Indeks małżeństw parafia Zawady 1890

,
Opracował L. Kocoń BIELAWSKI Cyprian lat 25, urodzony i zamieszkały w Zawadach, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Scholastyki z Bajkowskich z Marianną SŁONICKĄ lat 23, urodzoną w Bronowie, zamieszkałą w Zawadach, córką…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1891

,
Opracował L. Kocoń CHLUDZIŃSKI Walenty lat 18, urodzony w Włodkach parafia Mały Płock, zamieszkały w Rudnikach Kantor, syn Stanisława i nieżyjącej już Ewy z Chrostowskich z Joanną WĘNDRYCH lat 22, urodzoną w Węgorkach (?),…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1892

,
Opracował L. Kocoń BARSZCZEWSKI Stanisław Franciszek lat 24, urodzony w Zawadach, zamieszkały w Warszawie, syn Kazimierza i Marianny z Kowalewskich, włościan, rolników z Władysławą WĄDOŁOWSKĄ lat 17, urodzoną w Chlebiotkach…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1893

,
Opracował L. Kocoń BRZOSTOWSKI Leopold lat 24, urodzony i zamieszkały w Rutkowskich parafia Burzyn, syn Felicjana i Katarzyny z Mocarskich, właścicieli cząstkowych z Marianną ZAJKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie,…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1894

,
Opracował L. Kocoń BAGIŃSKI Jan lat 20, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Agnieszki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Heleną GRABOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1895

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKI Jakub Piotr lat 42, wdowiec po Juliannie z Makowskich zmarłej 06.08.1885, właściciel cząstkowy, urodzony w Krzewie Plebankach, zamieszkały w Makowie parafia Kobylin, syn nieżyjących już Bernarda i Antoniny…

Indeks małżeństw parafia Zawady 1896

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKI Wojciech lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Cieszymach parafia Kobylin, syn nieżyjących już Ignacego i Weroniki z Konopków z Marianną JABŁOŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą…

Zawady urodzenia 1890

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKA Anna, córka Andrzeja lat 50, właściciela cząstkowego i Marianny Ostrowskiej lat 40, urodzona w Zawadach 15.02.1890, 17/1890. BABIŃSKA Maria Stanisława, córka Hilarego lat 42, właściciela cząstkowego…

Zawady urodzenia 1891

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKA Zofia, córka Konstantego lat 30, właściciela cząstkowego i Kunegundy Konopki lat 25, urodzona w Maleszewie Łynkach 09.11.1891, 145/1891. BAGIŃSKI Błażej, syn Józefa lat 30, właściciela gruntu i…

Zawady urodzenia 1892

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKI Mieczysław Marian, syn Hilarego lat 46, właściciela cząstkowego i Stefani Tews lat 34, urodzony w Krzewie Plebankach 11.09.1892, 91/1892. BACZEWSKI Wojciech Seweryn, syn Symeona lat 27, właściciela…

Zawady urodzenia 1893

,
Opracował L. Kocoń BARSZCZEWSKI Wacław, syn Franciszka lat 26, włościanina, rolnika i Władysławy Wądołowskiej lat 18, urodzony w Zawadach 05.11.1893, 143/1893. BIELAWSKA Jadwiga, córka Jana lat 35, włościanina, rolnika i Anny…

Zawady zgony 1890

,
Opracował L. Kocoń BABIŃSKI Czesław Henryk 1 rok, syn Hilarego, właściciela cząstkowego i Stefani Tews, zmarł w Krzewie Plebankach 09.01.1890, 6/1890. BRUSZEWSKI Feliks 2 lata, syn Antoniego, właściciela cząstkowego i Aleksandry…