Indeks opracował L. Kocoń

AWENIK Władysława 2 dni, włościanka, córka Antoniego i Franciszki Jabłońskiej, zmarła w Jedwabnem 27.06.1891, 66/1891.

BAGIŃSKA Franciszka lat 54, szlachcianka urodzona w Bronakach Olkach, córka Stefana i Zuzanny Mroczkowskiej małżonków Niebrzydowskich, wdowa po Hipolicie, zmarła w Kotówku 04.12.1891, 152/1891.

BAGIŃSKA Stefania półtora roku, szlachcianka, córka Wojciecha i Walerii Drożęckiej, zmarła w Kotówku 29.06.1891, 67/1891.

BALEJKO Franciszek lat 45, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Katarzyny Supińskiej, zmarł w Przestrzelach 05.08.1891, 83/1891.

BARTLIŃSKI Leon 4 miesiące, włościanin, syn Walentego i Salomei Ostrowskiej, zmarł w Kaimach 14.07.1891, 72/1891.

BEKURS Aleksander 4 lata, włościanin, syn Antoniego i Bolesławy Paczkowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 23.10.1891, 122/1891.

BIEDRZYCKA Bronisława lat 30, szlachcianka urodzona w Wyrzykach, córka Józefa, żona Franciszka, zmarła w Kubrzanach 22.11.1891, 142/1891.

BORAWSKA Anna 2 lata i 10 miesięcy, szlachcianka, córka Józefa i Józefy Pieńkowskiej, zmarła w Kotówku 10.08.1891, 87/1891.

BORAWSKA Marianna 5 tygodni, szlachcianka, córka Aleksandra i Anny Leszczewskiej, zmarła w Wityniach 21.12.1891, 163/1891.

BORAWSKA Władysława 9 miesięcy, szlachcianka, córka Ludwika i Walerii Brzostowskiej, zmarła w Wityniach 05.01.1891, 8/1891.

BORAWSKI Józef 2 lata, szlachcic, syn Grzegorza i Teofili Wisowatej, zmarł w Kuczach Wielkich 20.11.1891, 141/1891.

BRZECZKO Feliks 9 miesięcy, włościanin, syn Ludwika i Anny Tarnackiej, zmarł w Jedwabnem 29.10.1891, 126/1891.

BRZOSTOWSKA Marianna 3 tygodnie, szlachcianka, córka Szczepana i Rozalii Janczewskiej, zmarła w Kaimach 19.09.1891, 105/1891.

BRZOSTOWSKI Aleksander 1 rok, włościanin, syn Adama i Antoniny Dąbrowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 23.12.1891, 165/1891.

BZURA Aleksander 1 tydzień, szlachcic, syn Aleksandra i Antoniny Kossakowskiej, zmarł w Janczewku 06.08.1891, 84/1891.

CHARKO Franciszka lat 70, włościanka, wyrobnica, córka rodziców z imion nieznanych małżonków Mrozik, wdowa po Janie, zmarła w Jedwabnem 09.01.1891, 16/1891.

CHMIELEWSKA Aleksandra 4 lata i 8 miesięcy, włościanka, córka Felicjana i Marianny Zarzeckiej, zmarła w Wityniach 22.10.1891, 120/1891.

CHMIELEWSKI Apolinary 2 lata i 8 miesięcy, szlachcic, syn Franciszka i Rozalii Konopki, zmarł w Konopkach Chudych 02.12.1891, 148/1891.

CHMIELEWSKI Jan 3 lata, włościanin, syn Jana i Józefy Szleszyńskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 05.10.1891, 110/1891.

CHOJNOWSKA Karolina lat 56, szlachcianka urodzona w Grądach Wielkich, córka Stanisława i Julianny Jórskiej małżonków Rostkowskich, żona Aleksandra, zmarła w Grądach Małych 01.03.1891, 43/1891.

CHROSTOWSKI Antoni Jan 2 tygodnie, szlachcic, syn Antoniego i Izabeli Mścichowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 03.11.1891, 132/1891.

