postheadericon Ekonomia

postheadericon Ekonomia

Majątek Bądkowo z przyległościami w pow. ciechanowskim, włók 30-ści od p. Marcelego Sumińskiego nabył p. Zygmunt Bojanowski po 3 100 rubli za włókę ( 1903 ).

Majątek Borowice w pow. płockim, przestrzeni 984 m. od Władysława Ostrowskiego nabył Bolesław Święcicki za 80 000 rubli ( 1902 ).

Majątek Brudnice lit. A w powiecie mławskim, przestrzeni 634 morgów 37 prętów od Dawida Szlamy Mińca , nabyli Teofil i Leonarda Wałdowscy za 28 250 rubli bez inwentarza ( 1900 ).

36 morgów 267 pr. we wsi Brzezice, pow. przasnyskiego od p. Ignacego i Krystyny Żbikowskich, nabył p. Marian Smoleński, właściciel Węgrów za 2 300 rubli ( 1900 ).

Cekanowo pod Bielskiem, przestrzeni włók 16 od p. Rajmunda Kasperkiewicza nabył p. Jakób Rościszewski z Rempina za 49 000 rubli ( 1899 ).

Majątek Cekanowo w pow. płockim, przestrzeni włók 16 i ? od p. Antoniego Rościszewskiego nabyli pp. Józef i Waleria małż. Jaworscy, płacąc po 3 000 rubli za włókę z inwentarzem ( 1900 ).

Jest do wydzierżawienia w Cieślinie MŁYN WODNY  z gruntem i zabudowaniami od dnia 23 kwietnia 1901 roku. Wiadomość u właścicielki Obrębu, przez Dobrzyń nad Wisłą. Tamże jest na sprzedanie dwór obszerny ze starodrzewu ( 1901 )

Majątek Czachowo, w pow. płockim, przestrzeni 10 włók od Władysława Rościszewskiego nabył Alfons Kowalski za 25 000 rubli ( 1902 ).

Folwark Czarne w pow. lipnoskim, 830 morgów przestrzeni nabył na licytacji p. Edward Żakowski ( 1899 ).

Na licytacji powtórnej, odbytej z powodu postąpienia ? części szacunku, folwark Dębiny w powiecie ciechanowskim, nabył p. Józef Kakowski za 18 126 rubli i 50 kopiejek ( 1900 ).

Folwark Dłużniewo Wielkie lit. C w pow. płockim obszaru 148 morgów 278 prętów kupił za 13 000 rubli p. Antoni Babecki od p.p. Aleksandra i Marianny małż. Ostrowskich ( 1900 ).

Zarząd dóbr Drozdowo pod Łomżą poleca do siewu pszenicę centryfugowaną, genealogiczną białą Wysokolitewkę po rubli 8 za korzec loco st. Czerwony Bór kolei nadwiślańskiej ( 1900 ).

Folwark Dunaj w powiecie mławskim około 32 włók przestrzeni, nabył od p. Michaliny Zyznowskiej p. Adam Zyngier ( 1899 ).

Majątek Dzięgielewo w pow. sierpskim przestrzeni 600 morg od Wandy i Władysława małż. Rościszewskich, nabył August Cyprysiński za 70 000 rubli ( 1903 ).

Majątek Gocłowo w pow. płockim, przestrzeni 358 morgów od Zygmunta Gerlicza nabyli małżonkowie Wacław i Władysława Gąsiorowscy za 48 000 rubli ( 1902 ).

Majątek Gołocin w pow. płockim przestrzeni 393 morgi od Stanisława Smoniewskiego nabył Franciszek Gockowski za 28 200 rubli ( 1901 ).

Majątek Gościmin ? Zawady lit. B w pow. płońskim, przestrzeni 379 morgów, sprzedał Tomasz Piwkowski 34 ? m włościanom przy pomocy Banku włościańskiego za 18 469 rubli ( 1902 ).

Majątek Gulczewo w pow. płockim przestrzeni 856 mórg nabył z powrotem Wacław Wolibner, rozwiązawszy kontrakt z poprzednim właścicielem Wincentym Węsierskim ( 1903 ).

