Według opracowania zamieszczonego w „Heroldzie Polskim” z roku 1906.

ADAŃSKI, 1570.

AGRIPPA Wacław, sekretarz JKM, pisarz polny w ziemi inflanckiej, herbu Dębno, 1570.

ALAMANNI Dominik, dziedzic w Psarach, 1569.

ANDREJOWICZ Miszko, mieszczanin kijowski, 1570.

BACH Malcher, puszkarz JKM, 1569, 1570.

BALI Dziano, muzyk JKM, 1570.

BALIŃSKI Hieronim, herbu Jastrzębiec, 1570.

BARANOWSKI Jan, służebnik hrabiego Jana z Tęczyna starosty lubelskiego, herbu Ostoja, 1569, 1570.

BARZY Piotr, starosta lwowski, kasztelan przemyski, 1569.

BARZY Erazm z Olszanika, 1570.

BEDNARZ Marcin, puszkarz JKM, 1569, 1570.

BELEŃSKI Wawrzyniec, 1569.

BELIŃSKI Klimunt, rotmistrz JKM tykociński, 1570.

BEŁDOWSKI Mikołaj, w służbie żołnierskiej, 1570.

BENDZIŃSKI Wojciech, puszkarz JKM, 1560, 1570.

BERK Jarosz albo Jurek, złotnik JKM, 1569.

BIAŁOSKÓRSKI Jan, 1569. Na sygnecie widnieje herb Rogala i litery C Ł.

BIEJKOWSKI z Biejkowa Jan, poborca ziemi przemyskiej i sanockiej, 1570.

BIELIŃSKI Jarosz, sędzia i poborca województwa brzeskiego, 1570.

BIELIŃSKI Piotr, 1570. Na sygnecie widnieje herb Szeliga, ale liter nie znać.

BIENIACKI Wojciech, poborca w powiecie mielnickim, województwie podlaskim, herbu Lubicz, 1570.

BILEŃSKI albo BILIŃSKI Hieronim, sędzia ziemi brzeskiej, herbu Rola, 1570.

BLINOWSKI Andrzej, kanonik włocławski, sekretarz JKM, herbu Ostoja, 1568.

BOBOLA Andrzej, jurgieltnik JKM, 1570.

BOCZKOWSKI Jan ( sprawca ) Sczęsnego Chodorowskiego, herbu Gozdowa, 1569.

BOGACZ Jan, puszkarz JKM, 1569, 1570.

BOGUSŁAWSKI Jan, służebnik Mikołaja z Mielca, wojewody podolskiego, herbu Ostoja, 1570.

BOHDANOWICZ Michał albo Miczko, mieszczanin kijowski, 1569, 1570.

BOLEMAN Jan, herbu własnego, 1570.

BOLIKOWSKI Marcin, 1570.

BONIECKI Stanisław, poborca czerski i warszawski, 1570.

BORYTAŃSKI Jan ze Złoczkowic, dworzanin JKM, herbu Korczak, 1569, 1570.

BORESKO Fedor, sługa Aleksandra Żórawnickiego, poborcy ziemi wołyńskiej, 1570. Na sygnecie Awdaniec w starszej formie ( wywrócony ) i litery H T. Jest to sygnet nie własny a uproszonego przyjaciela.

BORUKOWSKI Jan, proboszcz łęczycki, sekretarz JKM, herbu Junosza, 1570.

BORYSŁAWSKI Wojciech, 1570.

BRACHOWSKI Jan, drabant JKM, herbu Grzymała, 1570.

BRANICKI Grzegorz, starosta niepołomski, 1569.

BRANIECKI Paweł, sługa Pana gdańskiego, 1570.

BRANTH Jerzy, współdziedzic wsi Nickelsdorff, 1569.

BRANTH Anzelm, brat stryjeczny Jerzego Brantha, współdziedzic wsi Nickelsdorff, 1569.

BRANTH Fabian z Ditrichsdorffu i Hornichffeldu, 1569.

BRANTH Jerzy, brat stryjeczny Jerzego Brantha, współwłaściciel wsi Nickelsdorff, 1569.

BRANTH Jerzy z Ditrichsdorffu i Hornichffeldu, herbu własnego ( gorejąca belka o trzech płomykach ), 1569.

BRANTH Tomasz, brat stryjeczny Jerzego Brantha, współdziedzic wsi Nickelsdorff.

BROŻYNA Sczęsny, herbu Jastrzębiec odmieniony, 1570.

BROŻYNA Stanisław, 1570.

BRUDZEWSKA z Sierpca Elżbieta, wojewodzina łęczycka, herbu Prawda, 1570.

BRZESKI Jerzy, pisarz cła województwa lwowskiego, 1568.

BRZESKI Mikołaj, administrator starostw sieradzkiego i bolesławskiego, 1569.

BRZEZIŃSKI Wawrzyniec, 1570.

BUŻYŃSKI czyli z Bużenina Hieronim, 1568 naczelnik salin krakowskich, 1569 podskarbi koronny, żupnik ziemi krakowskiej, a 1570 nadto starosta brzeźnicki, dobczycki i krzeczowski, herbu Poraj.

BYKOWSKI Stanisław herbu Swieboda, 1569, 1570.

BYSTRZYKOWSKI Jan, komornik JKM, 1570. Na sygnecie widnieje herb Pilawa i druga litera S; jest to zatem sygnet przyjacielski.

CEBULSKI Maciej, poborca województwa łęczyckiego, 1570. Na sygnecie 2idnieje herb zda się Prawda, bardzo niewyraźny i litery P C.

CHADZIŃSKA Anna, starościna zakroczymska, herbu Prawda, 1569.

CHANIELOWICZ Frydrych ( sługa ) Katarzyny Orlikowej, żupnikowej ruskiej, 1570.

CHEŁMSKI Mikołaj, sługa Jana Wilama z Kaliszan, 1568.

CHODOROWSKI Sczęsny, 1569.

CHOJNOWSKI Stanisław, ( sprawca ) Mateusza Podoskiego, herbu Lubicz, 1570.

CHORKOWSKI Sebastian, służebnik Łukasza Nagórskiego, ochmistrza królewny, herbu Rola, 1569.

CHYLIŃSKI Mikołaj, służebnik Jana Wiliama z Kaliszan, 1568.

CICHROWSKI Stanisław, sługa Stanisława grabie z Górki, herbu Prawda, 1569.

CIEBULSKI Krzysztof, ( sprawca ) Krzysztofa Okunia z Grodziska, herbu Prawda.

CIEKLIŃSKI Andrzej, służebnik Pana sądeckiego, starosty sanockiego, herbu Awdaniec, 1570.

CIESZANOWSKI Stanisław, ( sprawca ) kasztelana kamienieckiego, starosty halickiego i kołomyjskiego, herbu Jelita, 1570.

CIESZEWSKI Dobek starosta skarbieszewski, herbu Boleścic, 1568.

de CIESZKOWICE Ambroży, pleban niżankowicki, 1568.

CIESZKOWSKI Andrzej, dzierżawca wójtostwa w Kamieńcu, 1570.

CIKOWSKI Stanisław z Wojsławic, podkomorzy ziemi krakowskiej, herbu Radwan, 1570.

CLAUDIUS Justus, sekretarz JKM, 1569.

COSSLIE Mikołaj, celnik ruski, 1568.

CROMFELTIUS Jakub, praw obojga doktor, 1569.

CYBÓLSKI Rafał, w r. 1569 już nie żyje.

CYBULSKI Maciej, sekretarz JKM, starosta Piątkowski, poborca ziemi łęczyckiej, herbu Prawda, 1570.

CYGAN Maciej, burmistrz miasta Bodzęcina, 1570.

CZAJOWSKI Stanisław, pisarz celny JKM na komorze krasnostawskiej, 1570.

CZARLIŃSKI Paweł, poborca województwa pomorskiego, 1570.

CZARNKOWSKI albo z Czarnkowa Piotr, kasztelan poznański, starosta babimojski, 1569.

CZARNKOWSKI Stanisław Sędziwój, referendarz dworu JKM, kommendor poznański, starosta drahimski, herbu Nałęcz, 1569.

CZARNKOWSKI Wojciech, 1569 kasztelan szremski, starosta kościeński, 1570 kasztelan Rogoziński, starosta kościeński, 1570 generał wielkopolski.

CZEMA Achacy, wojewoda pomorski, starosta gniewski, 1570.

CZEMA Fabian, 1569 wojewoda malborski, starosta tucholski i starogrodzki, 1570 wojewoda malborski, starosta grudzieński.

CZEPOWSKI Paweł, sługa Krzysztofa Sokołowskiego, starosty Rogozińskiego, herbu Jastrzębiec, 1570.

