Opracował L. Kocoń

BENDZEL Wojciech lat 21, syn Katarzyny, urodzony i zamieszkały  w Doliwach z Franciszką BALESKĄ lat 21, córką Tomasza i Apolonii, urodzoną w Słuczu, w Doliwach z wyrobku się utrzymującą, 26.05.1855, 14/1855.

BRZOZOWSKI Kazimierz lat 24, syn Sylwestra i Agnieszki, w Pieńkach z wyrobku się utrzymujący z Konstancją MODZELEWSKĄ lat 25, córką Antoniego i Antoniny, urodzoną i zamieszkałą w Pieńkach, 14.11.1855, 19/1855.

CHLUDZIŃSKI Franciszek lat 38, wdowiec po Łucji Komoroskiej zmarłej 01.02.1853, syn Wojciecha i Konstancji Borzymoskiej, urodzony w Chludniach, parafia Mały Płock, w Folwarku Kubrze  służący z Pauliną LEWKIEWICZ lat 34, córką Tomasza i Anny Wróbleskiej, urodzoną w mieście Filipowie, służącą w Folwarku Kubrze, 17.05.1855, 12/1855.

CHRZANOWSKI Stanisław lat 22, szlachetny, syn Piotra i Franciszki Borawskiej, urodzony i zamieszkały w Supach z szlachetną Katarzyną TRZASKĄ lat 21, córką Antoniego i Marianny Gosiewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Supach, 06.02.1855, 8/1855.

CWALIŃSKI Michał lat 30, syn Antoniego  i Franciszki, urodzony w Stryjakach, w Przytułach z wyrobku się utrzymujący z Franciszką ZALESKĄ   lat 30, wyrobnicą, córką Franciszka i Katarzyny, urodzoną w Niesiołkach parafia Romany, w Przytułach przy ojcu zostającą, 30.01.1855, 4/1855.

GUTOSKI Józef lat 19, włościanin, syn Tomasza i Joanny, urodzony i zamieszkały w Pawełkach, parafia Jedwabne z Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 17, włościanką, córką Wiktora i Franciszki, urodzoną i zamieszkałą w Przytułach, 05.02.1855, 6/1855.

JANCZEWSKI Jan lat 23, włościanin, wyrobnik, syn Piotra i Katarzyny, urodzony i zamieszkały w Kubrze z Anielą SZCZERBĄ lat 21, córką Tomasza i Heleny, urodzoną i zamieszkałą w Kubrze, z wyrobku się utrzymującą, 12.11.1855, 18/1855.

JANKOWSKI Franciszek lat 21, szlachetny, syn Stanisława i Barbary Dołęgi, zamieszkały w Brzostowie parafia Burzyn z szlachetną Teofilą KORYTKOWSKĄ lat 22, córką Mateusza i Marianny Obryckiej, urodzoną i zamieszkałą w Plutach, 19.02.1855, 10/1855.

JANKOWSKI Jan lat 25, szlachetny, syn Jakuba i Wiktorii Olszewskiej, urodzony w Strzegocinie, parafia Gąsiorowska, w obowiązku organisty w Przytułach zostający z Emilią WOLFF lat 22, urodzoną w Troszynie, córką Walentego, nauczyciela szkoły elementarnej i Eleonory Dzierdziejewskiej, w Stawiskach przy rodzicach zostającą, ślub w kościele klasztornym w Stawiskach 23.01.1855, 2/1855.

KLIMASZEWSKI Antoni lat 26, szlachetny, syn Wawrzyńca i Salomei Rogowskiej, urodzony i zamieszkały w Chrzanowie Duszach z szlachetną Apolonią BORAWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Marianny Chrostowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Trzaskach, 28.08.1855, 15/1855.

KONOPKA Andrzej lat 19, szlachetny, syn Jana i Marianny Mroczkowskiej, urodzony w Kuczach, zamieszkały w Karwowie, parafia Radziłów z Agnieszką BRZOSTOWSKĄ lat 21, córką Łukasza i Jozefaty Chrzanowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Chrzanowie Wypychach, 19.02.1855, 11/1855.

KONOPKA Ignacy lat 35, wdowiec po Annie Polkowskiej zmarłej 02.10.1855, syn Antoniego i Agnieszki Dziekońskiej, urodzony i zamieszkały w Karwowie, parafia Radziłów z Karoliną MROCZKOWSKĄ lat 22, córką Marianny, urodzoną i zamieszkałą w Mroczkach, 27.11.1855, 26/1855.

KONOPKA Ignacy lat 19, szlachetny, syn Ludwika i Marianny Sleszyńskiej, urodzony i zamieszkały  w Barwikach z szlachetną Teofilą KARWOWSKĄ lat 19, córką Jana i Rozalii Sleszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Slasach, 06.02.1855, 7/1855.

