Indeks opracował L. Kocoń

ARCISZEWSKI Andrzej 1 rok, włościanin, syn Stanisława i Stanisławy Okońskiej, zmarł w Orlikowie 26.08.1892, 139/1892.

BAGIŃSKA Scholastyka lat 68, szlachcianka, panna, córka Gabriela i Apolonii Krajewskiej, zmarła w Kotówku 13.05.1892, 63/1892.

BAGIŃSKI Antoni 6 miesięcy, szlachcic, syn Antoniego i Stanisławy Chrzanowskiej, zmarł w Konopkach Tłustych 28.08.1892, 140/1892.

BALDACHOWSKA Marianna lat 57, włościanka, córka Stanisława i Julianny Wysockiej małżonków Jórskich, wdowa, zmarła w Kuczach Wielkich 20.08.1892, 132/1892.

BALIK Katarzyna lat 60, wdowa, włościanka, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Supińskich, zmarła w Przestrzelach 29.11.1892, 195/1892.

BALKO Jan lat 75, włościanin, wyrobnik urodzony w Makowlanach, syn rodziców nieznanych, mąż Marianny Szadkowskiej, zmarł w Nowejwsi 30.12.1891, 1/1892.

BARCZEWSKI Bronisław 7 miesięcy, syn robotnika Tadeusza i Anny Leszczewskiej, zmarł w Kossakach 05.06.1892, 80/1892.

BETCHER Adam lat 64, włościanin, rolnik, syn Jana, mąż Marianny Duchnowskiej, zmarł w Rostkach 10.02.1892, 23/1892.

BIEDRZYCKI Jan 1 rok, szlachcic, syn Franciszka i Bronisławy Cwalińskiej, zmarł w Kubrzanach 01.05.1892, 57/1892.

BIEDRZYCKI Szczepan 1 rok, szlachcic, syn Franciszka i Bronisławy Cwalińskiej, zmarł w Kubrzanach 02.05.1892, 58/1892.

BIELAWSKA Rozalia rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Antoniego i Marianny Gutowskiej, zmarła w Dąbrowie 10.11.1892, 186/1892.

BIGDA Florentyna 9 miesięcy, włościanka, córka Jana i Marianny Miłosek, zmarła w Kotowie Placu 16.05.1892, 64/1892.

BORAWSKA Józefa 1 rok, szlachcianka, córka Mateusza i Stanisławy Toczyńskiej, zmarła w Karwowie 13.10.1892, 171/1892.

BORAWSKI Bolesław 2 miesiące, szlachcic, syn Jana i Balbiny Chrostowskiej, zmarł w Wityniach 20.12.1892, 208/1892.

BORAWSKI Stanisław lat 78, wdowiec, szlachcic, rolnik, syn Antoniego, zmarł w Karwowie 02.12.1892, 198/1892.

BRONAKOWSKA Joanna 6 lat, córka Jakuba i Katarzyny Barłowskiej, zmarła w Jedwabnem 22.10.1892, 176/1892.

BRONAKOWSKI Feliks 7 lat, syn wyrobnika Jakuba i Katarzyny Bargłowskiej, zmarł w Jedwabnem 07.10.1892, 167/1892.

BRONAKOWSKI Jan 2 lata i 5 miesięcy, syn robotnika Jakuba i Katarzyny Bargłowskiej, zmarł w Jedwabnem 06.06.1892, 82/1892.

BRONAKOWSKI Józef rok i 6 miesięcy, włościanin, syn Jakuba i Katarzyny Barłowskiej, zmarł w Jedwabnem 24.10.1892, 177/1892.

BRUDER Aleksandra 2 lata, włościanka, córka Jana i Bronisławy Makowskiej, zmarła w Jedwabnem 01.11.1892, 180/1892.

BRZECKO Marianna 2 lata, włościanka, córka Antoniego i Józefy Tarnackiej, zmarła w Jedwabnem 06.11.1892, 184/1892.

BRZOSTOWSKA Marianna lat 70, robotnica, córka Leona i Magdy małżonków Kozłowskich, żona Tadeusza, zmarła w Kuczach Wielkich 26.03.1892, 41/1892.

BRZOSTOWSKI Aleksander 2 lata, szlachcic, syn Franciszka i Józefy Górskiej, zmarł w Karwowie 30.06.1892, 103/1892.

BRZOSTOWSKI Stanisław 3 miesiące, syn robotnika Adama i Antoniny Dąbrowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 14.06.1892, 90/1892.

BZURA Marianna lat 67, szlachcianka, wdowa, córka Dominika i Julianny Konopki małżonków Szczuków, zmarła w Janczewie 10.06.1892, 86/1892.

CHRZANOWSKA Helena rok i 4 miesiące, szlachcianka, córka Antoniego i Walerii Kaczyńskiej, zmarła w Kaimach 24.12.1892, 211/1892.