CHRZANOWSKA Marcjanna lat 57, szlachcianka urodzona w Supach, córka Stanisława i Anny Łojewskiej małżonków Supińskich, żona Mateusza, zmarła w Nowejwsi 02.12.1891, 150/1891.

CHRZANOWSKI Aleksander 1 rok, szlachcic, syn Jakuba i Salomei Przestrzelskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 16.08.1891, 92/1891.

CWALIŃSKI Jan lat 60, szlachcic, rolnik, syn Mateusza i Katarzyny, mąż Joanny Zacharzewskiej, zmarł w Janczewku 29.01.1891, 30/1891.

DARDZIŃSKA Aniela lat 67, szlachcianka, córka rodziców z imienia nieznanych małżonków Przestrzelskich, żona Jana, zmarła w Kaimach 05.05.1891, 55/1891.

DĄBROWSKA Antonina lat 60, włościanka urodzona w Jurcu, córka rodziców z imienia nieznanych małżonków Cimoch, żona Jana, zmarła w Jedwabnem 15.08.1891, 91/1891.

DĄBROWSKA Stanisława 9 miesięcy, szlachcianka, córka Józefa i Stanisławy Stankiewicz, zmarła w Konopkach Chudych 09.01.1891, 14/1891.

DOMITR Ludwika lat 36, włościanka urodzona w Janczewie, córka Leopolda i Teresy małżonków Dobrzyckich, żona Stanisława, zmarła w Kuczach Wielkich 13.01.1891, 25/1891.

DOMITR Władysław 2 lata, włościanin, syn Stanisława i Antoniny Chmielewskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 28.10.1891, 124/1891.

DUBIKOWSKI Stanisław lat 70, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Agaty Wityńskiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 06.12.1891, 153/1891.

DUCHNOWSKI Piotr 6 miesięcy, włościanin, syn Józefa i Józefy Rutkowskiej, zmarł w Dąbrowie 22.10.1891, 121/1891.

FILIPKOWSKA Aleksandra 1 rok, szlachcianka, córka Stanisława i Józefy Niebrzydowskiej, zmarła w Kubrzanach 10.01.1891, 22/1891.

FILIPKOWSKI Adam lat 65, szlachcic, rolnik urodzony w Gromadzynku, syn Floriana i Salomei, mąż Balbiny Gromadzkiej, zmarł w Kuczach Wielkich 07.01.1891, 10/1891.

FILTER Paulina lat 58, włościanka urodzona w Puchałach, córka Franciszka i Karoliny Kamińskiej małżonków Marks, wdowa po Augustynie, zmarła w Bronakach Piotraszach 23.11.1891, 143/1891.

GLIŃSKI Stanisław 2 lata i 6 miesięcy, syn Macieja i Marianny Tomkiewicz, zmarł w Rostkach 12.12.1891, 156/1891.

GOSIEWSKA Julianna lat 15, szlachcianka, córka Franciszka i Julianny Przestrzelskiej, zmarła w Kotówku 15.06.1891, 63/1891.

GOSIEWSKA Stanisława 10 lat, szlachcianka, córka Franciszka i Julianny Przestrzelskiej, zmarła w Kotówku 13.06.1891, 62/1891.

GOSIEWSKI Franciszek Piotr rok i 2 miesiące, szlachcic, syn Franciszka i Julianny Przestrzelskiej, zmarł w Kotówku 15.05.1891, 57/1891.

GOSIEWSKI Józef 3 lata i 3 miesiące, szlachcic, syn Hipolita i Franciszki Śmiarowskiej, zmarł w Kotówku 06.06.1891, 60/1891.

GOSIEWSKI Wacław rok i 6 tygodni, szlachcic, syn Hipolita i Franciszki Śmiarowskiej, zmarł w Kotówku 16.05.1891, 59/1891.

GRAJEWSKI Stanisław 5 lat, włościanin, syn Franciszka i Marianny Falkowskiej, zmarł w Janczewku 21.06.1891, 65/1891.

