Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Wincenty lat 26, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamie3szkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i nieżyjącej już Apoloni z Leśniewskich z Anielą KOBYLIŃSKĄ lat 21, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Dobkowskich, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.11.1827, 25/1827.

CIBOROWSKI Ignacy lat 19, szlachetny, w Sikorach Bartkowiętach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Konstancji z Niecieckich z Marianną POGORZELSKĄ z domu Malicką lat 32, wdową po Janie zmarłym 27.12.1826, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże zamieszkała, ślub 11.11.1827, 27/1827.

CZAJKOWSKI Mateusz lat 46, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Truskolasach Olszynie zamie3szkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca i nieżyjącej już Krystyny z Idźkowskich z Julianną DOBKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Grzegorza i Marianny z Pogorzelskich już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 08.07.1827, 22/1827.

DAŃKOWSKI Baltazar lat 28, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i nieżyjącej już Teresy z Łapińskich z Katarzyną WNOROWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Bonifacego i nieżyjącej już Anieli z Grodzkich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1827, 34/1827.

DĄBROWSKI Daniel lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Zofii z Wnorowskich, już nieżyjących z Agnieszką KRUSZEWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Mateusza i Katarzyny z Wądołowskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.02.1827, 10/1827.

DOBKOWSKI Marcin lat 39, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały, syn szlachetnych Andrzeja i Rozalii, już nieżyjących z Katarzyną DOBKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Jana i Ludwiki, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.02.1827, 6/1827.

DOBRZYNIECKI Antoni lat 23, włościanin, organista Kościoła Płońskiego, w Płonce zamieszkały i tamże urodzony, syn włościan Franciszka i nieżyjącej już Klary z Katarzyną KALISTA lat 19, córką włościan Jana i Magdaleny, w Jeżewie zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.11.1827, 28/1827.

FALKOWSKI Mateusz lat 33, szlachetny, dziedzic części w Jabłonowie Kontach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Grzegorza i nieżyjącej już Łucji z Idźkowskich z Rozalią PISZCZATOWSKĄ lat 36, wdową po Teodorze zmarłym 01.08.1827, córką szlachetnych Stanisława i Anny z Mocarskich małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 09.07.1827, 23/1827.

GARBOWSKI Franciszek lat 26, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Frankowskich z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córka szlachetnych Antoniego i Katarzyny z Stypułkowskich, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.01.1827, 1/1827.

GĄSSOWSKI Franciszek lat 31, szlachetny, dziedzic części w Gąssowce Skwarkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Pauliny z Sobolewskich z Małgorzatą FRANKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Zachariasza i Franciszki z Roszkowskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.02.1827, 13/1827.

GINUSZEWSKI Wawrzyniec lat 31, sławetny, majster kunsztu szewskiego, w Kobylinie Borzymach zamieszkały, urodzony w Tykocinie, syn sławetnych Mateusza i Marianny, już nieżyjących z Katarzyną LOŃSKĄ lat 20, córką sławetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anny, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1827, 32/1827.

KAPICA Dominik lat 19, szlachetny, dziedzic części w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i Marianny z Kapiców z Konstancją GARBOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Michała i Agnieszki z Zajkowskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.11.1827, 29/1827.

LEŚNIEWSKI Wojciech lat 19, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Giemzinie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny Stypułkowskiej z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1827, 11/1827.

MAKOWSKI Franciszek lat 26, szlachetny, w Makowie urodzony i tamże przy rodzicach zostający, syn szlachetnych Piotra i Marianny z Makowskich z Józefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 33, córką szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 22.01.1827, 2/1827.

MAKOWSKI Jan lat 23, szlachetny, w Makowie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Leona i Anieli z Garbowskich z Marianną SIKORSKĄ lat 24, córką szlachetnych Macieja i Apolonii z Kruszewskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.11.1827, 31/1827.

MĘŻYŃSKI Krzysztof lat 19, szlachetny, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn szlachetnych Pawła i Katarzyny z Zaleskich z Weroniką ZALESKĄ lat 17, córką szlachetnych Franciszka i Franciszki z Dobkowskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.01.1827, 4/1827.

MOJKOWSKI Julian lat 19, szlachetny, w Mojkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Anieli z Stypułkowskich z Honoratą KULIKOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Krzysztofa i nieżyjącej już Agnieszki z Zimnochów, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.11.1827, 30/1827.

PISZCZATOWSKI Bartłomiej lat 26, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Agnieszki z Stypułkowskich z Julianną KURZYNĄ lat 17, córką szlachetnych Tomasza i Agnieszki z Garbowskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.11.1827, 26/1827.

POGORZELSKI Marcin lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i nieżyjącej już Justyny z Targońskich z Konstancją SIKORSKĄ lat 24, córką szlachetnych Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Ciborowskich, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 29.01.1827, 5/1827.

