Indeks opracowany przez Grzegorza Nowika

Baranowski Józef  lat 35 zamieszkały we wsi Wilamowo syn Jana i Anny z Brzozowskich z Potęgą Maryanną lat 25 urodzoną we wsi Słucz a zamieszkałą we wsi Siwki córką Piotra i Anny  27 stycznia 1845   5/1845

Bagiński Alojzy lat 50 zamieszkały we wsi Cedry, wdowiec po Łucji z Święczkowskich zmarłą dnia 9 kwietnia 1845 roku syn Ignacego i Justyny z Jagiełów z Jaczynską Cecylią lat 30 urodzoną i zamieszkałą we wsi Cedry wdową po Franciszku Jaczynskim zmarłym dnia 22 marca 1842 roku córka Macieja i Jadwigi z Kozikowskich małżonków Ramotowskich 27 kwietnia 1845  12/1845

Choynowski Konstanty lat 19 zamieszkały we wsi Romany syn niegdyś Woyciecha i Antoniny z Choynowskich z Piwowarską Justyną lat 25 zamieszkałą we wsi Romany córka niegdyś Pawła i Elżbiety  2 luty 1845  7/1845

Cwaliński Tadeusz lat 33 zamieszkały we wsi Cwaliny parafii Dobrzyjałowskiej wdowiec po Maryannie z Rydzewskich zmarłej 10 lipca 1844 roku syn Antoniego i Weroniki z Obryckich  z Kurkowską Rozalią Weroniką lat 18 urodzoną i zamieszkałą we wsi Kurkowo córka Antoniego i Salomei z Mikuckich 2 lutego 1845    9/1845

Chrzanowski Kajetan lat 20 urodzony i zamieszkały we wsi  Trzaski parafii Przetulskiej syn niegdyś Michała i żyjącej Agnieszki z Jurskich  z Napiórkowską Józefatą lat 22 urodzoną i zamieszkałą we wsi Kuczyny córką Michała i Wiktorii z Włodkowskich 8 kwietnia 1845 10/1845

Dąbkowski Xawery lat 22 urodzony i zamieszkały we wsi Czachy parafii przytulskiej syn niegdyś Norberta i Anny ze Sleszyńskich  z Rakowską Konstancją Maryanną lat 23  urodzoną i zamieszkałą we wsi Niedźwiadne córką Jana i Balbiny z Dobrzyckich  5 listopada 1845   14/1845

Dzięgielewski Maciej lat 32 zamieszkały we wsi Bagienice, wdowiec po Franciszce z Gardockich zmarłej 3 czerwca 1845 roku, syn Wojciecha i Antoniny z Konopków z Borawską Marcellą lat 22 urodzoną i zamieszkałą we wsi Olszewo, córka Pawła i Łucji z Godlewskich 18 listopada 1845  18/1845

Filipkowski Norbert lat 28,  zamieszkały we wsi Pluty, wdowiec po Emilii z Rogowskich zmarłej 7 czerwca 1844 roku, syn Józefa i Domicelli  z Szczukową Karoliną lat 30 zamieszkałą we wsi  Obrytki, wdową po Antonim Szczuce zmarłym 25 grudnia 1844 roku, córką Kazimierza i Teodory z Niecikowskich małżonków Dzięgielewskich 12 listopada 1845   17/1845

Jurski Jan lat 18, urodzony i zamieszkały we wsi Rostki, syn Mikołaja i Konstancji z Rogalskich z Kurzątkowską Julianną lat 21 urodzoną i zamieszkałą we wsi Cedry, córką niegdyś Franciszka i żyjącej Anieli z Bagińskich 2 lutego 1845   8/1845

Kozikowski Adam lat 39  urodzony i zamieszkały we wsi Dzięgiele, syn Józefa i Scholastyki z Gardockich z Ramotowską Katarzyną lat 34, urodzoną i zamieszkałą we wsi Ramoty, córką Pawła i Franciszki z Ramotowskich 19 stycznia 1845   2/1845

Kadłubowski Marcel lat 22, urodzony we wsi Michny a zamieszkały we wsi Ramoty, syn Katarzyny Kadłubowskiej z Bronakowską Konstancyą lat 23, urodzoną i zamieszkałą we wsi Siwki, córką Franciszka i Franciszki z Malinowskich 24 listopada 1845   21/1845

