Opracował L. Kocoń

ADAMSKI Józef, czeladnik szewski, syn nieżyjącego Marcina, zmarłego w Jędrzejowie w województwie krakowskim i Petroneli z Rzeczyńskich w powtórnym małżeństwie za Michałem Praisem, urodzony w Krakowie w roku 1796, zamieszkały w Warszawie z Marianną MAZURKIEWICZ, córką Michała i Teresy Witkowskiej, zmarłych w Łącznej, województwie lubelskim, urodzoną we wsi Spyczyn w Lubelskim w roku 1802, zamieszkałą w Warszawie, 17.01.1826, 5/1826.

AMBROZIŃSKI Grzegorz Józef, tapicer, syn Bartłomieja, Dworskiego i Marianny Kamińskiej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Świętojańskiej zamieszkały, lat 27 mający z Teklą JAKUBOWSKĄ, córką Wojciecha i Marianny we wsi Gurze w Obwodzie Warszawskim zamieszkałych, urodzoną we wsi Kampinosie w Sochaczewskim, w Warszawie przy Dworze Wielkiej Marszałkowej Bronicowej za Pannę zostającą, lat 19 miesięcy 4 liczącą, 04.05.1826, 71/1826.

ANDRZEJEWSKI Grzegorz, pisarz przy kantorze zleceń, syn Jana, gospodarza na swej części i Katarzyny Kuleszy we wsi Sokoły Ruś Stara zwanej w Augustowskim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 28 miesięcy 4 mający z Zofią KOCHANOWSKĄ, córką Wiktora, ogrodnika i Ludwiki we wsi Drzowie w Mazowieckim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto za szynkarkę zostającą, lat 22 liczącą, 16.07.1826, 114/1826.

ANGRODZKI Józef, czeladnik profesji krawieckiej, syn Antoniego, kucharza we wsi Studzianny w Rawskim zmarłego i Anny Sowińskiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony w miasteczku Przyrowie w Województwie Kaliskim, w Warszawie przy ulicy Maryensztadt od lat trzech zamieszkały, lat 30 mający z Joanną Apolonią ŁOWICKĄ, córką Jana, Obywatela 18.07.1815 w Warszawie zmarłego i Agnieszki Zielenieckiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w Warszawie, przy ulicy Maryensztadt od lat trzech w służbie zostającą, lat 25 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Jan KRAIESKI, muzykus lat 36 i Wojciech PIORECKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 35. Ślub 30.10.1826, 192/1826.

ARLAND Justyn, czeladnik jubilerski, syn Krystyna Ludwika, komisarza w policji i Karoliny z Boltenów w Westfalii od dawna zmarłych, urodzony w mieście Bren w Westfalii, w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta od pół roku zamieszkały, lat 26 mający z Rozalią Magdaleną POPIEL, córką Józefa, cieśli 26.06.1814 w Warszawie zmarłego i Rozalii z Krepsów tamże pozostałej wdowy, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Jezuickiej od lat trzech w służbie zostającą, lat 24 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Jan STAMANKIEWICZ, majster profesji szewskiej lat 32 i Walenty TWARDOWSKI, majster profesji szewskiej lat 30. Ślub 17.10.1826, 175/1826.

AXINOWSKI Pompiliusz, dozorca policyjny, syn Dominika i Tekli już nieżyjących, urodzony w mieście Chalez w guberni Mohilowskiej, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Piwnej, lat 32 mający z Marianną WIERZBOWSKĄ, córką Józefa w mieście Płocku zamieszkałego i zmarłej już Jadwigi, w mieście Płocku zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Piwnej z służby się utrzymującą, lat 31 liczącą, 05.02.1826, 37/1826.

BARANDUN Jan, cukiernik, syn Jana i Marii, urodzony we wsi Feldys w Szwajcarii, w Warszawie przy ulicy Podwale zamieszkały, lat 33 mający z Joanną Józefą KROPIEWNICKĄ, córką Wojciecha i Antoniny Zakrzewskiej w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Podwale w służbie zostającą, lat 31 liczącą, 20.04.1826, 59/1826.

BARANOWSKI Piotr z Nolasku, handel skór utrzymujący, syn urodzonego  Tomasza, Obywatela w Warszawie zamieszkałego i Marianny z Borakowskich tamże zmarłej, urodzony we wsi Czyste w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej zamieszkały, lat 24 miesięcy 3 mający z Joanną Teresą WAGNER, córką Michała, Obywatela w Warszawie 24.08.1823 zmarłego i Krescencji z Buchwiserów, w Warszawie urodzoną i tutaj przy ulicy Świętojańskiej przy matce zostającą, lat 15 miesięcy 1 liczącą, 29.06.1826, 105/1826.

BĘBNOSKI Ignacy Franciszek, ogrodnik, syn Jakuba, Obywatela w Warszawie zamieszkałego i Marianny Stanczykowskiej we wsi Sulgostowie w Sandomierskim zmarłej, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piwnej od dwóch lat zamieszkały, lat 33 miesięcy 9 mający z Józefą Anną KRZYŻANOWSKĄ, córką Adama, Obywatela i Anny Kosteckiej w Warszawie od lat dwudziestu zmarłych, urodzoną tamże i przy ulicy Piwnej od dwóch lat zamieszkałą, z własnego majątku się utrzymującą, lat 40 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Kasper OLSZEWSKI, Woźny przy Sądach Podsędkowskich lat 40 i Maciej BĘBNOSKI, Adiunkt w Komisji Skarbu lat 26, brat rodzony pana młodego. Ślub 23.11.1826, 219/1826.

BIAŁOWIEJSKI Adam, dymisjonowany podoficer z pułku czwartego ułanów Wojsk Polskich, pisarz przy loterii liczbowej, syn Szymona, majora już nieżyjącego i Józefy Zielińskiej w Warszawie 02.12.1807 zmarłej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 26 mający z Wiktorią KRÓLIKOWSKĄ, córką Wincentego, gospodarza żyjącego we wsi Dobrzonkowie w Płockim i Marianny Gołoś w tejże wsi 19.04.1813 zmarłej, urodzoną w tymże Dobrzonkowie, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, 12.07.1826, 113/1826.

BLEISZ Franciszek, majster kunsztu piwowarskiego, syn Franciszka, majstra kunsztu piwowarskiego i Urszuli Kamińskiej w mieście Krystyampolu w Galicji Austriackiej zamieszkałych, urodzony we Lwowie, we wsi Dębinki w Parafii Postoliskiej w Obwodzie i Powiecie Stanisławowskim w Województwie Mazowieckim zamieszkały, lat 25 mający z Julianną Marianną PIOTROWSKĄ, córką Bartłomieja, majstra profesji ciesielskiej i Marianny Godlewskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzoną na Przedmieściu Praga przy Warszawie, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej przy rodzicach swych zostającą, lat 25 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Jakub PIEŃCIKOWSKI, z profesji ciesielskiej się utrzymujący lat 41 i Jan PISARSKI, majster profesji bednarskiej lat 26. Ślub 14.11.1826, 204/1826.

BOBECKI Jakub, czeladnik profesji krawieckiej, syn Andrzeja i Marcjanny Stronczyńskiej, urodzony we wsi Myśliwcowo w kaliskim, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Piekarskiej, lat 32 mający z Katarzyną ZAWADZKĄ, córką Antoniego i Tekli Odyńskiej, w Łucku w Rosji urodzoną, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej z służby się utrzymującą, lat 23 liczącą, 05.02.1826, 32/1826.

BOŃKOWSKI Felicjan Antoni pisarz Mostu Miasta Stołecznego Warszawy, syn Franciszka i Marianny Bąkowskiej we wsi dziedzicznej Chromachowie w Płockim zmarłych, urodzony w Młocku obwodzie Wyszogrodzkim województwie Płoskim w roku 1779, zamieszkały w Warszawie z Ludwiką MASSALSKĄ, córką Józefa i Teresy Kapocyńskiej w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie w roku 1799 i tamże zamieszkałą, 30.01.1826, 16/1826.

BOŃKOWSKI Ignacy Bonawentura, asesor Trybunału Pierwsze Instancji województwa mazowieckiego, syn Antoniego, nieżyjącego, byłego Sędziego i dziedzica wsi Wilasłowa, zmarłego 15.09.1823 i Marianny Polewczyńskiej, urodzony w Gosięsce w Płockim w roku 1799, zamieszkały w Warszawie z Elżbietą Marianną STRZEDUŁO, córką Jakuba Libor zmarłego 12.09.1820 i Laurencji z Wolskich, urodzoną w Brzezinach w roku 1806, w Warszawie przy matce zamieszkałą, 15.01.1826, 2/1826.

BOROWSKI Wawrzyniec, żandarm klasy pierwszej z oddziału eskorty Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia  Naczelnego Wodza, syn szlachetnego Stanisława, gospodarza na swej części i Katarzyny Myszkowskiej we wsi Szczepiorki Borowskie w Guberni Białostockiej zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście od lat trzech zamieszkały, lat 38 mający z Klarą KACZOROWSKĄ, córką Kazimierza, kowala we wsi Chudek Papiernia w Obwodzie Ostrołęckim08.12.1822 zmarłego i Katarzyny Prusaczyk we wsi Gleba w Obwodzie Ostrołęckim02.02.1810 zmarłej, urodzoną w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Grodzkiej od lat sześciu w służbie zostającą, lat 29 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Szymon DWORACZEK, żandarma klasy pierwszej z Oddziały Eskorty Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Naczelnego Wodza lat 37 i Piotra MALIKOWSKIEGO, żandarma klasy pierwszej z Oddziały Eskorty Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Naczelnego Wodza lat 40. Ślub 12.10.1826, 173/1826.

BROSICH Józef Jan, czeladnik profesji szewskiej, syn Franciszka, oficjalisty i Weroniki Marcjanny z Malternów we Lwowie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Rycerskiej zamieszkały, lat 41 miesięcy trzy mający z Elżbietą TOMASZEWSKĄ, córką Franciszka, majstra profesji szewskiej w mieście Błoniu 06.08.1802 zmarłego i Rozalii w Warszawie 11.02.1812 zmarłej, urodzoną w mieście Błoniu w Obwodzie Warszawskim, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w służbie zostającą, lat 31 liczącą, 18.07.1826, 117/1826.

BUCZYŃSKI Kasper, patron przy Trybunale Cywilnym pierwszej Instancji Województwa Mazowieckiego, syn Wielmożnego Wawrzeńca i Jadwigi Malinowskiej, Obywateli, urodzony we wsi Buczynie Szlacheckiej w Powiecie Węgrowskim w Województwie Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Długiej mieszkający, lat 32 miesięcy 7 mający z Zofią MAIEWSKĄ, córką Wielmożnego Walentego Skorochoda, byłego Archiwisty Jego Królewskiej Mości, Kapitana dawnych Wojsk Polskich, Pisarza aktowego przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, Regenta Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Mazowieckiego, Członka Towarzystwa Królewskiego przyjaciół i nauk, Obywatela Królestwa Polskiego i Anny z Feyderów w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy ulicy Świętojańskiej przy rodzicach zostającą, lat 20, miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Aleksander SZYMANOWSKI, Radca Komisji Centralno Likwidacyjnej, lat 50 i Tomasz ŚWIĘCKI, Mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego lat 40. Ślub 08.08.1826, 127/1826.

CHABIŃSKI Mikołaj, syn nieżyjącego Ludwika i Magdaleny Paszkowskiej, urodzony w Drzewicy w roku 1801, w Warszawie z służby się utrzymujący z Anną NESKĄ, córką nieżyjącego Kazimierza i Anny Kolasińskiej, urodzoną w Drzewicy w roku 1805, w Warszawie z służby się utrzymującą, 26.01.1826, 11/1826.

CHEŁMICKI Błażej, majster profesji krawieckiej, syn urodzonego Jana, ekonoma we wsi Jazgarzew Poświętne w Województwie Mazowieckim 13.12.1821 zmarłego i Zofii Tomaszewskiej tamże zmarłej, urodzony we wsi Czarnolas w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Dunay od pół roku zamieszkały, lat 25 miesięcy 7 mający z Anną Emilią SZCZEPIANOW, córką Antoniego, kucharza i Marianny Korzeniewskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i tutaj przy ulicy Rycerskiej przy rodzicach od lat dawnych zostającą, lat 18 liczącą. Świadkowie: Ksawery JASIŃSKI, Obywatel lat 36 i Jan LEWICKI, Obywatel lat 40. Ślub 30.08.1826, 141/1826.

CHILEŃSKI Sylwester, dworski, syn Kazimierza, majstra stelmaskiego i Marianny Osowskiej zmarłej, urodzony we wsi Goysku w Obwodzie Lipnowskim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 26 mający z Teresą MARKIEWICZ, córką Macieja, muzykusa i Rozalii Majewskiej we Lwowie zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 21 liczącą, 20.06.1826, 98/1826.

CHMIELOWSKI Kazimierz, czeladnik profesji krawieckiej, syn Michała, Obywatela i Petroneli z Chmielowskich w mieście Radomyślu w Galicji zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat dwóch zamieszkały, lat 27 miesięcy 6 mający z Agnieszką NIEWIESZCZYŃSKĄ, córką Stanisława i Marianny w Prusiech zmarłych, urodzoną w Kraju Pruskim, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od lat dawnych w służbie za pannę zostającą, lat 24 liczącą. Świadkowie: Augustyn JABŁONOWSKI, Obywatel lat 54 i Józef TUCHOWSKI, dworski lat 28. Ślub 29.08.1826, 140/1826.

CHOIŃSKI Krzysztof dworski służący, syn urodzonego Jakuba w Chojanem Pawłowiętach na części swej dziedzicznej osiadłego i Marianny z Pietraszków tamże zmarłej, urodzony w tejże wsi w roku 1795, zamieszkały w Warszawie z Jadwigą KIELISZCZYK, córką Macieja zmarłego w Wiciciowie obwodzie Mińskim i Katarzyny teraz w Mińsku zamieszkałej, urodzoną w Wiciciowie w roku 1801, w Warszawie zamieszkałą, 05.02.1826, 40/1826.

CHOROSZEWSKI Józef, czeladnik profesji krawieckiej, syn szlachetnego Józefa, młynarza 07.03.1804 w Skaryszewie i Apolonii Ptaszyńskiej 28.01.1802 w Pradze przy Warszawie zmarłych, urodzony w Warszawie i przy ulicy Białoskurniczej od lat dwóch zamieszkały, lat 41 miesięcy 7 mający z Teklą Józefą JANISZEWSKĄ, córką Jakuba, dworskiego 18.04.1806 w Warszawie zmarłego i Marianny Grzeszkiewicz w powtórnym małżeństwie za Piotrem Nowickim zostającej w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Białoskurniczej od lat dawnych przy ojczymie zostającą, lat 21 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Henryk NOAK, Obywatel lat 54 i Karol SOBECKI, Obywatel lat 48. Ślub 24.10.1826, 183/1826.

CICHOCKI Grzegorz, z służby lokajskiej się utrzymujący, syn Szymona i Ludwiki Norowskiej już zmarłych, urodzony we wsi Dubicy w Guberni Grodzieńskiej, w Warszawie przy ulicy Brzozowej zamieszkały, lat 34 mający z Zuzanną STANIEWSKĄ, córką Adama i Marianny Kulikowskiej już zmarłych, urodzoną we wsi Staniewicze w Guberni Grodzieńskiej, w Warszawie przy ulicy Brzozowej w służbie zostającą, lat 27 miesięcy 7 liczącą, 30.04.1826, 68/1826.

CIELECKI ZARĘBA Wojciech, wdowiec po Magdalenie Praksedzie Annie Kietlińskiej primo voto Potkańskiej secundo voto Cieleckiej 07.11.1823  we wsi Pękosławice w Obwodzie Opatowskim Województwie Sandomierskim zmarłej, dziedzic Dóbr Rdzuchowa w Sandomierskim leżących, dzierżawny posesor  Dóbr Rządowych wsi Pękosławic, syn Kajetana, Obywatela i Franciszki Paprockiej we wsi Szymanowie zmarłych, urodzony we wsi Szczury w Kaliskim, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej czasowo bawiący, lat 45 mający z Urszulą Ewą SOLARY, córką Bonawentury, kapitana Gwardii Pieszej Wojsk Polskich 16.04.1806 w Warszawie zmarłego i Marianny Mararzeskiej pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną w tamże, przy ulicy Rynek Starego Miasta od lat dwóch przy matce zostającą, lat 38, miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Onufry Zaręba CIELECKI, dziedzic Dóbr Szymanowa, Sędzia Pokoju Powiatu Sochaczewskiego lat 40 i Józef SOWIŃSKI, Pułkownik, Dyrektor Szkoły Aplikacyjnej lat 40. Ślub 29.11.1826, 225/1826.

CZARNOMSKI Franciszek podpułkownik w pułku drugim strzelców konnych Wojsk Polskich i dowodzący jazdą w Szkole Podchorążych, synem Aleksandra zmarłego w Czopowie województwie kaliskim i Nepomuceny z Pompskich we wsi Wiewca w tymże województwie zamieszkałej, urodzony we wsi Stare Miasto w obwodzie konińskim w roku 1783, w Warszawie zamieszkały z Prowidencją Marianną KROKOWSKĄ, córką Feliksa i Franciszki Chojnackiej w Warszawie mieszkających, urodzoną tamże w roku 1807 i przy rodzicach zamieszkałą, 04.02.1826, 28/1826.

CZARNIAWSKI Michał Krystian Józef, kupiec i obywatel, syn Antoniego, drukarza i nieżyjącej Marianny z Szyiewskich, urodzony w Warszawie w roku 1799 i tamże zamieszkały z Teresą Anną RADZISZEWSKĄ, córką Marcina i Anny Kamińskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1808 i tamże zamieszkałą, 29.01.1826, 13/1826.

CZARNOWSKI Jan, wdowiec po Zofii Badaczewskiej w Mieście Płocku 19.11.1821 zmarłej, dworsko za lokaja sługiwający, syn Rocha, dworskiego i Reginy z Lawendowskich w mieście Chełmie w Prusach zamieszkałych, urodzony w Toruniu, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały, lat 33 mający z Marianną Rozalią LISOWSKĄ, córką urodzonego Ignacego na swej części dziedzica, we wsi Lisewo Wielkie w roku 1819 zmarłego i Franciszki z Józefowiczów teraz pozostałej wdowy, w Lisewie Wielkim zrodzoną w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście w służbie zostającą, lat 23 miesięcy 4 liczącą, 13.06.1826, 95/1826.

CZARTORYSKI Damazy, Pisarz Audytora Dywizji Strzelców Konnych Wojsk Polskich, syn Wielmożnego Mateusza, Obywatela, byłego Marszałka Sejmiku Gminnego Obwodu Łomżyńskiego Województwa Augustowskiego i Marianny Wiszowatej na części swej dziedzicznej we wsi Łuby w Augustowskim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 28 mający z Marianną Eleonorą SZABLICKĄ, córką Wielmożnego Antoniego, Obywatela Królestwa Polskiego i Teresy z Gruszkowskich w Warszawie 04.04.1808 zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Bugay przy ojcu swym zostającą, lat 27 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Tomasz GALESKI, Porucznik kwatermistrz z Pułku Piechoty Liniowej Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała w obozie pod Warszawą przy pułku zostający lat 34 i Piotr CZARTORYSKI, Kapitan kwatermistrz w Pułku Piechoty Liniowej Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała Wojsk Polskich w obozie pod wsią Powązkami przy pułku zostający lat 35, brat rodzony pana młodego. Ślub 29.08.1826, 139/1826.

