Opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Antoni lat 39, wdowiec po Balbinie z Kuleszów zmarłej 01.01.1902, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Wnorowskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, właściciel cząstkowy z Klementyną KRZEWSKĄ lat 31, córką Mateusza i Karoliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 20.05.1902, 18/1902.

CIBOROWSKI Wawrzyniec lat 19, syn nieżyjącej już Teodory, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały w Ciborach Kołaczkach, robotnik z Anną GRABOWSKĄ lat 18, córką nieżyjących już Romualda i Marceli z Zabłockich, urodzoną i zamieszkałą w Zawadach, ślub 20.01.1902, 1/1902.

DUCHNOWSKI Antoni lat 26, syn Jana i Wiktorii z Kulikowskich, urodzony i zamieszkały w Jaworach parafia Rutki, właściciel cząstkowy z Teofilą DĄBROWSKĄ lat 31, córką Józefa i Pauliny z Rakowiczów, urodzoną i zamieszkałą w Rudnikach, ślub 09.02.1902, 10.1902.

GRABOWSKI Stanisław lat 38, syn Franciszki, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, robotnik z Marianną SUPIŃSKĄ lat 30, wdową po Aleksandrze zmarłym 01.07.1899, córką Tomasza i Rozalii z Kruszewskich małżonków Kuczyńskich, urodzoną w Tykocinie, zamieszkałą w Strękowej Górze, robotnicą, ślub 09.02.1902, 14/1902.

JANUSZCZYK Jan lat 39, wdowiec po Bronisławie z Ciecierskich zmarłej 08.11.1901, syn Jana i nieżyjącej już Magdaleny z Grądzkich, urodzony i zamieszkały w Brzezinach parafia Giełczyn, włościanin z Józefą WĄDOŁOWSKĄ lat 27, córką Ksawerego i Barbary z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 09.02.1902, 11/1902.

KLIMASZEWSKI Franciszek lat 31, syn nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej ? z Frąckiewiczów, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich, właściciel cząstkowy z Leokadią WĄDOŁOWSKĄ lat 20, córką Fabiana i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Klimkach, ślub 27.01.1902, 4/1902.

KŁOSEK Stanisław lat 24, syn Jana i Julianny z Frąckiewiczów, urodzony i zamieszkały w Ożarach parafia Rutki z Anną MALESZEWSKĄ lat 22, córką Franciszka i Wiktorii z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Łynkach, ślub 30.06.1902, 21/1902.

KONOPKA Roman Wawrzyniec lat 31, syn Franciszka i Teofili z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Konopkach Klimkach z Marianną MALESZEWSKĄ lat 20, córką Franciszka i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Maleszewie Porkusach, ślub 19.05.1902, 17/1902.

KULESZA Adolf Telesfor lat 51, wdowiec po Zuzannie z Romatowskich zmarłej 08.02.1902, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Pauliny z Babińskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ciborach Chrzczonach z Józefą Klementyną ŻAJKOWSKĄ lat 45, wdową po Aleksandrze zmarłym 23.01.1897, córką nieżyjących już Macieja i Anny z Targońskich małżonków Wądołowskich, urodzoną w Targoniach Wielkich, zamieszkałą w Strękowej Górze, właścicielką cząstkową, ślub 24.11.1902, 24/1902.

KUPLIŃSKI Maciej Teodor lat 33, syn Franciszka i Katarzyny z Łotowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rudnikach z Emilią DĄBROWSKĄ lat 17, córką Józefa i Salomei z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 27.01.1902, 5/1902.

MICHALSKI Jan lat 28, syn Emilii, urodzony w Wdziękoniu, zamieszkały w Zawadach, drobny właściciel z Aleksandrą JABŁOŃSKĄ lat 24, córką nieżyjących już Józefa i Józefy z Korzyńskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniu Witach, ślub 04.02.1902, 8/1902.

NOWAKOWSKI Józef lat 26, wdowiec po Albertynie z Dębińskich zmarłej w roku 1901, syn Adama i Cecylii z Kozłowskich, urodzony w Sieburczynie, zamieszkały w Kurpikach z Teodorą KOWALEWSKĄ lat 31, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Franciszki z Śledziewskich, włościan, urodzoną i zamieszkałą w Kurpikach, ślub 03.02.1902, 7/1902.

