn Franciszka lat 25, szlachcica, rolnika i Balbiny Trzaski lat 28, urodzony w Konopkach Chudych 29.04.1908, 92/1908.

KONOPKA Jadwiga, córka Józefa lat 28, szlachcica, rolnika i Marcjanny Modzelewskiej lat 25, urodzona w Konopkach Chudych 25.02.1908, 49/1908.

KONOPKA Józef, syn Piotra lat 21, szlachcica, rolnika i Aleksandry Karwowskiej lat 20, urodzony w Konopkach Tłustych 02.11.1908, 188/1908.

KONOPKA Roman, syn Wiktora lat 27, szlachcica, rolnika i Józefy Chrzanowskiej lat 25, urodzony w Konopkach Chudych 28.03.1908, 51/1908.

KONOPKA Władysława, córka Apolinarego lat 30, szlachcica, rolnika i Konstancji Kotlewskiej lat 25, urodzona w Borawskich 26.06.1908, 120/1908. Ślub w Jedwabnem 11.02.1936 z Franciszkiem Milewskim.

KONOPKA Zofia, córka Adolfa lat 36, szlachcica, rolnika i Marianny Gromadzkiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 01.08.1908, 134/1908. Ślub w Jedwabnem 08.02.1937 z Władysławem Ramotowskim.

KORDASZEWSKI Jan, syn Stanisława lat 30, włościanina, rolnika i Wiktorii Zalewskiej lat 26, urodzony w Orlikowie 14.11.1908, 194/1908. Ślub w Dobrzyjałowie 15.02.1939 z Marianną Brzostowską.

KOSIŃSKI Wacław, syn Julii lat 25, włościanki, służącej, urodzony w Biczkach 07.03.1908, 58/1908.

KOSSAKOWSKI Stanisław, syn Stanisława lat 33, szlachcica, rolnika i Aleksandry Godlewskiej lat 32, urodzony w Kotówku 30.11.1908, 211/1908. Ślub w Wiźnie 18.07.1939 z Józefą Grodzką.

KOTOWSKI Franciszek, syn Bartłomieja lat 40, szlachcica, rolnika i Franciszki Rostkowskiej lat 40, urodzony w Kotówku 21.10.1908, 182/1908. Ślub w Jedwabnem 16.02.1931 z Julią Rogowską.

KOWALEWSKI Stanisław, syn Jacentego lat 54, włościanina, rolnika i Aleksandry Zając lat 47, urodzony w Orlikowie 15.11.1908, 201/1908.

KOZŁOWSKA Janina, córka Stanisława lat 25, włościanina, rzeźnika i Anny Krystowczyk lat 25, urodzona w Jedwabnem 14.02.1908, 53/1908.

KRAIŃSKA Aleksandra, córka Jakuba lat 45, włościanina, rolnika i Bronisławy Sakowskiej lat 35, urodzona w Orlikowie 31.10.1908, 187/1908. Ślub w Jedwabnem 16.02.1931 z Antonim Zaniewskim.

KRYSTOWCZYK Wacław, syn Franciszka lat 34, włościanina, szewca i Walerii Baranowskiej lat 29, urodzony w Pawełkach 16.11.1908, 197/1908.

KUKOWSKA Władysława, córka Stanisława lat 40, włościanina, robotnika i Julianny Kowalewskiej lat 30, urodzona w Kubrzanach 23.10.1908, 183/1908.

KULĄGOWSKI Władysław, syn Wiktora lat 40, włościanina, rolnika i Bronisławy Serafińskiej lat 30, urodzony w Kubrzanach 14.03.1908, 65/1908.

KUMELSKA Aniela, córka Stanisława lat 21, szlachcica, rolnika i Stanisławy Milewskiej lat 20, urodzona w Kaimach 24.10.1908, 179/1908.

