Spis hipotecznych prywatnych własności ziemskich w powiecie biebrzańskim, sygn. 2113 zesp. Kamera Wojny i Domen w Białymstoku / AP Białystok

Opracował Igor Daniszewski

Część pierwsza

WOJSŁAW Sylwester, Kownacin, parafia Niedźwiadna, 1801.

MIERKOWSKI Wojciech, Kownacin, parafia Niedźwiadna, 1801.

KOŁAKOWSKI Damazy, Kurki, parafia Niedźwiadna, 1801.

ŁEPKOWSKI Augustyn, Kurki, parafia Niedźwiadna, 1801.

MAZEWSKI Jakub, Mazewo, parafia Niedźwiadna, 1801.

SZREDZIŃSKI Ludwik, Kurki, parafia Niedźwiadna, 1801.

OBRYCKI Paweł, Kurki, parafia Niedźwiadna, 1801.

OBRYCKI Paweł, Mazewko, parafia Niedźwiadna, 1806.

OBRYCKI Paweł, Mazewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

GRONOWSKI Antoni, Mazewko, parafia Niedźwiadna, 1806.

TRUSZKOWSKA, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

GODLEWSKI Adam, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

GLINKA Józef, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

KOŁAKOWSKI Damazy, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

CHRZANOWSKA, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

ZABIELSKI Franciszek, Czarnowo Wielkie, parafia Niedźwiadna, 1802.

TRUSZKOWSKI Jan, Niedźwiadna, parafia Niedźwiadna, 1802.

GOŁEMBIEWSKI Kazimierz, Niedźwiadna, parafia Niedźwiadna, 1802.

RAKOWSKA, Niedźwiadna, parafia Niedźwiadna, 1802.

TRUSZKOWSKI Jakub, Niedźwiadna, parafia Niedźwiadna, 1802.

ŁOMŻYŃSKI ( ? ), Niedźwiadna, parafia Niedźwiadna, 1802.

ROMAN Paweł, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

ROMAN Piotr, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

SOKOŁOWSKI Stefan, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

CHEŁCHOWSKI Michał, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

KONOPKA Antoni, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

BRZOSKA Marcin, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

ROMAN Jan, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

ŚWIDERSKI Tomasz, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

CZAPLICKI Hilary, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

BARDZIKOWSKI M, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

WIŚNIEWSKI Jan, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

MAKOWSKI Wojciech, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

SZREDZIŃSKI Ludwik, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

BRZOSKA Maciej, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

ŁASKA ?, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

SZYMANOWSKI Rafał, Chełchy, parafia Niedźwiadna, 1806.

OBRYCKI Paweł, Czarnówek, parafia Niedźwiadna, 1806.

GODLEWSKI Szymon, Czarnówek, parafia Niedźwiadna, 1806.

DOWNAROWICZ Jan, Chojnowo, parafia Niedźwiadna, 1806.

OBRYCKI Paweł, Chojnowo, parafia Niedźwiadna, 1806.

OBRYCKI Paweł, Załuski, parafia Niedźwiadna, 1806.

GLINKA Paweł, Załuski, parafia Niedźwiadna, 1806.

GROMADZKI Franciszek, Milewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

MILEWSKA, Milewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

DZIĘGIELEWSKI Roch, Milewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

DZIĘGIELEWSKI Leon, Milewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

WICHNOWSKI Walenty, Milewo, parafia Niedźwiadna, 1806.

MILEWSKI Stefan, Gałązki, parafia Niedźwiadna, 1806.

PRZYBOROWSKI Andrzej, Gałązki, parafia Niedźwiadna, 1806.

SZYMANOWSKI Jan, Gałązki, parafia Niedźwiadna, 1806.

MILEWSKI Franciszek, Gałązki, parafia Niedźwiadna, 1806.

ŁASKA ?, Brzeźno, parafia Niedźwiadna, 1806.

DOWNAROWICZ Jan, Rakowo, parafia Niedźwiadna, 1806.

ROSTKOWSKI Józef, Modzele Bielino, parafia Wąsosz, 1801.

