Opracował L. Kocoń

ADAMSKA Anna lat 14, córka Michała i Marianny z Karczewskich w Radziłowie zamieszkałych, zmarła w Brodowie 12.10.1861, 53/1861.

BALICKI Adam lat 14, syn Tomasza i Katarzyny z Łepkowskich, wyrobników, zmarł w Okrasinie 15.06.1861, 36/1861.

BARANOWSKA Antonina lat 80, córka Mateusza i Marianny małżonków Walewskich, zmarła w Radziłowie 11.11.1861, 56/1861.

BARGŁOWSKI Adam lat 7, syn Stanisława i Marianny z Klimaszewskich, włościan czynszowych, zmarł w Okrasinie 19.05.1861, 29/1861.

BORAWSKA Marianna lat 2, córka Adama i Emilii z Mroczkowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Karwowie 19.11.1861, 59/1861.

BORAWSKA Norberta 8 tygodni, córka Kalikstego i Ewy z Rogowskich, właścicieli cząstkowych, zmarła w Borawskich 28.05.1861, 31/1861.

BORAWSKA Teofila lat 8, córka Adama i Emilii z Mroczkowskich, zmarła w Karwowie 18.11.1861, 58/1861.

BOROWSKI Wojciech 1 tydzień, syn Adama, właściciela cząstkowego i Anny z Borowskich, zmarł w Święcieninie 18.04.1861, 22/1861.

BUCZYŃSKA Emilia lat 7, córka Michała i Anny Kierznowskich, zmarła w Radziłowie 18.10.1861, 52/1861.

BUKOWSKA Teofila lat 2, córka Macieja, właściciela cząstkowego i Barbary, zmarła w Karwowie 07.08.1861, 43/1861.

CHMIELEWSKI Wawrzyniec lat 70, włościanin czynszowy, zmarł w Święcieninie 29.11.1861, 62/1861.

CIMOCH Marianna lat 9, córka Marcina, wyrobnika i Rozalii z Filipkowskich, zmarła w Mścichach 15.05.1861, 28/1861.

CIMOCH Marianna 2 tygodnie, córka Stanisława, wyrobnika i Ewy z Sulewskich, zmarła w Radziłowie 07.03.1861, 17/1861.

CIMOCHOWSKI Józef lat 13, syn Marcina, wyrobnika i Rozalii z Filipkowskich, zmarł w Mścichach 12.04.1861, 20/1861.

DOLIWA Teofila 1 rok i trzy kwartały, córka Kajetana, włościanina czynszowego i Marianny z Piotrowskich, zmarła w Mścichach 28.12.1861, 76/1861.

DUCHNOWSKI Piotr dni 28, syn Marcina, wyrobnika i Franciszki z Tokarzewskich, zmarł w Karwowie 12.03.1861, 18/1861.

EKSTOWICZ Marianna lat 2, córka Macieja, gospodarza, mieszczanina i Franciszki z Wiszniewskich, zmarła w Radziłowie 03.12.1861, 71/1861.

GÓRNA Emilia lat 38, córka rodziców niepamiętnych, żona Marcina, wyrobnika, zmarła w Radziłowie 16.07.1861, 40/1861.

GRELOCH Franciszka 6 tygodni, córka Wojciecha, wyrobnika i Anny z Zalewskich, zmarła w Okrasinie 25.02.1861, 14/1861.

GRYNID Wilhelm lat 73, wdowiec, zmarł w Radziłowie 26.10.1860, 27/1861.

GRZYBKOWA Teresa lat 50, wdowa, żebraczka, córka Marcina i matki z imienia niepamiętnej małżonków Leszczewskich, zmarła w Radziłowie 08.02.1861, 9/1861.

GRZYMKOWSKA Rozalia lat 20, panna, córka Michała i Anny z Sulińskich, gospodarzy, mieszcan, zmarła w Radziłowie 08.12.1861, 64/1861.

GRZYMKOWSKI Michał lat 60, wdowiec, mieszczanin, gospodarz, syn Tomasza i Franciszki z Kwitków, włościan, gospodarzy czynszowych, zmarł w Radziłowie 06.06.1861, 34/1861.

GRZYMKOWSKI Piotr pół roku, syn Michała, gospodarza czynszowego i Anny z Sklarzewskich, zmarł w Okrasinie 07.02.1861, 8/1861.

JANKOWSKI Aleksander 2 lata, syn Mateusza, wyrobnika i Katarzyny z Mioduszewskich, zmarł w Święcieninie 23.02.1861, 11/1861.

KADŁUBOWSKA Anna miesięcy 3, córka Baltazara, mieszczanina, gospodarza i Marianny z Okrasińskich, zmarła w Radziłowie 21.12.1861, 72/1861.

KADYSZEWSKA Rozalia lat 2, córka Tomasza, wyrobnika i Marianny z Zawadzkich, zmarła w Karwowie 13.11.1861, 57/1861.

