Indeks małżeństw parafia Rutki 1890

,
Opracował L. Kocoń BUĆKOWSKI Stanisław lat 23, urodzony w Maleszewie Porkusach parafia Zawady, zamieszkały na służbie w Konopkach Leśnych, syn Franciszka i Ewy z Bronisławą KALISZCZYK lat 23, włościanką, urodzoną i zamieszkałą…

Indeks małżeństw parafia Rutki 1891

,
Opracował L. Kocoń BAGIŃSKI Konstanty lat 30, gospodarz cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Królach, syn nieżyjących już Jakuba i Barbary z Wądołowskich z Anną DRĄGOWSKĄ lat 20, urodzoną w Perkach Frankach parafia Sokoły,…

Rutki urodzenia 1880 - 1881

,
Opracował L. Kocoń BABEŃSKI Bronisław, syn Wiktora i Marianny Kossakowskiej, urodzony w Mężeninie 16.12.1881, 147/1881. BOLESTA Aleksander, syn Macieja i Heleny Lubowickiej, urodzony w Dębnikach 19.06.1881, 71/1881. Zmarł 19.10.1886. BRULIŃSKI…

Rutki urodzenia 1890

,
Opracował L. Kocoń BAGIŃSKA Helena, córka Franciszka lat 26, drobnego gospodarza i Apolonii Grodzkiej lat 27, urodzona w Królach 12.03.1890, 60/1890. Ślub w Rutkach 15.02.1909 z Bonifacym Goskiem. BAGIŃSKI Leopold, syn Aleksandra…