KUPIECKI Kazimierz, syn Jana lat 45, włościanina, wyrobnika i Władysławy Rakowskiej lat 30, urodzony w Jedwabnem 17.03.1908, 71/1908.

KUSIELEWSKA Władysława, córka Antoniego lat 47, włościanina, rolnika i Marianny Staniszewskiej lat 37, urodzona w Pawełkach 24.12.1908, 224/1908.

KUSIELEWSKI Józef, syn Antoniego lat 47, włościanina, rolnika i Marianny Staniszewskiej lat 37, urodzony w Pawełkach 24.12.1908, 223/1908.

LASKOWSKI Antoni, syn Aleksandra lat 42, włościanina, rolnika i Heleny Siłak lat 38, urodzony w Orlikowie 04.04.1908, 77/1908. Ślub w Jedwabnem 16.11.1931 z Marianną Arciszewską.

LESZCZEWSKA Marianna, córka Jana lat 27, włościanina, rolnika i Balbiny Myślińskiej lat 22, urodzona w Kuczach Małych 15.01.1908, 13/1908. Ślub w Jedwabnem 22.02.1933 z Józefem Zalewskim.

LIPSKI Kazimierz, syn Józefa lat 29, szlachcica, rolnika i Julianny Borawskiej lat 28, urodzony w Kuczach Wielkich 14.03.1908, 68/1908.

LISZEWSKA Stefania, córka Leopolda lat 35, włościanina, rolnika i Teofili Piątek lat 30, urodzona w Orlikowie 23.09.1908, 169/1908. Ślub w Jedwabnem 21.01.1930 z Józefem Fedorowiczem.

ŁOJEWSKI Jan, syn Pawła lat 46, włościanina, robotnika i Marianny Fil lat 35, urodzony w Jedwabnem 18.03.1908, 73/1908.

ŁOSIEWSKA Helena, córka Jana lat 36, włościanina, rolnika przebywającego w Ameryce i Marianny Wądołowskiej lat 25, urodzona w Bronakach Piotraszach 01.12.1908, 213/1908.

ŁUCZUKOWSKA Julia, córka Antoniego lat 42, włościanina, rolnika i Józefy Samluk lat 22, urodzona w Stryjakach 14.07.1908, 127/1908.

MACIEJEWICZ Zofia, córka Andrzeja lat 45, włościanina, robotnika i Anny Jendzielewskiej lat 37, urodzona w Jedwabnem 28.08.1908, 149/1908.

MACIEJEWSKA Antonina, córka Florentyny lat 24, cyganki, urodzona w Janczewku 23.01.1908, 15/1908.

MAGIERSKA Zofia, córka Izydora lat 30, włościanina, rolnika i Michaliny Zając lat 30, urodzona w Kossakach 24.05.1908, 101/1908. Ślub w Jedwabnem 13.06.1931 z Bronisławem Samborskim.

MAJEWSKA Florentyna, córka Adolfa lat 20, cygana i Wiktorii Grabowskiej lat 19, urodzona w Kaimach 01.02.1908, 28/1908.

MALSKI Marian, syn Feliksa lat 40, włościanina, robotnika i Marianny Bal lat 34, urodzony w Jedwabnem 23.03.1908, 76/1908. Ślub w Kolnie 17.06.1933 z Anną Wiśniewską.

MARIAK Anna, córka Jana lat 36, włościanina, rolnika i Walerii Kossykowskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 06.02.1908, 35/1908.

MARIAK Józef, syn Franciszka lat 23, włościanina, kowala i Scholastyki Kraińskiej lat 28, urodzony w Kuczach Wielkich 15.04.1908, 84/1908. Ślub w Jedwabnem 22.02.1936 z Czesławą Golińską.

MĘCZKOWSKI Józef, syn Franciszka lat 48, szlachcica, rolnika i Walerii Rostkowskiej lat 36, urodzony w Korytkach 01.01.1908, 1/1908.

