Indeks opracował Grzegorz Nowik

Bukowski Stanisław lat 22, urodzony i zamieszkały we wsi Święcienin parafii Radziłowskiej, syn Szczepana i Ewy z Święcińskich z Chrostowską Rozalią lat 28, zamieszkałą we wsi Gardoty, wdową po Stanisławie Chrostowskim zmarłym 15 sierpnia 1845 roku, córką Józefa i Józefaty z Bagińskich małżonków Konopków, 27 stycznia 1847,  1/1847

Borzymowski Adam lat 25, urodzony we wsi Truszki Zalesie parafii Lachowo a zamieszkały we wsi Barzykowo, syn Franciszka i Klary z Wszeborowskich z Skrodzką Józefatą lat 34, zamieszkałą we wsi Barzykowo, wdową po Józefie Skrodzkim zmarłym 30 lipca 1846 roku, córką Stanisława i Franciszki z Dobrzyckich małżonków Szleszyńskich ze wsi Sokoły, 1 czerwca 1847,   9/1847

Bagiński Paweł lat 23, urodzony i zamieszkały we wsi Bagienice, syn niegdyś Macieja i żyjącej Franciszki z Mieczkowską Maryanną lat 21, urodzoną we wsi Olszewo, córką niegdyś Franciszka i żyjącej Agnieszki z Liszewskich, 23 listopada 1847,  18/1847

Chludziński Jan lat 32, urodzony i zamieszkały we wsi Rostki, wdowiec po Rozalii z Ramotowskich zmarłej 8 stycznia 1847roku, syn Ludwika i Maryanny z Łosewskich  z Gardocką Teofilą lat 20, urodzoną i zamieszkałą we wsi Obrytki, córką Jana i Scholastyki z Wierciszewskich, 22 czerwca 1847, 10/1847

Duchnowski Józef lat 25, urodzony i zamieszkały we wsi Kubra parafii Przytuły, syn Kazimierza i Małgorzaty z Olszewskich z Bulsztynowicz Maryanną lat 20, urodzoną i zamieszkałą we wsi Romany, córką Jana i Aniali, 10 lutego 1847,  4/1847

Dobrzycki Kazimierz lat 19, urodzony i zamieszkały we wsi Rosochate, syn Antoniego  i Teresy z Dzięgielewskich z Gardocką Rozalią lat 19, urodzoną i zamieszkałą we wsi Gardoty, córką Józefa i Antoniny z Karwowskich, 3 lutego 1847,   2/1847

Górski Franciszek lat 20, urodzony i zamieszkały we wsi Nieciki parafii Słucz, syn Macieja i Antoniny z Świderskich z Dobrzycką Franciszką lat 22, urodzoną i zamieszkałą we wsi Rosochate, córką Antoniego i Teresy Katarzyny z Dzięgielewskich 6 lipca 1847, 11/1847

Goliński Józef lat 20, urodzony i zamieszkały we wsi Przytuły, syn Kacpra i Franciszki z Pelowicz Teresą lat 20, urodzoną we wsi Mocarze parafii Burzyn a zamieszkałą we wsi Wilamowo, córką Daniela i Anny z Szymanowiczów, 23 listopada 1847, 17/1847

Mroczkowski Jan lat 19, urodzony i zamieszkały we wsi Mroczki, syn Adama i Julianny z Chrzanowskich z Wierciszewską Agnieszką Franciszką lat 18, urodzoną i zamieszkałą we wsi Bagienice,  córką niegdyś Antoniego i Franciszki z Godlewskich, 14 lutego 1847,  5/1847

Mikucki Piotr lat 24, urodzony i zamieszkały we wsi Ramoty, syn niegdyś Franciszka i żyjącej Anny z Wierciszewskich z Mieczkowską Katarzyną lat 27, urodzoną i zamieszkałą we wsi Bagienice, córką niegdyś Adama i żyjącej Małgorzaty z Bargłowskich, 17 listopada 1847,   13/1847

