Opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Jan, syn Wincentego po Szymonie i Franciszki po Antonim z Szorców, urodzony w Chojnowie 24.07.1829, 120/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Jan Chojnowski z Weroniką Szorcową, żoną Wojciecha.

BUJNO Anna, córka Antoniego po Janie  i Ewy po Stefanie z Chojnowskich, urodzona w Chojnowie 24.08.1829, 143/1829. Chrzest 25.08.1829. Chrzestni: Romualdy Tołczyk z Teresą Chojnowską, panną.

CHOJNOWSKA Marianna, córka Mateusza po Wojciechu i Franciszki po Wojciechu z Dziekońskich, urodzona w Chojnowie 31.01.1829, 26/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Paweł Kulesza z Marianną Chojnowską, żoną Stanisława.

CHOJNOWSKA Scholastyka, córka Szymona po Antonim i Marianny po Kazimierzu z Mroczków, urodzona w Chojnowie 01.08.1829, 131/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Wincenty Babiński z Apolonią Bujnowną, panną.

CHOJNOWSKI Adam, syn Adama po Józefie i Marianny z Kuleszów, urodzony w Chojnowie 08.11.1829, 172/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Wojciech Szorc z Franciszką Babińską, żoną Wincentego.

CHOJNOWSKI Aleksander, syn Anny, córki Piotra, z nieprawego łoża, urodzony w Chojnowie 18.01.1829, 13/1829. Chrzest 20.01.1829. Chrzestni: Józef Szorc z Agnieszką Chojnowską, żoną Józefa w asystencji Adama Chojnowskiego i Antoniny Tołczykówny, panny.

CHOJNOWSKI Franciszek, syn Antoniego po Stanisławie i Anny po Michale z Mroczków, urodzony w Kuleszach 21.09.1829, 145/1829. Chrzest 22.09.1829. Chrzestni: Franciszek Piotrowski z Agnieszką Kuleszyną żoną Wojciecha.

CHOJNOWSKI Franciszek, syn Jana po Stefanie i Marianny po Franciszku z Mońków, urodzony w Chojnowie 09.09.1829, 139/1829. Chrzest tegoż dnia.

CIBOROWSKI Antoni, syn Marcina po Wojciechu i Wiktorii po Kazimierzu z Zdanowskich, urodzony w Kuleszach 12.01.1829, 7/1829. Chrzest 14.01.1829.

DĄBROWSKI Tytus, syn Wojciecha Floriana po Kazimierzu i Franciszki po Marku z Wyszyńskich, urodzony w Wiszowatych 28.12.1829, 193/1829. Chrzest 30.12.1829. Chrzestni: Józef Wróblewski z Marianną Jaworowską w asystencji Wincentego Wiszowatego i Agnieszki Wiszowatej.

DZIEKOŃSKA Katarzyna, córka Ignacego po Michale i Anny po Adamie z Milewskich, urodzona w Dziękoniewnie 10.02.1829, 32/1829. Chrzest 11.02.1829. Chrzestni: Jan Babiński z Marianną Oksińską, wdową.

DZIEKOŃSKI Jan, syn Jana po Mateuszu i Joanny po Janie z Mroczków, urodzony w Dziękoniu 20.04.1829, 75/1829. Chrzest 21.04.1829. Chrzestni: Franciszek Dziekoński z Franciszką Babińską, żoną Szymona.

GAWĘDZKA Rozalia, córka Jana po Tomaszu i Franciszki po Stanisławie, urodzona w Kuleszach 01.06.1829, 92/1829. Chrzest 02.06.1829. Chrzestni: Antoni Ciborowski z Marianną Karwowską, żoną Kazimierza.

JABŁONOWSKA Marianna, córka Walentego po Pawle i Anny po Adamie z Dziekońskich, urodzona w Pisankach 28.07.1829, 122/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Adam Pisanka z Heleną Mroczkową, żoną Jana.

JAWOROWSKI Aleksander Józef, syn Baltazara po Benedykcie i Katarzyny po Kazimierzu z Wiszowatych, urodzony 06.02.1829, 34/1829. Chrzest 10.02.1829. Chrzestni: Wojciech Wiszowaty z Marianną Jaworowską, żoną Wojciecha.

