Indeks opracował L. Kocoń

AWENIK Stanisława 4 miesiące, włościanka, córka Antoniego i Franciszki Jabłońskiej, zmarła w Jedwabnem 28.07.1893, 57/1893.

BALDACHOWSKI Antoni 1 tydzień, włościanin, syn Adama i Marianny Maszkowskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 22.06.1893, 54/1893.

BARANOWSKA Wiktoria lat 36, włościanka, wyrobnica urodzona w Wyłudzinie, córka Adama i Łucji małżonków Kopcińskich, żona Ludwika, zmarła w Jedwabnem 20.02.1893, 25/1893.

BIEDRZYCKA Józefa lat 16, włościanka, córka Karola i Rozalii Supińskiej, zmarła w Stryjakach 11.01.1893, 5/1893.

BIEDRZYCKI Józef 6 dni, włościanin, syn Aleksandra i Heleny Bagińskiej, zmarł w Stryjakach 21.03.1893, 37/1893.

BRONAKOWSKA Julianna 6 miesięcy, włościanka, córka Jakuba i Katarzyny Barłowskiej, zmarła w Jedwabnem 17.01.1893, 8/1893.

BRUDEREK Antoni 1 tydzień, włościanin, syn Jana i Bronisławy Makowskiej, zmarł w Jedwabnem 20.11.1893, 89/1893.

BRZOSTOWSKI Tadeusz lat 73, szlachcic, rolnik, syn rodziców niepamiętnych, wdowiec, zmarł w Kuczach Wielkich 09.02.1893, 18/1893.

CHOJNOWSKI Amikar Fabian lat 70, szlachcic, rolnik, syn Antoniego i Ewy Rutkowskiej, mąż Marianny Wądołowskiej, zmarł w Grądach Małych 07.02.1893, 17/1893.

CWALINA Józefa lat 58, szlachcianka urodzona w Chrostowie, wdowa, córka Macieja i Anieli Chrzanowskiej małżonków Wysockich, zmarła w Kuczach Wielkich 31.01.1893, 15/1893.

CWALIŃSKI Józef lat 25, włościanin, wyrobnik, kawaler, syn Józefa i Rozalii Sobolewskiej, zmarł w Jedwabnem 19.07.1893, 56/1893.

DĄBROWSKI Franciszek lat 34, szlachcic, rolnik, syn Stanisława i Anieli Konopki, mąż Katarzyny Więckowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 05.09.1893, 68/1893.

DUCHNOWSKI Stanisław 5 miesięcy, włościanin, syn Józefa i Józefy Rutkowskiej, zmarł w Dąbrowie 16.02.1893, 21/1893.

FILOCHOWSKA Antonina lat 4, szlachcianka, córka Franciszka i Katarzyny Trzaski, zmarła w Kubrzanach 01.11.1893, 80/1893.

FILTER Jan 2 tygodnie, włościanin, syn Feliksa i Emilii Piechowskiej, zmarł w Pawełkach 31.03.1893, 39/1893.

GODLEWSKA Józefa rok i 6 miesięcy, szlachcianka, córka Ludwika i Rozalii Brajczewskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 20.08.1893, 62/1893.

GOSIEWSKA Józefa 3 dni, szlachcianka, córka Aleksandra i Józefaty Chrostowskiej, zmarła w Polkach 04.10.1893, 75/1893.

GÓRSKI Wawrzyniec lat 65, szlachcic, rolnik urodzony w Stryjakach, syn Kajetana i Katarzyny Karwowskiej, mąż Cecylii Karwowskiej, zmarł w Karwowie 02.04.1893, 40/1893.

GRĄDZKI Stefan 1 rok, szlachcic, syn Karola i Marianny Tyszki, zmarł w Grądach Małych 06.08.1893, 58/1893.

GRĄDZKI Walenty lat 64, szlachcic, rolnik urodzony w Jarnutach, syn Antoniego i Katarzyny Wądołowskiej, mąż Ludwiki Mieńckowskiej, zmarł w Kotowie Placu 06.11.1893, 83/1893.

GRĄDZKI Władysław 2 tygodnie, szlachcic, syn Kazimierza i Julianny Kraińskiej, zmarł Kubrzanach 21.03.1893, 36/1893.

GROMADZKI Jan 1 miesiąc, syn Stanisława i Konstancji Mariak, zmarł w Kuczach Wielkich 22.02.1893, 29/1893.

HERMAN Augustyn lat 75, włościanin, wyrobnik, wdowiec, syn Jakuba, zmarł w Nowejwsi 26.06.1893, 55/1893.

JURCZYK Stefania lat 5, włościanka, córka Stanisława i Anny Ostatkiewicz, zmarła w Kossakach 03.11.1893, 81/1893.

