Opracował L. Kocoń

DĄBROWSKI Walenty, urodzony, wdowiec, wyrobnik, syn Mikołaja i Katarzyny Wyszyńskiej, urodzony w Wojnach 20.02.1792, zamieszkały w Godlewie Gudoszach z Ewą KIETLIŃSKĄ, wdową po Janie zmarłym 10.02.1829, córką urodzonego Marcina i Franciszki Suski małżonków Szulborskich, urodzoną w Szulborzu Kotach 22.12.1791, zamieszkałą w Grędzicach, 06.02.1830, 4/1830.

FRYCZYŃSKI Kacper, urodzony, wdowiec, syn Andrzeja i Antoniny Grabowskiej, urodzony w Rawach Gaczkowie 14.04.1784, zamieszkały tamże z Franciszką UŚCIŃSKĄ, córką urodzonego Marcina i Eleonory Przeździeckiej, urodzoną w Rawach Gaczkowie 14.04.1794 i tamże zamieszkałą, 08.06.1830, 11/1830.

GIERAŁTOWSKI Walenty, urodzony, organista, syn Mateusza i Marianny Dołęgowskiej, urodzony w Szepietowie Żakach 18.10.1799, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Marianną RYTEL, córką urodzonego Andrzeja i Agnieszki Budziszewskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 10.09.1809 i tamże zamieszkałą, 19.01.1830, 1/1830.

GODLEWSKI Franciszek, urodzony, syn Kacpra i Marianny Rostkowskiej, urodzony w Skłodach Stachach 06.10.1805, zamieszkały tamże z Jozefatą WOJTKOWSKĄ, córką urodzonego Kacpra i Marianny Pieńkowskiej, urodzoną w Skłodach Stachach 19.04.1808 i tamże zamieszkałą, 09.02.1830, 5/1830.

GRĘDZICA Wiktor, urodzony, dziedzic, syn Adama i Anieli Brzozowskiej, urodzony w Grędzicach 25.02.1810, zamieszkały tamże z Katarzyną SKŁODOWSKĄ, córką urodzonego Baltazara i Barbary Pieńkowskiej, urodzoną w Świerżach Zieliny 10.03.1813 i tamże zamieszkałą, 21.02.1830, 9/1830.

KULESZA Antoni, urodzony, syn Marcina i Katarzyny Kitner, urodzony w Nienałtach Brewkach 27.12.1810, zamieszkały w Nienałtach Wiechach z Teresą NIENAŁTOWSKĄ, wdową po Antonim zmarłym 09.04.1829, córką Pawła i Gertrudy Szymborskiej małżonków Zawistowskich, urodzoną w Sienicach Łukaszach 16.10.1791, 01.12.1830, 20/1830.

LIPSKI Piotr Paweł, służący, syn Adama i Marianny Janczewskiej, urodzony w Zielazach 30.07.1792, zamieszkały w Skłodach Piotrowicach z Dorotą Apolonią DYSZEWSKĄ, córką Tomasza, rolnika i Marianny Stańko, urodzoną w Dmochach Sadłach 07.02.1812, zamieszkałą w Skłodach Piotrowicach, w służbie zostającą, 18.07.1830, 16/1830.

NIEMIERA Fabian, urodzony, syn Antoniego i Marianny Wyszomierskiej, urodzony w Nienałtach Brewkach 02.01.1810, zamieszkały tamże z Jozefatą ZAREMBĄ lat 37, wdową po Jakubie zmarłym 12.06.1828, córką Andrzeja i Marianny Niemiery małżonków Woytkowskich, urodzoną w Grabowie, zamieszkałą w Nienałtach Brewkach, 19.01.1830, 2/1830.

NIEMIERA Piotr, urodzony, dziedzic cząstkowy, syn Mateusza i Krystyny Kietlińskiej, urodzony w Zarębach Rostkach Daćbogach 04.02.1808, zamieszkały w Zarębach Leśnych z Franciszką NIENAŁTOWSKĄ, córką urodzonego Jana i Marianny Tarnowskiej, urodzoną w Kempistych Borowych 18.04.1810 i tamże zamieszkałą, 20.06.1830, 13/1830.

NIENAŁTOWSKI Franciszek, urodzony, dziedzic, syn Marcina i Katarzyny, urodzony w Nienałtach Szymanach 24.03.1788, zamieszkały tamże z Marianną GODLEWSKĄ, wdową po Rochu zmarłym 05.10.1829, córką urodzonego Franciszka i Jozefaty Kiempistej małżonków Kietlińskich, urodzoną w Nienałtach Brewkach 08.12.1799 i tamże zamieszkałą, 28.08.1830, 17/1830.