KURKOWSKI Franciszek lat 19, szlachetny, syn Stanisława i Anny Mieczkowskiej, urodzony i zamieszkały w Boraskich z Weroniką ŚMIAROWSKĄ lat 19, córką Jana i Franciszki Gardockiej, urodzoną i zamieszkałą w Mieczkach, 29.10.1855, 16/1855.

LIPIŃSKI Aleksander lat 19, szlachetny, syn Baltazara i Franciszki Trzaski, urodzony w Jeziorku, w Biodrach parafia Burzyn przy ojcu zamieszkały z szlachetną Emilią MODZELEWSKĄ lat 19, córką Piotra i Małgorzaty Kurzątkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Pieńkach, 15.01.1855, 1/1855.

MIKUCKI Serafin lat 20, syn Andrzeja i Katarzyny Rogowskiej, urodzony i zamieszkały w Grzymkach, parafia Romany z Wiktorią SKRODZKĄ lat 17, córką Antoniego i Salomei Ramotowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Boraskich, 27.11.1855, 25/1855.

MIKUCKI Wiktor lat 33, szlachcic cząstkowy, wdowiec  po Rozalii Filipkowskiej zmarłej 31.08.1854, syn Tomasza i Franciszki Sokołowskiej, urodzony w Mikotach, zamieszkały w Boraskich z Marianną ŚMIAROWSKĄ lat 18, córką drobnego szlachcica Antoniego i Franciszki Mieczkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mieczkach, 21.11.1855, 20/1855.

MODZELEWSKI Stanisław lat 25, syn Kazimierza i Joanny Szabłoskiej, urodzony w Szabłach, parafia Śniadowo, w Folwarku Kubra zostający z Marianną SLESZYŃSKĄ lat 18, córką Wojciecha i Antoniny Supińskiej, urodzoną i zamieszkałą w Barwikach, 07.11.1855, 17/1855.

PRZESTRZELSKI Piotr, szlachcic, syn Józefa i Jozefaty Kurkowskiej, urodzony i zamieszkały w Kątach, parafia Burzyn z Rozalią KARWOWSKĄ lat 40, wdową po Janie zmarłym 29.08.1854, córką Bonifacego i Ewy Bukowskiej małżonków Rogowskich, zamieszkałą w Brychach, 26.11.1855, 22/1855.

ROGOWSKI Kazimierz lat 21, szlachetny, syn Adama i Franciszki Modzelewskiej, urodzony i zamieszkały  w Pieńkach z szlachetną Salomeą PRZECHODZKĄ lat 16, córką Antoniego i Agnieszki Sleszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Pieńkach, 12.02.1855, 9/1855.

RYDZEWSKI Konstanty lat 21, szlachetny, gospodarz rolny, syn Mateusza i Franciszki Karwoskiej, urodzony i zamieszkały w Obrytkach, parafia Romany z Julianną MROCZKOWSKĄ lat 19, córką Józefa i Anny Karwowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mroczkach, 31.01.1855, 5/1855.

SOKOŁOSKI Kazimierz lat 55, włościanin, wdowiec  po Scholastyce zmarłej 19.09.1854, synem Jana i Marianny, urodzony w Święcinie, zamieszkały w Raciborach z Modestą KARCZESKĄ lat 45, wdową po Onufrym zmarłym 25.02.1847, włościanką, wyrobnicą, córką Jana i Marianny małżonków Gąsieskich, zamieszkałą w Raciborach, 19.11.1855, 21/1855.

SUPIŃSKI Mikołaj lat 22, syn Stanisława i Anny Konopki, urodzony i zamieszkały w Supach z Franciszka KORYTKOWSKĄ lat 19, córką Józefa i Agaty Zaleskiej, urodzoną i Zamieszkałą w Olszewie, parafia Romany, 26.11.1855, 23/1855.

TOMASZEWSKI Józef lat 40, wdowiec po Mariannie z Tryczów zmarłej 30.08.1852, syn Jana i Marianny, urodzony na Węgrzech, w Czachach z wyrobku się utrzymującym z Marianną WIŚNIEWSKĄ lat 30, wyrobnicą, córką Franciszka i Marianny, urodzoną i zamieszkałą w Czachach, 26.11.1855, 24/1855.

TRZASKA Franciszek lat 28, syn Pawła i Agnieszki Łojewskiej, urodzony i zamieszkały  w Łojach z Julianną SWIDORSKĄ lat 26, wdową po Franciszku zmarłym 08.05.1854, córką Jana i Agnieszki małżonków Mrozowiczów, wyrobników, urodzoną i zamieszkałą w Łojach, 26.05.1855, 13/1855.

WANIESKI Paweł lat 21, wyrobnik, syn Jana i Marianny z Bezełków, urodzony w Wiźnie, zamieszkały w Przytułach z Anną ELSNER lat 21, córką Franciszka i Anny, urodzoną w Łomży, w Stawiskach na służbie zostającą, 30.01.1855, 3/1855.