CZERMIEŃSKI Jędrzej, trukczas JKM, herbu Jelita, 1568.

CZERNY Paweł, dziedzic Krasienina, herbu Nowina, 1568.

CZESSELL Ventura, mieszczanin malborski, 1569.

CZIGLER Sebastian, mieszczanin krakowski 1570.

CZYŻEWSKI Bartosz, herbu Doliwa, 1570.

z DĄBROWICY Jan, wojewoda lubelski, marszałek wielki koronny, herbu Lewart, 1569.

DĄBROWSKI Jan, pisarz grodzki Nowego miasta Korczyna, herbu Rola 1569, 1570.

DĄBROWSKI Jan, podstarości sieradzki, ( sprawca ) Balcera Lutomirskiego, starosty sieradzkiego, herbu Ogończyk, 1570.

DECIUS Ludwik z Woli, wielkorządca krakowski, żupnik ilkuski, prokurator szpitala św. Jadwigi na Stradomiu, herbu własnego, 1570.

DEMBIEŃSKI Jan, starosta lubowelski, herbu Rawicz, 1569.

DEMBIEŃSKI Stanisław ze Szczekocin, 1569.

DEMBIEŃSKI Stanisław z Dembian, starosta chęciński, 1570, herbu Rawicz.

DEMBOWIECKI Jan, służebnik Zofii z Marszowic Ocieskiej kanclerzyny koronnej 1569, 1570 herbu Poraj, służebnik Jana Ocieskiego starosty olsztyńskiego, 1570.

DEMBOWSKI Mateus, pleban lubaczowski, 1568. Na sygnecie widnieje herb Awdaniec i litery M C, więc sygnet uproszonego przyjaciela.

DEMBOWSKI Tomasz, sędzia łęczycki, herbu Jelita, 1568.

DOBEK Łowczowski Stanisław, 1570.

DOBIECKI Jan, pokojowiec JKM, 1570.

DOBKOWA Katarzyna, żona Stanisława Dobka Łowczowskiego, dzierżawczyni wsi Białej, 1569.

DOBROCIESKI Jan, herbu Turzyna, 1570.

DOBROSOŁOWSKI Marcin ( rotmistrz ), herbu Poraj, 1570.

DOBROSTAŃSKI Seweryn, mieszczanin i pisarz poborów przemyskich i sanockich, herbu Ogończyk, 1570.

DOBRZYNIECKI Wojciech, podstoli zakroczymski, herbu Łada, 1568.

DOMIANOWSKI Marcin, 1569.

DROHICZAŃSKI Sędziwój z Tyrawy, 1569. Na sygnecie widnieje koło zegarowe, liter jednak nie znać.

DUBRAWSKI Jan, miecznik ziemi lwowskiej, herbu Sas, 1570.

DUBRAWSKI Tomasz, podsędek ziemi halickiej, poborca lwowski i halicki, herbu Sas, 1570.

DULSKI Jan, starosta Rogoziński, saraski, brański, herbu Ostoja, 1569, 1570.

DZIERŻANOWSKI Jerzy, poborca województwa kaliskiego, herbu Gozdowa, 1570.

DZIERŻEK Krzysztof, sługa JKM herbu Nieczuja, 1570.

ELZANOWSKI Maciej, podstarości kowalski, herbu własnego, 1568.

EMANUEL Ormianin z Kafy, 1570.

FAILLAHOR, FAILLAOR albo FAGILLAOR Andrzej, puszkarz JKM, 1569.

FAILLAHOR albo FAGILLAOR Zybult, puszkarz JKM, 1570.

FAŁĘCKI Marcin, ekonom 1569, podkomorzy sieradzki, ekonom JKM na Mazowszu, herbu Lesczyc, 1570.

FAŁĘCKI Mikołaj, bratanek Stanisława Fałęckiego, opata czerwińskiego, 1570.

FAŁĘCKI Stanisław, opat czerwiński, kanonik katedralny i kolegiaty św. Michała w Płocku scholastyk, 1570, herbu Bylina.

FALIBOSKI Jan, komornik JKM, herbu Nowina, 1570.

FARYNA Cezar, doktor JKM, herbu własnego, 1570.

FARYNA Horacy, syn poprzedniego Cezara Faryny, 1570.

FIRLEJ Andrzej z Dąbrowicy 1569, starosta sandomirski, 1570.

FIRLEJ Jan z Dąbrowicy wojewoda lubelski, marszałek wielki koronny, starosta rohatyński, herbu Lewart, 1569.

FLAVIUS Walenty, urzędnik a najemnik księdza arcybiskupa, 1569.

FOGELWEDER Stanisław, praw obojga doktor, scholastyk warszawski, sekretarz JKM, 1568.

FRANKSSTIN Jan, puszkarz JKM, 1569, 1570.

FRANXTEN Jan, rotmistrz pieszy JKM, 1569.

FRĄCZ Jan ( sprawca ) Stanisława Gorkowskiego, poborcy powiatów sandomirskiego, wiślickiego i pilźnieńskiego, 1570.

GADOMSKI Stanisław ( sługa ) Franciszka Święcickiego, herbu Rola, 1569.

GAJEWSKI Jan, 1568.

GAJEWSKI z Gajowa Wawrzyniec, poborca powiatów radomskiego, opoczyńskiego, chęcińskiego i stężyckiego, herbu Sulima, 1570.

GAŁĄSKA Matus, burmistrz miasteczka Wąchocka, 1570.

GAŁECKI SACZKO z Gałek Jan, poborca powiatu drohickiego, herbu Korczak, 1570.

GARLICKI Jędrzej, plenipotent poborcy, 1570.

GARNYSZ Stanisław, podstoli krakowski, dzierżawca Barczyc i Rytra, herbu Poraj, 1569, 1570.

GARNYSZOWA Zofia z Działynia, żona Stanisława Garnysza, 1570.

GAWROŃSKI Wojciech, służebnik Stanisława z Tarnowa kasztelana czechowskiego, herbu Syrokomla, 1570.

GAWROŃSKI Stanisław, ( sprawca ) Mikołaja Małochowskiego sekretarza JKM, herbu Jastrzębiec, 1569.

GESCHKAW Kasper, opat oliwski, herbu własnego, 1569.

GLIŃSKI Stanisław, komornik księżny brunszwickiej, herbu zda się Starykoń, 1569.

GŁADYSZ Szymon 1569, dzierżawca Lackowej 1570.

GŁOGOWSKI Mikołaj, ( sprawca ) Sędziwoja Drohiczańskiego z Tyrawy, 1569, 1570, używa herbu Odrowąż.

GNIEWOSZ Andrzej, dziedzic Sarnowa, 1568.

GNOJEŃSKI Jakub, podstarości żarnowiecki, 1569, 1570.

GNOJEŃSKI Jędrzej, starosta Nowego Miasta Korczyna, herbu Warnia, 1570.

GODKOWSKI albo GOTKOWSKI Stanisław z Suliszowa, poborca powiatów sandomirskiego, wiślickiego i pilźnieńskiego, herbu Pobóg, 1570.

GOLENIOWSKA Anna, 1569. Na sygnecie widnieje herb Ślepowron, ale liter nie znać.

GOLIŃSKI Jan, służebnik Stanisława Grabic z Górki, starosty kolskiego, herbu Bylina, 1570.

GOLIŃSKI Wojciech ( sprawca ) Sczęsnego Konarskiego, starosty amersztyńskiego i białborskiego, 1570. Na sygnecie  widnieje herb Ogończyk i litery M W, jest to przeto sygnet przyjacielski.

GOŁASZEWSKI Jan, ( sługa ) Grzegorza Branickiego, starosty niepołomskiego, 1569. Na sygnecie widnieje herb Pomian i litery B K, więc sygnet przyjacielski.

GORECKI Maciej, chorąży poznański, pisarz polny koronny, herbu Kozioł ( kozioł bokiem w prawo, w klejnocie połukozioł w prawo), 1568, 1569, 1570.

z GÓRKI Stanisław, grabia 1569, starosta kolski, wiski, pilski, 1570.

GÓRSKI Bartosz, jurgieltnik JKM, 1569.

GÓRSKI Jan z Jelenia i Góry, sędzia i poborca nurski, liwski, kamieniecki, ostrowski, 1570.

GORTKY Kaspar, służebnik Jana Kluczewskiego, murgrabiego kościeńskiego, herbu Ślepowron, 1570.

GORYSZEWSKI Gregier, szafarz królewny polskiej, herbu Ciołek, 1569.

GOŚLICKI Walenty z Dołpotowa ( pow. Halicki ), 1569.

GOSTOMSKI Stanisław, rotmistrz JKM, 1568.

GOSTYŃSKI Paweł, 1569.

GOTKOWSKI Jan, służebnik Stanisława Żółkiewskiego, herbu Lubicz, 1570.