Majątek Karolewo w pow. lipnoskim 287 i ? morgów, własność Wacława Jankowskiego, z braku nabywców na powtórnej licytacji, odbytej na żądanie Towarzystwa kredytowego ziemskiego, przeszedł na własność tegoż Towarzystwa. Raty zaległe, oraz pożyczka nieumorzona, wynoszą 4 890 rubli ( 1900 ).

Majątek Karwowo ? Szlacheckie w powiecie płockim, przestrzeni 401 morgów od Władysława Zawidzkiego, nabył Ignacy Zawidzki za 34 000 rubli ( 1900 ).

Do sprzedania majątek Kijaszkowo ( pow. lipnoski w pasie granicznym ), 35 włók  bez serwitutów, w wysokiej kulturze, w tem 3 włóki łąk meliorowanych wysokiej jakości. Plantacja cykorji na wielką skalę, suszarnia parowa ( 1901 ).

W Dobrach KOZIEBRODY powiat Sierpski, stacja pocztowa Raciąż jest do wydzierżawienia od dnia 1 ( 14 ) stycznie 1902 roku Dom Zajezdny z prawem sprzedaży wódki i piwa. W domu tym prowadzi się zarazem restauracja i sklep wiejski ( 1901 ).

Dobra Krzynowłoga Mała 28 włók przestrzeni i Musiak 14 włók, położone w pow. przasnyskim od p. Kulińskiego nabył p. Gniewosz z Ostrołęckiego w cenie około 2 000 rubli za włókę ( 1899 ).

Folwark Krzywonoś w powiecie mławskim, przestrzeni włók 13 od p. Tadeusza Dębskiego nabył radzca p. Stanisław Dzierzbicki za 20 000 rubli ( 1900 ).

Majątek Kuskowo ? Bogusędy lit. B w pow. płockim, przestrzeni 177 morgów od Gustawa Gościckiego nabył Franciszek Lasocki za 9 500 rubli ( 1901 ).

Folwark Lasoty ? Rejki w pow. rypińskim, przestrzeni włók 15 nabył od p. Roberta Stenkego p. Ludwik Chełmicki z Dziewanowa za 37 000 rubli. Majątek ten od lat 30 był w rękach niemieckich ( 1899 ).

Majątek Ligowo ACE w powiecie lipnoskim przestrzeni 535 morgów od właściciela Leona Dziewanowskiego nabyli Aleksander i Bronisława Dziewanowscy za 42 000 rubli. ( 1903 )

Dobra Lubranieckie w pow. włocławskim, obejmujące 50 włók dobrej ziemi kujawskiej z ładnymi zabudowaniami, mocą zapisu sporządzonego przez zmarłą ś.p. Joannę ze Słubickich Mniewską, przeszły na własność małżonków Stanisława i Elżbiety z Dębowskich Piwnickich, właścicieli Srebrnej i Sikorza pod Płockiem. Spadkobiercy obowiązani są wypłacić 109 000 rb. na rzecz krewnych, osób prywatnych i instytucji dobroczynnych. Pomiędzy innymi zmarła przeznaczyła 5 000 rubli na założenie kasy pożyczkowej dla rzemieślników i wyrobników w Lubrańcu, a 5 000 rb. na powiększenie liczby łóżek w szpitalu włocławskim ( 1901 ).

Folwark Łązek wraz z przyległościami: Mlice Jarłuty i Mlice ? Kozice z częścią na Łęgi, w powiecie płockim położone, przestrzeni włók około 20 ? tu, nabyli od małżonków Podowskich pp. Wacławowie Dziewanowscy, płacąc po 3 500 rb. za włókę ( 1901 ).

Majątek Łążek lit. A.B.C w powiecie mławskim włók 24 bez 6 morgów nabył p. Mieczysław Trzaska od p. Wiktora Dalskiego za 2 600 rb. włóka wraz z inwentarzem i budynkami ( 1902 ).

Majątek Łępieczyna w pow. lipnoskim przestrzeni 116 morgów od Salomei Lewinsonowej nabyło 12 kolonistów Niemców za sumę 8 238 rubli ( 1900 ).


