Opracował L. Kocoń

BRZOZOWSKI Walenty lat 30, syn Stanisława i Doroty Łapińskiej, zamieszkały w Brzozowie parafia Poświętne z Franciszką POROWSKĄ lat 26, córką Mateusza i Elżbiety Brzóski, zamieszkałą w Porośli Wojsławach, 08.02.1809, 105/1809.

CHOIŃSKI Wincenty lat 25, syn Bartłomieja i Marianny Kalinowskiej, zamieszkały w Chojanem Bąkach, parafia Kulesze z Urszulą JAMIOŁKOWSKĄ lat 20, córką Stefana i Marianny Kalinowskiej, zamieszkałą w Bruszewie, 22.11.1808, 64/1808.

CZAJKOWSKI Kazimierz lat 42, syn Jakuba i Agaty Łuniewskiej, zamieszkały w Czajkach, parafia Kobylin z Agnieszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 18, córką Mateusza i Eleonory Truskolaskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 03.07.1808, 11/1808.

DĄBROWSKI Wojciech lat 49, wdowiec, syn Walentego i Jadwigi, zamieszkały w Truskolasach Olszynie z Marianną JAMIOŁKOWSKĄ lat 44, córką Franciszka i Katarzyny Kalinowskiej, zamieszkałą w Faszczach, 22.11.1808, 65/1808.

DRĄGOWSKI Bartłomiej lat 63, wdowiec, syn Michała i Marianny, zamieszkały w Drągach z Joanną DRĄGOWSKĄ z domu Łopieńską lat 50, wdową po Franciszku, córką Tomasza i Franciszki, zamieszkałą tamże, 23.11.1808, 67/1808.

DRĄGOWSKI Jakub lat 28, wdowiec, syn Franciszka i Marianny Piekutowskiej, zamieszkały w Drągach z Jozefatą DWORAKOWSKĄ lat 26, córką Baltazara i Weroniki Drągowskiej, zamieszkałą w Dworakach Staśkach, 15.06.1808, 6/1808.

DZIERŻANOWSKI Stanisław Jakub lat 24, syn Bernarda i Katarzyny Targońskiej, zamieszkały w Targoniach, parafia Zawady z Agnieszką KRUSZEWSKĄ lat 22, córką Piotra i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Niwisku, 20.11.1808, 60/1808.

FASZCZEWSKI Antoni lat 27, syn Macieja i Franciszki, zamieszkały w Faszczach z Jozefatą FASZCZEWSKĄ lat 19, córką Kazimierza Franciszka i Petroneli Rembieskiej, zamieszkałą tamże , 20.11.1808, 61/1808.

GARBOWSKI Adam lat 36, wdowiec, syn Stanisława i Petroneli Kulikowskiej, zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin z Katarzyną IDŹKOWSKĄ lat 18, córką Mateusza i Antoniny Truskolaskiej, zamieszkałą w Truskolasach Woli, 1311.1808, 53/1808.

GĄSOWSKI Mikołaj lat 33, syn Andrzeja i Urszuli Borowskiej, zamieszkały w Strumiankach, parafia Płonka Kościelna z Zofią BRZOZOWSKĄ lat 30, wdową po Łukaszu Pęzie, córką Wawrzyńca i Brygidy Kruszewskiej, zamieszkałą w Pęzach, 24.01.1809, 85/1809.

GIERŁACHOWSKI Sebastian lat 51, wdowiec, syn Franciszka i Rozalii Faszczewskiej, zamieszkały w Jamiołkach Godziebach z Marianną BUJNO lat 45, córką Antoniego i Petroneli, zamieszkałą w Bujnach, 24.11.1808, 68/1808.

GRABOWSKI Paweł lat 45, wdowiec, syn Grzegorza i Konstancji Zambrzyckiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Urszulą BRZOZOWSKĄ lat 32, córką Grzegorza i Joanny Kierzkowskiej, zamieszkałą w Dworakach Staśkach, 06.07.1808, 19/1808.

IDŹKOWSKI Mikołaj lat 41, wdowiec, syn Jakuba i Petroneli Truskolaskiej, zamieszkały w Truskolasach Olszynie z Katarzyną TRUSKOLASKĄ lat 28, córką Wawrzyńca i Marianny, zamieszkałą tamże, 19.07.1808, 23/1808.

IDŹKOWSKI Tomasz lat 55, wdowiec, syn Szymona i Marianny, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Anną BRUSZEWSKĄ lat 27, córką Karola i Agnieszki Perkowskiej, zamieszkałą w Bruszewie, 08.02.1809, 103/1809.