CZARTORYSKI Józef, porucznik w pułku trzecim strzelców pieszych Wojsk Polskich, syn Romualda i Julianny we wsi Jankowie w Augustowskim od lat 24 zmarłych, urodzony w Jankowie w roku 1792, w Sochaczewie przy pułku swym zostający, czasowo w Warszawie na urlopie przebywający z Anną MURAWSKĄ, córką Wawrzyńca i Barbary w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie w roku1783 i tamże zamieszkałą, z własnego majątku się utrzymującą, 04.02.1826, 26/1826.

CZECHOWSKI Antoni Jan Chrzciciel, dworski, syn Kazimierza, gospodarza i Wiktorii Sitoskiej we wsi Trywałdy w Krakowskim od lat kilkunastu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od pół roku zamieszkały, lat 30 mający z Apolonią KOWALSKĄ, córką Jana, żołnierza Wojsk Polskich nie wiadomo gdzie znajdującego się i Urszuli Sokołowskiej we wsi Popiele w Mazowieckim zamieszkałej, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od pół roku w służbie zostającą, lat 20 miesięcy 8 liczącą. Świadkowie: Piotr ŁONIEWSKI, sklep z wiktuałami utrzymujący lat 76 i Jan SMOLIŃSKI, dworski lat 30. Ślub 31.10.1826, 195/1826.

DOŁBYSZEW Grzegorz, Sztabs Kapitan Adiutant Pułkowy Leyb Gwardii w Pułku Wołyńskim Wojsk Rosyjskich, syn Wielmożnego Daniela w Połtawie zmarłego i Teodozji teraz pozostałej wdowy, urodzony w mieście Połtawie Guberni Połtawskiej, w Warszawie w Koszarach Artylerii przy ulicy Dzikiej kwaterą zamieszkały, lat 26 mający z Klementyną Dorotą BENIK, córką Wielmożnego Jakuba, Intendenta w Mennicy i Barbary Medyńskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzoną w tymże mieście i tutaj przy ulicy Bielańskiej przy rodzicach zostającą, lat 20 miesięcy 3 liczącą, 21.05.1826, 80/1826.

DROBER Marcin religii ewangelickiej, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Jana, gospodarza i Katarzyny Konarzewskiej od dawna zmarłych, urodzony we wsi Dębne w Prusiech, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej od roku zamieszkały, lat 37 mający z Dorotą OLSZEWSKĄ, córką Franciszka, żołnierza Wojsk Polskich i Marianny z domu niewiadomej od lat dawnych nie wiadomo gdzie zmarłych, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Garbarskiej od lat czterech w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Jan JEDŁOWSKI, Obywatel, szynk utrzymujący lat 49 i Nepomucen JANICKI, były Oficjalista lat 24. Ślub 10.09.1826, 151/1826.

DUBIŃSKI Piotr, czeladnik profesji szewskiej, syn Franciszka, majstra szewskiego i Marianny Snieczyńskiej w mieście Tucholi w Prusach zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale zamieszkały, lat 24 miesięcy trzy mający z Julianną Józefą LEDWAŃSKĄ, córką Pawła, majstra szewskiego w Warszawie w roku 1815 zmarłego i Katarzyny z Domańskich w powtórnym małżeństwie za Andrzejem Cynkiem, majstrze profesji szewskiej zostającą, w Warszawie urodzoną i tutaj przy ulicy Piekarskiej przy matce i ojczymie zostającą, lat 17 liczącą, 04.06.1826, 87/1826.

DYMKOWSKI Antoni rozwiedziony, z profesji szewskiej utrzymujący się, syn Franciszka, nieżyjącego i Kunegundy Modzelewskiej, w szpitalu Dzieciątka Jezus chorobą złożoną, urodzony w Warszawie i tamże przy ulicy Dunaj zamieszkały, lat 41 mający z Agnieszką Marianną ZAGUROWICZ, córką Stanisława, nieżyjącego i Marianny z Piłatów, urodzoną w mieście Stryikowie w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 28 liczącą, 19.04.1826, 58/1826.

EINICH Feliks, czeladnik profesji kowalskiej, syn Jacentego, szewca we wsi Koszewie w Płockim 10.10.1818 zmarłego i Marianny Pińkowskiej tamże zamieszkałej, urodzony we wsi Lelewo w Płockim, w Warszawie przy ulicy Brzozowej od lat 7 zamieszkały, lat 26 miesięcy 3 mający z Heleną DRĄSZKIEWICZ, córką Mikołaja, piekarza Zofii Biernatowicz od lat niepamiętnych w mieście Wyszogrodzie zmarłych, tamże urodzoną, w Warszawie przy ulicy Brzozowej od lat 9 w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Filip ZUKOWSKI, z wyszynku trunków utrzymujący się lat 67 i Ignacy GNIADOWICZ, z sprzedaży zieleniny utrzymujący się lat 47. Ślub 27.08.1826, 135/1826.

EYBICH Józef Ludwik, orgamistrz, syn Józefa, orgamistrza w Poznaniu zmarłego i Teresy Snopkowskiej tamże zamieszkałej, urodzony we wsi Chwaliszewo w Księstwie Poznańskim, w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta od pół miesiąca zamieszkały, lat 26 mający z Elżbietą OBREMBALSKĄ, córką szlachetnego Wawrzeńca, leśniczego we wsi Bątkowie w Mazowieckim 04.04.1816 zmarłego i Marianny z Pruskich teraz pozostałej wdowy, urodzoną w Woli Worowskiej w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto przy matce od roku zostającą, lat 28 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Jan PAKASZEWSKI, Obywatel lat 38 i Franciszek RETELSKI, nauczyciel muzyki lat 49. Ślub 20.08.1826, 132/1826.

FIGA Karol, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Marcina, rolnika i Julianny w mieście Jarosławiu w Galicji Austriackiej zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piwnej zamieszkały, lat 22 mający z Dorotą OLESZKIEWICZ, córką Stanisława, rolnika i Katarzyny w mieście Rawie od lat piętnastu zmarłych, urodzoną tamże , w Warszawie przy ulicy Bugay w służbie zostającą, lat 24 liczącą, 28.05.1826, 84/1826.

FUXIEWICZ Ignacy Jan Antoni, stangreta sługiwający, syn Józefa i Tekli Plenickiej we wsi Przykory zmarłych, urodzony w mieście Stężycy w Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Kanonie mieszkający, lat 27 miesięcy 6 mający z Magdaleną WITKIEWICZ, córką Pawła we wsi Rasztowie w gminie Klembowskiej zmarłego i Katarzyny z Rosieyskich we wsi  Lipiny zmarłej, w tejże wsi w Mazowieckim urodzoną, w Warszawie przy ulicy Kanonie z służby się utrzymującą, lat 28 miesięcy 7 liczącą, 05.02.1826, 38/1826.

GARBE Fryderyk Szymon religii ewangelickiej, czeladnik szewski, syn Marcina, ogrodnika i Joanny Beker we wsi Nider Woidnigkawe w Prusach zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Bugay od trzech kwartałów zamieszkały, lat 42 miesięcy 3 mający z Ewą Rozalią KOMASIŃSKĄ, córką Jakuba, gancarza i Franciszki z domu niepamiętnej, w mieście Przysuchy w Sandomierskim od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Bugay z własnego majątku od roku się utrzymującą, lat 30 liczącą. Świadkowie: Karol KWAŚNICZEK, majster profesji ciesielskiej lat 48 i Franciszek LANIE, artysta malarski lat 41. Ślub 10.09.1826, 154/1826.

GARLICKI Maciej, majster krawiecki, syn nieżyjącego Marcina i Anny w Austrii zamieszkałej, urodzony we wsi Podklasztor zwanej, parafia Krasnobrodzka w roku 1788, w Warszawie zamieszkały z Krystyną Agnieszką WISŁOCKĄ, córką nieżyjących Andrzeja, kupca i Marianny Kliniewskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1801, zamieszkałą tamże, z robót damskich utrzymującą się, 02.02.1826, 22/1826.

GĄSIOR nazywany GĄSIOROWSKI Tomasz, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Kazimierza, kucharza we wsi Kleczany w Galicji Austriackiej zmarłego i Katarzyny Piwońskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzony w Kleczanach, w Warszawie  przy ulicy Białoskurniczej of miesięcy czterech zamieszkały, lat 25 mający z Marianną ZIELIŃSKĄ, córką Michała, ekonoma i Łucji z domu niewiadomej we wsi Konarach w Województwie Lubelskim od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Białoskurniczej od pół roku w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Józef WOLSKI, majster profesji szewskiej lat 56 i Michał WIERZBICKI, z wyszynku trunków się utrzymujący lat 58. Ślub 14.11.1826, 203/1826.

GILAUS Piotr, czeladnik profesji krawieckiej, syn Andrzeja, chirurga w Pradze przy Warszawie 12.06.1811 zmarłego i Heleny Siestrzańskiej we wsi Wozniki w Płockim 30.07.1819 zmarłej, urodzony w Pradze przy Warszawie, w Warszawie przy ulicy Piwnej od lat dwóch zamieszkały, lat 24 mający z Marianną GUYSKĄ, córką szlachetnego Kazimierza gospodarstwem trudniącego się za życia, we wsi Mańkowie w Płockim 29.11.1812 zmarłego i Anastazji Kozłowskiej tamże zamieszkałej, urodzoną w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Piwnej od lat dwóch w służbie zostającą, lat 27 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Jan ZYSK, majster profesji krawieckiej lat 43 i Jakub KOZŁOWSKI, garkuchnię utrzymujący lat 45. Ślub 03.09.1826, 147/1826.

GMEHLING Jan Stanisław Tadeusz, sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, syn Jana, Obywatela zmarłego 12.10.1794 i Marianny z Monfrelów, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Podwale w domu własnym zamieszkały, lat 31 mający z Genowefą Agnieszką KALDENBACH, córką Karola, kupca i obywatela zmarłego w Warszawie 05.02.1815 i Franciszki Rykowskiej teraz za Wielmożnym Franciszkiem Przeździeckim zostającą, urodzoną w Prace pod Warszawą, w Warszawie od lat dwóch na ulicy Miodowej przy matce zamieszkałą, lat 23 liczącą. Świadkowie: Franciszek PRZEŹDZIECKI, Sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, lat 42 i Mikołaj RYKOWSKI, kupiec i obywatel, lat 38. Ślub 19.08.1826, 130/1826.

GODLEWSKI Wojciech, dymisjonowany kapitan Wojsk Polskich, z własnego majątku się utrzymujący, syn Franciszka, Obywatela i Zofii Kamińskiej od lat dawnych zmarłych, urodzony we wsi Godlewo Przeździecko w Obwodzie Ostrołęckim, w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta zamieszkały , lat 56 mający z Eleonorą ALTMER, córką Macieja, fabrykanta sukna i Marianny Rzechowskiej w mieście Liwie w Prusach zmarłych, tamże urodzoną, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto z własnego majątku się utrzymującą, lat 36 liczącą, 24.06.1826, 102/1826.

GÓRSKI Bonawentura Józef, retretowany oficer Wojska Polskiego, oficjalista przy Teatrze Narodowym w Warszawie, syn Antoniego, Obywatela i Magdaleny Wasilewicz, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Rynek Starego Miasta od miesięcy siedmiu zamieszkały, lat 35 mający z Franciszką Eufrozyną CHMIELOWSKĄ, córką szlachetnego Andrzeja, oficera dymisjonowanego i Tekli z Pękosławskich w mieście Lublinie 12.03.1812 zmarłej, urodzoną w Lublinie, w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta od pół roku w magazynie ubiorów damskich zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Piotr WIKTOR, adiunkt przy Kasie Głównej w Komisji Województwa Mazowieckiego i Józef GÓRSKI, kancelista w Komisji Województwa Mazowieckiego, brat pana młodego. 05.08.1826, 126/1826.

GRZYWACZEWSKI Jan, wdowiec po Katarzynie Szadowskiej zmarłej w Warszawie 02.10.1825, z wyrobku utrzymujący się, syn Andrzeja, rolnika i Agnieszki z Włazów w Dębnej Woli w Mazowieckim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej od lat trzech zamieszkały, lat 50 mający z Marianną Felicysymą KARCZEWSKĄ, córką Jakuba, wyrobnika i Małgorzaty w Warszawie od lat 29 zmarłych, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Senatorskiej od roku w służbie zostającą, lat 36 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Wincenty WOJCICKI, majster profesji stolarskiej lat 38 i Andrzej ZIOLKOWSKI, majster profesji krawieckiej lat 40. Ślub 03.09.1826, 146/1826.

HABRECHT Jan Fryderyk Wilhelm, czeladnik profesji piekarskiej, syn Frydrycha, służącego we Wrocławiu zmarłego i Eleonory Hakiert tamże zamieszkałej, urodzony we Wrocławiu, w Warszawie przy ulicy Dunaj zamieszkały, lat 22 mający z Łucją GUMOSKĄ, córką Bernarda i Barbary Zaleskiej, urodzoną we wsi Podłatki Małe w Województwie Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 25 liczącą, 27.04.1826, 64/1826.

HAUSCHILDT Antoni Ignacy, fabrykant świec i mydła, syn Józefa, Obywatela i Joanny z Herglów w Warszawie zamieszkałych, urodzony tamże, przy ulicy Piwnej przy rodzicach w domu ich własnym zamieszkały, lat 25 mający z Barbarą Dorotą SCHAMEL religii ewangelickiej, wdową po Ignacym, Obywatelu, majstrze profesji mydlarskiej 30.08.1825 w Warszawie zmarłego, córką Beniamina, Obywatela, majstra profesji rzeźniczej i Anny Justyny z Daumanów małżonków Rebandlów w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże, przy ulicy Aleksandra zamieszkałą z profesji mydlarskiej się utrzymującą, lat 30 liczącą. Świadkowie: Ferdynand GERLACH, Obywatel lat 64 i Jan STENTEL, Obywatel lat 45. Ślub 30.12.1826, 227/1826.

HERLDT Jan, czeladnik profesji krawieckiej, syn Bogumiła, wyrobnika w Saksonii mieszkającego i Rozyny z Paulów tamże zmarłej, urodzony w mieście Nideresidel w Saksonii, w Warszawie przy ulicy Mularskiej od roku zamieszkały, lat 27 mający z Marianną Elżbietą RUTKOWSKĄ, córką Jakuba, krawca w Krakowie zamieszkałego i Barbary Orzechowskiej tamże zmarłej, urodzoną w mieście Podgórze do wolnego miasta Krakowa należącego, w Warszawie przy ulicy Mularskiej w roku w służbie zostającą, lat 32 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Jan HORN, artysta malarski lat 43 i Zygmunt BĄKOWSKI z służby dworskiej się utrzymujący lat 38. Ślub 19.09.1826, 158/1826.

HERTMAN Jan, handel jarosławski utrzymujący, syn Godfryda, majstra gorzelnianego nie wiadomo gdzie od dawna zmarłego i Marianny Leszczyńskiej na teraz w powtórnym małżeństwie za Kajetanem Badowskim, dworskim zostającej, urodzony w Pradze przy Warszawie, w Warszawie przy ulicy Sowiej zamieszkały, lat 23 miesięcy 4 mający z Barbarą Bibianną LUBIŃSKĄ, córką Franciszka, majstra profesji szewskiej już nieżyjącego i Józefy z Nickiewiczów na teraz pozostałej wdowy, zrodzoną w mieście Kaliszu, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 25 liczącą, 11.07.1826, 112/1826.

HOFFMAN Jerzy, wdowiec po Krystynie Mroczkowskiej zmarłej 28.12.1817, dworski zamkowy, syn Antoniego, muzykusa i Gertrudy, we wsi Wuzen w Warmii zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie w pałacu Jego Cesarsko Królewskiej Mości przy ulicy Grodzkiej zamieszkały, lat 84 mający z Małgorzatą Pauliną Anną CHMIELEWSKĄ, córką szlachetnego Józefa, Pisarza Skarbowego Województwa Kaliskiego i Agnieszki Mroczkowskiej w Warszawie od dawna zmarłych, urodzoną tamże i tutaj przy ulicy Grodzkiej gospodarstwem domowym trudniącą się, lat 47 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Kazimierz BŁOŃSKI, Oficjalista w Biurze Stępla, lat 49 i Wincenty GORDON, Obywatel lat 56. Ślub 15.08.1826, 128/1826.

HREHOROWICZ Stanisław Jan, artysta sztuki malarskiej, syn Macieja, artysty sztuki malarskiej i Konstancji Łuniewskiej w mieście Ciechanowcu w kraju rosyjskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od pół roku zamieszkały, lat 40 mający z Kunegundą SAWICKĄ, córką Jakuba w mieście Łańcucie w Austrii zmarłego Krystyny Kwiatkowskiej w Warszawie 04.02.1820 zmarłej, urodzoną w Łańcucie, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej od lat 2 z handlu skórami się utrzymującą, lat 27 miesięcy 5 liczącą. Świadkowie: Wincenty ZOMMER, kupiec i obywatel lat 42 i Jan Bogumił WARDE, obywatel miasta Warszawy lat 36. Ślub 22.08.1826, 133/1826.

IDZIKOWSKI Wawrzyniec, bombardier w baterii pozycyjnej artylerii konnej Gwardii Wojsk Polskich, syn Bartłomieja, dworskiego i Zofii Staniszewskiej we wsi Suserzewie w Płockim zamieszkałych, urodzony  we wsi Waliszewo w Płockim, w obozie pod wsią Powązkami za Warszawą kwaterą zamieszkały, lat 33 miesięcy 1 mający z Salomeą KOZŁOWSKĄ, córką szlachetnego Antoniego, ekonoma i Teodory Raczyńskiej we wsi Ruchny w Płockim zamieszkałych, urodzoną w mieście Solcu nad Wisłą pod Bydgoszczą, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej w służbie zostającą, lat 28 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Wincenty WIERZBIĘTA, Oficjalista przy Trybunale Cywilnym lat 31 i Antoni MĘCZYŃSKI, Woźny przy Kacie Jeneralnej Pocztamtu Warszawskiego lat 22. Ślub 24.09.1826, 161/1826.

IWANOWICZ Michał, z wyrobku utrzymujący się, syn Szczepana, gospodarza i Barbary z domu niewiadomej w mieście Jarosławiu w Galicji Austriackiej od dawna zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Bugay od lat dawnych zamieszkały, lat 40 mający z Marianną Zuzanną ŁĘGOWSKĄ, córką Bartłomieja, kupca 12.10.1802 i Marcjanny Ozimińskiej 31.03.1807 w mieście Włocławku zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Bugay od miesięcy czterech w służbie zostającej, lat 34 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Paweł SOŁKIEWICZ, handel jarosławski utrzymujący lat 48 i Michał WANCZAROWSKI, wyrobnik lat 45. Ślub 29.10.1826, 186/1826.