Makowo w powiecie lipnoskim, przestrzeni włók 12 i ? od prof. Antoniego Marsa ze Lwowa nabył p. Wacław Jankowski z Płocka za 45 000 rubli. ( 1899 )

Z majątku Marynki w pow. sierpskim na pastwisko od Jadwigi Pruskiej, nabyli gospodarze ze wsi Swojęcin 180 morgów i ze wsi Obrąb 100 morgów za sumę 6 862 ruble ( 1903 ).


Majątek Miączyno ? Małe ACE w powiecie mławskim przestrzeni 480 morgów od Klemensa Mieszkowskiego nabył Cyprian Ossowski za 47 000 rubli ( 1902 ).

Majątek Mileszewy w pow. lipnoskim, przestrzeni 212 morgów od Stanisława Dejczera, nabyli w częściach Anna i Szczepan małż. Kowalscy, Marianna i Paweł małż. Blumkowscy, Stanisław Kiliński, Ignacy Lipiński, Franciszek Jagielski i Wojciech Gogoliński ? za 27 701 rubli bez inwentarza ( 1900 ).

Majątek Młyńsk w powiecie rypińskim, przestrzeni 173 morg od Józefy Minasowiczowej, nabyło 7-iu gospodarzy za 12 000 rubli ( 1903 ).

Mysłakowo Wielkie B czyli Podole w pow. lipnoskim, przestrzeni 261 morg nabyli pp. Antoni Zdziarski i Konstancja Śliwińska od p. Władysława Gniazdowskiego za 10 850 rubli ( 1900 ).

Folwark Mysłakowo ? Wielkie, albo Podole w pow. lipnoskim, obejmujące przestrzeni 261 morgów 40 prętów od p. Antoniego Zdziarskiego i Konstancji Śliwińskiej nabył p. Ksawery Majer, właściciel Mysłakowa Wielkiego lit. A za 11 900 rubli ( 1900 ).

Majątek Niedziałki lit. A, B w powiecie mławskim, przestrzeni 614 morgów ? Edmund Białowiejski zamienił na nieruchomość warszawską z Józefą Dalską w szacunku 35 000 rubli ( 1903 ).

Majątek Obrąb A. B w powiecie przasnyskim, przestrzeni 616 morgów od Walerego Czaplickiego nabył Gustaw Rejnhard za 53 000 rubli ( 1904 )

Majątek Opatowiec w pow. płockim przestrzeni  290 morgów na publicznej licytacji, odbytej w drodze działów, nabył p. Roman Górecki za 8 012 rubli ( 1900 ).

Majątek Ossówka, Witowąż i Stajęczyny w powiecie lipnoskim, przestrzeni 4 500 morgów od Józefa Zielińskiego nabył Jan Nepomucen Zieliński za 76 500 rubli ( 1903 ).

Majątek Pieńki w pow. sierpskim, przestrzeni 165 morgów od małżonków Gawrońskich nabyli Józef i Walerja Bagieńscy za 15 000 rubli ( 1902 ).

Majątek Piltowo w pow. płońskim, przestrzeni 355 morg od Ignacego Starczewskiego nabył Władysław Tarnowski po 3 000 rubli za włókę ( 1902 ).

Majątek Piotrowo w pow. płockim, przestrzeni włók 8 od p. Adolfa Blumberga nabył p. Aleksander Wolibner za 29 800 rubli z inwentarzem ( 1900 ).

Majątek Podleck Wielki i Mały z przyległościami w powiecie lipnoskim, przestrzeni 738 morgów od właściciela Różyckiego nabył Feliks Rościszewski za 106 000 rubli. ( 1903 ).

Majątek Podnietrzeba w pow. rypińskim  przestrzeni 273 morgów 143 prętów , od Antoniego Brykmana, nabyli Fryderyk i Hoda małż. Szulc za 19 200 rubli ( 1903 ).

Połowę majątku Pokojewo ? Łaguny  w pow. ciechanowskim od małż. Ossowskich nabyli małż. Ruszczyńscy po 75 rb. za morgę bez inwentarzy ( 1903 ).