GRĄDZKI Franciszek, Modzele Bielino, parafia Wąsosz, 1801.

– – , Modzele Bielino, parafia Wąsosz, 1806.

GRĄDZKI, Modzele Bielino, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Mateusz, Modzele Bielino, parafia Wąsosz, 1806.

KLIMASZEWSKI Ignacy, Gutki, parafia Wąsosz, 1804.

CHOJNOWSKI Wojciech, Gutki, parafia Wąsosz, 1804.

GUTKOWSKI Szymon, Gutki, parafia Wąsosz, 1804.

BZURA Gracjan, Bzury, parafia Wąsosz, 1804.

ŚWIDERSKI Kajetan, Bzury, parafia Wąsosz, 1804.

MILEWSKI Marcin, Bzury, parafia Wąsosz, 1804.

MILEWSKI Wojciech, Bzury, parafia Wąsosz, 1804.

MILEWSKI Piotr, Bzury, parafia Wąsosz, 1804.

MILEWSKI Ignacy, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

BOROWSKI Stanisław, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

MILEWSKI Ignacy, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

KALICICKI Jan, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

PIEŃCZYKOWSKI Piotr, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

BAGIŃSKI Mateusz, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

MILEWSKI Mateusz, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

ZALEWSKI Stanisław, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

SZYJKOWSKI Kazimierz, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

BAGIŃSKI Kazimierz, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

ŁEMPICKI Franciszek, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

BZURA Gracjan, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

MIECZYKOWSKI Roch, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

BZURA Jakub, Bzury, parafia Wąsosz, 1801.

OBRYCKI Paweł, Grozimy, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Tadeusz, Grozimy, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Paweł, Grądy Możdżenie, parafia Wąsosz, 1801.

PRZYBOROWSKI Kazimierz, Grądy Możdżenie, parafia Wąsosz, 1801.

PRZYBOROWSKI Jan, Grądy Możdżenie, parafia Wąsosz, 1801.

SZYMANOWSKI Piotr, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW – , Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Jacenty, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Szymon, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Pantaleon, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Józef, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Antoni, Grądy Michały, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Pantaleon, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Szymon, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Józef, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI -, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI -, Łempice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Franciszek, Konieczki Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Konieczki Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

FILIPKOWSKI Józef, Konieczki Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

FILIPKOWSKI Józef, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Józef, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Antoni, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Jan, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Wiktor, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

SOKOŁOWSKI Kazimierz, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKI Mateusz, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKI Kajetan, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Andrzej, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Franciszek, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Tomasz Leon, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Szymon, Obrytki Rostruszewo, parafia Wąsosz, 1806.

SOKOŁOWSKI Kazimierz, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

SZCZUKA Adam, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

FILIPKOWSKI Józef, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKI Mateusz, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKI Kajetan, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Szymon, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Józef, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Antoni, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Jan, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Jan, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Kazimierz, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Walenty, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Sylwester, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

BORZYMOWSKI Jan, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Wiktor, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Baltazar, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Jakub, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Wawrzyniec, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

MICZICHOWSKI Tomasz, Wojsławki, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Antoni, Szwelczyn, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Szwelczyn, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Szwelczyn, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Sokoły, parafia Wąsosz, 1804.

ŁEMPICKI Jakub, Sokoły, parafia Wąsosz, 1804.

ŁEMPICKI Tomasz, Sokoły, parafia Wąsosz, 1804.

ŁEMPICKI Franciszek, Sokoły, parafia Wąsosz, 1804.

ŁEMPICKI Tadeusz, Sokoły, parafia Wąsosz, 1804.

ŁAGUNA Wojciech, Grądy Stawiane, parafia Wąsosz, 1804.

ŁAGUNA Marcin, Grądy Stawiane, parafia Wąsosz, 1804.

ŚLESZYŃSKI Jan, Grądy Stawiane, parafia Wąsosz, 1804.

BAGIŃSKI Leon, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Jakub, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Andrzej, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Franciszek, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

MICHNOWSKI Jakub, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

MICHNOWSKI Paweł, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

MICHNOWSKI Michał, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Franciszek, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Konieczki Małe, parafia Wąsosz, 1806.

