Opracował L. Kocoń

BIELSKI Grzegorz lat 30, włościanin, gospodarz, syn Łukasza i nieżyjącej Emilii Zaręby, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały w Brykach z Cecylią KOMOROWSKĄ lat 25, włościanką, córką Stanisława i Pauliny Gołaszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Osipach Nowych, ślub 17.02.1896, 24/1896.

BONCZUK Adam lat 26, włościanin, gospodarz, syn Franciszka i Marianny Jankowskiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach Wólce parafia Jabłonka z Józefą KOMOROWSKĄ lat 27, włościanką, córką Józefa i Marcjanny Sarnackiej, urodzoną i zamieszkałą w Osipach Nowych, ślub 19.10.1896, 33/1896.

BONCZUK Aleksander lat 23, włościanin, gospodarz, syn nieżyjącego Adama i Franciszce Sawickiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach Wólce, parafia Jabłonka z Urszulą KOMAROWSKĄ lat 20, włościanką, córką Pawła i Marianny Dębowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Osipach Nowych, ślub 10.02.1896, 14/1896.

BROKOWSKI Mikołaj lat 27, mieszczanin, gospodarz, syn Kazimierza i Marianny Butkiewicz, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Felicjanną ŁUNIEWSKĄ lat 18, szlachcianką, córką Pawła i Marianny Wojno, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Falkach, ślub 10.02.1896, 12/1896.

BUJANOWSKI Stefan lat 28, służący, syn Onufrego, włościanina i nieżyjącej Konstancji Podgórskiej, urodzony w Brykach, zamieszkały w Brzóskach Brzezińskich z Agnieszką REDENS lat 20, służącą, córką nieżyjącej Karoliny, urodzoną w Baczach Mokrych, parafia Puchały, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 19.10.1896, 34/1896.

CHOROMAŃSKI Stanisław lat 50, gospodarz, włościanin, wdowiec po Kamili Dąbrowskiej zmarłej 23.09.1895, syn nieżyjących Jana i Franciszki Gosko, urodzony w Woli, parafia Zambrów, zamieszkały w Brzóskach Brzezińskich z Emilią GAWRYSIAK lat 35, włościanką, córką Józefa i Marcjanny Kulbabińskiej, urodzoną w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkałą Michałkach, ślub 20.01.1896, 1/1896.

DĄBROWSKI Edward lat 25, szlachcic, syn Stanisława i Zofii Dąbrowskiej, urodzony i zamieszkały w Dzięcieli, parafia Dąbrowa Wielka z Anną PERKOWSKĄ lat 22, szlachcianką, córką nieżyjącego Aleksandra i Małgorzaty Pruszyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Gromkach, ślub 04.02.1896, 8/1896.

DENIS Jan lat 28, robotnik przy linii kolejowej, syn nieżyjącego Józefa, dróżnika i Marianny Tokarskiej, urodzony w Sitnie, gubernia warszawska, zamieszkały w Tłuszczu z Marianną JEMIELITĄ lat 22, córką Piotra i Józefy Piekutowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Średnicy Jakubowiętach, ślub 09.11.1896, 35/1896.

DOBECKI Franciszek lat 33, szewc, syn nieżyjącego Jakuba i Konstancji Ostrowskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Anną ZDRODOWSKĄ lat 29, córką nieżyjącego Antoniego i Anieli Falkowskiej, urodzoną w Zdrodach Starych, zamieszkałą w Brzóskach Falkach, ślub 02.06.1896, 26/1896.

GIERAŁTOWSKI Aleksander lat 34, szlachcic, syn nieżyjącego Adama i Franciszki Jabłońskiej, urodzony i zamieszkały w Średnicy Maćkowiętach z Anną ŚREDNICKĄ lat 24, szlachcianką, córką nieżyjącego Franciszka i Felicjanny Średnickiej, urodzoną i zamieszkałą w Średnicy Pawłowiętach, ślub 04.02.1896, 9/1896.

GOŁASZEWSKI Wojciech lat 31, szlachcic, syn Jana i nieżyjącej Apolonii Bagińskiej, urodzony i zamieszkały w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze z Martą JASIŃSKĄ lat 26, mieszczanką, córką Piotra i Franciszki Bańkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 04.02.1896, 11/1896.