CHRZANOWSKI Jan lat 65, szlachcic, rolnik, syn Aleksandra i Heleny Konopki, wdowiec, zmarł w Karwowie 06.04.1892, 47/1892.

CWALINA Aleksandra 2 lata, włościanka, córka Adama i Ludwiki Szmiarowskiej, zmarła w Dąbrowie 02.08.1892, 121/1892.

DANOWSKA Anna lat 65, wdowa, szlachcianka, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Kubrzanach 03.10.1892, 164/1892.

DANOWSKA Stanisława 1 rok, córka Ludwika i Stanisławy Golińskiej, zmarła w Jedwabnem 28.05.1892, 74/1892.

DARDZIŃSKI Ignacy rok i 7 miesięcy, włościanin, syn Dominika i Katarzyny Zakrzewskiej, zmarł w Dąbrowie 14.10.1892, 172/1892.

DĄBROWSKA Emilia lat 18, szlachcianka, córka Stanisława i Emilii Wądołowskiej, zmarła w Chrostowie 16.06.1892, 91/1892.

DĄBROWSKA Julianna 1 rok, szlachcianka, córka Józefa i Stanisławy Stankiewicz, zmarła w Konopkach Chudych 31.08.1892, 144/1892.

DĄBROWSKA Katarzyna lat 74, wdowa, szlachcianka, córka Jakuba i Marianny Chrzanowskiej małżonków Chrostowskich, zmarła w Chrostowie 24.09.1892, 160/1892.

DĄBROWSKI Andrzej lat 75, szlachcic, rolnik, syn Jakuba i Magdaleny Chrzanowskiej, mąż Katarzyny Chrostowskiej, zmarł w Chrostowie 27.01.1892, 12/1892.

DĄBROWSKI Jan 4 lata i 2 miesiące, włościanin urodzony w Stawiskach, syn Józefa i Katarzyny Złotocha, zmarł w Przestrzelach 24.12.1892, 210/1892.

DĄBROWSKI Józef 4 lata, włościanin, syn Jana i Aleksandry Baranowskiej, zmarł w Dąbrowie 19.11.1892, 189/1892.

DOMITR Julianna lat 70, wdowa, włościanka, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Kotowie Placu 19.07.1892, 114/1892.

DOMITR Marcjanna lat 23, włościanka, panna, córka Michała i Anny Szumowskiej, zmarła w Wityniach 28.01.1892, 15/1892.

DYBIKOWSKA Helena 1 rok, włościanka, córka Aleksandra i Walerii Wiśniewskiej, zmarła w Bronakach Piotraszach 22.05.1892, 65/1892.

DYBIKOWSKI Jan rok i 6 miesięcy, włościanin, syn Ludwika i Teofili Janowskiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 21.03.1892, 39/1892.

DYBIKOWSKI Władysław rok i 6 miesięcy, włościanin, syn Franciszka i Konstancji Skrodzkiej, zmarł w Bronakach Piotraszach 23.05.1892, 67/1892.

DZIENISZEWSKA Aleksandra 1 rok, włościanka, córka Antoniego i Franciszki Gwiazdowskiej, zmarła w Orlikowie 17.03.1892, 36/1892.

FILIPKOWSKA Stanisława 3 miesiące, włościanka, córka Adama i Weroniki Przestrzelskiej, zmarła w Orlikowie 10.07.1892, 112/1892.

FILOCHOWSKA Anna lat 65, szlachcianka urodzona w Chrostowie, córka rodziców z imienia nieznanych małżonków Supińskich, wdowa po Jakubie, zmarła w Kubrzanach 20.02.1892, 25/1892.

GARDOCKA Aniela lat 70, szlachcianka, wdowa, córka Jana i Barbary Wyrzykowskiej małżonków Janczewskich, zmarła w Janczewie 07.06.1892, 83/1892.

GIZIEWICZ Józef lat 60, włościanin, robotnik, syn Samuela i Krystyny Duchnowskiej, mąż Franciszki Lewkowicz, zmarł w Biczkach 06.08.1892, 125/1892.

GLIŃSKA Waleria 8 tygodni, włościanka, córka Ksawerego i Feliksy Szczepankowskiej, zmarła w Rostkach 19.08.1892, 130/1892.

GNIEWOWSKI Tomasz lat 77, włościanin, wyrobnik urodzony w Jedwabnem, syn Franciszka i Doroty Karpińskiej, wdowiec po Anieli Chodnickiej, zmarł w Rostkach 12.01.1892, 5/1892.

GODLEWSKA Julianna 1 rok, szlachcianka, córka Adama i Józefy Semborskiej, zmarła w Kotówku 26.05.1892, 72/1892.

GOLIŃSKI Aleksander rok i 7 miesięcy, włościanin, syn Jana i Julianny Krasnowskiej, zmarł w Pawełkach 06.11.1892, 183/1892.

GOŁASZEWSKA Adela rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Walentego i Franciszki Biedrzyckiej, zmarła w Kotowie Placu 27.06.1892, 102/1892.

