Opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Michał lat 49, wdowiec, syn Jana i Zuzanny Zaleskiej, zamieszkały w Bruszewie z Marianną KALINOWSKĄ lat 31, urodzoną w parafii Dąbrówka Kościelna, córką Tomasza i Agnieszki Średnickiej, zamieszkałą tamże, 07.06.1815, 23/1815.

BUDLEWSKI Jan lat 24, syn Józefa i Katarzyny Lewickiej, zamieszkały w Idźkach Średnich z Franciszką ZDRODOWSKĄ lat 23, córką Szymona i Salomei, zamieszkałą w Idźkach Młynowskich, 21.02.1816, 129/1816.

CHOIŃSKI Jan lat 25, syn Pawła i Franciszki Kuleszy, zamieszkały w Chojanach Sierociętach parafia Kulesze z Gertrudą Ludwiką POROWSKĄ lat 20, córką Antoniego i Marianny Sokołowskiej, zamieszkałą w Rusi Nowej, 08.02.1816, 84/1816.

DĄBROWSKI Jakub lat 22, syn Kazimierza i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Faszczach z Weroniką JAMIOŁKOWSKĄ lat 22, córką Macieja i Anieli Malinowskiej, zamieszkałą tamże, 29.01.1816, 74/1816.

DRĄGOWSKI Franciszek lat 24, syn Bartłomieja i Petroneli Łupińskiej, zamieszkały w Drągach Kośutach z Marianną PERKOWSKĄ lat 20, córką Kazimierza i Heleny Perkowskiej, zamieszkałą w Perkach Wypychach, 25.02.1816, 139/1816

DWORAKOWSKI Gaspar lat 26, syn Antoniego i Łucji, zamieszkały w Sokołach z Katarzyną IDŹKOWSKĄ lat 16, córką Antoniego i Agnieszki Kruszewskiej, zamieszkałą w Idźkach Młynowskich, 25.02.1816, 141/1816.

DWORAKOWSKI Ignacy lat 37, syn Filipa i Marianny, zamieszkały w Dworakach Pikatach z Dorotą Agatą IDŹKOWSKĄ lat 20, córką Tomasza i Ludwiny Krassowskiej, zamieszkałą w Bujnach, 14.02.1816, 107/1816.

DWORAKOWSKI Konstanty lat 25, syn Baltazara i Weroniki Drągowskiej, zamieszkały w Dworakach Staśkach z Konstancją DWORAKOWSKĄ lat 28, córką Sylwestra i Katarzyny Roszkowskiej, zamieszkałą tamże, 20.02.1816, 126/1816.

DWORAKOWSKI Stanisław lat 25, syn Jakuba i Tekli Idźkowskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Barbarą ŚNIECIŃSKĄ lat 25, córką Jakuba i Katarzyny Dąbrowskiej, zamieszkałą w Noskach, 30.01.1816, 75/1816.

DWORAKOWSKI Walenty lat 29, syn Stanisława i Agnieszki Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Wypychach z Marianną PERKOWSKĄ lat 17, córką Andrzeja i Jadwigi Perkowskiej, zamieszkałą tamże, 13.02.1816, 106/1816.

FRANKOWSKI Krzysztof lat 25, syn Jakuba i Agaty Grabowskiej, zamieszkały w Frankach Dąbrowie parafia Kobylin z Katarzyną TRUSKOLASKĄ lat 21, córką Jana i Franciszki, zamieszkałą w Truskolasach Starej Wsi, 19.02.1816, 108/1816.

GARBOWSKI Jan lat 30, wdowiec, syn Pawła i Petroneli Roszkowskiej, zamieszkały w Garbowie Nowym z Katarzyną KRUSZEWSKĄ lat 28, córką Michała i Rozalii Dobkowskiej, zamieszkałą w Perkach Bujenkach, 06.05.1815, 7/1815.

IDŹKOWSKI Jakub lat 21, syn Kaliksta i Marianny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Truskolasach Olszynie z Antoniną DWORAKOWSKĄ lat 19, córką Pawła i Marianny Truskolaskiej, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 20.02.1816, 125/1816.

IDŹKOWSKI Paweł lat 28, syn Andrzeja i Barbary Pęzy, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Jozefatą JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką Antoniego i Marianny Bruszewskiej, zamieszkałą w Bruszewie, 12.02.1816, 102/1816.

JAMIOŁKOWSKI Marcin lat 29, syn Adama i Katarzyny Jamiołkowskiej, zamieszkały w Jamiołkach Godziebach z Apolonią Franciszką LEŚNIEWSKĄ lat 19, córką Krzysztofa i Teresy Idźkowskiej, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 25.02.1816, 138/1816.

KAMIEŃSKI Mikołaj lat 26, syn Wawrzyńca i Barbary Porowskiej, zamieszkały w Porośli Wojsławach z Magdaleną RADZISIEWSKĄ, włościanką, 19.05.1815, 9/1815.

KRUSZEWSKA Jozefata lat 19, urodzona w parafii Płonka, córka Jana i Marianny Perkowskiej, zamieszkała w Jamiołkach Rawkach z Janem BRZOZOWSKIM, sławtnym, 15.01.1816, 66/1816.