GRABOWSKI Ludwik lat 25, włościanin, gospodarza, syn Jana i nieżyjącej Anieli Wądołkowskiej, urodzony i zamieszkały w Brzóskach Brzezińskich z Stanisławą BRAJCZEWSKĄ lat 29, służącą, córką Marcelego, robotnika i nieżyjącej Eleonory Ogórkowskiej, urodzoną w Tyborach Olszewie, parafia Jabłonka, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 11.02.1896, 19/1896.

JASIŃSKI Stanisław lat 22, mieszczanin, gospodarz, syn Piotra i Franciszki Bańkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Heleną MACIEJEWSKĄ lat 21, służącą, córką Franciszka i Małgorzaty Jarosiewskiej, urodzoną w Rusi Starej, parafia Sokoły, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 23.11.1896, 41/1896.

KALINOWSKI Stefan lat 50, robotnik, wdowiec po Annie Bielczerow zmarłej 10.05.1896, syn nieżyjących Kaliksta Feliksa i Heleny Trochimowicz, urodzony w Kalinowie Nowym, parafia Kulesze, zamieszkałym w Wysokiem Mazowiecku z Emilią CHOIŃSKĄ lat 44, robotnicą, wdową po Janie zmarłym 05.04.1887, córką nieżyjących Wojciecha i Anieli Wysockiej małżonków Sadowskich, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 30.06.1896, 29/1896.

KIERLEWICZ Jan lat 25, mieszczanin, gospodarz, syn Adama i Rozalii Giga, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Feliksą KUĆMIEROWSKĄ lat 19, szlachcianką, córką Tadeusza i Józefy Tworkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Falkach, ślub 11.02.1896, 18/1896.

KOCHUT Konstanty lat 30, starszy robotnik przy linii kolejowej, syn Jana, stróża na przejeździe linii kolejowej i Wandy Romanow, urodzony na stacji Szepietowo, zamieszkały w Jabłoni z Julianną OSTROWSKĄ lat 25, mieszczanką, córką Antoniego i nieżyjącej Emilii Bielewicz, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 28.01.1896, 4/1896.

KOLIŃSKI Franciszek lat 28, mieszczanin, gospodarz, syn Mikołaja i Józefy Kołaczkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Rozalią WĄDOŁKOWSKĄ lat 20, włościanką, córką Stanisława i nieżyjącej Izabeli Dworakowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Osipach Nowych, ślub 27.01.1896, 3/1896.

KUĆMIEROWSKI Piotr lat 22, szlachcic, syn nieżyjącego Jana i Teofili Brulińskiej, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki z Leokadią DĄBROWSKĄ lat 18, szlachcianką, córką Macieja i Marcjanny Moczydłowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Falkach, ślub 05.05.1896, 25/1896.

KULESZA Wincenty lat 32, szlachcic, wdowiec po Klementynie Kostro, zmarłej 13.04.1894, syn nieżyjących Antoniego i Marianny Gołaszewskiej, urodzony i zamieszkały w Średnicy Pawłowiętach z Kamilą DOŁĘGOWSKĄ lat 29, szlachcianką, córką Józefa i Marianny Brzóski, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Brzezińskich, ślub 28.01.1896, 5/1896.

KWIATKOWSKI Wawrzyniec lat 28, służący, syn Melchiora, szewca i nieżyjącej Anny, urodzony Chełmie, zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Anną JABŁOŃSKĄ lat 23, służącą, córką Józefa i Anny Konaszewskiej, urodzoną w Brzóskach Brzezińskich, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 23.11.1896, 40/1896.

LENARD Adam lat 22, służący, syn Piotra i Franciszki Kowalczuk, urodzony w Ruskołękach, parafia Andrzejewo, zamieszkały w Osipach z Marcjanną URBANOWICZ lat 23, córką Jana i Wiktorii Dolistowskiej, urodzoną w Mikołajewku, parafia Wigry, zamieszkałą w Michałkach, ślub 03.02.1896, 6/1896.

