Opracował L. Kocoń

BRZOZOWSKI Paweł lat 39, wdowiec, syn Szymona i Marianny Łapińskiej, zamieszkały w Brzozowie Chszczonach parafia Poświętne z Franciszką KAMIEŃSKĄ lat 26, córką Łukasza i Rozalii Rzący, zamieszkałą w Porośli Wojsławach, 24.08.1817, 18/1817.

DĄBROWSKI Jan lat 25, syn Pawła i Marianny Stypułkowskiej, zamieszkały w Kłoskach Świgoniach parafia Kobylin z Anną JAMIOŁKOWSKĄ lat 21, córką Stanisława i Marianny, zamieszkałą w Jamiołkach Rawkach, 10.11.1817, 24/1817.

DRĄGOWSKI Józef lat 27, wdowiec, syn Antoniego i Marianny Jabłońskiej, zamieszkały w Drągach z Magdaleną Marianną Petronelą DRĄGOWSKĄ lat 20, wdową po Michale Porowskim, córką Andrzeja i Krystyny Perkowskiej, zamieszkałą w Drągach, 27.04.1818, 63/1818.

DWORAKOWSKI Antoni lat 28, syn Marcina i Marianny Perkowskiej, zamieszkały w Dworakach Staśkach z Marianną TRUSKOLASKĄ lat 25, córką Stanisława i Tekli Białosiewicz, zamieszkałą w Truskolasach Lachach, 21.01.1818, 36/1818.

DWORAKOWSKI Piotr lat 44, syn Filipa i Marianny, zamieszkały w Dworakach Pikatach z Anastazją POROWSKĄ lat 46 wdową po Kazimierzu, córką Idziego i Teresy Perkowskiej małżonków Perkowskich, zamieszkałą w Perkach Wypychach, 23.11.1917, 30/1817.

FASZCZEWSKI Romualdy Antoni lat 30, syn Franciszka i Katarzyny Kwiatkowskiej, zamieszkały w Faszczach z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 24, córką Antoniego i Katarzyny Truskolaskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 30.01.1818, 48/1818.

GARBOWSKI Tomasz lat 25, syn Wojciecha i Katarzyny Wnorowskiej, zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, parafia Kobylin z Anielą TRUSKOLASKĄ lat 23, córką Wojciecha i Marianny Czajkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Lachach, 21.07.1817, 15/1817.

GĄSOWSKI Wawrzyniec lat 36, syn Jana i Marianny, urodzony w Pińsku, zamieszkały w Dworakach Pikatach z Antoniną ROSZKOWSKĄ lat 27, córką Jerzego i Marianny Kalinowskiej, zamieszkałą tamże, 08.06.1817, 6/1817.

KŁOSKOWSKI Krzysztof lat 31, syn Tomasza i Marianny, zamieszkały w Kłoskach Świgoniach parafia Kobylin z Franciszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 17, córką Wojciecha i Marianny, zamieszkałą w Truskolasach Woli, 01.02.1818, 57/1818.

ŁAPIŃSKI Jan lat 24, syn Bartłomieja i Marianny, zamieszkały w Raciborach Nowych z Marianną RACIBORSKĄ lat 30, córką Mateusza i Agnieszki Zarzeckiej, zamieszkałą w Raciborach Nowych, 26.01.1818, 42/1818.

ŁAPIŃSKI Jan lat 31, syn Dominika i Klary Roszkowskiej, zamieszkały w Truskolasach Niewisku z Klarą KRUSZEWSKĄ lat 32, wdową po Wojciechu, córką Pawła i Ewy Reniewickiej małżonków Pogorzelskich, zamieszkałą tamże, 17.11.1817, 27/1817.

ŁOPIŃSKI Józef lat 52, wdowiec, syn Franciszka i Krystyny Porowskiej, zamieszkały w Sokołach z Krystyną DMOCHOWSKĄ lat 44, wdową po Janie Zarębie, córką Pawła i Brygidy Zaleskiej, zamieszkałą w Kruszewie, 27.05.1817, 3/1817.

PERKOWSKI Maciej lat 43, syn Karola i Anieli Czajkowskiej, zamieszkały w Perkach Mazowszu z Agnieszką PERKOWSKĄ lat 27, córką Józefa i Anieli Bruszewskiej, zamieszkałą w Perkach Karpiach, 01.02.1818, 54/1818.

PERKOWSKI Tomasz lat 25, syn Wojciecha i Anastazji Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Bujenkach z Franciszką PERKOWSKĄ lat 24, córką Fabiana i Małgorzaty, zamieszkałą w Perkach Lachach, 01.07.1817, 12/1817.

PISZCZATOWSKI Ignacy lat 27, syn Szymona i Wiktorii Perkowskiej, zamieszkały w Truskolasach Olszynie z Petronelą KRUSZEWSKĄ lat 23, córką Mateusza i Teresy Sikorskiej, zamieszkałą tamże, 27.01.1818, 45/1818.

POROWSKI Jan lat 24, syn Antoniego i Marianny Sokołowskiej, zamieszkały w Porośli Wojsławach z Urszulą Joanną BRZOZOWSKĄ lat 27, córką Józefa i Marianny Łapińskiej, zamieszkałą tamże, 31.01.1818, 51/1818.

SOSNOWSKI Kajetan Walenty Hipolit lat 37, kapitan Wojsk Polskich, Kawaler Krzyża Legii Honorowej, syn Karola radcy departamentu Województwa Podlaskiego i Anny Andrychowicz, zamieszkały w Dominium Burca, gmina Wojcieszkowska, Obwód Łukowski z Aleksandrą KRUSZEWSKĄ lat 29, córką Józefa, skarbnika byłej ziemi bielskiej i Joanny Markowskiej chorążanki ziemi mielnickiej, zamieszkałą w Dominium Kruszewo Głąby, 29.09.1817, 21/1817.

STYPUŁKOWSKI Wojciech lat 25, syn Rocha i Teresy, zamieszkały w Stypułkach Koziołkach parafia Kobylin z Rozalią JAMIOŁKOWSKĄ lat 23, córką Szymona i Magdaleny, zamieszkałą w Jamiołkach Kłosach, 26.01.1818, 39/1818.

ŚNIECIŃSKI Wincenty lat 34, syn Jakuba i Katarzyny Dąbrowskiej, zamieszkały w Noskach z Ludwiną DRĄGOWSKĄ lat 25, córką Ignacego i Krystyny Drągowskiej, zamieszkałą w Drągach, 02.02.1818, 60/1818.