Opracował L. Kocoń

BERLIŃSKI Stanisław lat 28, syn Stanisława i Anastazji Niecikowskiej, zamieszkały w Olszewie z Rozalią MIECZKOWSKĄ lat 22, córką Józefa i Weroniki Kleszczewskiej, zamieszkałą tamże, ślub 06.02.1915, 2/1915.

CHROSTOWSKI Stanisław, syn Andrzeja i Franciszki z Władysławą CHRZANOWSKĄ, córką Antoniego i Marianny Chrzanowskiej, ślub 17.08.1915, 4/1915.

KOSSAKOWSKI Józef lat 56, syn Antoniego i Julianny Wądołowskiej, zamieszkały w Nieławicach z Józefą GRZYMKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka i Korneli Bronakowskiej, zamieszkałą w Mieszołkach, ślub 09.02.1915, 3/1915.

WIERCISZEWSKI Jan lat 26, syn Pawła i Stanisławy Makowskiej, zamieszkały w Gardotach z Anną GROMADZKĄ lat 33, córką Pawła i Marianny Rostkowskiej, zamieszkałą w Obrytkach, ślub 26.01.1915, 1/1915.