Opracował L. Kocoń

BORAWSKI Jan lat 27, syn Marcina i Franciszki Konopki, zamieszkały w Kurkowie z Marianną PRZYBOROWSKĄ lat 26, córką Franciszka i Rozalii Dobrzyckiej, zamieszkałą w Kątach, ślub 23.02.1914, 12/1914.

DĄBROWSKI Aleksander lat 26, syn Stanisława i Aleksandry Wierciszewskiej, zamieszkały w Gardotach z Aleksandrą KARCZEWSKĄ lat 22, córką Stanisława i Karoliny Wierciszewskiej, zamieszkałą tamże, ślub 10.02.1914, 6/1914.

DUCHNOWSKI Józef lat 40, syn Józefa i Józefy Rutkowskiej, zamieszkały w Wilamowie z Anną SOKOŁOWSKĄ lat 21, córką Józefa i Feliksy Kukowskiej, zamieszkałą tamże, ślub 03.02.1914, 4/1914.

GOŁĘBIEWSKI Jan lat 24, syn Jana i Urszuli Gardockiej, zamieszkały w Przytułach z Stanisławą KONOPKĄ lat 19, córką Grzegorza i Teofili Sarnackiej, zamieszkałą w Żelazkach, ślub 17.02.1914, 7/1914.

KARCZEWSKI Józef lat 26, syn Stanisława i Karoliny Wierciszewskiej, zamieszkały w Gardotach z Stanisławą DĄBROWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Aleksandry Wierciszewskiej, zamieszkałą tamże, ślub 10.02.1914, 5/1914.

KARWOWSKI Józef lat 46, syn Franciszka i Emilii Chrzanowskiej, zamieszkały w Duszy z Józefą DOBRZYCKĄ lat 20, córką Franciszka i Pauliny Wierciszewskiej, zamieszkałą w Siwkach, ślub 15.06.1914, 14/1914.

KARWOWSKI Paweł lat 28, syn Gracjana i Marianny Barczewskiej, zamieszkały w Klimaszewnicy z Bronisławą ŚWIĘCIŃSKĄ lat 22, córką Aleksandra i Teofili Bukowskiej, zamieszkałą w Gardotach, ślub 17.02.1914, 8/1914.

KIERŻYŃSKI Stefan Józef lat 27, syn Adama i Anny Godlewskiej, zamieszkały w Małym Płocku z Marianną ROJEWSKĄ lat 43, córką Pawła i Marianny Czajkowskiej, zamieszkałą tamże, ślub 23.02.1914, 11/1914.

MALINOWSKI Teofil, syn Józefa i Bronisławy Zajączkowskiej, zamieszkały w Romanach z Stefanią KARCZEWSKĄ lat 18, córką Jakuba i Marianny Lubeckiej, zamieszkałą tamże, ślub 27.01.1914, 2/1914.

MIECZKOWSKI Jan lat 37, syn Wincentego i Marianny Karwowskiej, zamieszkały w Pieniążkach z Marianną KONOPKĄ lat 21, córką Józefa i Aleksandry Borawskiej, zamieszkałą w Mieczkach, ślub 07.01.1914, 1/1914.

RYCHLIK Aleksander lat 19, syn Józefa i Antoniny Szajdy, zamieszkały w Romanach z Józefą MARCIŃCZYK lat 22, córką Adama i Marcjanny Adamskiej, zamieszkałą tamże, ślub 22.02.1914, 10/1914.

SOKOŁOWSKI Franciszek lat 17, syn Józefa i Józefy Karczewskiej, zamieszkały w Ramotach z Anną GARDOCKĄ lat 18, córką Ludwika i Walerii Łojewskiej, zamieszkałą tamże, ślub 07.07.1914, 15/1914.

ŚMIAROWSKI Antoni lat 18, syn Piotra i Julianny Trzaski, zamieszkały w Romanach z Władysławą MALINOWSKĄ lat 26, córką Ignacego i Ludwiki Nerkowskiej, zamieszkałą w Grzymkach, ślub 03.02.1914, 3/1914.

TAFIŁOWSKI Aleksander lat 31, syn Teofila i Serafiny Kossakowskiej, zamieszkały w Sokołach z Stanisławą BAGIŃSKĄ lat 26, córką Piotra i Anny Kozikowskiej, zamieszkałą w Kurkowie, ślub 23.02.1914, 13/1914.

WIERCISZEWSKI Aleksander lat 23, syn Ksawerego i Julianny Żelechowskiej, zamieszkały w Mroczkach z Józefą SOKOŁOWSKĄ lat 24, córką Ignacego i Marianny Sokołowskiej, zamieszkałą w Sokołach, ślub 17.02.1914, 9/1914.