Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Krzewie Plebankach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Aleksandry z Drągowskich już nieżyjących z Petronelą CZAJKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Marcina i Anieli z Czajkowskich, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.02.1826, 19/1826.

DEMBNICKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Górskich Ponikłystok zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Łukasza i Marcjanny Zajkowskiej już nieżyjących z Agatą WNOROWSKĄ lat 32, córką szlachetnych Jakuba i nieżyjącej już Małgorzaty Szleszyńskiej, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, ślub 29.01.1826, 7/1826.

DŁUŻNIEWSKI Piotr lat 23, szlachetny, dziedzic części w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wincentego i Antoniny z Fabiańskich z Marianną KAPICOWNĄ lat 29, córką szlachetnych Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Kurzynów, w Kapicach Lipnikach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 21.11.1826, 30/1826.

FRANKOWSKI Stanisław lat 32, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Borzymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Teresy z Jaworowskich już nieżyjących, przedtem tamże zamieszkałych z Brygidą KAPICĄ lat 19, córką szlachetnych Pawła i Franciszki z Faszczewskich, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1826, 8/1826.

GOŁASZEWSKI Maciej lat 30, szlachetny, dziedzic części w Zambrzycach Królach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Marianny z Ożarowskich tamże zamieszkałych z Ludwiką MAKOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Wojciecha i Anieli z Wnorowskich już nieżyjących, w Makowie zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 05.02.1826, 15/1826.

GÓRSKI Antoni lat 41, szlachetny, wdowiec, wyrobnik w Milewie Leśnym zamieszkały, urodzony w Pawłoszewie, syn szlachetnych Tomasza i Agaty z Batów już nieżyjących z Marianną KAPICA lat 26, córką szlachetnych Franciszka i nieżyjącej już Heleny, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, ślub 15.01.1826, 1/1826.

GRABOWSKI Franciszek lat 28, szlachetny, dziedzic części w Grabowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i Marianny z Jamiołkowskich, już nieżyjących z Katarzyną ZALESKĄ lat 24, córką szlachetnych Józefa i Ludwiki z Wnorowskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1826, 31/1826.

KAMIŃSKI Mateusz lat 21, sławetny, czeladnik kowalski, syn sławetnych Grzegorza i Konstancji Leśniewskiej, w Kobylinie urodzony i tamże przy rodzicach zostający z Franciszką DMOCHOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Hilarego i Katarzyny Prusińskiej organistów, w Kobylinie urodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 24.01.1826, 5/1826.

KŁOSKOWSKI Hipolit lat 28, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Michała już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich z Anną KŁOSKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Wawrzyńca i Katarzyny z Zaleskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 08.10.1826, 26/1826.

KRUSZEWSKI Jan lat 28, szlachetny, wdowiec, parasolnik w Warszawie zamieszkały, urodzony w Kłoskach Młynowiętach, syn szlachetnych Idziego i Apolonii z Kłoskowskich już nieżyjących z Anielą CZAJKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Garbowskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 05.02.1826, 13/1826.

KULESZA Stanisław lat 19, szlachetny, dziedzic części w Kuleszach Podawcach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Augustyna, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kuleszów z Julianną Marianną WNOROWSKĄ lat 17, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Wnorowskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 02.02.1826, 11/1826.

LEŚNIEWSKI Onufry lat 22, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Katarzyny z Czajkowskich tamże zamieszkałych z Teresą KŁOSKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Michała, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 23.07.1826, 23/1826.

ŁAPIŃSKI Nikodem lat 18, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Raciborach zamie3szkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Marianny z Mojkowskich tamże zamieszkałych z Julianną CZAJKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Jakuba już nieżyjącego i żyjącej Anny z Kruszewskich, w Czajkach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 08.10.1826, 25/1826.

ŁUPIŃSKI Bartłomiej lat 19, szlachetny, dziedzic części w Łopiance Starej przy rodzicach zostający i tamże urodzony, syn szlachetnych Fabiana i Ewy z Łapińskich z Łucją ISTRYCHOWNĄ lat 28, córką szlachetnych Jana i Katarzyny z Pogorzelskich już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy wuju zostającą, ślub 18.11.1826, 28/1826.

NIECIECKI Józef lat 36, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Wierzbowskich z Anną KRZEWSKĄ lat 34, córką szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Wądołowskich, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 31.01.1826, 10/1826.