GRABIA Rosłaniec, sługa Mikołaja Przerembskiego, stolnika ziemi sieradzkiej, 1570.

GRABOWIECKI Gabryel, 1568 wojski łomżyński, a 1569 nadto starosta mławski, herbu Grzymała.

GRABOWIECKI Sebastian, jurgieltnik JKM, 1569.

GRALOWSKI Jan, 1569.

GRĄNCKI Mateusz, burgrabia stężycki, herbu Pobóg, 1570.

GRINER Hanusz, puszkarz JKM, 1569, 1570.

GRODZICKI Balcer, służebnik księdza proboszcza miechowskiego, 1570.

GRODZIECKI Piotr, rotmistrz z województwa kaliskiego, 1569.

GROTOWSKI Jan, komornik JKM, herbu Rawicz, 1570.

GRUSZEWSKI Jakub, służebnik Katarzyny Uhrowickiej, 1568.

GRZYBOWSKI Andrzej, służebnik Jana Radzinowskiego, 1568.

GRZYBOWSKI Mikołaj z Mosin, podkomorzy warszawski, herbu Wilczekosy odmienne.

GUMOWSKI Bartłomiej, pisarz lubowelski, ( sprawca ) starosty spiskiego, herbu Topór, 1569.

GUMOWSKI Jakub, herbu Pobóg, 1570.

GZOWSKI Erazm, komornik JKM, herbu Junosza, 1568.

HANUSSOWICZ Serwacy, mieszczanin sandomirski, 1570.

ab HATTEN Jan, ekonom kardynała Hozyusza, poborca warmiński, 1570.

HAUBICZ Szymon, puszkarz JKM, 1569, 1570.

HERBORT Marcin z Folstyna, starosta barski, 1569.

HERBORT Stanisław z Fulstina, kasztelan lwowski, starosta Samborski, drohobycki, żupnik ziem ruskich, 1568, 1570.

HOSIUS Stanisław, kardynał, biskup warmijski, 1570.

HRZĄSCZ Marcin, 1570.

HUMIENCKI Andrzej, ( sprawca ) Jędrzeja Gnojeńskiego, starosty Nowego Miasta Korczyna, 1570.

IŁOWSKA Anna, wojewodzina płocka, herbu Prawda, 1568.

INWALSKI Stanisław, wojski oświęcimski, podstarości rateński, herbu Kornic, 1568.

IRZYKOWSKI Stanisław, towarzysz roty Wacława Świderskiego, 1570.

IWANOWICZ  Demitr, mieszczanin kijowski, 1570.

JACKOWSKI Stanisław, służebnik Stanisława z Tarnowa, kasztelana czchowskiego, 1570.

JAGODZIŃSKI Marcin, poborca pieniędzy podwodnych JKM, 1570.

JAKUBOWSKI Jan, komornik JKM, 1570.

JAN, wikary z Pleszowic, 1570. Na sygnecie widnieje herb Leliwa i litery M S, a więc sygnet przyjacielski.

JAN, salnitrarius, puszkarz JKM, 1569, 1570.

JANISZEWSKI Wojciech, sługa Macieja Cybulskiego, sekretarza JKM, 1570. Na sygnecie widnieje herb Rola, lecz liter nie znać.

JARECKI, skarbny JKM, 1570.

JARZYNA Woda Jan, przystaw księcia Krzysztofa Mykelborskiego, herbu Szeliga, 1568.

JASIWCZYC Jerzy, kleryka JKM, 1568, 1570.

JASKŁOWSKI Stanisław, herbu Radwan, 1569.

z JASTKOWA Zofia, 1570.

JAWOR Mikołaj, sługa Herbuta kasztelana lwowskiego, 1568.

JAWOR Józef, sługa Mężeńskiego podsędka zambrowskiego, 1568.

JAWORSKI Marek, mieszczanin, herbu Grzymała.

JAZŁOWIECKI Jerzy z Buczacza, 1569 wojewoda ziem ruskich, a w r. 1570 także hetman koronny.

JESIORKOWSKA Katarzyna z Droginie, sędzina ziemska łomżyńska, 1568.

JEŻEWSKI Mikołaj, chorąży liwski, dzierżawca Starogrockiej woli, 1569.

JORDANOWA Anna z Sieniawy, kasztelanka krakowska. Na sygnecie widnieje herb Leliwa i litery A S K K.

JOSZKO, sprawca Andrzeja Wasylowicza, mieszczanina kijowskiego, 1570.

JURCZYŃSKI Herkules, herbu Ławszowa, 1569.

KANIOWSKI Stanisław z Komory krasnostawskiej, 1568.

KAŃSKI Maciej, ( sprawca ) wojewody brzeskiego, herbu Rola, 1570.

KARCZEWSKI Stanisław, służebnik Jakuba Pstrokońskiego, 1570. Na sygnecie herb Ostoja, ale liter nie znać.

KARCZMARS Marcin z Lynorku, ze starostwa raudzińskiego, 1570.

KARMANOWSKI Andrzej, służebnik Mikołaja Zborowskiego, starosty szydłowskiego, herbu Rola, 1569.

KARSKI Zygmunt, sługa Kryskiego, wojskiego zakroczymskiego, 1569.

KARSZYCKI Dobek, herbu Odrowąż, 1568.

KARWICKI Marcin, podstoli sandomirski, dworzanin JKM, herbu Łabędź, 1570.

KARWICKI Stanisław, oboźny JKM, dzierżawca lachowicki, herbu Łabędź, 1568, 1569.

KASZOWSKI Piotr z Wysokiego, lustrator Małej Polski, herbu Janina, 1569, 1570.

KAWIECKI Piotr, sługa starosty przemyskiego, 1570. Na sygnecie widnieje herb Junosza, lecz liter nie znać.

KAZANOWSKI Stanisław, 1570.

KĄCKI Wojciech. Na sygnecie widnieje herb Gozdowa i litery C D, a więc sygnet przyjacielski.

KEBŁOWSKI Jan, służebnik Pana sandomirskiego, podskarbiego koronnego, 1569.

KLIMUNTOWSKI Jan, służebnik JKM, dzierżawca folwarku Lednicy, 1569.

KLIŃSKI Malcher, sługa Jarosza Krzeczowskiego, starosty szereszowskiego 1570. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz, liter jednak nie znać.

KLOBSKI Bartłomiej, pisarz skarbu koronnego, 1570.

KLUCZEWSKI Jan, murgrabia kościeński, poborca województwa poznańskiego, 1570.

KŁODZIŃSKI Stanisław, sekretarz JKM, 1569.

KŁOMNICKI Piotr, służebnik Herbota, starosty barskiego 1569, służebnik starościny barskiej 1570, herbu Oksza.

KMITA Walenty, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Srzeniawa, 1569, 1570.

KOBELEŃSKI Lenart, starosta ostrowski, 1568.

KOBYLNICKI Stanisław, starosta prasznyski, 1569.

KOBYLSKI Jan, starosta nurski, 1568, 1569.

KOŁAKOWSKI Jan, szwagier Gabryela Grabowieckiego, 1568.

KOMOROWSKI Wojciech, poborca ziemi bielskiej, 1570, herbu Korczak.

KONARSKI Mikołaj, jurgieltnik JKM 1568, dzierżawca Nowej Wsi i Nowego Dworu, 1569.

KONARSKI Sczęsny, dzierżawca Hamersthyna i Białoborgu, 1570.

KONIECKI Jan, dworzanin królewny, 1569. Na sygnecie widnieje herb Ślepowron, ale liter nie znać.

KONOPACKI Jerzy, trukczaszy JKM, 1570.

KONOPNICKI Aleksy, ( sprawca ) Jana Oleszyńskiego, 1569.

KORMAŃSKI Stanisław, sługa Andrzeja Gniewosza z Sarnowa, 1568.

KORZENIEWSKI Józef, służebnik Wojciecha Meczyńskiego, 1568.

KOSIŃSKI Andrzej, sługa Kosobuckiego, pisarza ziemi płockiej, herbu Rogala, 1570.

KOSIŃSKI Kasper, ( sprawca ) Stanisława Myszkowskiego z Mirowa, wojewody i starosty krakowskiego, 1570.

KOSLIA Melcher, poborca cła lwowskiego, 1569.

KOŚMIŃSKI Jan, łowczy kalski, rotmistrz JKM jezdny, herbu Poraj, 1569.

KOSOBUCKI Mikołaj, pisarz ziemski i poborca płocki, 1570.

KOSSAK Marcin, mieszczanin sandomirski 1570 , herbu Lis odmienny.

KOSTKA Jan de Stemberg kasztelan gdański, podskarbi ziem pruskich, starosta tczewski i pucki, 1568, 1569.