JABŁOŃSKI Jakub, wdowiec po Mariannie Rychter zmarłej 28.04.1826, Fraktyernię utrzymujący, syn Grzegorza, rolnika i Franciszki z Brzuszczów we wsi Samsony w Augustowskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Maryensztadt zamieszkały, lat 45 mający z Marianną SOWIŃSKĄ, córką Józefa, ślusarza w mieście Kutnie zmarłego i Małgorzaty w Warszawie zmarłej, zrodzoną w miasteczku Sleszynie w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Nowy Świat w służbie zostającą, 17.07.1826, 116/1826.

JAKOB Frydrych Gotthel, lekarz koni, syn Frydrycha Gotlieba, doktora i Julianny Chrystianny z Berchartów w mieście Dreźnie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Zrzodłowej od roku zamieszkały, lat 30 mający z Katarzyną Cecylią OSTROWSKĄ, córką Jana, kuchmistrza od lat 15 na wojnie poległego i Małgorzaty Dąbrowskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Zrzodłowej od pół roku przy matce zostającą, lat 20 liczącą. Świadkowie: Antoni LANGE, obywatel lat 46 i Kasper MOKRYCKI, Obywatel lat 36. Ślub 19.09.1826, 157/1900.

JANOSKI Ignacy, czeladnik krawiecki, syn Jana, handlarza i Heleny Piskorskiej, urodzony w Złoczowie w Województwie Kaliskim, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło, lat 26 mający z Teklą CHRUŚCICKĄ, córką Andrzeja, krawca i Małgorzaty, już zmarłych, urodzoną w miasteczku Szendek Nowy w Galicji Austriackiej, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło gospodarstwem domowym trudniącą się, lat 22 liczącą, 05.02.1826, 33/1826.

JAWORSKI Paweł Jan, czeladnik profesji krawieckiej, syn Łukasza, majstra krawieckiego i Rozalii Kośkiewicz w mieście Nieszawie zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat czterech zamieszkały, lat 28 miesięcy 9 mający z Joanną Karoliną SKALSKĄ religii ewangelickiej, córką Józefa Krystiana, złotnika i Joanny Rozyny z Wiebiehów w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy ulicy Krzywe Koło z szycia się utrzymującą, lat 22 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Franciszek ZAWADZKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 29 i Paweł NIEDZIAŁKOWSKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 29. Ślub 30.10.1826, 193/1826.

KACZOROWSKI Andrzej Karol, majster profesji rzeźniczej, syn Jakuba, majstra profesji rzeźniczej 10.07.1822 w Warszawie zmarłego i Franciszki Szamborskiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony w Warszawie, przy ulicy Zakroczymskiej od trzech miesięcy zamieszkały, lat 30 mający z Karoliną Józefą GODZISZEWSKĄ, córką Wojciecha, majstra profesji szewskiej 02 08.1820 i Agnieszki Klonowskiej 27.12.1817 w Warszawie zmarłych, urodzoną tamże, przy ulicy Piwnej od roku w służbie zostającą, lat 18 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Jan HAYZER, Obywatel lat 32 i Ignacy KASPRZYCKI, Obywatel lat 45. Ślub 02.12.1826, 226/1826.

KACZYŃSKI Mikołaj, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Franciszka, organisty we wsi Dąbrówce w Mazowieckim od lat 12 zmarłego i Cecylii Karasiewicz teraz pozostałej wdowy w mieście Jadowie zamieszkałej, urodzony we wsi Zaręby w Płockim, w Warszawie przy ulicy Maryensztadt od roku zamieszkały, lat 28 mający z Urszulą Agatą SŁODKIEWICZ, córką Jacka, handlarza wina już zmarłego i Joanny Krajewskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Podwale od pół roku w służbie zostającą, lat 27 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Ignacy Kuczeski, majster profesji krawieckiej lat 26 i Jan BOGDAŃSKI, dworski zamkowy lat 48. Ślub 31.08.1826, 143/1826.

KAŁUŻA zwany KAŁUŻYŃSKI Bernard, dymisjonowany żołnierz z pułku piechoty liniowej Wielkiego Księcia Michała Wojsk Polskich, na teraz z wyrobku się utrzymujący, syn Franciszka, rolnika i Zofii we wsi Brzeźnie w Krakowskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Białoskurniczej zamieszkały, lat 36 mający z  Elżbietą NIEDŹWIECKĄ, wdową po Wojciechu, wyrobniku zmarłym 11.03.1809 we wsi Bączki, córką Antoniego, rzeźnika i Jadwigi małżonków Walczewskich w Ciechanowie zmarłych, urodzoną w Ciechanowie, w Warszawie przy ulicy Białoskurniczej w służbie zostającą, lat 48 liczącą, 07.05.1826, 72/1826.

KAMIŃSKI Karol, czeladnik profesji krawieckiej, syn Karola i Marianny z Kowalskich w Warszawie zamieszkałych, urodzony we wsi Brzezniry w Galicji w roku 1803, zamieszkały w Warszawie z Marianną KIERKOWSKĄ, córką Piotra kucharza I Marianny z Majewskich, urodzoną w Mińsku Mazowieckim w roku 1809, zamieszkałą w Warszawie, 22.01.1826, 8/1826.

KANIA Wojciech, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Jana Mikołaja już zmarłego i Elżbiety Wrony, urodzony we wsi Komsinie w Płockim, w Warszawie przy ulicy Brzozowej zamieszkały, lat 42 mający z Agnieszką ZACIERA, wdową po Marcinie w roku 1822 w Zamościu zmarłym, córką Marcina i Rozalii małżonków Piętackich, już nieżyjących, urodzoną w Zamościu, w Warszawie przy ulicy Brzozowej w służbie zostającą, lat 40, miesięcy 4 liczącą, 23.04.1826, 61/1826.

KAROWY alias KUROWSKI Grzegorz, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Marcina, Organisty we wsi Brzużyczy zamieszkałego i Bregidy już nieżyjącej, urodzony we wsi Domaniewie w Powiecie Zgierskim w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Mostowej mieszkający, lat 31 mający z Marianną JANICKĄ, córką Jana, kuchmistrza w Radziejewie w Województwie Mazowieckim zmarłego i Rozalii Sobolewskiej w Warszawie zamieszkałej, urodzoną we wsi Brzozowie w Powiecie Przasnyskim w Województwie Płockim, w Warszawie przy ulicy Mostowej z szycia bielizny się utrzymującą, lat 28 liczącą, 30.04.1826, 67/1826.

KASPRZYCKI Józef, z wyszynku trunków utrzymujący się, syn Szymona i Jadwigi już nieżyjących, urodzony we wsi Stryżowie w Galicji Starej, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Dunaj zamieszkały, lat 70 mający z Marianną KRZESKĄ, córką Krzysztofa i Katarzyny Zambrzyckiej już nieżyjących, urodzoną w Krzewie w Łomżyńskim, w Warszawie przy ulicy Dunaj z szycia bielizny się utrzymującą, lat 32 liczącą, 16.02.1826, 51/1826.

KASZEWSKI Ludwik, sierżant starszy w Korpusie Weteranów Kompani Pierwszej Wojsk Polskich, syn szlachetnego Pawła, Obywatela i Agnieszki Sokołowskiej w Rosji na Wołyniu zamieszkałych, urodzony w mieście Koprzywnicy w Obwodzie Radomskim w Województwie Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Dunay od pół roku zamieszkały, lat 37 miesięcy 3 mający z Katarzyną Dorotą SMARZEWSKĄ, córką Marcina, Obywatela 31.08.1813 w Warszawie zmarłego i Anny Skrokowskiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w Warszawie, przy ulicy Dunaj od dwóch lat zamieszkałą, z robót haftów się utrzymującą, lat 24 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Franciszek RUTKOWSKI, sierżant starszy w Korpusie Weteranów Wojsk Polskich lat 43 i Walenty SKARBIEWICZ, z wyszynku trunków się utrzymujący lat 35. Ślub 25.11.1826, 222/1826.

KAWECKI Wincenty, za stangreta sługujący, syn urodzonego Wojciecha, pisarza we wsi Cygowie w Mazowieckim 24.05.1805 wdowcem i Zofii z Łubińskich we wsi Chrzesne poprzednio zmarłych, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Miodowej od miesięcy dwóch zamieszkały, lat 36 miesięcy 4 mający z Katarzyną TOMASZEWSKĄ, córką Franciszka, majstra gorzelnianego w Warszawie zmarłego i Katarzyny z Jędrzejów teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Miodowej w służbie od roku zostającej, lat 25 miesięcy 8 liczącą. Świadkowie: Mikołaj DĄBKOWSKI, Obywatel lat 25 i Tomasz BRZEZIŃSKI, wyrobnik lat 40. Ślub 25.10.1826, 184/1826.

KAWKA Franciszek Ksawery, czeladnik profesji szewskiej, syn Stanisława, gospodarza w mieście Latowiczach w Mazowieckim 04.05.1811 zmarłego i Petroneli z Sudzianków pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Mareynsztadt od pół roku zamieszkały, lat 31 mający z Franciszką GRABOWSKĄ, córką Rocha, wyrobnika w parafii Zembrowskiej w Podlaskim zmarłego i Cecylii Smycik teraz pozostałej wdowy, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Mareynsztadt od kwartałów pięciu w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Józef Wolski, majster profesji szewskiej lat 56 i Stanisław DĄBROWSKI, majster profesji stelmaskiej lat 37. Ślub 10.09.1826, 155/1826.

KICIEŃSKI Antoni, dworski, syn Franciszka, wyrobnika i Antoniny Wiszowatej we wsi Bardzikowie w Województwie Augustowskim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Grodzkiej zamieszkały, lat 24 mający z Marianną SOSNOWSKĄ, córką Walentego, rolnika we wsi Podchynowku Karczma zwanej w Mazowieckim w roku 1817 zmarłego i Agnieszki w tejże wsi zmarłej, urodzoną we wsi Chynowie w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Grodzkiej za szynkarkę zostającą, lat 24 liczącą, 20.06.1826, 99/1826.

KIETLIŃSKI Edmund Felicjan, Obywatel Królestwa Polskiego, dziedzic wsi Radestowa w Powiecie Szydłowieckim Parafii Borkowickiej, syn Filipa, Obywatela, niegdyś dziedzica wsi wyżej wymienionej od lat czterech zmarłego i Marianny Zdziechowskiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Długiej czasowo bawiący, lat 24 mający z Domicelą KUROSZ, córką Józefa, dziedzica wsi Łękawicy, Sędziego Pokoju Powiatu Garwolińskiego 18.07.1825 wdowcem będąc we wsi Ducka Wola w Parafii Stromieckiej w powiecie Radomskim w Województwie Sandomierskim zmarłego i Ewy Zdziechowskiej tamże poprzednio zmarłej, urodzoną we wsi Guzowie, z własnego majątku utrzymującą się, we wsi Łękawicy zamieszkałą, w Warszawie przy ulicy Długiej czasowo bawiącą, lat 31 miesięcy trzy liczącą. Świadkowie: Feliks WOLSKI, Aplikant przy Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego lat 26 i Marceli KUROSZ, Obywatel, dziedzic wsi Łękawicy lat 32, brat rodzony panny młodej. Ślub 24.11.1826, 220/1826.

KIJEWSKI Krzysztof religii ewangelickiej, czeladnik profesji krawieckiej, syn Jana, gospodarza i Marianny Jasińskiej w mieście Szczytnie w Prusach zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto od lat dwóch zamieszkały, lat 37 mający z Marianną HERBST, córką Józefa, cieśli w Warszawie zmarłego i Magdaleny z Scharlejów pozostałej wdowy, urodzoną w Warszawie, przy ulicy Rynek Starego Miasta od lat dwóch robotami krawieckimi trudniącą się, lat 33 liczącą. Świadkowie: Kazimierz PTASZYŃSKI, Obywatel lat 50 i Tomasz HERBST, majster profesji krawieckiej, brat rodzony panny młodej lat 32. Ślub 01.10.1826, 167/1826.

KLAUS Jan Adam, czeladnik profesji szewskiej, syn Jerzego, garbarza i Małgorzaty z domu niewiadomej w Warszawie zmarłych, urodzony tamże, przy ulicy Nowomiejskiej od roku zamieszkały z Joanną JABŁOŃSKĄ, córką Józefa, stolarza we wsi Mieni zamieszkałego i Magdaleny Rzycińskiej w mieście Siennicy zmarłej, urodzoną w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od roku w służbie zostającą, lat 23 miesięcy 5 liczącą. Świadkowie: Benedykt TRAWIŃSKI, majster profesji szewskiej lat 56 i Tomasz JABŁOŃSKI, majster profesji stolarskiej lat 33. Ślub 12.11.1826, 202/1826.

KLEPCZYŃSKI Walenty, z wyrobku utrzymujący się, syn Wojciecha, wyrobnika i Marianny w mieście Jarosławiu w Galicji zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Bugaj zamieszkały, lat 30 mający z Katarzyną NALISZ, córką Mikołaja, rolnika i Marianny z Sałońskich we wsi Brzuzy w Województwie Mazowieckim zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Wierzbowej w służbie zostającą, lat 30 liczącą, 11.07.1826, 111/1826.

KOBYLAŃSKI Jan Kanty adwokat Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, syn urodzonego Stanisława, obywatela i Marianny Olewińskiej w Chełmie w roku 1820 zmarłej, urodzony w Opolu w lubelskim w roku 1794, zamieszkały w Warszawie z Barbarą Ewą JAKMAR, córką Ludwika, obywatela i Anny z Delimów, urodzoną w Warszawie w roku 1807 i tamże zamieszkałą, 12.04.1826, 54/1826.

KOCHANOWSKI Teodor, syn nieżyjących Jana i Magdaleny Mroczkowskiej, urodzony w Żółkwi w Galicji Austriackiej w roku 1796, w Warszawie z służby się utrzymujący z Heleną MARTYNOWNĄ, córką Gotliba krawca i Anny Ludwiki z Endertów w Wiskitkach zamieszkałych, urodzoną w mieście Jastrow w Prusiech w roku 1796, w Warszawie z służby się utrzymującą, 29.01.1826, 15/1826.

KOLMON Paweł, towarzysz drukarski, syn Antoniego, rolnika w Grodzanowie w Płockim zamieszkałego i Ewy z domu niewiadomej tamże zmarłej, urodzony w Grodzanowie, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od miesięcy trzech zamieszkały, lat 33 miesięcy 10 mający z Małgorzatą OSTASZEWSKĄ, córką Jana, dworskiego i Apolonii Karwoskiej w mieście Solcu zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ciotce przy ulicy Podwale od miesięcy czterech zostającą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Franciszek JASIŃSKI, Woźny przy Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego lat 39 i Jan STYFI, handel kramarski utrzymujący lat 42. Ślub 21.11.1826, 215/1826.

KOŁOMEDYŃSKI Aleksander, wdowiec po Mariannie Kubiszewskiej zmarłej w Warszawie 09.02.1826, podoficer z kompani drugie Weteranów Wojsk Polskich, syn Jana, gospodarza i Anny we wsi Makarowie w Guberni Podolskiej zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Ślepej od lat pięciu zamieszkały, lat 45 mający z Marianną KULIKOWSKĄ, córką Antoniego, stelmacha i Salomei w miasteczku Mogielnicy w Siedleckim od lat kilku zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Dunaj od miesięcy 9 w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Sebastian KOWALSKI, podoficer w Korpusie Weteranów Wojsk Polskich lat 52 i Walenty KRZANOWSKI, majster profesji szewskiej lat 51. Ślub 29.08.1826, 137/1826.

KONDRACKI Antoni, wdowiec po Agnieszce Kowalskiej zmarłej 30.11.1821 w Karczmie Świdry zwanej, z profesji mularskiej się utrzymujący, syn Jana, majstra ciesielskiego i Marianny z domu niewiadomej w Lublinie zmarłych, w Warszawie przy ulicy Mostowej od roku zamieszkały, lat 45 mający z Elżbietą MIODUSZEWSKĄ, wdową po Tomaszu, wyrobniku 29.11.1821 w Warszawie zmarłego, córką Józefa, stelmacha i Katarzyny z domu niewiadomej małżonków Jabłońskich we wsi Ciekcinie zmarłych, urodzoną w mieście Wyszogrodzie, w Warszawie przy ulicy Mostowej od roku z wyrobku się utrzymującą, lat 44 liczącą. Świadkowie: Antoni MIODUSZEWSKI, wyrobnik lat 48 i Tomasz KROPIELNICKI, majster profesji szewskiej lat 55. Ślub 29.10.1826, 190/1826.

KORNASIEWICZ Michał, czeladnik szewski, syn nieżyjących Wojciecha, szewca i Katarzyny, urodzony w Tarnowie w roku 1797, zamieszkały w Warszawie z Reginą z Marków WAWĘTKOWSKĄ, wdową po Tomaszu, szewcu zmarłym w 1824, córką Andrzeja, gospodarza w mieście Myslenice w Krakowskim zmarłego i Marianny z Garbienioków, urodzoną w Myslenicach w roku 1789, w Warszawie z służby się utrzymującą. 02.02.1826, 21/1826.

KOSTRO Jan, katrynki do najmu utrzymujący, syn szlachetnego Ignacego, rolnika i Franciszki Niemyjskiej, urodzony we wsi Kostry Śmiejki w Augustowskim, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej zamieszkały, lat 26 miesięcy 4 mający z Anną SIERAKOWSKĄ, córką Franciszka, wyrobnika żyjącego w Warszawie i Agnieszki z Bielawskich tamże zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Nowomiejskiej w służbie zostającą, lat 21 liczącą, 08.06.1826, 93/1826.

KOTWIC Wawrzeniec, z służby utrzymujący się, syn Piotra i Salomei Moszkowskiej, urodzony w mieście Jakubowicach w Kraju Pruskim, w Warszawie przy ulicy Brzozowej zamieszkały, lat 35 mający z Wiktorią NAWROCKĄ, córką Jana i Julianny Wasielewskiej, urodzoną w mieście Gorznie w Prusiech, w Warszawie przy ulicy Brzozowej w służbie zostającą, lat 22 liczącą, 23.04.1826, 60/1826.

KOWALESKI Mateusz, czeladnik profesji krawieckiej, syn Jana, Obywatela i Marianny Kwaśniewskiej w Kaliszu, w domu własnym zamieszkałych, urodzony we wsi Radlirzyce w Kaliskim, w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta od lat dwóch zamieszkały, lat 33 mający z Zofią WASIEWICZ, córką Joachyma, Obywatela w Piasecznie 26.01.1806 zmarłego i Marianny Woźnickiej na teraz pozostałej wdowy, tamże zamieszkałej, urodzoną w Piasecznie, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto od lat dwóch przy siostrze zostającą, lat 27 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Jan BRANDYSZEWSKI, majster krawiecki lat 29 i Józef WAZNIEWSKI, majster krawiecki lat 28. Ślub 19.09.1826, 160/1826.