DOŁĘGA Adam, Dołęgi, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKI Mateusz, Dołęgi, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Leon, Dołęgi, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Jan, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Baltazar, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

MŚCICHOWSKI ? Tomasz, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Wawrzyniec, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

BORZYMOWSKI Jan, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Jakub, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Walenty, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Kazimierz, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

SZCZUKA Adam, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Sylwester, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

ZAKRZEWSKI Wiktor, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

MROCZKOWSKI Józef, Wojsławy Wielkie, parafia Wąsosz, 1806.

TRZASKA Hilary, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Andrzej, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Protazy, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Stanisław, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Jakub, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Stanisław, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

WROCZYŃSKI Piotr, Świdry a Wissa, parafia Wąsosz, 1806.

BZURA Gracjan, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Józef, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

CHOJNOWSKI Jan, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Nikodem, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Wojciech, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

MODZELEWSKI Stanisław, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

MODZELEWSKI Maciej, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Adam, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Wawrzyniec, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

BUDNY Jan, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Jan, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

CHOJNOWSKI Jakub, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Jacenty ?, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Kajetan, Danowo Patory, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Mateusz, Milewo, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Kajetan, Milewo, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Stanisław, Milewo, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Ignacy, Milewo, parafia Wąsosz, 1806.

BZURA Gracjan, Milewo, parafia Wąsosz, 1806.

NIEDŹWIECKI Józef, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

MZICHOWSKI Stanisław, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

NIEDŹWIECKI Marcin, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

BZURA Jakub, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

NIECIKOWSKI Roch, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

ZAŁUSKA Jan, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

MODZELEWSKI Antoni, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

NIEDŹWIECKI Wojciech, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

CHROSTOWSKI Jan, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

NIEDŹWIECKI Paweł, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

NIEDŹWIECKI Andrzej, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

PRZYBOROWSKI Jan, Niedźwieckie, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Kajetan, Niećkowo, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Mateusz, Niećkowo, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Wojciech Stanisław, Niećkowo, parafia Wąsosz, 1806.

MILEWSKI Marcin Ignacy, Niećkowo, parafia Wąsosz, 1806.

BZURA Gracjan, Niećkowo, parafia Wąsosz, 1806.

FILIPKOWSKI Kazimierz, Gutki Kawałki, parafia Wąsosz, 1802.

SOKOŁOWSKI Jan, Gutki Kawałki, parafia Wąsosz, 1802.

SOKOŁOWSKI Łukasz, Gutki Kawałki, parafia Wąsosz, 1802.

SOKOŁOWSKI Kazimierz, Gutki Kawałki, parafia Wąsosz, 1802.

GODLEWSKI Tomasz, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Piotr, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ZALEWSKI Jakub, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ZALEWSKI Wojciech, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

MŚCICHOWSKI ? Staniesław, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Stanisław, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mikołaj, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Paweł, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ZALEWSKI Wawrzyniec, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ZALEWSKI Jan, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

KULIGOWSKI Michał, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Paweł, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ZALEWSKI Franciszek, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

NIEBRZYDOWSKA -, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

LICHOMSKI Józef, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

SOKOŁOWSKI Józef, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Ambroży, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKA -, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GRABOWSKI Paweł, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

KONOPKA Felicjan, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Stanisław, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Mateusz, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Jan, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Wojciech, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Stanisław, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIŃSKI Paweł, Zalesie, parafia Wąsosz, 1806.

SOKOŁOWSKI Ignacy, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

KULIGOWSKI Wojciech, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Antoni, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Wojciech, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Ambroży, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Franciszek, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Sylwester, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Baltazar, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Kacper, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Szymon, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKA -, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

GODLEWSKI Andrzej, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Mateusz Marcin ?, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

KONOPKA Felicjan, Godlewo, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

ŁERMPICKI Kajetan Michał, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Wojciech, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Felicjan, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Jan, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

OBRYCKI Piotr, Grądy Pasichy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Piotr, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Sylwester, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Ambroży, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Gabriel, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Marcin, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Mikołaj, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Bartłomiej, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Sylwester, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Stanisław, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Grzegorz, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Wojciech, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

KOZIKOWSKI Tomasz, Zaborowo, parafia Wąsosz, 1806.