KOSTKA Stanisław z Stembarku, 1569.

KOTFYCZ Marcin, 1569, herbu Kotwicz.

KOWAL Łukasz, puszkarz JKM 1569, 1570.

KOZŁOWSKI Jan z Zagorzyc, herbu Poraj, 1570.

KRAJOWSKI Mikołaj, dzierżawca Choteza i Petryłowa, herbu Łabędź, 1568, 1569.

KRAKAW Remolaus, najemca wsi Berwalde, Monsterbergk i Furstenwerder, 1569.

KRAKOWIŃSKI Maciej factor starostwa warszawskiego, 1570.

KRAMP Bartłomiej, czaikmagister JKM, 1569, 1570.

KRASICKI pisarz polny, 1570.

KRASIŃSKI Franciszek, proboszcz płocki, kanonik gnieźnieński i krakowski, sekretarz JKM, 1569.

KRAUSZ Balcer, cieśla JKM w Warszawie, 1569.

KRCZELEWSKI Tomasz, herbu Rola, 1569.

KROBKA albo KROPKA Krzysztof, komornik JKM, herbu Krupka, 1570.

KROCZEWSKI Erazm 1568, kuchmistrz JKM 1569, herbu Grabie.

KROCZEWSKI Stanisław, trukczas JKM, herbu Grabie, 1570.

KRUPKA Paweł, herbu własnego, 1570.

KRYSKI Sczęsny, wojski zakroczymski, herbu Prawda, 1569.

KRZECZEWSKI Gabryel, ( sługa ) Pana przemyskiego 1569. Na sygnecie widnieje herb Ślepowron i Litery I M, a więc sygnet przyjacielski.

KRZECZEWSKI Jarosz, 1569, starosta szereszowski 1570.

KRZECZYŃSKI Gabryel, służebnik Piotra Barzego starosty lwowskiego, herbu Korczak, 1569.

KRZĘCKI Jan, ( sprawca ) Jarosza Bielińskiego sędziego i poborcy województwa brzeskiego, 1570.

KRZYWCZYCKI Wawrzyniec, 1569.

KRZYWKOWSKI Frącz, herbu Połukoza, 1570.

KUCZKOWSKI Marcin, sługa Kosobuckiego, pisarza ziemi płockiej, 1570.

KUKLINOWSKI Jerzy, towarzysz z roty Piotra Grodzieckiego, 1569.

KULA Jan, rotmistrz JKM z województwa ruskiego, 1569. Na sygnecie widoczny kozioł bokiem w prawo i litery M G, a więc sygnet przyjacielski. Ale na innej cedule jest sygnet z herbem Jastrzębiec i literami I K, a to jest już sygnet własny naszego Jana Kuli.

KULECKI Jan, służebnik Pana sandomirskiego, herbu Jelita, 1569.

KUMIELSKI Jan, podstoli Anny królewny, 1569.

KUMIELSKI Mikołaj, 1569.

KUNOWSKI Łukasz, 1569.

KUŃSKI Maciej, służebnik wojewody brzeskiego, 1569. Na sygnecie widoczny herb Szeliga i litery K V.

KUROWSKI Maciej, służebnik Barzego, kasztelana przemyskiego, herbu Prawda, 1569.

KURZELEWSKI Andrzej, sługa Herburta, kasztelana lwowskiego, żupnika ruskiego, 1568.

KUTYŁOWSKI Walenty, podstarości łowicki, herbu Świeńczyc, 1568.

LANCKOROŃSKI Mikołaj, herbu Zadora, 1570.

LANCKOROŃSKI Stanisław z Brzezia, starosta skalski, herbu Zadora, 1570.

LASOCKI Jakub, kasztelan łęczycki, 1570.

LASOCKI Krzysztof, starosta gostyński, herbu Dołęga, 1570.

LATALSKI Stanisław, 1569 starosta człuchowski, 1570 dzierżawca starostwa inowrocławskiego.

LATHOSINIUS Jan, magister, collega minor  collegii Cracoviensis, 1569, 1570. Na jednej cedule widnieje sygnet  przyjacielski z herbem Poraj i literą M.

LECZEŃSKI Jan, stolnik sandomirski, 1570.

LECZYŃSKI Mikołaj, służebnik podskarbiego, 1569, 1570.

LEKARSKI Jan, służebnik Grzegorza Podlodowskiego, starosty radomskiego, herbu Połukoza, 1570.

a LENCZ albo LONCZ Henryk, strukczas królowej, 1569, herbu własnego.

LESIEWSKI Wojciech, ( sprawca ) Andrzeja Cieszkowskiego dzierżawcy wójtostwa w Kamieńcu, 1570. Stgnet wykazuje herb Korab i litery A P, a więc sygnet przyjacielski.

LEŚNIEWSKI Salomon, sługa Jana Górskiego z Jelenia i Góry, herbu Gozdowa, 1570.

z LESZNA Rafał, starosta radziejowski, 1569.

LEŚNIOWOLSKI Jan, rotmistrz jezdny, 1569.

LEWICKI Stanisław, herbu Rogala, 1569.

LEŻEŃSKI Jan, stolnik sandomirski, dziedzic wsi Brzezinka, 1569.

LIPIŃSKI Mikołaj ( sprawca ) Mikołaja Jeżewskiego, 1569.

LIPNICKI Stanisław z Włostowa, dworzanin i stolnik JKM, 1568. Herb niezrozumiały, niby płaz, niby smok bez skrzydeł.

LUBARACKI Mikołaj, ksiądz, plenipotent poborcy ziemi sandomirskiej, 1570.

LUBATOWSKI Wojciech, rotmistrz JKM, 1570.

LUBOMIRSKI Joachim, dzierżawca jasielski, 1569, 1570.

LUBOMIRSKI Mikołaj, dzierżawca tymbarski, herbu Drużyna, 1570.

LUTOMIRSKI Balcer, starosta sieradzki, 1570.

LUTOMIRSKI Mikołaj, herbu Jastrzębiec, 1569, 1570.

LUTOMIRSKI Stanisław, stryj Mikołaja, sekretarz JKM, 1569.

LASCZ Aleksander, starosta chełmski, 1570.

ŁASKI Mikołaj, krajczy koronny, starosta malborski i krasnostawski, 1569, 1570.

ŁATA Walenty, puszkarz JKM, 1569, 1570.

ŁAWSKI Jan, 1570. Na sygnecie widnieje herb Pobóg, liter wszelako nie znać.

ŁAWSKI Stanisław, herbu Pomian 1568, wojewoda i vicesgerent mazowiecki, 1569.

ŁAWSKI Wielisław, pisarz wiski, dworzanin JKM, herbu Dołęga, 1568.

ŁĄCZYŃSKI albo ŁĘCZYŃSKI albo ŁĄŻYŃSKI Mikołaj, herbu Nałęcz, 1569, pisarz skarbu koronnego, 1570 służebnik podskarbiego koronnego, 1570.

ŁOCHOWSKA Dorota z Karniewa, herbu Pobóg, 1568.

ŁOWCZYŃSKI Dobek Stanisław, 1569.

ŁUGOWSKI Sczęsny z Domaszewnicy, 1568, celnik ruski 1570.

ŁUGOWSKI Szymon, proboszcz miechowski, pisarz skarbu koronnego, herbu Junosza, 1568, 1570.

MAKOWIECKI Mojżesz, służebnik Pretticza starosty trembowelskiego, 1570.

MALECKI Andrzej, 1570.

MALICKI Stanisław z Malic surrogatus capitaneus sandomirski, herbu Nałęcz, 1568.

MALIŃSKI Michajło, marszałek JKM, 1570.

MAŁOCHOWSKI Mikołaj, sekretarz JKM, 1569.

MARCIN, Ormianin z Kafy, 1570.

MARCIN, puszkarz JKM, 1569, 1570.

MARMUZOWSKA Zofia z Horodziscza, 1569.

z MARSZOWIC Zofia kanclerzyna koronna, 1569.

MASŁOWSKI Jan, powinowaty Rychłowskiego, pisarza grodzkiego piotrkowskiego, herbu Nałęcz, 1569.

MATUS, rurmistrz ziemski JKM, 1569, 1570.

MAZOVITA Jan, puszkarz JKM, 1569, 1570.

MAZZA Jan Piotr, Wenecjanin, architekt JKM, 1570.

MECZYŃSKI Wojciech, herbu Poraj, 1568.

MELLIAN Dominik, murarz, 1570.

MĘŻYŃSKI Marcin, podsędek zambrowski, herbu Ślepowron, 1568, 1569.

MĘŻYK Stanisław, starosta sądecki, 1569.

MIECZNIK Andrzej, puszkarz JKM, 1569, 1570.

z MIELCA Mikołaj, wojewoda podolski, starosta grodecki, 1570.

