Indeks opracował L. Kocoń

BOGDANOWICZ Antonina, córka Jana lat 38, kowala i Doroty Szulc lat 30, urodzona w Kuleszach Kościelnych 30.05.1809, 11/1809.

BRZÓSKA Józefa, córka urodzonego Wojciecha lat 30 i Józefy Gołaszewskiej lat 22 , urodzona w Chojanach Stankowiętach 19.03.1810, 157/1810.

CHOIŃSKA Anna, córka urodzonego Idziego lat 28 i Marianny Kossakowskiej lat 22, urodzona w Gołaszach Dębie 01.01.1810, 123/1810.

CHOIŃSKA Dorota, córka Franciszki lat 26, urodzona w Kuleszach Kościelnych 11.09.1809, 54/1809.

CHOIŃSKA Julianna, córka urodzonego Jana lat 40 i Marianny Kalinowskiej lat 30, urodzona w Chojanach Pawłowiętach 19.02.1810, 148/1810.

CHOIŃSKA Katarzyna, córka Pawła i Klary Pruszyńskiej lat 28, urodzona w Chojanach Pieckach 23.04.1810, 172/1810.

CHOIŃSKA Marianna, córka urodzonego Marcina lat 32 i Heleny Choińskiej lat 30, urodzona w Chojanach Pieckach 15.10.1809, 68/1809.

CHOIŃSKA Marianna, córka urodzonego Wincentego lat 23 i Urszuli Jamiołkowskiej lat 20, urodzona w Chojanach Bąkach 19.10.1809, 71/1809.

CHOIŃSKA Petronela, córka urodzonego Jakuba lat 40 i Katarzyny Wróblewskiej lat 33, urodzona w Chojanach Pawłowiętach 29.07.1809, 36/1809.

CHOIŃSKA Zofia, córka urodzonego Stanisława lat 40 i Anieli Grodzkiej lat 30, urodzona w Podawczach 08.05.1809, 6/1809.

CHOIŃSKI Andrzej, syn urodzonego Adama lat 30 i Franciszki Choińskiej lat 24, urodzony w Chojanach Bąkach 27.11.1809, 100/1809.

CHOIŃSKI Antoni, syn urodzonego Bartłomieja lat 28 i Anastazji Choińskiej lat 24, urodzony w Chojanach Pieckach 13.06.1809, 18/1809.

CHOIŃSKI Antoni, syn urodzonego Wincentego lat 38 i Katarzyny Kalinowskiej lat 30, urodzony w Chojanach Pawłowiętach 10.06.1809, 15/1809.

CHOIŃSKI Franciszek, syn urodzonego Leona lat 36 i Marianny Wróblewskiej drugiego ślubu lat 18, urodzony w Chojanach Pawłowiętach 26.03.1810, 160/1810.

CHOIŃSKI Jan, syn urodzonego Mateusza lat 30 i Anastazji Kalinowskiej lat 30, urodzony w Chojanach Bąkach 14.12.1809, 112/1809.

CHOIŃSKI Jan, syn urodzonego Mikołaja lat 36 i Marianny Kalinowskiej drugiego ślubu lat 30, urodzony w Chojanach Gorczanach 11.01.1810, 130/1810.

CHOIŃSKI Michał, syn urodzonego Szymona lat 30 i Joanny Choińskiej lat 25, urodzony w Chojanach Pawłowiętach 24.09.1809, 60/1809.

CHOIŃSKI Paweł, syn urodzonego Marcina lat 60 i Marianny Grodzkiej drugiego ślubu lat 20, urodzony w Chojanach Pieckach 07.01.1810, 128/1810.

CHOIŃSKI Piotr, syn urodzonego Felicjana lat 40 i Eleonory lat 35, urodzony w Gorczanach 28.06.1809, 23/1809.

CHOIŃSKI Stanisław, syn urodzonego Wojciecha lat 25 i Heleny Łuniewskiej lat 24, urodzony w Chojanach Pawłowiętach 04.05.1809, 4/1809.