JAMIOŁKOWSKI Maciej lat 32, syn Michała i Konstancji, zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach z Katarzyną BRUSZEWSKĄ lat 18, córką Józefa i Agnieszki, zamieszkałą w Bruszewie, 30.07.1808, 29/1808.

JAMIOŁKOWSKI Michał lat 28, syn Tomasza i Rozalii, zamieszkały w Jabłoni Rykaczach, parafia Jabłoń Kościelna z Marianną JAMIOŁKOWSKĄ lat 31, córką Grzegorza i Katarzyny, zamieszkałą w Jamiołkach Godziebach, 09.10.1808, 32/1808.

KAMIŃSKI Antoni lat 23, urodzony w parafii Jabłoń Kościelna, syn Wawrzyńca i Barbary Porowskiej, zamieszkały w Porośli Wojsławach z Anastazją POROWSKĄ lat 23, córką Andrzeja i Magdaleny, zamieszkałą tamże, 13.02.1809, 109/1809.

KIERZKOWSKI Maciej lat 48, wdowiec, syn Franciszka i Elżbiety Wnorowskiej, zamieszkały w Kierzkach, parafia Kobylin z Krystyną ZDRODOWSKĄ, lat 27, córką Szymona i Salomei Jaworowskiej, zamieszkałą w Idźkach Młynowskich, 27.06.1808, 14/1808.

KŁOSKOWSKI Piotr lat 28, syn Pawła i Ludwiny Perkowskiej, zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, parafia Kobylin z Franciszką PERKOWSKĄ lat 27, córką Antoniego i Katarzyny Idźkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Woli, 23.01.1809, 84/1809.

KOBYLIŃSKI Franciszek lat 41, syn Walentego i Marianny Babińskiej, zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin z Jozefatą FASZCZEWSKĄ lat 20, córką Bartłomieja i Katarzyny Zarzeckiej, zamieszkałą w Sokołach Jaźwinach, 08.02.1809, 102/1809.

KONARZEWSKI Jan lat 34, wdowiec, syn Mikołaja i Elżbiety Srzednickiej, zamieszkały w Brzóskach Brzezińskich, parafia Wysokie Mazowieckie z Zuzanną Justyną DRĄGOWSKĄ lat 22, córką Pawła i Justyny Stokowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 30.01.1809, 95/1809.

KURZYNA Franciszek lat 29, syn Mateusza i Katarzyny Garbowskiej, zamieszkały w Frankach Piaskach, parafia Kobylin z Teresą IDŹKOWSKĄ lat 18, córką Jana i Marianny Dąbrowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 05.02.1809, 101/1809.

ŁAPIŃSKI Piotr Apolinary lat 30, urodzony w parafii Płonka Kościelna, syn Mariana i Marianny, zamieszkały w Łapach Goździkach parafia Poświętne z Marianną PERKOWSKĄ lat 20, córką Adama i Katarzyny Drągowskiej, zamieszkałą w Perkach Lachach, 12.02.1809, 107/1809.

RACIBORSKI Maciej lat 24, syn Adama i Marianny Rzący, zamieszkały w Raciborach Nowych z Franciszką PERKOWSKĄ lat 20, urodzoną w parafii Poświętne, córką Feliksa i Rozalii Grochowskiej, zamieszkałą w Perkach Wypychach, 12.02.1809, 108/1809.

SOKOŁOWSKI Józef lat 41, wdowiec, syn Kazimierza i Marianny Łuniewskiej, zamieszkały w Sokołach Rusi Nowej z Anielą KALINOWSKĄ lat 22, córką Tomasza i Agnieszki Szrednickiej, zamieszkałą w Bruszewie, 09.06.1808, 3/1808.

STYPUŁKOWSKI Tomasz lat 59, wdowiec, syn Mateusza i Małgorzaty Sikorskiej, zamieszkały w Stypułkach Koziołkach, parafia Kobylin z Teresą KRUSZEWSKĄ z domu Rogowską lat 49, wdową po Andrzeju, córką Stanisława i Zofii, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 08.02.1809, 104/1809.

TRUSKOLASKI Franciszek lat 25, syn Wawrzyńca i Marianny, zamieszkały w Truskolasach Olszynie  z Konstancją KRUSZEWSKĄ lat 23, córką Mateusza i Teresy Sikorskiej, zamieszkałą tamże, 21.11.1808, 62/1808.

ZDRODOWSKI Mateusz lat 30, wdowiec, syn Szymona i Salomei Jaworowskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Agatą JAMIOŁKOWSKĄ lat 18, córką Stanisława i Marianny Mojkowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Kowalach, 22.11.1808, 66/1808.