Poryte urodzenia 1890

,
Opracował L. Kocoń ALAJKO Rozalia, córka Stanisława lat 38, włościanina, robotnika i Wiktorii Włodkowskiej lat 38, urodzona w Zaskrodziu 23.12.1890, 242/1890. ALICKI Władysław, syn Stanisława lat 50, włościanina, gospodarza…