CIARNOWSKA Anastazja, córka niezamężnej Ewy lat 30, urodzona w Ciarnowie 22.12.1809, 119/1809.

CIARNOWSKA Franciszka, córka urodzonego Mateusza lat 48 i Marianny Kuleszy lat 40, urodzona w Wyknie Starym 02.11.1809, 82/1809.

CIARNOWSKA Julianna, córka urodzonego Mateusza lat 48 i Marianny Kuleszy lat 40, urodzona w Wyknie Starym 02.11.1809, 82/1809.

CICHOCKA Marianna Salomea, córka urodzonego Onufrego lat 46, pisarza przy Komorze Ciechanowieckiej, dzierżawcy wsi Parzochy i Zofii Bykowskiej lat 35, urodzona w Parzochach 20.11.1809, 98/1809.

DANKOWSKA Katarzyna, córka Walentego lat 45, włościanina i Barbary Żeleźnik lat 30, urodzona w Pachochach 23.11.1809, 95/1809.

DĄBROWSKA Magdalena, córka urodzonego Rocha lat 40 i Petroneli Gołaszewskiej lat 40, urodzona w Golaszach Puszczy 10.07.1809, 28/1809.

DĄBROWSKA Rozalia, córka urodzonego Franciszka lat 30 i Marianny Faszczewskiej lat 26, urodzona w Kalinowie Starym 27.03.1810, 162/1810.

DĄBROWSKI Paweł Ignacy, syn urodzonego Franciszka lat 40 i Katarzyny Choińskiej lat 25, urodzony w Chojanach Gorczanach 24.01.1810, 140/1810.

FASZCZEWSKA Marianna, córka urodzonego Krzysztofa lat 30 i Ludwiki Pruszyńskiej lat 25, urodzona w Kalinowie Nowym 05.09.1809, 51/1809.

FASZCZEWSKI Jakub, syn urodzonego Stanisława lat 45 i Anny Kalinowskiej lat 23, urodzony w Kalinowie Starym 16.07.1809, 29/1809.

FASZCZEWSKI Marceli, syn urodzonego Wojciecha lat 40 i Petroneli Kuleszy lat 30, urodzony w Grodzkich Nowych 27.05.1809, 10/1809.

FASZCZEWSKI Wincenty, syn urodzonego Jana lat 28 i Krystyny Ciborowskiej lat 22, urodzony w Niziołkach Dobkach 22.01.1809, 139/1809.

GIERAŁTOWSKI Paweł, syn urodzonego Franciszka lat 40 i Barbary Wróblewskiej lat 40, urodzony w Mościckich 27.06.1809, 21/1809.

GODLEWSKA Elżbieta, córka urodzonego Benedykta lat 50 i Joanny Buczyńskiej lat 40, urodzona w Kalinowie Czosnowie 28.11.1809, 101/1809.

GODLEWSKA Franciszka, córka urodzonego Pawła lat 47 i Marianny Krajewskiej lat 30, urodzona w Gołaszach Dębie 30.12.1809, 121/1809.

GODLEWSKA Rozalia, córka urodzonego Pawła lat 47 i Marianny Krajewskiej lat 30, urodzona w Gołaszach Dębie 30.12.1809, 121/1809.

GOŁASZEWSKA Anastazja, córka Wawrzyńca lat 40 i Antoniny Faszczewskiej lat 30, urodzona w Gołaszach Dębie 07.01.1810, 127/1810.

GOŁASZEWSKA Anna, córka urodzonego Augustyna lat 50 i Marianny Kołakowskiej lat 40, urodzona w Gołaszach Dębie 17.07.1809, 31/1809.

GOŁASZEWSKA Jadwiga, córka urodzonego Leona lat 42 i Zuzanny Kuleski lat 30, urodzona w Gołaszach Puszczy 08.10.1809, 66/1809.

GOŁASZEWSKA Katarzyna, córka niezamężnej Małgorzaty lat 23, urodzona w Górkach Gołaszach 25.11.1809, 97/1809.