MIECZKOWSKA Aleksandra, córka Stanisława lat 25, szlachcica, rolnika i Józefy Brzostowskiej lat 30, urodzona w Konopkach Tłustych 28.01.1908, 20/1908. Ślub w Jedwabnem 15.02.1926 z Jakubem Gackim.

MIERZEJEWSKI Ignacy, syn Walentego lat 38, szlachcica, rolnika i Benedykty Śmiarowskiej lat 30, urodzony w Kotówku 01.02.1908, 18/1908.

MIŁOSEK Stanisław, syn Wojciecha lat 60, włościanina, rolnika i Aleksandry Sierzputowskiej lat 30, urodzony w Kotowie Placu 28.05.1908, 104/1908. Ślub w Romanach 18.02.1930 z Heleną Mieczkowską.

MŁYNARCZYK Natalia, córka Rajmunda lat 22, włościanina, rolnika i Zofii Zejer lat 27, urodzona w Orlikowie 11.09.1908, 157/1908.

MOCARSKA Jadwiga, córka Kazimierza lat 30, szlachcica, rolnika i Stanisławy Grądzkiej lat 26, urodzona w Kuczach Małych 07.09.1908, 154/1908.

MOCARSKI Ludwik, syn Jakuba lat 31, szlachcica, rolnika i Józefy Brzostowskiej lat 30, urodzony w Kuczach Wielkich 17.06.1908, 115/1908.

MOCARSKI Roman, syn Stanisława lat 54, szlachcica, rolnika i Marianny Karwowskiej lat 46, urodzony w Kotowie Placu 23.02.1908, 55/1908. Ślub w Radziłowie 21.02.1933 z Stanisławą Kosmowską.

MOCARSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 35, szlachcica, rolnika i Marianny Chludzińskiej lat 27, urodzony w Janczewie 22.11.1908, 205/1908. Ślub w Jedwabnem 26.11.1934 z Marianną Ramotowską.

MOCARSKI Stanisław, syn Jana lat 28, szlachcica, rolnika i Antoniny Sobuty lat 22, urodzony w Janczewku 22.08.1908, 147/1908.

MROCZKOWSKI Czesław, syn Władysława lat 26, szlachcica, rolnika i Michaliny Kamalskiej lat 28, urodzony w Kuczach Wielkich 08.10.1908, 173/1908.

MROZIK Bolesław, syn Jana lat 38, włościanina, rolnika i Rozalii Trepanowskiej lat 38, urodzony w Kotowie 17.02.1908, 45/1908. Ślub w Jedwabnem 28.11.1939 z Czesławą Sulewską.

NAREWSKI Jan, syn Julianny lat 30, włościanki, robotnicy, urodzony w Jedwabnem 24.02.1908, 56/1908.

NIEBRZYDOWSKI Franciszek, syn Piotra lat 42, szlachcica, rolnika i Wiktorii Borawskiej lat 37, urodzony w Wityni 23.12.1908, 222/1908. Ślub w Jedwabnem 23.02.1938 z Reginą Grądzką.

NIECICKI Edward, syn Franciszka lat 33, szlachcica, rolnika i Emilii Filipkowskiej lat 25, urodzony w Kubrzanach 04.08.1908, 136/1908. Ślub w Wiźnie 24.04.1934 z Reginą Przestrzelską.

NIECIECKI Józef, syn Franciszka lat 33, szlachcica, rolnika i Emilii Filipkowskiej lat 25, urodzony w Pitsburgu/USA 22.03.1906, 137/1908.

ODACHOWSKA Sabina, córka Józefa lat 50, włościanina, rolnika i Marianny Grądzkiej lat 30, urodzona w Korytkach 16.03.1908, 69/1908.

OLSZEWSKI Hieronim, syn Władysława lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Grabowskiej lat 30, urodzony w Grądach Małych 14.08.1908, 141/1908.