NIENAŁTOWSKI Marcin lat 60, urodzony, wdowiec, dziedzic częściowy, syn Dionizego i Krystyny, urodzony w zamieszkały w Nienałtach Szymanach z Marianną ŚWIERŻEWSKĄ lat 50, wdową po Piotrze zmarłym 13.12.1826, córką Mateusza i Scholastyki małżonków Zakrzewskich, urodzoną w Rawach, zamieszkałą w Skłodach Średnich, 10.07.1830, 15/1830.

OŁDAKOWSKI Józef, urodzony, dziedzic cząstkowy, syn Piotra i Petroneli Pakowicz, urodzony w Dmochach Markach 24.03.1811, zamieszkały tamże z Katarzyną ZAWISTOWSKĄ, córką urodzonego Antoniego i Franciszki Rostkowskiej, urodzoną w Kempistych Borowych 17.11.1813 i tamże zamieszkałą, 21.02.1830, 10/1830.

OŁDAKOWSKI Maciej, urodzony, wdowiec, dziedzic częściowy, syn Wojciecha i Konegondy Jabłońskiej, urodzony w Uścianku 10.02.1796, zamieszkały tamże z Konegoną ZAREMBĄ lat 30, córką urodzonego Piotra i Julianny Przeździeckiej, zamieszkałą w Uścianku i z wyrobku utrzymującą się, 07.07.1830, 14/1830.

PARAFINOWICZ Szymon lat 51, włościanin, wdowiec, rolnik, syn Jana i Józefy Szkapowskiej, urodzony w Rybołach, powiat Bielski, województwo Białostockie, zamieszkały w Złotoryji na poświętnym z Katarzyną RENIK, córką Wojciecha, włościanina i Marianny, urodzoną w Kańkowie 20.11.1806, zamieszkałą w Niemierach, 21.11.1830, 19/1830.

SKŁODOWSKI Franciszek, urodzony, wyrobnik, syn Łukasza i Marianny Nienałtowskiej, urodzony w Skłodach Stachach 03.08.1802, zamieszkały tamże z Jadwigą KIEMPISTĄ, córką urodzonego Jan i Barbary Zawistowskiej, urodzoną w Skłodach Średnich 07.10.1805 i tamże zamieszkałą, 17.02.1830, 8/1830.

SKŁODOWSKI Marcin lat 45, urodzony, wdowiec, dziedzic częściowy, syn Stefana i Marianny Zaremby, urodzony i zamieszkały w Świerżach Leśniewku z Marianną OLSZEWSKĄ, córką Hipolita, wyrobnika i Marianny Pietrzykowskiej, urodzoną w Zarębach Zakościelnych 15.01.1798, zamieszkałą w Kempistych Borowych, w służbie zostającą, 10.11.1830, 18/1830.

SZEYK Tomasz, szewc, syn Macieja i Cecylii, urodzony w Zarębach Zakościelnych 28.11.1811, zamieszkały tamże z Katarzyną Antoniną RUKAT, córką Adama, wyrobnika i Franciszki, urodzoną w Gaczkowie 06.07.1810, zamieszkałą w Kossutach, 08.06.1830, 12/1830.

ŚWIERŻEWSKI Jan, urodzony, dziedzic częściowy, syn Piotra i Marianny Zakrzewskiej, urodzony w Skłodach Średnich 15.12.1802, zamieszkały tamże z Agnieszką ŚWIERŻEWSKĄ, córką urodzonego Jana i Jadwigi, urodzoną w Świerżach Leśniewku 09.12.1806 i tamże zamieszkałą, 10.02.1830, 6/1830.

ŚWIERŻEWSKI Józef, urodzony, syn Ignacego i Marianny Skłodowskiej, urodzony w Świerżach Leśniewku 25.01.1810, zamieszkały tamże z Marianną RYSZEWSKĄ, córką Andrzeja i Franciszki Kuleszy, urodzoną w Nienałtach Brewkach 28.07.1811 i tamże zamieszkałą, 20.01.1830, 3/1830.

ZAWISTOWSKI Wojciech, urodzony, dziedzic częściowy, syn Jakuba i Marianny Grodzickiej, urodzony w Zawistach Podleśnych 18.04.1808, zamieszkały tamże z Joanną PIEŃKOWSKĄ, córką urodzonego Baltazara i Scholastyki Skłodowskiej, urodzoną Skłodach Stachach 17.05.1804 i tamże zamieszkałą, 17.02.1830, 7/1830.