GÓRSKI Leon 2 lata, syn Jana i Julianny Karwowskiej, zmarł w Polkach 10.12.1892, 204/1892.

GÓRSKI Stanisław 1 rok, szlachcic, syn Macieja i Franciszki Filipkowskiej, zmarł w Korytkach 26.06.1892, 100/1892.

GRABOWSKI Józef 11 lat, szlachcic, syn Pawła i Konstancji Konopki, zmarł w Chrostowie 14.10.1892, 173/1892.

GRĄDZKI Aleksander lat 55, szlachcic, rolnik urodzony w Konopkach Tłustych, syn Rajmunda i Katarzyny, mąż Bogumiły Sadłowskiej, zmarł w Karwowie 12.10.1892, 170/1892.

GRĄDZKI Ambroży 7 tygodni, szlachcic, syn Aleksandra i Anny Borawskiej, zmarł w Karwowie 28.01.1892, 13/1892.

GRYCZEWSKI Leon lat 50, włościanin, rolnik, syn Michała i Franciszki Sakowskiej, mąż Teofili Chrzanowskiej, zmarł w Orlikowie 26.06.1892, 101/1892.

GUTOWSKA Józefa lat 36, szlachcianka, córka Wincentego i matki z imienia niepamiętnej małżonków Konopków, żona Aleksandra, zmarła w Janczewku 25.07.1892, 117/1892.

GUTOWSKI Jan 5 lat, szlachcic, syn Józefa i Marianny Jankowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 26.05.1892, 71/1892.

GUTOWSKI Wojciech rok i 6 miesięcy, szlachcic, syn Aleksandra i Józefy Konopki, zmarł w Janczewku 12.09.1892, 150/1892.

HERMAN Józef 3 tygodnie, syn niezamężnej Rozalii, robotnicy, zmarł w Jedwabnem 10.04.1892, 48/1892.

HERMAN Marianna lat 68, robotnica, córka nieznanych rodziców, żona Augustyna, zmarła w Nowejwsi 02.04.1892, 44/1892.

HERMAN Piotr 6 miesięcy, włościanin, syn Józefa i Anny Dziękiewicz, zmarł w Kajetanowie 25.01.1892, 10/1892.

HERMANOWSKI Antoni 8 miesięcy, włościanin, syn Jakuba i Rozalii Jabłońskiej, zmarł w Orlikowie 07.06.1892, 84/1892.

IWANOWSKI Franciszek lat 48, włościanin, rolnik, syn Józefa i Anny Mocarskiej, mąż Karoliny Narewskiej, zmarł w Orlikowie 28.09.1892, 162/1892.

IWANOWSKI Hilary 1 rok, włościanin, syn Antoniego i Marianny Banachowskiej, zmarł w Orlikowie 18.06.1892, 93/1892.

JANCZEWSKI Franciszek lat 70, szlachcic, rolnik, syn Bartłomieja i Teresy Makowskiej, mąż Teofili Korytkowskiej, zmarł w Bronakach Olkach 08.07.1892, 109/1892.

JANCZYK Anastazja 4 lata, córka Jana i Anny Ramotowskiej, zmarła w Korytkach 04.08.1892, 124/1892.

JANCZYK Józefa 8 miesięcy, włościanka, córka Jana i Anny Ramotowskiej, zmarła w Korytkach 02.06.1892, 77/1892.

JAWOROWSKI Jakub 2 lata, włościanin, syn Franciszka i Izabeli Łukosiewicz, zmarł w Kaimach 28.08.1892, 141/1892.

JUSZKOWSKA Anastazja 2 lata, włościanka, córka Jana i Rozalii Sempkowskiej, zmarła w Kotowie 03.07.1892, 106/1892.

KALINOWSKA Józefa lat 18, robotnica, córka Piotra i Katarzyny Zepkowskiej, zmarła w Chrostowie 17.06.1892, 92/1892.

KALINOWSKI Franciszek 1 rok, szlachcic, syn Piotra i Teofili Makowskiej, zmarł w Wityniach 29.12.1892, 214/1892.

KALINOWSKI Piotr lat 68, wdowiec, włościanin, syn rodziców niepamiętnych, zmarł w Chrostowie 06.10.1892, 166/1892.

KAMIŃSKI Jan 2 lata i 3 miesiące, włościanin, syn Franciszka i Marianny Narewskiej, zmarł w Orlikowie Nowinach 19.12.1892, 205/1892.

KARCZEWSKI Józef rok i 6 miesięcy, szlachcic, syn Stanisława i Józefy Zelechowskiej, zmarł w Polkach 31.07.1892, 120/1892.

KARPIŃSKA Helena rok i 8 miesięcy, córka starszego strażnika ziemskiej straży Aleksandra i Stanisławy Borawskiej, zmarła w Jedwabnem 04.10.1892, 165/1892.

KARPOWICZ Stanisław rok i 8 miesięcy, włościanin, syn Józefa i Julianny Dudzińskiej, zmarł w Przestrzelach 03.12.1892, 200/1892.