JURSKI Jan lat 63, szlachcic, rolnik urodzony w Jurcu, syn Antoniego i Marianny, mąż Józefy Mocarskiej, zmarł w Konopkach Chudych 25.12.1893, 96/1893.

KAMIŃSKA Bronisława 6 miesięcy, włościanka, córka Franciszka i Marianny Narewskiej, zmarła w Orlikowie Nowinach 01.01.1893, 2/1893.

KAMIŃSKI Ignacy 5 miesięcy, włościanin, syn Ludwika i Klementyny Zając, zmarł w Pawełkach 13.02.1893, 20/1893.

KARCZEWSKI Józef lat 70, szlachcic, wdowiec, syn Grzegorza i Agnieszki Łojewskiej, zmarł w Polkach 08.03.1893, 32/1893.

KARWOWSKA Franciszka lat 50, szlachcianka urodzona w Kontach, córka Jana i matki z imienia niepamiętnej małżonków Chylińskich, wdowa, zmarła w Karwowie 02.05.1893, 47/1893.

KARWOWSKA Julianna lat 68, szlachcianka urodzona w Brychach, córka Jana i Katarzyny małżonków Rogowskich, żona Jakuba, zmarła w Karwowie 29.01.1893, 14/1893.

KARWOWSKI Andrzej 1 rok, szlachcic, syn Jana i Aleksandry Wądołowskiej, zmarł w Karwowie 07.11.1893, 84/1893.

KARWOWSKI Julian lat 56, szlachcic, rolnik urodzony w Karwowie, syn Bartłomieja i Ewy Niecikowskiej, mąż Ewy Biedrzyckiej, zmarł w Kaimach 21.11.1893, 91/1893.

KONOPKA Jan Paweł 3 miesiące, szlachcic, syn Wojciecha i Karoliny Szymanowskiej, zmarł w Konopkach Tłustych 12.04.1893, 42/1893.

KONOPKA Katarzyna lat 48, szlachcianka urodzona w Gardotach, córka Piotra i Zofii Zalewskiej małżonków Gardockich, żona Ksawerego, zmarła w Konopkach Tłustych 05.02.1893, 16/1893.

KONOPKA Paulina lat 25, panna, córka Marcjana i Franciszki Mocarskiej, zmarła w Konopkach Chudych 13.05.1893, 49/1893.

KONOPKA Stanisław 2 lata i 4 miesiące, szlachcic, syn Józefa i Walerii Cwaliny, zmarł w Korytkach 15.03.1893, 35/1893.

KARWOWSKI Jakub lat 84, szlachcic, rolnik, wdowiec, syn Wojciecha i Katarzyny, zmarł w Karwowie 14.08.1893, 61/1893.

KOSSAKOWSKI Jan rok i 6 miesięcy, syn Walentego i Aleksandry Gardockiej, zmarł w Grądach Wielkich 28.03.1893, 38/1893.

KOWNACKA Stanisława 5 miesięcy, szlachcianka, córka Feliksa i Julianny Grądzkiej, zmarła w Kotowie Placu 30.10.1893, 79/1893.

KOZŁOWSKI Maciej lat 43, włościanin, rolnik urodzony w Cedrach, syn Stefana i Jadwigi, mąż Aleksandry Wądołowskiej, zmarł w Bronakach Olkach 25.12.1893, 97/1893.

KRAIŃSKI Aleksander 1 tydzień, włościanin, syn Jakuba i Bronisławy Sakowskiej, zmarł w Orlikowie 01.01.1893, 1/1893.

LASZCZUK Jadwiga 4 lata i 5 miesięcy, córka Franciszka, sługi kościelnego i Józefy Dziekońskiej, zmarła w Jedwabnem 14.04.1893, 43/1893.

LEWKOWSKI Jan lat 60, włościanin, wyrobnik urodzony w Pawełkach, syn Wawrzyńca i Julianny Domitr, mąż Heleny Kozłowskiej, zmarł w Orlikowie 12.03.1893, 34/1893.

LIPIŃSKA Rozalia 3 dni, włościanka, córka Wiktora i Stanisławy Maliszewskiej, zmarła w Janczewku 30.08.1893, 66/1893.

MARIAK Stanisław 1 miesiąc, włościanin, syn Teofila i Balbiny Mocarskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 12.02.1893, 19/1893.

MICHAŁOWSKI Bronisław 3 dni, syn Hipolita, ekonoma i Walentyny Murawskiej, zmarł w Jedwabnem 17.09.1893, 71/1893.

MIECZKOWSKA Ludwika lat 70, szlachcianka urodzona w Rogienicach, wdowa, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Konopkach Tłustych 26.04.1893, 46/1893.

MIECZKOWSKA Marianna 2 lata i 6 miesięcy, szlachcianka, córka Pawła i Balbiny Rogowskiej, zmarła w Kubrzanach 12.11.1893, 86/1893.