KARWOWSKI Józef lat 4, syn Stanisława, szlachcica i Balbiny z Tyszków, zmarł w Święcieninie 07.12.1861, 74/1861.

KAZIMIRSKA Emilia lat 48, córka Walentego i Zofii z Skrodzkich małżonków Wądołowskich, w Konieckach Wądołowie zamieszkałych, żona Stanisława, mieszczanina, zmarła w Radziłowie 27.11.1861, 60/1861.

KIERSZNIEWSKI Franciszek lat 45, mieszczanin w Kolnie zamieszkały, syn Antoniego i Magdaleny z Zimnochów, zmarł ( utonął w Biebrzy ) 09.09.1861, 50/1861.

KONOPKA Anna lat 2 miesięcy 8, córka Andrzeja, gospodarza i Agnieszki z Brzostowskich, zmarła w Karwowie 07.09.1861, 47/1861.

KOZIKOWSKA Barbara lat 59, córka Kazimierza i Agnieszki z Boguszów małżonków Karwowskich, właścicieli cząstkowych, żona Benedykta, właściciela cząstkowego gruntów, zmarła w Święcieninie 06.01.1861, 2/1861.

KOZIKOWSKA Józefa lat 3, córka Macieja i Marianny z Bargłowskich, zmarła w Karwowie 01.09.1861, 46/1861.

KOZIKOWSKI Stanisław lat 3 miesięcy 3, syn Adama, gospodarza i Antoniny z Jerosławskich, zmarł w Karwowie 19.09.1861, 49/1861.

KRAINSKA Aniela 1 rok, córka Macieja i Marianny z Nowakowskich, włościan, gospodarzy czynszowych, zmarła w Okrasinie 29.05.1861, 33/1861.

KRAIŃSKA Marianna 3 tygodnie, córka Jana, włościanina, gospodarza czynszowego i Barbary z Kudyszewskich, zmarła w Okrasinie 23.04.1861, 24/1861.

KRAIŃSKI Michał lat 8, syn Jana, gospodarza czynszowego i Anny z Nieradków, zmarł w Okrasinie 25.02.1861, 12/1861.

KRAIŃSKI Piotr rok i 6 miesięcy, syn Wojciecha, gospodarza, mieszczanina i Anieli z Dąbrowskich, zmarł w Radziłowie 17.12.1861, 68/1861.

KUKAWSKA Marianna lat 2, córka Adama, wyrobnika i Katarzyny, zmarła w Karwowie 03.07.1861, 38/1861.

KULIKOWSKA Agnieszka lat 80, wdowa, wyrobnica, córka rodziców niepamiętnych z imienia małżonków Łękowskich, urodzona w Żebrach, zmarła w Konopkach 18.01.1861, 4/1861.

KWITKOWSKA Urszula lat 36, córka Damazego i Krystyny z Kowalewskich małżonków Walewskich, mieszczan, gospodarzy, w Radziłowie urodzona, żona Jana, wyrobnika, zmarła w Okrasinie 07.01.1861, 3/1861.

LEWKOWSKA Anna tygodni 6, córka Agnieszki, dziewki z pracy rąk utrzymującej się, zmarła w Mścichach 21.08.1861, 44/1861.

MASŁOWSKI Adam Lat 40, wyrobnik, mąż Marianny z Orłowskich, zmarł w Radziłowie 13.10.1861, 51/1861.

MILEWSKA Ludwika lat 40, córka Nikodema i Heleny z Leszczewskich małżonków Kojrów, wyrobników, żona Jana, wyrobnika, zmarła w Radziłowie 26.05.1861, 30/1861.

MOCARSKA Klementyna lat 6, córka Jana, właściciela cząstkowego i Karoliny z Gardockich, zmarła w Karwowie 11.12.1861, 66/1861.

MOCARSKA Małgorzata 2 tygodnie, córka Jana, właściciela cząstkowego i Karoliny z Gardockich, zmarła w Karwowie 03.12.1861, 70/1861.

MOCARSKI Józef lat 2 miesięcy 4, syn Jana, właściciela cząstkowego i Karoliny z Gardockich, zmarł w Karwowie 29.11.1861, 61/1861.

MODZELEWSKA Anna lat 50, córka rodziców z imienia niepamiętnych małżonków Sokołowskich, urodzona w Karwowie, żona Jana, wyrobnika, zmarła w Radziłowie 20.01.1861, 5/1861.

MORDASIEWICZ Marianna tygodni 4, córka Dominika i Marianny z Zalewskich, mieszczan, gospodarzy, zmarła w Radziłowie 29.05.1861, 32/1861.

MOZOLEWSKI Stanisław lat 50, gospodarz, syn Marcina i Teresy z Rutkowskich, mąż Marianny z Zarzeckich, zmarł w Radziłowie 25.12.1861, 73/1861.

NIERADKO Anna półtora roku, córka Jana, wyrobnika i Marianny z Zalewskich, zmarła w Radziłowie 29.03.1861, 19/1861.