KOWALSKI Marcin, robotnik w Mennicy przy pieniądzach, syn Szymona gospodarza wiejskiego i Jadwigi Januszewskiej już zmarłych, urodzony we wsi Bukowice na Górnym Śląsku, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej zamieszkały, lat 34 mający z Marianną Józefą KŁOSIEWCZ, córką Jana sianem handlującego w Warszawie w roku 1816 zmarłego i Marianny Rudnickiej teraz pozostałej wdowy, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Bielańskiej w służbie zostającą, lat 19 liczącą, 23.05.1826, 82/1826.

KOZACZYŃSKI Jan, czeladnik szewski, syn nieżyjących Bazylego, stolarza i Rozalii Paięckiej, urodzony w Przemyślu w roku 1801, zamieszkały w Warszawie z Marianną ZEMBRZUSKĄ, córką nieżyjących Wojciecha i Bogumiły Tańskiej, urodzoną w Zembrusach w Płockim w roku 1790, w Warszawie z służby się utrzymującą, 31.01.1826, 17/1826.

KOZIERSKI Paweł, majster profesji krawieckiej, syn Stanisława i Anny Rzepeckiej, urodzony w Kończycach w roku 1797, zamieszkały w Warszawie z Franciszką LIPIŃSKĄ, córką Józefa i Józefy z Dąbrowskich w parafii Wolskiej zmarłych, urodzoną w Warszawie w roku 1808 i tamże zamieszkałą, 15.01.1826, 1/1826.

KRASZEWSKI Franciszek Antoni, z profesji rękawiczniczej się utrzymujący, syn Wawrzyńca zmarłego w 1811 i żyjącej Ewy Dąbrowskiej, urodzony w Warszawie w roku 1799 i tamże zamieszkały z Marianną STYPUŁKOWSKĄ, córką Jakuba i Franciszki Nerkowskiej, oboje w Warszawie zmarłych, urodzoną we wsi Rogale w Augustowskim w roku 1801, w Warszawie z służby się utrzymującą, 22.01.1826, 7/1826.

KRÓLIKOWSKI Tomasz, majster profesji mularskiej, syn Marcina, gospodarstwem własnym trudniącego się i Józefy z domu niewiadomej na Wołyniu od dawna zmarłych, urodzony we wsi Kopel na Wołyniu, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat dwóch zamieszkały, lat 40 mający z Magdaleną LASKOWSKĄ, córką Idziego, pisarza Solnej Żupy i Petroneli z domu niewiadomej w mieście Wolnym Krakowie od lat 20 zmarłych, urodzoną w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od roku i miesięcy sześciu z szycia bielizny się utrzymującą, lat 33 liczącą. Świadkowie: Leonard LEŚNIOWOLSKI, Obywatel lat 41 i Wojciech ZABOROSKI, Obywatel lat 62. Ślub 26.11.1826, 224/1826.

KRUSZYŃSKI Tomasz, wdowiec po Józefie Wolskiej zmarłej w Warszawie 06.10.1824, Oficjalista w Dyrekcji Dróg i Mostów, syn Wielmożnego Spirydyona, Obywatela i Katarzyny Lebickiej zamieszkałych we wsi Popowice w Guberni Podolskiej, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowy Świat zamieszkały, lat 32 mający z Magdaleną Anną BRZOZOWSKĄ, córką Piotra, Kontrolera przy Konsumpcji w Pułtusku 11.03.1825 zmarłego i Małgorzaty Grochowskiej teraz pozostałej wdowy w Pułtusku zamieszkałej, urodzoną we wsi Kopce w Województwie Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście przy familii zostającą, lat 18 liczącą, 04.06.1826, 86/1826.

KUCZYŃSKI Tomasz, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Bonifacego, Oficjalisty spławnego zbożowego we wsi Olbierzewicach i Zofii z Kutrów w mieście Klimontowie w Sandomierskim zmarłych, urodzony w tymże Klimontowie, w Warszawie przy ulicy Dunay od lat 5 zamieszkały, lat 32 mający z Zofią WIŚNIEWSKĄ, córką Michała, katryniarza i Marianny w mieście Klimontowie w Sandomierskim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Dunay od lat pięciu z prania i szycia bielizny się utrzymującą, lat 34 liczącą. Świadkowie: Jan JAGIELSKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 32 i Józef WOŁCZYŃSKI, posesor domu lat 40. Ślub 30.08.1826, 142/1826.

KULIŃSKI Kasper, przy drukarni pracujący, syn Łukasza, organisty i Wiktorii z domu niewiadomej we wsi Kuźminie w Województwie Płockim od dawna zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat dwóch zamieszkały, lat 45 mający z Teresą FEDOROWICZ, córką Sebastiana, rolnika i Heleny z domu niewiadomej we wsi Kuźminie od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat dwóch w służbie zostającą, lat 37 liczącą. Świadkowie: Stefan RADECKI, malarz lat 66 i Sebastian KWIATKOWSKI, wyrobnik lat 40. Ślub 05.11.1826. 196/1826.

KWIATKOWSKI Marcin, czeladnik profesji krawieckiej, syn Jana, muzykusa w Przedmieściu Czerniechów do Wolnego Miasta Krakowa należącego zmarłego i Jadwigi Stanek, teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony tamże , w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od miesięcy czterech zamieszkały, lat 22 mający z Karoliną Katarzyną DĄBROWSKĄ, córką Wojciecha, ogrodnika i Franciszki z Kurzynianków w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże, przy ulicy Krzywe Koło od miesięcy czterech przy rodzicach zostającą, lat 23 liczącą. Świadkowie: Joachim CHOJNOWSKI, majster profesji krawieckiej lat 35 i Stanisław NOWICKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 33. Ślub 21.11.1826, 213/1826.

LACHOWSKI Jakub, wdowiec po Katarzynie Klukowskiej zmarłej w Warszawie 28.06.1825, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Mikołaja, oficjalisty i Marianny Kiełpińskiej w Toruniu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 37 mający z Marianną POWALSKĄ, wdową po Fryderyku, majstrze profesji blacharskiej zmarłym w Warszawie 05.09.1823, córką Leona, z własnego majątku się utrzymującego i Teresy Dąbskiej zmarłej w Warszawie 16.07.1816 małżonków Chyczyńskich, w Warszawie zrodzoną i tutaj przy ojcu przy ulicy Piekarskiej zostającą, lat 27 liczącą, 09.05.1826, 77/1826.

LASKOWSKI Karol towarzysz drukarski, syn szlachetnego Piotra w mieście Warce zmarłego i Tekli Szymańskiej w Warszawie zmarłej, urodzony w Czersku w roku 1799, w Warszawie zamieszkały z Katarzyną BONIECKĄ, córką Tomasza zmarłego w Dziarnowie i Agaty zmarłej we wsi Borowym w parafii Przybyszew, urodzoną w Dziarnowie w roku 1806, w Warszawie ze służby się utrzymującą, 07.02.1826, 48/1826.

LECZNAROWSKI Jacenty, kamerdyner, syn Mikołaja, kuchmistrza i Franciszki, urodzony we wsi Woli Branickiej w Obwodzie Łęczyckim w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Przejazd zamieszkały, lat 35, miesięcy 8 mający z Heleną Józefą MYŚLEWSKĄ, córką Franciszka, pisarza przy Kolekcie Loterii w Warszawie w roku 1816 zmarłego i Antoniny Tywolskiej na teraz wdowy, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Bielańskiej w służbie zostającą, lat 24 liczącą, 27.04.1826, 65/1826.

LEDOUX Walenty Franciszek Tadeusz, Naczelnik Wydziału Skarbowego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, syn Franciszka Gabriela Obywatela w Warszawie w roku 1823 zmarłego i Krystyny z Lexinów tamże zmarłej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Senatorskiej zamieszkały z Eleonorą Karoliną KAROLI, córką Wielmożnego Krystiana, Obywatela i Katarzyny z Szylerów w Warszawie zamieszkałych, zrodzoną tamże i przy rodzicach przy ulicy Senatorskiej zamieszkałą, lat 24 liczącą, 03.06.1826, 85/1826.

LESZCZYŃSKI Wawrzeniec, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Stanisława, dzierżawcy za życia wsi Michałowa i Ewy z domu niewiadomej, od lat przeszło dwudziestu w Michałowie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od roku zamieszkały, lat 30 mający z Antoniną JASTRZĘBSKĄ, córką Mateusza, rolnika od lat 14 we wsi Arkadya w Mazowieckim zmarłego i Rozalii z Kozmaniaków w powtórnym małżeństwie za Wojciechem Górskim będącej, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od pół roku w służbie zostającą, lat 21 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Jakub CZULSKI, pisywaniem trudniący się lat 43 i Wincenty LINKOWSKI, Dozorca Policji Cyrkułu Piątego lat 29. Ślub 01.10.1826, 166/1826.

LICHOCKI Bernard, czeladnik kuśnierski, syn Mikołaja, majstra kuśnierskiego, zamieszkałego w mieście Koprzywnicy w Sandomierskim i Agnieszki Dolińskiej tamże od lat 17 zmarłej, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Piwnej od lat trzech zamieszkały, lat 27 mający z Apolonią BOGUSIESKĄ, córką Mikołaja, rolnika we wsi Małszyce 04.05.1809 zmarłego i Franciszki Łukasiewicz tamże poprzednio zmarłej, urodzoną w tejże wsi w Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej od miesięcy siedmiu w służbie zostającą, lat 23 miesięcy 6 liczącą, 01.08.1826, 123/1826.

LUBOWIECKI Paweł, żołnierz dymisjonowany z korpusu inwalidów Wojsk Polskich, z pensji retretowej utrzymujący się, syn Stefana, rolnika i Marianny Siewierskiej we wsi Wyszniewie w Mazowieckim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Kapitulnej od pół roku zamieszkały, lat 32 mający z Agnieszką WOSZCZYCKĄ, córką Stanisława, wyrobnika i Rozalii Pogorzelskiej, urodzoną w Opatowie w Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Brzozowej z rodzicami od miesiąca zostającą, lat 20 liczącą. Świadkowie: Franciszek WIŚNIEWSKI, dworski lat 25 i Wojciech LASKOWSKI, dworski lat 40. Ślub 22.08.1826, 134/1826.

ŁAPIŃSKI Szymon były oficer dymisjonowany Wojsk Polskich, syn Józefa, obywatela w Stopnicy zamieszkałego i Petroneli Zakrzewskiej zmarłej w Tarnowie, urodzony w Wodzisławie w roku 1794, w Warszawie zamieszkały, z własnego majątku utrzymujący się z Reginą z Pietraszów De Fleurową, wdową po Filipie de Fleurym pułkowniku Wojsk Polskich, córką Józefa i Teresy z Torow małżonków Petraszów w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie w roku 1778 i tamże zamieszkałą, z własnego majątku się utrzymującą, 26.01.1826, 10/1826.

ŁAZOWSKI Jan, Woźny przy Biurze Rady Stanu Królestwa Polskiego, syn Michała, rolnika w Mszczonowie zmarłego i Marianny z Kłudzików teraz pozostałej wdowy, urodzony we wsi Badowo Kłody w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej zamieszkały z Ludwiką GAIEWSKĄ, wdową po Janie, Dworskim, zmarłym w Warszawie 21.08.1825, córką  Jana, Dworskiego i Anny małżonków Wilczyńskich w Warszawie zmarłych, urodzoną w Gdańsku, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej z pracy rąk utrzymującą się, lat 36 liczącą, 04.06.1826, 88/1826.

ŁĘGOWSKI Jakub, z profesji mularskiej utrzymujący się, syn Bartłomieja, kupca 11.10.1802 i Marcjanny Czimińskiej 30.03.1807 w mieście Włocławku zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Bugay od pół roku zamieszkały, lat 31 miesięcy 1 mający z Katarzyną OSIŃSKĄ, córką Jana, stolarza i Katarzyny Lewandowskiej w mieście Inowrocławiu od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Mostowej od roku i miesięcy trzech w służbie zostającą, lat 30 liczącą.  Świadkowie: Józef RZEPIELEWSKI, z własnego majątku utrzymujący się lat 78 i Józef SCHULTZ, czeladnik profesji szewskiej lat 37. Ślub 22.10.1826, 180/1826.

ŁUBKOWSKI Roman Kajetan referent w Komisji Oświecenia, syn Kajetana, obywatela, dziedzica dóbr Glinki i Mieszków w Galicji Austriackiej i Julii Julianny Gołuchowskiej w parafii Borowcy cyrkule Tarnowskim w roku 1824 zmarłej, urodzony w Mieszkowie w roku 1800, zamieszkały w Warszawie z Łucją Józefą FONTANA, córką Macieja, obywatela, naddzierżawcy Ekonomii Kurabiewskiej i Józefy z Rozwadowskich w Rawskim zamieszkałych, urodzoną w Dawidach w mazowieckim w roku 1803, w Warszawie u familii zostającą, 15.04.1826, 55/1826.

ŁUKASIEWICZ Antoni, czeladnik profesji szewskiej, syn Marcina, gospodarstwem domowym trudniącego się i Katarzyny Maliszewskiej, w mieście Jarosławiu w Galicji zamieszkałych, urodzony tamże , w Warszawie przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 29 mający z Zuzanną RZEPNIESKĄ, córką Stanisława, kucharza 21.06.1818 zmarłego i Zofii Anastazji 11.08.1812 zmarłej, zrodzoną miasteczku Białobrzegi, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej w służbie zostającą, lat 27 liczącą, 23.07.1826, 120/1826.

MACIEJEWSKI Ignacy Antoni, Oficjalista w Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy, syn Macieja Mikołaja, Obywatela, żyjącego i Barbary Starkowskiej w Warszawie zmarłej, urodzony tamże i przy ulicy Piwnej od lat dawnych zamieszkały, lat 29 miesięcy 6 mający z Anastazją KULIKOWSKĄ, córką Jana, Obywatela i Ewy z Okuńskich w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy ulicy Podwale od pół roku przy rodzicach zostającą, lat 23 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Antoni GRABOWSKI, Obywatel lat 60 i Stanisław KOPLEWSKI, Obywatel lat 57. Ślub 12.09.1826, 156/1826.

MAGDZIARSKI Filip Jakub, czeladnik profesji szewskiej, syn Dominika, profesji zduńskiej 27.03.1803 i Brygidy Pasiorowskiej 18.01.1808 w Pradze przy Warszawie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od pół roku zamieszkały, lat 24 miesięcy 6 mający z Marianną STASZYŃSKĄ, córką Wojciecha, piwowara w mieście Paryssowie 17.05.1811 zmarłego i Agaty Legatowskiej w powtórnym teraz małżeństwie za Szymonem Zawadzkim, majstrem profesji szewskiej zostającą, w Warszawie zamieszkałej, urodzoną we wsi Kozłowie do Parafii Paryssowa należącej w Obwodzie Łukowskim Województwie Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Piwnej od lat czterech w służbie zostającą, lat 20 liczącą. Świadkowie: Karol GIEC, majster profesji szewskiej lat 33 i Jan SZYMAŃSKI, czeladnik profesji szewskiej lat 47. Ślub 19.11.1826, 212/1826.

MAKOWSKI Ignacy, czeladnik profesji krawieckiej, syn Łukasza, dworskiego i Kunegundy Sulisławskiej w mieście Opocznie zmarłych, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Piekarskiej od trzech kwartałów zamieszkały, lat 41 mający z Bogumiłą MICHAŁOWSKĄ, córką Tomasza, Pisarza Prowentowego i Seweryny Łoniewskiej w mieście Dębicach w Austrii zmarłych, urodzoną  tamże, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej w służbie od trzech kwartałów zostającą, lat 26 liczącą. Świadkowie: Benedykt KAMPENHAUSER, rządca domu lat 34 i Jakub KIESZKE, czeladnik profesji krawieckiej lat 26. Ślub 16.08.1826, 129/1826.

MANOWSKI Jan Paweł, wdowiec po Tekli Dorocie Jaworskiej zmarłej w Warszawie 07.10.1822, naddzierżawca Dóbr Rządowych Zwola z Attynencjami w Województwie Podlaskim w Obwodzie Łukowskim w Powiecie Zelechowskim, w parafii Zwolskiej we wsi Zwola zamieszkały, syn Wielmożnego Antoniego i Justyny Warszewskiej w dobrach dziedzicznych Psary zwanych w Województwie Płockim w Obwodzie Pułtuskim zamieszkałych, urodzony w Ekonomii i Parafii Brokowskiej w Płockim, w Warszawie przy ulicy Miodowej czasowo bawiący, lat 41 mający z Marianną Magdaleną DOBRZYŃSKĄ, córką Wielmożnego Jana, Obywatela i Ewy Kuczyńskiej w Warszawie zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Miodowej z własnego majątku się utrzymującą, lat 46 liczącą, 07.05.1826, 75/1826.

MARKOWSKI Konstanty, wdowiec po Karolinie Dobrzyńskiej zmarłej w Warszawie 10.01.1820, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Hryzostoma, organisty i Anny Pyzalińskiej w mieście Kcynie w Departamencie Bydgoskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piwnej od pół roku zamieszkały, lat 38 mający z Zuzanną RYZEWSKĄ, wdową po Szczepanie, malarzu, zmarłym w Warszawie 01.06.1823, córką Ludwika, kowala i Rozalii z Langów małżonków Tobiaszów w mieście Goslin w Wielkim Księstwie Poznańskim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie od lat 2 przy ulicy Piwnej zamieszkałą, z prania i szycia bielizny się utrzymującą, lat 44 liczącą. Świadkowie: Piotr Więckowski, Obywatel lat 50 i Kazimierz PTASZYŃSKI, Obywatel lat 60. Ślub 20.08.1826, 131/1826.

MAUSCH Antoni podporucznik w batalionie saperów Wojsk Polskich, syn Józefa i Teresy z Welków, nieżyjących, urodzony w Warszawie w roku 1798 i tamże zamieszkały z Dorotą Teresą LÖBISCH, Antoniego i Teresy z Maierow w Warszawie zmarłej, urodzoną w Warszawie w roku 1803 i tamże zamieszkałą, 12.02.1826, 50/1826.

MAYCHEREWICZ Tomasz, ogrodnik, syn szlachetnego Macieja, ogrodnika i Marianny w mieście Zasławiu w Kraju Rosyjskim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 26 miesięcy 5 mający z Józefą Karoliną FRYDRYSZCZYK, córką Wojciecha, majstra profesji krawieckiej i Marianny Olszewskiej, ojca w Babicach, matki w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie, tutaj w roku 1820 z wyznania ewangelicko augsburskiego na katolicką przeszedłszy, przy ulicy Podwale w służbie zostającą, lat 26, miesięcy 2 liczącą, 01.08.1826, 123/1826.