ORŁOWSKA Aleksandra, córka Kazimierza lat 42, włościanina, rolnika i Józefy Nowickiej lat 32, urodzona w Wityni 05.04.1908, 81/1908.

ORZECHOWSKI Władysław, syn Franciszka lat 35, włościanina, robotnika i Bronisławy Olszewskiej lat 28, urodzony w Jedwabnem 26.04.1908, 91/1908.

OSIECKA Helena, córka Andrzeja lat 40, włościanina i Julii Wilczewskiej lat 30, urodzona w Jedwabnem 14.05.1908, 97/1908.

OSIECKI Jan, syn Stanisława lat 42, włościanina, rolnika i Anny Wądołowskiej lat 30, urodzony w Orlikowie 03.11.1908, 191/1908.

OŻAROWSKA Eleonora, córka Józefa lat 36, szlachcica, rolnika i Konstancji Tyszki lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 17.08.1908, 146/1908.

PIĄTEK Marianna, córka Andrzeja lat 33, włościanina, wyrobnika i Katarzyny Wykowskiej lat 34, urodzona w Jedwabnem 31.05.1908, 106/1908.

PIŁATOWSKA Józefa, córka Franciszka lat 35, włościanina, wyrobnika i Bronisławy Malinowskiej lat 32, urodzona w Kossakach 05.02.1908, 32/1908.

PIOTROWSKI Jan, syn Piotra lat 45, włościanina, robotnika i Józefy Rostkowskiej lat 32, urodzony w Janczewku 19.10.1908, 175/1908.

PIOTROWSKI Jan, syn Wojciecha lat 40, włościanina, rolnika i Aleksandry Cwalińskiej lat 30, urodzony w Janczewku 13.06.1908, 111/1908.

PISOWACKI Józef, syn Józefa lat 40, włościanina, rolnika i Antoniny Bronakowskiej lat 30, urodzony w Janczewku 15.09.1908, 160/1908.

PLONA Helena, córka Pawła lat 43, włościanina, rolnika i Joanny Prusinowskiej lat 40, urodzona w Bronakach Olkach 18.02.1908, 41/1908.

POLAK Zofia, córka Józefa lat 37, włościanina, robotnika i Marianny Kapla lat 33, urodzona w Jedwabnem 03.11.1908, 192/1908. Ślub w Tarchominie 26.12.1926 z Zdzisławem Mistewiczem.

POLKOWSKI Antoni, syn Franciszka lat 42, szlachcica, rolnika i Bolesławy Golińskiej lat 40, urodzony w Wityni 19.03.1908, 70/1908. Ślub w Radziłowie 11.02.1930 z Marianną Moradką.

POLKOWSKI Stanisław, syn Władysława lat 44, szlachcica, rolnika i Józefy Pieńkowskiej lat 38, urodzony w Karwowie 15.11.1908, 202/1908.

POROWSKA Janina, córka Franciszka lat 24, szlachcica, rolnika i Józefy Wądołowskiej lat 19, urodzona w Kuczach Wielkich 31.12.1907, 2/1908.

PRZESTRZELSKA Marianna, córka Szymona lat 25, szlachcica, rolnika i Władysławy Gosiewskiej lat 22, urodzona w Grądach Małych 09.12.1908, 219/1908.

PRZESTRZELSKA Monika, córka Władysława lat 30, szlachcica, rolnika i Rozalii Karwowskiej lat 26, urodzona w Karwowie 06.04.1908, 80/1908. Ślub w Jedwabnem 04.03.1935 z Kazimierzem Chojnowskim.

PRZESTRZELSKI Czesław, syn Aleksandra lat 28, szlachcica, rolnika i Marianny Krajewskiej lat 22, urodzony w Grądach Małych 04.06.1908, 108/1908.

PRZESTRZELSKI Franciszek, syn Władysława lat 33, szlachcica, rolnika i Stefani Olszewskiej lat 24, urodzony w Konopkach Tłustych 28.11.1908, 214/1908. Ślub w Wąsoszu 08.02.1937 z Kazimierą Szymanowską.