MIKOŁAJCZYNOSKI Andrzej, ( sprawca ) Wawrzyńca Brzezińskiego, 1570.

MIKULIŃSKI Piotr, poborca województwa bracławskiego.

MIKULSKI Krzysztof, towarzysz roty Wacława Świderskiego, 1569, 1570.

MILIŃSKI Dobrogost ( sprawca ) Wojciecha Sędziwoja z Czarnkowa generała wielkopolskiego, 1570. Sygnet wykazuje herb Nałęcz, ale liter nie znać.

MIŁOSZEWSKI Jan, poborca województwa mazowieckiego, powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego i sąchockiego, 1570. Na sygnecie widnieje herb bardzo zatarty, zda się Ostoja i litery I M.

MIŁOSZOWSKI Jakub, szafarz JKM, 1569, 1570, herbu Kościesza.

MINOROWA Dorota, 1570. Na sygnecie herb Topór i litery D G.

MIODUSKI Jakub herbu Radwan, 1569.

MISOWSKI Mateusz, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Jelita.

MŁODZIEJOWSKI Jacynt, 1569, pisarz skarbu JKM, 1570, herbu Ślepowron.

MŁOSZOWSKI Stanisław z Młoszowej, służebnik Anny z Glink Wolskiej, kasztelanki sandomirskiej, herbu Nowina, 1569, 1570.

MNISKOWSKI Krzysztof z Mniskowa, pisarz grodzki trembowelski, 1569.

MNISZEWSKA Andrzejowa Anna z Siedlec, 1569.

MNISZEWSKI Andrzej, pisarz ziemski zakroczymski, herbu Kościesza, 1569 i dzierżawca kazomski, 1568.

MODZELEWSKI Florian, sługa Pilchowskiego proboszcza warszawskiego, 1568.

MOKRONOWSKI Aleksander, 1570.

MOŚCICKI Paweł, poborca powiatu bielskiego, 1570.

MOSCOVITA Florian, puszkarz JKM, 1569, 1570.

MSZEWSKI Jan z Węgrzynowa, 1569.

MYCIELSKI Sebastian, 1570.

MYSCZOWSKI Prokop 1569 herbu Sas.

MYSŁOWSKI Marcin, 1570.

MYSZKOWSKI Jakub z Mirowa, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Jastrzębiec, 1570.

MYSZKOWSKI Stanisław z Mirowa, wojewoda i starosta krakowski i ratnieński, 1590.

NAGÓRSKI Łukasz, ochmistrz królewny, podkomorzy łęczycki, starosta garwoliński, dzierżawca Rembkowa, 1569.

NARUSIEWICZ Mikołaj, podskarbi ziemski, starosta makowski, pieniański, uspolski, 1570. Na sygnecie widnieje herb Kościesza i litery I Z, jest to więc sygnet przyjacielski.

NASIECHOWSKI Jędrzej, porucznik roty Jana Pileckiego, starosty horodelskiego, 1570, herbu Janina.

NASIEROWSKI Sebastian, służebnik Wacława Wąsowicza dworzanina JKM, 1570.

NIEBORSKI Jan, poborca wyszogrodzki i zakroczymski, podsędek wyszogrodzki, herbu Prawda, 1570.

NIEDABELSKI Jędrzej, herbu Starykoń, ( sprawca ) Stanisława Bonieckiego, poborcy czerskiego i warszawskiego, 1570.

NIEDOBILSKI Stanisław ( sprawca ) Jana Pileckiego, starosty rohadelskiego, 1570.

NIEDZIAŁKOWSKI Andrzej, pisarz grodzki płocki, herbu Radwan, 1569.

NIENIEWSKI Jakub, sługa Wojciecha Pierzchleńskiego, żupnika bydgoskiego, herbu Grzymała, 1568.

NINIŃSKI Marcin, herbu Nałęcz, 1569.

OBORSKI Adam, rotmistrz JKM pieszy w ziemi inflanckiej. Co do herbu, to na jednej cedule widnieje na sygnecie herb Topór, na drugiej Awdaniec, na obu litery A O.

OCIESKA z Marszowic Zofia, kanclerzyna koronna, 1570.

OCIESKI Jan, starosta olsztyński, 1569, 1570.

OKINCKI Gabryel ( sługa ) Mikołaja Zebrzydowskiego, 1570, herbu Nowina.

OKUŃ Krzysztof z Grodziska, 1569.

OLESKI Jan, 1568.

OLESIŃSKI Jan de minera Osiny w starostwie olsztyńskim, 1569.

OLEŚNICKI Mikołaj z Pinczowa, 1570.

OLSZEWSKI Mikołaj, herbu Lis, 1570.

OLSZOWSKI Stanisław, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Godziemba, 1569.

ORLIKOWA Katarzyna z Komorowa, żupnikowa ruska, herbu Korczak, 1569, 1570.

OSIECKI Jan, 1569.

OSSOLIŃSKA Anna, ksieni konwentu N.P.Maryi w Lublinie, 1568.

OSSOWSKI Matyasz, rotmistrz JKM z województwa poznańskiego, 1569.

OSTROWSKI Jakub, służebnik Mikołaja Krajowskiego, 1568.

OSTROWSKI Jan, 1569. Na sygnecie widnieje połujeleń bokiem w prawo i litery M O.

OTFINOWSKI Jan, ( sprawca ) Stanisława Mężyka, starosty sądeckiego, herbu Swieboda, 1569.

OTFINOWSKI Kasper, ( sprawca ) starosty sądeckiego, 1569.

OWADOWSKI, 1568.

OWSIEŃSKI Jan, starosta liembzelski i rotmistrz, herbu Orla, 1570.

PACZEK Jan, sługa Mikołaja Łaskiego, krajczego JKM, 1570.

PACZEK Jost, 1569.

PAPROCKI Jan, herbu Boleścic, 1569.

PATIN Nikiel, puszkarz JKM, 1569, 1570.

PAWŁOWSKI Jerzy, 1570.

PETRONIUSZ Stanisław z Opatowca, ołtarzysta św. Mikołaja w katedrze krakowskiej, 1569.

PIASECKI Jakub, koniuszy JKM, herbu Janina, 1569.

PIĄTKOWSKI Stanisław, służebnik Macieja Goreckiego, pisarza polnego, 1570. Na sygnecie widnieje herb Połukoza i litery G Z, a więc sygnet uproszonego przyjaciela.

PIEKARSKI Jan, dziekan warszawski, 1569, herbu własnego, wyobrażającego różę, z której wybiegają trzy listki.

PIELARZ Mikołaj, ( sprawca ) Wojciecha Komorowskiego poborcy bielskiego, herbu Trzaska, 1570.

PIERZCHLEŃSKI Wojciech, żupnik bydgoski, dziedzic Rumiejek, 1568, herbu Lesczyc.

PIEŚCIROWSKI Jan, ( sługa ) Mikołaja Żochowskiego, herbu Grabie, 1569.

PILCHOWSKI Adam, proboszcz warszawski i grodzieński, sekretarz JKM i referendarz podlaski, 1568, herbu Rogala.

PILECKI Jan, starosta hrodelski, herbu Leliwa, 1569, 1570.

PIÓROWSKI Jan, pisarz prowentów starostwa  piotrkowskiego, ( sprawca ) Brzeskiego administratora starostwa sieradzkiego, 1569, 1570. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz i litery S R, a więc sygnet przyjacielski.

PIOTROWSKI Jan, służebnik Krzysztofa Radziwiła, podczaszego litewskiego, herbu Nałęcz, 1570.

PIROCKA, dziedziczka z Zalesia, 1569.

PIRZCHAŁA Andrzej, prebendarz kaplicy św. Krzyża w katedrze krakowskiej, 1570.

PISARSKI Jan, rotmistrz JKM pieszy i wrotniczy zamku krakowskiego, herbu Srzeniawa, 1570.

PIWO Andrzej z Opolska, herbu Prawda, 1568.

PIWO Jan, brat Andrzeja, 1568.

PLEMIĘCKI Daniel, 1569, herbu własnego.

PŁATA Balcer, ( sprawca ) Mikołaja Konarskiego, dzierżawcy Nowej Wsi i Nowego Dworu, herbu Ostoja, 1569.

PŁAZA Stanisław z Mstyczowa, starosta na Oćcu, herbu Topór, 1569.

POCZYŃSKI Labothkowicz Janus, mieszczanin lubelski, herbu Rawa, 1570.

PODLODOWSKI Grzegorz, starosta radomski, 1570.

PODOSKI Łukasz, kanonik krakowski, 1568.

PODOSKI Marcin, ( sługa ) marszałka dwornego koronnego a starosty śniatyńskiego, herbu Junosza 1570.