GOŁASZEWSKA Katarzyna, córka urodzonego Ignacego lat 40 i Jozefaty Sasinowskiej drugiego ślubu lat 40, urodzona w Gołaszach Puszczy 12.11.1809, 88/1809.

GOŁASZEWSKA Katarzyna, córka urodzonego Mateusza lat 36 i Agnieszki Uszyńskiej drugiego ślubu lat 32, urodzona w Gołaszach Dębie 23.11.1809, 94/1809.

GOŁASZEWSKA Magdalena, córka urodzonego Grzegorza lat 25 i Petroneli Łopieńskiej lat 25, urodzona w Gołaszach Dębie 17.07.1809, 32/1809.

GOŁASZEWSKA Marianna, córka urodzonego Gabriela lat 50 i Doroty Wnorowskiej lat 34, urodzona w Gołaszach Puszczy 01.09.1809, 47/1809.

GOŁASZEWSKA Rozalia, córka urodzonego Józefa lat 45 i Agnieszki Mystkowskiej lat 30, urodzona w Górkach Gołaszach 05.01.1810, 125/1810.

GOŁASZEWSKA Urszula, córka urodzonego Jana lat 37 i Franciszki Grodzkiej lat 23, urodzona w Gołaszach Puszczy 17.10.1809, 70/1809.

GOŁASZEWSKI Adam, syn urodzonego Marcina lat 50 i Marianny Muraskiej drugiego ślubu lat 31, urodzony w Gołaszach Dębie 13.03.1810, 153/1810.

GOŁASZEWSKI Jan, syn urodzonego Piotra lat 28 i Marianny Gołaszewskiej lat 20, urodzony w Gołaszach Puszczy 19.05.1809, 8/1809.

GOŁASZEWSKI Józef, syn urodzonego Jana lat 30 i Petroneli Zaniewskiej lat 21, urodzony w Golaszach Dębie 17.04.1810, 170/1810.

GOŁASZEWSKI Józef, syn urodzonego Tomasza lat 26 i Anny Tyborowskiej lat 23, urodzony w Gorkach Golaszach 05.07.1809, 26/1809.

GOŁASZEWSKI Marceli, syn urodzonego Adama lat 40 i Franciszki Kuleszy lat 30, urodzony w Gołaszach Puszczy 01.11.1809, 81/1809.

GOŁASZEWSKI Szymon, syn urodzonego Michała lat 31 i Marianny Kuleszy lat 28, urodzony w Gołaszach Puszczy 28.10.1809, 77/1809.

GRABOWSKI Franciszek, syn urodzonego Mikołaja lat 36 i Eupchemii Faszczewskiej lat 36, urodzony w Kalinowie Starym 30.11.1809, 102/1809.

GROCHOWSKI Jakub, syn urodzonego Jana lat 36 i Katarzyny Kuleszy lat 23, urodzony w Wyknie Nowym 26.07.1809, 35/1809.

GRODZKA Joanna, córka urodzonego Gaspara lat 48 i Julianny Grabowskiej lat 27, urodzona w Grodzkich Szczepanowiętach 26.10.1809, 78/1809.

GRODZKA Krystyna, córka urodzonego Szymona lat 40 i Marianny Wróblewskiej lat 40, urodzona w Litewce 15.04.1810, 169/1810.

GRODZKI Adam, syn urodzonego Jana lat 33 i Brygidy Kuleszy lat 28, urodzony w Niziołkach Dobkach 23.12.1809, 118/1809.

GRODZKI Franciszek, syn urodzonego Piotra lat 40 i Agnieszki Wnorowskiej lat 30, urodzony w Grodzkich Starych 02.10.1809, 63/1809.

GRODZKI Jan, syn urodzonego Łukasza lat 60 i Krystyny Buczyńskiej drugiego ślubu lat 30, urodzony w Grodzkich Nowych 30.12.1809, 122/1809.

GRODZKI Michał, syn urodzonego Bartłomieja lat 32 i Urszuli Grodzkiej lat 19, urodzony w Grodzkich Starych 20.11.1809, 90/1809.

