Opracował L. Kocoń

DĄBROWSKI Piotr, urodzony, syn Antoniego i Anastazji Mirowskiej, urodzony w Świerżach Kończanach 25.07.1798, tamże zamieszkały a Marianną ŚWIERŻEWSKĄ, wdową po Janie zmarłym 07.03.1825, córką urodzonego Marcina i Katarzyny Skłodowskiej małżonków Nienałtowskich, urodzoną w Świerżach Kończanach 10.03.1795 i tamże zamieszkałą, 07.02.1826, 8/1826.

DUSIŃSKI Wincenty, kuśnierz, syn Macieja i Marianny, urodzony w Budach Dobrzycy, parafia Ostrów 05.04.1797, zamieszkały w Ostrowi z Marianną MURAWSKĄ, córką Pawła, kowala i Elżbiety Modzelewskiej, urodzoną w Podbielu, parafia Lubotyń 28.04.1807, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, 29.01.1826, 2/1826.

KONIUSZEWSKI Stefan, w służbie rocznej zostający, syn Jakuba i Agnieszki, urodzony w Jaśkach, parafia Piekuty 19.09.1800, zamieszkały w Chmielewie, parafia Jasienica z Marianną MAK, córką Mikołaja, wyrobnika i Ewy Zdunek, urodzoną w Dąbrowie 19.09.1840, zamieszkałą w Wiechach, 27.11.1826, 13/1826.

MOWEL Bazyli, uczciwy, służący za parobka, syn Mateusza i Małgorzaty Zakrzewskiej, urodzony w Zakrzewie Słomach, parafia Zuzela 14.06.1796, zamieszkały w Świerżach Kończanach z Marianną ZAWISTOWSKĄ, córką urodzonego Józefa i Katarzyny Niemiery, urodzoną w Świerżach Kończanach 29.10.1810 i tamże zamieszkałą, 23.01.1826, 1/1826.

NIEMIERA Adam, dziedzic części, syn Michała i Katarzyny Kuleszy, urodzony w Kempistych 24.12.1792, tamże zamieszkały z Katarzyną NIEMIERĄ, córką Jana i Marianny, urodzoną w Zarembach Leśnych 17.11.1802 i tamże zamieszkałą, 14.11.1826, 11/1826.

OŁDAKOWSKI Franciszek, urodzony, wdowiec, syn Piotra i Petroneli Pakowicz, urodzony w Dmochach Markach, parafia Czyżewo 23.11.1802 i tamże zamieszkały z Wiktorią ROSTKOWSKĄ, córką urodzonego Franciszka i Marianny Niemiery, urodzoną w Kempistych 01.11.1804 i tamże zamieszkałą, 20.11.1826, 12/1826.

ROSTKOWSKI Jan, urodzony, syn Stanisława i nieżyjącej już Franciszki Wyszomierskiej, urodzony w Kempistych Borowych 29.08.1799, zamieszkały tamże z Marianną NIEMIERĄ, córką urodzonego Fabiana i Marianny Rytel, urodzoną w Kempistych Borowych  30.11.1808 i tamże zamieszkałą,   07.02.1826, 9/1826.

RYSZEWSKI Antoni, urodzony, wdowiec, syn Andrzeja i Franciszki Kuleszy, urodzony w Nienałtach Brewkach 21.05.1796, zamieszkały w Kempistych Borowych z Antoniną NIEMIERĄ, córką urodzonego Szymona i Kunegundy Kietlińskiej, urodzoną w Kempistych Borowych 18.10.1808 i tamże zamieszkałej, 30.01.1826, 5/1826.

SIENNICKI Paweł Antoni, urodzony, syn Tomasza i Wiktorii, urodzony w Białych Kwaczołach, parafia Czyżewo 01.01.1806 i tamże zamieszkały z Antoniną KIETLIŃSKĄ, córką urodzonego Józefa i Marianny Pietrzykowskiej, urodzoną w Kempistych Borowych 28.12.1809 i tamże zamieszkałą, 27.11.1826, 14/1826.

SKŁODOWSKI Jan, urodzony, wdowiec, syn Antoniego i Marcjanny, urodzony w Skłodach Średnich 06.05.1780, zamieszkały tamże z Scholastyką GRABOWSKĄ, córką urodzonego Walentego i Barbary Stokowskiej, urodzoną w Grabowie 12.02.1801 i tamże zamieszkałej, 30.01.1826, 4/1826.

SKŁODOWSKI Karol, urodzony, wyrobnik, syn Joachima i Anny Pieńkowskiej, urodzony w Świerżach Zielonych 04.11.1798, zamieszkały tamże z Antoniną KIETLIŃSKĄ, córką urodzonego Franciszka i Franciszki Świerżewskiej, urodzoną w Grędzicach 29.05.1792 i tamże zamieszkałą, 25.06.1826, 10/1826.

SZULBORSKI Grzegorz, urodzony, wyrobnik, syn Bartłomieja i Eufemii Januszewskiej, urodzony w Szulborzu Kotach, parafia Zuzela 11.05.1788, zamieszkały w Kuleszkach Małych, parafia Andrzejewo z Marianną NIENAŁTOWSKĄ, córką urodzonego  Antoniego i Franciszki, urodzoną w Wiechach  18.07.1803 i tamże zamieszkałą, 30.01.1826.

ZAKRZEWSKI Marcin, urodzony, syn Grzegorza i Antoniny Wyszomierskiej, urodzony w Rawach 26.05.1802 i tamże zamieszkały z Petronelą ŻEBROWSKĄ, córką urodzonego Józefa i Ewy Grabowskiej, urodzoną w Uścianku 15.04.1802 i tamże zamieszkałą, 07.02.1826, 6/1826.

ŻARSKI Jan, uczciwy, w służbie rocznej zostający, syn Maksymiliana i Agaty z Rutków, urodzony w Niechniewiczu, kraju rosyjskim, zamieszkały w Niemierach, lat 40 liczący z Marianną PODOLACZYK, córką uczciwego Rocha i Rozalii, urodzoną w Wyssechoynach, parafia Wąsewska, zamieszkałą w Niemierach, w służbie za dziewkę zostającą i lat 30 liczącą, 07.02.1826, 7/1826.