GRĄDZKA Leokadia 9 tygodni, włościanka, córka Adolfa i Franciszki Zacharzewskiej, zmarła w Przestrzelach 20.12.1891, 162/1891.

GRĄDZKI Bronisław Leon 4 lata, szlachcic, syn Sylwestra i Józefy Rutkowskiej, zmarł w Kubrzanach 03.01.1891, 6/1891.

GRELOCH Bronisława 1 tydzień, włościanka, córka Antoniego i Anny Kozikowskiej, zmarła w Jedwabnem 05.02.1891, 34/1891.

GROMADZKA Marianna lat 67, szlachcianka urodzona w Gromadzynie Starym, córka Karola, żona Wojciecha, zmarła w Kuczach Wielkich 12.08.1891, 90/1891.

GRYKIETYS Jan lat 55, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Balbiny Ciecierskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 02.12.1891, 149/1891.

IWANOWSKI Aleksander 3 lata, włościanin, syn Andrzeja i Teofili Lusińskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 18.08.1891, 93/1891.

JANCZYK Aleksander rok i 4 miesiące, włościanin, syn Władysława i Józefy Mroczkowskiej, zmarł w Jedwabnem 16.09.1891, 99/1891.

JANCZYK Julianna 4 lata i 6 miesięcy, włościanka, córka Jana i Anny Ramotowskiej, zmarła w Korytkach 10.08.1891, 88/1891.

JANCZYK Marianna lat 11, włościanka, córka Jana i Anny Ramotowskiej, zmarła w Korytkach 04.08.1891, 82/1891.

JANCZYK Władysława 7 lat, włościanka, córka Władysława i Józefy Mroczkowskiej, zmarła w Jedwabnem 17.09.1891, 100/1891.

JANOWSKA Julianna 12 lat, szlachcianka, córka Józefa i Anny Gutowskiej, zmarła w Bronakach Piotraszach 09.11.1891, 135/1891.

JANOWSKI Józef 2 miesiące, szlachcic, syn Stanisława i Józefy Wądołowskiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 10.12.1891, 155/1891.

JASTRZĘBSKI Mateusz 1 tydzień, włościanin, syn Jana i Antoniny Janczewskiej, zmarł w Janczewie 28.08.1891, 95/1891.

JURCZYK Leokadia 26 tygodni, włościanka, córka Stanisława i Anny Ostatkiewicz, zmarła w Kossakach 25.03.1891, 46/1891.

KACZKOWSKA Karolina lat 62, włościanka urodzona w Piątnicy, córka Pawła i Franciszki Kowalskiej małżonków Najda, żona Jakuba, zmarła w Kajetanowie 30.10.1891, 127/1891.

KARWOWSKA Marianna lat 55, szlachcianka urodzona w Boguszkach, córka Antoniego i niepamiętnej z imienia matki małżonków Karwowskich, wdowa po Andrzeju, zmarła w Bronakach Piotraszach 23.12.1891, 167/1891.

KARWOWSKA Marianna 40 lat, szlachcianka urodzona w Pieńkach Borowych, córka Franciszka i Karoliny Pieńkowskiej małżonków Bagińskich, żona Józefa, zmarła w Karwowie 12.08.1891, 89/1891.

KARWOWSKA Natalia półtora roku, szlachcianka, córka Jana i Józefy Ekstowicz, zmarła w Karwowie 29.04.1891, 53/1891.

KARWOWSKA Tekla lat 73, szlachcianka urodzona w Bronakach Olkach, córka Józefa i Marianny Mocarskiej małżonków Bronakowskich, żona Szymona, zmarła w Konopkach Chudych 02.11.1891, 131/1891.

KARWOWSKI Aleksander półtora roku, szlachcic, syn Karola i Józefy Karwowskiej, zmarł w Karwowie 17.10.1891, 114/1891.

KARWOWSKI Jan 12 tygodni, szlachcic, syn Jana i Aleksandry Wądołowskiej, zmarł w Karwowie 09.01.1891, 19/1891.

KARWOWSKI Ludwik 5 miesięcy, szlachcic, syn Józefa i Anny Rostkowskiej, zmarł w Karwowie 18.01.1891, 28/1891.

