Opracował L. Kocoń

BRZOZOWSKI Antoni lat 30, syn Wojciecha i Scholastyki, zamieszkały w Dzierżkach Janowiętach parafia Poświętne z Petronelą IDŹKOWSKĄ lat 24, córką Wojciecha i Anastazji Gąssowskiej, zamieszkałą w Pęzach, 14.02.1814, 126/1814.

BRZOZOWSKI Augustyn lat 27, urodzony w parafii Pietkowo, syn Mateusza i Anny, zamieszkały w Brzozowie Starym parafia Poświętne z Jozefatą PERKOWSKĄ lat 22, córką Wojciecha i Barbary Śliwoskiej, zamieszkałą w Perkach Karpiach, 01.08.1813, 36/1813.

BRZOZOWSKI Ludwik Andrzej lat 33, syn Macieja i Franciszki Zdrodowskiej, zamieszkały w Brzozowie Korabiach parafia Poświętne z Apolonią POROWSKĄ lat 16, córką Wawrzyńca i Katarzyny Grochowskiej, zamieszkałą w Porośli Kijach, 16.02.1814, 129/1814.

BRZOZOWSKI Łukasz Szymon lat 30, syn Piotra i Franciszki, zamieszkały w Porośli Kijach z Agnieszką RZĄCĄ lat 21, córką Wojciecha i Anastazji Penzy, zamieszkałą w Bujnach, 13.07.1813, 18/1813.

CHOIŃSKI Stanisław lat 47, wdowiec, syn Hilarego i Marianny Leśniewskiej, zamieszkały w Kuleszach Podawcach z Petronelą FASZCZEWSKĄ lat 25, córką Macieja i Franciszki, zamieszkałą w Faszczach, 14.02.1814, 119/1814.

CZAJKOWSKI Jakub lat 29, wdowiec, syn Karola i Antoniny Idźkowskiej zamieszkały w Truskolasach Olszynie z Jozefatą PERKOWSKĄ lat 26, córką Fabiana i Elżbiety, zamieszkałą w Perkach Lachach, 27.07.1813, 34/1813.

CZAJKOWSKI Mateusz lat 26, syn Ludwika i Marianny Kobylińskiej, zamieszkały w Czajkach parafia Kobylin z Marianną KRUSZEWSKĄ lat 17, córką Franciszka i Bogumiły, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 19.02.1814, 130/1814.

DUCHNOWSKI Marcin lat 39, syn Jakuba i Joanny Grabowskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Franciszką TYBOROWSKĄ lat 37, wdową po Franciszku Dąbrowskim, córką Marcina i Eleonory Babińskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 09.11.1813, 59/1813.

DWORAKOWSKI Paweł lat 56, wdowiec, syn Michała i Franciszki  Brześciańskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Domicelą DWORAKOWSKĄ lat 27, córką Mateusza i Joanny Jabłońskiej, zamieszkałą w Raciborach Nowych, 25.05.1813, 1/1813.

DZIERŻAK Kazimierz lat 28, syn Wojciecha i Anastazji Brzozowskiej, zamieszkały w Dzierżkach Janowiętach parafia Poświętne z Joanną PERKOWSKĄ lat 20, córką Kazimierza i Heleny, zamieszkałą w Perkach Wypychach, 07.02.1814, 117/1814.

FASZCZEWSKI Maciej lat 44, wdowiec, syn Andrzeja i Jadwigi Jamiołkowskiej, zamieszkały w Rusi Starej z Franciszką MOJKOWSKĄ lat 25, córką Mikołaja i Marianny Idźkowskiej, zamieszkałą tamże, 16.06.1814, 128/1814.

FASZCZEWSKI Wilhelm lat 34, syn Tomasza i Magdaleny Grodzkiej, zamieszkały w Faszczach z Ewą BRZOZOWSKĄ lat 19, córką Dominika i Marianny Grodzkiej, zamieszkały tamże, 07.02.1814, 114/1814.