ROGOWSKI Michał lat 27, szlachetny, dziedzic części w Rogówku zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Łozowskich z Anną POGORZELSKĄ lat 22, córką szlachetnych Wojciecha i Barbary z Żędzianów, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1827, 7/1827.

SIKORSKI Grzegorz lat 24, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Rząców z Julianną DOBKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Jakuba i Eleonory z Faszczewskich, w Kierzkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 25.02.1827, 15/1827.

STYPUŁKOWSKI Antoni lat 19, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i Katarzyny z Płońskich z Barbarą SRZEDNICKĄ lat 24, córką szlachetnych Ignacego i Marianny z Babińskich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.02.1827, 17/1827.

STYPUŁKOWSKI Benedykt lat 38, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały, syn szlachetnych Krzysztofa i Elżbiety z Milewskich już nieżyjących z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Wojciecha i Heleny z Targońskich, w Makowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.01.1827, 3/1827.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 21, szlachetny, w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i nieżyjącej już Heleny z Piszczatowskich z Joanną STYPUŁKOWSKĄ lat 33, wdową po Łukaszu zmarłym 18.01.1825, córką szlachetnych Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich małżonków Kobylińskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną, w Stypułkach Święchach zamieszkałą, ślub 12.02.1827, 9/1827.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 19, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Barbary z Stypułkowskich z Rozalią KONOPKĄ lat 17, córką szlachetnych Józefa i Antoniny z Jamiołkowskich, już nieżyjących, w Jamiołkach Rawkach urodzoną, w Stypułkach Borkach przy siostrze zostającą, ślub 22.02.1827, 14/1827.

WASILEWSKI Karol lat 28, włościanin, wyrobnik, w Makowie zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach zrodzony, syn włościan Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Scholastyką KOSIENIEWICZ lat 21, córką włościan Walentego i Łucji, urodzoną w Krzyżewie, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.10.1827, 24/1827.

WĄDOŁOWSKI Michał lat 22, szlachetny, w Milewie Zabielnym przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja i Marianny z Kropiwnickich z Scholastyką ZALESKĄ lat 25, córką szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1827, 33/1827.

WNOROWSKI Józef lat 45, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały, w Wnorach Kuzelach urodzony, syn szlachetnych Pawła i Agnieszki z Grabowskich, już nieżyjących z Petronelą WNOROWSKĄ lat 46, wdową po szlachetnym Macieju zmarłym 11.04.1824, córką szlachetnych Ignacego i Krystyny z Modzelewskich małżonków Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.02.1827, 19/1827.

WNOROWSKI Walenty lat 19, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Piszczatowskich z Konstancją ZAJKOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Jakuba i Marianny z Grodzkich już nieżyjącą, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.02.1827, 20/1827.

ZABŁOCKI Wincenty lat 19, sławetny, czeladnik kunsztu szewskiego, urodzony w Kobylinie Borzymach, w Kobylinie Kruszewie przy rodzicach zamieszkały, syn sławetnych Ignacego i Heleny z Wyszyńskich z Joanną SIKORSKĄ lat 22, córką szlachetnych Benedykta i nieżyjącej już Marianny z Pogorzelskich, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.02.1827, 18/1827.

ZAJKOWSKI Stanisław lat 34, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zrodzony i tamże zamieszkały, syn szlachetnych Walentego i nieżyjącej już Antoniny z Grochowskich z Marianną MILEWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Jana i Ewy z Kapiców już nieżyjących, w Milewie leśnym zrodzoną i tamże zamie3szkałą, ślub 21.06.1827, 21/1827.

ZALESKI Antoni lat 32, szlachetny, przy ojcu w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzonym, syn szlachetnych Andrzeja i nieżyjącej już Teresy z Franciszką KULIKOWSKĄ lat 33, wdową po szlachetnym Wojciechu zmarłym 23.01.1826, córką szlachetnych Jana i Zofii z Roszkowskich małżonków Jaworowskich, już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkałą, ślub 11.02.1827, 8/1827.

ZALESKI Jakub lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Jarzemków z Joanną KOBYLIŃSKĄ lat 45, córką szlachetnych Krzysztofa i Petroneli z Kapiców, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 25.02.1827, 16/1827.

ŻYNOWKO Ignacy lat 31, włościanin urodzony w Bazutach, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały, syn włościan Jana i Konstancji z Saławionów, już nieżyjących z Franciszką BANASKOWĄ lat 25, wdową po Józefie zmarłym 18.07.1825, córką włościan Piotra i Katarzyny małżonków Ostrowskich, już nieżyjących, przedtem w Wysokiem Mazowiecku mieszkających, tamże urodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 18.02.1827, 12/1827.