Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Stanisław lat 43, syn Piotra i Anny Kozikowskiej, zamieszkały w Siwkach z Kamilą DZIĘGIELEWSKĄ lat 27, córką Franciszka i Franciszki Bagińskiej, zamieszkałą w Dzięgieli, ślub 09.02.1920, 9/1920.

BRZOSTOWSKI Stanisław lat 50, syn Antoniego i Marianny Górskiej, zamieszkały w Nieławicach z Salomeą WIERZBOWSKĄ lat 49, córką Piotra i Ewy Ramotowskiej, zamieszkałą w Ramotach, ślub 16.02.1920, 13/1920.

CAJDLER Karol lat 32, syn Wilhelma i Pauliny Albreht, zamieszkały w Chorzeszowie z Józefatą KOZIKOWSKĄ lat 40, córką Jana i Barbary Gromadzkiej małżonków Bagińskich, zamieszkałą w Dzięgieli, ślub 13.06.1920, 17/1920.

CWALINA Damazy lat 31, syn Tomasza i Józefy Cwaliny, zamieszkały w Porytem z Heleną NIEBRZYDOWSKĄ lat 23, córką Michała i Ewy Rostkowskiej, zamieszkałą w Obrytkach, ślub 11.07.1920, 19/1920.

DUDA Bolesław lat 32, syn Pawła i Marianny Szabłowskiej, zamieszkały w Paniewie z Władysławą SKRODZKĄ lat 20, córką Józefa i Adeli Taraskowskiej, zamieszkałą w Obrytkach, Ślub 10.02.1920, 10/1920.

FILIPKOWSKI Wojciech lat 47, syn Leona i Marianny Filipkowskiej, zamieszkały w Ramotach z Anną Józefą MIECZKOWSKĄ lat 27, córką Franciszka i Józefy Święszkowskiej, zamieszkałą w Mieczkach, ślub 11.02.1920, 11/1920.

JAKACKI Bolesław, syn Jana i Józefy Choińskiej, zamieszkały w Łepkach z Zofią NAREWSKĄ lat 16, córką Tomasza i Antoniny Dąbrowskiej, zamieszkałą w Wilamowie, ślub 09.02.1920, 7/1920.

JURSKI Jan lat 29, syn Józefa i Marianny Przestrzelskiej, zamieszkały w Cwalinach z Bolesławą OBRYCKĄ lat 29, córką Stanisława i Marianny Kozikowskiej, zamieszkałą w Olszewku, ślub 20.01.1930, 1/1920.

KACZKOWSKI Antoni lat 26, syn Franciszka i Heleny Rogowskiej, zamieszkały w Dobrzyjałowie z Marianną KANICKĄ lat 18, córką Antoniego i Józefy Czarneckiej, zamieszkałą w Wilamowie, ślub 03.02.1920, 4/1920.

KLWSZCZEWSKI Piotr lat 26, syn Ignacego i Marianny Karwowskiej, zamieszkały w Obrytkach z Michaliną BAGIŃSKĄ lat 21,córką Telesfora i Marianny Górskiej, zamieszkałą w Ramotach, ślub 27.01.1920, 3/1920.

KUCZEWSKI Franciszek lat 42, syn Jana i Julianny Serb, zamieszkały w Słuczu z Zofią CHMIELEWSKĄ lat 26, córką Bartłomieja i Moniki Grondwal, zamieszkałą w Wilamowie, ślub 13.06.1920, 16/1920.

KURKOWSKI Stanisław lat 22, syn Juliana i Łucji Grzymkowskiej, zamieszkały w Ramotach z Bronisławą Szleszyńską lat 20, córką Władysława i Katarzyny Konopki, zamieszkałą w Obrytkach, ślub 11.02.1918, 24/1920.

KURZĄTKOWSKI Andrzej lat 66, syn Antoniego i Jadwigi Kurzątkowskiej, zamieszkały w Sokołach z Stanisławą DZIĘGIELEWSKĄ lat 29, córką Jakuba i Dominiki Śmarowskiej, zamieszkałą w Grzymkach, ślub 04.07.1920, 19/1920.