MIECZKOWSKI Felicjan 3 miesiące, szlachcianka, syn Pawła i Balbiny Rogowskiej, zmarł w Kubrzanach 21.11.1893, 90/1893.

MIERZEJEWSKI Stanisław 5 miesięcy, włościanin, syn Antoniego i Stanisławy Malewskiej, zmarł w Rostkach 21.02.1893, 26/1893.

MOCARSKA Józefa 1 rok, szlachcianka, córka Kazimierza i Bronisławy Kuczewskiej, zmarła w Kuczach Małych 29.09.1893, 74/1893.

MOCARSKA Katarzyna lat 50, szlachcianka urodzona w Mocarzach, córka Franciszka i Jozefaty Pieńkowskiej, żona Pawła, zmarła w Kubrzanach 21.01.1893, 10/1893.

MODZELEWSKI Bolesław 3 miesiące, włościanin, syn Wojciecha i Kazimiery Konopki, zmarł w Jedwabnem 18.01.1893, 9/1893.

MOŚCICKA Władysława 1 rok, szlachcianka, córka Jana i Rozalii Borawskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 27.08.1893, 63/1893.

MROZEK Franciszka lat 14, włościanka urodzona w Piątnicy, córka Józefa i Katarzyny Wróblewskiej, zmarła w Kuczach Wielkich 13.09.1893, 70/1893.

NAREWSKI Jan 1 tydzień, włościanin, syn Józefa i Katarzyny Wiśniewskiej, zmarł w Korytkach 22.05.1893, 52/1893.

NIEBRZYDOWSKA Józefa 2 tygodnie, szlachcianka, córka Adolfa i Rozalii Wysockiej, zmarła w Wityniach 18.11.1893, 88/1893.

OSTATKIEWICZ Andrzej lat 77, włościanin, rolnik urodzony w Kownatach, Piotra i Rozalii Gałczyk, mąż Marianny Karpińskiej, zmarł w Kossakach 11.01.1893, 6/1893.

PIANKA Jan 4 miesiące, włościanin, syn Wojciecha i Franciszki Zalewskiej, zmarł w Nowej Wsi 16.11.1893, 87/1893.

PIĄTKOWSKA Aleksandra lat 19, włościanka, wyrobnica urodzona w Przestrzelach, córka Jana i Katarzyny Kotowskiej małżonków Łazowskich, żona Andrzeja, zmarła w Jedwabnym 19.05.1893, 50/1893.

PIEŃKOWSKI Czesław Teofil 6 miesięcy Feliksa, Wójta Gminy Jedwabne i Józefy Maślińskiej, zmarł w Jedwabnem 19.10.1893, 77/1893.

PIOTROWSKA Karolina lat 67, włościanka, wdowa, córka Józefa i Elżbiety małżonków Gutowskich, zmarła w Janczewku 20.02.1893, 28/1893.

POLAK Walenty Henryk 6 dni, syn Franciszka i Karoliny Rychlik, zmarł w Jedwabnem 20.02.1893, 24/1893.

POLKOWSKA Józefa lat 55, szlachcianka urodzona w Chylinach, córka Maksymiliana i Katarzyny Przestrzelskiej małżonków Brzostowskich, żona Piotra, zmarła w Wityniach 29.08.1893, 65/1893.

RAKOWSKA Helena lat 72, wdowa, włościanka urodzona w Klimaszewnicy, córka rodziców z imion niepamiętnych małżonków Kozłowskich, zmarła w Rostkach 18.04.1893, 44/1893.

RAMOTOWSKI Józef lat 52, szlachcic, rolnik, syn Antoniego i Antoniny Chojnowskiej, mąż Marianny Górskiej, zmarł w Grądach Małych 27.08.1893, 64/1893.

ROGOWSKI Karol lat 42, szlachcic urodzony w Brodowie gmina Radziłów, syn Stanisława i Anieli Rogowskiej, mąż Marianny Polkowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 19.11.1893, 93/1893.

ROSTKOWSKI Leon lat 70, właściciel cząstkowy, syn Stanisława i Julianny Jurskiej, mąż Franciszki Wysockiej, zmarł w Grądach Wielkich 23.01.1893, 11/1893.

ROSZKOWSKI Franciszek 6 tygodni, szlachcic, syn Tomasza i Balbiny Karwowskiej, zmarł w Konopkach Chudych 22.02.1893, 27/1893.

ROZWADOWSKI Mateusz lat 98, włościanin, rolnik, wdowiec, syn Macieja, zmarł w Kuczach Małych 27.02.1893, 30/1893.

RUTKOWSKI Paweł Antoni 3 lata i 6 miesięcy,  syn Kazimierza i Stanisławy Przestrzelskiej, zmarł w Kuczach Wielkich 04.01.1893, 4/1893.

