Opracował L. Kocoń

DĄBROWSKI Jan lat 39, syn Stanisława i Anieli Konopki, zamieszkały w Obrytkach z Aleksandrą STANISZEWSKĄ lat 19, córką Jakuba i Marianny Przyborowskiej, zamieszkałą w Rutkowskich, ślub 14.11.1916, 3/1916.

GRYGO Franciszek lat 24, syn Augusta i Antoniny Frączkowskiej, zamieszkały w Dzierzbi z Józefą KAMIANOWSKĄ lat 18, córką Józefa i Marianny Kowalewskiej, zamieszkałą w Romanach, ślub 27.11.1816, 4/1816.

KACZYŃSKI Ignacy lat 54, syn Jana i Franciszki Kurkowskiej, zamieszkały w Kątach z Franciszką SZCZUKĄ lat 47, córką Piotra i Karoliny Chrzanowskiej, zamieszkałą w Olszewie, ślub 29.07.1916, 1/1916.

RAKOWSKI Ignacy lat 46, syn Stanisława i Antoniny Chudzińskiej, zamieszkały w Nagórkach z Stefanią RAMOTOWSKĄ lat 20, córką Jakuba i Józefy Borawskiej, zamieszkałą w Mieczkach, ślub 29.11.1916, 5/1916.

ŚWIĘCIŃSKI Józef lat 34, syn Telesfora i Stanisławy Karwowskiej, zamieszkały w Gardotach z Marianną KONOPKĄ lat 17, córką Mateusza i Bronisławy Stankiewicz, zamieszkałą tamże, ślub 29.10.1916, 2/1916.