PRZESTRZELSKI Piotr, syn Jana lat 34, szlachcica, rolnika i Marceli Dzięgielewskiej lat 27, urodzony w Kaimach 23.05.1908, 103/1908.

RAKOWSKA Eugenia, córka Bronisława lat 28, włościanina, rolnika i Józefy Kamalskiej lat 20, urodzona w Kotowie 15.08.1908, 142/1908. Ślub w Jedwabnem 19.04.1932 z Franciszkiem Strucińskim.

RAMOTOWSKA Jadwiga, córka Aleksandra lat 45, szlachcica, rolnika i Emilii Mieczkowskiej lat 32, urodzona w Grądach Wielkich 09.02.1908, 39/1908.

RAMOTOWSKA Kazimiera, córka Jana lat 23, szlachcica, rolnika i Stefani Śleszyńskiej lat 25, urodzona w Kuczach Wielkich 19.09.1908, 162/1908.

RAMOTOWSKA Marianna, córka Aleksandra lat 35, szlachcica, rolnika i Michaliny Święszkowskiej lat 19, urodzona w Grądach Małych 14.01.1908, 12/1908.

RAMOTOWSKA Stefania, córka Pawła lat 47, szlachcica, rolnika i Józefy Prusinowskiej lat 37, urodzona w Janczewie 17.03.1908, 74/1908.

RAMOTOWSKA Tekla, córka Tomasza lat 37, szlachcica, rolnika i Zofii Karwowskiej lat 20, urodzona w Grądach Małych 26.10.1908, 186/1908. Ślub w Jedwabnem 28.05.1927 z Wincentym Leonardem Goszczyckim.

RAMOTOWSKI Marian, syn Sylwestra lat 45, szlachcica, rolnika i Marianny Polkowskiej lat 35, urodzony w Kotowie Placu 24.04.1908, 86/1908.

ROGALSKI Edward, syn Jakuba lat 35, szlachcica, rolnika i Ludwiki Rutkowskiej lat 28, urodzony w Janczewku 18.04.1908, 88/1908. Ślub w Kołakach 10.10.1927 z Wandą Lipińską.

ROGIŃSKI Stefan, syn Józefa lat 42, mieszczanina, organisty i Marianny Lejdo lat 40, urodzony w Jedwabnem 21.11.1908, 209/1908.

ROMANOWSKA Czesława, córka Józefa lat 22, włościanina, rolnika i Zofii Łakuś lat 22, urodzona w Rostkach 15.02.1908, 40/1908. Ślub w Jedwabnem 20.02.1928 z Franciszkiem Wierciszewskim.

RUTKOWSKA Agata, córka Juliana lat 40, szlachcica, rolnika i Marianny Tyszki lat 38, urodzona w Grądach Wielkich 06.02.1908, 29/1908.

RUTKOWSKA Janina Katarzyna, córka Ludwika Idziego lat 43, szlachcica, Wójta Gminy Jedwabne i Bronisławy Konopki lat 24, urodzona w Jedwabnem 21.12.1908, 225/1908.

SAKOWSKA Marianna, córka Jana lat 32, włościanina, rolnika i Emilii Golińskiej lat 32, urodzona w Orlikowie 16.08.1908, 145/1908.

SARACZEWSKA Jadwiga, córka Apolinarego lat 26, włościanina, wyrobnika i Bronisławy Lipińskiej lat 27, urodzona w Jedwabnem 01.01.1908, 6/1908. Ślub w Łomży 29.12.1926 z Stanisławem Bajkowskim.

SEMBORSKA Helena, córka Adama lat 40, szlachcica, rolnika i Rozalii Kowalewskiej lat 36, urodzona w Bronakach Olkach 29.01.1908, 19/1908.