KARWOWSKI Mikołaj lat 60, szlachcic, rolnik urodzony w Grądach Wielkich, syn rodziców nieznanych, mąż Salomei Konopki, zmarł w Bronakach Piotraszach 22.04.1891, 51/1891.

KARWOWSKI Wiktor 6 tygodni, szlachcic, syn Ludwika i Elżbiety Piórkowskiej, zmarł w Kubrzanach 07.02.1891, 35/1891.

KOŁOMYJSKI Adam lat 30, włościanin, rolnik urodzony w Kuczach Małych, syn Filipa i Teofili Domitr, mąż Wiktorii Ekstowicz, zmarł w Stryjakach 17.01.1891, 26/1891.

KONOPKA Aleksander 3 lata, szlachcic, syn Antoniego i Marcjanny Konopki, zmarł w Konopkach Chudych 16.11.1891, 138/1891.

KONOPKA Andrzej lat 52, szlachcic, rolnik, syn Walentego i Anieli Karwowskiej, mąż Stanisławy Strumiłowskiej, zmarł w Karwowie 23.12.1891, 166/1891.

KONOPKA Apolinary 5 tygodni, szlachcic, syn Antoniego i Marcjanny Konopki, zmarł w Konopkach Chudych 09.09.1891, 98/1891.

KONOPKA Franciszek 1 tydzień, szlachcic, syn Józefa i Walerii Cwaliny, zmarł w Korytkach 19.11.1891, 139/1891.

KONOPKA Jan 6 lat, szlachcic, syn Wojciecha i Karoliny Szymanowskiej, zmarł w Konopkach Tłustych 22.10.1891, 119/1891.

KONOPKA Marianna lat 75, szlachcianka urodzona w Pieńkach Borowych, córka rodziców nieznanych, wdowa po Franciszku, zmarła w Kubrzanach 27.11.1891, 146/1891.

KONOPKA Natalia 2 lata i 4 miesiące, szlachcianka, córka Stanisława i Anny Karwowskiej, zmarła w Konopkach Chudych 03.10.1891, 109/1891.

KONOPKA Rozalia rok i 5 miesięcy, szlachcianka, córka Karola i Karoliny Konopki, zmarła w Konopkach Chudych 13.11.1891, 136/1891.

KONOPKA Rozalia 10 miesięcy, szlachcianka, córka Wiktora i Anny Konopki, zmarła w Konopkach Chudych 11.01.1891, 20/1891.

KORZENIECKA Marianna 4 lata i 5 miesięcy, włościanka, córka Franciszka i Marianny Bałazy, zmarła w Jedwabnem 28.02.1891, 42/1891.

KOSIOREK Jan 5 tygodni, włościanin, syn Jana i Józefy Gryczewskiej, zmarł w Biczkach 05.11.1891, 134/1891.

KOSIOREK Władysława 5 tygodni, włościanka, córka Jana i Józefy Gryczewskiej, zmarła w Biczkach 03.11.1891, 133/1891.

KOSSAKOWSKI Karol 22 lata, szlachcic, kawaler, syn Józefa i Julianny Krajewskiej, zmarł w Konopkach Tłustych 29.10.1891, 123/1891.

KOSSAKOWSKI Stanisław 8 miesięcy, szlachcic, syn Stanisława i Wiktorii Zakrzewskiej, zmarł w Grądach Wielkich 29.10.1891, 125/1891.

KOTOWSKA Marianna 2 lata i 8 miesięcy, szlachcianka, córka Pawła i Konstancji Ramotowskiej, zmarła w Kotówku 11.07.1891, 71/1891.

KOTOWSKA Stefania 1 miesiąc, szlachcianka, córka Stanisława i Anny Chmielewskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 07.01.1891, 12/1891.

KOTOWSKI Mateusz lat 65, szlachcic, ubogi, syn Michała i Józefy Wysockiej, mąż Józefy Mocarskiej, zmarł w Kotówku 09.01.1891, 18/1891.