ŁOPIEŃSKI Jan lat 35, szlachcic, syn Franciszka i nieżyjącej Marianny Brzozowskiej, urodzony i zamieszkały w Łopieniach Pamięciakach, parafia Piekuty z Marianną BRZÓSKĄ lat 32, szlachcianką, córką Tadeusza i Anny Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Starych, ślub 04.02.1896, 10/1896.

MARKOWSKI Stanisław lat 32, szlachcic, syn Antoniego i Marianny Piętki, urodzony i zamieszkały w Średnicy Maćkowiętach z Józefą JABŁOŃSKĄ lat 22, szlachcianką, córką Jana i Klementyny Średnickiej, urodzoną i zamieszkałą w Średnicy Maćkowiętach, ślub 16.11.1896, 37/1896.

MOCZYDŁOWSKI Ignacy lat 40, szlachcic, syn nieżyjących Piotra i Zofii Stawierej, urodzony i zamieszkały w Moczydłach, parafia Dąbrówka z Józefą ZALEWSKĄ lat 30, włościanką, wdową po Antonim zmarłym 11.10.1894, córką Stanisława i nieżyjącej Marianny Ostrowskiej małżonków Wądołkowskich, urodzoną w Osipach Nowych, zamieszkałą w Średnicy Maćkowiętach, ślub 10.02.1896, 15/1896.

MOKRZEWSKI Adam lat 31, robotnik przy linii kolejowej, syn nieżyjących Józefa i Franciszki Zielińskiej, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Białymstoku z Magdaleną OSTROWSKĄ lat 19, córką Jana, szewca i Emilii Sokolik, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 02.06.1896, 27/1896.

ORZECHOWSKI Edward lat 60, geodeta, wdowiec po Michalinie zmarłej 23.01.1885, syn nieżyjących Leonarda i Anny Dubowskiej, urodzony w Bielsku, zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Anną RAFAŁOWSKĄ lat 37, służącą, córką nieżyjącego Adama i Anny Klimaszewskiej, urodzoną w Klimaszewnicy, parafia Białaszewo, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 15.06.1896, 28/1896.

PERKOWSKI Feliks lat 41, starszy telegrafista na stacji Małoryto, syn nieżyjących Wincentego i Marianny Szymborskiej, urodzony w Średnicy Pawłowiętach, zamieszkały w Małoryto, parafia Brześć Litewski z Franciszką DOŁĘGOWSKĄ lat 26, szlachcianką, córką Adolfa i Emilii Średnickiej, urodzoną i zamieszkałą w Średnicy Jakubowiętach, ślub 11.02.1896, 22/1896.

PRACZUKOWSKI Marcel lat 30, mieszczanin, gospodarz, wdowiec po Annie Giercog zmarłej 28.06.1895, syn Grzegorza i Salomei Wądołkowskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Walerią MIERZWIŃSKĄ lat 22, mieszczanką, córką nieżyjących Ludwika i Apolonii Ostrowskiej, urodzoną i zamieszkałą tamże, ślub11.02.1896, 21/1896.

RAJKOWSKI Jan lat 25, szlachcic, syn Leona i Anny Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Muraskich Miazgach, parafia Czyżewo z Rozalią SADOWSKĄ lat 22, włościanką, córką Wincentego i Franciszki Pietrzykowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brykach, ślub 17.02.1896, 23/1896.

ROMANOWSKI Jan Antoni lat 24, służący przy linii kolejowej, syn Jana, oficjalisty i nieżyjącej Marianny Ochnińskiej, urodzony Koroszczynie parafia Malewo Górskie, zamieszkały w Średnicy Pawłowiętach z Antoniną JEZIORKOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego Mikołaja, stolarza i Marianny Trol, urodzoną i zamieszkałą w Brzóskach Brzezińskich, ślub 28.11.1896, 42/1896.

SMUGARZEWSKI Andrzej lat 30, zwrotniczy na stacji Szepietowo, syn nieżyjących Jana i Franciszki Bielskiej, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały na stacji Szepietowo z Marianną KOCHUT lat 22, córką Jana i Wandy Roman, urodzoną i zamieszkałą w Średnicy Maćkowiętach, ślub 10.02.1896, 13/1896.