Święciński Mateusz lat 40, zamieszkały we wsi Gardoty, syn Macieja i Małgorzaty z Sokołowskich,  wdowiec po Scholastyce z Dobrzyckich zmarłej 31 maja 1846 roku,  z Kurkowską Ewą lat 20, urodzoną i zamieszkałą we wsi Kurkowo, córką Wojciecha i Antoniny z Sokołowskich, 9 lutego 1847,  3/1847

Skrocki Michał lat 21, urodzony i zamieszkały we wsi Tyszki Łabno, syn niegdyś Kazimierza i Reginy z Truszkowskich z Gromadzką Katarzyną nazywaną Maryanną lat 20, urodzoną we wsi Barzykowo, córką Stanisława i Franciszki z Skrodzkich 25 maja 1847,  8/1847

Sokołowski Wojciech lat 20, urodzony i zamieszkały we wsi Cedry, syn Antoniego i niegdyś Małgorzaty z Żebrowskich,  z Ramotowską Izabellą lat 21, urodzoną i zamieszkałą we wsi Ramoty, córką Józefa i niegdyś Katarzyny z Bagińskich,  21 listopada 1847, 14/1847

Sokołowski Antoni lat 25, urodzony i zamieszkały we wsi Ramoty, syn Jana i niegdyś Teresy  z Danowskich  z Szymanowską Eleonorą lat 20, urodzoną i zamieszkałą we wsi Sokoły, córką Maryanny z Wierciszewskich Szymanowskiej, 23 listopada 1847,  15/1847

Saniełka Wawrzyniec lat 20, urodzony we wsi Ławsk parafii Wąsosz a zamieszkały we wsi Gnatowo, syn Antoniego i Maryanny z Trzonkowskich z Sierzbą Julianną lat 25,  urodzoną we wsi Kubra parafii Przytuły a zamieszkała we wsi Gnatowo, córką niegdyś Tomasza i Katarzyny z Duchnowskich, 23 listopada 1847,  16/1847

Tyszka Stanisław lat 21, urodzony i zamieszkały we wsi Dzięgiele, syn Pawła i Kunegundy z Napiórkowskich z Grądzką Maryanną lat 32, urodzoną we wsi Szymany parafii Słucz a zamieszkałą we wsi Rosochate, wdową po Janie Grądzkim zmarłym 7 lipca 1845 roku, córką Bartłomieja i Franciszki z Niebrzydowskich małżonków Dobrzyckich, 23 maja 1847,  6/1847

Wiszowaty Adam lat 50, urodzony we wsi Wiszowate parafii Grabowo a zamieszkały we wsi Barzykowo, syn Pawła i Maryanny z Wiszowatych z Borawską Maryanną lat 43, zamieszkałą we wsi Barzykowo, wdową po Janie Boraskim zmarłym 2 kwietnia 1846 roku, córką Michała i Brygidy z Małachowskich małżonków Filipkowskich ze wsi Wiszowate,  1 sierpnia 1847,  12/1847

Ugoda Makary Rządca dóbr Wilamowa lat 29, urodzonym we wsi (Pajewo) Króle parafii Pałuki diecezji płockiej, syn Anny Ugodowney z Żmijewską Pauliną Julianną lat 24, urodzoną we wsi Rutki Bronisze parafii Sulerzyż diecezji płockiej, zamieszkałą w obowiązku gospodyni dworu Wilamowo,  córką Rozalii Żmijewskiej,  25 listopada 1847,  19/1847

Żebrowski Felix lat 34, urodzony i zamieszkały we wsi Obrytki, syn Jana i Maryanny z Mikuckich z Mieczkowską Antoniną Anną lat 19, urodzoną i zamieszkałą we wsi Mieczki, córką niegdyś Stanisława i żyjącej Rozalii z Rogińskich, 23 maja 1847,  7/1847