Opracowany przez Grzegorza Nowika

Bukowski Maciey lat 19 urodzony i zamieszkały w Karwowo Awissa syn Jakuba i Maryanny   i Wierciszewska Barbara lat 19 Godlewskich urodzona we wsi Bagienice a zamieszkała we wsi Mieczki córka niegdyś Antoniego i Franciszki  29 lipca 1844  15/1844

Mateusz Berliński lat 19 urodzony we wsi Grabowskie a zamieszkały we wsi Rydzewo syn niegdyś Jana i żyjącej Antoniny z Okulewiczów ojca a matki Konopczanki małżonków Berlińskich  i  Maryanna Filipkowska lat 21 urodzona we wsi Stawiski a we wsi Siwki zamieszkałą córka Jakuba i Katarzyny z Myślinskich 5 listopada 1844  19/1844

Cwaliński Józef lat 30 urodzony i zamieszkały we wsi Borawskie parafii Przytuły wdowiec po  Juliannie z Pieniążków zmarłej 18 marca 1844 roku syn niegdyś Jana i Krystyny ze Szleszyńskich i Konopczanka Weronika lat 18 urodzona i zamieszkała we wsi Żelazki córka Andrzeja i Maryanny z Bagińskich  20 maja 1844  12/1844

Cwalina Walenty Julian lat 22 urodzony i zamieszkały we  wsi Nagórki parafia Piątnica syn Jana i Weroniki z Cwalinów i Ramotowska Wiktorya lat 19 urodzona we wsi Włodki parafia Mały Płock a zamieszkała we wsi Lisy córka Wawrzyńca i Katarzyny z Włodkowskich  31 lipca 1844  17/1844

Dobrzycki Józef lat 22  zamieszkały we wsi Rosochate a urodzony we wsi Bagieńskie parafii Grabowskiej syn niegdyś Macieja i żyjącej Maryanny z Gardockich i Dobrzycka Maryanna lat 23 urodzona i zamieszkała we wsi Rosochate córka niegdyś Jana i żyjącej Teresy z Grabowskich   13 lutego 1844  5/1844

Gołembiewski Józef lat 30 urodzony i zamieszkały we wsi Chrzanowo  syn Jana i Anny z Filipkowskich i Lipińska Aniela lat 20 urodzona i zamieszkała we wsi Romany córka niegdyś Pawła i żyjącej Maryanny z Czyżewskich 30 stycznia 1844  2/1844

Gardocki Szymon Lat 40 zamieszkały we wsi Gardoty wdowiec po Maryannie z Zaleskich zmarłej 15 lutego 1843 roku syn niegdyś Stanisława i Teresy z Sokołowskich i Żebrowska Józefata lat 21urodzona we wsi Tafiły a zamieszkała we wsi Rogale córka Pawła i niegdyś Weroniki ze Szleszyńskich 27 maja 1844   14/1844

Kurzątkowski Tomasz lat 20 urodzony i zamieszkały we wsi Sokoły syn Józefa i Apolonii z Tofiłowskich i Liszewska Joanna lat 24 wieś rogale córka niegdyś Wojciecha i Barbary z Górskich   6 luty 1844   3/1844

Kleszczewski Joachim lat 30 urodzony i zamieszkały we wsi Obrytki syn niegdyś Stanisława i żyjącej Maryanny z Wiszowatych (?a według metryki urodzenia Joachima) z Rydzewskich?  i Liszewska Zofia lat 22 urodzona i zamieszkała we wsi Tafiły córka niegdyś Macieja i Anieli z Bagińskich  19 luty 1844  9/1844

Kalinowski Piotr lat 67 urodzony w Łukowie parafii Białorzewskiej  a zamieszkały we wsi Cedry wdowiec po Mariannie z Cwalińskich zmarłej 23 lutego 1844 roku syn Jakuba i Łucji i Kurzątkowska Agata lat 40 zamieszkała we wsi Cedry wdowa po Łukaszu  Kurzątkowskim zmarłym  27 października 1840 roku córka Wawrzyńca i Teresy 5 maja 1844  11/1844

Franciszek Kulęgowski lat 36 wieś Sokoły zamieszkały a urodzony we wsi Rogienice parafii Płock Mały  wdowiec po Annie z Kurzątkowskich zmarłej 30 czerwca 1844 roku syn Błażeja i Katarzyny i Józefata Ulatowska lat 21 Sulewskich urodzoną we wsi Cedry a zamieszkała we wsi Sokoły córka niegdyś Karola i Maryanny z 12 sierpnia 1844 18/1844

Komosa Jakub lat 22 zamieszkały we wsi Romany syn Joachima i Katarzyny z Plisków i Orłowska Anna lat 21urodzona we wsi Wilczewo parafii Poryte a zamieszkała we wsi Romany córka Jakuba i Franciszki z Mrozickich 26  listopada 1844  27/1844

Łepkowski Antoni lat 25 zamieszkały we wsi Wilamowo syn niegdyś Tomasza i Małgorzaty z Jaczykowskich  i  Karolina lat 18 urodzona i zamieszkała we wsi Romany córka Jana i Katarzyny z Filipkowskich   30 stycznia 1844  1/1844

Łapiński Stanisław lat 19 urodzony we wsi Niedźwiadna a zamieszkałym w Rostkach syn Woyciecha i Doroty z Kowalewskich i Wiszowata Teofila lat 28 wdowa po Józefie Wiszowatym zmarłym dnia 20 kwietnia 1842 roku córka niegdyś Jana i żyjącej Maryanny z Gardockich małżonków Mieczkowskich urodzona i zamieszkała we wsi Rostki 27 maja 1844   13/1844