SIEMIŃSKA Bronisława, córka Józefa lat 32, włościanina, rolnika i Józefy Pieńkowskiej lat 30, urodzona w Kuczach Wielkich 05.01.1908, 9/1908.

SIEMIŃSKI Jan, syn Jana lat 45, włościanina, rolnika i Wiktorii Chojnowskiej lat 38, urodzony w Kossakach 08.04.1908, 79/1908. Ślub w Zbójnej 10.07.1932 z Marią Kalisz.

SIŁAK Janina, córka Józefa lat 34, włościanina, robotnika i Stefani Rostkowskiej lat 30, urodzona w Biczkach 15.02.1908, 37/1908. Ślub w Jedwabnem 27.01.1925 z Władysławem Żmijewskim.

SKRODZKA Władysława, córka Józefa lat 44, włościanina, rolnika i Walerii Kamińskiej lat 38, urodzona w Kossakach 18.07.1908, 126/1908. Ślub w Jedwabnem 28.02.1927 z Janem Wądołowskim.

STANISZEWSKA Bolesława, córka Jana lat 35, włościanina, rolnika i Weroniki Mikuckiej lat 30, urodzona w Pawełkach 08.02.1908, 30/1908.

STRENKOWSKA Jadwiga, córka Adama lat 52, włościanina, właściciela domu i Marianny Trepanowskiej lat 32, urodzona w Jedwabnem 14.05.1908, 184/1908. Ślub w Jedwabnem 22.11.1927 z Eugeniuszem Strenkowskim.

SULEWSKA Janina, córka Władysława i Cecylii Juszkowskiej lat 38, włościanki, gospodyni, urodzona w Kotowie 10.06.1908, 116/1908.

SULKOWSKA Kazimiera, córka Bolesława lat 42, włościanina, rolnika i Józefy Pieniążek lat 34, urodzona w Wityni 04.02.1908, 34/1908.

SZMITKA Aleksander, syn Jana lat 38, włościanina, rolnika i Bronisławy Baranowskiej lat 33, urodzony w Kossakach 14.05.1908, 98/1908.

SZMITKA Czesław, syn Wiktora lat 36, włościanina, rolnika i Wiktorii Boć lat 30, urodzony w Kossakach 18.02.1908, 42/1908.

SZMITKA Jadwiga, córka Jana lat 36, włościanina, rolnika i Adeli Biedrzyckiej lat 33, urodzona w Stryjakach 24.07.1908, 129/1908. Ślub w Jedwabnem 30.01.1934 z Izydorem Siemińskim.

SZMITKA Marian, syn Władysława lat 40, włościanina, rolnika i Aleksandry Walewskiej lat 25, urodzony w Stryjakach 14.08.1908, 143/1908. Ślub w Przytułach 25.02.1936 z Marianną Gołaś.

SZUMOWSKA Janina, córka Ignacego lat 40, włościanina, rolnika i Małgorzaty Mariak lat 36, urodzona w Wityni 13.06.1908, 113/1908.

SZUMOWSKA Józefa, córka Antoniego lat 46, włościanina, rolnika i Scholastyki Wesołowskiej lat 32, urodzona w Wityni 04.02.1908, 23/1908.

ŚLIWECKI Władysław, syn Jana lat 30, włościanina, robotnika i Józefy Bruszkiewicz lat 24, urodzony w Jedwabnem 05.03.1908, 57/1908.

TOCZYŃSKI Jakub, syn Seweryna lat 43, szlachcica, rolnika i Władysławy Rogalskiej lat 33, urodzony w Janczewie 01.02.1908, 22/1908.

TOLZDORF Marianna, córka Aleksandra lat 20, włościanina, wyrobnika i Józefy Baldachowskiej lat 20, urodzona w Jedwabnem 12.09.1908, 156/1908.

URBANOWSKA Apolonia, córka Franciszka lat 21, włościanina, robotnika i Walerii Zejer lat 18, urodzona w Jedwabnem 01.12.1908, 212/1908.