GIERŁACHOWSKI Tomasz lat 53, wdowiec, syn Jana i Doroty Czajkowskiej, zamieszkały w Jamiołkach Rawkach z Marianną JAMIOŁKOWSKĄ  z domu Jamiołkowska lat 41, wdową po Jakubie, córką Franciszka i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Świetlikach, 20.07.1813, 21/1813.

IDŹKOWSKI Jan lat 47, wdowiec, syn Pawła i Wiktorii Kruszewskiej, zamieszkały w Idźkach Wyknie z Dorotą MUSZYŃSKĄ  z domu Godlewska lat 46, wdową, urodzoną w parafii Czyżewo, córką Tomasza i Katarzyny, zamieszkałą w Sokołach, 16.11.1813, 62/1813.

JABŁOŃSKI Mikołaj lat 27, syn Jakuba i Felicjanny, zamieszkały w Uszyńskich parafia Kulesze z Franciszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 23, córką Grzegorza i Katarzyny Gierłachowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Godziebach, 07.02.1814, 116/1814.

JAMIOŁKOWSKI Antoni lat 40, wdowiec, syn Bartłomieja i Marianny Leśniewskiej, zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach z Franciszką KALINOWSKĄ lat 19, córką Jana i Elżbiety, zamieszkałą w Bruszewie, 14.02.1814, 122/1814.

KROPIEWNICKI Wojciech lat 34, syn Piotra i Marianny Roszkowskiej, zamieszkały w Frankach Dąbrowie z Julianną Jozefatą MOJKOWSKĄ lat 33, wdową po Janie Sikorskim, córką Stanisława i Marianny Olszewskiej, zamieszkałą w Truskolasach Starej Wsi, 20.02.1814, 132/1814.

KRUSZEWSKI Grzegorz lat 21, syn Macieja i Antoniny Roszkowskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Franciszką PERKOWSKĄ lat 19, córką Ignacego i Teresy, zamieszkałą w Perkach Lachach, 27.07.1813, 33/1813.

KRUSZEWSKI Paweł lat 27, syn Andrzeja i Teresy Rogowskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Julianną POROWSKĄ lat 19, córką Macieja i Kunegundy Duchnowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 14.02.1814, 127/1814.

KRUSZEWSKI Tomasz lat 21, syn Konstantego i Domiceli Dworakowskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Teresą Jadwigą Jamiołkowską lat 18, córką Jana i Marcjanny Duchnowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 19.02.1814, 131/1814.

KURZYNA Wincenty lat 35, syn Mateusza i Katarzyny Grabowskiej, zamieszkały w Frankach Piaskach parafia Kobylin z Apolonią KALINOWSKĄ lat 21, córką Tomasza i Tekli Srzednickiej, zamieszkałą w Bruszewie, 27.07.1813, 35/1813.

LEŚNIEWSKI Franciszek lat 22, syn Szymona i Agnieszki Piszczatowskiej, zamieszkały w Leśniewie z Katarzyną IDŹKOWSKĄ lat 18, córką Jana i Ewy Idźkowskiej, zamieszkałą w Idźkach Średnich, 13.07.1813, 19/1813.

LEŚNIEWSKI Marcin lat 30, wdowiec, syn Walentego i Anny Idźkowskiej, zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź parafia Kobylin w Łucją KRUSZEWSKĄ lat 23, córką Konstantego i Dominiki Dworakowskiej, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 09.11.1813, 60/1813.

ŁAPIŃSKI Maciej lat 40, syn Szymona i Agnieszki Jamiołkowskiej, zamieszkały w Jamiołkach Kłosach z Franciszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 23, córką Macieja i Marianny, zamieszkałą tamże, 20.02.1814, 133/1814.

MOJKOWSKI Bartłomiej lat 38, syn Adama i Marianny Kropiewnickiej, zamieszkały w Truskolasach Niewisku z Anielą TRUSKOLASKĄ lat 59, wdową po Wojciechu Jamiołkowskim, córką Antoniego i Petroneli Idźkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 14.02.1814, 120/1814.