KOWALEWSKA Natalia 20 tygodni, włościanka, córka Aleksandra i Teofili Żukowskiej, zmarła w Stryjakach 16.05.1891, 58/1891.

KOZŁOWSKA Stanisława 1 rok, włościanka, córka Wincentego i Ludwiki Sobiewskiej, zmarła w Kajetanowie 04.01.1891, 9/1891.

KRAIŃSKA Józefa 4 lata, włościanka, córka Franciszka i Bronisławy Rostkowskiej, zmarła w Orlikowie 04.02.1891, 33/1891.

KRAIŃSKA Marianna lat 70, szlachcianka urodzona w Radziłowie, córka rodziców z imienia nieznanych małżonków Nowakowskich, wdowa po Macieju, zmarła w Kubrzanach 21.01.1891, 29/1891.

KRAJEWSKI Ignacy 6 tygodni, szlachcic, syn Władysława i Katarzyny Jankowskiej, zmarł w Grądach Małych 14.12.1891, 157/1891.

KRYNICKA Julianna lat 90, włościanka, córka Kazimierza i Salomei Leszczewskiej małżonków Klimaszewskich, wdowa po Janie, zmarła w Kotowie 18.09.1891, 102/1891.

KRYSTOWCZYK Andrzej lat 75, włościanin, gospodarza, syn Józefa, mąż Rozalii Borawskiej, zmarł w Jedwabnem 09.04.1891, 48/1891.

KRYSTOWCZYK Bronisław 2 lata i 6 miesięcy, włościanin, syn Pawła i Wiktorii Krajewskiej, zmarł w Jedwabnem 29.11.1891, 147/1891.

KRYSTOWCZYK Konstanty 4 lata i 5 miesięcy, włościanin, syn Pawła i Wiktorii Krajewskiej, zmarł w Jedwabnem 21.11.1891, 140/1891.

KSIĄŻEK Waleria 6 miesięcy, włościanka, córka Marcina i Walerii Gardockiej, zmarła w Kuczach Wielkich 02.01.1891, 5/1891.

KURKOWSKA Marianna lat 80, włościanka, uboga, córka rodziców z imion nieznanych małżonków Wardanieckiech, wdowa po Wojciechu, zmarła w Janczewku 12.01.1891, 24/1891.

LASKOWSKA Rozalia 10 dni, włościanka, córka niezamężnej Franciszki, zmarła w Grądach Małych 06.09.1891, 97/1891.

MALSKI Feliks 11 tygodni, włościanin, syn Feliksa i Marianny Ball, zmarł w Orlikowie 10.08.1891, 86/1891,

MIECZKOWSKI Jan 4 lata, szlachcic, syn Ignacego i Marianny Godlewskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 09.08.1891, 85/1891.

MIECZKOWSKI Stanisław 2 miesiące, szlachcic, syn Franciszka i Walerii Rostkowskiej, zmarł w Korytkach 01.11.1891, 129/1891.

MIKULEWICZ Adela 16 tygodni, włościanka, córka niezamężnej Stefani, zmarła w Bronakach Olkach 21.07.1891, 74/1891.

MORACZEWSKI Feliks 9 miesięcy, szlachcic, syn Szczepana i Kamili Rajskiej, zmarł w Przestrzelach 29.07.1891, 77/1891.

MOŚCICKA Marianna 5 tygodni, szlachcic, syn Jana i Rozalii Borawskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 08.02.1891, 38/1891.

MROCZKOWSKA Marianna 4 lata i 3 miesiące, szlachcianka, córka Ludwika i Julianny Przestrzelskiej, zmarła w Konopkach Tłustych 16.12.1891, 159/1891.

MROCZKOWSKA Waleria 2 lata, włościanka, córka Jakuba i Aleksandry Budziłowskiej, zmarła w Karwowie 31.10.1891, 128/1891.

MROZICKA Rozalia lat 60, włościanka, wyrobnica, córka rodziców nieznanych, żona Józefa, zmarła w Korytkach 17.12.1891, 160/1891.