GRODZKI Michał, syn Walentego lat 40 i Petroneli Wnorowskiej lat 29, urodzony w Grodzkich Starych 24.09.1809, 61/1809.

GRODZKI Szymon, syn urodzonego Jana lat 30 i Franciszki Wnorowskiej lat 24, urodzony w Grodzkich Szczepanowiętach 28.10.1809, 79/1809.

JABŁOŃSKA Marianna, córka urodzonego Adama lat 23 i Petroneli Kuleszy lat 20, urodzona w Gołaszach Puszczy 04.09.1809, 50/1809.

JANKOSKI Stanisław, syn Anny lat 28, urodzony w Grodzkich Nowych 03.10.1809, 64/1809.

KACZYŃSKA Aniela, córka urodzonego Bartłomieja lat 30 i Brygidy Szymborskiej lat 36, urodzona w Górkach Gołaszach 19.02.1810, 150/1810.

KALINOWSKA Agata, córka urodzonego Macieja lat 56 i Marianny lat 23, urodzona w Kalinowie Starym 01.02.1810, 144/1810.

KALINOWSKA Anna, córka urodzonego Antoniego lat 40 i Marianny Kuleszy drugiego ślubu lat 25, urodzona w Chojanach Pawłowiętach 13.03.1810, 154/1810.

KALINOWSKA Antonina, córka urodzonego Antoniego lat 36 i Magdaleny Wnorowskiej lat 35, urodzona w Kalinowie Starym 09.06.1809, 13/1809.

KALINOWSKA Antonina, córka urodzonego Jan lat 20 i Agnieszki Buczyńskiej lat 21, urodzona w Kalinowie 17.06.1809, 19/1809.

KALINOWSKA Apolonia, córka urodzonego Pantaleona lat 26 i Konstancji Kalinowskiej lat 20, urodzona w Kalinowie Sulkach 29.03.1810, 164/1810.

KALINOWSKA Cecylia, córka urodzonego Pawła lat 56 i Marianny Gołaszewskiej czwartego ślubu lat 40, urodzona w Kalinowie Czosnowie 24.11.1809, 96/1809.

KALINOWSKA Franciszka, córka urodzonego Jana lat 59 i Marianny Kuleszy drugiego ślubu lat 40, urodzona w Kalinowie Sulkach 05.12.1809, 106/1809.

KALINOWSKA Katarzyna, córka urodzonego Jana lat 40 i Magdaleny Mierzwińskiej drugiego ślubu lat 24, urodzona w Kalinowie Starym 12.11.1809, 87/1809.

KALINOWSKA Łucja, córka urodzonego Marcina lat 40 i Marianny Gołaszewskiej lat 20, urodzona w Chojanach Stankowiętach 13.12.1809, 111/1809.

KALINOWSKA Małgorzata, córka urodzonego Macieja lat 38 i Anny Kalinowskiej lat 30, urodzona w Kalinowie Czosnowie 13.06.1809, 17/1809.

KALINOWSKA Marianna, córka urodzonego Wawrzyńca lat 22 i Antoniny Kalinowskiej lat 20, urodzona w Kalinowie Starym 11.04.1810, 167/1810.

KALINOWSKA Monika, córka urodzonego Józefa lat 43 i Marianny Gołaszewskiej lat 32, urodzona w Buczynie 02.05.1809, 1/1809.

KALINOWSKA Wiktoria, córka urodzonego Marcina lat 43 i Franciszki Stypułkowskiej lat 33, urodzona w Kalinowie Starym 19.12.1809, 114/1809.

KALINOWSKI Antoni, syn urodzonego Tomasza lat 33 i Konstancji Kalinowskiej lat 20, urodzony w Kalinowie Czosnowie 10.06.1809, 14/1809.

KALINOWSKI Franciszek, syn urodzonego Józefa i Krystyny Kuleszy, urodzony w Kalinowie 09.12.1809, 109/1809.