KARWOWSKA Anna, córka Mikołaja po Mateuszu i Rozalii po Pawle z Dziekońskich, urodzona w Milewie 09.07.1829, 113/1829. Chrzest 11.07.1829. Chrzestni: Kazimierz Milewski z Marianną Milewską, żoną Wacława.

KARWOWSKA Antonina, córka Romualdego po Macieju i Ewy po Adamie z Kuleszów, urodzona w Kuleszach 21.05.1829, 87/1829. Chrzest 22.05.1829. Chrzestni: Adam Gawędzki z Franciszką Gawędzką, żoną Leona.

KARWOWSKA Marianna, córka Piotra po Stanisławie i Wiktorii po Andrzeju z Gawendzkich, urodzona w Milewie 13.01.1829, 6/1829. Chrzest 14.01.1829.

KARWOWSKI Franciszek, syn Franciszka po Józefie i Teresy po Stanisławie z Chojnowskich, urodzony w Milewie 01.04.1829, 58/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Antoni Kulesza z Heleną Mroczkową żoną Jana.

KRUMKOWSKI Antoni, syn Jana po Mateuszu i Antoniny po Antonim z Strzałkowskich, urodzony w Kuleszach 18.07.1829, 118/1829. Chrzest 22.07.1829. Chrzestni: Józef Kulesza z Anastazją Jaworowską, żoną Kazimierza.

KUCZYŃSKA Michalina, córka Wojciecha po Wincentym i Franciszki po Adamie z Chojnowskich, urodzona w Wdziękoniu 21.09.1829, 146/1829. Chrzest 22.09.1829. Chrzestni: Paweł Ciborowski z Katarzyną Hryniewicką, wdową.

KULESZA Antoni, syn Jana po Konstantym i Katarzyny po Wawrzyńcu z Magnuszewskich, urodzony w Kuleszach 25.04.1829, 80/1829. Chrzest 26.04.1829. Chrzestni: Walenty Magnuszewski z Konstancją Sienkiewiczową, sławetnego Mikołaja żoną.

KULESZA Marianna Rozalia, córka Antoniego po Adamie i Julianny po Wojciechu z Mocarskich, urodzona w Milewie 28.01.1829, 22/1829. Chrzest 29.01.1829. Chrzestni: Adam Kulesza z Heleną Mroczkową, żoną Jana.

KULESZA Piotr, syn Cecylii po Janie, z nieprawego łoża, urodzony w Milewie 29.06.1829, 106/1829. Chrzest 30.06.1829. Chrzestni: Józef Gąssowski z Katarzyną Dziekońską, żoną Jana.

KULESZA Teresa, córka Antoniego po Bartłomieju i Agnieszki po Franciszku z Szorców, urodzona w Chojnowie 05.05.1829, 82/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Adam Chojnowski z Teresą Chojnowską, panną.

KULIKOWSKA Franciszka, córka Wojciecha po Janie i Łucji po Augustynie, urodzona w Kuczynie 20.01.1829, 16/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: pracowity Piotr Bohdanowicz z Marianną Kuczyńską, żoną urodzonego Pawła.

KULIKOWSKA Katarzyna, córka Jakuba po Antonim i Tekli po Stanisławie z Poniatowskich, urodzona w Kuleszach 19.02.1829, 40/1829. Chrzest 20.02.1829.

MAGNUSZEWSKA Anna, córka Kazimierza po Macieju i Magdaleny po Stanisławie z Szymborskich, urodzona w Bajkach Starych 16.09.1829, 144/1829. Chrzest 19.04.1829. Chrzestni: Wincenty Wiszowaty z Elżbietą Pogorzelską żoną Jana.

MAGNUSZEWSKA Antonina i Weronika, bliźnięta, córki Tomasza po Józefie i Katarzyny po Adamie z Dziekońskich, urodzone w Magnusach 04.02.1829, 31/1829. Chrzest 05.02.1829. Chrzestni: Antoninę ? Józef Wróblewski z Marianną Magnuszewską, Weronikę –  Antoni Magnuszewski z Franciszką Dąbrowską.

