Indeks opracowała J. Garbowska

BORK Krzysztof, syn Andrzeja i Marianny, urodzony 26.02.1660.

CZAJKOWSKI Marcin, syn szlachetnych Bartłomieja i Reginy, urodzony w Czajkach 07.11.1660.

DĄBROWSKI Walenty, syn Pawła i Reginy, urodzony w Wnorach Starej Wsi 08.02.1660.

GARBOWSKA Małgorzata, córka Jana i Elżbiety, urodzona w Garbowie Starym 09.07.1660.

GARBOWSKA Małgorzata, córka Michała i Doroty, urodzona w Garbowie Starym 09.07.1660.

GARBOWSKI Franciszek, syn Wawrzyńca? i Małgorzaty, urodzony w Garbowie 14.0.1660.

GARBOWSKI Jan, syn Jakuba i Anny, urodzony w Garbowie Nowym 19.05.1660.

GROCHOWSKA Marianna, córka Jakuba i Elżbiety, urodzona w Ciborach Kołaczkach parafia Zawady 17.12.1660.

KAMIŃSKI Tomasz, syn Wojciecha i Doroty, urodzony 16.12.1660.

KŁOSKOWSKI Jan, syn Andrzeja, urodzony w Kłoskach Świgoniach 24.06.1660.

KŁOSKOWSKI Maciej, syn Michała i Katarzyny, urodzony w Kłoskach 15.02.1660.

KOBYLIŃSKA Katarzyna, córka Marcina i Anny, urodzona w Garbowie Nowym 05.11.1660.

KOBYLIŃSKI Jakub, syn Stanisława i Anny, urodzony w Kobylinie 15.07.1660.

KOBYLIŃSKI Jan, syn Tomasza i Krystyny, urodzony w Kobylinie Latkach 14.05.1660.

KOBYLIŃSKI Marcin, syn Wawrzyńca przydomek Cieszym i Zofii, urodzony w Kobylinie Cieszymach 03.11.1660.

KROPIEWNICKI Kazimierz, syn Wojciecha przydomek Jarocki i Jadwigi, urodzony Kropiewnicy 27.02.1660.

KRZEWSKI Andrzej, syn Wojciecha i Heleny, urodzony w Sikorach Bartkowiętach 21.11.1660.

KRZEWSKI Michał, syn Tomasza i Anny, urodzony w Krzewie parafia Zawady 26.09.1660.

KUJBIEDA Marcin, syn Macieja i Apolonii, urodzony w Kujbiedzie parafia Jasionówka 15.11.1660.

MAKOWSKI Krzysztof, syn Tomasza i Marianny, urodzony w Makowie 24.03.1660.

MILEWSKI Jakub, syn Andrzeja i Zofii, urodzony w Milewie Zabielnym 24.06.1660.

MILEWSKI Stanisław, syn Pawła i Doroty, urodzony w Kapicach 14.03.1660.

MILEWSKI Stanisław, syn Piotra i Anny, urodzony Milewie 11.04.1660.

MOJKOWSKI Jakub, syn Andrzeja i Zofii, urodzony w Mojkach 15.07.1660.

MOJKOWSKI Marcin, syn Bartłomieja i Jadwigi, urodzony w Mojkach 09.11.1660.

PISZCZATOWSKA Magdalena, córka Andrzeja i Anny, urodzona w Piszczatach 22.07.1660.

POGORZELSKI Jakub, syn Macieja przydomek Polaczyk i Anny, urodzony w Kobylinie Pogorzałkach 28.04.1660.

SIKORSKA Katarzyna, córka Baltazara, urodzona w Sikorach Piotrowiętach 03.06.1660.

SIKORSKA Marianna, córka Piotra i Elżbiety, urodzona w Sikorach 09.05.1660.

SIKORSKI Franciszek, syn Marcina i Anny, urodzony w Sikorach Tomkowiętach 19.10.1660.

SIKORSKI Marcin, syn Jakuba i Marianny, urodzony w Zalesiu Łabędzkim 02.11.1660.

SIKORSKI Szymon, syn Szymona i Katarzyny, urodzony w Sikorach Bartkowiętach 10.10.1660.

SIKORSKI Wojciech, syn Kacpra i Reginy, urodzony w Sikorach Piotrowiętach 28.04.1660.

SIKORSKI Wojciech, syn Wawrzyńca i Doroty, urodzony w Sikorach Piotrowiętach 23.04.1660

STYPUŁKOWSKI Filip, syn Wojciecha i Agnieszki, urodzony w Stypułkach Święchach 23.03.1660.

STYPUŁKOWSKI Mateusz, syn Stanisława i Anny, urodzony w Stypułkach Szymanach 12.08.1660.

WNOROWSKA Marianna, córka Hilarego i Zofii, urodzona w Wnorach Wandach 06.08.1660.

WNOROWSKI Paweł, syn Macieja i Zofia, urodzony w Wnorach Wandach 15.07.1660.

WNOROWSKI Piotr, syn Jana i Jadwigi, urodzony w Wnorach Wandach 20.05.1660.

ZALESKA Elżbieta, córka, Mateusza i Krystyny, urodzona w Sikorach Bartyczkach 31.10.1660.