MŚCICHOWSKI Wincenty 10 tygodni, szlachcic, syn Edwarda i Ewy Ostrowskiej, zmarł w Jedwabnem 25.08.1891, 111/1891.

MŚCICHOWSKA Bronisława Franciszka 5 lat, szlachcianka, córka Edwarda i Ewy Ostrowskiej, zmarła w Jedwabnem 17.09.1890, 96/1891.

NIEBRZYDOWSKA Karolina lat 71, szlachcianka urodzona w Makowskich, córka Wojciecha i Elżbiety małżonków Borawskich, wdowa po Józefie, zmarła w Bronakach Olkach 04.01.1891, 7/1891.

NIECIECKI Franciszek 10 tygodni, szlachcic, syn Władysława i Marianny Pieńkowskiej, zmarł w Kubrzanach 08.02.1891, 39/1891.

OLSZEWSKA Marianna 3 lata, szlachcianka, córka Adama i Józefy Dołęgi, zmarła w Grądach Małych 29.01.1891, 31/1891.

OLSZEWSKA Stefania 3 lata, szlachcianka, córka Adam i Józefy Dołęgi, zmarła w Grądach Małych 07.02.1891, 36/1891.

ORZECHOWSKI Jan 9 miesięcy, włościanin, syn Jana i Aleksandry Kozłowskiej, zmarł w Jedwabnem 21.12.1891, 164/1891.

OSTATKIEWICZ Anastazja 10 miesięcy, włościanka, córka Andrzeja i Weroniki Danowskiej, zmarła w Kossakach 21.09.1891, 106/1891.

PAWELCZYK Bronisława półtora roku, włościanka, córka Franciszka i Anny Laskowskiej, zmarła w Jedwabnem 08.10.1891, 112/1891.

PAWELCZYK Władysława 4 lata, włościanka, córka Franciszka i Anny Laskowskiej, zmarła w Jedwabnem 19.09.1891, 104/1891.

PIECHOWSKI Józef 4 lata i 6 miesięcy, włościanin, syn Leona i Rozalii Dardzińskiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 05.07.1891, 70/1891.

PIEŃKOWSKA Aleksandra 2 lata i 6 miesięcy, szlachcianka, córka Jana i Karoliny Borawskiej, zmarła w Wityniach 22.09.1891, 107/1891.

PIEŃKOWSKA Konstancja 5 lat, szlachcianka, córka Jana i Karoliny Borawskiej, zmarła w Wityniach 18.09.1891, 103/1891.

PIOTROWSKA Marianna rok i 3 miesiące, włościanka, córka Franciszka i Emilii Lawendowskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 18.10.1891, 115/1891.

POLKOWSKA Stanisława 2 tygodnie, szlachcianka, córka Andrzeja i Rozalii Kowalskiej, zmarła w Karwowie 06.05.1891, 56/1891.

POROWSKI Jan rok i 3 miesiące, szlachcic, syn Fryzanta i Wiktorii Konopki, zmarł w Grądach Wielkich 11.10.1891, 113/1891.

RACIBORSKA Stanisława 3 lata, włościanka, córka Józefa i Barbary Kacperskiej, zmarła w Kotowie 10.01.1891, 17/1891.

REJCHMAN Henryk 2 lata i 9 miesięcy, włościanin urodzony w Warszawie, syn Jana i Emilii Lemańskiej, zmarł w Jedwabnem 21.02.1891, 41/1891.

REJCHMAN Władysława 3 lata i 4 miesiące, włościanka urodzona w Warszawie, córka Jana i Emilii Lemańskiej, zmarła w Jedwabnem 21.10.1891, 118/1891.

ROGALSKI Adam 1 rok, szlachcic, syn Franciszka i Józefy Serafińskiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 04.12.1891, 151/1891.

ROGOWSKA Marianna 6 lat, szlachcianka, córka Karola i Scholastyki Karwowskiej, zmarła w Konopkach Chudych 29.09.1891, 108/1891.

