Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Jan lat 20, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Agnieszki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych z Heleną GRABOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie Starym, córką Andrzeja i Anny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.04.1894, 16/1894.

BRZOZOWSKI Władysław Adolf lat 34, wdowiec po Juliannie z Ciborowskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Krytułach, syn nieżyjących już Fortunata i Hieronimy z Babińskich z Bronisławą SIKORSKĄ lat 30, wdową po Bronisławie zmarłym 24.09.1890, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Mateusza i Emilii z Grabowskich małżonków Maleszewskich, ślub 28.01.1894, 3/1894.

CIBOROWSKI Bolesław lat 25, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn Kajetana i nieżyjącej już Marianny z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1894, 13/1894.

DĄBROWSKI Apolinary lat 28, urodzony i zamieszkały w Kapicach Starych parafia Kobylin, syn Łukasza i Konstancji z Frankowskich, właścicieli cząstkowych z Antoniną Kamilą GRABOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Bartłomieja i Wiktorii z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1894, 10/1894.

DĄBROWSKI Franciszek lat 22, urodzony w Rutkowskich, zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn Jana i nieżyjącej już Apoloni z Owczarskich, robotników z Anną BUĆKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Franciszka i nieżyjącej już Ewy z Markowskich, ślub 21.01.1894, 1/1894.

DŁUŻNIEWSKI Piotr lat 56, wdowiec po Feliksie z Ciborowskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn nieżyjących już Piotra i Zuzanny z Żędzianów z Antoniną MALESZEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, córką Wiktora i Weroniki z Zajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.11.1894, 28/1894.

DOBKOWSKI Mateusz lat 23, urodzony w Kramkowie , zamieszkały na służbie w Maleszewie Porkusach, syn nieżyjących Józefa i Katarzyny z Szczęsnych z Konstancją DZIENISZEWSKĄ lat 36, urodzoną i zamieszkałą w Strękowej Górze, córką Jana i nieżyjącej już Antoniny z Zaleskich, włościan, rolników, ślub 29.01.1894, 4/1894.

DUCHNOWSKI Bolesław lat 21, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Piotrowiętach parafia Sokoły, syn Kacpra i Józefaty z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych z Adolfiną ŁUPIŃSKĄ lat 17, urodzoną w Łupiance Starej, zamieszkałą w Targoniach Witach, córką Sylwestra i Balbiny z Truskolawskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.06.1894, 20/1894.

DZIERZANOWSKI Antoni lat 50, wdowiec, mieszczanin, urodzony i zamieszkały w Bajkach Starych parafia Trostiany, syn nieżyjących już Stefana i Elżbiety z Michaliną KULESZĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjących już Jana i Teresy z Strękowskich, ślub 27.11.1894, 29/1894.

FRANKOWSKI Józef lat 19, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach parafia Kobylin, syn Dominika i Julianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych z Emilią CIBOROWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, córka Leopolda i nieżyjącej już Justyny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1894, 25/1894.

GRABOWSKI Bolesław lat 23, urodzony i zamieszkały w Ciborach Gołeckich, syn Kacpra i Franciszki z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych z Józefą Pauliną ŁASKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką Kazimiera i Teodory z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 30.01.1894, 7/1894.

GRĄDZKI Ignacy lat 24, wdowiec po Kamili z Grabowskich zmarłej 08.09.1894, urodzony i zamieszkały w Brzezinach parafia Giełczyn, syn Piotra i Anny z Supińskich, gospodarzy z Rozalią OLSZEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, córką Wojciecha i Marianny z Śledziewskich, włościan, rolników, ślub 29.10.1894, 22/1894.

GROCHOWSKI Jan lat 27, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym parafia Kobylin, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Adama i Katarzyny z Lenczewskich z Teodorą ŻAJKOWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką Walentego i Anastazji z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1894, 11/1894.

GRODZKI Paweł lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Nowych parafia Kulesze, syn nieżyjących już Jana i Teresy z Grodzkich z Józefą WĄDOŁOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką nieżyjących już Wojciecha i Franciszki z Konopków, ślub 21.05.1894, 18/1894.