PODOSKI Matus, poborca łomżyński, wiski, rożański, 1570. Na sygnecie widnieje herb Junosza i litery M I.

POŁUBIEŃSKI Aleksander, sprawca rycerstwa JKM w ziemi inflanckiej, starosta wolmierski, wilkiski, dzierżawca zygwulski, łojowski etc., herbu własnego ( Jastrzębiec na piersiach orła ), 1570.

POPOWSKI Krzysztof ( sprawca ) Wojciecha z Czarnkowa, kasztelana Rogozińskiego, herbu Nałęcz, 1569, 1570.

POST Mateusz, stary stygar.

POTOCKI Mikołaj, 1569, starosta chmielnicki, herbu Pilawa, 1570.

POTWORSKI Dobrogost, sędzia ziemski kaliski 1569, a nadto starosta bolesławski 1570, herbu Dębno odmienne.

PRAITFUS albo PRAIETFUS Jop, horodniczy wileński, dzierżawca wołkinicki, lepuński i wasylkowski, 1569, horodniczy wileński, starosta tykociński, wolkinicki etc. 1570.

PRĄNICZY Grzegorz, łowczy starostwa niepołomskiego, używa sygnetu starosty Branickiego z herbem Swieboda.

PRETHFIC w służbie żołnierskiej, 1570.

PRETWICZ Jakub, 1569.

PROVANA Prosper, herbu własnego, 1569.

PRUSZKOWSKI Bieniasz, dziedzic Bogumiłowa, 1569.

PRZEŁĘCKI Jan z Przełęku, poborca województwa krakowskiego, 1570.

PRZEŁĘCKI Maryan z Przełęku, burgrabia zamku krakowskiego, dzierżawca wolbromski, herbi Srzeniawa, 1570.

PRZETHFFICZ Jakub, starosta trembowelski, 1570.

PRZERĘBSKI Brykcyusz, 1569.

PRZEREMBSKI Mikołaj, 1569 stolnik szreński, 1570 stolnik ziemi sieradzkiej, dzierżawca Konar, Zawady, Rudnik.

PRZESTAŃSKI Krupka C. 1569.

PRZEZDZIECKI Mateusz, ( sługa ) Franciszka Święckiego, stolnika wyszogrodzkiego, 1568.

PRZYJEMSKI Stanisław, 1570.

PRZYJEMSKI Wojciech, kasztelan lędzki, 1570.

PRZYŁĘCKI Jan z Przyłęka, poborca województwa krakowskiego, herbu Srzeniawa, 1570.

PRZYŁĘCKI Maryan, burgrabia i dzierżawca wolbromski, herbu Srzeniawa, 1570.

PRZYŁUSKI Szymon, 1569.

PSTROKOŃSKI Jakub, brat Jana, dzierżawca wsi Trzebicznej w ziemi sieradzkiej, 1569 herbu Poraj.

PSTROKOŃSKI Jan, cześnik ziemi brzeskiej, herbu Poraj, 1569.

PUCZEK Jakub, chorąży łęczycki, 1569.

RACZKOWSKI Wacław, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Jastrzębiec, 1569.

RACZKOWSKI Zygmunt, służebnik Sienickiego, podkomorzego chełmskiego, 1568.

RADOGOSKI Jan, kanonik łęczycki i łowicki, sekretarz JKM, 1568, kanclerz płocki, 1570.

RADUŃSKI Jan, pisarz Wielkich Rządów krakowskich, herbu Łada, 1570.

RADWAN Stanisław, przeor bełzkiego konwentu NPMaryi, herbu Radwan, 1569.

RADZICKI albo RADZIECKI Marcin, dziesiętnik roty Klimunta Belińskiego, rotmistrza JKM, herbu Turzyna, 1570.

RADZINOWSKI Jan z Golinina, 1568. Na sygnecie widnieje herb Prawda i litery A I, więc sygnet przyjacielski.

RADZIWIŁ Krzysztof, podczaszy w. ks. litewskiego, 1570.

RAFAŁOWA, wojewodzina ruska, 1569.

RASZKOWSKI Wacław, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Jastrzębiec, 1570.

REJOCH Walenty, złotnik JKM, 1569.

REMBIESZOWSKI Jan, proboszcz w Jemielnie, 1568.

RĘBOWSKI Gabryel ( w służbie żołnierskiej ) herbu Ławszowa, 1570.

RĘBOWSKI Jan, rotmistrz JKM, herbu Ławszowa, 1569.

RIGOCZ Mikołaj, sługa Herbortha kasztelana lwowskiego, 1568.

ROJOWICZ Chorlian, sprawca Andrzeja Wasylowicza mieszczanina kijowskiego, 1570.

ROKCZY Wincenty, poborca województwa sieradzkiego, 1570. Na sygnecie widnieje herb Nowina i litery V S, a więc sygnet przyjacielski.

ROKOSSOWSKI Jakub, podkomorzy poznański, celnik koronny 1570, 1569, 1568.

ROMISZEWSKI, sługa żupnika krakowskiego Bużyńskiego, 1568.

ROMISZEWSKI Wojciech, 1570.

ROSSA Tomasz, służebnik Andrzeja Firleja z Dąbrowicy starosty sandomirskiego, herbu Gozdowa, 1569, 1570.

ROTH Wilhelm, sługa Achacego Czemy, wojewody pomorskiego.

ROŻEN Gabryel, 1570.

ROŻEŃSKI Mikołaj, poborca inowłocławski, herbu Ogończyk, 1570.

ROZESŁANEK kowal, puszkarz JKM, 1569, 1570.

ROZWADOWSKI Stanisław, surrogator JKM starostwa chełmskiego, herbu Trąby, 1568.

ROŻYŃSKI Mikołaj, poborca województwa inowłocławskiego, herbu Ogończyk, 1570.

RUCHOSZOWSKI Jerzy, herbu Oksza 1569.

RUSIECKA Zofia, kasztelanka nakielska, 1569.

RUSZKOWSKI Aleksander, 1569.

RUSZKOWSKI Łukasz, herbu Ogończyk, 1570.

RUSZKOWSKI Stanisław, rotmistrz JKM z województwa inowłocławskiego i brzeskiego, 1569, herbu Ogończyk.

RUTKOWSKI Jakub, służebnik Wielisława Ławskiego, 1568.

RYCHŁOWSKI Sebastian, pisarz grodzki piotrkowski, 1569, surogat piotrkowski, herbu Nałęcz.

RYDZEWSKI Mikołaj, sługa Jesiorkowskiej, sędziny łomżyńskiej, 1568.

SADŁOCHA Gaspar, kanonik warszawski, herbu Korczak, 1569, 1570.

SAMBOROWSKI Mikołaj, służebnik Jakuba Drosdowskiego łowczego i starosty wiśnieńskiego, 1569. Sygnet wykazuje monogram I H S i litery M C, a więc sygnet przyjacielski.

SAWICKI Maciej, pisarz i sekretarz JKM, starosta mielnicki, wojski drogicki, herbu Lubicz, 1570.

SĄNDECZ Tomasz, kantor JKM, 1570.

SCHROTTER Jerzy, służebnik Jerzego Konopackiego, trukczasza JKM, 1570.

SCZAWIŃSKI Jakub, sługa JKM, 1570.

SCZAWIŃSKI Paweł 1568, starosta sochaczewski, a w roku 1570 nadto kasztelan brzeziński.

SCZEPIECKI Jan, dziedzic działu w Samborzcu, 1569.

SCZUCKI Krzysztof, ( sprawca ) Mikołaja Strzeszkowskiego poborcy lubelskiego, 1570.

z SIEDLEC Anna, z pierwszego Rafała Cybolskiego, z drugiego Andrzeja Mniszewskiego żona 1569.

SIEYDAK Matus, sługa stary JKM, 1570. Na sygnecie widnieje herb Lubicz i litery S D, a więc sygnet przyjacielski.

SIENIAWSKI Hieronim, podkomorzy kamieniecki, starosta halicki i kołomyjski, 1569.

SIENIAWSKI Rafał, 1569 wojewodzic ruski, 1570 rotmistrz JKM.

SIENIAWSKIEGO Aleksandra podkomorzego halickiego potomkowie 1569.

z SIENIAWY Mikołaj, wojewoda ziem ruskich, hetman koronny, 1568.

SIENICKI Mikołaj z Bończy, podkomorzy ziemi chełmskiej, dzierżawca tarnogórski 1568, 1569, 1570. Na sygnecie widnieje herb Bończa, ale liter nie znać.

SIKORA Jan, puszkarz JKMci, 1569, 1570.

SIKORA Michał, ( sprawca ) Reinholda Krokaw, roku 1570.

SKALSKI Wojciech, ( sprawca ) Boratyńskiego, 1570.