PISZCZATOWSKI Antoni lat 22, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Sylwestra i Anny Kłoskowskiej tamże zamieszkałych z Agatą KOBYLIŃSKĄ lat 22, córką szlachetnych Tadeusza i Teresy Sikorskiej, w Kobylinie Łatkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.01.1826, 2/1826.

PISZCZATOWSKI Józef lat 61, wdowiec, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i Rozalii z Zaleskich już nieżyjących, przedtem tamże zamieszkałych z Teresą CZAJKOWSKĄ lat 34, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żującej Ewy z Zaleskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 05.02.1826, 12/1826.

POGORZELSKI Jan lat 23, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Bartkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Ciborowskich z Petronelą PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Stypułkowskich, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.11.1826, 27/1826.

STYPUŁKOWSKI Maciej lat 46, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Łucji z Kurzynów już nieżyjących, przedtem tamże zamieszkałych z Jozefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 29, córką szlachetnych Stanisława i Barbary z Sikorskich już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 04.07.1826, 22/1826.

ŚREDNICKI Andrzej lat 23, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ignacego i Marianny Babińskiej tamże zamieszkałych z Apolonią KOBYLIŃSKĄ lat 34, wdową po Tomaszu zmarłym 11.11.1824, córką szlachetnych Wincentego i nieżyjącej już Agnieszki z Garbowskich małżonków Kurzynów, urodzoną w Kurzynach, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałą, ślub 23.01.1826, 3/1826.

TRUSKOLASKI Jan lat 27, szlachetny, dziedzic części w Truskolasach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wilhelma i Marcjanny z Bruszewskich tamże zamieszkałych z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1826, 9/1826.

TRZASKA Rajmund lat 18, szlachetny, dziedzic części w Śliwowie Łopienitem zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i Katarzyny z Kuleszów tamże zamieszkałych z Marianną MILEWSKĄ lat 15, córką szlachetnych Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Kalinowskich, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.02.1826, 20/1826.

WĄDOŁOWSKI Antoni lat 26, szlachetny, dziedzic części w Chlebiotkach Nowych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wincentego i Krystyny z Wądołowskich tamże zamieszkałych z Marianną Anielą MALESZEWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Leonarda i Łucji Ciborowskiej, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.01.1826, 4/1826.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 23, szlachetny, dziedzic części w Chlebiotkach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ludwika i Joanny z Jamiołkowskich z Julianną SIKORSKĄ lat 22, córką szlachetnych Mateusza i nieżyjącej już Agnieszki z Wnorowskich, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zostającą, ślub 05.02.1826, 14/1826.

WNOROWSKI Jakub lat 23, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Wypychach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Łukasza i nieżyjącej już Heleny z Grodzkich z Julianną WNOROWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Józefa już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Kuleszów, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 05.02.1826, 16/1826.

WNOROWSKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Wypychach i Kuzelach, syn szlachetnych Macieja i nieżyjącej już Józefaty z Choińskich, w Wnorach Kuzelach zrodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Anną WNOROWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Jana i Marianny z Kalinowskich już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 05.02.1826, 17/1826.

ZAJKOWSKI Hilary lat 26, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Anieli z Piszczatowskich tamże zamieszkałych z Marianną ZALESKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 07.02.1822, córką szlachetnych Ludwika i Marianny z Kobylińskich małżonków Czajkowskich, już nieżyjących, w Czajkach zrodzoną, w Sikorach Pawłowiętach na majątku po zmarłym mężu zostającą, ślub 06.02.1826, 18/1826.

ZAJKOWSKI Łukasz lat 26, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Hermanowskich z Marianną GARBOWSKĄ lat 17, córką szlachetnych Kazimierza i nieżyjącej już Marianny z Piszczatowskich, w Stypułkach Koziołkach urodzoną i tamże przy ojcu zostającą, ślub 19.11.1826, 29/1826.

ZALESKI Wawrzyniec lat 19, szlachetny, dziedzic części w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i Józefaty Kropiwnickiej tamże zamieszkałych z Marianną CHORKO lat 20, córką sławetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Anny Czajkowskiej, w Jabłonowie Kątach zrodzoną, w Kropiwnicy Gajkach przy matce zostającą, ślub 29.01.1826, 6/1826.

ZDRODOWSKI Jan lat 36, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Dzierżkach Janowiętach zamieszkały i urodzony, syn szlachetnych Stefana i Antoniny z Zdorowskich już nieżyjących, przedtem tamże zamieszkałych z Konstancją ZALESKĄ lat 27, córką szlachetnych Pawła i Agnieszki z Stypułkowskich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.09.1826, 24/1826.