Opracował L. Kocoń

ABRAMOWICZ Aleksander lat 53, wdowiec po Rozalii zmarłej 08.03.1856, z profesji kowal, syn Jakuba i Katarzyny, urodzony w Puławach, zamieszkały w Kubrze z Rozalią ZAGROBIŃSKĄ lat 40, wdową po Janie zmarłym 19.11.1852, córką Jana i Katarzyny małżonków Mileskich, urodzoną w Bzurach, w Stawiskach na służbie zostającą, 03.02.1858, 6/1858.

BARWIKOSKI Jan lat 40, włościanin, koczujący żebrak, syn Pawła i Katarzyny, urodzony w Wilamowie, parafia Romany w Kubrze przebywający z Eleonorą JAWORSKĄ lat 48, córką Jakuba i Scholastyki, urodzoną w Cieciorkach, parafia Zambrów, w Kubrze zostającą, koczującą żebraczką, 19.01.1858, 1/1858.

BORAWSKI Paweł lat 26, syn Wawrzyńca i Agnieszki Kozikoskiej, urodzony i zamieszkały w Święcieninie z Józefą KARWOWSKĄ lat 21, córką Franciszka, szlachcica i Marianny Sleszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Slasach, 08.02.1858, 9/1858.

CHROSTOWSKI Jakub lat 23, szlachcic, syn Józefa i Katarzyny Mieczkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wagach z Franciszką GODLEWSKĄ lat 22, córką Franciszka, szlachcica i Katarzyny Korytkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wagach, 09.02.1858, 11/1858.

CHROSTOWSKI Kazimierz lat 20, syn Franciszka i Katarzyny Chrzanowskiej, urodzony i zamieszkały w Wagach z Domicelą KALINOWSKĄ lat 19, córką Antoniego i Małgorzaty, urodzoną i zamieszkałą w Mieczkach, 05.05.1858, 17/1858.

CHROSTOWSKI Piotr lat 20, szlachcic, syn Jakuba i Franciszki Brzostowskiej, urodzony i zamieszkały w Biodrach, parafia Burzyn z Rozalią CHROSTOWSKĄ lat 22, córką Józefa szlachcica i Rozalii Trzaski, urodzoną i zamieszkałą w Plutach, 03.02.1858, 7/1858.

DĄBROWSKI Maciej lat 38, syn Józefa i Antoniny Łojewskiej, żołnierz urlopowany, urodzony i zamieszkały w Łojach z Wiktorią KOSSAKOWSKĄ lat 30, wdową po Józefie zmarłym 21.01.1857, córką rodziców niewiadomych, urodzoną i zamieszkałą w Brychach, 23.11.1858, 30/1858.

DOMASZEWICZ Antoni lat 40, wdowiec, syn Macieja i Anieli, zamieszkały w Przytułach z Weroniką DUCHNOWSKĄ lat 20, córką Antoniego i Anny, urodzoną i zamieszkałą w Kubrze, 28.06.1858, 21/1858.

DOWNARSKI Wojciech lat 27, syn Piotra i Elżbiety, urodzony w Wypychach z Marianną ZAWADZKĄ lat 25, córką Franciszka i Elżbiety, urodzoną w Ciemnoszyjach parafia Białaszewo, zamieszkałą w Pieńkach, 30.06.1858, 22/1858.

DUCHNOSKI Ludwik lat 31, włościanin, rolnik, syn Antoniego i Anny, urodzony w Kubrze, w Przytułach zostający z Elżbietą GRYCZESKĄ lat 23, włościanką, córką Michała i Franciszki, urodzoną w Murawach, parafia Piątnica, w Przytułach zostającą, 26.01.1858, 2/1858.

GARDOCKI Walenty lat 21, szlachcic, syn Macieja i Anny Cedrowskiej, urodzony i zamieszkały w Cedrach, parafia Romany z Marianną ROGOWSKĄ lat 20, córką Adama, szlachcica i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Trzaskach, 10.02.1858, 15/1858.

GOŁEMBIEWSKI Wiktor lat 28, syn Jakuba i Franciszki, urodzony w Chrzanowie, w Kubrze w obowiązku kucharza zostający z Karoliną ZIELIŃSKĄ lat 28, córką Franciszka i Marianny, urodzoną w Alzbergu/Prusy, zamieszkałą w Kubrze, 23.11.1858, 29/1858.

KACPERSKI Stanisław lat 21, syn Adama i Agnieszki, urodzony w Kuczach, zamieszkały w Przytułach z Barbarą SIENIASKĄ lat 29, wdową, córką Mateusza i Małgorzaty, urodzoną i zamieszkałą w Przytułach, 23.11.1858, 28/1858.

KARWOWSKI Jan lat 36, syn Franciszka i Magdaleny Karwowskiej, urodzony i zamieszkały w Chylinach z Marianną ŚMIAROWSKĄ lat 18, córką Wincentego i Zofii Gardockiej, urodzoną i zamieszkałą w Mieczkach, 13.07.1858, 23/1858.

KARWOWSKI Józef lat 42, żołnierz nieograniczenie urlopowany, syn Antoniego i Marianny Godlewskiej, urodzony i zamieszkały w Brychach z Magdaleną SZLESZYŃSKĄ lat 26, córką Tomasza i Teresy Karwowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Szyjkach, 16.11.1858, 27/1858.