KARWOWSKA Leokadia 4 dni, szlachcianka, córka Ludwika i Marianny Kamianowskiej, zmarła w Kotowie Placu 02.12.1892, 199/1892.

KARWOWSKA Marcjanna lat 72, szlachcianka, córka Michała i Wiktorii Śleszyńskiej małżonków Karwowskich, żona Jana, zmarła w Karwowie 14.09.1892, 152/1892.

KARWOWSKI Apolinary 1 rok, szlachcic, syn Stanisława i Marianny Borawskiej, zmarł w Borawskich 03.04.1892, 45/1892.

KARWOWSKI Franciszek lat 80, wdowiec, szlachcic, rolnik,, syn Bonifacego, zmarł w Karwowie 17.11.1892, 187/1892.

KARWOWSKI Jakub lat 21, szlachcic, kawaler, syn Mikołaja i Salomei Konopki, zmarł w Bronakach Piotraszach 02.02.1892, 19/1892.

KARWOWSKI Józef 1 tydzień, szlachcic, syn Ignacego i Julianny Mocarskiej, zmarł w Janczewie 02.03.1892, 30/1892.

KARWOWSKI Stanisław 6 miesięcy, szlachcic, syn Ludwika i Elżbiety Piórkowskiej, zmarł w Kubrzanach 08.09.1892, 148/1892.

KOŁOMYJSKI Jan 1 rok, włościanin, syn Adama i Wiktorii Ekstowicz, zmarł w Stryjakach 02.06.1892, 79/1892.

KONOPKA Aleksandra lat 48, włościanka, córka Andrzeja i Julianny Boryszewskiej małżonków Karwowskich, żona Piotra, zmarła w Wityniach 28.04.1892, 56/1892.

KONOPKA Aleksandra 1 rok, szlachcianka, córka Jana i Teofili Polkowskiej, zmarła w Wityniach 30.07.1892, 119/1892.

KONOPKA Antoni 2 lata, szlachcic, syn Stanisława i Aleksandry Grądzkiej, zmarł w Kotowie Placu 02.07.1892, 105/1892.

KONOPKA Franciszek 2 lata i 6 miesięcy, szlachcic, syn Ksawerego i Katarzyny Gardockiej, zmarł w Konopkach Tłustych 20.08.1892, 131/1892.

KONOPKA Franciszek 6 miesięcy, szlachcic, syn Stanisława i Anny Karwowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 24.09.1892, 158/1892.

KONOPKA Ignacy 4 lata i 8 miesięcy, szlachcic, syn Wawrzyńca i Józefy Lipskiej, zmarł w Konopkach Chudych 03.09.1892, 146/1892.

KONOPKA Józefa 2 lata, szlachcianka, córka Józefa i Anny Konopki, zmarła w Konopkach Tłustych 23.07.1892, 116/1892.

KONOPKA Julian lat 67, szlachcic, rolnik, syn Jana i Małgorzaty Konopki, mąż Izabeli Cwalińskiej, zmarł w Konopkach Chudych 18.04.1892, 51/1892.

KONOPKA Rozalia 1 rok, córka Wojciecha i Karoliny Szymanowskiej, zmarła w Konopkach Tłustych 07.08.1892, 126/1892.

KORDASZEWSKA Waleria rok i 6 miesięcy, córka robotnika Adama i Katarzyny Brzostowskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 11.06.1892, 88/1892.

KOSSAKOWSKI Stanisław lat 40, szlachcic, rolnik, syn Jana i Marianny Kotowskiej, mąż Marianny Karwowskiej, zmarł w Kubrzanach 01.02.1892, 17/1892.

KOSSAKOWSKI Stanisław 1 rok, szlachcic, syn Józefa i Heleny Szmiarowskiej, zmarł w Bronakach Olkach 05.06.1892, 81/1892.

KOTOWSKI Szczepan 1 miesiąc, syn Stanisława i Anny Chmielewskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 20.01.1892, 9/1892.

KOWALEWSKA Bronisława 1 rok, włościanka, córka Jacentego i Aleksandry Zając, zmarła w Orlikowie 18.06.1892, 94/1892.

KOWALEWSKI Antoni 4 lata, włościanin, syn Jacentego i Aleksandry Zając, zmarł w Orlikowie 20.06.1892, 95/1892.

KOWNACKI Bolesław rok i 9 miesięcy, szlachcic, syn Feliksa i Julianny Grądzkiej, zmarł w Kotowie Placu 08.06.1892, 85/1892.

KOZIKOWSKI Adam lat 60, szlachcic, rolnik, syn rodziców nieznanych, mąż Józefy Borawskiej, zmarł w Wityniach 26.04.1892, 54/1892.

KOZŁOWSKI Andrzej lat 72, włościanin, rolnik, syn Bartłomieja, wdowiec, zmarł w Kuczach Wielkich 10.04.1892, 49/1892.