KALINOWSKI Franciszek, syn urodzonego Macieja lat 36 i Anny Łuniewskiej lat 24, urodzony w Kalinowie Nowym 08.01.1810, 129/1810.

KALINOWSKI Jakub, syn urodzonego Grzegorza lat 30 i Katarzyny Bagińskiej lat 28, urodzony w Kalinowie Czosnowie 20.07.1809, 33/1809.

KALINOWSKI Jan, syn urodzonego Marcelego lat 46 i Marianny Raciborskiej lat 28, urodzony w Kalinowie Czosnowie 27.03.1810, 161/1810.

KALINOWSKI Mikołaj, syn urodzonego Jakuba lat 55 i Jozefaty Jamiołkowskiej drugiego ślubu lat 40, urodzony w Kalinowie Starym 02.12.1809, 105/1809.

KALINOWSKI Paweł, syn urodzonego Stanisława lat 50 i Marianny Kalinowskiej drugiego ślubu lat 30, urodzony w Kalinowie Czosnowie 13.01.1810, 132/1810.

KALINOWSKI Paweł, syn urodzonego Tomasza lat 40 i Katarzyny Wróblewskiej lat 19, urodzony w Wróblach 13.01.1810, 133/1810.

KALINOWSKI Piotr, syn urodzonego Stanisława lat 20 i Marianny Wróblewskiej lat 20, urodzony w Chojanach Pawłowiętach 12.01.1810, 131/1810.

KALINOWSKI Szymon, syn urodzonego Stanisława lat 40 i Magdaleny Mierzwińskiej drugiego ślubu lat 30, urodzony w Kalinowie Sulkach 22.10.1809, 74/1809.

KALINOWSKI Wilhelm, syn urodzonego Tomasza lat 50 i Anieli Kuleszy lat 30, urodzony w Kalinowie Czosnowie 01.09.1809, 46/1809.

KLIMASZEWSKI Marceli Piotr, syn urodzonego Stanisława lat 38 i Joanny lat 24, urodzony w Gorczanach 02.06.1809, 12/1809.

KLIWINOSKI Jan, syn Antoniego lat 30, włościanina i Katarzyny Oposkiej drugiego ślubu lat 22, urodzony w Parzochach 07.11.1809, 86/1809.

KOBOSKA Jan, syn urodzonego Antoniego lat 29 i Łucji Choińskiej lat 20, urodzony w Chojanach Sierociętach 23.10.1809, 75/1809.

KOBOSKA Leon, syn urodzonego Franciszka lat 30 i Marianny Mościckiej lat 18, urodzony w Chojanach Stankowiętach 09.04.1810, 165/1810.

KOBOSKA Paweł, syn urodzonego Ambrożego lat 43 i Anieli Kuleszy lat 32, urodzony w Chojanach Stańkowiętach 15.01.1810, 134/1810.

KRAJEWSKA Anna, córka urodzonego Antoniego lat 28 i Katarzyny Kuleszy lat 26, urodzona w Mościckich 07.08.1809, 41/1809.

KRAJEWSKI Jan, syn urodzonego Mateusza lat 40 i Heleny Choińskiej lat 27, urodzony w Golaszach Dębie 21.10.1809, 72/1809.

KRUSZEWSKA Julianna, córka urodzonego Sebastiana lat 30 i Anieli Kuleszy lat 20, urodzona w Grodzkich Szczepanowiętach 13.02.1810, 146/1810.

KULESZA Agnieszka, córka urodzonego Augustyna lat 45 i Rozalii Kuleszy drugiego małżeństwa lat 30, urodzona w Podawczach 21.01.1810, 138/1810.

KULESZA Anastazja, córka urodzonego Michała lat 52 i Barbary Zambrzyckiej lat 30, urodzona w Litwie Starej 20.12.1809, 116/1809.

KULESZA Andrzej, syn urodzonego Antoniego lat 24 i Magdaleny Mościckiej lat 23, urodzony w Gołaszach Dębie 30.11.1809, 104/1809.