Liszewski Kacper lat 20, urodzony i zamieszkały we wsi Wilamowo, syn Macieja i Agnieszki z Kozłowskich z Mrozicką Lucyną lat 24 urodzoną i zamieszkałą we wsi Wilamowo, córką Macieja i Moniki z Doliwów 19 stycznia 1845   1/1845

Mieczkowski Paweł lat 21, urodzony i zamieszkały we wsi Olszewo, syn niegdyś Adama i żyjącej Anieli z Mieczkowską Lucyną lat 20, urodzoną we wsi Mieczki a zamieszkałą we wsi Romany, córką Mikołaja i Wiktorii z Trzasków 20 stycznia 1845   3/1845

Mikucki Jan lat 24,  urodzony i zamieszkały we wsi Bardzikowo, syn niegdyś Józefa i Antoniny z Borawską Agnieszką lat 25,  urodzoną i zamieszkałą we wsi Bardzikowo, córką Jakuba i Agaty z Rogińskich 18 listopada 1845   19/1845

Niebrzydowski Wojciech lat 33 urodzony we wsi Szymany parafii Słucz, a zamieszkały we wsi Nieciki parafii Słucz, wdowiec po Klarze z Niebrzydowskich zmarłej 8 czerwca 1845 roku, syn Antoniego i Franciszki z Tofiłowskich z Przyborowską Karoliną lat 40, zamieszkałą we wsi Gnatowo, córką Macieja i Agnieszki z Zaleskich  18 sierpnia 1845   13/1845

Przystrzelski Franciszek lat 18, urodzony i zamieszkały we wsi Ramoty, syn niegdyś Mateusza i żyjącej Maryanny z Bagińskich z Mikucką Maryanną lat 19, urodzoną i zamieszkałą we wsi Ramoty, córką niegdyś Bartłomieja i żyjącej Weroniki z Napiórkowskich  28 stycznia 1845   6/1845

Rydzewski Ignacy lat 22 urodzony we wsi Jurzec Szlachecki parafii Dobrzyjałowskiej a zamieszkały we wsi Cedry syn niegdyś Floryana i Agnieszki z Jurskich z Piątkowską Wiktoryą lat 28 urodzoną i zamieszkałą we wsi Olszewko córką Pawła i Heleny z Chrostowskich   18 listopada 1845   20/1845

Sokołowski Stanisław lat 36, urodzony i zamieszkały we wsi Sokoły, wdowiec po Rozalii z Kołakowskich zmarłej 18 luty 1845 roku syn Franciszka i Franciszki z Sokołowskich z Zabielską Karoliną lat 32 urodzoną i zamieszkałą we wsi Dzięgiele, wdową po Janie Zabielskim zmarłym 10 sierpnia 1842 roku, córką Jakuba i Katarzyny z Jacynskich 13 kwietnia 1845   11/1845

Sokołowski Tomasz lat 19 urodzony i zamieszkały we wsi Sokoły, syn Mateusza i Franciszki z Kołakowskich  z Tafiłowską Maryanną lat 17 urodzoną i zamieszkałą we wsi Sokoły, córką niegdyś Mateusza i żyjącej Katarzyny z Kozikowskich  12 listopada 1845   16/1845

Tafiłowski Franciszek lat 25, urodzony i zamieszkały we wsi Sokoły, wdowiec po Cecylii z Bagińskich zmarłej 19 maja 1845 roku, syn Bartłomieja i Maryanny z Sokołowskich  z Bardzikowską Julianną lat 20 urodzoną i zamieszkałą we wsi Tafiły, córką Józefa i Maryanny z Filipkowskich  25 listopada 1845    22/1845

Włoczko Juliusz Antoni lat 25, urodzony w Suwałkach a zamieszkały we wsi Pieniążki, syn niegdyś Marcina i żyjącej Szarloty z Flehtów  z Mieczkowską Julianną lat 20, urodzoną i zamieszkałą we wsi Mieczki, córką niegdyś Stanisława i żyjącej Rozalii z Rogińskich  10 listopada 1845   15/1845