ROSZKOWSKI Mikołaj lat 38, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Franciszki z Czajkowskich, urodzony i zamieszkały w Roszkach Chrzczonach parafia Płonka, właściciel cząstkowy z Antoniną GRABOWSKĄ lat 16, córką Teofila i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Ciborach Gołeckich, ślub 26.05.1902, 19/1902.

RUTKOWSKI Władysław lat 19, syn Stanisława i Józefy z Białostockich, urodzony i zamieszkały w Zawadach, rolnik z Zofią WĄDOŁOWSKĄ lat 24, córką Wiktora i ? z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 19.05.1902, 16/1902.

SAKOWICZ Marcin lat 35, wdowiec po Magdalenie zmarłej 23.01.1902, syn Józefa i nieżyjącej już Marianny z Czeladków, urodzony i zamieszkały w Sawinie parafia Tykocin, włościanin z Wiktorią ŁASKĄ lat 23, córką Antoniego i Anny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 29.04.1902, 15/1902.

SUPIŃSKI Ksawery lat 30, wdowiec po Aleksandrze z Dąbrowskich zmarłej 30.04.1902, syn Piotra i nieżyjącej już Marianny z Wysockich, urodzony i zamieszkały w Słomiance parafia Trostiany z Emilią GRABOWSKĄ lat 39, córką nieżyjących już Ludwika i Katarzyny z Wiśniewskich, służącą, urodzoną Zawadach, zamieszkałą w Targoniach Wielkich, ślub 06.10.1902, 22/1902.

TRYSKUĆ Antoni lat 20, syn Franciszka i nieżyjącej już Franciszki z Iwanickich, urodzony i zamieszkały w Tykocinie, robotnik z Józefą Florentyną CIBOROWSKĄ lat 17, córka nieżyjącego już Jana i żyjącej Teofili z Dzieniszewskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Wielkich, robotnicą, ślub 27.10.1902, 23/1902.

TRZASKA Piotr lat 28, syn Walentego i nieżyjącej już Marianny z Kołakowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Duchnach parafia Rutki z Katarzyną WĄDOŁOWSKĄ lat 25, córką Ludwika i Pauliny z Konopków, urodzoną w Chlebiotkach Nowych, zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy, ślub 09.02.1902, 13/1902.

WĄDOŁOWSKI Kazimierz lat 23, syn Stanisława i Zuzanny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie z Pauliną ŻAJKOWSKĄ lat 24, córką nieżyjących już Aleksandra i Anieli z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 27.01.1902, 3/1902.

WĄDOŁOWSKI Mateusz lat 72, wdowiec po Franciszce z Bajkowskich zmarłej 24.06.1899, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Felicjana i Marianny z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych z Katarzyną CHLUDZIŃSKĄ lat 50, wdową po Piotrze zmarłym 24.06.1900, córką nieżyjących już Piotra i Magdaleny z Majewskich małżonków Jaskólskich, urodzoną Rogowie, zamieszkałą Strękowej Górze, robotnicą, ślub 05.06.1902, 20/1902.

WĄDOŁOWSKI Stanisław lat 30, wdowiec po Paulinie z Wądołowskich zmarłej 09.12.1901, syn Kleona i Justyny z Maleszewskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy z Stanisławą JABŁOŃSKĄ lat 21, córką Andrzeja i nieżyjącej już Honoraty z Wnorowskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 21.01.1902, 2/1902.

WILIŃSKI Franciszek lat 38, syn Jana i nieżyjącej już Rozalii z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy, właściciel cząstkowy z Teodorą KONOPKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Melchiora i żyjącej Emilii z Łaskich, urodzoną i zamieszkałą w Targoniach Krytułach, ślub 09.02.1902, 9/1902.

ZAJKOWSKI Jan lat 38, syn nieżyjących już Aleksandra i Anieli z Zajkowskich, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łasi Toczyłowie z Józefą ŻAJKOWSKĄ lat 18, córką Franciszka i ? z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Łasi Toczyłowie, ślub 27.01.1902, 6/1902.

ŻAJKOWSKI Władysław lat 25, syn nieżyjących już Aleksandra i Marceli z Wądołowskich, urodzony i zamieszkały w Strękowej Górze, właściciel cząstkowy z Adelajdą JAMIOŁKOWSKĄ lat 22, córką Szymona i Marcjanny z Jabłońskich, urodzoną w Jamiołkach Kłosach, zamieszkałą w Sokołach, ślub 09.02.1902, 12/1902.