KULESZA Antoni, syn urodzonego Franciszka lat 50 i Elżbiety Gołaszewskiej lat 30, urodzony w Wyknie Starym 16.01.1810, 135/1810.

KULESZA Antonina, córka urodzonego Waleriana lat 48 i Rozalii Krajewskiej lat 35, urodzona w Wyknie Starym 13.06.1809, 16/1809.

KULESZA Baltazar, syn urodzonego Grzegorza lat 30 i Marianny Wnorowskiej lat 30, urodzony w Litewce 06.01.1810, 124/1810.

KULESZA Franciszka, córka urodzonego Walentego lat 70 i Rozalii Kuleszy lat 28, urodzona w Litwie Starej 01.07.1809, 24/1809.

KULESZA Jakub, syn urodzonego Franciszka lat 49 i Ludwiki Wnorowskiej lat 34, urodzony w Chojanach Stankowiętach 15.07.1809, 30/1809.

KULESZA Jan, syn urodzonego Mikołaja lat 30 i Marianny lat 23, urodzony w Podawczach 21.10.1809, 73/1809.

KULESZA Jozefata, córka Klary lat 30, urodzona w Grodzkich Nowych 16.03.1810, 155/1810.

KULESZA Józef, syn urodzonego Andrzeja lat 30 i Krystyny Gołaszewskiej lat 40, urodzony w Wyknie Nowym 01.12.1809, 103/1809.

KULESZA Julianna, córka urodzonego Kazimierza lat 22 i Antoniny Kuleszy lat 20, urodzona w Więchach 21.02.1810, 149/1810.

KULESZA Julianna, córka urodzonego Stanisława lat 30 i Marianny Grodzkiej lat 23, urodzona w Niziołkach Starych 19.09.1809, 58/1809.

KULESZA Konstancja Jozefata, córka urodzonego Antoniego lat 27 i Teresy Grodzkiej lat 23, urodzona w Litwie Starej 16.10.1809, 69/1809.

KULESZA Leon, syn urodzonego Andrzeja lat 54 i Julianny Kuleszy lat 40, urodzony w Wyknie Nowym 10.02.1810, 145/1810.

KULESZA Marianna, córka urodzonego Franciszka lat 45 i Franciszki Kuleszy lat 30, urodzona w Litwie Starej 17.01.1810, 136/1810.

KULESZA Mikołaj, syn urodzonego Kazimierza lat 30 i Weroniki Wnorowskiej lat 22, urodzony w Podawczach 08.09.1809, 53/1809.

KULESZA Mikołaj, syn urodzonego Wojciecha lat 38 i Franciszki Kuleszy lat 25, urodzony w Litwie Starej 06.12.1809, 108/1809.

KULESZA Nikodym, syn urodzonego Leona lat 36 i Marianny Pogorzelskiej drugiego ślubu lat 24, urodzony w Wyknie Nowym 16.09.1809, 55/1809.

KULESZA Piotr Karol, syn urodzonego Jana lat 30 i Marianny Rogowskiej lat 20, urodzony w Grodzkich Nowych 06.10.1809, 65/1809.

KULESZA Rozalia, córka urodzonego Franciszka lat 50 i Łucji Faszczewskiej lat 28, urodzona w Gołaszach Dębie 28.03.1810, 163/1810.

KULESZA Teresa, córka urodzonego Jana lat 60 i Józefaty Choińskiej lat 40, urodzona w Wyknie Nowym 23.03.1810, 158/1810.

KULESZA Urszula, córka urodzonego Kazimierza lat 50 i Marianny Kalinowskiej drugiego ślubu lat 46, urodzona w Chojanach Pawłowiętach 19.12.1809, 115/1809.

KULESZA Walerian, syn urodzonego Bernarda lat 49 i Zofii drugiego ślubu lat 30, urodzony w Niziołkach Dobkach 12.04.1810, 168/1810.

KULESZA Wincenty, syn urodzonego Andrzeja lat 29 i Franciszki Łoniewskiej lat 42, urodzony w Wyknie Starym 18.08.1809, 43/1809.