NIERADKO Paulina rok 1 miesięcy 7, córka Jana, wyrobnika i Rozalii z Żukowskich, zmarła w Radziłowie 12.11.1861, 55/1861.

NOWAKOWSKI Ludwik lat 68, syn Józefa i matki z imienia niepamiętnej, mąż Katarzyny z Kacperskich, zmarł w Radziłowie 06.02.1861, 7/1861.

PIEKARSKA Teofila lat 3, córka Jana, wyrobnika i Marianny z Dylewskich, zmarła w Konopkach 08.12.1861, 63/1861.

PIOTROWSKI Bartłomiej lat 80, wyrobnik, wdowiec po Jadwidze  z Chytowskich, zmarł w Mścichach 17.09.1861, 48/1861.

PISZCZATOWSKI Andrzej 1 tydzień, syn Adama i Józefy z Duchnowskich, wyrobników, zmarł w Dębówce 20.04.1861, 23/1861.

PUTRO Anna lat 68, córka Franciszka i Anny z Gołębiewskich małżonków Żółtkowskich, wyrobników ze Szczuczyna, żona Józefa, mularza, zmarła w Karwowie 26.02.1861, 13/1861.

ROGOWSKA Aleksandra 1 tydzień, córka Adama i Julianny z Kossakowskich, szlachty legitymowanych, zmarła w Brodowie 04.01.1861, 1/1861.

ROGOWSKA Marianna lat 5, córka Stanisława, właściciela cząstkowego i Anieli z Rogowskich, zmarła w Brodowie 05.05.1861, 26/1861.

ROGOWSKI Antoni lat 27, syn Franciszka i8 Marianny z Ramotowskich, właścicieli cząstkowych z Pieńk, tamże urodzony, mąż Marianny z Borawskich, zmarł w Święcieninie 01.03.1861, 16/1861.

ROZYŃSKI Tadeusz lat 45, dziad szpitalny, syn Bonifacego i Małgorzaty Mazewskiej, urodzony w Szymanach parafia Grajewo, mąż Ewy z Nasutów, zmarł w Radziłowie 23.08.1861, 45/1861.

SOKOŁOWSKI Feliks 3 kwartały, syn Franciszka i Rozalii z Szczuków, właścicieli cząstkowych, zmarł w Karwowie 31.07.1861, 42/1861.

SULEWSKI Karol lat 51, właściciel cząstkowy, syn Andrzeja i Józefy z Dąbrowskich, mąż Karoliny z Szymanowskich, zmarł w Borawskich 25.12.1861, 75/1861.

SUPIŃSKA Urszula lat 35, córka Antoniego i Franciszki z Kraińskich małżonków Cmielewskich, kątników, żona Aleksandra, stolarza, zmarła w Radziłowie 10.12.1861, 65/1861.

TARASZKOWSKA Marianna Katarzyna dni 5, córka Szymona i Ewy, właścicieli cząstkowych, zmarła w Brodowie 06.07.1861, 39/1861.

TOKARZEWSKA Elżbieta lat 57, córka Hiacentego i Marianny małżonków Klimaszewskich, wdowa po Franciszku, zmarła w Karwowie 04.11.1861, 54/1861.

TOMKIEWICZ Franciszek lat 2, syn Ludwika, wyrobnika i Barbary z Kalinowskich, zmarł w Radziłowie 27.04.1861, 25/1861.

WISZNIEWSKI Idzi lat 74, syn rodziców niepamiętnych, urodzony w Świdrach, włościanin, mąż Magdaleny z Remiszewskich, zmarł w Mścichach 27.02.1861, 15/1861.

WIŚNIEWSKA Marianna 2 miesiące, córka Marcina, gospodarza, mieszczanina i Marianny z Chrzanowskich, zmarła w Radziłowie 18.02.1861, 10/1861.

WYSOCKA Rozalia lat 60, córka Joachima i Krystyny z Polkowskich małżonków Walewskich, mieszczan, gospodarzy, żona Józefa, zmarła w Radziłowie 07.06.1861, 35/1861.

WYSOCKA Teresa 6 miesięcy, córka Antoniego, gospodarza i Anny z Kwitkowskich, zmarła w Okrasinie 26.07.1861, 41/1861.

ZALEWSKA Anna lat 20, córka Jakuba i Rozalii z Kosmaczewskich małżonków Trykowskich, żona Michała, mieszczanina, gospodarza, zmarła w Radziłowie 20.12.1861, 69/1861.

ZANIEWSKA Anna pół roku, córka Marianny, włościanki, zmarła w Okrasinie 12.04.1861, 21/1861.

ZAWADZKA Balbina 6 miesięcy, córka Błażeja i Marianny z Zawadzkich, gospodarzy, zmarła w Konopkach 11.12.1861, 67/1861.

ZIELIŃSKI Józef lat 2, syn Tomasza, gospodarza, mieszczanina i Teresy z Ekstowiczów, zmarł w Radziłowie 03.02.1861, 6/1861.