RYBIŃSKA Julianna lat 25, włościanka, wyrobnica, córka Sylwestra i Konstancji Karwowskiej małżonków Domitr, żona Jana, zmarła w Przestrzelach 13.09.1893, 69/1893.

SAKOWSKA Aleksandra lat 30, włościanka, wyrobnica urodzona w Piątnicy, córka Tomasza i Karoliny Szczęsnej małżonków Kulisz, żona Franciszka, zmarła w Jedwabnem 10.08.1893, 59/1893.

SAKOWSKA Anna 2 miesiące, włościanka, córka Mateusza i Marianny Narewskiej, zmarła w Orlikowie 26.01.1893, 12/1893.

SAKOWSKA Helena z domu Chludzińska lat 73, wdowa, urodzona w Małym Płocku, córka rodziców z imion niepamiętnych, zmarła w Orlikowie 02.01.1893, 3/1893.

SAKOWSKI Antoni 6 tygodni, włościanin, syn Ludwika i Marianny Jachimowicz, zmarł w Kotowie 01.09.1893, 67/1893.

SARACZEWSKA Zofia lat 35, córka Samuela i Ewy Ptaszyńskiej małżonków Łojewskich, żona Karola, zmarła w Jedwabnem 19.05.1893, 51/1893.

SMITKA Anna lat 44, włościanka urodzona w Siwkach, córka Stanisława i Rozalii Wronkowskiej małżonków Zejer, żona Andrzeja, zmarła w Stryjakach 28.10.1893, 78/1893.

STRĘKOWSKA Konstancja lat 37, włościanka, wyrobnica urodzona w Olszynach, córka Konstantego i Józefy Krajewskiej małżonków Kowalewskich, żona Stanisława, zmarła w Kossakach 07.10.1893, 76/1893.

SUPIŃSKI Józef 2 tygodnie, szlachcic, syn Feliksa i Józefy Rogowskiej, zmarł w Chrostowie 27.02.1893, 31/1893.

SZCZEPANKOWSKI Stanisław lat 55, włościanin, wyrobnik urodzony w Grądach Wielkich, syn Jana i Marianny Rogowskiej, mąż Marianny Braczko, zmarł w Grądach Małych 17.12.1893, 95/1893.

SZMITKA Walenty 2 miesiące, włościanin, syn Władysława i Anny Karwowskiej, zmarł w Stryjakach 19.04.1893, 45/1893.

SZUMOWSKI Jan 10 dni, włościanin, syn Ignacego i Małgorzaty Mariak, zmarł w Wityniach 17.09.1893, 72/1893.

ŚWIĘSZKOWSKI Lucjan 2 miesiące, szlachcic, syn Wojciecha i Marianny Ramotowskiej, zmarł w Grądach Wielkich 18.02.1893, 23/1893.

TOLZDORF Władysława 3 lata, włościanka, córka Adama i Antoniny Kamińskiej, zmarła w Jedwabnem 04.04.1893, 41/1893.

WALEWSKA Joanna rok i 6 miesięcy, włościanka, córka Ignacego i Józefy Łucykowskiej, zmarła w Rostkach 09.11.1893, 85/1893.

WĄDOŁOWSKA Małgorzata lat 80, szlachcianka, wdowa urodzona w Karwowie, córka rodziców niepamiętnych, zmarła w Bronakach Olkach 27.11.1893, 92/1893.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 80, żebrak, syn rodziców nieznanych, zmarł Kubrzanach 22.09.1893, 73/1893.

WIERCISZEWSKA Helena 4 miesiące, włościanka, córka Karola i Rozalii Kropielnickiej, zmarła w Orlikowie Nowinach 11.08.1893, 60/1893.

WIĘCKOWSKA Leokadia rok i 2 miesiące, włościanka, córka Franciszka i Stanisławy Brzecko, zmarła w Jedwabnem 17.02.1893, 22/1893.

WIŚNIEWSKI Józef lat 53, włościanin, wyrobnik, syn Franciszka, mąż Marcjanny Lawendowskiej, zmarł w Korytkach 04.11.1893, 82/1893.

WYSOCKI Józef lat 67, szlachcic, rolnik urodzony w Makowskich, wdowiec, syn Franciszka i Rozalii Makowskiej, zmarł w Grądach Wielkich 16.01.1893, 7/1893.

ZAŁUSKA Leokadia lat 9, szlachcianka, córka Konstantego i Konstancji Kotlewskiej, zmarła w Kotowie Placu 27.12.1893, 98/1893.

ZAŁUSKA Wiktoria lat 70, szlachcianka urodzona w Milewie, córka rodziców z imion niepamiętnych małżonków Mieczkowskich, wdowa, zmarła w Kotowie Placu 10.03.1893, 33/1893.

ZEJER Aleksander 5 tygodni, włościanin, syn Jakuba i Kazimiery Golińskiej, zmarł w Stryjakach 03.05.1893, 48/1893.