ROSZKOWSKA Józefa 7 lata, szlachcianka, córka Franciszka i Rozalii Mroczkowskiej, zmarła w Konopkach Tłustych 20.10.1891, 117/1891.

ROSZKOWSKI Apolinary 5 lat i 6 miesięcy, szlachcic, syn Kazimierza i Salomei Mroczkowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 08.01.1891, 13/1891.

ROSZKOWSKI Franciszek 4 tygodnie, szlachcic, syn Stanisława i Józefy Rostkowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 24.11.1891, 144/1891.

RUTKOWSKI Józef lat 77, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Benedykty Makowskiej, zmarł w Jedwabnem 11.11.1891, 137/1891.

RUTKOWSKI Julian 2 lata, włościanin, syn Józefa i Józefy Konopki, zmarł w Bronakach Piotraszach 10.01.1891, 15/1891.

RUTKOWSKI Władysław 2 tygodnie, włościanin, syn Franciszka i Franciszki Kozłowskiej, zmarł w Jedwabnem 30.07.1891, 78/1891.

SAKOWSKI Stanisław 4 lata, włościanin, syn Mateusza i Franciszki Mściwujewskiej, zmarł w Orlikowie 02.07.1891, 68/1891.

SAMBORSKI Józef lat 80, szlachcic, wyrobnik urodzony w Mięczkach, syn Dominika i Barbary, wdowiec po Mariannie Klimaszewskiej, zmarł w Kotówku 19.10.1891, 116/1891.

SERDYŃSKA Józefa półtora roku, włościanka, córka Ludwika i Emilii Wierzbowskiej, zmarła w Kossakach 19.08.1891, 101/1891.

SERDYŃSKA Marianna 5 miesięcy, włościanka, córka niezamężnej Bronisławy, zmarła w Kossakach 20.02.1891, 40/1891.

SERDYŃSKA Władysława 3 lata, włościanka, córka Jakuba i Marianny Krystowczyk, zmarła w Kossakach 27.11.1891, 145/1891.

SIEMIŃSKA Wiktoria 6 tygodni, włościanka, córka Marcela i Franciszki Filochowskiej, zmarła w Kossakach 11.01.1891, 21/1891.

SIKORSKA Franciszka 15 tygodni, włościanka, córka Antoniego i Katarzyny Nowackiej, zmarła w Jedwabnem 03.07.1891, 69/1891.

SKOWERSKI Jan lat 70, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Katarzyny Bogusz, zmarł w Karwowie 01.02.1891, 32/1891.

SKRODZKI Aleksander 4 tygodnie, włościanin, syn Józefa i Walerii Kamińskiej, zmarł w Kossakach 01.11.1891, 130/1891.

SOBOLEWSKA Katarzyna 9 lat, włościanka, córka Franciszka i Marianny Kuźbiel, zmarła w Janczewie 03.08.1891, 81/1891.

SOBOLEWSKI Stanisław 5 lat, włościanin, syn Franciszka i Marianny Kuźbiel, zmarł w Janczewie 26.07.1891, 76/1891.

SOKOŁOWSKA Marianna 5 lat i 5 miesięcy, włościanka, córka Stanisława i Julianny Saraczewskiej, zmarła w Janczewie 02.01.1891, 2/1891.

SOKOŁOWSKA Teofila lat 74, włościanka, wyrobnica, córka rodziców z imion nieznanych małżonków Puchniewskich, wdowa, zmarła w Jedwabnem 11.01.1891, 23/1891.

STRYNKOWSKI Wacław 8 tygodni, włościanin, syn Stanisława i Konstancji Kowalewskiej, zmarł w Kossakach 09.02.1891, 37/1891.

SUPIŃSKA Aleksandra 7 miesięcy, szlachcianka, córka Adama i Marianny Łojewskiej, zmarła w Wityniach 13.12.1891, 158/1891.

SUPIŃSKA Weronika lat 40, szlachcianka urodzona w Mieczkach, córka Antoniego i Teresy Borawskiej małżonków Mieczkowskich, żona Adama, zmarła w Wityniach 23.07.1891, 75/1891.