MAGNUSZEWSKI Adam, syn Pawła po Adamie i Rozalii z Biedrzyckich, urodzony w Dziękoniu 10.12.1829, 189/1829. Chrzest 12.12.1829. Chrzestni: Wojciech Kuczyński z Apolonią Magnuszewską.

MAGNUSZEWSKI Adam, syn Pawła po Józefie i Marianny po Mateuszu z Chojnowskich, urodzony w Magnuszach 03.05.1829, 83/1829. Chrzest 05.05.1829. Chrzestni: Jan Magnuszewski z Wiktorią Dzierzanowską, panną.

MAGNUSZEWSKI Andrzej Antoni, syn Piotra po Józefie i Marianny, urodzony w Znoskach 29.11.1829, 182/1829. Chrzest 01.12.1829. Chrzestni: pracowity Wojciech i Teresa Znoskowa, żona Pawła.

MAGNUSZEWSKI Wincenty, syn Walentego po Wawrzyńcu i Marianny po Pawle z Dziekońskich, urodzony w Magnusach 23.10.1829, 165/1829. Chrzest 24.10.1829. Chrzestni: Michał Ciborowski z Teresą Dziekońską, panną.

MILEWSKA Julianna Marianna, córka Wacława po Janie i Marcjanny po Stanisławie z Poniatowskich, urodzona w Milewie 07.04.1829, 66/1829. Chrzest 11.04.1829. Chrzestni: Tomasz Żukowski Wikariusz Kościoła Trzciańskiego z Marianną Jaworowską, żoną Melchiora w asystencji Józefa Milewskiego z Marianną Chojnowską, żoną Wiktora.

MILEWSKI Mateusz, syn Mateusza po Kazimierzu i Ewy po Wawrzyńcu z Rutkowskich, urodzony w Boguszkach 03.04.1829, 62/1829. Chrzest 04.04.1829. Chrzestni: Jan Mroczek z Katarzyną Biedrzycką żoną Kazimierza.

MILEWSKI Paweł Tadeusz, syn Wawrzyńca po Adamie i Annie po Janie z Milewskich, urodzony w Milewie 24.02.1829, 41/1829. Chrzest 25.02.1829. Chrzestni: Tomasz Bujno z Katarzyną Dziekońską, żoną Jana.

MONIUSZKO Konstanty Kazimierz, syn Stanisława po Pawle i Marianny po Bernardzie z Jaworowskich, urodzony w Znoskach 14.03.1829, 53/1829. Chrzest 17.03.1829. Chrzestni: Florian Filochowski z Teresą Moniuszkowną, panną w asystencji Pawła Mierzejewskiego z Izabelą Iwanowską, żoną Michała.

MOŃKO Anna, córka Józefa po Józefie i Franciszki po Tadeuszu z Wiszowatych, urodzona ( nieczytelne ) 07.07.1829, 112/1829. Chrzest 08.07.1829. Chrzestni: Wincenty Wiszowaty z Joanną Wiszowatą, panną.

MOŃKO Marianna, córka Dionizego po Jakubie i Wiktorii po Łukaszu z Gęslickich, urodzona w ( nieczytelne ) 11.08.1829, 136/1829. Chrzest 12.08.1829. Chrzestni: pracowity Marcin Kuczera z Angelą Zajnowską żoną urodzonego Franciszka.

MROCZEK Brygida, córka Tomasza po Mikołaju i Łucji po Macieju z Chojnowskich, urodzona w Chojnowie 12.10.1829, 158/1829. Chrzest 13.10.1829. Chrzestni: Mateusz Mincewicz z Heleną Rutkowską, żoną Mikołaja.

MROCZEK Helena, córka Jana po Dominiku i Tekli po Franciszku, urodzona w ( nieczytelne ) 01.01.1829, 132/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Kazimierz Kmita z Heleną Rudkowską, żoną Mikołaja.

MROCZEK Kazimierz, syn Antoniego po Stefanie i Ewy po Adamie z Pogorzelskich, urodzony 02.03.1829, 46/1829. Chrzest 03.03.1829. Chrzestni: Felicjan Prosiński z Elżbietą Pogorzelską, żoną Jana.