BORAWSKI Stanisław, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KONOPKA Maciej, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KONOPKA Adam, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BORAWSKI Wojciech, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BORAWSKI Florian, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

HOCLITZ Mateusz, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BORAWSKI Maciej, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

CHYLIŃSKI Marcin, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

GODLEWSKI Jan, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BORAWSKI Andrzej, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KONOPKA Józef, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

TARWICH Maciej, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KONOPKA Wawrzyniec, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KONOPKA Paweł, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

SZYMANOWSKI Błażej, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

KARWOWSKI Wawrzyniec, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

NIECZKOWSKI Jakub Paweł, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BORAWSKA Marianna, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

SZYMANOWSKI Kazimierz, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

BARWIKOWSKI Jan, Konopki a Wissa, parafia Wąsosz,  1806.

CZERWONKA Wawrzyniec, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

CZERWONKA Adam, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

CZERWONKA Antoni, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

CZERWONKA Stanisław, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

GRABOWSKI Antoni, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

GRĄDZKI Jacenty, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

SIENICKI Wojciech, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

SIENICKI Walenty, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

SIENICKI Antoni, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

CZERWONKA Paweł, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

GRĄDZKI Marcin, Czerwonki, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Józef, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mateusz, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Baltazar, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Józef, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Jan, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Adam, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

KILIAN Cyprian, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPISKI Michał, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Jakub, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŚWIDERSKI Józef, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Maciej, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIEŃSKI Paweł, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Józef, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Antoni, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Wojciech, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKA -, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI ?, Bagienice, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Marcin, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Piotr, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mateusz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Andrzej, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Ignacy, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Mateusz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Adam, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Tadeusz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Stanisław, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Franciszek, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI ?, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Jan, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Grzegorz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Wojciech, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Antoni, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

CHYLIŃSKI Jakub, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

CHYLIŃSKI Stanisław, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI -, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Maciej Stanisław, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Jan, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Baltazar, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mikołaj, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mateusz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Paweł, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Kazimierz, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Franciszek, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Jan, Sulewo Prusy, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Franciszek, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Wojciech, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Franciszek, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Kazimierz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Walenty, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Jan, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Szymon, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Antoni, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Szymon, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Kacper, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Mateusz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

KUCZYŃSKI Antoni, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Antoni, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Sebastian, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

KUCZYŃSKI Tomasz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Paweł, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Paweł, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Stanisław Marek, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Wawrzyniec, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Bartłomiej, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

ZABOROWSKI Mikołaj, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Tomasz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Jan Sylwester Piotr, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

KOZIKOWSKI Tomasz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

RUTKOWSKI Wojciech, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

ŁEMPICKI Jan, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Mateusz, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Piotr, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI ?, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

KULIGOWSKI Michał, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

DANOWSKI Mateusz Stanisław, Sulewo Kownaty, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Kazimierz, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

KILIAN Hilary, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Józef, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Konrad, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Michał, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

SZYMANOWSKI Kazimierz, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

CZARNOWSKI Łukasz, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

CHRZANOWSKI Jakub, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

KILIAN Kazimierz, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

KLIMASZEWSKI Tadeusz, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

TARWITT Maciej, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

ROGIŃSKI Adam, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

CHRZANOWSKI Józef, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

ZAŁUSKI Andrzej, Kiliany, parafia Wąsosz, 1806.

BAGIEŃSKI Jacenty, Lipnickie, parafia Wąsosz, 1806.

SKRODZKI Marcin, Lipnickie, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Lipnickie, parafia Wąsosz, 1806.

KOWNACKI Augustyn, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

KOWNACKI Łukasz, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Stanisław, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

WOJSŁAW Jakub, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

SULEWSKI Marcin, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Kownatki, parafia Wąsosz, 1806.

KOTLIŃSKI Paweł, Kramarzewo, parafia Wąsosz, 1806.

