Indeks urodzeń parafia Jedwabne 1839

,
Opracował L. Kocoń BARTLIŃSKI Ludwik Jan, syn Walentego lat 20, mieszczanina, wyrobnika i Teresy z Wiśniewskich lat 22, urodzony w Radziłowie 14.07.1839, 38/1839. BIELSKA Marcjanna, córka Macieja lat 50, włościanina na gospodarstwie…

Indeks urodzeń parafia Radziłów 1837

,
Indeks opracował L. Kocoń ARMANOWSKA Katarzyna, córka Jana lat 27, włościanina, wyrobnika i Salomei z Kamińskich lat 25, urodzona w Dębówce 13.10.1837, 76/1837. BARANOWSKI Jan, syn Mikołaja lat 43, mieszczanina na gospodarstwie…

Indeks urodzeń parafia Radziłów 1838

,
Opracował L. Kocoń BIEŃKOWSKI Aleksander, syn Michała lat 33, włościanina, gospodarza rolnego i Antoniny z Zaniewskich lat 35, urodzony w Okrasinie 15.05.1838, 35/1838. BORAWSKI Adam, syn Jakuba lat 40, włościanina, wyrobnika i…