KULESZA Tomasz Kazimierz lat 42, wdowiec po Walerii z Targońskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach, syn nieżyjących już Ignacego i Emilii z Wądołowskich z Bolesławą TARGOŃSKĄ lat 23, urodzoną w Ciborach Krupach, zamieszkałą w Ciborach Chrzczonach, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.04.1894, 15/1894.

ŁASKI Stanisław lat 29, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie, syn Kazimierza i Teodory z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych z Kamilą GRABOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, córką Kacpra i Franciszki z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 30.01.1894, 6/1894.

MALESZEWSKI Konstanty lat 35, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Józefy z Kłoskowskich z Władysławą GRABOWSKA lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Nowym, córką Wincentego i Konstancji z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.10.1894, 23/1894.

MALESZEWSKI Roman lat 21, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Józefy z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Stanisławą MALESZEWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką nieżyjącego już Ludwika i żyjącej Katarzyny z Wyrzykowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.06.1894, 19/1894.

MALINOWSKI Ludwik Kajetan lat 40, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Witach, syn nieżyjących już Andrzeja i Tekli z Zaleskich z Anną MARCAK lat 30, urodzoną w Bronowie, zamieszkałą w Zawadach, córką nieżyjących już Feliksa i Franciszki z Serafińskich, ślub 29.01.1894, 5/1894.

MILEWSKI Stanisław lat 31, wdowiec Teodorze z Konopków, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Witkach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Pauliny z Czarnowskich z Emilią BABIŃSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Plebankach, córką Aleksandra i Teofili z Brzostowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.11.1894, 27/1894.

MOCARSKI Stanisław lat 24, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, syn Andrzeja i nieżyjącej już Rafaliny z Strękowskich, włościan, rolników z Emilią JANUSZCZYK lat 21, urodzoną w Rudnikach, zamieszkałą w Strękowej Górze, córką Fabiana i Julianny z Maleszewskich, włościan, rolników, ślub 12.11.1894, 24/1894.

MROCZKOWSKI Kazimierz lat 26, urodzony i zamieszkały w Konopkach Chudych parafia Jedwabne, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Konopków, rolników z Aleksandrą WĄDOŁOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką Ksawerego i Emilii z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1894, 14/1894.

RAFAŁKO Władysław lat 30, urodzony i zamieszkały w Niewierowie parafia Trzcianne, syn Antoniego i Marianny z Suwaków, włościan, rolników z Julianną ŻAJKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, córką nieżyjących już Franciszka i Wiktorii z Brzostowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.11.1894, 26/1894.

ROMAŃSKI Jakub lat 40, wdowiec po Elżbiecie z Grabowskich, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Wiźnie, syn nieżyjących już Mateusza i Anny z Grabowiczów z Franciszką MALESZEWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką Ludwika i Katarzyny z Kuczyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.04.1894, 17/1894.

SIKORSKI Wojciech lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, syn nieżyjących już Daniela i Anieli z Łazowskich z Augustyną LEWKOWICZ lat 45, wdową po Kazimierzu zmarłym 04.06.1891, urodzoną w Rogienicach, zamieszkałą w Białymstoku, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Marianny z Kuczewskich, ślub 04.02.1894, 9/1894.

WĄDOŁOWSKI Bernard lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Krupach, syn nieżyjących już Mikołaja i Marianny z Czarnowskich z Teofilą WĄDOŁOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Krzewie Starym, córką nieżyjących już Jana i Emilii z Chmielewskich, ślub 22.10.1894, 21/1894.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 34, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych, syn Franciszka i nieżyjącej już Elżbiety z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Julianną WĄDOŁOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Chlebiotkach Nowych, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Franciszki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1894, 8/1894.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 23, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, syn Walentego i Anny z Krzewskich, właścicieli cząstkowych z Franciszką WĄDOŁOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Eleonory z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.02.1894, 12/1894.

ZALESKI Aleksander lat 26, urodzony i zamieszkały w Ożarach parafia Rutki, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Agaty z Janickich, właścicieli cząstkowych z Emilią STEFANI lat 18, urodzoną w Maleszewie Łynkach, zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, córką nieżyjącego już Augustyna i żyjącej Ewy z Święcickich, ślub 22.01.1894, 2/1894.