LEŚNIEWSKI Jan, syn urodzonego Franciszka lat 36 i Katarzyny Kalinowskiej lat 26, urodzony w Niziołkach Dobkach 17.06.1809, 20/1809.

LITWIAK Marianna, córka Szymona lat 30, włościanina i Agnieszki Dąbroskiej lat 36, urodzona w Grodzkich Nowych 04.08.1809, 40/1809.

ŁOPIEŃSKA Marcjanna, córka urodzonego Macieja lat 30 i Marianny Świątkowskiej lat 20, urodzona w Chojanach Pieckach 17.09.1809, 56/1809.

ŁOPIEŃSKA Marianna, córka Barbary lat 22, urodzona w Górkach Gołaszach 04.09.1809, 49/1809.

ŁOPIEŃSKI Florian, syn urodzonego Leona lat 50 i Franciszki Gołaszewskiej lat 32, urodzony w Mościckach 03.05.1809, 2/1809.

ŁUNIEWSKI Leon, syn urodzonego Franciszka lat 40 i Franciszki Kalinowskiej drugiego ślubu lat 20, urodzony w Kalinowie Czosnowie 10.04.1810, 166/1810.

ŁUNIEWSKI Marceli, syn urodzonego Antoniego lat 30 i Wiktorii Choińskiej lat 24, urodzony w Gołaszach Puszczy 31.10.1809, 80/1809.

ŁUNIEWSKI Onufry, syn Marianny lat 26, urodzony w Uszyńskich 02.03.1810, 151/1810.

ŁUNIEWSKI Piotr, syn urodzonego Tomasza lat 50 i Łucji Choińskiej drugiego ślubu lat 30, urodzony w Chojanach Pieckach 31.07.1809, 38/1809.

MICHAŁOWICZ Tekla, córka Jana i Marianny Kalinowskiej lat 18, urodzona w Faszczach 06.09.1809, 52/1809.

MIERZWIŃSKI Jacek, syn  Franciszki lat 30, urodzony w Litwie Starej 21.08.1809, 44/1809.

MIERZWIŃSKI Walenty, syn urodzonego Wincentego lat 38 i Marianny Mierzwińskiej lat 20, urodzony w Kalinowie Nowym 13.02.1810.

MIODUSZEWSKA Petronela, córka Marianny lat 28, urodzona w Górkach Gołaszach 28.06.1809, 22/1809.

MIODUSZEWSKI Ludwik, syn urodzonego Eryka lat 42 i Konstancji Gołaszewskiej lat 24, urodzony w Golaszach Puszczy 25.08.1809, 45/1809.

MOŚCICKI Stanisław, syn urodzonego Grzegorza lat 20 i Anieli Kuleszy lat 33, urodzony w Mościckich 13.11.1809, 89/1809,

OSTROWSKA Anna, córka Mateusza lat 24, włościanina i Katarzyny Dankockiej lat 28, urodzona w Wąchach 02.08.1809, 39/1809.

PIEKARSKA Magdalena, córka Jana lat 25, włościanina i Apolonii Bagińskiej lat 20, urodzona w Podlipnem 22.05.1809, 9/1809.

PIEKARSKI Marcin, syn Franciszka lat 28, włościanina i Marianny Mazurczyk lat 23, urodzony w Podlipnem 04.11.1809, 84/1809.

PIOTROWICZ Eleonora, córka Jana lat 30, szewca i Magdaleny Kalinowskiej lat 23, urodzona w Kalinowie Starym 22.11.1809, 93/1809.

ROSZKOWSKI Jan, syn urodzonego Andrzeja lat 36 i Marianny Gołaszewskiej lat 26, urodzony w Wyknie Nowym 04.09.1809, 48/1809.

SKRZYPKOWSKI Andrzej, syn urodzonego Stanisława lat 45 i Ewy Kaczyńskiej lat 36, urodzony w Kuleszach Kościelnych 25.11.1809, 99/1809.