KRUSZEWSKI Michał lat 41, syn Antoniego i Anieli Olszańskiej, zamieszkały w Kamieńskich Wiktorach parafia Poświętne z Marianną Anną JARUZELSKĄ lat 28, córką Benedykta i Petroneli Mierzwińskiej, zamieszkałą w Rusi Starej, 20.02.1816, 127/1816.

KULIKOWSKI Gabriel lat 32, syn Stanisława i Anny, zamieszkały w Sokołowie gubernia czernichowska z Anielą SOKOŁOWSKĄ lat 26, córką Marcina i Marianny Kurzyny, zamieszkałą w Rusi Nowej, 29.05.1815, 16/1815.

ŁAPIŃSKI Andrzej lat 28, wdowiec, syn Macieja i Anny Dworakowskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Teresą IDŹKOWSKĄ lat 17, córką Wojciecha i Marianny Budlewskiej, zamieszkałą tamże, 19.02.1816, 111/1816.

PERKOWSKI Kalikst lat 33, wdowiec, syn Jakuba i Agnieszki Jamiołkowskiej, zamieszkały w Bruszewie z Jozefatą JAMIOŁKOWSKĄ lat 37, córką Grzegorza i Marianny Drągowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Świetlikach, 08.05.1815, 8/1815.

PERKOWSKI Krzysztof lat 26, urodzony w parafii Płonka, syn Pawła i Marianny Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Lachach z Franciszką PERKOWSKĄ lat 24, córką Rocha  i Łucji Roszkowskiej, zamieszkałą tamże, 29.01.1816, 73/1816.

PERKOWSKI Łukasz lat 34, syn Rocha i Leonory Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Lachach z Marianną PERKOWSKĄ lat 21, córką Jakuba i Marianny Pogorzelskiej, zamieszkałą tamże, 19.02.1816, 124/1816.

PERKOWSKI Mikołaj lat 24, syn Stanisława i Teresy Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Bujenkach z Marianną ŁAPIŃSKĄ lat 20, córką Wojciecha i Marianny Bruszewskiej, zamieszkałą w Perkach Mazowszu, 12.02.1816, 103/1816.

PERKOWSKI Tomasz lat 23, syn Macieja i Franciszki Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Wypychach z Antoniną BRUSZEWSKĄ lat 19, córką Mateusza i Małgorzaty Grodzkiej, zamieszkałą w Faszczach, 12.02.1816, 105/1816.

PIEKUTOWSKI Feliks lat 42, wdowiec, syn Michała i Katarzyny Brzozowskiej, zamieszkały w Brzozowie Korabiach parafia Poświętne, z Petronelą PERKOWSKĄ lat 19, córką Stanisława i Krystyny Kuleszy, zamieszkałą w Perkach Karpiach, 12.02.1816, 104/1816.

RACIBORSKI Benedykty lat 29, syn Wojciecha i Ewy Kruszewskiej, zamieszkały w Dworakach Pikatach z Marianną JABŁOŃSKĄ lat 20, córką Józefa i Ewy Drągowskiej, zamieszkałą w Noskach, 20.02.1816, 128/1816.

RACIBORSKI Piotr lat 24, syn Andrzeja i Kunegundy Idźkowskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Marianną DĄBROWSKĄ lat 25, córką Wojciecha i Agnieszki, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 05.02.1816, 82/1816.

ROSZKOWSKI Antoni lat 23, syn Andrzeja i Franciszki Kruszewskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Anielą IDŹKOWSKĄ lat 20, córką Macieja i Wiktorii Perkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 25.02.1816, 140/1816.

ŚLIWOSKI Wojciech lat 23, syn Wawrzyńca i Ewy Grochowskiej, zamieszkały w Porośli Kijach z sławetną Franciszką SKOROCHODZKĄ, 17.11.1815, 51/1815.

ŚNIECIŃSKI Andrzej lat 31, wdowiec, syn Mateusza i Katarzyny, zamieszkały w Noskach z Joanną KALINOWSKĄ lat 23, córką Jana i Elżbiety, zamieszkałą w Bruszewie, 04.06.1815, 17/1815.

TRUSKOLASKI Jakub lat 30, syn Jana i Petroneli Gąsowskiej, zamieszkały w Truskolasach Lachach z Marcjanną KRUSZEWSKĄ lat 20, córką Piotra i Marianny Zaleskiej, zamieszkałą w Truskolasach Niewisku, 23.07.1815, 24/1815.

ZARZECKI Feliks Józef lat 31, syn Jakuba i Marianny Jabłońskiej, zamieszkały w Bujnach Biszewie z Franciszką JARUZELSKĄ lat 19, Franciszka i Walerianny Godlewskiej, zamieszkałą w Rusi Starej, 10.02.1816, 101/1816.

ZDRODOWSKI Mikołaj lat 32, wdowiec, syn Jakuba i Marianny Kamieńskiej, zamieszkały w Rykaczach z Rozalią KALINOWSKĄ lat 19, córką Tomasza i Tekli Średnickiej, zamieszkałą w Bruszewie, 05.02.1816, 83/1816.