KOTLIŃSKI Andrzej, Kramarzewo, parafia Wąsosz, 1806.

GÓRSKI Mikołaj, Kramarzewo, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Bęćkowo, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Szczuczyn, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Skaje, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Barany, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Jambrzyki, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Wólka, parafia Wąsosz, 1806.

KISIELNICKI Ignacy, Ławsk, parafia Wąsosz, 1806.

GRZYBOWSKI Jakub, Zacieczki, parafia Wąsosz, 1806.

GRĄDZKI Antoni, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

SAMBORSKI Dominik, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

PIEŃKOWSKI Grzegorz, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

KOSSAKOWSKI Antoni, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

KIEŁCZEWSKI Paweł, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

STRZENKOWSKI Jan, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

BZURA Mikołaj, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

CHMIELEWSKI Kazimierz, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

SAMBORSKI Hilary, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

GÓRSKI Wacław, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

GOLCZEWSKI -, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

DĄBROWSKI Tadeusz Jakub, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

ROSTKOWSKI Jakub, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

KARWOWSKI Konstanty, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

PRZESTRZELSKI Tomasz, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

PRZESTRZELSKI Maciej, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

GRĄDZKI Jan, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

ZAKRZEWSKI Gabriel, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

MAKOWSKI Wojciech, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

RAMOTOWSKI Jan, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

WITANOWSKI Fabian, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

GÓRSKI Antoni, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

GRĄDZKI Mikołaj, Męczki Sulkowo, parafia Wizna, 1806.

BRZOSKA Ambroży, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

BRZOSKA Stanisław, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

WYSOCKI Mateusz, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

DZIENGIELEWSKA Marianna, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

ŚMIAROWSKI Franciszek, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

MALISZEWSKI Paweł, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

BRODOWSKI Jan, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

BZURA Andrzej, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

WYSOCKI Paweł, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

PIEŃKOWSKI Szymon, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

ŻELECHOWSKI Wojciech, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

MAKOWSKI Franciszek, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

GRĄDZKI Jakub, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

GUMOWSKI Jerzy, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

WIERCISZEWSKI Jakub, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

KOTOWSKI Józef, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

LASKOWSKI -, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

GRĄDZKI Franciszek, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

SZCZUKA Antoni, Kokoszki Grądy, parafia Wizna, 1806.

SZCZUKA Antoni, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

GRĄDZKI Józef, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

GRĄDZKI Wojciech, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

KOSSAKOWSKI Jan, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

CIBOROWSKI Szymon, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

GRĄDZKI Jan, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

GRĄDZKI -, Grądy Woniecko, parafia Wizna, 1804.

GRĄDZKI Klemens, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

STRUMIŁOWSKI Jan, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

WIERCISZEWSKI Józef, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

ZALEWSKI Franciszek, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

WIERCISZEWSKI Adam, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

GÓRSKI Adam, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

KOSSAKOWSKI Marcin, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

MOCARSKI Andrzej, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

GÓRSKI Antoni, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

KOZIKOWSKI Michał, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

LASKOWSKI Antoni, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

ŻEBROWSKI Wawrzyniec, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

RUTKOWSKI -, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

SOKOŁOWSKI Józef, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

ROSTKOWSKI Jakub, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

ROSTKOWSKI Tomasz, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

WĄDOŁOWSKI Maciej, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

WĄDOŁOWSKI Kazimierz, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

TRUSZKOWSKI Jakub, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

STRUMIŁOWSKA Marianna, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

RUTKOWSKI Stanisław, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

KARWOWSKI Antoni, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1804.

CHRZANOWSKI Antoni, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

ROSTKOWSKI Ignacy, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

CWALIŃSKA Wiktoria, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

STRUMIŁOWSKI Ludwik, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

KLECZKOWSKI Ignacy, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

KARWOWSKI Józef, Rutki Zaborowo, parafia Wizna, 1803.