KOZŁOWSKI Jan 6 tygodni, syn ekonoma Wincentego i Ludwiki Sobieskiej, zmarł w Kajetanowie 02.08.1892, 123/1892.

KRAIŃSKI Jakub 6 lat i 4 miesiące, włościanin, syn Mikołaja i Józefy Kamińskiej, zmarł w Przestrzelach 23.11.1892, 192/1892.

KRUSIŃSKA Anna 5 lat, córka Adama i Marianny Olsztyn, zmarła w Kuczach Wielkich 18.03.1892, 37/1892.

KUKOWSKA Antonina  1 rok, córka robotnika Wojciecha i Karoliny Gutowskiej, zmarła w Jedwabnem 21.03.1892, 38/1892.

LASKOWSKA Bronisława rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Wiktora i Marianny Kamińskiej, zmarła w Przestrzelach 23.11.1892, 193/1892.

LASKOWSKA Marianna 4 dni, córka robotnika Aleksandra i Heleny Siłak, zmarła w Dąbrowie 18.09.1892, 154/1892.

LASKOWSKA Rozalia 2 lata i 6 miesięcy, włościanka, córka Aleksandra i Heleny Siłak, zmarła w Dąbrowie 28.10.1892, 178/1892.

LESZCZEWSKA Marianna 8 miesięcy, włościanka, córka Konstantego i Rozalii Duchnowskiej, zmarła w Kotowie 21.08.1892, 133/1892.

LEWKOWICZ Aleksander 10 miesięcy, włościanin, syn Franciszka i Józefy Bogusz, zmarł w Orlikowie 26.08.1892, 138/1892.

ŁEPKOWSKA Bronisława lat 19, szlachcianka córka Antoniego i Marianny Chrzanowskiej małżonków Chrostowskich, żona Franciszka, zmarła w Kuczach Wielkich 08.10.1892, 169/1892.

ŁOJEWSKA Leokadia 3 tygodnie, włościanka, córka Pawła i Marianny Fila, zmarła w Jedwabnem 19.02.1892, 26/1892.

ŁOMOTOWSKI Aleksander 6 miesięcy, szlachcic, syn Jana i Barbary Sieniaskiej, zmarł w Chrostowie 11.06.1892, 89/1892.

MACIEJEWSKA Władysława rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Adama i Ewy Karwowskiej, zmarła w Dąbrowie 09.10.1892, 168/1892.

MALINOWSKA Leokadia 2 lata, szlachcianka, córka Konstantego i Kamili Bryszkowskiej, zmarła w Kotowie Placu 03.11.1892, 181/1892.

MAŃKOWSKA Franciszka 3 miesiące, córka niezamężnej Eugenii, robotnicy, zmarła w Jedwabnem 04.07.1892, 107/1892.

MARIAK Andrzej 4 lata, włościanin, syn Teofila i Balbiny Mocarskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 28.01.1892, 14/1892.

MARIAK Jan 10 miesięcy, włościanin, syn Teofila i Balbiny Mocarskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 10.01.1892, 4/1892.

MASCIEWICZ Ignacy lat 80, robotnik, , syn rodziców nieznanych, mąż Karoliny Szagatys, zmarł w Kaimach 14.03.1892, 33/1892.

MIECZKOWSKA Aleksandra 1 tydzień, szlachcianka, córka Stanisława i Korneli Domitr, zmarła w Wityniach 27.04.1892, 55/1892.

MIECZKOWSKI Antoni lat 20, szlachcic, kawaler, syn Feliksa i Julianny Konopki, zmarł w Konopkach Tłustych 20.09.1892, 155/1892.

MIECZKOWSKI Jan lat 10, szlachcic, syn Feliksa i Julianny Konopki, zmarł w Konopkach Tłustych 10.07.1892, 111/1892.

MIECZKOWSKI Józef 15 lat, szlachcic, syn Feliksa i Julianny Konopki, zmarł w Konopkach Tłustych 22.08.1892, 134/1892.

MIENKIEWICZ Antoni 2 lata i 4 miesiące, syn robotnika Feliksa i Anny Biedrzyckiej, zmarł w Janczewku 20.09.1892, 157/1892.

MIKUCKI Józef lat 26, szlachcic, kawaler, syn Józefa i Marcjanny Kotowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 27.07.1892, 118/1892.

MIKULEWICZ Józef 1 tydzień, włościanin, syn Stanisława i Anny Kukowskiej, zmarł w Jedwabnem 01.02.1892, 18/1892.

MOCARSKA Anna lat 60, szlachcianka, wyrobnica urodzona w Janczewku, córka Michała i Marianny Przestrzelskiej małżonków Biedrzyckich, żona Stanisława, zmarła w Jedwabnem 11.02.1892, 24/1892.

MOCARSKI Franciszek lat 67, szlachcic, rolnik, syn Bonifacego i Franciszki Chylińskiej, wdowiec, zmarł w Konopkach Tłustych 02.04.1892, 43/1892.

