Rekognicjarz poborowy z księgi nr 46

Według opracowania Stanisława Dziadulewicza zamieszczonego w Miesięczniku Heraldycznym z roku 1932. ARYNEK herbu Lubicz ? Adam z Arynowa, powiat czerski, parafia Mińsk. BARCZEWSKI herbu Pobóg ? Jan z Barczyny i Osin, powiat czerski,…