SKANDER Aleksander, kupiec turecki, 1569. Na sygnecie widoczne jakieś znaki niezrozumiałe.

SKARZYŃSKI Przecław, służebnik Pilchowskiego proboszcza warszawskiego i grodzieńskiego, 1568.

SKOCKI Wianczyniec, poborca województwa sieradzkiego, herbu Nowina, 1570.

SKOTNICKI Piotr, służebnik Joachima Lubomirskiego, 1569. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz, atoli liter nie znać.

SKUPNIOWSKI Tomasz z Płowiec, 1569. Na sygnecie widnieje herb Ślepowron oraz litery I K, jest to więc sygnet przyjacielski.

SŁOŃCZEWSKI, 1569.

SŁUCKI Jan, herbu Dołęga, 1570.

SMARZOWSKI Bartosz, ( sprawca ) Macieja Włodka z Hermanowa, starosty kamienieckiego a także Zofii Marmuzowskiej, 1569, 1570. Na sygnecie widnieje herb Jastrzębiec i litery M P, jest to więc sygnet przyjacielski.

SMOGORZEWSKI Stanisław, służebnik Andrzeja Mniszowskiego, dzierżawcy kazomskiego, 1568.

SMOLIK Kasper, herbu Kotwicz, 1568.

SOBEK Stanisław z Sulejowa, kasztelan sandomirski, podskarbi koronny, 1569.

SOBIESZCZAŃSKI Jędrzej ( sługa ) Mikołaja Sienickiego, podkomorzego chełmskiego, 1570.

SOBKOWA Magdalena z Zakliczyna, kasztelanka sandomirskiego, herbu Trąby, 1570.

SOCHA Mikołaj, służebnik podskarbiego koronnego, herbu Połukoza, 1570.

SODERINI Bernath, kupiec, 1569.

SODERINI Carlo, kupiec, 1569.

SOKOŁOWSKI Krzysztof, starosta Rogoziński, 1590.

SOLIKOWSKI Jan Dymitr, sekretarz JKMci, herbu Bończa, 1570.

SÓWKA Maciej, mistrz, minister ołtarza św. Katarzyny w kościele parafialnym wielickim, 1570. Sygnet wykazuje monogram złożony z liter M S.

SPŁAWSKI Stanisław, 1568 kasztelan żarnowski, starosta ostrzeszowski, 1568, 1569 kasztelan międzyrzecki, celnik starszy koronny.

SPOTH Dunin Piotr, herbu Łabędź, 1568.

STANISŁAWSKI Stanisławicz Baltazar, 1569.

STARCZEWSKI Stanisław, służebnik starosty zakroczymskiego, herbu Rogala, 1569.

STAROSTKA Paweł, proconsul miasta Oborniki, 1570.

STARUSKI Stanisław, 1570.

STARZECHOWSKI Stanisław ze Starzechowic, dzierżawca medynicki, herbu Nieczuja, 1569.

STRADOMSKI Stanisław, pisarz skarbu JKMci, 1569.

STRASZ Lenart, sekretarz JKMci, burgrabia zamku krakowskiego, 1570, herbu Odrowąż.

STRUSS Erazm, 1570.

STRZAŁA Malcher, dworzanin JKMci 1569, nadto w roku 1570 burgrabia krakowski, starosta tyszowicki, herbu Kotwicz.

STRZAŁA Piotr z Sosnowic, sędzia ziemi zatorskiej, herbu Kotwicz, 1570.

STRZESZKOWSKI Pszonka Mikołaj, poborca powiatu lubelskiego, 1570.

STUDZIEŃSKI Krzysztof, służebnik Pawła Sczawińskiego, kasztelana brzezińskiego, starosty sochaczewskiego, herbu Połukoza, 1570.

SULCZ Nikiel, prochownik, puszkarz JKMci, 1569, 1570.

SULIKOWSKI Zygmunt, sługa Stanisława Bykowskiego, 1570.

SUTKOWSKI Maciej, pisarz ziemski nurski, 1568.

SWIDERSKI Stanisław, ( sługa ) Pawła Czernego z Krasienina, 1568.

SWIDERSKI Wacław ( rotmistrz ), 1569, 1570.

SWIEJKOWSKI Paweł, 1570. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz, atoli liter nie znać.

SWIĘCICKI Franciszek z Czernika, stolnik wyszogrodzki, 1568, 1569.

SZABROWSKI Wojciech, herbu Boleścic, 1570.

SZAFRANIEC Piotr, 1569. Na sygnecie widnieje herb Ślepowron i litery I M, jest to więc sygnet przyjacielski.

SZAFRANIEC Stanisław z Pieskowej Skały, wojski sandomirski, herbu Starykoń, 1569.

SZAŁOWSKI z Szałowiec Krzysztof ( sprawca ) wuja swego Szymona Gładysza, herbu Ławszowa, 1570.

SZARFFENBERGER Mikołaj, ( sprawca ) Jana Przełęckiego z Przełęku, poborcy województwa krakowskiego, herbu własnego ( Połukozioł w prawo ), 1570.

SZAROWSKI Mikołaj, 1570.

SZATKOWSKI Sebastian, poborca ziemi rawskiej 1570.

SZOSZOWICZ Wasiel, mieszczanin kijowski, 1570.

SZYMKOWICZ Tymruk, rotmistrz JKMci jezdny, herbu Leliwa, 1570.

SZYPOWSKI Hieronim, 1569.

SZYPOWSKI Stanisław, syn Hieronima, 1569. Na sygnecie widnieje herb Prawda i litery M K, a więc sygnet przyjacielski.

TAIERAICH Marek, puszkarz JKMci, 1569, 1570.

TAŃSKI Szymon, podkomorzy ciechanowski, herbu Nałęcz, 1569.

TARANOWSKI Andrzej, komornik JKMci, herbu Bylina, 1570.

TARGOWICKI Stanisław, sługa Czarnkowskiego, kasztelana poznańskiego, herbu Godziemba, 1569.

TARŁO Jan ze Sczekarzowic, kasztelan radomski, starosta pilźnieński, 1570.

TARŁO Mikołaj ze Sczekarzowic, chorąży ziemi sandomirskiej, herbu Topór, 1570.

de TARNÓW Fabian, gwardian Bernardynów warckich 1568.

TARNOWSKI Jan, cześnik czerski, 1569.

TARNOWSKI Sebastyan, dworzanin JKMci, ( sprawca ) Puczka chorążego łęczyckiego, herbu Jelita, 1569.

z TARNOWA Stanisław, kasztelan czchowski, starosta krzeszowski, 1570.

TERSZYŃSKI Mikołaj, herbu Rogala, 1568.

na TĘCZYNIE hrabia, starosta lubelski, 1569.

TRĄBSKI Andrzej z Noskowa, starosta rożański, herbu Pobóg, 1569.

TRĄBSKI Floryan z Noskowa, starosta ciechanowski, 1569.

TREBECKI Jan, rotmistrz pieszy JKMci, herbu Turzyna, 1570.

TROSIŃSKI Mikołaj, starosta łomżyński, 1569.

TROSZYŃSKI Jan, chorąży ziemi łomżyńskiej, 1568.

TRZEBIATOWSKI Szymon, 1570.

TRZEBIEŃSKI Mikołaj, dzierżawca lisiatycki, 1570, herbu zda się Jastrzębiec.

TRZEBIEŃSKI Mikołaj, 1569, rotmistrz JKMci 1570, herbu Jastrzębiec odmienny.

TWORZYAŃSKI Krzysztof, sługa Stanisława Sobka kasztelana sandomirskiego, herbu Jastrzębiec, 1569.

UCHAŃSKI Jakub, arcybiskup gnieźnieński i prymas, 1569.

UHROWIECKA Katarzyna z Sienice, herbu Bończa, 1568.

UMIŃSKI Lenart, ( sprawca ) Stanisława Dobka, herbu Junosza 1570.

WALKOWSKI Jędrzej, herbu Ławszowa, 1569.

WALMAN Jan, puszkarz JKMci, 1570.

WALPACH Malcher z Warszawy, herbu własnego, 1568.

WAYSS Jan, pisarz starszy cła krakowskiego, 1569.

WASILOWICZ Andrzej, mieszczanin kijowski, 1569.

VASZIŁOWYCZ Krzysztof, Ormianin ze Lwowa, 1570.

WĄBRYCZ Wacław, pisarz polny JKMci, herbu Łabędź, 1570.

WĄSOWICZ Wacław, dworzanin JKMci, 1570.

WELTMAN Hanus, puszkarz JKMci, 1569.

WESOŁOWSKI Maciej, sługa Pana gdańskiego, herbu Ogończyk, 1570.

WESSEL Jan, 1569.