MROCZKOWSKA Marianna 6 tygodni, szlachcianka, córka Ludwika i Julianny Przestrzelskiej, zmarła w Konopkach Tłustych 25.08.1892, 137/1892.

MROCZKOWSKA Stefania 1 rok, szlachcianka, córka Aleksandra i Marianny Konopki, zmarła w Karwowie 17.03.1892, 35/1892.

MROCZKOWSKI Franciszek 2 lata, szlachcic, syn Ludwika i Julianny Przestrzelskiej, zmarł w Konopkach Tłustych 29.08.1892, 142/1892.

MROCZKOWSKI Józef lat 56, szlachcic, rolnik, syn Pawła i Katarzyny Karwowskiej, mąż Józefy Krajewskiej, zmarł w Polkach 19.12.1892, 209/1892.

MROZEK Józef 4 miesiące, włościanin, syn Józefa i Katarzyny Wróblewskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 24.08.1892, 135/1892.

OLSZEWSKI Adam lat 46, szlachcic, rolnik, syn Hilarego i Anieli Rutkowskiej, mąż Józefy Dołęgi, zmarł w Grądach Małych 25.01.1892, 11/1892.

OLSZEWSKI Jan 2 lata, syn robotnika Stanisława i Julianny Nejman, zmarł w Przestrzelach 23.05.1892, 68/1892.

OLSZTYN Adam lat 90, robotnik, syn rodziców niepamiętnych, mąż Marcjanny Zaleskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 23.05.1892, 69/1892.

ORŁOWSKA Marianna lat 29, panna, włościanka, córka Józefa i Anny Borawskiej, zmarła w Wityniach 12.05.1892, 60/1892.

ORZECHOWSKA Aleksandra lat 21, włościanka, wyrobnica urodzona w Kisielnicy, córka Bernarda i Franciszki Makowskiej, zmarła w Jedwabnem 07.02.1892, 20/1892.

PASZKOWSKI Wojciech lat 76, robotnik, syn Macieja i Marianny Mieczkowskiej, mąż Aleksandry Wodzickiej, zmarł w Kuczach Wielkich 13.05.1892, 61/1892.

PAWŁOWSKA Agnieszka 2 miesiące, córka niezamężnej Anny, zmarła w Nowejwsi 28.03.1892, 42/1892.

PIĄTEK Aleksander 2 lata, syn robotnika Andrzeja i Aleksandry Łazowskiej, zmarł w Jedwabnem 15.09.1892, 153/1892.

PIĄTEK Stanisław 9 miesięcy, syn robotnika Piotra i Katarzyny Cwaliny, zmarł w Jedwabnem 24.09.1892, 159/1892.

PIŁATOWSKA Adela rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Jana i Heleny Kowalczyk, zmarła w Kossakach 15.05.1892, 62/1892.

PIOTROWSKI Antoni lat 17, włościanin, syn Józefa i Katarzyny Wysockiej, zmarł w Jedwabnem 30.10.1892, 179/1892.

PISOWACKA Marianna 1 rok, włościanka, córka Józefa i Antoniny Bronakowskiej, zmarła w Janczewku 13.09.1892, 151/1892.

POLKOWSKA Marianna rok i 2 miesiące, szlachcianka, córka Wawrzyńca i Józefy Pieńkowskiej, zmarła w Karwowie 19.11.1892, 191/1892.

POLKOWSKA Zofia lat 72, szlachcianka urodzona w Wagach, wdowa, córka Józefa i Katarzyny małżonków Dąbrowskich, zmarła w Wityniach 04.12.1892, 201/1892.

POLKOWSKI Wojciech 9 miesięcy, szlachcic, syn Franciszka i Bolesławy Golińskiej, zmarł w Wityniach 15.08.1892, 129/1892.

PRZESTRZELSKI Antoni lat 82, szlachcic, rolnik, wdowiec, syn rodziców niepamiętnych, zmarł w Kaimach 25.05.1892, 70/1892.

PRZYBOROWSKI Bolesław rok i 3 miesiące, syn szewca Franciszka i Karoliny Kossakowskiej, zmarł w Jedwabnem 25.03.1892, 40/1892.

PURZYCKA Pelagia 8 tygodni, córka Stefana i Natalii Kozłowskiej, zmarła w Jedwabnem 23.08.1892, 136/1892.

RACZKOWSKA Marianna lat 88, wdowa, robotnica, córka rodziców nieznanych, zmarła w Jedwabnem 23.04.1892, 53/1892.

RAKOWSKA Aniela lat 60, włościanka, wdowa, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Marczyk, zmarła w Kotowie 04.09.1892, 147/1892.

RAKOWSKI Aleksander 4 lata, włościanin, syn Stanisława i Marcjanny Juszkowskiej, zmarł w Kotowie 02.07.1892, 104/1892.