Majątek Półwiesk, w pow. rypińskim, od p. A. Rutkowskiego nabyli włościanie ze wsi Przystań i Smogorzewiec w pow. lipnoskim: Józef i Józefa Błaszkiewicz, Wojciech i Marianna Błaszkiewicz, Jakób i Józefa Błaszkiewicz za rubli 18 800. Majątek ma 257 morgów przestrzeni ( 1899 ).

Majątek Przyborowice ? Dolne w pow. płońskim przestrzeni 193 morgi od Marii Podczaskiej, nabył Wojciech Kiliś po 3 500 rubli za włókę bez inwentarza ( 1901 ).

Do sprzedania FOLWARK REMBIOCHA w pow. Lipnoskim wolny od serwitutów, ornej ziemi 5 włók, łąk 2 włóki, lasów 1 włóka, pokład torfu ? wiadomość w Działyniu przez Zbójno ( 1901 ).

Folwark Rogiennica ( pow. płocki ) przestrzeni włók 11 nabył od p. Ludwika Zakrzewskiego za 18 000 rubli Abram Nurek w celu sprzedaży w podziałach pomiędzy włościan ( 1899 ).

Folwark Sadykierz ( pow. mławski ) 317 morgów przestrzeni w dobrej glebie nabył p. Puciatycki za sumę 12 000 rubli w sprzedaży przez sąd okręgowy płocki ( 1899 ).

Folwark Sławęcin w powiecie sierpskim, włók 11, od sukcesorów Lasockich nabył p. Julian Płoski za 25 000 rubli ( 1900 ).

Sułkowo ? polne w pow. Ciechowskim położone od p. Antoniego Czaplickiego nabył p. Józef Kozłowski za 50 000 rubli ( 1899 ).

Z majątku Szczawin w pow. płońskim od Ludwika Chatkiewicza nabyło 470 morgów, przy udziale banku włościańskiego 36 włościan za 25 381 rubli i 91 kopiejek, korzystając z udzielonego kredytu od tegoż banku w ilości 20 430 rubli ( 1900 ).

Majątek Szumanie Postuły albo Kępskie A w pow. sierpskim, przestrzeni 233 morg od Stanisława Raczyńskiego, nabyli Franciszek i Władysława małż. Olszewscy za 16 800 rubli z inwentarzem ( 1900 ).

Z majątku Wilczewa w pow. rypińskim od Teodora i Eufemji małżonków Szmagier nabył Franciszek Marjański 5 wł. z inwentarzem, a 4 i ? włóki nabyli włościanie po 3 200 rubli za włókę ( 1903 ).

Majątek Witoszyn w powiecie lipnoskim, przestrzeni 325 morgów od Stanisława Szatkowskiego nabył Jakób Kohn po 2 000 rubli za Włókę ( 1903 ).

Majątek Wyręba w pow. rypińskim, przestrzeni około 6 włók od p. Tomasza Cissowskiego nabył p. Jan Chełmicki za 17 300 rubli z inwentarzem ( 1900 ).

Majątek Zakrzewko w powiecie płockim, przestrzeni 399 morgów nabył p. Majer Borenstejn z Łodzi w szacunku 40 000 rubli ( 1901 ).

Zasadki w pow. rypińskim, włók 16 nabył od p. Zdzisława Rutkowskiego p. Litwiński za 33 000 rubli ( 1899 ).

Majątek Zarzyczewo Nowe w powiecie lipnoskim, przestrzeni 7 włók od Teofila Cybulskiego nabył Stanisław Gientek za 30 000 rubli ( 1904 ).

Majątek Zdzięborz lit. CDF, w powiecie lipnoskim, przestrzeni 448 morg od Wiktora Humięckiego nabył Jan Makary Tuchołko za 21 800 rubli ( 1901 ).

Majątek Zdziemborz C,D,F w pow. lipnoskim przestrzeni 448 mórg od Jana Makarego Tuchołki, nabył August i Maria małż. Widawscy ( 1903 ).

Poprawiony (niedziela, 12 sierpnia 2012 08:58)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 180 gości