METTENI Jan Chrzciciel, kupiec handlów norymberskich, syn Ludwika gospodarstwem trudniącego się i Santiny z Massiadrów w miasteczku Cenzo zamieszkałych, urodzony w Cenzo w księstwie Mediolańskim, w Warszawie przy ulicy Mostowej zamieszkały, lat 26 i miesięcy 3 liczący z Marianną Katarzyną MAUSK, córką niegdy szlachetnego Jana, byłego oficjalisty mostowego, w Warszawie zmarłego i Marianny Krasińskiej w Pradze przy Warszawie zmarłej, w Skaryszewie za Pragą urodzoną w Warszawie w magazynie ubiorów damskich przy ulicy Miodowej zostającą, lat 26 i miesięcy dwa liczącą, 05.02.1826, 31/1826.

MICHALSKI Dawid, za stangreta sługiwający, wdowiec po Mariannie z Malinowskich, syn Tomasza i Małgorzaty w Berdyczowie zmarłych, urodzony w Berdyczowie w Rosji, w Warszawie przy ulicy Ślepej zamieszkały, lat 54 mający z Kunegundą KWIATKOWSKĄ wdową po Tomaszu, chirurgu od lat jedenastu w Sandomierzu zmarłego, córką Sebastiana i Rozalii Leśniewskiej małżonków Rudnickich w mieście Leżańsku zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Ślepej z służby się utrzymującą, lat 40 liczącą, 06.02.1826, 44/1826.

MICHAŁOWSKI Paweł, majster profesji ślusarskiej, syn Dominika, cieśli i Marianny Jankowskiej w mieście Siedlcach w Podlaskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 29 mający z Rozalią PODCZASKĄ, córką Franciszka, ogrodnika już zmarłego i Magdaleny z Misierkiewiczów w Warszawie zamieszkałej, zrodzoną we wsi Głusku w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Dunaj w służbie zostającą, lat 22 liczącą, 19.07.1826, 119/1826.

MISKIEWICZ Wojciech, dworsko za lokaja służący, syn Kazimierza już zmarłego i Marianny Stachniak, urodzony we wsi Chordzusz w Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej zamieszkały, lat 25 mający z Teklą SABATKIEWICZ, córką Antoniego, cieśli w roku 1824 zmarłego i Teresy Danielewicz w roku 1811 zmarłej, urodzoną w  Zamościu, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej w Służbie zostającą, lat 22 liczącą, 26.04.1826, 63/1826.

MŁODZIANOWSKI Andrzej Roman, Szef Wydziału Ruchu w Komisji Rządowej Wojny, Kawaler Orderu Świętego Stanisława klasy trzeciej, syn Franciszka, Obywatela w Warszawie zmarłego i Anieli Zakrzewskiej wdową będąc  12.02.1800 również w Warszawie zmarłej, urodzony tamże i tutaj przy ulicy Rynek Starego Miasta od roku zamieszkały, lat 41 mający z Franciszką Marianną ŚWIERCZEWSKĄ, córką Tomasza, Obywatela w Warszawie poprzednio i Katarzyny Wolskiej 20.01.1823 zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy familii od lat dwóch przy ulicy Boleści bawiącą, lat 26 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Franciszek DRZEWIECKI, Sędzia Apelacyjny Królestwa Polskiego lat 36 i Józef MŁODZIANOWSKI, Podszef Biura w Komisji Rządowej Wojny lat 52. Ślub 29.08.1826, 136/1826.

MODZELEWSKI Aleksander Maciej, subiekt chirurgii, syn Macieja, doktora od lat 11 w Puławach zmarłego i Józefy z Rutkowskim w powtórnym małżeństwie za Mikołajem Wróblewskim zostającej, urodzony we Lwowie, w Warszawie przy ulicy Maryensztadt zamieszkały, lat 22 mający z Petronelą Magdaleną LISIECKĄ, córką szlachetnego Stanisława, Obywatela we wsi Czaple Andrelewicze zwanej w Podlaskim chorobą złożonego i Marianny z Błońskich tamże zamieszkałej, w tejże wsi zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 24 liczącą, 07.06.1826, 92/1826.

NAGAYSKI Andrzej, czeladnik profesji szewskiej, syn Mikołaja i Franciszki Kwiatkowskiej już nieżyjących, urodzony we wsi Wyciąże w Krakowskim, w Warszawie przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 25 mający z Agatą SOKOŁOWSKĄ, córką Andrzeja w Śniadowie w Łomżyńskim zmarłego i Zofii z Choyczanków obecnie żony Wojciecha Wróblewskiego, w Łomży urodzoną, w Warszawie przy ulicy Długiej z służby się utrzymującą, lat 28 liczącą, 05.02.1826, 35/1826.

NANOWSKI Ignacy, obywatel z własnego majątku utrzymujący się, syn Jerzego dziedzica wsi Tworkowo w Galicji i Marianny Wyszkowskiej już nieżyjących, urodzony we wsi Pstrongowie w Galicji w Cyrkule Przemyskim, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 72 mający z Barbarą JANIKOWSKĄ, córką Jakub, obywatela w Galicji zamieszkałego i Zofii z Jakubowskich już nieżyjącej, urodzoną we wsi Lubczynie w Galicji, w Cyrkule Tarnowskim, w Warszawie przy ulicy Miodowej z własnego majątku się utrzymującą, lat 29 liczącą, 28.04.1826, 66/1826.

NENNEKE Jan Otton religii ewangelickiej, sekretarz wydziału przy Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy, syn Jana Ottona, Obywatela i Anny Marianny z Brauerów, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Bednarskiej od miesiąca zamieszkały, lat 25 miesięcy 5 mający z Elżbietą Aleksandrą KAMIŃSKĄ, córką Andrzeja, obywatela i Anny z Lidrów w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy ulicy Bednarskiej od lat trzech przy rodzicach zostającą, lat 16 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Franciszek Ksawery UFNIARSKI, ławnik wydziału skarbowego w Urzędzie municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy lat 44 i Franciszek LIDER, profesor szkół wojewódzkich lat 36. Ślub 21.11.1826, 214/1826.

NIECIECKI Stanisław Jacek, z służby dworskiej się utrzymujący, syn szlachetnego Szymona, gospodarza i Marianny Wierzbowskiej, we wsi Garbowo Stare w Augustowskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej od lat 2 zamieszkały, lat 22 mający z Marianną ZIELIŃSKĄ, córką Błażeja, gospodarza i Rozalii, we wsi Zakrzowku w Sandomierskim zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej od pół roku w służbie zostającą, lat 24 miesięcy 5 liczącą. Świadkowie: Antoni FASZCZEWSKI, sklep z wiktuałami utrzymujący lat 36 i Tomasz NIECIECKI, z wyszynku trunków się utrzymujący lat 36. Ślub 29.08.1826, 138/1826.

NIEMANN Jan Gotfryd, wdowiec po Ewie Świtkowskiej zmarłej w Radzyminie w Mazowieckim 20.05.1819, religii ewangelickiej, czeladnik stolarski, syn Gotfryda Hermanna, majstra stolarskiego 04.03.1786 i Anny Judyty z Louisów w Warszawie zmarłych, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Stare Miasto od roku zamieszkały, lat 45 miesięcy 7 mający z Józefą SUCHODOLSKĄ religii katolickiej, córką Jana, wyrobnika i Anny Michalskiej od dawna w mieście Wilnie zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto od dwóch miesięcy w służbie zostającą, lat 25 liczącą. Świadkowie: Karol Fryderyk BANZYMER, Obywatel i kupiec lat 46 i Franciszek SULKOWSKI, Woźny przy Trybunale Handlowym Województwa Mazowieckiego lat 30. Ślub 07.09.1826, 150/1826.

NIEMIRYCZ Wincenty, wdowiec po Karolinie Bieniewskiej 26.01.1825 w Warszawie zmarłej, dziedzic Dóbr Staropolaz przyległościami, syn Józefa, Obywatela w Warszawie zmarłego i Franciszki Bociszewskiej na teraz pozostałej wdowy we wsi Dolecku w Obwodzie Rawskim Województwie Mazowieckim zamieszkałej, urodzony w Staropolu, w Warszawie przy ulicy Długiej tymczasowo bawiący, lat 32 mający z Teklą PALCZEWSKĄ, córką Andrzeja, Obywatela w Kaliskim na teraz będącego i Urszuli Siekierskiej w Warszawie zamieszkałej, urodzoną  we wsi Złotopolice w Obwodzie Wyszogrodzkim Województwie Płockim, w Warszawie przy ulicy Długie od miesięcy dziewięciu przy matce zostającą, lat 25 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Stanisław RUTKOWSKI, Referent w Komisji Przychodów i Skarbu lat 27 i Ignacy MYSŁAKOWSKI, porucznik w Kwatermistrzostwie Wojsk Polskich lat 28. Ślub 18.11.1826, 210/1826.

NOWAK Ludwik Michał oficjalista w Sądzie Kryminalnym Wydziału Pierwszego Miasta Stołecznego Warszawy, syn Błażeja dzierżawcy wsi Lurzyna w mazowieckim i tamże zamieszkałego i Cecylii Puchalskiej, zmarłej, urodzony w Warszawie w roku 1801 i tamże zamieszkały z Anną Katarzyną OSTROWSKĄ, córką Bazylego i Anny z Langanków w Warszawie zmarłych, urodzoną tamże w roku 1803 i zamieszkałą, z własnego majątku się utrzymującą, 05.02.1826, 29/1826.

NOWAKOWSKI Jan, podoficer w kompanii siódmej Batalionu Weteranów Czynnych Wojsk Polskich, syn Jana i Magdaleny od lat dwudziestu zmarłych, urodzony w Kazanowie za Krakowem, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście zamieszkały, lat 30 mający z Rozalią GOŹDZIKOWSKĄ, córką Kaspra, stelmacha i Józefy, w mieście Końskich zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w służbie zostającą, lat 22 liczącą, 05.02.1826, 34/1826.

OPALIŃSKI Tomasz, z służby się utrzymujący, syn Jakuba w Słomczynie i Jadwigi w Kliczynie , w Województwie Mazowieckim zmarłych, urodzony w Kliczynie w Obwodzie Słomczyńskim, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło zamieszkały, lat 40 miesięcy 2 mający z Józefą ZWOLIŃSKĄ, córką Michała we wsi Markach w Mazowieckim zmarłego i Katarzyny tamże zamieszkałej, urodzoną w Markach, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło z służby się utrzymującą, 06.02.1826, 42/1826.

PAJERSKI Mateusz, guwerner, syn Jakuba, majstra ślusarskiego i Marianny z domu niewiadomej w Kolonii Tarnowie w Obwodzie Łęczyckim w Województwie Mazowieckim zamieszkałych, urodzony we wsi Golec w Powiecie Zgierskim w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście od trzech kwartałów zamieszkały, lat 24 miesięcy 1 mający z Agnieszką ROSTKOWSKĄ, córką szlachetnego Pawła, Obywatela w mieście Kałuszynie na części swej własnej osiadłego i Anny z Cessarskich tamże 09.03.1813 zmarłej, urodzoną w mieście Kałuszynie w Powiecie Siennickim w Departamencie Warszawskim, w Warszawie przy ulicy Miodowej od pół roku z szycia robót damskich się utrzymującą, lat 22 miesięcy 9 liczącą. Świadkowie: Karol SOKORSKI, Pisarz w Instytucie Dobroczynności lat 33 i Piotr ZARĘMBA,  nauczyciel szkoły wiejskiej w Marymoncie pod Warszawą lat 28. Ślub 26.10.1826, 185/1826.

PAPIERZ nazywany PAPIESKI Józef, kupiec i Obywatel, syn Wojciecha, za życia gospodarstwem domowym trudniący się 24.12.1823 i Marianny Matoszyńskiej 04.10.1811 we wsi Chrosny w Mazowieckim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od lat dwóch zamieszkały, lat 35 miesięcy 7 mający z Salomeą BORKOWSKĄ, córką Antoniego za życia handel fruktów prowadzącego 14.02.1821 w Warszawie zmarłego i Jadwigi Puchalskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Podwale od lat pięciu przy familii zostającą, lat 22 licząca. Świadkowie: Tomasz BEKIER, Obywatel lat 63 i Mateusz GIERSZ, kupiec i Obywatel lat 47. Ślub 21.10.1826, 177/1826.

PAPROCKI Franciszek, szlachetny, czeladnik kunsztu krawieckiego, syn Chryzostoma, gospodarza we wsi Paprotki w roku 1814 i Julianny z Gościckich tegoż roku i w tejże wsi zmarłych, urodzony we wsi Włoczewie w Płockim, w Warszawie przy ulicy Podwale zamieszkały, lat 23 miesięcy 7 liczący z Emilią Marianną ŻUKOWSKĄ, córką szlachetnych Józefa, ekonoma i Małgorzaty Żebrowskiej w mieście Grodzisku zamieszkałych, urodzoną we wsi Służewcu w Obwodzie Warszawskim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto w służbie zostającą, lat 18 liczącą, 02.05.1826, 70/1826.

PASZKIEWICZ Piotr Antoni Bonawentura, Sekretarz w Nadleśnictwie w Obwodzie Sochaczewskim w Województwie Mazowieckim, syn szlachetnego Andrzeja, Obywatela za życia dzierżawcyDóbr Rządowych i Marianny Dombrowskiej w mieście Piotrkowie, Obwodzie Kujawskim od lat sześciu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście od roku zamieszkały, lat 28 miesięcy 3 mający z Heleną LEWICKĄ, córką szlachetnego Franciszka, doktora pułkowego i Heleny Więckowskiej od dawnego czasu w mieście wolnym Krakowie zmarłych, urodzoną w mieście wojewódzkim Kaliszu, w Warszawie przy ulicy przy ulicy Krakowskiej Przedmieście od roku przy familii zostającą, lat 21 liczącą. Świadkowie: Józef JAXA, Obywatel lat 56 i Dominik KACZKOWSKI, Obywatel lat 37. Ślub 12.10.1826, 172/1826.

PASZKOWSKI Józef kapitan Wojsk Polskich i profesor artylerii w szkole aplikacyjnej, syn Wincentego i Teodory z Miltanów, nieżyjących, urodzony w Stokach na Litwie w roku 1787, w Warszawie zamieszkały z Kornelią KRAJEWSKĄ, córką Kajetana i Katarzyny Dzwonkowskiej we wsi dziedzicznej Prusinowie w kaliskim zamieszkałych, urodzoną w Ząbkach obwodzie warszawskim w roku 1797, przy rodzicach w Prusinowie zostającą, 07.02.1826, 47/1826.

PAWŁOWSKI Edward Kalikst, były Kapitan Wojsk Polskich, na teraz Rachmistrz w Komisji Centralno Likwidacyjnej Królestwa Polskiego, syn Franciszka Ksawerego, Obywatela dotąd żyjącego we wsi Pierzchnianka w Krakowskim mieszkającego i Tekli z Dąbskich tamże zmarłej, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Podwale od lat trzech zamieszkały, lat 36 mający z Franciszką ZABORSKĄ, córką Macieja, Obywatela i Marianny Zielińskiej we wsi Zabieniec w Galicji austriackiej od lat dawnych zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej od trzech kwartałów przy familii zostającą, lat 29 liczącą. Świadkowie: Tomasz SMOLIŃSKI, Sekretarz Nadzoru Budowli Królewskich lat 45 i Karol SZCZUKA, Radca Powiatu Biebrzańskiego Województwa Augustowskiego lat 45. Ślub 03.10.1826, 169/1826.

PEPŁOWSKI Ludwik, Oficjalista w Wydziale Sekcji Fabrycznej w Komisji Województwa Mazowieckiego, syn szlachetnego Mateusza, gospodarstwem własnym trudniącego się i Marianny Boczkowskiej w Krzynowłodze Małej w Płockim mieszkających, urodzonym we wsi Drogiszka w Parafii Zeromin w Płockim, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od pół roku zamieszkały, lat 26 miesięcy 2 mający z Małgorzatą Katarzyną KŁOPOTOWSKĄ, córką Michała, majstra krawieckiego i Marcjanny Nowakowskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy rodzicach swych przy ulicy Piwnej od lat dawnych zostającą, lat 23 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Stanisław DYMIŃSKI, Aplikant Komory Konsumowo Składowej Warszawskiej lat 30 i Antoni ZIELIŃSKI, Podarchiwista w Wydziale Skarbowym w Komisji Województwa Mazowieckiego lat 26. Ślub 21.11.1826, 217/1826.

PETYNETY Kajetan, wdowiec po Mariannie Kuchtanowicz w Warszawie 08.01.1819 zmarłej, Metr Tańców, syn Antoniego, aptekarza i Gracyi z domu niewiadomej w Mieście Neapolu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piwnej zamieszkały, lat 67 mający z Józefą Teresą WODASZEWSKĄ, córką Jana, Obywatela w Krakowie od lat 41 i Krystyny z domu niewiadomej w Warszawie od lat 24 zmarłych, zrodzoną we wsi Kobylak w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Piwnej gospodarstwem domowym trudniącą się, lat 42 miesięcy 5 liczącą, 18.06.1826, 97/1826.

PIĄTKOWSKI Franciszek, z profesji mularskiej się utrzymujący, syn Macieja, stolarza i Teresy Sieniackiej w mieście Wolnym Krakowie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej od lat trzech zamieszkały, lat 25 mający z Marianną NIEKOSIŃSKĄ, córką Leonarda, Woźnego i Ewy z domu niewiadomej w mieście Brzeźnicy w Kaliskim od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej od lat trzech z pracy rąk swych się utrzymującą, lat 30 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Józef WOLSKI, majster profesji szewskiej lat 56 i Feliks ABRAMOWICZ, dworski lat 34. Ślub 10.09.1826, 152/1826.

PIOTROWSKI Stanisław, Oficjalista przy Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy, syn Pawła, Obywatela Pułtuska i Marianny Braun, tamże zamieszkałych, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 24 mający z Salomeą WĄCHALSKĄ, córką Pawła, rolnika i Ewy we wsi Węgrzynowie w Krakowskim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej uprzywilejowaną od Rządu akuszerką zostającą, lat 20 liczącą, 04.06.1826, 89/1826.

POŁONIEWSKI Tomasz Józef, urodzony, wdowiec po Mariannie Wojcickiej zmarłej 04.06.1825, z własnego majątku utrzymujący się, syn urodzonego Leona, Obywatela w Obwodzie Pułtuskim zmarłego i Marcjanny Tonikowskiej teraz pozostałej wdowy, urodzony we wsi Cygany w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały, lat 34 miesięcy 5 mający z Marianną SCIPION, wdową po Januarym Mikołaju w Warszawie 01.04.1825 zmarłego, córką Macieja, byłego architekta mularskiego w Toruniu od lat 15 zmarłego i Anny Marianny teraz pozostałej wdowy małżonków Wiśniewskich, w Toruniu zrodzoną w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście z własnego majątku się utrzymującą, lat 42 liczącą, 15.06.1826, 96/1826.