MROCZEK Kazimierz, syn Stanisława po Józefie i Rozalii po Tomaszu z Jabłonowskich, urodzony w Boguszkach 02.03.1829, 45/1829. Chrzest 03.03.1829. Chrzestni: Michał Mroczek z Teresą Mroczkową, żona Jana.

MROCZEK Marianna, córka Jana po Jakubie i Teresy z Milewskich, urodzona w Boguszkach 07.12.1829, 188/1829. Chrzest 08.12.1829. Chrzestni: Józef Biedrzycki z Małgorzatą Mroczkową.

NIEWIAROWSKA Józefa Kazimiera Rozalia, córka Antoniego po Piotrze i Franciszki po Mikołaju z Gutowskich, urodzona w Wojszach 28.08.1829, 144/1829. Chrzest 30.08.1829. Chrzestni: Franciszek Grodzki Sędzia Sądu Pierwszego Departamentu Obwodu Białostockiego i Kawaler Orderu Św. Włodzimierza 4 klasy z żoną Marianną w asystencji Tomasza Żukowskiego Wikariusza  Kościoła Trzciańskiego z Weroniką Hołowniową; Ludwik Hołownia kapitan z Kunegundą Niewiarowską.

PISANKO Józef i Grzegorz, bliźnięta, synowie Wojciecha po Szymonie i Brygidy po Adamie z Kuleszów, urodzone w Pisankach 01.03.1829, 48/1829. Chrzest 04.03.1829. Chrzestni: Józefa ? Bernard Pisanka z Marianną Rudkowską, żoną Klemensa i Grzegorza ? Ignacy Milewski z Marianną Bagińską, żoną Tomasza.

PISANKO Tomasz, syn Adama po Michale i Leonory z domu Szerców, urodzony w Pisankach 02.12.1829, 183/1829. Chrzest 03.12.1829. Chrzestni: Tomasz Bagieński z Brygidą Pisankową, żoną  Wojciecha.

POGORZELSKA Emilia, córka Tomasza po Janie i Teresy z Hryniewickich, urodzona w Baj Starejwsi 14.04.1829, 69/1829. Chrzest 15.04.1829. Chrzestni: Michał Iwaniewski i Elżbieta Pogorzelska, żona Jana w Asystencji Wincentego Zielińskiego i Felicjanny Pogorzelskiej, panny.

POGORZELSKI Wojciech, syn Kazimierza po Pawle i Anny po Janie z Wiszowatych, urodzony w Bajkach Starych 23.04.1829, 79/1829. Chrzest 25.04.1829. Chrzestni: Mikołaj Perkowski z Elżbietą Pogorzelską, żoną Jana.

RAMOTOWSKI Konstanty, syn Wojciecha po Pawle i Franciszki po Franciszki z Guralskich, urodzony w Wilamowce 06.07.1829, 110/1829. Chrzest 07.07.1829. Chrzestni: Franciszek Piotrowski z Konstancją Rumelową, żoną Augustyna.

RUDKOWSKI Augustyn Seweryn, syn Ignacego po Szymonie i Marianny po Mateuszu z Gutowskich, urodzony w Kuczynie 03.09.1829, 137/1829. Chrzest 05.09.1829.

SKOPNIK Walerian Roman Anastazy, syn Fryderyka po Albercie i Apolonii po Mikołaju z Łowickich, urodzony we Dworze Szelągowce 16.02.1829, 36/1829. Chrzest 17.02.1829. Chrzestni: Mikołaj Ołdakowski z Zuzanną Truszkowską, panną w asystencji Tomasza R. z Aleksandrą Łowicką, panną i Adolf Kisielewski z Heleną Skopnikówną, panną.

STRZAŁKOWSKI Stefan, syn Wojciecha po Macieju i Heleny z Sokołowskich, urodzony w Kuleszach 16.12.1829, 191/1829. Chrzest 17.12.1829. Chrzestni: Wincenty vel Hiacenty Waszkiewicz z Katarzyną Sobolewską.

STYPUŁKOWSKA Teresa, córka Anny po Karolu, z nieprawego łoża, urodzona w Boguszkach 05.06.1829, 95/1829. Chrzest 06.06.1829. Chrzestni: Michał Mroczek z Anną Mroczkową, żoną Tomasza.