KARWOWSKI Stanisław lat 20, syn Dominika i Teofili, urodzony w Radziłowie, zamieszkały w Doliwach z Katarzyną KLIMASZEWSKĄ lat 21, córką Jana i Marianny, zamieszkałą w Doliwach, 23.11.1858, 31/1858.

KONOPKA Kacper lat 39, wdowiec po Mariannie zmarłej 29.03.1858, syn Tomasza i Marianny Łojewskiej, urodzony i zamieszkały w Łojach z Julianną CHRZANOWSKĄ lat 23, córką Piotra i Anny Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wypychach, 22.06.1858, 20/1858.

KOZIKOSKI Piotr lat 24, wyrobnik, syn Marka i Antoniny, urodzony i zamieszkały w Dębowie, parafia Radziłów z Marianną ADAMSKĄ lat 21, włościanką, córką  Michała i Magdaleny, urodzoną i zamieszkałą w Raciborach, 09.02.1858, 13/1858.

KOZŁOWSKI Jan lat 26, syn Jana i Marianny, urodzony w Danówku, parafia Grajewo, zamieszkały w Glinkach z Marianną SLESZYŃSKĄ lat 20, córką Michała i Marianny Kumelskiej, urodzoną w Przyborowie, zamieszkałą w Doliwach, 03.11.1858, 25/1858.

KUJAWSKI Bolesław Józef lat 42, Sędzia Pokoju Okręgu Dąbrowskiego, dziedzic Dóbr Olszanka z przyległościami, tamże urodzony i zamieszkały parafianin Szczeberski, syn Baltazara, szambelana Dworu Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rosji i Króla Polski i Tekli, wdowiec po Helenie zmarłej 29.09.1852 z Henryką WILCZEWSKĄ lat 26, wdową po Aleksandrze, Sędziego Pokoju  Okręgu Biebrzańskiego, zmarłego 24.02.1853, córką Maksymiliana, kapitana byłych Wojsk Polskich  i Anieli Rakowskiej małżonków Łaskich, urodzoną w Folwarku Kucze, zamieszkałą w Folwarku Chrzanowo Cyprki, 31.01.1858, 5/1858.

LIPIŃSKI Jan lat 21, włościanin, syn Stanisława i Marianny, urodzony i zamieszkały w Kubrze z Elżbietą DUCHONSKĄ lat 19, włościanką, córką Antoniego i Anny, 09.02.1858, 13/1858.

ŁOJEWSKI Feliks lat 36, szlachcic cząstkowy, wdowiec po Magdalenie Sleszyńskiej zmarłej 16.12.1857, syn Katarzyny z Balbiną MODZELEWSKĄ lat 20, córką Daniela i Agnieszki, urodzoną i zamieszkałą w Supach, 28.01.1858, 4/1858.

ŁUNIEWSKI Marcin lat 24, syn Józefa i Petroneli, urodzony w Stawiskach, w Brychach na służbie zostający z Antoniną MAZURCZYK lat 20, córką Pawła i Agnieszki Rozwadowskiej, urodzoną w Burzynie, na służbie w Brychach zostającą, 26.10.1858, 24/1858.

MIKUCKI Jan lat 21, syn Tomasza i Marianny Rogowskiej, urodzony w Mikutach, zamieszkały w Brychach z Emilią KARWOWSKĄ lat 18, córką Antoniego i Marianny Chrzanowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brychach, 08.06.1858, 19/1858.

MOCARSKI Andrzej lat 23, szlachcic, syn Jakuba i Marianny Rogowskiej, urodzony i zamieszkały w Plutach z Balbiną KORYTKOWSKĄ lat 20, córką Mateusza, szlachcica i Marianny Obryckiej, urodzoną i zamieszkałą w Plutach, 09.02.1858, 10/1858.

OSTROSKI Józef lat 21, włościanin, wyrobnik, syn Stanisława i Marianny, urodzony i zamieszkały w Kubrze z Marcjanną PTASZYŃSKĄ lat 21, córką Marcina i Marianny, urodzoną i zamieszkałą w Kubrze, 03.02.1858, 8/1858.

PRZECHOCKI Piotr lat 21, szlachcic, syn Antoniego i Agnieszki  Sleszyńskiej z Rozalią CHRZANOWSKĄ lat 17, córką Adama, szlachcica i Katarzyny Sleszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Supach, 10.02.1858, 16/1858.

ROGOWSKI Mikołaj lat 24, szlachcic, syn Mateusza i Marianny Konopki, urodzony i zamieszkały w Obrytkach z Franciszką GÓRSKĄ lat 20, córką Macieja, szlachcica i Petroneli Rogowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wagach, 09.02.1858, 12/1858.

SIELAWA Grzegorz lat 22, syn Jana i Rozalii Łuniewskiej, urodzony w Radziłowie, w Stawiskach na służbie zostający z Katarzyną ORZECHOWSKĄ lat 17, córką Jana i Anny Ciechanowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Przytułach, 09.11.1858.

SZLESZYŃSKI Józef lat 19, syn Franciszka i Marianny, urodzony i zamieszkały w Łojach z Julianną BRZOSTOWSKĄ lat 19, córką Antoniego i Rozalii, urodzoną i zamieszkałą w Łojach a Wyssa, 23.11.1858, 32/1858.

ZAJĄC Paweł lat 32, włościanin, żołnierz urlopowany, syn Adama i Ewy, urodzony i czasowo w Kubrze bawiący z Wiktorią JAROCKĄ lat 29, córką Wojciecha i Ewy, urodzoną w Zawadach, w Stawiskach na służbie zostającą, 27.01.1858, 3/1858.