POPIEL Maciej Józef, pisywaniem trudniący się, syn Jana, dziedzica Dóbr Barcić w mieście Kazimierzu zmarłego i Marianny Kaplińskiej teraz pozostałej wdowy w Radomiu zamieszkałej, urodzony we wsi Cissowie w Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Mariensztadt od miesięcy dziewięciu zamieszkały, lat 45 miesięcy 9 mający z Konegundą SKROBECKĄ, wdową po Janie, konduktorze poczty, 11.10.1817 w Warszawie zmarłego, córką Kazimierza, cieśli w Radomyślu poprzednio zmarłego i Agnieszki Majewskiej małżonków Wyszyńskich w Warszawie wdową będąc 06.04.1823 zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Maryensztadt przy familii od lat czterech zostającą, lat 48 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Stanisław SŁUGOCKI, z własnego majątku utrzymujący się lat 72 i Jakub GRZYBOWSKI, przewoźnik lat 31. Ślub 22.11.1826, 218/1826.

POWOŁAŃSKI Tadeusz, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Mosica i Szajny Hayzyków wyznania mojżeszowego we wsi Lichanie w Mazowieckim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie Bednarskiej od roku zamieszkały, lat 24 miesięcy 5 mający z Marianną RECZKE, córką Józefa, ślusarza i Rozalii z Filibornów w Miasteczku Drobin w Mazowieckim od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej od roku w służbie zostającą, lat 30 liczącą. Świadkowie: Hieronim GRABOWSKI, Kapitan Wojsk Polskich lat 40 i Andrzej KORZYBSKI, Asesor przy Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego lat 26. Ślub 08.10.1826, 171/1826.

PRZECIECHTYL Paweł, czeladnik krawiecki, syn Wincentego, fabrykanta okrętów i Apoloni z Adami w Pilkowicach w Morawie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 28 mający z Agatą KIETLIŃSKĄ, córką Stanisława, obywatela i Konstancji w mieście Gosła w Prusach zmarłych, urodzoną tamże i w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta w służbie zostającą, lat 22 liczącą, 07.02.1826, 46/1826.

PRZESMYCKI Ludwik, z służby utrzymujący się, syn szlachetnego Jana, rolnika w Kuczabach w Podlaskim zamieszkałego i Katarzyny Ostrowskiej tamże zmarłej, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Mareynsztadt od lat dwóch zamieszkały, lat 41 mający z Anną DOBROWOLSKĄ, córką Józefa, rolnika i Marianny z domu niewiadomej w Płockim zmarłych, urodzoną we wsi Rzechowo Gay w Płockim, w Warszawie przy ulicy Mareynsztadt od roku w służbie zostającą, lat 31 liczącą. Świadkowie: Jakub JABŁONOWSKI, Obywatel lat 43 i Wincenty BROCHOCKI, majster profesji brukarskiej lat 63. Ślub 10.09.1826, 153/1826.

PYTLOWSKI Bonifacy, majster krawiecki, syn Karola, majstra ciesielskiego i Apolonii Stokowskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzony tamże i przy ulicy Długie od roku i miesięcy trzech zamieszkały, lat 29 miesięcy 4 mający z Zofią ZALEWSKĄ, córką Maksymiliana, Obywatela i Katarzyny Libiczewskiej w mieście Lwowie zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Długiej od roku z profesji krawieckiej się utrzymującą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Wojciech ROMANOWICZ, majster profesji krawieckiej lat 44 i Stanisław KOSTECKI, murgrabia lat 52. Ślub 19.09.1826, 159/1826.

RADZIEJOWSKI Aleksander, artysta sztuki drukarskiej, syn Józefa zmarłego przed 18 laty w Leszczanach i Marianny Maliskiewicz zamieszkałej w Kosmowie obwodzie Hrybieszowskim, urodzony w Lublinie w roku 1803, w Warszawie zamieszkały z Marianną CZERNIELEWSKĄ, córką Tomasza i Marcjanny z Szołańskich, w łęczyckiem od lat blisko 20 zmarłych, urodzoną w łęczyckim w roku 1799, w Warszawie za pannę służącą zostającą, 02.02.1826, 19/1826.

RAPCZYŃSKI Andrzej Józef rachmistrz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, syn Stanisława zmarłego w Radomsku i Marianny z Szymańskich obecnie żony Karola Waycherta, urodzony w Radomsku w roku 1784, w Warszawie zamieszkały z Ewą TRĘBICKĄ, córką Urbana i Konstancji Królikowskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1794 i tamże zamieszkałą, 07.02.1826, 49/1826.

RAUSCHKE Karol Fryderyk, religii ewangelickiej, Inspektor szkół wyznania mojżeszowego, syn Jana Krzysztofa majstra ślusarskiego i Anny Amalii z Borków w mieście Saalfeld w Prusach zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Aleksandra zamieszkały, lat 40 mający z Dominiką Heleną Marianną NEYBAUER, córką  Stefana, kuchmistrza w Warszawie 16.02.1795 zmarłego i Anny Krystyny z Fonhundów w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Stare Miasto przy matce zostającą, lat 40 liczącą, 29.06.1826, 104/1826.

REY Andrzej, z wyrobku utrzymujący się, syn Franciszka, rolnika w roku 1792 i Reginy z Marków w 1809 we wsi Szymonowice w Sandomierskim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej zamieszkały, lat 37 mający z Krystyną Praxedą ROGALSKĄ, córką Augustyna, ogrodnika i Agnieszki Urbańskiej we wsi Chrzcony w Mazowieckim zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale w służbie zostającą, lat 22 liczącą, 09.07.1826, 110/1826.

REYCHERT Józef, wdowiec po Mariannie Borkowskiej 22.06.1826 w Warszawie zmarłej, inspektor skarbu, syn Jakuba, Obywatela i Anny Stefańskiej we wsi Kaniewie pod Krakowem zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Koziej od lat sześciu zamieszkały, lat 38 miesięcy 6 mający z Marianną JAWORSKĄ, wdową po Marcelim zmarłym w roku 1816, córką Filipa, Obywatela i Elżbiety Zarczyńskiej małżonków Bzurów, w Obwodzie Białostockim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej mieszkającą, z własnego majątku się utrzymującą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Stanisław GIŻYCKI, Obywatel lat 45 i Franciszek KURTZ, Obywatel lat 30. Ślub 15.11.1826, 208/1826.

ROGOZIŃSKI Jan Antoni asesor prawny przy Komorze Ceł Warszawskich, syn Tadeusza i Pelagii Zielińskiej, zmarłych we wsi Ruchno w Mazowieckim, w tejże wsi urodzony w roku 1797, zamieszkały w Warszawie z Salomeą Marianną MAGNUSZEWSKĄ, córką Stefana zmarłego we Włocławku i Klary Dzięciołowskiej na teraz w Warszawie zamieszkałej, urodzoną we Włocławku w roku 1797, zamieszkałą w Warszawie, z własnego majątku się utrzymującą, 04.02.1826, 27/1826.

ROMANOW Mikita, podporucznik Wojsk Rosyjskich, syn Grzegorza, Obywatela i Katarzyny z Iwanów w Mieście Grezowie w Guberni Wełgockiej w Rosji zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Dzikiej zamieszkały, lat 38 mający z Anną Barbarą JEZOWSKĄ, córką Jakuba, adiunkta w Wojsku Polskim, w czasie wojennym nie wiadomo gdzie zmarłego i Salomei Glińskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Dzikiej od lat czterech przy familii zamieszkałej, lat 19 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Franciszek GRZEGORZEWSKI, dozorca budowli wojskowej lat 30 i Jefrem MELECHOW, podporucznik w Gwardii Inwalidów Wojsk Rosyjskich lat 35. Ślub 29.10.1826, 188/1826.

ROMANOWSKI Jan, z służby utrzymujący się, syn Pawła, Obywatela w mieście Grudziążu zamieszkałego i Marianny z Lelitków tamże zmarłej, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Bugay od lat trzech zamieszkały, lat 34 miesięcy 9 mający z Teklą WIĘCKIEWICZ, wdową po Ignacym, pocztylionie 08.04.1823 w Warszawie zmarłego, córką Józefa Szefera, krawca w Pradze przy Warszawie zmarłego i Magdaleny teraz w powtórnym małżeństwie za Kasprem Krawczyńskim dworskim zostające w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże i przy ulicy Bugay od lat trzech z prania bielizny się utrzymującą, lat 41 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Antoni STANISZEWSKI, Obywatel lat 48 i Franciszek ZWIERZCHOWSKI, wyrobnik lat 28. Ślub 29.10.1826, 191/1826.

ROSZYŃSKI Jakub, mularz, syn Franciszka, mularza i Doroty z domu niewiadomej w Warszawie od lat nie pamiętnych zmarłych, urodzony tamże, przy ulicy Białoskurniczej od lat 14 zamieszkały, lat 36 mający z Franciszką PIOTROWSKĄ, córką Michała, dworskiego i Anny z domu niewiadomej w mieście Lwowie od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Białoskurniczej od lat czterech w służbie zostającą, lat 38 liczącą. Świadkowie: Wincenty LANGE, artysta malarski lat 46 i Józef STYPUŁKOWSKI, mularz lat 34. Ślub 21.11.1826, 216/1826.

ROZICKI Michał, z służby dworskiej utrzymujący się, syn niegdy Franciszka, za życia handlem Jarosławskim trudniącego się i Marcjanny na teraz wdowy, urodzony we wsi Uchacze w Lubelskim, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej zamieszkały, lat 38 miesięcy 6 mający z Karoliną GAJEWSKĄ, córką niegdy Józefa, podprefekta Powiatu Czerskiego i Marianny zmarłej we wsi Lewiczynie 22.02.1826, w Warszawie urodzoną i tutaj przy ulicy Miodowej za Pannę zostającą, lat 21 liczącą, 07.05.1826, 74/1826.

RUCIEŃSKI Jan z Dukli, Aplikant Sądowy, syn Franciszka z własnego majątku się utrzymującego i Antoniny w Pułtusku zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 33 mający z Katarzyną LEGROS, córką Hipolita, Botanika w Dobrach Ordinata Hrabi Zamoyskiego i Reginy Krupińskiej w Warszawie zamieszkałej, urodzoną w Mieście Maciejewicach w Lubelskim, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto przy matce zostającą, lat 21 liczącą, 21.05.1826, 81/1826.

RUNKOWSKI Bartłomiej, czeladnik profesji krawieckiej, syn Jana, młynarza i Katarzyny Olejewskiej w Pułtusku zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej od pół roku zamieszkały, lat 30 mający z Wiktorią KABACZYŃSKĄ, córką Stanisława, mularza i Franciszki z Trzmielów w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże, przy ulicy Garbarskiej od lat trzech przy rodzicach zostającą, lat 35 liczącą. Świadkowie: Wawrzeniec KAMIŃSKI, majster profesji szewskiej lat 32 i Kajetan BIELECKI, majster profesji krawieckiej lat 36. Ślub 05.10.1826, 170/1826.

RYBAŁTOWSKI Stanisław Kostka, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Antoniego, gospodarza na swej części w mieście Uniejowie zamieszkałego i Heleny z Jankiewiczów tamże zmarłej, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście od lat dwóch zamieszkały, lat 27 mający z Konstancją Teklą PYZULSKĄ, córką Józefa, kotlarza i Franciszki Pieczyńskiej w mieście Uniejowie zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Dunay od miesięcy czterech w służbie zostającą, lat 17 liczącą. Świadkowie: Idzi KUBISIAK, dworski lat 37 i Lorenso POMATY, cukiernik lat 26. Ślub 21.10.1826, 176/1826.

RYCHTER Maciej, młynarz, syn Jana i Marianny już zmarłych, urodzony w Poznaniu, w Warszawie przy ulicy Piwnej zamieszkały, lat 26 mający z Małgorzatą TARNOWIECKĄ, córką Jana i Franciszki Zaleskiej już nieżyjących, urodzoną w Toruniu, w Warszawie przy ulicy Piwnej z własnych funduszów się utrzymującą, lat 30 liczącą, 23.02.1826, 52/1826.

RYLSKI Ignacy Józef, majster profesji szewskiej, syn Józefa, majstra profesji szewskiej od dawna zmarłego i Joanny Lubelskiej 05.02.1826 wdową będąc w Warszawie zmarłej, urodzony tamże, przy ulicy Rynek Starego Miasta od lat dwunastu zamieszkały, lat 25 miesięcy 3 mający z Marianną Balbiną ZWOLIŃSKĄ, córką Jana, majstra profesji szewskiej 19.08.1825 w Warszawie zmarłego i Rozalii Guzowskiej, teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w Warszawie i przy matce przy ulicy Krzywe Koło od lat ośmiu zostającą, lat 17 liczącą. Świadkowie: Kasper ROMASZEWSKI, majster profesji szewskiej lat 40 i Sebastian STANKIEWICZ, majster profesji szewskiej lat 45. Ślub 05.11.1826, 199/1826.

RYNKIEWICZ Józef, Margrabia Domu Pocztowego, syn Franciszka, ekonoma we wsi Nieborowie i Marianny we wsi Przygodzice w kraju Pruskim zmarłych, urodzony we wsi Przygodzice, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście zamieszkały, lat 43 mający z Katarzyną Joanną JEDYKOWNĄ, córką Karola, majstra profesji piekarskiej w Warszawie zamieszkałego i Tekli Radzikowskiej w tymże mieście zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Stare Miasto przy familii zostającą, lat 20 liczącą, 11.05.1826, 78/1826.

SAŁADYKOWSKI Szczepan, żołnierz w Batalionie Weteranów Czynnych Wojsk Polskich, syn Mateusza, organisty już zmarłego i Barbary w powtórnym małżeństwie za Wincentym Chebdowskim zostającą, urodzony we wsi Mościski w Obwodzie Krakowskim, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej kwaterą zamieszkały, lat 37 miesięcy 3 mający z Marianną FALKOWSKĄ, córką Wincentego, stolarza w Sandomierzu od dawna zmarłego i Zofii Kwaśniewskiej w Warszawie zamieszkałej, urodzoną w Sandomierzu, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej z pracy rąk własnej zostającą, lat 28 liczącą, 14.05.1826, 79/1826.

SANKOWSKI Jan Kanty, czeladnik profesji szewskiej, syn Stanisława i Małgorzaty Krasickiej, urodzony w Warce w roku 1800, zamieszkały w Warszawie z Franciszką WIŚNIEWSKĄ, córką Stanisława i Katarzyny z Boiarskich, urodzoną w Wistkach Szlacheckich/Kujawskie w roku 1795, w Warszawie ze służby się utrzymującą, 16.01.1826, 3/1826.

SCHARTIER Józef Aleksander, czeladnik profesji tokarskiej, syn Daniela, stolarza wdowcem w Warszawie 04.05.1820 zmarłego i Anny z Szyców poprzednio w Warszawie zmarłej, urodzony tamże i przy ulicy Krakowskie Przedmieście od lat czterech zamieszkały, lat 28 miesięcy 5 mający z Eleonorą Apolonią WELMAN, córką Karola, kupca 04.01.1821 w Skierniewicach zmarłego i Barbary Domańskiej 08.04.1808 tamże zmarłej, urodzoną w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Grodzkiej w służbie zostającą, lat 21 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Jan Baptysta GREGOAR, fabrykat brązów lat 29 i Maciej FEDOROWICZ, majster profesji stolarskiej lat 35. Ślub 01.10.1826, 168/1826.

SCHULTZ Jan religii ewangelickiej, majster profesji mosiężniczej, syn Fryderyka, garbarza i Anny z domu niewiadomej w Siedlcach zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej zamieszkały, lat 42 mający z Marianną Franciszką BRZOZOWSKĄ, córką Franciszka, handlarza i Anny Stawskiej primo voto Brzozowskiej, sekundo Kaspra Tymińskiego teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną tamże, przy ulicy Świętojańskiej z pracy rąk utrzymującą się, lat 29 liczącą. Świadkowie: Jan LEWANDOWSKI, Obywatel lat 39 i Jan RUCZ, cyrulik lat 34. Ślub 30.12.1826, 228/1826.

SERAFIN Kasper, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Józefa, Frotera i Doroty, nieżyjącej, urodzony w Woli Prazmowskiej w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Podwale zamieszkały lat 39 miesięcy 4 mający z Marianną KLASICKĄ, córką Jana, Dworskiego i Teresy od lat trzech nieżyjących, urodzoną we wsi Romczyce w Płockim, w Warszawie przy ulicy Podwale w służbie zostającą, lat 27 liczącą, 07.05.1826, 76/1826.

SIEMIŃSKI Adam, towarzysz drukarski, syn Stanisława, gospodarza i Małgorzaty z domu niewiadomej w mieście Pniów w Wielkim Księstwie Poznańskim od lat dawnych zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej od lat siedmiu zamieszkały, lat 54 mający z Józefą KOSTKIEWICZ, córką Marcina, krawca i Moniki Olszewskiej w Warszawie od lat dawnych zmarłych, urodzoną tamże i przy ulicy Świętojańskiej od lat siedmiu z prania i szycia bielizny się utrzymującą, lat 48 liczącą. Świadkowie: Wawrzeniec KRAJEWSKI, posługacz przy kościele Ojców Kapucynów lat 78 i Alojzy GRUDZIŃSKI, drukarz lat 58. Ślub 27.09.1826, 163/1826.

SIENKIEWICZ Stanisław, z własnego majątku utrzymujący się, syn Stefana, lekarza pułkowego i Agnieszki w mieście Nitawie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Królewskiej zamieszkały, lat 26 mający z Marianną KARSKĄ, córką Ignacego, porucznika w mieście Wyszkowie zmarłego i Elżbiety z Niklów dotąd żyjącej, w Pradze Warszawskiej zrodzoną, w Warszawie przy matce przy ulicy Nowomiejskiej zamieszkałą, lat 28 liczącą, 06.06.1826, 91/1826.

SKOWROŃSKI Franciszek, Podchorąży w Baterii Pozycyjnej Artylerii Konnej Gwardii Wojsk Polskich, syn szlachetnego Wojciecha, Obywatela i Katarzyny Bogdańskiej we wsi Kopaczynie w Galicji Austriackiej od dawna zmarłych, urodzony tamże, w obozie pod Warszawą za wsią Powązkami zamieszkały, lat 36, miesięcy 4 mający z Marianną Teklą WITKOWSKĄ, córką Józefa, Obywatela w Warszawie poprzednio zmarłego i Agnieszki z Kosackich primo voto Witkowskiej secundo voto Jana Milera w Warszawie 10.7.1814 zmarłej, urodzoną w Warszawie i przy ulicy Nowomiejskiej od lat dwóch z własnego majątku utrzymującą się, lat 31 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Józef WITKOWSKI, mosiężnik lat 34 i Piotr GAIEWICZ, Obywatel lat 29. Ślub 01.10.1826, 165/1826.

SKUPNIEWICZ Jan, majster piwowarski, syn Józefa, kupca za życia i Rozalii Kopacz w mieście Dąbrowej w Galicji Austriackiej zmarłych, urodzony tamże, w Pradze przy Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej od roku zamieszkały, lat 36 miesięcy 5 mający z Bogumiłą KONARZEWSKĄ, córką szlachetnego Józefa, ekonoma we wsi Nałęce zamieszkałego i Anieli Łopińskiej we wsi Godziebach w Guberni Białostockiej zmarłej, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Grodzkiej od miesięcy czterech w służbie zostającą, lat 26 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Andrzej SZADKOWSKI, ekonom lat 44 i Karol WRÓBLEWSKI, dziadek przy kościele Parafii Świętego Jana lat 68. Ślub 14.11.1826, 206/1826.