STYPUŁKOWSKA Teresa Rozalia, córka Tomasza po Stefanie i Anny po Pawle z Dziekońskich, urodzona w Kuleszach 23.10.1829, 164.1829, Chrzest 24.10.1829. Chrzestni: Michał Ciborowski z Teresą Stypułkowską, żoną Kazimierza.

SZORC Marianna, córka Stanisława po Tomaszu i Marianny po Jakubie z Zajkowskich, urodzona w Szorcach 26.05.1829, 90/1829. Chrzest 27.05.1829. Chrzestni: Antoni Pogorzelski z Weroniką Zajkowską, żoną Stanisława.

SZORC Piotr, syn Józefa po Franciszku i Marianny po Janie z Płońskich, urodzony w Chojnowie 06.07.1829, 111/1829. Chrzest 07.07.1829. Chrzestni: Antoni Bujno z Łucją Kiściankową, żoną pracowitego Jana.

SZUMOWICZ Apoloniusz, syn Antoniego po Pawle i Katarzyny z Nowickich, urodzony w Dworze Niewiarowie 30.03.1829, 71/1829. Chrzest 21.04.1829. Chrzestni: Józef Ołdakowski, Prezydent Sądu Głównego I Departamentu z Antoniną Kramkowską, żoną Franciszka, Sędziego Grodzkiego.

WISZOWATA Franciszka, córka Melchiora po Kazimierzu i Agnieszki z Jaworowskich, urodzona w Wiszowatych 24.11.1829, 180/1829. Chrzest 26.11.1829. Chrzestni: Kajetan Wojno z Katarzyną Hryniewicką.

WISZOWATY Antoni Wojciech, syn Karola po Andrzeju i Katarzyny po Wawrzyńcu z Wiszowatych, urodzony w Bajkach Starych 03.04.1829, 61/1829. Chrzest 04.04.1829. Chrzestni: Wojciech Jaworowski z Katarzyną Jaworowską, żoną Baltazara.

WISZOWATY Franciszek, syn Antoniego po Adamie i Marianny po Janie z Jaworowskich, urodzony w Wiszowatych 30.09.1829, 154/1829. Chrzest 01.10.1829. Chrzestni: Józef Wróblewski z Barbarą Milewską, żoną Józefa.

WISZOWATY Jan, syn Jana po Piotrze i Marianny po Tomaszu z Kuleszów, urodzony w Bujnach 03.07.1829, 108/1829. Chrzest 04.07.1829. Chrzestni: Wincenty Zieliński z Elżbietą Wiszowatą, żoną Antoniego.

WISZOWATY Józef, syn Szymona po Antonim i Teresy po Jakubie z Wroczyńskich, urodzony w Białobrzeskach 23.08.1829, 142/1829. Chrzest 25.08.1829. Chrzestni: Kazimierz Wiszowaty z Katarzyną Rudkowską, żoną Jana.

WISZOWATY Józef Szymon, syn Andrzeja po Macieju i Agnieszki po Bartłomieju z Szuchcikich, urodzony w Niewiarowie 22.10.1829, 167/1829. Chrzest 03.11.1829. Chrzestni: Jakub Łabanowski z Franciszką Wilamowską, żoną Józefa.

WISZOWATY Wincenty, syn Katarzyny, córki Tadeusza i Anny z Kramkowskich, urodzony w Wiszowatych 03.10.1829, 155/1829. Chrzest 04.10.1829. Chrzestni: uczciwy Marcin Kuczera, podoficer Łuckiego Pułku z Elżbietą Wiszowatą, żoną Wincentego.

WYSZKOWSKA Wiktoria, córka Wawrzyńca po Ignacym i Tekli z Puchalskich, urodzona w Konopczynie 11.12.1829, 190/1829. Chrzest 12.12.1829. Chrzestni: Jan Dziekoński z Rozalią Wyszkowską.

ŻENDZIAN Antoni, syn Benedykta po Franciszki i Katarzyny po Antonim z Ciborowskich, urodzony w Chojnowie 29.07.1829, 129/1829. Chrzest tegoż dnia. Chrzestni: Józef Chojnowski z Teresą Zalewską, panną.