SMARKIEWICZ Katarzyna, córka Antoniego lat 50, majstra kunsztu kowalskiego i Anastazji Leśnieskiej lat 30, urodzona w Więchach 29.01.1810, 142/1810.

SZKARADZIŃSKA Marianna, córka Jacka lat 29, organisty i Konegondy Krajewskiej lat 23, urodzona w Kuleszach Kościelnych 12.05.1809, 7/1809.

SZLESZYŃSKI Jan, syn urodzonego Andrzeja lat 26 i Rozalii Grodzkiej lat 24, urodzony w Grodzkich Starych 27.12.1809, 120/1809.

SZYMBORSKA Tekla, córka Wojciecha lat 37, szewca i Jozefaty Kukaskiej lat 28, urodzona w Niziołkach Dobkach 23.09.1809, 59/1809.

ŚLIWOSKA Agnieszka, córka niezamężnej Małgorzaty lat 30, urodzona w Litwie Starej 20.01.1810, 137/1810.

USZYŃSKI Baltazar, syn urodzonego Stanisława lat 32 i Marianny Mioduszewskiej lat 27, urodzony w Uszyńskich 11.01.1810, 126/1810.

WNOROWSKA Marianna, córka urodzonego Antoniego lat 28 i Franciszki Kalinowskiej lat 30, urodzona w Więchach 19.03.1810, 156/1810.

WNOROWSKA Marianna, córka urodzonego Marcina lat 73 i Teostazji Baczyńskiej lat 45, urodzona w Wróblach 13.08.1809, 42/1809.

WNOROWSKI Feliks Hieronim, syn urodzonego Józefa lat 30 i Agnieszki Zaręby lat 36, urodzony w Parzochach 11.10.1809, 67/1809.

WNOROWSKI Franciszek, syn urodzonego Pawła lat 30 i Eleonory Sierputowskiej lat 24, urodzony w Więchach 04.11.1809, 85/1809.

WNOROWSKI Józef, syn urodzonego Michała lat 36 i Marcjanny Gołaszewskiej lat 28, urodzony w Gołaszach Dębie 22.07.1809, 34/1809.

WNOROWSKI Marcin, syn urodzonego Jana lat 56 i Magdaleny Kuleszy lat 40, urodzony w Więchach 04.11.1809, 83/1809.

WRÓBLEWSKA Franciszka, córka urodzonego Jakuba lat 30 i Zofii lat 20, urodzona w Wróblach 26.03.1810, 159/1810.

WRÓBLEWSKA Konegunda, córka urodzonego Jana lat 25 i Jozefaty Mioduszewskiej lat 20, urodzona w Wróblach 04.03.1810, 152/1810.

WRÓBLEWSKA Konegunda, córka urodzonego Pawła lat 47 i Katarzyny Kropowicz lat 30, urodzona w Wróblach 29.07.1809, 37/1809.

WRÓBLEWSKA Wiktoria, córka urodzonego Jana lat 38 i Scholastyki Kuleszy drugiego ślubu lat 24, urodzona w Wróblach 22.12.1809, 117/1809.

WRÓBLEWSKI Jan, syn urodzonego Jakuba lat 19 i Julianny Niemiry lat 22, urodzony w Górka Gołaszach 05.05.1809, 5/1809.

WRÓBLEWSKI Jan, syn urodzonego Tomasza lat 43 i Zuzanny Brzóski lat 22, urodzony w Wróblach 14.12.1809, 113/1809.

WRÓBLEWSKI Michał, syn Franciszki lat 40, urodzony w Golaszach Puszczy 25.09.1809, 62/1809.

ZAMBRZYCKA Katarzyna, córka urodzonego Stanisława lat 23 i Teresy Kuleszy lat 20, urodzona w Wyknie Starym 22.11.1809, 92/1809.

ZANIEWSKA Marianna, córka urodzonego Franciszka lat 32 i Rozalii Drągowskiej lat 26, urodzona w Gołaszach Dębie 05.12.1809, 107/1809.