PERKOWSKI Andrzej lat 24, syn Szymona i Marianny, zamieszkały w Perkach Mazowszu z Dorotą FASZCZEWSKĄ lat 24, córką Tadeusza i Konstancji Bruszewskiej, zamieszkałą w Faszczach, 14.02.1814, 124/1814.

PERKOWSKI Wojciech lat 30, syn Antoniego i Krystyny Kaniugowskiej, zamieszkały w Raciborach Nowych z Konstancją JAMIOŁKOWSKĄ lat 30, córką Michała i Joanny Porowskiej, zamieszkałą tamże, 03.08.1813, 37/1813.

POROWSKI Michał lat 21, syn Wojciecha i Anieli Faszczewskiej, zamieszkały w Porośli Kijach z Magdaleną Marianną Petronelą DRĄGOWSKĄ lat 16, córką Andrzeja i Krystyny, zamieszkałą w Drągach, 20.07.1813, 22/1813.

PRUSZYŃSKA Marianna Franciszka lat 20, córka Marcina i Katarzyny Drągowskiej, zamieszkała w Bruszewie z Józefem Wasielewskim, włościaninem, 09.11.1813, 61/1813.

RACIBORSKI Adam lat 21, syn Kazimierza i Marianny Jabłońskiej, zamieszkały w Raciborach Nowych z Marcjanną SZYMBORSKĄ lat 30, wdową po Janie Perkowskim, córką Hilarego i Agaty, zamieszkałą tamże, 25.11.1813, 63/1813.

RADŁOWSKI Wawrzyniec lat 35, syn Bartłomieja i Antoniny, zamieszkały w Jabłonowie Kontach parafia Płonka z Anielą CZAJKOWSKĄ lat 30, wdową po Szymonie Roszkowskim, córką Adama i Apolonii, zamieszkałą w Truskolasach Niewisku, 14.07.1813, 20/1813.

ROSZKOWSKI Fortunat Norbert Szymon Antoni lat 38, syn Bartłomieja i Agnieszki Płońskiej, zamieszkały w Roszkach Sączkach parafia Płonka z Konstancją PERKOWSKĄ  z domu Perkowska lat 32, wdową, córką Fabiana i Agnieszki Drągowskiej, zamieszkałą w Perkach Lachach, 14.02.1814, 123/1814.

RZĄCA Łukasz lat 19, syn Wojciecha i Anastazji Penzy, zamieszkały w Bujnach z Ludwiką DWORAKOWSKĄ lat 21, córką Filipa i Marianny, zamieszkałą w Dworakach Pikatach, 25.11.1813, 64/1813.

RZĄCA Sylwester lat 25, syn Kazimierza i Agaty Kropiewnickiej, zamieszkały w Porośli Wojsławach z Marcjanną RACIBORSKĄ lat 25, córką Franciszka i Krystyny Rzący, zamieszkałą w Raciborach Nowych, 14.02.1814, 125/1814.

ŚNIECIŃSKI Jan lat 21, syn Fabiana i Marianny Penzy, zamieszkały w Noskach z Elżbietą RACIBORSKĄ  z domu Rząca lat 23, wdową, córką Stanisława i Jadwigi Sokołowskiej, zamieszkałą w Rzącach, 07.02.1814, 112/1814.

ZALEWSKI Benedykty lat 30, syn Franciszka i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Bruszewie z Konstancją BRUSZEWSKĄ lat 22, córką Wojciecha i Katarzyny Rogowskiej, zamieszkałą tamże, 14.02.1814, 121/1814,

ZAWISTOWSKI Marcin lat 37, urodzony w parafii Zuzela, syn Krzysztofa i Małgorzaty Lipskiej, zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach z Teklą ŁUPIŃSKĄ lat 30, córką Stanisława Walentego i Kajetany Grajewskiej, zamieszkałą tamże, 07.02.1814, 115/1814.