SKWAREK Wawrzeniec, czeladnik profesji szewskiej, syn Jana, dworskiego we wsi Prokocinie w Galicji zmarłego i Małgorzaty z Kofinów teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzony we wsi Prokocinie, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od pół roku zamieszkały, lat 27 miesięcy 3 mający z Marianną ROSZEWSKĄ, córką Pawła, majstra profesji szewskiej i Apoloni Wasilkiewicz w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże i przy ulicy Piekarskiej od pół roku przy rodzicach zamieszkałą, lat 23 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Jan ZIELIŃSKI, majster profesji szewskiej lat 43 i Jakub SMOLSKI, majster profesji szewskiej lat 59. Ślub 29.10.1826, 187/1826.

SŁAWIŃSKI Łukasz, wyrobnik, syn Jana i Marianny, od lat 17 zmarłych, urodzony w mieście Zułkwi w Galicji, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Miodowej, lat 36 z Magdaleną STEN, córką Wojciecha i Marianny Wilczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Miodowej, lat 37, 05.02.1826, 30/1826.

SMARDZEWSKI Jakub Krzysztof, z służby utrzymujący się, syn Wojciecha we wsi Sękowie w Płockim zmarłego i Józefy Bronowskiej we wsi Wólce w Płockim zamieszkałej, urodzony w Sękowie w Płockim, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej zamieszkały, lat 21 mający z Petronelą Julianną BIERNACKĄ, córką Błażeja w mieście Rawie zmarłego i Magdaleny Siedrzyńskiej obecnie żony Jana Winiarskiego, w mieście Klwowie w Sandomierskim zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej z służby się utrzymującą, lat 24 liczącą, 05.02.1826, 39/1826.

SOBAŃSKI Antoni, czeladnik profesji krawieckiej, syn Franciszka, ekonoma i Elżbiety Wróblewskiej we wsi Huta w Kaliskim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od lat trzech zamieszkały, lat 23 miesięcy 3 mający z Franciszką GERGENSSOHN, córką Andrzeja, kucharza żyjącego i Agnieszki Jareckiej w Warszawie zmarłej, urodzoną tamże i przy ulicy Piekarskiej od lat dwóch zostającą, lat 26 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Michał ZAYDOWSKI, majster profesji krawieckiej lat 38 i Szymon GÓRKIEWICZ, majstra profesji krawieckiej lat 43. Ślub 05.09.1826, 148/1826.

SOBOLEWSKI Ludwik, dworsko sługiwający, syn Hieronima, ekonoma i Tekli Polanowskiej w mieście Siennicy w Mazowieckim zamieszkałych, urodzony we wsi Groszczynie w Obwodzie i Województwie Krakowskim, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej zamieszkały, lat 32 mający z Katarzyną Senenską KWIECIŃSKĄ, córką Józefa, chirurga i Tekli Radlińskiej we wsi Lesno w Lubelskim zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Piwnej w służbie zostającą, lat 29 miesięcy 2 liczącą, 16.07.1826, 115/1826.

SOSNOWSKI Sebastian, czeladnik profesji szewskiej, syn Wojciecha, gospodarstwem trudniącego się i Marcjanny Ziebrowskiej w mieście Częstochowce w Kaliskim 10.04.1807 zmarłej, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 21 miesięcy 6 mający z Franciszką SZEREMETWUSKĄ, córką Benedykta, rolnika i Katarzyny Sosińskiej we wsi Winiary w Sandomierskim zamieszkałych, zrodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło w służbie zostającą, lat 27 miesięcy 5 liczącą, 18.07.1826, 118/1826.

SPIECHOWSKI Józef, kapitan dymisjonowany Wojsk Polskich, kawaler krzyża wojskowego, Murgrabia Gmachów Teatralnych, syn Kajetana, Obywatela i Wiktorii Malczewskiej w Poznaniu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Długiej od lat dwóch zamieszkały, lat 42 mający z Anną Brygidą SOSNOWSKĄ, córką Wincentego, Obywatela w Warszawie zamieszkałego i Konstancji Zielińskiej tamże zmarłej, urodzoną w Warszawie, przy ulicy Jezuickiej przy familii od lat pięciu zostającą, lat 24 miesięcy 6 liczącą. Świadkowie: Antoni BIAŁKOWSKI, major pułku trzeciego liniowego Wojsk Polskich lat 38 i Stanisław LE BRUN, kapitan pułku czwartego liniowego Wojsk Polskich lat 35. Ślub 09.11.1826, 200/1826.

STANISZEWSKI Jan Ignacy, czeladnik stolarski, syn Andrzeja i Salomei z Nowaków, urodzony w wolnym mieście Krakowie w roku 1799, zamieszkały w Warszawie z Zofią SZAFRAŃSKĄ, córką Adama, ogrodnika i Julianny Kosiorowskiej, urodzoną w Osinach, Województwie Mazowieckim, zamieszkałą w Warszawie, 02.02.1826, 20/1826.

STARCZAKOWSKI Roman Mikołaj, czeladnik profesji krawieckiej, syn Antoniego, majstra kunsztu krawieckiego i Magdaleny Michalskiej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Bednarskiej zamieszkały, lat 20 miesięcy 8 mający z Marianną MACIEJEWSKĄ, córką Józefa, gospodarza i Marianny Szczepanowskiej w Prusiech od dawna zmarłych, urodzoną w Prusach zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej w służbie zostającą, lat 20 liczącą, 07.05.1826, 73/1826.

STERLI Jan, Wyznania Ewangelickiego, czeladnik profesji kapeluśniczej, syn Jana i Karoliny już zmarłych, urodzony w Berlinie, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 29 mający z Teresą Franciszką WIERZEJSKĄ, córką Grzegorza w szpitalu Świętego Ducha w Warszawie w roku 1811 zmarłego i Franciszki Jakubowskiej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Miodowej w służbie zostającą, lat 32 liczącą, 23.04.1826, 62/1826.

STĘPNIAK albo LUDWICZAK Franciszek Borgiasz, z handlu trunków i wiktuałów się utrzymujący, syn Józefa, rolnika we wsi Opadkowie w Sandomierskim zmarłego i Anastazji Kudlańskiej teraz pozostałej wdowy, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Rybaki od pół roku mieszkający, lat 23 mający z Anną Katarzyną LUBANOWSKĄ, córką Franciszka, przewoźnika 25.02.1821 w Warszawie zmarłego i Józefy Jurczyńskiej poprzednio zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Świętojańskiej od pół roku z szycia robót damskich się utrzymującą, lat 20, miesięcy 3 liczącą, 01.08.1826, 124/1826.

SUCHECKI Felicjan Antoni, Aplikant przy Dyrekcji Pocztowej Królestwa Polskiego, syn Jana, Obrońcy Sądu Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy w Warszawie zamieszkałego i Heleny 10.02.1825 tamże zmarłej, urodzony w Warszawie i przy ulicy Piekarskiej od pół roku zamieszkały, lat 29 miesięcy 10 mający z Różą Marianną NITKOWSKĄ, córką Antoniego, Obywatela w Warszawie zmarłego i Konegondy Ciechowicz teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w Warszawie i przy matce przy ulicy Piekarskiej zostającą, lat 20 miesięcy 2 liczącą. Świadkowie: Tadeusz HOMULICKI, z własnego majątku utrzymujący się lat 31 i Hipolit GRABSKI, z własnego majątku utrzymujący się lat 39. Ślub 24.11.1826, 221/1826.

SZAFRAŃSKI Mikołaj, z służby dworskiej utrzymujący się, syn Mikołaja, krawca i Weroniki z Meyków we wsi Butryny w Warmii zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od lat dwóch zamieszkały, lat 26 mający z Antoniną POGORZELSKĄ, córką Piotra, stelmacha i Brygidy Liszewskiej w mieście Makowie zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od roku w służbie zostającą, lat 23 miesięcy 9 liczącą. Świadkowie: Jan SCHULTZ, majster profesji rymarskiej lat 40 i Adam OLĘDZKI, majster profesji krawieckiej lat 39. Ślub 24.10.1826, 182/1826.

SZCZEPAŃSKI Marcin, wyrobnik, syn Wojciecha i Wiktorii we wsi Ujazd w Sandomierskim zmarłych, tamże urodzony, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej zamieszkały, lat 40 mający z Zofią BERNACKĄ, córką Jana i Marianny w mieście Mszczonowie zmarłych, tamże zrodzoną, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej z wyrobku się utrzymującą, lat 30 liczącą, 06.02.1826, 41/1826.

SZUMERSKI Andrzej, z profesji mularskiej utrzymujący się, syn Kazimierza, za życia handlarza w mieście Podgórze do miasta Wolnego Krakowa przyległego zmarłego i Katarzyny z Szmulów teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Bugay od roku zamieszkały, lat 35 mający z Urszulą Teklą DYMITRÓW, córką Jana, wyrobnika 04.06.1821 w Warszawie zmarłego i Józefy Milewskiej teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w Warszawie, przy ulicy Bugay od roku z wyrobku się utrzymującą, lat 29 liczącą. Świadkowie: Józef ZIELEZIŃSKI, mularz lat 22 i Stanisław PAWŁOWSKI, majster profesji mularskiej lat 46. Ślub 12.11.1826, 201/1826.

SZUSTER Jan, nauczyciel w Szkołach Wydziałowych Rządowych, syn Jana, puszkarza pułkowego w mieście Pilo w Prusach od lat dwudziestu zmarłego i Zofii z Baumanów w powtórnym małżeństwie za Józefem Steltzerem zostającą, w Warszawie zamieszkałą, urodzony tamże, przy ulicy Świętojańskiej od lat dwóch zamieszkały, lat 23 mający z Teklą WRÓBLEWSKĄ, córką Walentego, majstra profesji szewskiej i Tekli Pawłowskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzoną tamże, przy ulicy Stare Miasto przy rodzicach od lat dawnych zostającą, lat 27 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Samuel ANDERS, Obywatel lat 30 i Jan NEUMAN, majster profesji krawieckiej lat 42. Ślub 05.11.1826, 197/1826.

SZYDŁOWSKI Wojciech, wyrobnik, syn nieżyjących Józefa i Agnieszki, urodzony w mieście Feinszteyn, gubernia Kamieniec Podolski w roku 1786, zamieszkały w Warszawie z Franciszką MALINOWSKĄ, córką zmarłych w Poznaniu Marcina i Elżbiety Dąbrowskiej, urodzoną w Poznaniu w roku 1801, w Warszawie z prania i szycia bielizny się utrzymującą, 29.01.1826, 14/1826.

SZYMAŃSKI Antoni, czeladnik profesji stolarskiej, syn Kazimierza, dworskiego i Katarzyny z domu niewiadomej od lat 18 w Guberni Żytomierskiej zmarłych, urodzony w mieście Opalinie w Rosji, w Warszawie przy ulicy Podwale zamieszkały, lat 24 miesięcy 4 mający z Konstancją GAWLIKOWSKĄ, córką Jana, gospodarza i Eleonory z domu niewiadomej od lat 18 w Radomskim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Podwale od roku w służbie zostającą, lat 24 liczącą. Świadkowie: Jan STANISŁAWSKI, z handlu legumin utrzymującego się lat 39 i Wincenty WOYDANOWICZ, majster profesji szklarskiej lat 49. Ślub 22.10.1826, 178/1826.

SZYMAŃSKI Franciszek Dionizy, czeladnik profesji krawieckiej, syn Franciszka, dworskiego i Konstancji Głydziakowskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzony we wsi Sucha zwanej w Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od miesięcy czterech zamieszkały, lat 25 mający z Marcjanną ŁONIEWSKĄ, córką Wojciecha, za życia handlarza wiktuałów w Warszawie zmarłego i Marianny Orzeszkowskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzoną w Skoryszewie, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od miesięcy trzech w służbie zostającą, lat 31, miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Antoni LASOCKI, kuśnierz lat 31 i Marcin ŁONIEWSKI, fruktami handlujący lat 39, brat rodzony panny młodej. Ślub 29.10.1826, 189/1826.

SZYMBORSKI Kasper, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Piotra, gospodarza i Magdaleny Wojcickiej od dawna w Poznaniu zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej od lat trzech zamieszkały, lat 36 mający z Apolonią GOSZCZYŃSKĄ, córką Antoniego, Obywatela i Ewy Jędrzejewskiej w mieście Gdańsku od dawna zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej w służbie od roku zostającą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Franciszek WRZESIŃSKI, dworski lat 35 i Józef Osuchowski, z handlu wiktuałów się utrzymujący lat 38. Ślub 03.09.1826, 145/1826.

ŚWIDERSKI Stefan, dymisjonowany żołnierz z pułku Gwardii Litewskiej Wojsk Rosyjskich, syn Szymona, rolnika i Rozalii Kuczyńskiej we wsi Kossowszczyzna w Guberni Grodzieńskiej powiecie i parafii Lidzkiej zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Stare Miasto zamieszkały, lat 48 mający z Marianną Jozefatą OLESIŃSKĄ, córką Sebastiana, rolnika i Agnieszki Rutkowskiej we wsi Rudzie w Mazowieckim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Dunay od pół roku w służbie zostającą, lat 27 miesięcy 9 liczącą. Świadkowie: Stefan TOŁDYKOW, podoficer w pułku Gwardii Litewskiej Wojsk Rosyjskich lat 32 i Mateusz LEWANDOWSKI, majster profesji szewskiej lat 45. Ślub 16.11.1826, 209/1826.

TARCZYŃSKI Kazimierz Jan, kunsztu orgarmistrzowskiego, syn Gaspra i Franciszki z domu niewiadomej w mieście Uniejowie zamieszkałych, urodzony  we wsi Wieleninie w Kaliskim, w Warszawie przy ulicy Dunay od trzech kwartałów zamieszkały, lat 24 mający z Marcjanną Józefą GRODZICKĄ, córką Macieja, kuśnierza 24.05.1808 w mieście Grójcu zmarłego i Elżbiety z domu niewiadomej teraz pozostałej wdowy, tamże zamieszkałej, urodzoną w Grójcu, w Warszawie przy ulicy Dunay od trzech kwartałów w służbie zostającą, lat 25 liczącą. Świadkowie: Tadeusz PAPIŃSKI z wyszynku trunków się utrzymujący lat 50 i Józef NOWICKI, kuchmistrz lat 35. Ślub 15.11.1826, 207/1826.

TRAWCZYŃSKI Karol, podoficer w Batalionie Weteranów Czynnych Wojsk Polskich, syn Izydora, rękawicznika i Barbary Majewskiej już nieżyjącej, urodzony we Lwowie, w Warszawie przy ulicy Królewskiej zamieszkały, lat 32 miesięcy 4 mający z Teklą SZCZYCIŃSKĄ, córką Ignacego, ekonoma i Marianny z Grabiów w Województwie Płockim zmarłych, urodzoną we wsi Wielgie w Płockim, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej w służbie zostającą, lat 21 liczącą, 02.05.1826, 69/1826.

WARASZKIEWICZ Franciszek Kajetan, czeladnik profesji szklarskiej, syn Antoniego, ogrodnika 20.12.1810 we wsi Zaborowie zmarłego i Rozalii Zaleskiej teraz pozostałej wdowy w Warszawie zamieszkałej, urodzony we wsi Grądy w Województwie Mazowieckim, w Warszawie przy ulicy Długiej od miesięcy trzech zamieszkały, lat 27 miesięcy 7 mający z Salomeą RZEPECKĄ, córką Antoniego, rzeźnika w mieście Koprzywnicy od lat 12 zmarłego i Katarzyny z Hamerzonów teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzoną w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej w służbie od pół roku zostającą, lat 22 miesięcy 1 liczącą. Świadkowie: Józef KUROWSKI, kucharz lat 38 i Wojciech KIPERSKI, majster profesji szewskiej lat 50. Ślub 26.11.1826, 223/1826.

WARDECKI Tomasz aplikant prawa, syn Balcera i Anny Balczyńskiej, urodzony w Czerniakowie w mazowieckim w roku 1796, zamieszkały w Warszawie z Agnieszką KOZŁOWSKĄ, córką Szymona, obywatela i Małgorzaty Żebrowskiej, urodzoną w Nowogrodzie w Augustowskim w roku 1802, zamieszkałą w Warszawie, z szycia robót damskich utrzymującą się, 31.01.1826, 18/1826.

WASIAKOWSKI Paweł sekretarz Urzędu Cywilnego w Parafii Świętego Jana w Warszawie, syn urodzonego Jana z własnego majątku utrzymującego się i zmarłej w Krupkach Agnieszki z Krzynskich, urodzony w na przedmieściu Celeju do miasta Wąwolnicy należącym w roku 1799, zamieszkały w Warszawie z Joanną POLESIEWICZ, córką Pawła, obywatela i Marianny z Dubielewskich w Grodzisku zmarłych, urodzoną tamże w roku 1802, w Warszawie z własnego majątku utrzymującą się, 27.03.1826, 53/1826.

WASZKIEWICZ Bazyli, z służby utrzymujący się, syn Aleksandra, gospodarza i Marianny w mieście Lwowie zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej od lat trzech zamieszkały, lat 37 mający z Franciszką JACKOWSKĄ, córką Antoniego, gospodarza i Katarzyny w mieście Lwowie zmarłych, tamże urodzoną, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej od lat 15 w służbie zostającą, lat 23 liczącą, 02.08.1826, 125/1826.

WAWRZYNIAK Walenty, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Piotra, rolnika i Marianny od dawna we wsi Liszczu w Powiecie Łęczyckim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej od lat dwóch zamieszkały, lat 35 mający z Marianną JABŁOŃSKĄ, córką Andrzeja, rolnika i Marianny również w tymże Liszczu zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Kanonie od pół roku w służbie zostającą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Józef BIEDRZYCKI, z służby dworskiej się utrzymujący lat 34 i Marcin TARNOWSKIEJ tegoż zajęcia lat 46. Ślub 03.09.1826, 144/1826.

WĄSOWICZ Stefan, rządca domu, syn Józefa, dzierżawami za życia  trudniącego się we wsi Dobrzykowie w Kujawskim z przypadku ogniowego zmarłego i Julianny Pleiewskiej we wsi Brochocinie w Płockim zmarłej, urodzony we wsi Dobrzykowie, w Warszawie przy ulicy Dziekana zamieszkały, lat 25 mający z Marianną Wandą KOLATOROWICZ, córką Pawła, ogrodnika poprzednio w Warszawie i Anny Doroty z Lombergów w powtórnym małżeństwie za Haumanem 20.02.1817 zmarłych, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Sowiej w służbie zostającą, lat 25 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Filip KADZIŃSKI, Obywatel lat 39 i Jan FORYŻE, Obywatel lat 59. Ślub 27.09.1826, 164/1826.

