Opracował L. Kocoń

BUJNO Stanisław lat 20, syn Piotra i Anieli Jamiołkowskiej, zamieszkały w Bujnach z Rozalią RZĄCĄ lat 18, córką Dominika i Marianny Moczydłowskiej, zamieszkałą w Rzącach, 10.02.1817, 54/1817.

DAŃKOWSKI Jan lat 23, wdowiec, syn Macieja i Teresy Garbowskiej, zamieszkały w Kobylinie Cieszymach parafia Kobylin z Eleonorą IDŹKOWSKĄ lat 23, córką Macieja i Rozalii Czajkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 15.01.1817, 39/1817.

DWORAKOWSKI Bartłomiej lat 33, syn Pawła i Apolonii Rzący, zamieszkały w Bujnach z Franciszką PERKOWSKĄ lat 22, córką Pawła i Marianny Perkowskiej, zamieszkałą w Perkach Lachach, 25.11.1816, 36/1816.

DWORAKOWSKI Mateusz lat 71, wdowiec, syn Bazylego i Agnieszki Roszkowskiej, zamieszkały w Dworakach Staśkach z Marianną Kiletą Klarą IDŹKOWSKĄ lat 50, wdową po Mikolaju Makowskim, córką Jana i Marianny Olędzkiej, zamieszkałą w Rusi Starej, 14.07.1816, 15/1816.

JABŁONOWSKI Antoni lat 21, syn Jana i Salomei Roszkowskiej, zamieszkały w Idźkach Wyknie z Marianną IDŹKOWSKĄ lat 19, córką Pawła i Katarzyny Łapińskiej, zamieszkałą w Idźkach Średnich, 28.01.1817, 53/1817.

JAMIOŁKOWSKI Franciszek lat 32, syn Mateusza i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Jamiołkach Kowalach z Eleonorą Anastazją JABŁONOWSKĄ lat 25, wdową po Stanisławie, córką Macieja i Elżbiety Idźkowskiej małżonków Grochowskich, zamieszkałą w Idźkach Wyknie, 11.02.1817, 59/1817.

JAMIOŁKOWSKI Maciej lat 54, wdowiec, syn Franciszka i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Jamiołkach Świetlikach z Franciszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 31, córką Wojciecha i Magdaleny Idźkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Starej Wsi, 13.05.1816, 3/1816.

JAMIOŁKOWSKI Szymon lat 28, syn Wojciecha i Marianny Choińskiej, zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach z Anielą JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką Tomasza i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkałą tamże, 27.01.1817, 52/1817.

KAMIEŃSKI Kaliksty lat 24, syn Mikołaja i Małgorzaty Zdrodowskiej, zamieszkały w Kamieńskich Jaskach parafia Poświętne z Jozefatą RZĄCĄ lat 19, córką Stanisława i Agnieszki Kruszewskiej, zamieszkałą w Raciborach Nowych, 17.02.1817, 75/1817.

KOTOWSKI Kazimierz lat 38, wdowiec, syn Jacentego i Rozalii Bagińskiej, zamieszkały w Kotach Lutostani parafia Puchały z Katarzyną KACZKOWSKĄ lat 24, córką Wojciecha i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Woli, 18.11.1816, 23/1816.

KRUSZEWSKI Jan lat 25, syn Michała i ? Dobkowskiej, zamieszkały w Perkach Bujenkach z Marianną Kuleszą lat 18, córką Pawła i Zofii Perkowskiej, zamieszkałą w Bruszewie, 29.06.1816, 8/1816.

LEŚNIEWSKI Jan Antoni lat 34, syn Pawła i Rozalii Czajkowskiej, zamieszkały w Leśniewie parafia Kobylin z Bogumiłą MOJKOWSKĄ lat 40, wdową z pierwszego małżeństwa po Franciszku Kruszewskim, z drugiego małżeństwa po Adamie, córką Józefa i Marianny małżonków Krzymowskich, zamieszkałą w Truskolasach Niewisku, 11.02.1817, 60/1817.

ŁAPIŃSKI Piotr lat 27, syn Dominika i Klary, zamieszkały w Łapach Nowosiółkach z Heleną KUKOWSKĄ lat 26, córką Andrzeja i Marianny, zamieszkałą w Truskolasach Niewisku, 17.02.1817, 77/1817.

MAKOWSKI Józef lat 24, syn Mikołaja i Marianny Idźkowskiej, zamieszkały w Rusi Starej z Brygidą SOKOŁOWSKĄ lat 22, córką Jakuba i Anieli Jaruzelskiej, zamieszkałą w Bujnach Biszewie, 12.02.1817, 73/1817.

PERKOWSKI Marcin lat 41, syn Wojciecha i Agnieszki Łapińskiej, zamieszkały w Perkach Mazowszu z Marianną RZĄCĄ lat 19, córką Kazimierza i Marcjanny Idźkowskiej, zamieszkałą w Rzącach, 17.02.1817, 78/1817.

PERKOWSKI Paweł lat 27, syn Ignacego i Teresy Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Lachach z Barbarą PERKOWSKĄ lat 20, córką Jakuba i Marianny Truskolaskiej, zamieszkałą tamże, 20.01.1817, 45/1817.

POROWSKI Marcin lat 37, syn Walentego i Joanny Leśniewskiej, zamieszkały w Spałach parafia Jabłoń z Magdaleną RACIBORSKĄ lat 25, córką Mateusza i Agnieszki Zarzeckiej, zamieszkałą w Raciborach Nowych, 12.02.1817, 74/1817.

RACIBORSKI Ignacy lat 23, syn Franciszka i Marianny Koćmierowskiej, zamieszkały w Raciborach Nowych z Jozefatą ŚNIECIŃSKĄ lat 27, córką Mateusza i Katarzyny, zamieszkałą w Noskach, 17.02.1817, 76/1817.

ROSZKOWSKI Stanisław Michał lat 32, syn Jana i Katarzyny Płońskiej, zamieszkały w Roszkach Wodźkach parafia Płonka z Justyną TRUSKOLASKĄ lat 18, córką Antoniego i Łucji Kruszewskiej, zamieszkałą w Truskolasach Lachach, 18.11.1816, 24/1816.

TRUSKOLASKI Maciej lat 34, syn Jana i Marianny Radłowskiej, zamieszkały w Jabłonowie Kontach parafia Płonka z Marianną ZARZECKĄ lat 20, córką Jakuba i Marianny Jabłońskiej, zamieszkałą w Bujnach Biszewie, 25.06.1816, 8/1816.

TRUSKOLAWSKI Józef lat 24, syn Antoniego i Łucji Kruszewskiej, zamieszkały w Truskolasach Lachach z Jozefatą SIKORSKĄ lat 17, córką Józefa i Teresy Wnorowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Starej Wsi, 04.11.1816, 18/1816.