MALISZEWSKI Apolinary lat 24, syn Adolfa i Marianny Mieczkowskiej, zamieszkały w Ramotach z Emilią GARDOCKĄ lat 22, córką Ludwika i Walerii Łojewskiej, zamieszkałą w Ramotach, ślub 18.06.1918, 26/1920.

MAZURCZYK Józef lat 31, syn Piotra i Anieli Zielińskiej, zamieszkały w Romanach z Marianną MAKOWSKĄ lat 25, córką Józefa i Emilii Banachowskiej, zamieszkałą w Siwkach, ślub 03.02.1920, 5/1920.

MERCHLESKI Paulin lat 58, syn Pawła i Marianny Jabłońskiej, zamieszkały w Truszkach z Antoniną PRAWDZIK lat 26, córką Franciszka i Marianny Bagińskiej, zamieszkałą w Romanach, ślub 09.11.1920, 22/1920.

OBRYCKI Stanisław lat 18, syn Rocha i Marianny Mieczkowskiej, zamieszkały w Obrytkach z Anastazją DOBRZYCKĄ lat 26, córką Andrzeja u Wiktorii Kozikowskiej, zamieszkałą tamże, ślub 09.02.1920, 8/1920.

OBRYCKI Teofil lat 36, syn Stanisława i Marianny Kozikowskiej, zamieszkały w Olszewku z Stefanią KONOPKĄ lat 24, córką Grzegorza i Teofili Sarnackiej, zamieszkałą w Żelazkach, ślub 11.02.1918, 23/1920.

RAMOTOWSKI Józef lat 23, syn Aleksandra i Stanisławy Szczuki,              zamieszkały w Obrytkach z Marcjanną MIECZKOWSKĄ lat 34, córką Tomasza i Marcjanny Mieczkowskiej, zamieszkałą w Mieczkach, ślub 11.02.1918, 25/1920.

RESZKA Apolinary lat 31, syn Franciszka i Józefy Borawskiej, zamieszkały w Glinkach z Jadwigą BRAKONIECKĄ lat 21, córką Józefa i Anny Wyzember, zamieszkałą w Wilamowie, ślub 15.02.1920, 12/1920.

SEMPKOWSKI Józef lat 26, syn Aleksandra i Anny Grądzkiej, zamieszkały w Kotowie z Marianną WOJTKIEWICZ lat 19, córką Józefa i Feliksy Moczul, zamieszkałą w Romanach, ślub 24.11.1920, 27/1920.

SKRODZKI Józef lat 21, syn Waleriana i Antoniny Fiedorow, zamieszkały w Rakowie z Aleksandrą WASILEWSKĄ lat 20, córką Piotra i Anastazji Grabowskiej, zamieszkałą w Kubrze, ślub 25.01.1920, 2/1920.

SOKOŁOWSKI Konstanty lat 29, syn Jana i Balbiny Kurzątkowskiej, zamieszkały w Dzięgieli z Czesławą KURKOWSKĄ lat 17, córką Franciszka i Katarzyny Gutowskiej, zamieszkałą tamże, ślub 26.10.1920, 21/1920.

SZLESZYŃSKI Adolf lat 49, syn Wincentego i Rozalii Siennickiej, zamieszkały w Obrytkach z Rozalią PIASECKĄ lat 33, córką Jana i Antoniny Tarnackiej, zamieszkałą w Romanach, ślub 26.02.1920, 14/1920.

SZLESZYŃSKI Konstanty lat 23, syn Antoniego i Rozalii Chrzanowskiej, zamieszkały w Kurkowie z Aleksandrą KURZĄTKOWSKĄ lat 22, córką Józefa i Korneli Chrzanowskiej, zamieszkałą w Dzięgieli, ślub 03.02.1920, 6/1920.

WALEWSKI Szczepan lat 58, syn Ignacego i Franciszki Dębińskiej, zamieszkały w Słuczu z Heleną TOMCZYK lat 55, córką Adama i Anny Chwały, zamieszkałą w Romanach, ślub 12.07.1920, 20/1920.

WOJSŁAW Józef lat 28, syn Feliksa i Marianny Cwaliny, zamieszkały w Sokołach z Stanisławą Ramotowską lat 21, córką Józefa i Stanisławy Gardockiej, zamieszkałą w Żelazkach, ślub 16.02.1920, 15/1920.