RAMOTOWSKA Adela 3 lata, szlachcianka, córka Jana i Marceli Karwowskiej, zmarła w Kotowie Placu 04.07.1892, 108/1892.

RAMOTOWSKA Aleksandra lat 21, szlachcianka urodzona w Bronakach Olkach, córka Walentego i Anny Dąbrowskiej małżonków Wądołowskich, żona Stanisława, zmarła w Janczewie 23.12.1892, 212/1892.

RAMOTOWSKA Stanisława lat 48, szlachcianka, wyrobnica, panna urodzona w Męczkach, córka rodziców nieznanych, zmarła w Kaimach 08.02.1892, 22/1892.

RAMOTOWSKI Kleofas  lat 59, szlachcic, rolnik, syn Jakuba i Marianny Przechodzkiej, mąż Anny Rutkowskiej, zmarł w Grądach Wielkich 19.04.1892, 52/1892.

ROGOWSKA Czesława 7 tygodni, córka Franciszka i Bronisławy, zmarła w Kubrzanach 03.08.1892, 122/1892.

ROGOWSKA Julianna półtora roku, szlachcianka, córka Karola i Scholastyki Karwowskiej, zmarła w Konopkach Chudych 28.02.1892, 29/1892.

ROSZKOWSKA Antonina 2 lata, szlachcianka, córka Jana i Emilii Karwowskiej, zmarła w Konopkach Chudych 20.09.1892, 156/1892.

ROZWADOWSKA Waleria lat 22, włościanka, córka Franciszka i Marcjanny Glińskiej małżonków Rakowskich, żona Jana, zmarła w Rostkach 16.03.1892, 34/1892.

RUTKOWSKA Antonina lat 46, szlachcianka, wdowa, córka Franciszka i matki z imienia niepamiętnej małżonków Kossakowskich, zmarła w Grądach Wielkich 24.05.1892, 73/1892,

RUTKOWSKA Franciszka 8 lat, włościanka, córka Leopolda i Anny Janczewskiej, zmarła w Korytkach 18.11.1892, 188/1892.

RUTKOWSKA Józefa 10 lat, szlachcianka, córka Franciszka i Karoliny Chrzanowskiej, zmarła w Wityniach 30.01.1892, 16/1892.

RYBIŃSKA Bronisława lat 35, włościanka, wyrobnica urodzona w Stryjakach, córka Antoniego i Agnieszki Sarnackiej małżonków Kowalewskich, żona Jana, zmarła w Przestrzelach 04.12.1892, 202/1892.

RYDZEWSKI Ludwik 1 rok, włościanin, syn Józefa i Józefy Nowackiej, zmarł w Orlikowie 20.06.1892, 96/1892.

SADOWSKA Klementyna 3 tygodnie, włościanka, córka Jana i Anny Perzanowskiej, zmarła w Kajetanowie 20.12.1892, 207/1892.

SAKOWSKI Aleksander rok i 9 miesięcy, syn Stanisława i Marianny Szumowskiej, zmarł w Kotowie 19.11.1892, 190/1892.

SEMPKOWSKA Aleksandra 3 lata, włościanka, córka Konstantego i Anny Łubnickiej, zmarła w Kotowie Placu 25.06.1892, 99/1892.

SERDYŃSKA Aleksandra 6 miesięcy, włościanka, córka Jakuba i Marianny Krystowczyk, zmarła w Kossakach 06.04.1892, 46/1892.

SKRZYPKOWSKI Antoni 1 rok, włościanin, syn Jakuba i Adeli Laskowskiej, zmarł w Orlikowie Nowinach 30.11.1892, 197/1892.

SKUBERSKA Katarzyna lat 88, wdowa, włościanka, wyrobnica urodzona w Brychach, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Karwowie 26.12.1892, 213/1892.

SNITKO Antonina 1 rok, córka Jakuba i Józefy Mienckowskiej, zmarła w Kossakach 21.06.1892, 97/1892.

SOBOLEWSKI Franciszek 46 lat, włościanin, wyrobnik, syn rodziców nieznanych, mąż Marianny Kuzbiel, zmarł w Janczewie 03.01.1892, 2/1892.

SOKOŁOWSKI Marcel 1 tydzień, włościanin, syn Feliksa i Marianny Iwanowskiej, zmarł w Kuczach Małych 06.11.1892, 182/1892.

STRENKOWSKI Jan 3 tygodnie, włościanin, syn Adama i Łucji Zielińskiej, zmarł w Kotowie 02.06.1892, 78/1892.

STRYNKOWSKA Łucja lat 43, włościanka, córka Grzegorza i Anastazji Wojciechowskiej małżonków Zielińskich, żona Adama, zmarła w Kotowie 05.05.1892, 59/1892.

STYPUŁKOWSKA Katarzyna lat 70, wdowa urodzona w Borawskich, córka rodziców z imion niepamiętnych małżonków Mrozickich, zmarła w Janczewie 09.11.1892, 185/1892.