WESOŁOWSKI Józef, artysta muzyczny, wdowiec po Salomei Sierumskiej, syn Szymona i Rozalii Sadomskiej, urodzony w Ostrowi, Księstwie Poznańskim w roku 1792, zamieszkały w Warszawie z Teresą Agnieszką POGODZIŃSKĄ, córką Antoniego, nieżyjącego i Franciszki Sandomierskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1807 i tamże zamieszkałą, 17.01.1826, 4/1826.

WESOŁOWSKI Tadeusz Bonifacy, kapral kompani rzemieślniczej Artylerii Wojsk Polskich, syn Antoniego, dworskiego i Konstancji Jaraczewskiej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Długiej zamieszkały, lat 28 mający z Józefą KOWALEWSKĄ, córką Walentego, drobiem handlującego za życia i Anny Markowskiej w Osmolinie od lat 20 zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w służbie zostającą, lat 27 liczącą, 22.06.1826, 100/1826.

WEYDE Adam, czeladnik profesji szewskiej, syn Józefa, woźnego i Magdaleny Skotnickiej w Księstwie Poznańskim zmarłych, urodzony w Poznaniu, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały, lat 29 miesięcy 6 mający z Marianną Agnieszką PIOTROSKĄ, córką Sebastiana, wyrobnika w mieście Piątku w Obwodzie Łęczyckim zamieszkałego i Marianny Borowieckiej w tymże mieście 04.10.1819 zmarłej, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w służbie zostającą, lat 22 miesięcy 5 liczącą, 29.06.1826, 103/1826.

WIĄSEK Antoni Jan Baptysta, czeladnik kunszty orgarmistrzowskiego, syn Wojciecha, z własnego majątku się utrzymującego i Rozalii Górskiej w mieście Wolnym Krakowie zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od roku zamieszkały, lat 24 miesięcy 5 mający z Anastazją OSIPA, córką Leontego z własnego majątku się utrzymującego i Anastazji z domu niewiadomej od lat kilkunastu w Petersburgu zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od miesięcy trzech za guwernantkę zostającą, lat 28 liczącą. Świadkowie: Antoni BOBKOWSKI, majster profesji krawieckiej lat 32 i Józef JANOWSKI, majster profesji krawieckiej lat 69. Ślub 19.11.1826, 211/1826.

WIERNIK Mikołaj religii ewangelickiej, Naczelnik w Wydziale Administracji Rządowej Dochodów Konsumpcyjnych, syn Krystiana i Marianny Kroyzyk w Dreźnie zamieszkałych, urodzony w Warszawie w roku 1791 i tamże zamieszkały z Zuzanną KOLCZYŃSKĄ, córką zmarłego Józefa i Katarzyny Nowakowskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1804 i tamże zamieszkałą, 28.01.1826, 12/1826.

WILCZYŃSKI Jacenty, cyrulik, syn Jana i Rozalii z Zychowiczów, urodzony w Warszawie w roku 1792 i tamże zamieszkały z Salomeą z Szumańskich DUDZKOWĄ, wdową po Jakubie chirurgu drugiego rzędu zmarłego w Warszawie w roku 1822, córką Mateusza i Anny z Steyszelów w Warszawie zmarłych, urodzoną w Warszawie w roku 1786 i tamże zamieszkałą, 18.01.1826, 6/1826.

WIŚNIEWSKI Michał, czeladnik grzebieniarski, syn Walentego, z wyrobku się utrzymującego i Jadwigi Topolewskiej we wsi Służewie w Mazowieckim zamieszkałych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Miodowej zamieszkały, lat 26 mający z Balbiną Franciszką KRZYŻANOWSKĄ, córką Franciszka, krawca w mieście Raciążu zmarłego i Jadwigi Ryfińskiej tamże 26.04.1816 zmarłej, urodzoną we wsi Drozdowie w Płockim, w Warszawie przy ulicy Dziekania z szycia się utrzymującą, lat 25 miesięcy trzy liczącą, 04.07.1826, 108/1826.

WODZIEŃSKI Franciszek, wdowiec po Franciszce Witkowskiej zmarłej 31.05.1819, w służbie kamerdynerskiej utrzymujący się, syn Jana, rolnika i Barbary Suskiej we wsi Kępinosie w Obwodzie Sochaczewskim w Województwie Mazowieckim zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowe Miasto zamieszkały , lat 36 mający z Heleną LESZCZYŃSKĄ, córką Antoniego, rolnika i Ewy Adamskiej w mieście Żychlinie od dawna zmarłych, urodzoną w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej w służbie zostającą, lat 36 liczącą, 09.07.1826, 109/1826.

WOJCICKI Stanisław, z służby utrzymujący się, syn zmarłego i Tomasza i Jadwigi Kalinowskiej, urodzony w Zaorzu w Płockim, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej zamieszkały, lat 24 miesięcy 8 mający z Marianną WIEROZIMSKĄ, córką Jana i Marianny, urodzoną we wsi Jabłonna w Województwie Podlaskim, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej z służby się utrzymującą, lat 30 liczącą, 05.02.1826, 36/1826.

WOLGIEMUT Ferdynand, towarzysz sztuki drukarskiej, syn Franciszka, byłego pułkownika wojsk Francuskich zmarłego w Rosji w roku 1812 i Małgorzaty z Nebertów w Niemczech mieszkającej, urodzony w Kaleis we Francji w roku 1802, zamieszkały w Warszawie z Agnieszką Apolonią PARYŁOWSKĄ, córką Daniela w Ćmielowie zmarłego i Anny z Szteynerów, urodzoną w Warszawie w roku 1801 i tamże zamieszkałą, 02.02.1826, 23/1826.

WOŁOS Stanisław Kostka, dymisjonowany żołnierz Wojsk Polskich, z profesji mularskiej utrzymujący się, syn Macieja, gospodarza w mieście Tarnogorze w Lubelskim zamieszkałego i Jadwigi z Klimonów tamże zmarłej, urodzony w tymże mieście, w Warszawie przy ulicy Bugay od pół roku zamieszkały, lat 34 mający, z Anną Ewą SZERSZENIEWSKĄ, córką Antoniego, ogrodnika w Warszawie poprzednio zmarłego i Wiktorii Kokoszyńskiej wdową będąc w Warszawie 26.10.1818 zmarłej, urodzoną tamże, przy ulicy Bugay od pół roku w służbie zostającą, lat 31 miesięcy 3 liczącą. Świadkowie: Wincenty LISIEWICZ z profesji mularz lat 35 i Tomasz ZARKOWSKI, dzwonnik przy kościele Świętojańskim lat 39. Ślub 05.11.1826, 198/1826.

WOŁOWSKI Franciszek, nauczyciel szkół elementarnych, syn Pawła, Obywatela i Marianny Szymanowskiej w Warszawie zamieszkałych, urodzony tamże, przy ulicy Świętojańskiej od pół roku zamieszkały, lat 21 miesięcy 3 mający z Justyną Julianną NIESIOŁOSKĄ, córką szlachetnego  Mateusza, Obywatela i Marianny Piaskoskiej we wsi Jastrzębie w parafii Sokołowskiej zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej z szycia się utrzymującą, lat 25 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Marcin TARNOWSKI, z służby się utrzymujący lat 47 i Józef JANKOWSKI, z służby się utrzymujący lat 35. Ślub 14.11.1826, 205/1826.

WRÓBLEWSKI Franciszek Józef, typograf, syn szlachetnego Dominika na swej części we wsi Olszewie w Obwodzie Stanisławowskim Województwie Mazowieckim osiadłego i Ludwiki Skwarczyńskiej 05.01.1816 tamże zmarłej, urodzony w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło od lat czterech zamieszkały, lat 28 miesięcy 7 mający z Felicyssymą Antoniną BARAŃSKĄ, córką Piotra, typografa w Warszawie zamieszkałego i Marianny Wilińskiej 06.11.1825 tamże zmarłej, urodzoną w Warszawie i tutaj przy ulicy Bednarskiej od pół roku przy ojcu zostającą, lat 23 miesięcy 4 liczącą. Świadkowie: Szymon LISIECKI, inspektor drukarni wojskowej lat 38 i Jan WRÓBLEWSKI, typograf lat 35, brat rodzony pana młodego. Ślub 24.10.1826, 181/1826.

WRÓBLEWSKI Jakub, wyrobnik, syn Baltazara, rolnika w mieście Karczewie zmarłego i Felicjanny z domu niewiadomej we wsi Świdry Dalsze 24.11.1813 zmarłej, urodzony w Karczewie, w Warszawie przy ulicy Bugay od roku zamieszkały, lat 35 mający z Agnieszką DUMAŃSKĄ, córką Jana, dworskiego we wsi Rydzewie w Płockim zamieszkałego i Franciszki z domu niewiadomej tamże zmarłej, urodzoną w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Bugay od roku w służbie zostającą, lat 35 miesięcy 5 liczącą. Świadkowie: Walenty WIŚNIEWSKI, brukarz lat 34 i Antoni KONDRACKI, mularz lat 45. Ślub 24.09.1826, 162/1826.

WRÓBLEWSKI Karol, wdowiec po Mariannie Wrońskiej zmarłej w Warszawie 27.09.1826, dziad przy kościele Św. Jana, syn Antoniego, majstra profesji szewskiej i Kunegundy z domu niewiadomej w mieście Kębłowie w Księstwie Poznańskim zmarłych, urodzony w Poznaniu, w Warszawie w szpitalu przy ulicy Świętojańskiej od lat ośmiu zamieszkały, lat 68 mający z Magdaleną DĘBSKĄ, wdową po Marcinie, dziadku przy kościele Brwinowskim, zmarłym w Brwinowie 18.03.1818, córką Macieja, handlarza i Marianny z domu niewiadomej małżonków  Ulanowskich w mieście Kazimierzu w Lubelskim zmarłych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej od lat dwóch zamieszkałą, za babkę przy kościele Świętojańskim zostającą, lat 62 liczącą. Świadkowie: Wincenty LAUROWSKI, dziad przy kościele Świętego Jana lat 85 i Wojciech PŁOSZEWSKI, dziad przy tymże kościele lat 61. Ślub 30.10.1826, 194/1826.

WRZEŚNIOWSKI Mateusz, czeladnik stolarski, syn Piotra w Pradze zmarłego i Anny z Sasieńskich, urodzony w mieście Zwolin w Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Bednarskiej zamieszkały, lat 24 miesięcy 5 mający z Karoliną Wilhelminą JANKOWNĄ, córką Fryderyka w Warszawie zmarłego i Marianny Domaszewskiej, w Warszawie zrodzoną i tutaj przy ulicy Bednarskiej w służbie zostającą, lat 21 liczącą, 07.02.1826, 45/1826.

WUYCIK Bonifacy Jan, z wyrobku utrzymujący się, syn Macieja, wyrobnika od dawna zmarłego i Barbary Witkowskiej w Szpitalu Panien Marcinkanek 25.04.1822 zmarłej, urodzony w Warszawie i tutaj przy ulicy Brzozowej zamieszkały z Anną KARBOWSKĄ, wdową po Aleksandrze, cieśli, w Warszawie 31.03.1822 zmarłego, córką Józefa, wyrobnika w Pradze zmarłego i Franciszki z domu niewiadomej małżonków Paszkowskich, urodzoną w Pradze przy Warszawie, w Warszawie przy ulicy Garbarskiej w służbie zostającą, lat 40 liczącą, 02.07.1826, 106/1826.

ZARKOWSKI Tomasz, wdowiec po Juliannie Kozłowskiej zmarłej w Warszawie 04.11.1825, Dzwonnik przy Kościele Metropolitalnym Warszawskim, syn Jana, majstra szewskiego we wsi Lipinsku zmarłego i Ewy Kiełbasińskiej na teraz pozostałej wdowy tamże zamieszkałej, urodzony we wsi Lipinsku w Obwodzie Gostyńskim, w Warszawie przy ulicy Świętojańskiej zamieszkały, lat 41 mający z Katarzyną KOSIŃSKĄ, córką Stefana, majstra szewskiego w mieście Mielcu od dawna zmarłego i Marianny Polakowskiej teraz w powtórnym małżeństwie za Pawłem Korniakowskim zostającej, urodzoną w Mielcu, w Warszawie przy ulicy Zapiecek w służbie zostającą, lat 21 liczącą, 06.06.1826, 90/1826.

ZAWADZKI Antoni, z własnego majątku utrzymujący, neofita, urodzony w Janowie, w Warszawie przy ulicy Brzozowej zamieszkały, lat 28 mający z Marianną ORŁOWSKĄ, neofitką, w Warszawie zrodzoną i tutaj przy ulicy Brzozowej w służbie zostającą, lat 27 liczącą, 13.06.1826, 94/1826.

ZAWALSKI Antoni, z służby utrzymujący się, syn Sebastiana i Magdaleny już zmarłych, urodzony w Biezanowie w kraju Austriackim w Warszawie przy ulicy Senatorskiej zamieszkały, lat  33 mający z Zuzanną SZMAGIERSKĄ, córką Piotra i Apolonii już nieżyjących, urodzoną w Sokalu w Kraju Austriackim, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej z służby się utrzymują, lat 23 liczącą, 16.04.1826, 56/1826.

ZBROSKI Kasper, czeladnik profesji szewskiej, syn Kazimierza, kuśnierza 15.12.1807 w Nowym Mieście w Województwie Mazowieckim zmarłego i Katarzyny z Dziedzianowiczów tamże zamieszkałej, urodzony w Nowym Mieście, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od lat trzech zamieszkały, lat 22 miesięcy 9 mający z Elżbietą Katarzyną ŚCIBOR, córką Pawła, Obywatela i właściciela domu i Antoniny Kucharskiej w mieście Uniejowie w Kaliskim zamieszkałych, urodzoną tamże, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od lat 2 w służbie zostającą, lat 25 liczącą. Świadkowie: Fryderyk KRASZEWSKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 30 i Jan ŁAŹNIEWSKI, majster profesji szewskiej lat 28. Ślub 22.10.1826, 179/1826.

ZEMRZUCKI Jakub, z profesji ciesielskiej się utrzymujący, syn Wojciecha, cieśli żyjącego i Marianny Mosakowskiej we wsi Baltewo w Prusach zmarłej, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od lat sześciu zamieszkały, lat 31 mający z Anną SIENNICKĄ, córką Wawrzeńca, gospodarza we wsi Czerwonka w Augustowskim zmarłego i Marianny Jankowskiej dotąd żyjącej, urodzoną w tejże wsi, w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej od lat czterech w służbie zostającą, lat 22 liczącą. Świadkowie: Mikołaj TYLL, majster ciesielski lat 60 i Wojciech JAWORSKI, majster ciesielski lat 43. Ślub 06.09.1826, 149/1826.

ZĘBIŃSKI Piotr Paweł, czeladnik krawiecki, syn Ignacego w Krakowie zmarłego i Doroty na teraz wdowy tamże zamieszkałej, urodzony w Mieście Wolnym Krakowie, w Warszawie przy ulicy Dunaj zamieszkały, lat 31 mający z Franciszką KŁOSIEWICZ, córką Pawła i Marianny z Mścichowskich, we wsi Łęgu w Województwie Płockim urodzoną, w Warszawie przy ulicy Dunaj z służby się utrzymującą, lat 20 liczącą, 06.02.1826, 43/1826.

ZIEMKOWSKI Erazm, kupczyk, syn Jana i Agnieszki z Waleskich ogrodnictwem trudniących się we wsi Gosławicach w Księstwie Poznańskim zamieszkałych, urodzony we wsi Krzeskie w tymże Księstwie, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkały, lat 20 mający z Karoliną ESBERGIER, córką Macieja, muzykusa pułkowego w służbie wojskowej w roku 1812 zmarłego i Marianny Ewy w Warszawie 13.06.1826 zmarłej, urodzoną w mieście Końskich w Obwodzie Konieckim w Województwie Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście w służbie zostającej, lat 20 liczącą, 04.07.1826, 107/1826.

ZIOŁKIEWICZ Wincenty Izydor, z profesji kowalskiej się utrzymujący, syn Jakuba zmarłego w Czerwińsku w roku 1825 i Urszuli Barcieńskiej, urodzony w Czerwińsku w roku 1792, zamieszkały w Warszawie z Agnieszką Małgorzatą z Szynkiewiczów WOŹNICKĄ, wdową po Szymonie zmarłym w Warszawie w roku 1824, córką Stanisława i zmarłej Marianny Slusarskiej, urodzoną i zamieszkałą w Warszawie, handel skór utrzymującą, 24.01.1826, 9/1826.

ZWOLIŃSKI Jan, wyrobnik, syn nieżyjących Benedykta i Anny z Dziudłów, urodzony w Pogorzeli, parafia Siennica w roku 1798, w Warszawie zamieszkały z Anną SKUCIŃSKĄ, córką Antoniego i Marianny z Pradzanków, urodzoną w Nowej Woli w Mazowieckiem w roku 1790, w Warszawie ze służby się utrzymującą, 02.02.1826, 25/1826.

ZUKOWSKI Wincenty, czeladnik stolarski, syn Tomasza i Marianny Karbowskiej, urodzony w Guzowie w Sochaczewskim w roku 1804 i tamże zamieszkały z Rozalią Marianną WIENCIŃSKĄ, córką Bartłomieja, cieśli i nieżyjącej Brygidy Kamińskiej, urodzoną w Warszawie w roku 1807 i tamże ze służby się utrzymującą, 02.02.1826, 24/1826.

ZYGMUNTOWSKI Michał, z służby dworskiej się utrzymujący, syn Piotra, majstra profesji szewskiej 09.02.1813 i Marianny 02.12.1811 we wsi Grocholice zmarłych, urodzony we wsi Kodrąb w Kaliskim, w Warszawie przy ulicy Piwnej zamieszkały, lat 25 mający z Apolonią GILAUS, córką Andrzeja, chirurga 12.06.1811 w Pradze przy Warszawie zmarłego i Heleny Siestrzeńskiej 31.07.1819 we wsi Wozniki w Płockim zmarłej, zrodzoną we wsi Skaryszewie za Pragą przy Warszawie, w Warszawie przy ulicy Piwnej z szycia robót damskich się utrzymującą, lat 20 miesięcy 6 liczącą, 30.07.1826, 121/1826.

ŻARNOWIECKI Franciszek Jan, czeladnik profesji krawieckiej, syn Błażeja, krawca i Marianny Wróblewskiej w mieście Szczekocinach w obrębie Olkuskim Województwie Krakowskim od trzech miesięcy zmarłych, urodzony tamże, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od roku i sześciu miesięcy zamieszkały, lat 30 miesięcy 5 mający z Franciszką SOSNOWSKĄ, córką Gabriela, ekonoma i Salomei Błaszkiewicz we wsi Hreczkowie w Województwie Sandomierskim zamieszkałych, urodzoną we wsi Sienice w Obwodzie Opoczyńskim Województwie Sandomierskim, w Warszawie przy ulicy Piekarskiej od roku i sześciu miesięcy z szycia bielizny się utrzymującą, lat 25 miesięcy 7 liczącą. Świadkowie: Franciszek STĘPIŃSKI, czeladnik profesji krawieckiej lat 21 i Antoni MARCINKIEWICZ, czeladnik profesji krawieckiej 27. Ślub 16.10.1826, 174/1826.