SUPIŃSKI Antoni 1 miesiąc, szlachcic, syn Adama i Weroniki Mieczkowskiej, zmarł w Wityniach 18.07.1891, 73/1891.

SUPIŃSKI Józef 9 tygodni, szlachcic, syn Kazimierza i Balbiny Mieczkowskiej, zmarł w Chrostowie 31.07.1891, 79/1891.

SUPIŃSKI Piotr 9 tygodni, szlachcic, syn Kazimierza i Balbiny Mieczkowskiej, zmarł w Chrostowie 02.08.1891, 80/1891.

SZLESZYŃSKI Aleksander 7 miesięcy, szlachcic, syn Stanisława i Stanisławy Godlewskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 28.04.1891, 52/1891.

SZNITKA Aleksander 3 lata, włościanin, syn Stanisława i Rozalii Zejer, zmarł w Stryjakach 01.01.1891, 3/1891.

SZUMOWSKA Aleksandra półtora roku, włościanka, córka Ignacego i Małgorzaty Mariak, zmarła w Wityniach 03.05.1891, 54/1891.

SZUMOWSKI Mateusz lat 73, włościanin, rolnik, syn Józefa i Marianny, mąż Teofili Borawskiej, zmarł w Wityniach 09.12.1891, 154/1891.

SZYMANOWSKA Aleksandra 8 tygodni, włościanka, córka Franciszka i Walerii Duchnowskiej, zmarła w Jedwabnem 17.04.1891, 49/1891.

WALEWSKA Anastazja 9 dni, włościanka, córka Jakuba i Marianny Gołaś, zmarła w Wityniach 20.12.1891, 161/1891.

WALEWSKA Marianna 3 lata, włościanka, córka Ignacego i Józefy Łucykowskiej, zmarła w Rostkach 02.01.1891, 4/1891.

WĄDOŁOWSKI Władysław 10 miesięcy, włościanin, syn Stanisława i Stanisławy Filter, zmarł w Bronakach Piotraszach 18.04.1891, 50/1891.

WIŚNIEWSKA Zofia 6 lat i 6 miesięcy, włościanka, córka Franciszka i Julianny Kossowskiej, zmarła w Biczkach 02.01.1891, 1/1891.

WIŚNIEWSKI Feliks 6 tygodni, włościanin, syn Stanisława i Stanisławy Obryckiej, zmarł w Orlikowie 07.06.1891, 61/1891.

WYSOCKI Piotr 5 tygodni, włościanin, syn Ludwika i Marceli Janczewskiej, zmarł w Przestrzelach 26.12.1891, 168/1891.

WYSZYŃSKA Julianna 11 tygodni, włościanka, córka Adama i Anny Janowskiej, zmarła w Kotowie Placu 12.03.1891, 45/1891.

ZALEWSKA Marianna 2 lata, włościanka, córka Mateusza i Karoliny Liszkiewicz, zmarła w Kuczach Małych 20.08.1891, 94/1891.

ZALEWSKA Marianna 10 tygodni, włościanka, córka Pawła i Karoliny Makowskiej, zmarła w Kubrzanach 21.06.1891, 64/1891.

ZALEWSKI Franciszek 2 tygodnie, włościanin, syn Mateusza i Karoliny Liszkiewicz, zmarł w Kuczach Małych 26.03.1891, 47/1891.

ZALEWSKI Mateusz 2 lata, włościanin, syn Pawła i Karoliny Dołęgi, zmarł w Kubrzanach 07.01.1891, 11/1891.

ZAŁUSKA Franciszka lat 50, szlachcianka urodzona w Piotrowie, córka Kazimierza i Heleny Dzierzanowskiej małżonków Suchcickich, żona Józefa, zmarła w Kotowie Placu 19.01.1891, 27/1891.

ŻOCHOWSKA Elżbieta lat 87, szlachcianka urodzona w Bronakach Piotraszach, córka rodziców z imienia nieznanych małżonków Porowskich, wdowa po Mikołaju, zmarła w Stryjakach 07.03.1891, 44/1891.