SUPIŃSKA Bronisława 4 lata i 6 miesięcy, szlachcianka, córka Adama i Weroniki Mieczkowskiej, zmarła w Wityniach 18.01.1892, 8/1892.

SUPIŃSKI Adolf lat 48, szlachcic, rolnik urodzony w Supach, syn Jakuba, mąż Franciszki Szleszyńskiej, zmarł w Wityniach 07.01.1892, 3/1892.

SUPIŃSKI Nikodem lat 18, szlachcic urodzony w Supach, syn Adama i Weroniki Mieczkowskiej, zmarł w Wityniach 18.01.1892, 7/1892.

SUPIŃSKI Piotr 4 lata, szlachcic, syn Adama i Marianny Łojewskiej, zmarł w Wityniach 15.07.1892, 113/1892.

SZNITKO Stefania 2 lata i 6 miesięcy, córka Stanisława i Rozalii Zejer, zmarła w Stryjakach 23.11.1892, 194/1892.

SZULC Władysława 6 miesięcy, córka robotnika Stanisława i Zofii Pogroszewskiej, zmarła w Kajetanowie 08.07.1892, 110/1892.

SZYMANOWSKA Józefa 6 miesięcy, włościanka, córka Franciszka i Walerii Duchnowskiej, zmarła w Jedwabnem 30.11.1892, 196/1892.

TYSZKA Józefa lat 50, panna, włościanka, wyrobnica urodzona w Mocarzach, córka Antoniego i Anny Paszkiewicz, zmarła w Przestrzelach 22.02.1892, 27/1892.

WASILEWSKI Kazimierz lat 34, robotnik, kawaler, syn rodziców nieznanych, zmarł w Jedwabnem 05.03.1892, 31/1892.

WĄDOŁOWSKI Marian Aleksander 2 lata, szlachcic, syn Stanisława i Julianny Załuski, zmarł w Bronakach Olkach 30.05.1892, 75/1892.

WENCZKOWSKA Józefa lat 77, szlachcianka, wyrobnica urodzona w Janczewku, córka Mateusza i Antoniny Zalewskiej małżonków Bzura, wdowa po Wawrzyńcu, zmarła w Jedwabnem 07.02.1892, 21/1892.

WIERCISZEWSKI Stefan 3 tygodnie, włościanin, syn Karola i Rozalii Kropielnickiej, zmarł w Orlikowie Nowinach 11.12.1892, 203/1892.

WILIŃSKI Tomasz lat 70, włościanin, rolnik, syn rodziców niepamiętnych, mąż Aleksandry Chojnowskiej, zmarł w Grądach Małych 03.09.1892, 145/1892.

WISIŃSKA Leokadia 5 tygodni, włościanka, córka Adama i Anny Janowskiej, zmarła w Kotowie Placu 17.04.1892, 50/1892.

WIŚNIEWSKA Julianna lat 38, włościanka, robotnica, córka Konstantego i Anny Chmielewskiej małżonków Kosowskich, żona Franciszka, zmarła w Biczkach 01.10.1892, 163/1892.

WITKOWSKA Paulina lat 62, szlachcianka, wdowa, córka rodziców nieznanych, zmarła w Kuczach Wielkich 12.03.1892, 32/1892.

WYKOWSKI Franciszek 2 lata i 9 miesięcy, włościanin, syn Franciszka i Marianny Domurat, zmarł w Bronakach Piotraszach 26.09.1892, 161/1892.

WYRZYKOWSKI Antoni lat 9, szlachcic, syn Andrzeja i Teofili Konopki, zmarł w Janczewku 23.07.1892, 115/1892.

WYSZYŃSKA Wiktoria lat 60, wdowa, szlachcianka, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Jedwabnem 14.10.1892, 174/1892.

ZACHARZEWSKI Jan lat 30, włościanin, wyrobnik, syn Józefa i Agnieszki Kowalewskiej, mąż Antoniny Piątkowskiej, zmarł w Orlikowie Nowinach 20.10.1892, 175/1892.

ZAJKOWSKI Bolesław rok i 3 miesiące, syn Józefa i Salomei Zając, zmarł w Stryjakach 15.08.1892, 128/1892.

ZEJER Jan 5 lat, włościanin, syn Józefa i Rozalii Jabłońskiej, zmarł w Orlikowie 01.06.1892, 76/1892.

ŻEBROWSKA Marianna lat 61, szlachcianka, córka Pawła i Kunegundy Boguskiej małżonków Boguskich, żona Piotra, zmarła w Kotowie Placu 21.05.1892, 66/1892.

ŻEBROWSKA Stefania rok i 3 miesiące, szlachcianka, córka Wojciecha i Marianny Olszewskiej, zmarła w Kotowie Placu 11.06.1892, 87/1892.

ŻELECHOWSKA Petronela lat 76, szlachcianka urodzona w Boguszkach, córka rodziców nieznanych, wdowa po Tomaszu, zmarła w Polkach 16.01.1892, 6/1892.