LASKOWSKA -, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

MIECZKOWSKI Andrzej, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

LASKOWSKI Marcin, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

GRĄDZKI Franciszek, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

KOSSAKOWSKI Józef, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

WŁODKOWSKI Jan, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

GRĄDZKI Joachim, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

ROGIŃSKI -, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

GRZYMKOWSKI Maciej, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

TYSZKA Michał, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

KOSSAKOWSKI Stanisław, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

KOSSAKOWSKI Józef, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

BORAWSKI Józef, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

KOSSAKOWSKI Jan, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

MIECZKOWSKI Joachim, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

KOSSAKOWSKI Jakub ?, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

BORAWSKI Szymon, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

ROSTKOWSKI Tomasz, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

WIERCISZEWSKI Adam, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

WIERCISZEWSKI Franciszek, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

LASKOWSKI Antoni, Nieławice, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Antoni, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Franciszek, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Jan, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Stanisław, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Antoni, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

WYSOCKI Paweł, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

SAMBORSKI Michał, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

SAMBORSKI Jan, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

SAMBORSKI Mikołaj, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

SAMBORSKI Jan, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MRÓWKA Stanisław, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MRÓWKA Jan, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

SOKOŁOWSKI Szymon, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MAKOWSKA Justyna, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Stanisław, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MOGIELNICKI Jan, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Ignacy, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

WIERCISZEWSKI Stanisław Kazimierz, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Józef, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Mikołaj, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

REMBIELIŃSKI Andrzej, Sambory Bukowo, parafia Wizna, 1803.

LEDUCHOWSKA -, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Nikodem, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Piotr Jakub, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

GARDOCKI Mikołaj, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

JAŁBRZYKOWSKI Daniel, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Dominik, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MAKOWSKI Józef, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

WIERCISZEWSKI Mateusz, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MALISZEWSKI Mikołaj, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

SAMBORSKI Mikołaj, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

MROCZKOWSKI Antoni, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

RUTKOWSKI Szymon, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

WIERCISZEWSKI Stanisław Kazimierz, Wierciszewo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Tomasz Kazimierz, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Maciej, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

BRZOZOWSKI Jan, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

BRZOZOWSKI Tomasz, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

BRZOZOWSKI Stanisław, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

SUPIŃSKI Mateusz, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Adam, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Józef, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Stanisław, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Walenty, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Bartłomiej, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Michał, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

MILEWSKI Łukasz, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

MILEWSKI Romuald, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKA Marianna, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Szymon, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

DĄBROWSKI Kazimierz, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

DĄBROWSKI Jan, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

MIERKOWSKI Jakub, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Antoni, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Jan, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Jan, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Antoni, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

GRZYMKOWSKI Piotr, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

KISIELNICKI Ignacy, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

MAKOWSKI Jakub, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

DMOCHOWSKI Antoni, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

RUTKOWSKI Adam, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

SUPIŃSKI Adam, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

WĄDOŁOWSKI Dominik, Koniecki Wądołowo, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Tomasz, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Marcin, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Daniel, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Maciej, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Zygmunt, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Antoni, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

KARWOWSKI Konstanty, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

KOZIKOWSKI Jerzy, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

GRĄDZKI Marcin, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

GRĄDZKI Mikołaj, Boguszki Rostki, parafia Wizna, 1803.

GRĄDZKI Jan, Jarnuty Grądy, parafia Wizna, 1803.

PRZESTRZELSKI Jakub, Jarnuty Grądy, parafia Wizna, 1803.

MIECZKOWSKI Walenty, Jarnuty Grądy, parafia Wizna, 1803.

MAKOWSKI Antoni, Jarnuty Grądy, parafia Wizna, 1803.

KIEŁCZEWSKI Paweł, Jarnuty Grądy, parafia Wizna, 1803.

CHRZANOWSKI Stanisław, Małachowo Piekło, parafia Wizna, 1804.

NARZYMSKI Anzelm, Janczewo, parafia Wizna, 1803.

NARZYMSKI Anzelm, Budzisko, parafia Wizna, 1806.

SZCZUKA Antoni, Srebrowo, parafia Wizna, 1806.

SZCZUKA Antoni, Mrówki, parafia Wizna, 1806.

LUTOSŁAWSKI -, Taraskowo, parafia Wizna, 1806.