WASZKIEWICZ Władysława, córka Jana lat 30, cygana, stałego mieszkańca wsi Mroczki w gminie Kubra i Zofii Majewskiej lat 30, urodzona w Sietrzankach 29.07.1908, 148/1908.

WĄDOŁOWSKA Marianna, córka Jana lat 40, szlachcica i Sabiny Strzelczyk lat 30, urodzona w Jedwabnem 01.08.1908, 139/1908. Ślub w Łomży 24.01.1942 z Stanisławem Żylińskim.

WĄDOŁOWSKA Zofia, córka Stanisława lat 45, włościanina, rolnika i Stanisławy Filter lat 35, urodzona w Bronakach Piotraszach 03.03.1908, 54/1908, Ślub w Jedwabnem 27.02.1933 z Antonim Kamińskim.

WIERCISZEWSKI Józef, syn Karola lat 35, szlachcica, rolnika i Bronisławy Niecikowskiej lat 23, urodzony w Borawskich 10.03.1908, 66/1908. Ślub w Przytułach 15.11.1932 z Janiną Konopką.

WIERTEL Janina, córka Antoniego lat 32, strażnika ziemskiego i Teofili Mikołajczyk lat 28, urodzona w Jedwabnem 08.11.1908, 195/1908.

WINNICKA Józefa, córka Józefa lat 39, włościanina, robotnika i Marianny Warnaczyrys lat 35, urodzona w Korytkach 19.06.1908, 117/1908.

WIŚNIEWSKA Aleksandra, córka Walentego lat 44, włościanina, robotnika i Bronisławy Jórskiej lat 40, urodzona w Bronakach Olkach 23.08.1908, 150/1908.

WIŚNIEWSKI Jan, syn Wojciecha lat 35, włościanina, rolnika i Franciszki Golińskiej lat 22, urodzony w Pawełkach 17.11.1908, 198/1908.

WITKOWSKI Józef, syn Józefa lat 21, włościanina, rolnika i Józefy Mroczkowskiej lat 23, urodzony w Konopkach Tłustych 02.11.1908, 190/1908.

WRÓBLEWSKI Eugeniusz, syn Bolesława lat 25, włościanina i Anieli Mucharskiej lat 25, urodzony w Kaimach 14.03.1908, 64/1908.

WYKOWSKA Sabina, córka Stanisława lat 40, włościanina, rolnika i Wiktorii Sulewskiej lat 39, urodzona w Bronakach Piotraszach 26.09.1908, 166/1908.

WYKOWSKI Władysław, syn Franciszka lat 50, włościanina, rolnika i Marianny Domurat lat 36, urodzony w Bronakach Piotraszach 22.02.1908, 43/1908. Ślub w Dobrzyjałowie 03.02.1937 z Władysławą Osiecką.

WYRZYKOWSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 30, szlachcica, rolnika i Rozalii Dąbrowskiej lat 28, urodzony w Janczewku 30.04.1908, 95/1908. Ślub w Jedwabnem 15.11.1932 z Antoniną Karwowską.

ZALEWSKA Janina, córka Stanisława lat 47, włościanina, rolnika i Marianny Golińskiej lat 35, urodzona w Kuczach Małych 09.03.1908, 67/1908. Ślub w Jedwabnem 11.02.1930 z Aleksandrem Dołęgą.

ZALEWSKA Pelagia, córka Seweryna lat 28, włościanina, rolnika i Kamili Miłosek lat 23, urodzona w Kotowie Placu 14.06.1908, 114/1908. Ślub w Jedwabnem 14.02.1931 z Ludwikiem Bieńkowskim.

ZAŁUSKA Franciszek, syn Aleksandra lat 34, szlachcica, rolnika i Julianny Ramotowskiej lat 30, urodzony w Kotowie Placu 08.02.1908, 33/1908.