SOKOLIK Władysław lat 27, sekretarz komisarza do spraw włościańskich, syn Józefa i Rozalii Bielewicz, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Amelią SOKOLIK lat 18, córką Teofila i Michaliny Dąbrowskiej, urodzoną w Piekutach, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 13.10.1896, 32/1896.

ŚLIWOWSKI Jan lat 23, służący, syn Szymona i Julianny Skrzypkowskiej, urodzony i zamieszkały w Zawrociu z Marianną SADOWSKĄ lat 22, mieszczanką, córką Piotra i nieżyjącej Anny Drewnowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 11.02.1896, 17/1896.

TCHORZEWSKI Jan lat 20, włościanin, gospodarz, syn Wincentego i Rozalii Muszyńskiej, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Tyborach Wólce, parafia Jabłonka z Adelą MENTECKĄ lat 19, włościanką, córką nieżyjącego Grzegorza i Franciszki Ostrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Osipach Nowych, ślub 16.11.1896, 38/1896.

TELLOS Władysław lat 34, konduktor czwartego białostockiego uczastka, syn nieżyjącego Jakuba i Heleny Auzbikowicz, urodzony w Swisłoczy, zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Jadwigą JACUŃSKĄ lat 22, córką Cypriana, radcy dworu, referenta zarządu powiatowego i Anny Kreczmer, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 12.07.1896, 30/1896.

WĄDOŁKOWSKI Jan lat 31, służący, syn Leona i Felicjanny Łozińskiej, urodzony w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Brykach z Emilią JANIUK lat 29, służącą, córką nieżyjących Tomasza i Franciszki Michalskiej, urodzoną i zamieszkałą w Brykach, ślub 09.11.1896, 36/1896.

WĘGRZYNIAK Józef lat 51, robotnik, syn Franciszki, urodzony w Gródku parafia Kuczyn, zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Petronelą WOJTKOWSKĄ lat 60, robotnicą, córką nieżyjących Franciszka i Joanny, urodzoną w Osipach, zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 23.11.1896, 39/1896.

WYSZYŃSKI Aleksander lat 27, służący, syn Pawła i Marianny Olendzkiej, urodzony w Wojnach parafia Dąbrówka, zamieszkały w Zawrociu z Wincentą WOJTKOWSKĄ lat 18, córką nieżyjącego Wojciecha i Anny Szymańskiej, urodzoną w Chlebiotkach, parafia Czyżewo, zamieszkałą w Zawrociu, ślub 10.02.1896, 16/1896.

ZARĘBA Władysław lat 29, szlachcic, syn nieżyjących Jana i Marianny Murawskiej, urodzony i zamieszkały w Zarębach Górach Leśnych  Zofią MIODUSZEWSKĄ lat 21, szlachcianką, córką nieżyjącego Tomasza i Anieli Staniewskiej, urodzoną i Zamieszkałą w Brykach, ślub 03.02.1896, 7/1896.

ZIELIŃSKI Jan lat 29, dróżnik przy linii kolejowej, syn nieżyjącego Jana i Franciszki Wądołkowskiej, urodzony w Broniszewie, parafia Tykocin, zamieszkały w Średnicy Jakubowiętach z Karoliną BAŃKOWSKĄ lat 18, mieszczanką, córką Dominika i Katarzyny Włostowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wysokiem Mazowiecku, ślub 11.02.1896, 20/1896.

ZIENKIEWICZ Stanisław lat 22, organista, syn nieżyjących Antoniego, mieszczanina i Józefy Mierzwińskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Anną KOMOROWSKĄ lat 22, córką Józefa i Franciszki Wądołkowskiej, urodzoną i zamieszkałą tamże, ślub 21.01.1896, 2/1896.

ŻEBROWSKI Józef lat 23, służący, syn Tomasza, robotnika i nieżyjącej Ludwiki Niemyńskiej, urodzony w Zawrociu, zamieszkały w Szepietowie Wawrzyńcach, parafia Dąbrowa Wielka z Marianną GIERAŁTOWSKĄ lat 21, córką Józefa i Eleonory Średnickiej, urodzoną w Średnicy Jakubowiętach, zamieszkałą w Osipach, ślub 09.09.1896, 31/1896.