WĘGIERSKI Bartosz, pisarz grodzki inowłocławski, herbu Rola, 1569.

WIDAWSKI Piotr, herbu Awdaniec, 1569.

WIECKI Jan, pisarz starosty łomżyńskiego, 1569. Na sygnecie widnieje herb Rogala, liter wszelako nie znać.

WIELICKI Stanisław, sługa Stanisława z Latalic, 1570.

WIERZBIĘTA Stanisław, herbu Janina, zrazu jurgieltnik, następnie dworzanin JKMci, 1569, 1570.

WIERZBOWSKI Baltazar, rotmistrz pieszy JKMci w Litwie, 1570.

WIKTOROWSKI Stanisław, sługa Pana Płockiego, starosty rawskiego, 1570.

WILAM albo WILIAM Jan z Kaliszan, herbu Godziemba, 1568.

WILHELM Jan, flecista JKMci, 1570.

WILDA Faustyn, 1569.

WILGA Mikołaj, starosta ostrołęcki, dzierżawca Łęczyna I Ostrejłęki, herbu Nałęcz, 1569.

WILKANOWSKI Wojciech podkomorzy i szafarz ziemi płockiej, 1568.

WILKOCKI Jan, komornik JKMci, herbu Nieczuja, 1568.

WILKOWOJSKI Jakub, służebnik Jana Leczeńskiego stolnika sandomirskiego, herbu Lubicz, 1570.

WILTMAN Jan, puszkarz JKMci, 1570.

WIPCZYŃSKI Krzysztof, burgrabia zamku krakowskiego, herbu Dołęga, 1570.

WISEMBERSKI Jan, sługa Sutkowskiego pisarza ziemskiego nurskiego, 1568.

WIŚNIOWSKI Stanisław, pleban rubieszowski i hrodelski, herbu Boleścic, 1568.

WITOWSKI Mikołaj, poborca ziemi dobrzyńskiej, herbu Nałęcz, 1570.

WŁODEK Maciej z Hermanowa, starosta kamieniecki, 1570.

WŁODEK Stanisław z Hermanowa, dzierżawca Lośniówka, 1570.

WOJANOWSKI Piotr, starosta grudzieński, 1569.

WOJENKOWSKI Sebastyan, familiaris podskarbiego Bużeńskiego, 1570.

WOJEWÓDZKI Tomasz, służebnik Rozwadowskiego, surrogatora starostwa chełmskiego, 1568.

WOJNA Ławryn, podskarbi dworny, pisarz JKMci, starosta piński, dzierżawca ołycki i Kwasowski, herbu Trąby, 1570.

WOJNOWSKI Marcin, wrotniczy zamku wyższego krakowskiego, herbu Ostoja, 1570.

WOLLER Jakub, służebnik Fabiana Czemy, wojewody malborskiego, 1570.

WOLMAN Jan, puszkarz JKMci, 1569.

WOLSKA Anna z Glink, kasztelanka sandomirska, dzierżawczyni  Miklaszowa w starostwie lwowskim, 1569.

WOLSKI Dunin Kasper, podczaszy ziemi sandomirskiej, herbu Łabędź, 1569, 1570.

WOLSKI Zygmunt, kasztelan czerski, starosta warszawski, dzierżawca w Dębem, 1569.

WOŁUCKA Justyna, matka zakonniczek św. Agnieszki na Stradomiu, 1570.

WORONIECKI Jakub, dworzanin JKMci, 1568.

WOŹNICKI Stanisław, rotmistrz JKMci, herbu Ciołek, 1570.

WSIŃSKI Marcin, 1569. Na sygnecie widnieje herb Prawda oraz litery M G, więc sygnet przyjacielski.

WYSOCKA Katarzyna, 1568. Na sygnecie widnieje herb Nałęcz odmienny, liter jednak nie znać.

WYSOCKI Fryderyk, służebnik JKMci 1569. Na sygnecie widnieje herb Łada oraz litery P V, zaczem sygnet przyjacielski.

WYSOKIŃSKI Maciej, ( sługa ) Lipnickiego trukczaszego JKMci, 1568.

WYSZEŃSKI Jałbrzyk Andrzej, służebnik Jana Dulskiego starosty Rogozińskiego, herbu Grabie, 1570.

ZABOROWSKI Jan, ksiądz, 1569.

ZABOROWSKI Stanisław, 1569.

ZACHARIAS, Ormianin, tłumacz miejski lwowski, 1569.

ZAGÓRSKI Mikołaj, sługa Lipnickiego stolnika nadwornego, 1568.

ZAGORZYŃSKI Mikołaj, sługa podskarbiego Sobka, herbu Topór, 1569.

z ZAKLICZYN Magdalena, kasztelanka sandomirska, podskarbina koronna, 1569.

ZAKRZEWSKI Stanisław, 1570. Na sygnecie widnieje herb Ostoja odmienna, liter wszelako nie znać.

ZAKRZEWSKI Wojciech Zboży, herbu Ogończyk, 1570.

ZAKRZEWSKI Wojciech, na posługach JKMci przy Jopie Praietfusie horodniczym wileńskim, herbu Ogończyk, 1570.

ZALESKI Jakub, pisarz JKMci skarbu nadwornego koronnego, herbu Grzymała, 1569, 1570.

ZALESKI Stanisław, służebnik Komorowskiego poborcy bełzkiego, 1570.

ZALIŃSKI Maciej z Jasieńca, ( piwniczny ) JKMci, 1568, 1569. Na sygnecie widnieje herb Poraj, liter atoli nie znać.

ZAŁUSKI Jan, podżupek wielicki, 1569.

ZAŁUSKI Spytek, podżupek wielicki 1570.

ZAREMBA Andrzej, starosta grabowiecki, 1569.

ZARZECKI Franciszek, sługa wojewody i starosty krakowskiego, herbu Pobóg, 1569.

ZAWACKI Bartosz, ( sprawca ) Stanisława Ławskiego wojewody mazowieckiego 1569, jurgieltnik JKMci, 1570, herbu Rogala.

ZAWACKI Mikołaj, pisarz ziemski sochaczewski, poborca w województwie rawskiem i powiatach sochaczewskim i gostyńskim, 1570. Na sygnecie widnieje herb Bylina, liter wszelako nie znać.

ZAWISZA Mikołaj z Budziszyna, wojski i starosta liwski, kamieniecki, 1569.

ZBIJEWSKI Wawrzyniec, wojski grodecki, herbu Rola, 1570.

ZBILTOWSKI Tomasz, sługa panów Trąbskich z Noskowa, starostów rożańskiego i ciechanowskiego, herbu Kościesza, 1570.

ZBOROWSKI Mikołaj, starosta szydłowski, 1569, 1570.

ZDROWSKI Baltyzer, jurgieltnik JKMci, 1569.

ZDUNOWSKI Lenart, sługa stolnika sandomirskiego, herbu Jelita, 1569.

ŻEBROWSKI Frącz Jan, służebnik Mikołaja Zborowskiego starosty szydłowskiego, 1570.

ZEBRZYDOWSKI Mikołaj, syn ś. p. Pana lubelskiego, dzierżawca wsi Lipnika z drugiemi wsiami, 1570.

ZEBRZYDOWSKI Zygmunt, dzierżawca górski i ropczycki, herbu Radwan, 1570.

ZEGADŁO Wojciech z Remiszowa, pisarz grodzki chełmski, herbu Ostoja.

ZEMBRZYCKI Jan, poborca ziemi chełmskiej, 1570.

ZIELECKI Wacław, służebnik wojewodziny poznańskiej, 1570.

ZIEMIĘCKI Jan, sługa Rafała z Leszna, starosty radziejowskiego, 1569.

ZKLWACKI Franciszek, ( sługa ) Jana Leśniowskiego, rotmistrza jezdnego, herbu Połukoza, 1569.

ZŁOTNICKI Krzysztof, herbu Połukoza, 1570.

ZYROŃSKI Maciej, succollector powiatu kaliskiego, 1570. Na sygnecie widnieje herb Pobóg, liter wszelako nie znać.

ŻELEŃSKA Beata z Łopienika, sędzina łukowska, 1570.

ŻELEŃSKI Adam, sędzia ziemski łukowski, 1569.

ŻELEŃSKI Bartosz, starosta stężycki, 1570.

ŻELEŃSKI Tomasz, ( sprawca ) Mikołaja Strzeszkowskiego poborcy lubelskiego, 1570.

ŻELIGOWSKI Jarosz, sługa Wojciecha Pierzchleńskiego, herbu Łabędź, 1569.

ŻOCHOWSKI Mikołaj z Sarnowej, 1569.

ŻÓŁKIEWSKI Stanisław, 1570.

ŻÓRAWNICKI Aleksander, poborca ziemi wołyńskiej, herbu Korczak, 1570.