Maliszewski Michał lat 56 zamieszkały w Olszewku  urodzonym we wsi Dąbrowa parafii Biłgorajskiej  wdowiec po Antoninie z Witkowskich zmarłą dnia 18 listopada 1842 roku syn Woyciecha i Franciszki z Maliszewskich i Łucynska Anastazya lat 50 ze wsi Guty parafii Dobrzyjałowo wdowa po Łucynskim Janie zmarłym 15 lipca 1841 roku córka Woyciecha i Heleny z Zagórskich 17 listopada 1844  22/1844

Mieczkowski Michał lat 32 urodzony i zamieszkały we wsi Mieczki wdowiec po Annie, syn Andrzeja i Maryanny z Wądołowskich  i Sokołowska Franciszka lat 33 wdowa po Franciszku Sokołowskim córka Woyciecha i Maryanny z Sokołowskich małżonków Napiórkowskich 24 listopada 1844  25/1844

Mieczkowski Maciej lat 22 urodzony i zamieszkały we wsi Rostki syn niegdyś Ignacego i żyjącej Maryanny z Gardockich  i Jurska Rozalia lat 20 urodzona i zamieszkała we wsi Rostki córka Mikołaja i niegdyś Konstancji z Rogalskich  26 listopada1844  28/1844

Mieczkowski Jan lat 25 urodzony i zamieszkały we wsi Mieczki syn Józefa i Agnieszki z Cwalińskich i Rydzewska Franciszka lat 23 urodzona i zamieszkała we wsi Żelazki córka niegdyś Stanisława i żyjącej Maryanny z Konopków  26 listopada 1844  29/1844

Nerkowski Ferdynand lat 25 urodzony we wsi Bardzikowo a zamieszkały we wsi Kuczyny syn Leona i Rozalii  i Napiórkowska Karolina lat 30 urodzona i zamieszkała we wsi Sokoły  wdowa po Antonim Napiórkowskim zmarłego 14 kwietnia 1841roku córka Adama i Brygidy z Rydzewskich małżonków Bagińskich 31 lipca 1844   16/1844

Piątkowski Ambroży lat 28 urodzony i zamieszkały we wsi Wilamowo syn niegdyś Pawła i żyjącej Małgorzaty z Obryckich  i Skrodzka Józefata lat 20 córka Jana i Anny z Boraskich urodzone we wsi Kumelsk a we wsi Siwki zamieszkała 16 listopada 1844   21/1844

Rogowski Antoni lat 24 urodzony i zamieszkały we wsi Pluty parafii Przytulskiej syn Tomasza i niegdyś Marcyanny z Klimaszewskich  i Bagińska Franciszka lat 23 urodzona i zamieszkała we wsi Sokoły córka niegdyś Jakuba i Maryanny z Skrodzkich  18 luty 1844   6/1844

Rakowski Paweł lat 23 urodzony i zamieszkały we wsi Wilamowo syn niegdyś Tomasza i Klary z Staniszewskich i Kozłowska Helena lat 20  urodzona we wsi Klimaszewnica a zamieszkała we wsi Wilamowo córka Woyciecha i Barbary z Mieczkowskich 20 listopada 1844  20/1844

Sokołowski Józef lat 19 syn Jakuba i Maryanny z Roszkowskich  urodzony we wsi Michny a zamieszkały we wsi Sokoły i Mieczkowska Wiktorya lat 20 urodzoną we wsi Sokoły a zamieszkała we wsi Bagienice córka Ferdynanda i Maryanny z Tofiłowskich  14 luty 1844   7/1844

Skrodzki Jakub lat 50 urodzony we wsi Kurkowo a zamieszkały we wsi Szymany parafii Słucz wdowiec po Jadwidze zmarłej 2 czerwca roku bieżącego syn Tomasza i Franciszki z Obryckich  i Maryanna Chrzanowska lat 40 urodzona i zamieszkała we wsi Kurkowo córka Stanisława i Katarzyny  20 listopada 1844  23/1844

Tafiłowski Franciszek lat 22 urodzony i zamieszkały we wsi Sokoły syn Bartłomieja i Maryanny z Sokołowskich i Bagińska Cecylia lat 20 urodzona i zamieszkała we wsi Sokoły córka niegdyś Szymona i żyjącej Agnieszki z Cwalińskich 18 lutego 1844   8/1844

Włodkowski Jan lat 30 zamieszkały we wsi Wilamowo syn Jana i Elżbiety z Waszków  i Bargłowska Izabella lat 24 urodzona we wsi Przytuły z zamieszkała we wsi Wilamowo córka niegdyś Mikołaja i Agnieszki z Zajączków 24 listopada 1844  26/1844

Wierciszewski Jan lat 24 urodzony i zamieszkały we wsi Michny syn niegdyś Mateusza i Agnieszki z Mieczkowskich  i Napiórkowska Apolonia lat 22 urodzona we wsi Kuczyny córka niegdyś Antoniego i Maryanny z Mieczkowskich  12 lutego 1844   4/1844

Wiszowaty Franciszek lat 28 urodzony i zamieszkały we wsi Michny syn niegdyś Stanisława i żyjącej Magdaleny Wierciszewskich i Ramotowska Petronella lat 33 urodzona i zamieszkała we wsi Kuczyny córka niegdyś Mateusza i Rozalii z Filipkowskich 19 luty 1844  10/1844

Zalewski Jan lat 36 urodzony we wsi Gardoty a zamieszkały we wsi Jaki parafii Słucz wdowiec po Maryannie z Konopków zmarłej 1 grudnia 1843 roku syn Jana i Małgorzaty  i Bagińska Rozalia lat 18 urodzona i zamieszkała we wsi Kurkowo córka niegdyś Mateusza i żyjącej Józefaty z  20 listopada 1844   24/1844