Opracował L. Kocoń

BOGUSZEWSKI Mateusz z Twarogów Lackich z Agatą NIEWIAROWSKĄ z Twarogów Ruskich, 02.02.1814.

CZARKOWSKI Paweł z Czarkowki Małej z Konstancją BOGUSZEWSKĄ, wdową z Żerów Bystrych, 18.10.1814.

KOSIŃSKI Antoni z Kosianki Leśnej z Marianną KOSIŃSKĄ z Kosianki Trojanowki, 14.06.1814.

KOSIŃSKI Antoni z Wiktorią KOSIŃSKĄ, oboje z Kosianki Leśnej, 25.10.1814.

LESZCZYŃSKI Grzegorz z Leszczki z Marianną LESZCZYŃSKĄ, 02.02.1814.

LESZCZYŃSKI Stanisław z Marianną LESZCZYŃSKĄ, oboje z Leszczki, 15.11.1814.

MIODUSZEWSKI Michał z Miodusów Dworaków z Brygidą WIŃSKĄ  z Miodus Pokrzywnych, 01.02.1814.

MOCZULSKI Franciszek z Moczydł Pszczółek z Teklą MOCZULSKĄ z Twarogów Lackich, 09.04.1814.

MOCZULSKI Walenty z Moczydł Kukiełek z Marcjanną OLSZEWSKĄ z Olszewa, 19.07.1814.

MOCZULSKI Wojciech, wdowiec z Moczydł Pszczółek z Zuzanną KRYŃSKĄ, wdową z Moczydł Kukiełek, 24.05.1814.

NIEWIAROWSKI Fabian, wdowiec z Krynek Miklasów parafia Pobikry z Krystyną PONIATOWSKĄ z Laszczki, 28.04.1814.

OBNISKI Augustyn z Żerów Bystrych z Katarzyną CZARKOWSKĄ z Miodus Pokrzywnych 19.07.1814.

OLSZEWSKI Szymon z Olszewa z Joanną OLSZEWSKĄ, wdową z Twarogów Lackich, 08.02.1814.

PIECZYSKI Andrzej z Pieczysk z Teresą PONIATOWSKĄ, 02.02.1814.

RADZISZEWSKI Sylwester z Królów parafia Pobikry z Małgorzatą z Moczydł Dubiny, 05.07.1814.

ROKICKI Antoni z Żerów Bystrych z Marianną MOCZULSKĄ, wdową z Moczydł Pszczółek, 03.05.1814.

SMORCZEWSKI Grzegorz z Magdaleną MOCZULSKĄ z Mazur, 08.02.1814.

SZMURŁO Felicjan z Krynek, parafia Pobikry z Antoniną MIODUSZEWSKĄ z Twarogów Lackich, 19.07.1814.

TOŁWIŃSKI Franciszek z Jesionowskiej z Marianną TOŁWIŃSKĄ, wdową z Kosianki Starej, 26.07.1814.

TWAROWSKI Ignacy z Trąbnicy z Macelą BOGUSZEWSKĄ  z Żer Bystrych, 16.05.1814.

TWAROWSKI Michał, wdowiec z Twarogów Lackich z Marianną ŻERA, wdową z Twarogów Ruskich, 08.02.1814.

TYMIŃSKI Jacek z Wojtkowic Starejwsi, parafii Ciechanowieckiej z Marianną PIECZYSKĄ z Pieczysk, 25.10.1814.

ULERT Jan z Żerów Pilaków z Barbarą ŻERA  z Żerów Czubików, 05.07.1814.

ZALEWSKI Ambroży, wdowiec ze wsi Królów parafia Winna z Franciszką ŻERA, 02.02.1814.

ŻERA Mateusz z Moczydł Kukiełek z Urszulą TĄKIEL z Moczydł Pszczółek, 10.05.1814.